Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

X Kultuurifoorum “Keeleliselt ja kultuuriliselt mitmekesine Ida-Virumaa – võimalused ja väljakutsed” kutsub!

Olete oodatud X Ida-Virumaa kultuurifoorumile „Keeleliselt ja kultuuriliselt mitmekesine Ida-Virumaa – võimalused ja väljakutsed“, mis toimub 22. veebruaril 2023 kell 10.00–17.00 Jõhvi Kontserdimajas.

Foorum keskendub kultuuri ja spordi rollile ühise kultuuriruumi loomisel mitmekeelses elukeskkonnas ning ühiskonna väärtuste ja hoiakute kujundamises.

Registreerumine on avatud kuni 17. veebruarini. Üritusel on võimalik osaleda ka virtuaalselt.

Virtuaalruumis on foorum jälgitav siin: http://www.eventmedia.ee/kultuurifoorum

Foorumil on tagatud sünkroontõlge vene keelde.

Ajakava

09.30 tervituskohv saabujatele
10.00–10.05 sissejuhatus ja päeva tutvustus
10.05 Piret Hartman, kultuuriminister
10.20 Maris Toomel, Jõhvi vallavanem
10.30 “Eestimaa erinevad kultuurikoodid ja mälumustrid – kuidas leida ühisosa?” Anzori Barkalaja,  folklorist, rahvaluuleteaduste doktor
11.00 “XIII Noorte Laulu- ja Tantsupidu „Püha on maa“” Margus Toomla, Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA juhataja
11.20 “Liikumisaasta 2023” Alo Lõoke, Liikumisharrastuse Kompetentsikeskuse SA juhataja
11.40 “Keeleline ja kultuuriline mitmekesisus Ida-Virumaal. Võimalused ja väljakutsed 2023. aastal”
•    “Uued kultuuri ja spordi toetusmeetmed Ida-Virumaal 2023. aastal” Eda Silberg, Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler
•    “Ida-Virumaa kultuurisaadiku programm 2023” Anne Uttendorf, Eesti Rahvakultuurikeskuse Ida-Virumaa rahvakultuurispetsialist
•    “Ida-Viru Loomefond” Piia Tamm, Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse Viru Filmifondi ja Loomeklastri koordinaator
12.30 küsimused auditooriumilt
12.45–13.45 lõunapaus
13.30–13.45 kogunemine virtuaalruumi
13.45 “Kool kui väärtuste hoidja ja kujundaja” Irene Käosaar, Narva Eesti Riigigümnaasiumi direktor
14.20 arutelu laudkondades
„Keeleline ja kultuuriline mitmekesisus – millised on väljakutsed ja võimalused Ida-Virumaal?“
15.30 poliitikute debatt „Eesti kultuuriruum Ida-Virumaal – mis vajab muutmist?“  Debatti modereerib ajakirjanik Erik Gamzejev
16.45–17.00 foorumi kokkuvõtted, ürituse lõpp

 

Foorumit modereerib Neeme Kuningas 

 

Kultuur kujundab inimeste elus väärtusi, norme ja pädevusi, mis on hädavajalikud omavahelise suhtlemise ja ühtekuuluvuse soodustamiseks. Meie-tunne ühiskonnas on laiem kui vaid keelekasutus, mis on küll oluline, kuid mitte ainus tegur ühiskonna sotsiaalse sidususe saavutamisel. Kultuur moodustab loomuliku osa inimeste heaolust ja on dialoogi tekke keskkonnaks erinevate etniliste gruppide vahel.

Kultuurifoorum on koostööplatvorm, mis aitab kaasa koostöövõimaluste tekkele ja toetab piirkonna arengut, püüab leida hariduse, kultuuri, majanduse, ettevõtluse, lõimumise kokkupuutepunkte.
Tegemist on arvult kümnenda kultuurifoorumiga.

Varem on analoogilised arutelufoorumid toimunud 25.09.2015 (1), 22.04.2016 (2), 23.09.2016 (3), 07.04.2017 (4), 11.05.2018 (5) Narvas Geneva Keskuses ja 06.02.2019 (6) Sillamäe Kultuurikeskuses, 5-6.09.2019  (7) 15.03.2021 Jõhvis (8), 16.03.2022 Jõhvis (9) ja 22.02.2023 taas Jõhvis (10).