Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Uuringud

Tasuta nõustamine vabaühendusele

Vabaühenduse liige, tule tasuta konsultatsioonile!

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub teenuseid eraisikutele ja vabaühendustele, mida rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt.

Konsultatsioonid eraisikutele ja vabaühendustele on TASUTA.

Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond
KÜSK

Nõustame ja abistame järgmistes küsimustes:

01

Kliendi vajaduste uurimine ja analüüs

02

Vabaühenduse asutamine, sh vormi valik

03

Vabaühenduse alustamine ja tegevuse lõpetamine

04

Vabaühenduse juhtimise õiguslikud aspektid

05

Dokumentatsiooni haldamine ja arhiveerimine

06

Finantsküsimused (maksustamine, raamatupidamine jne)

07

Juhtorgani arendamine, meeskonna loomine, teavitamine, motiveerimine, juhtimine, inspiratsioon jne.

08

Strateegiline planeerimine

09

Majandustegevus vabaühenduses

10

Avalike teenuste delegeerimine projektitaotlused koostamiseks, sh ideede vastavuse kontrollimine, projektijuhtimine

Maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid toetavad kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostööd. Teenus on suunatud ühise eesmärgi nimel tegutsevatele, piirkondlikult määratletavatele inimeste rühmale. Kogukonnakeskse lähenemise eesmärk on luua inimeste heaolu võrgustikupõhise koostöö ning ühise probleemide väljaselgitamise ja lahendamise kaudu.

Jõhvi

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Narva

Tatjana Zamorskaja

Vabaühenduste konsultant (Narva), Europe Direct Narva juhataja

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng
Muud olulised teemad vabaühendustele:
 • Sündmused vabaühendustele
 • Kooitused vabaühendustele
 • Kasulikud lingid
 • Edulood
 • Parimate vabaühenduste tunnustamine
 • MTÜde konsultandid üle Eesti

Ettevõtja

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub teenuseid alustavatele või juba tegutsevatele ettevõtetele, mida rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt.

Konsultatsioonid eraisikule, alustavale ja tegutsevale ettevõtjale on TASUTA.

Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond
ivek-ee-tasuta-ettevotja-koolitus
Nõustame TASUTA alustavaid ja tegutsevaid ettevõtteid
Alustav ettevõtja

on ettevõte, mis on tegutsenud kuni 3 aastat (alates Äriregistris registreerimisest) või eraisik, kes on huvitatud ettevõtlusest

Tegutsev ettevõtja

on üle kolme aasta tegutsenud ettevõte, kus on vähemalt 2 töötajat ning ettevõtte müügitulu on vähemalt  80 000 € aastas

Toetusvõimalused

Küsi abi toetusmeetmete kohta:

Küsi abi julgesti!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Küsi abi julgesti!

Tatjana Zamorskaja

Vabaühenduste konsultant (Narva), Europe Direct Narva juhataja

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Toetatakse ühinguid arenguvajaduste analüüsimisel ja arenguhüppeks või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamisel, et saavutada oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke.

Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe kahest: tegevuskava või äriplaani. Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või teisi ühise arutelu meetodeid kasutades.

AVATUD kuni 03.06.2024

esita taotlus

Taotleja võib olla:

 • sihtasutus,
 • mittetulundusühing,
 • avalik-õiguslik juriidiline isik (välja arvatud KOVid või riigiasutused).

Projekti tegevustesse kaasatud partner või kasusaav organisatsioon võib olla sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik ja äriühing (VKE). Partner panustab rahaliselt projekti omafinantseeringu tagamisse, kasusaav organisatsioon osaleb tegevustes, aga rahaliselt ei panusta.

Suurprojektide taotlusvoorus toetatakse põhivarainvesteeringu projekte, mille tulemusena rajatakse avalikkusele suunatud füüsiline objekt.

Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 200 001 eurot ja maksimaalne 1 500 000 eurot.

