Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Õiglase ülemineku Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetusmeede on avatud taotlejate eelnõustamiseks

21.06.2022 allkirjastas Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Andres Sutt Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetuse määruse.

Tegemist on kõige suurema mahuga Õiglase ülemineku fondi toetusmeetmega.

Toetuse kavandatud eelarve on 153 miljonit eurot, millest toetatakse perioodil 2022–2026 eeldatavalt vähemalt 20 suurprojekti elluviimist ja 1000 uue töökoha loomist Ida-Virumaal. Toetuse maksimaalne summa sõltub projekti kogumahust, tegevustest ja kavandatud tulemustest ning jääb reeglina vahemikku 500 000 eurot kuni 19 miljonit eurot.

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EAS ja KREDEX ühendasutus) on alustanud taotlejate eelnõustamist. Rohkem infot ja eelnõustamisele registreerumine: https://eas.ee/grants/ida-viru-ettevotluse-investeeringute-toetus/ 

Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Toetame Ida-Viru majanduse mitmekesistamist 

Kliimaneutraalsele majandusele üleminek mõjutab Eestis enim Ida-Viru maakonda.

Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama

Toetuse abil on võimalik teha uusi töökohti loovaid investeeringuid.

Suurim toetus
sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
Omafinantseering  vähemalt 35%
Kogu toetussumma 153 000 000
Staatus Tulemas

NB!

Toetuse taotlemine on jooksev.
Toetuse taotlemine avaneb eeldatavalt 20. juulil, info täpsustub.

Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku eelnõustamise.

Kelle jaoks on toetus mõeldud?

Toetust saavad taotleda Eesti äriregistrisse kantud äriühingud, kelle tegevusala ja projekt kuulub järgmiste valdkondade hulka:

  • mäetööstus
  • töötlev tööstus
  • elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine
  • info ja side ettevõtlus
  • kutse, teadus- ja tehnikaalane tegevus
Mis minu ettevõttes muutub?

Suureneb ettevõtte konkurentsivõime

Kasvab toodete ja teenuste müügitulu

Tõuseb lisandväärtus töötaja kohta

Enne taotluse esitamist peab ettevõtja läbima kohustusliku eelnõustamise.

Registreeri eelnõustamisele