Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Tööstusettevõtted saavad 4,5 miljonit eurot investeeringuteks

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) eraldab viiele ettevõttele 4,5 miljonit eurot tööstus- ja tootmisvõimekuse tõstmiseks.

EASi tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetusskeemist saavad toetust Saaremaa Lihatööstus, OÜ T-Tammer, VPSA Järvakandi OÜ, AS E-Profiil ja Brenstol OÜ. Kõik projektid peavad olema ellu viidud järgmise aasta augustiks.

„Kõik viis ettevõtet panustavad märkimisväärselt Eesti ekspordivõimekuse tõstmisse. Sealjuures on hea meel tõdeda, et neli ettevõtet viiest tegutseb väljaspool Tallinna, luues töökohti kohalikele elanikele,“ selgitas EASi juhatuse liige Indrek Kaju.

Suurinvestori toetus, mille peamine sihtgrupp on suured tööstusettevõtted, on üks osa tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetusskeemist. Avatuks jääva tugiteenuskeskuste toetuse eesmärk on luua ja edendada Eestis alustavate ja tegutsevate tugiteenuskeskuste kaudu teenuste eksporti, mis aitab kaasa teenuste lisandväärtuse kasvule. Samuti aitab toetus muuta ärikeskkonda äriteenuste vallas rahvusvaheliselt konkurentsivõimelisemaks ja atraktiivsemaks.

Juhul, kui lisandub täiendavaid eelarve vahendeid, on EASil võimalus suurinvestori toetusmeede taasavada. Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetusskeemi rahastatakse EASi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfo toetatud projektide kohta: http://www.eas.ee/et/eas/sihtasutusest/toetatud-projektid/toetatud-projektid-alates-2004a-aprill