Loe lisaks

Lisainfo:

Terje Kuus

+372 663 1886
terje.kuus@rtk.ee

 

Marina Bulatskaya

+372 663 1903
marina.bulatskaya@rtk.ee

Eesti Kultuurkapitali III taotlusvoor 2024

Kultuurkapitali ülesanne on toetada

 • kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte loomingulisi ühendusi
 • kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid
 • kunsti- ja sporditegelaste mälestuste jäädvustamist
 • kultuuri- või spordialal andekaid ja arenguvõimelisi isikuid ning võimaldada neile enesetäiendamist
  silmapaistnud kunsti- ja sporditegelasi (elutöötoetused) või nende surma puhul nende perekondi
 • riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist

AVATUD kuni 20.08.2024

esita taotlus

Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm tugevdab kunsti- ja kultuurialast koostööd Põhjamaades ja Balti riikides. Programmi eesmärk on soodustada teadmiste ja kontaktide vahetust ning suurendada huvi Põhja- ja Baltimaade kunsti ja kultuuri vastu. Põhja- ja Baltimaade mobiilsusprogramm hõlmab kolme liiki toetust: reisitoetus, koostöövõrkude toetus ja loomeresidentuuride toetus.

Lisainfo

Kuni 20.09.2024

Lisainfo

Taotlusvooru eesmärk on:

 • kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamine;
 • kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõttel elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi eesmärgi saavutamiseks toetatakse järgmisi tegevusi:

 • esmalt kogukonnasiseste, kogukondade vaheliste ning kohaliku omavalitsuse ja kogukondade vaheliste laiapindsete ja kaasavate arutelude korraldamine elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks ning arendusvajaduste kokku leppimiseks, sh koostöös kogukonnaga kriisiplaani koostamiseks või uuendamiseks
 • eelmises punktis nimetatud tegevuse tõendatud täitmise järgselt elanikkonnakaitse arendusvajaduste lahendamiseks tegevuste elluviimine, teenuste tellimine (näiteks generaatori ühendusvalmiduse loomine, koolituste või nõustamise tellimine ekspertidelt jne) ja/või inventari soetamine, kui need on põhjendatud projekti eesmärgi saavutamiseks.

Lisainfo

Kuni 15.10.2024

Lisainfo

Eesti Kultuurkapitali IV taotlusvoor 2024

Kultuurkapitali ülesanne on toetada

 • kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte loomingulisi ühendusi
 • kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid
 • kunsti- ja sporditegelaste mälestuste jäädvustamist
 • kultuuri- või spordialal andekaid ja arenguvõimelisi isikuid ning võimaldada neile enesetäiendamist
  silmapaistnud kunsti- ja sporditegelasi (elutöötoetused) või nende surma puhul nende perekondi
 • riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist

AVATUD kuni 20.11.2024

esita taotlus

KELLELE?

 • ametnikud, vabaühenduste esindajad Eestist (grupid)
 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) allasutuste ja koostööorganisatsioonide esindajad

MIKS?

 • Eesti ametiasutuste ja MTÜde ning PMN allasutuste ja koostööorganisatsioonide vahelise koostöö tekitamiseks ja tugevdamiseks

MILLEKS?

 • külastused
 • koostöövõrkude kohtumised
 • konverentsidel osalemine (ainult konverentsid, mille korraldaja on Põhjamaade Ministrite Nõukogu allasutus või koostööorganisatsioon)
 • praktika 1-2 nädalat

Lisainfo

AVATUD aasta jooksul

esita taotlus

Taotleja võib olla:

 • põhivarainvesteeringu projekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik (välja arvatud KOVid või riigiasutused);
 • arendusprojekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik või äriühing (VKE).

