Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

IT keskuse loomise arutelu ettevõtjatele toimub 1 ja 2 detsembril!

Hea Ida-Virumaa ettevõtte juht

Masinõpe, närvivõrgud, süvaõpe, tehisintellekt – need on sõnad, mida aina rohkem kuuleme, aga tihtipeale ei tea nende tähendust ja eriti seda, kuidas neid tehnoloogiaid kasutada.

Peaaegu kõik ettevõtted koguvad andmeid, aga ainult üksikud teavad, et neist andmetest võib ettevõte saada suurt kasu. Andmeanalüüsi ja andmeteaduse meetodeid kasutavad täna enamasti vaid suured ja edasijõudnud IT ettevõtted, kuid see on kättesaadav kõikidele. Ka suured ettevõtted võivad andmeteadusest veel palju võita.

Kliimaneutraalsusele üleminekul on Eesti võtnud kohustuse põlevkivist energiatootmine järk-järgult lõpetada ning sellel on suur mõju Ida-Virumaa majandusele ja inimestele. Leevendamaks seda mõju, eraldab EL Õiglase Ülemineku Fond toetust meie regioonile, millega saame tugevdada siinset haridust ja teadust.

Tartu Ülikooli Narva kolledž tahab kasutada seda võimalust ja välja arendada siin IT keskuse, milles oleks nii õpe kui ka teadus koos vajaliku laboratoorse baasiga, ja mis pakuks kohalikele ettevõtetele maailmatasemel andmeteaduse rakendusi ja neid tehnoloogiaid tundvaid spetsialiste.

Suurandmete ja masinõppe erinevaid suundi on palju: tootmisettevõtete andmehõive ja -analüüs, masinnägemine ja pilditöötlus, keskkonna mõõtmine ja sensoorika, keeletehnoloogia, inimeste mõõtmine, isejuhtivate sõidukite arendus, targa linna lahendused jne. See loetelu pole lõplik.

Soovime, et Narva kolledž töötaks eelkõige siinsete ettevõtete heaks, ning selleks palume Teie sisendit Teie huvide paremaks kirjeldamiseks ja loodava keskuse teemade kujundamiseks.

Seetõttu soovime tuua kokku ettevõtete juhid ja IT eksperdid, et tutvustada andmeteaduse põhimõisteid, Narva kolledži plaane ja arutada järgmisi küsimusi:

  • Kas kasutate juba andmeteaduse meetodeid, mis valdkonnas ja mis tüüpi ülesanneteks? Missugused kogemused teil on? Või kas planeerite neid kasutada tulevikus?
  • Kas teil on kasutamata andmeid ja kui suured need on? Mis tüüpi need andmed on? (äri, tekst, pildid jne).
  • Milliseid kompetentse on teil puudu andmete töötlemise ning masinõppe osas?
  • Kas oleksite valmis panustama andmete jagamisega teadusuuringute jaoks? Millist kasu soovite nendest andmetest saada?
  • Kas teid huvitab koostöö mõnes muus IT-valdkonnas?
  • Millisest koostööst oleksite rohkem huvitatud? (konsultatsioonid, uuringud koolitused, jne)
  • Kes on teie kontaktisik antud koostöö osas?

Pakume teha esimesed virtuaalsed kohtumised ZOOMis ning palume registreerida allolevate linkide kaudu hiljemalt 28. novembriks!

Eesti keeles: 01. detsember kell 16.00: https://forms.gle/3TTQ1unQQNtcSRAg9

Vene keeles: 02. detsember kell 16.00: https://forms.gle/LBzBUq3bSbifQ4c37

 

Ootame teie ettepanekuid ja tagasiside!