Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Tõdemus Ida-Viru arengupäevalt: piirkonna vabaühendused on huvitatud ja motiveeritud rohkem Eesti kodanikuühiskonnas kaasa lööma

Allikas

 

SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital korraldas koostöös SA Ida-Viru Ettevõtluskeskusega 21. novembril Narvas, Craft Depo MTÜ ruumides arengupäeva sealsetele vabaühendustele.

2022. aastal toimus KÜSKi taotlusvooru Ida-Viru vabaühendustele, millega sai taotleda toetust investeeringuteks. Toetust sai 13 vabaühendust Ida-Virumaalt, kellest seitse toetuse saajat tutvustasid läbiviidud projekte arengupäeval.

Arengupäeval jäi kõlama mõte, et Ida-Virumaa, eriti Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Jõhvi vabaühendustega, kus tegutsevad peamiselt vene keelt emakeelena rääkivad inimesed, peaks niisuguste vabaühenduste esindajad, kus tegutsevad eesti keelt kõnelevad inimesed ja kes on ka saanud rohkem toetusi erinevatest programmidest ja asutustelt ning kellel on suuremad kogemused koostöös, kogukonnana tegutsemisel ning oma panuse andmisel kodanikuühiskonda, rohkem suhtlema ja omavahel kogemusi vahetama.

Arengupäeval väljendatud arvamuste alusel saab öelda, et Ida-Viru vabaühendused on huvitatud ja motiveeritud rohkem Eesti kodanikuühiskonnas kaasa lööma, rahastamisvõimalusi otsima ja lõimumise teemal kaasa rääkima. Peamiseks probleemiks Ida-Virumaal on infopuudus, mõningal määral ka vaenulike propagandakanalite tarbimine ja sellises inforuumis elamine ning inimeste hirm näiteks eestikeelsele haridusele kiire ülemineku ees – kas selleks piisab õpetajaid, kas kogukondade liikmed on valmis panustama, kas sotsiaal-majanduslikud probleemid ei aseta inimesi olukorda, kus toimetulek ja heaolu on hoopis teravamalt päevakorras kui kodanikuühiskonnas kaasalöömine ja vabakonnana tegutsemine.

Ida-Virumaa vabaühendustele suunatud arengupäeval jäi kõlama mõte, et kodanikuühiskonna organisatsioonid mujalt Eestist võiksid rohkem siinseid kogukondi ja aktiivseid inimesi toetada, neid oma inforuumi kaasa haarata, sõprussildu luua, narvakate, sillamäelaste, kohtla-järvekate, jõhvikate jt idavirulaste käekäigu vastu rohkem huvi üles näidata ja seeläbi lõimida piirkonda rohkem Eesti vabakonnamaailma. Lisaks tõdeti, et Ida-Viru vabaühendustel tuleks omavahel rohkem suhelda ja kursis olla, mis teised sealsamas teevad, sest koostööpunkte leiti juba arengupäeva toetusesaajate tutvustuste esimestest lausetest.

Arengupäeva teises pooles õpiti koos sotsiaalse mõju mõõtmise ning juhtimise eksperdi Jaan Apsiga, kuidas rääkida arusaadavalt muutustest, mida kogukonnas loome.

Päeva lõpus andsid KÜSKi koordinaatorid Kerstin Rei ja Katre Tamm ülevaate taotlusvoorudest KÜSKis, lisaks tutvustas Darja Rovba Vabaühenduste Liidu tegemisi.

Arengupäeval jagasid oma kogemusi:

  • Alutaguse Elulaadikoda
  • ALUTAGUSE MATKAKLUBI
  • Motus spordiklubi
  • Ayuda Mittetulundusühing
  • MTÜ Nuti lemmikloomade toetus
  • Mittetulundusühing Maadaam
  • Craft Depo MTÜ