Projekti tegevustesse kaasatud partner või kasusaav organisatsioon võib olla sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik ja äriühing (VKE). Partner panustab rahaliselt projekti omafinantseeringu tagamisse, kasusaav organisatsioon osaleb tegevustes, aga rahaliselt ei panusta.
Juhul, kui arendusprojekti taotleja registrijärgne aadress ei asu Ida-Viru maakonnas, peab taotleja projekti kaasama vähemalt ühe seal maakonnas registreeritud partneri.

Toetusskeemist toetatakse:

 • põhivarainvesteeringu projekte, mille tulemusena rajatakse avalikkusele suunatud füüsiline objekt;
 • arendus-, teadlikkus- või koostöötegevusi (lühidalt arendusprojektid), mille puhul on oluline kaasata elluviidavatesse tegevustesse võimalikult palju osalejaid.

Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 3000 eurot ja maksimaalne 10 000 eurot.
Toetuse maksimaalne osakaal:

 • Arendusprojektidel toetus kuni 90% + omafinantseering vähemalt 10%
 • Põhivaraprojektide puhul toetus kuni 80% + omafinantseering vähemalt 20%

Projektikategooriad ei ole omavahel kombineeritavad. Kui soovitakse viia ellu nii investeeringuid kui „pehmeid“ tegevusi, saab nende toetamiseks esitada kaks erinevat taotlust.

Loe lisaks

Lisainfo:

Terje Kuus

+372 663 1886
terje.kuus@rtk.ee

 

Marina Bulatskaya

+372 663 1903
marina.bulatskaya@rtk.ee

SAABUVAD TAOTLUSVOORUD
MUUD

Mittetulundusühendused saavad oma tegevustele rahalist tuge küsida erinevatest toetusfondidest. Fondi valimisel ja toetuse küsimisel on kasulik eelnevalt tutvuda selle raha jagamise tingimuste ja fondi üldise eesmärgiga.

Eesti-sisesed toetusvõimalused

 • Eesti Kultuurkapital (KULKA)
  Eesmärk: kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu
 • Eesti Rahvakultuuri Keskus 
  Eesmärk: Rahvakultuuri Keskus tegutseb Kultuuriministeeriumi haldusalas eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise rahvakultuuriruumi tagamise ja arengu nimel. Rahvakultuuri Keskus haldab rahvakultuurivaldkonna riiklikke toetusprogramme.
 • Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF)
  Eesmärk: heategevus eesti rahvuskultuuri toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu
 • Haridus- ja Noorteamet
  Eesmärk:
   Varsemalt Sihtasutus Archimedese all tegutsenud programmid Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogramm Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus on kolinud ja uue perioodi tegevusi teeb Haridus- ja Noorteamet
 • Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
  Eesmärk: seista hea selle eest, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid ka ise aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalus säilitada oma emakeelt ja kultuuri
 • Keskkonnainvesteeringute keskus – Keskkonnateadlikkuse programm
  Eesmärk: hoida tervet elukeskkonda, väärtustada puhast loodust ning jätkusuutlikku arengut
 • Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud
  Eesmärk:
   Siseministeerium soovib siseturvalisuse arengukava 2015–2020 elluviimisel edendada kohalikku algatust ja koostööd turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel ning rahastab selleks toetusvoorude läbiviimist.

Hasartmängumaksu vahendid

 • Kultuuriministeerium
  Kultuuriraha jagab Rahvakultuuri Keskus, kes menetleb taotlusvooru „Regionaalne kultuuritegevus“ saabunud taotlusi. Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.Spordi rahastamine – Riik toetab harrastussporti, tippsporti ja noortesporti ja on huvitatud, et Eesti inimeste liikumisharrastus edeneks. Sellel eesmärgil toetab riik mitmesuguseid spordiorganisatsioone ning investeerib spordirajatiste ja liikumispaikade ehitusse ja ka olemasolevate rajatiste ajakohastamisse. Rahastamisega tegelevad Olümpiakomitee ja Kultuuriministeerium.
 • Sotsiaalministeerium
  Väikeprojektide taotlusvoor – Meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projekte hakkab menetlema Riigi Tugiteenuste Keskus. Väikeprojektide taotlusvoor toimub neli korda aastas ja strateegilise partnerluse voor vähemalt kord aastas.Puuetega inimeste ühingute toetuste ja strateegiliste partnerite valimise kord on välja töötamisel
 • Haridus- ja teadusministeerium
  Haridus- ja Teadusministeeriumis pidevat taotlemist ei tule, ministeerium valis välja strateegilised partnerid kolmeks aastaks ning jagas ühe-aastased tegevustoetused
 • Rahandusministeerium
  Senised regionaalsed investeeringutoetused saavad olema edaspidi maakondlike arengukavade elluviimiseks

