Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Alustava ettevõtja baaskoolitus

Alustva ettevõtja baaskoolitus

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte asutamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud inimesele, kes soovib enda äri luua.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond

Koolitused toimuvad kõigis 15 maakonnas üle Eesti ning Harjumaal ja Ida-Virumaal on võimalik osaleda nii eesti kui ka vene keeles. Alustava ettevõtja baaskoolitust Ida-Virumaal korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja selle ellu viimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Antud koolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

2023. aastal korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus kokku 3 koolitust, kaks vene keeles ja ühe eesti keeles.

Miks tasub osaleda?

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudelvalmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel.

Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Sihtgrupp:

Ettevõtlusest huvitatud eraisik, hiljaaegu alustanud ettevõtja.

Koolituse maht: 

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 8 päeva (kokku 64 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse 4 erinevat moodulit.

Toimumiskoht:

kohapeal Jõhvis või Narvas või ONLINE veebikeskkonnas ZOOM

Grupi suurus:

Koolitusgrupi suurus on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 20 osalejat.

Kuidas õpetatakse?

Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Osalemine: 

Koolitusel osalemise tasu 100 eurot.

* Koolitusest huvitatud inimesed, kes elavad väljaspool maakonda ja kui grupis vabu kohti on siis neil on võimalik koolitusest osa võtta veebi vahendusel.

Koolitus on ülesehitatud neljast temaatilisest moodulist (kokku 8 koolituspäeva), mille raames läbitakse järgmised moodulid

Koolituse moodulid ja teemad:

I moodul:

Strateegiline planeerimine väikeettevõttes
2 õppepäeva
 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul:

Turundus ja müük
2 õppepäeva
 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid. Liftikõne
 • Müügiplaani koostamine

III moodul:

Finantsjuhtimine ja -planeerimine
2 õppepäeva
 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul

Juhtimine ja meeskond
1 õppepäev
 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Tööõigus
Äriplaanide kaitsmise esitlused
1 õppepäev
/Koolituse läbimisel ning äriplaani korrektsel esitamisel väljastatakse osalejale tunnistus.
Tunnistus

Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse alustava ettevõtja baaskoolituste ajakava

2023. aastal toimuvad alustava ettevõtja baaskoolitused järgmiselt:

KEVAD 2023

GRUPP

AEG

KOHT

KONTAKT

HIND

REGISTREERU

koolitus vene keeles

21.03, 28.03, 04.04, 11.04, 18.04, 25.04, 02.05, 09.05.

kokku 8 päeva

õppetöö 09:30-17.00

Hübriidkoolitus – auditoorne Narvas ja veebis ZOOMis

Anton Pratkunas

anton.pratkunas@ivek.ee

(+372) 529 1620

100€ ∗

LÕPPENUD

* Koolitusest huvitatud inimesed, kes elavad väljaspool maakonda ja kui grupis vabu kohti on siis neil on võimalik koolitusest osa võtta veebi vahendusel.

SÜGIS 2023

GRUPP

AEG

KOHT

KONTAKT

HIND

REGISTREERU

koolitus vene keeles

19.09, 26.09, 03.10, 10.10, 17.10, 24.10, 31.10, 07.11.

kokku 8 päeva

õppetöö 09:30-17.00

Narvas – saalikoolitus

Anton Pratkunas

anton.pratkunas@ivek.ee

(+372) 529 1620

 100 €*

LÕPPENUD

koolitus eesti keeles

23.10, 27.10, 30.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12.

kokku 8 päeva

õppetöö 09:00-16.15

ZOOMis – veebikoolitus

Evelin Saarmets

evelin.saarmets@ivek.ee

(+372) 520 1445

25 €

REGISTREERU

LÕPPENUD

* Koolitusest huvitatud inimesed, kes elavad väljaspool maakonda ja kui grupis vabu kohti on siis neil on võimalik koolitusest osa võtta veebi vahendusel.

Omaosalus kuulub arve alusel tasumisele ühes osas ennem koolitus algust.

Kontaktõppe koolitus sisaldab kohvipause ja koolitusmaterjale. Lõuna on osaleja enda kulul, samuti muud võimalikud koolitusega kaasnevad kulud nagu näiteks transpordi- või majutuskulu.