Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Taotlusvoor “Noorte heaks” avatakse 10. juulil

Noorsootööasutuste, noorteühingute ja huvikoolide noorteprojektide toetuse “Noorte Heaks 2023” eesmärk on tõhustada noorsootööasutuste, noorteühingute ja huvikoolide koostööd noorte- ja haridusvaldkonna asutustega ning suurendada nende võimekust vastata noorte vajadustele ja väljakutsetele lähtuvalt “Noortevaldkonna arengukava 2021-2035” strateegilistest eesmärkidest.

Prioriteetsed teemad

 1. Mitteformaalse õppimise ja formaalhariduse lõimingu toetamine.
 2. Kultuuridevahelise suhtluse ja kogukondade lõimumise soodustamine, sh eestikeelsele haridusele ülemineku toetamine.
 3. Rohe- ja digipöörde elluviimine noortevaldkonnas.

Toetust võib taotleda:

 • koostööprojektide elluviimiseks, sh omavalitsuste piiride üleselt;
 • innovatsiooni ellu kutsumiseks noorsootöös või huvihariduses (arendusprojektid).

Taotlusvoorus toetatakse:

 1. maksimaalselt ühte projekti taotleja kohta iga taotlusvooru puhul;
 2. projekti sisutegevuste elluviimisega otseselt seotud kulusid, välja arvatud järgmises lõigus välja toodud juhtudel;
 3. tegevuste läbiviimisega seotud vahendite omandamise või rentimise, sh tellimise, seadistamise ja paigaldamisega seotud kulusid.

Taotlusvoorus ei toetata:

 1. projekti juhtimisega seotud tööjõukulusid;
 2. noorte püsi- ja projektlaagrite korraldamisega seotud projekte;
 3. noortemalevate korraldamisega seotud projekte;
 4. noorte osaluskogude projekte;
 5. projekte, mis on käsitletavad ühekordsete sündmustena;
 6. kinnisvara omandamise, ehitamise, remondi ja renoveerimisega seotud kulusid;
 7. tegevusi, mis on ellu viidud enne taotluse esitamist.

Taotlusvooru “Noorte Heaks 2023” saab esitada taotlusi 10. juuli kuni 14. august 2023.

Projekti tegevused peavad olema ellu viidud hiljemalt toetuse saamise aasta 31. detsembriks. 

Minimaalne taotletav toetussumma ühe projekti kohta on 1500 eurot ja maksimaalne taotletav toetussumma on 11 000 eurot.

Loe lisaks programmi kohta 

Lisainfo:

Kaisa Potter
Noorteosakond
Haridus- ja Noorteamet
Kaisa.potter@harno.ee
5663 8074
626 8909