 

Rahvusvahelised toetusvõimalused

 • Balti-Ameerika Dialoogi programm (BAFF)
  Balti-Ameerika Dialoogi programm on suunatud Eesti, Läti ja Leedu organisatsioonidele eesmärgiga stimuleerida rahvusvahelist ideedevahetust ja koostööd Balti riikide ning USA organisatsioonide vahel. Programmi on oodatud kandideerima organisatsioonid, kes soovivad kutsuda neile huvipakkuvatel ja olulistel teemadel oma ala spetsialiste USA-st Eestisse (Lätti, Leetu) esinema
 • Euroopa Komisjoni toetused
  Euroopa Komisjon annab toetuste vormis otseseid rahalisi eraldisi nende projektide ning organisatsioonide jaoks, kes edendavad ELi huvisid või aitavad kaasa mõne ELi programmi või poliitika rakendamisele. Toetuste taotlemiseks võivad asjast huvitatud vastata pakkumiskutsetele
 • Teisi Euroopa Liidu struktuurifondide toetusvõimalusi leiad ka portaalist EuroAccess, mis koondab infot enam kui 200-st rahastusvõimalusest nii mittetulundus, äri- ja avalikule sektorile.
 • ERASMUS+
  Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.

  • Noored
   Noorte valdkonnas toetab programm noorte oskuste ja pädevuste arendamist läbi aktiivse osaluse, noorootöö kvaliteedi tõstmist ning noortevaldkonna poliitikate kujundamist.
  • Haridus
   Alajaotus toetab uusi võimalusi õpetamise ja õppimise kaasaegsemaks muutmisel; uusi kooli- ja tööelu koostööprojekte; suuremat tähelepanu töös vajaminevatele oskustele.
  • Sport
   Spordi alaprogrammist toetatakse rahvusvahelise mõõtmega tegevusi, mis aitavad kaasa dopinguvastasele võitlusele, sporditulemustega manipuleerimisele ning ennetavad vägivalda ja ebavõrdset kohtlemist spordis. Samuti toetatakse hea juhtimistava ning sportlaste topeltkarjääri edendamist ning rahvaspordiga seotud algatusi.
 • Kodanike, võrdõiguslikkue, õiguste ja väärtust progamm
  Eesmärk: Kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist. Programmi raames rahastatakse tegevusi, mis edendavad mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust, laste õigusi, Euroopa ajaloolist mälu ja kodanike osalust, või rassismi ja soolise vägivalla vastu võitlemist. Olenevalt taotlusvoorust rahastatakse nii riiklikke kui rahvusvahelisi projekte.
 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis
  Eesmärk: tagada Põhja- ja Baltimaade üleilmne konkurentsivõime ning muuta piirkond seeläbi maailmas atraktiivseks nii väärtuste kui ka innovatiivsuse poolest
 • Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF)
  Eesmärk: Fondi üldeesmärk on aidata kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele ning ühise varjupaiga-, täiendava või ajutise kaitse poliitika ja ühise rändepoliitika rakendamisele, tugevdamisele ja edasiarendamisele, austades seejuures täiel määral Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja põhimõtteid.

 

Tutvu ka TOP 20 rahvusvahelise toetusvõimalusega vabaühendustele fundsforNGOs.org lehelt.

