Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Võistlus „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2015“ kutsub osalema.

Alanud on võistlus „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2015”, kus valitakse välja Eesti ettevõtlust kõige paremal moel edendanud projektid. Ühtlasi on see Eesti eelvoor üle-euroopalisele konkursile „Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad 2015”.

Projekte saab esitada kuues kategoorias: ettevõtlusvaimu edendamine, ettevõtlusalastesse oskustesse investeerimine, ettevõtluskeskkonna parandamine, ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamine, roheliste turgude ja ressursside kasutamise arengu toetamine ning vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse arendamine.

Osalema oodatakse valitsus- ja omavalitsusasutusi, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki teisi institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi. Era- ja kolmandast sektorist on oodatud sellised algatused, kus on tehtud koostööd avaliku sektoriga.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhitud žürii hindab projektide edukust ja innovaatilisust, mõju kohalikule majandusele ja sidusgruppide suhete paranemisele, samuti projekti teostatavust teistes Eesti piirkondades ja mujal Euroopas.

Projektide esitamise tähtaeg on 16. märts 2015. Täpsemat informatsiooni võistlusel osalemise kohta leiab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt: https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/majanduse-arendamine/tunnusta-ettevotluse-edendajat-2015.

Eelmisel aastal olid parimad ettevõtluse edendajad SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ja Wise Guys Investment OÜ.