Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Tulekul uus KÜSK taotlusvoor-tähtaeg 05.06 kell 15.00

 2018 aasta vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvoor (tähtaeg 5.06.2018)

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Toetame projekte, mis keskenduvad vabaühenduse majandusliku elujõulisuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel olulise arenguhüppe. 

Projekti tulemusena peab olema näha, kuidas läbi finantsvõimekuse kasvu suudab ühing paremini oma eesmärke saavutada, mille hindamiseks/mõõtmiseks on projektis seatud konkreetsed indikaatorid.

Taotlemine eeldab korralikku eeltööd:

  1. tuleb analüüsida ühingu praeguseid eesmärke ning mõelda, milliste indikaatorite abil nende täitmist täna mõõdate, millisel tasemel olete ja kuhu lähiaastaga jõuda tahate;
  2. tuleb teha põhjalik analüüs oma arenguvajadustest ja kokkuvõtte sellest peab ära tooma taotlusvormis. Arenguvajaduste analüüsist peaks muu hulgas tulema välja, miks on ühingu jaoks oluline tegeleda just finantsvõimekusega.

Toetuse määr

  1. Piirkondlikult tegutsevad ühingud kuni 12 000eurot projekti kohta
  2. Üleriigiliselt rahvusvaheliselt tegutsevad ühingud kuni 15 000eurot projekti kohta

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis.

 Toetame ka soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid, mis otseselt projekti eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad (omafinantseering  siin 30 %).

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. september 2018 – 31.oktoober 2019. Projekt peab kestma minimaalselt 8 kuud, et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi.

Täpsem ajakava on leitav siit.
 Infopäeval osalemise tagab eelnev registreerimine siin.

Lisateave   siin

Pane tähele!

Infopäevadel toimub koolitus, kus saab praktilisi teadmisi ning häid mõtteid oma ühingu rahaasjade edukamaks juhtimiseks. Räägime tulude planeerimisest ja juhtimisest, võimalikest rahastusallikatest ja nende eripäradest ning finantsjuhtimise rusikareeglitest. Koolitajaks on Indrek Maripuu, kes igapäevaselt tegutseb koolitajana Loovusaidas ning kellel on 17 aastane kogemus strateegilise juhtimise ning tasuvusanalüüside nõustajana.