Muud võimalused

Lisaks projektitoetustele on ühingutel võimalik saada abi (nii rahalist kui mitterahalist) ka väljastpoolt avalikku sektorit. Siin on mõned näited, kuidas seda leida:

Hooandja lehel on KÜSKi toel loodud vabaühenduste ühisrahastusplatvormTegemist on platvormiga, kus vabaühendused ning ka lihtsalt aktiivsed kodanikud, kel on soov omaalgatuslikult kogukonna heaks midagi korda saata, saavad oma idee teostamiseks koguda teistelt abivalmitelt inimestelt erinevate suurustega annetuste näol toetust. Kusjuures lisaks rahalisele toetusele saab küsida ka vabatahtlike abi ning erinevaid materiaalseid ressursse.

Eesti Tööandjate Keskliit ja Swedbank kutsuvad tööandjaid üle Eesti ühinema heategevusliku algatusega Annetame aega ja andma oma töötajatele aastas ühe tasustatud vaba päeva, et töötajad kasutaksid seda heategevuse tegemiseks. See on lihtne ja paindlik mudel ettevõttes heategevusega alustamiseks või juba olemasolevate vastutustundlike tegevuste täiendamiseks.

Ettevõtjale

Infokiri

  Continue reading “Infokiri”

  Messid

  Osale messikülastustel ja vii ennast kurssi erinevatel turgudel toimuvaga! Maakondlikud arenduskeskused viivad ettevõtjaid rahvusvahelisi messe külastama.

  Messikülastuse käigus saab tutvuda turul toimuvaga, leida koostöövõimalusi teiste ettevõtjatega nii välisriigist kui ka teiste Eesti ettevõtjatega, kes on messikülastusel osalemas. Messikülastusel osalemine annab head teadmises ekspordiga alustamisel kui ka teadmised uutest toodetest ja tehnoloogiatest, millega tuleb konkureerida rahvusvahelisel turul.

  SIHTGRUPP:

  messidest võivad osa võtta kõik Eesti äriregistrisse kantud äriühingud.
  Eelistatud on suurema ekspordipotentsiaaliga ettevõtted.

  OSALEMINE:

  Sooviavalduse alusel.

  Sooviavaldus tuleb esitada messi korraldatavale maakondlikule arenduskeskusele.

  Messid ettevõtjatele

  Messid 2024

  EAS ühisstendid messidel 2024

  01

  Kaitsetööstusmess MSPO 2024 Poola - Kielce

  kandideerimine kuni 28.03.2024
  03.09.2024 – 06.09.2024
  02

  „Targa Linna“ e- ja m- teenuste mess Smart City Expo 2024

  kandideerimine kuni 03.04.2024
  Toimumise kuupäev – 05.11.2024 – 07.11.2024
  Toimumiskohad on Hispaania – Barcelona

  Lisainfo:

  Jefim Aljoškin

  Tutvu ka rahvusvaheliste messide andmebaasidega:

  Olulised lingid

  Analüüsid

  2022

  Analüüs

  2015-2016

  Sotsiaalhoolekande teenuste Ida-Viru maakondlik kaardistus (toimus ajavahemikul november 2015 – jaanuar 2016), mille tulemusena koostati maakondlik analüüs; v.t. dokumente:

   

