Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

SEMINAR “Kuidas teha tootest edukas kaup?”

22. novembril 2017 kell 10:45 – 14:30 Põlevkivi kompetentsikeskuse ruumis P208

Seminar on mõeldud kõigile, kes soovivad edukalt turustada oma tooteid Euroopa Liidus, sh Eestis. Vastuse saab küsimusele, millistele tingimustele peab toode vastama, et sellest saaks tunnustatud kaup. Jutuks tuleb kaupade vaba liikumine ja turujärelevalve Euroopas. Seminari viib läbi Ingrid Teinemaa Tehnilise Järelevalve Ametist.

Seminari päevakava:

10:45 – 11:00 Registreerimine

11:00 – 12:30 Kaupade vaba liikumise alused ja põhimõtted EL-is. Toodete vastavushindamise olulisus ja selle erinevad viisid. Turujärelevalve.

12:30 – 13:00 Kohvipaus

13.00 – 14.30 Mida näitab CE-märgistus? Milliseid nõudeid tuleb täita ja tegevusi läbi viia, et saaks oma tootele CE-märgi paigaldada – direktiividest tulenevad olulised nõuded; standardid ja nende roll; nõuded kaasnevale dokumentatsioonile?

Seminari viib läbi Ingrid Teinemaa, Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna juhataja.

Seminar toimub tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019″ projektist “Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal; teadmissiire Virumaa kolledži Põlevkivi kompetentsikeskuse abil uute ettevõtete ja töökohtade loomiseks.”

Osalejate registreerimine 17. novembrini REGISTREERIMISVORMi kaudu.

Seminar on eesti keeles ja osalejatele tasuta.

Lisainfo: indrek.narusk@ttu.ee.ee, tel: 5855 0088, www.pkk.ee