Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

USA saatkond toetab Ukraina pagulastele suunatud tegevusi

Seoses sõjaga Ukrainast enneolematu pagulasvooluga kuulutab Ameerika Ühendriikide Tallinna suursaatkond välja avaliku konkursi Ukraina pagulasi Eestis abistavatele valitsusvälistele organisatsioonidele (MTÜ) ning kodaniku- ja eraorganisatsioonidele taotluste esitamiseks. Ettepanekud oodatakse kõigilt organisatsioonidelt või üksikisikutelt, kes vastavad alltoodud programmi nõuetele. Taotlejad võivad esitada ettepaneku, mis keskendub ühele või mõnele allolevatest teemadest.

Potentsiaalsed projektid, mis toetavad Ukraina pagulaskogukondi, võivad keskenduda:

 • kohalike kogukondade või Eesti vabaühenduste abistamine Ukrainast pärit pagulaste eluasemepuuduse lahendamisel;
 • Sotsiaalteenuste pakkumine, sealhulgas tervishoid, õigusnõustamine, psühholoogiline tugi ja haridus;
 • Koolitus, sh keeleõpe pagulastele nende tööleasumise ja Eesti ühiskonda integreerumise toetamiseks;
 • Võrdse juurdepääsu edendamine kaitsele, abile ja muudele lahendustele puuetega pagulastele, sotsiaalselt haavatavatele pagulastele, LGBTQI+ pagulastele ja teistele haavatavatele pagulasrühmadele;
 • Kodanikuühiskonna ja ühingute loomise edendamine pagulaste seas;
 • teabe vaba liikumise hõlbustamine (sealhulgas sõltumatu meedia toetamine) pagulasrühmadele ja/või desinformatsiooni vastu võitlemine;
 • Riikliku pagulaspoliitika ja -plaanidega, pagulaste õiguste, teenuste ja integratsiooniga seotud avalik haridus ja propageerimine (sh kodanikuharidus);
 • Konfliktide lahendamine või inimõiguste kaitse ja sallivuse edendamine;
 • Inimkaubanduse ja korruptsioonivastane võitlus.

Taotlust võivad esitada:

 • Ukraina pagulaskogukondi toetavad valitsusvälised organisatsioonid;
 • Ukraina pagulaskogukondi toetavad kodanikuühiskonna organisatsioonid;
 • Ukraina pagulaskogukondi toetavad mittetulundusühingud;
 • mõttekojad või akadeemilised institutsioonid;
 • Ukraina pagulaskogukondi toetavad eraorganisatsioonid;
 • Riiklikud ja eraharidusasutused
 • Omavalitsused või kohalikud omavalitsused ja nendega seotud asutused.*

Taotluste esitamise tähtaeg- 4. märts 2023.a.

Loe lisaks