  Tehtud tööd

  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse poolt valminud tööd vahemikul 2003-2022.a.:
  • Lüganuse valla eelarvestrateegia 2014-2017 – eelarvestrateegia
  • Lüganuse valla eelarvestrateegia 2016-2020 – eelarvestrateegia
  • Alutaguse Hoolekeskuse laiendamise taotluse koostamine Sotsiaalministeeriumile
  • Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustiku strateegia – arengustrateegia
  • Maidla mõisa arenduskontseptsiooni väljatöötamine – arenduskontseptsioon
  • Ontika mõisa arenduskontseptsiooni väljatöötamine – arenduskontseptsioon
  • Toila piirkonna turismitoote perspektiivse väljaarendamise kava – arenduskontseptsioon
  • Mäetaguse mõisa arenduskontseptsiooni väljatöötamine – arenduskontseptsioon
  • Jõhvi Kultuuripargi väljaarendamine – arenduskontseptsioon
  • Sillamäe kesklinna tootestamine turistidele – arenduskontseptsioon
  • Avinurme puutöö elulaadikeskuse rajamine – teostatavus- tasuvusanalüüs
  • Narva Bastionide ring – teostatavus- tasuvusanalüüs
  • Narva Aleksandri kiriku kellatorni taastamine – teostatavus- tasuvusanalüüs
  • Narva Linnuse Põhjaõue avamine turistidele – teostatavus- tasuvusanalüüs
  • Eksperthinnangud (s.h. äriplaanidele)
  • Koolituste ja seminaride läbiviimine

  Strateegia koostamise küsimuste puhul palun pöörduda vanemkonsultant Lauri Jalonen poole

  vanemkonsultant

  Lauri Jalonen

  Vanemkonsultant

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Koolifirma loomine

  Kas soovid alustada oma ettevõtet või õpilasfirmat, kuid ei tea, kust pihta hakata?

  Äkki on Sul mõni hea idee, kuidas oma kodukohta paremaks paigaks muuta, kuid puudub teadmine, kust ja kuidas selleks raha leida? Või soovid oma eluga lihtsalt midagi ägedat peale hakata ja olla ettevõtlik, aga ei tea täpselt, mis võimalused selleks on? Kõigile neile küsimustele saab aidata vastuse leida noorte ettevõtlikkuse konsultalt.

  Tegutsev ettevõtja

  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub TASUTA teenuseid tegutsevatele ettevõtetele, mida rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi jaRahandusministeeriumi poolt.

  Nõustame tegutsevaid ettevõtjaid projektitaotluste koostamise ja taotluste tingimuste selgitamise teemal ning digiturunduse küsimustes.

  Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond
  Rahandusministeerium toetab

  Konsultatsiooni eesmärk

   

  Konsultatsiooni eesmärgiks on leida üles ja ärgitada kasvama Teie olemasoleva ettevõtete potentsiaalid  (sh digiturunduse lahenduste abil).

  01

  Kes on tegutsev ettevõtja?

  Ettevõtete, kes on vanem kui kolm aastat.

  02

  Mis tingimusel minu ettevõtte saab tasuta nõustamist?

  Ettevõtetel on vähemalt 2 töötajat ning müügitulu on vähemalt 80 000 € aastas.

  Palume eelnevalt konsultatsioonile registreeruda!

  Registreeri konsultatsioonile telefoni või emaili teel.

  Konsultandid tegutsevatele ettevõtjatele

  Sinu individuaalne toetusmeetmete nõustaja!

  Jefim Aljoškin

  Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Nõustan järgmistes küsimustes:

   

  • projektitaotluste koostamise nõustamine (taotluste põhitingimuste selgitamine
  • projektide finanseerimine
  • info ja ekspertide kontaktid
  • toetusfondite info
  • koostöö partnerite otsimine

  Digilahendustega töö on effektiivsem!

  Aleksandra Leštšuk

  Turundusspetsialist ja konsultant ettevõtjatele digiturunduse teemal

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Abistan ja nõustan järgmistes küsimustes:

   

  • Organisatsiooni identiteet, bränd-strateegia ja firmagraafika loomine (CVI)
  • Mediasisu kvaliteedi hinnang
  • Meedia kanalide valik
  • Abi media-sisu tootjate partnerite otsimisel Ida-Virumaal,
  • Kontaktide baasi loomine ja listide postituste optimeerimine,
  • Veebilehe ja/või veebipoe loomine ja digitaallahenduste integreerimine,
  • SEO ja kasutatavus
  • Sotsiaalmeedia kanalide valik, loomine, ja administreerimine,
  • Analüütika tööristade valik ja juurutamine,
  • jne

  Muud kontaktid leiate SIIT.

