Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Koolitused vabaühendustele

See projekt viiakse ellu koostöös Briti Nõukoguga Eestis sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames. Lisainfo Briti Nõukogu töö kohta Eestis: britishcouncil.ee

TOIMUNUD

MTÜ  nagu iga organisatsioon peaks mõtlema kuidas  olla nähtav, milliseid kanaleid valida, et info jõuaks sihtrühmani? Millised info- ja turunduskanalid on üldse olemas? Läbimõeldud turundus aitab luua MTÜ kuvandi, millega tõmmata ligi huvilisi, olla atraktiivne ja hoida toetajaid.

Veebiseminaride eesmärk: anda osalejatele praktilised põhiteadmised ja oskused kaasaegsest turundustegevusest arvestades MTÜ-de tegevuse eripära ning eesmärke. 

Seminare viivad läbi Paprika tervisliku turunduse kooli spetsialistid.

See projekt viiakse ellu koostöös Briti Nõukoguga Eestis sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames. Lisainfo Briti Nõukogu töö kohta Eestis: britishcouncil.ee

Veebiseminaride tulemusena MTÜd

  • teavad, milleks MTÜdele tegeleda turundusega ning mis on nende turunduse eripära;
  • teavad oma sihtrühma ning kuidas selleni jõuda;
  • oskavad koostada turundussõnumi ning viia seda oma sihtrühmani;
  • tunnevad erinevad kommunikatsioonivormid;
  • oskavad läbi viia tulemuslikumat reklaami erinevates sotsiaalmeedia kanalites;
  • tunnevad veebilehe olulist MTÜ tegevuses ning kuidas selle luua tasuta vahenditega;
  • oskavad kasutada meiliturundust.