Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Alustava ettevõtja baaskoolitus

Alustava ettevõtja baaskoolitus annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte asutamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Alustava ettevõtja baaskoolitus on ettevõtluskoolitus, mis on mõeldud alustavale ettevõtjale vanusega kuni 3a ja eraisikule, kes soovib enda äri luua.

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, koolituse käigus toimub äriplaani koostamine ja valmib tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel. Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Maakondlikud arenduskeskused

Maakondlike arenduskeskuste tegevuste elluviimise toetuse andmine, MAK meede 1 – VKEde teadlikkuse kasvatamine ja nõustamine (21.1.3.51);

Alustava ettevõtja baaskoolitust Ida-Virumaal korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja selle ellu viimist toetab Euroopa Liit.

Antud koolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

2024. aastal korraldab Ida-Viru Ettevõtluskeskus kokku 3 koolitust, kaks vene keeles ja ühe eesti keeles. Vene keeles toimuva baaskoolituse infot loe SIIT.

Miks tasub osaleda?

Alustava ettevõtja baaskoolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate äriidee ja ärimudelvalmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel.

Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Sihtgrupp:

Alustav ettevõtja vanusega kuni 3a ja ettevõtlusest huvitatud eraisik, kindla äriidee olemasolul.

Koolituse maht: 

Alustava ettevõtja baaskoolitus kestab 15 päeva (kokku 68 akadeemilist tundi), mille raames käsitletakse 5 erinevat moodulit, lisaks iseseisev töö materjalidega.

Toimumiskoht:

ONLINE veebikeskkonnas ZOOM

Grupi suurus:

Koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 25 osalejat.

Kuidas õpetatakse?

Koolitused on ülesehitatud praktilistel ülesannetel ja need toimuvad aktiivõppe meetodil, sisaldades arutelusid, rühmatöid, kogemuste vahetamist ja näidisjuhtumite lahendamist.

Osalemine: 

Koolitusel osalemise tasu 100 eurot.

* Koolitusel osalemisel on eelistatud Ida-Viru maakonnas registreeritud ettevõtted ja eraisikud. Väljaspool Ida-Viru maakonda registreeritud ettevõtted saavad koolitusel osaleda kui vabu kohti jätkub.

Koolitus on ülesehitatud viiest temaatilisest moodulist (kokku 15 koolituspäeva), mille raames läbitakse järgmised moodulid

Koolituse moodulid ja teemad:

I moodul:

Strateegiline planeerimine väikeettevõttes
3 õppepäeva
 • Sissejuhatus koolitusprogrammi
 • Äriidee ja visioon
 • Ärimudel. Ärimudeli ja äriplaani seosed
 • Strateegia
 • Ärimudeli arendus. Toote/teenusedisain
 • Väliskeskkonna analüüs

II moodul:

Turundus ja müük
3 õppepäeva
 • Turundusuuringud
 • Turundusstrateegia. Turundustööriistad ja  -valikud
 • Turundusplaani koostamine. Hinnastrateegia
 • Müügimudeli valik sõltuvalt ärimudelist, digiturunduse võimalused
 • Müügipsühholoogia ja -argumendid.
 • Sotsiaalmeedia haldus, teeme oma esimese turundusreklaami

III moodul:

Finantsjuhtimine ja -planeerimine
4 õppepäeva
 • Ettevõtlusega seotud maksud
 • Finantsaruanded ja raamatupidamine
 • Eelarve koostamine. Enda toote või teenuse hinnastamine. Tasuvusuanalüüs.
 • Investeeringute planeerimine
 • Finantsprognooside koostamine

IV moodul

Ringmajandus ja ressursitõhus tootmine
2 õppepäev
 • ESG, kellele ja miks
 • Ringmajanduse põhimõtted
 • Kestlik tootmine

V moodul

Ringmajandus
1 õppepäev

VI moodul

Juhtimine ja meeskond
2 õppepäeva
 • Juhi roll ja enesejuhtimine
 • Meeskond ja partnerid
 • Tööõigus. Tööleping, käsundusleping, juhatuse liikme leping

Äriplaanide kaitsmise esitlused
1 õppepäev
/Koolituse läbimisel väljastatakse TUNNISTUS. Tunnistuse saamise eelduseks on vähemalt pooltel toimumiskordadest osa võtmine ja äriplaani esitlemine. Kui osaleja ei osale minimaalselt pooltel kordadel või ei tee äriplaani esitlust, väljastatakse koolitusel osalemise kohta TÕEND

Alustava ettevõtja baaskoolituse Majandustegevuse teate number on 209397.

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse alustava ettevõtja baaskoolituste ajakava

2024. aastal toimub alustava ettevõtja baaskoolitus järgmiselt:

KEVAD 2024

GRUPP

AEG

KOHT

KONTAKT

HIND

REGISTREERUMINE

koolitus eesti keeles

Kokku 15 päeva

õppetöö 11:00-16.15

Veebipõhine – Zoom

Evelin Saarmets

evelin.saarmets@ivek.ee

(+372) 520 1445

100 €

* Koolitusest osalemisel on eelistatud Ida-Viru maakonnas registreeritud ettevõtted, väljaspool maakonda  registreeritud ettevõtted saavad osaleda vakantsete kohtade olemasolul.