  Muud olulised teemad tegutsevatele ettevõtjatele:

  • Rahastusvõimalus tegutsevatele ettevõtjatele
  • Koolitused tegutsevatele ettevõtjatele
  • Mentorklubi tegutsevatele ettevõtjatele
  • Sündmuste kalender tegutsevatele ettevõtjatele
  • Olulised lingid
  • Uudised

  Ida-Viru õpilasfirmad

  Ida-Virumaal tegutsevad õpilasfirmad
  ÕF Bila Pasta

  Käsitööpasta

  Kohtla-Järve Gümnaasium

  ÕF Bite a cake

  Maitsvad Tordid topsides

  Narva Gümnaasium

  MF JOSS PUIT

  Puidust tarbeesemed ja suveniirid

  Kohtla-Järve Järve Kool

  ÕF Jõõsu

  Õpiabiteenus

  Kohtla-Järve Gümnaasium

  MF K.S.A Kaardid

  Õnnitluskaardid

  Kohtla-Järve Järve Kool

  ÕF Kolm Hüüumärki

  Lasergraveeringuga meened

  Kohtla-Järve Gümnaasium

  ÕF Mine Tea!

  Mängukaardid

  Kohtla-Järve Gümnaasium

  ÕF North Coast Trans

  Koormavedu

  Kohtla-Järve Gümnaasium

  ÕF Positiiv

  Fototeenus

  Narva Laste Loomemaja

  ÕF Rookery

  Malemängukomplektid

  Kohtla-Järve Gümnaasium

  ÕF RRkott 

  Riidest kotid

  Jõhvi Gümnaasium

  ÕF VÄLK

  Noortele suunatud ajakiri

  Kohtla-Järve Gümnaasium

  ÕF werlin-2 

  Repetiitori teenus

  Narva Gümnaasium

  MF Amigurumi

  Heegeldatud esemed

  Kohtla-Järve Järve Kool

  Ettevõtlussündmused noortele

  Kõne liftis

  Ettevõtluspäev

  Programmid koolidele

  Mis on õpilasfirma?

  Ida-Viru Ettevõtluskeskus

  Kõne liftis

  Ettevõtluspäeva 2022

  JUNIOR ACHIEVEMENT
  StartUp Estonia

  Ideede konkurss СУП

  OBJEKT

  Häckatonid

  SPINNER programm
  RAKETT69

  Rahastusvõimalused

  EAS Starditoetus

  Toetuse andmise eesmärk on soodustada kasvupotentsiaaliga alustavate ettevõtjate jätkusuutliku müügitulu kasvatamist ja töökohtade loomist.

   

  Starditoetuse taotlemine avatakse 04.04 kell 9.00.

  Starditoetuse infotund toimub 16.04 kell 10.00. Registreeri infotunnile SIIN.

  Enne taotluse esitamist on vajalik läbida eelnõustamine Ida-Viru Ettevõtluskeskuses.

   

  Suurim toetus 20 000 EUR
  Omafinantseering 20%

  Eesti Töötukassa

  Alljärgnevalt on toodud viited ettevõtjatele suunatud programmidele, mis on pakkunud meie klientidele huvi.

   

  Starditoetus – vähese ettevõtluskogemusega ettevõtjate poolt kasvupotentsiaaliga alustava ettevõtte käivitamiseks.

  Arendusosakud – väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele (VKE), kellel on olemas uudne toote, teenuse või tehnoloogia arenduse idee, kuid kes vajavad eeluuringute läbiviimiseks ja idee toimimise igakülgseks kindlaks tegemiseks valdkonna tippspetsialistide abi.

  Innovatsiooniosakud – ettevõtjate ja innovatsioonipartnerite vahelise koostöö tihendamiseks.

  Nutika spetsialiseerumise rakendusuuringud – rakendusuuringute või tootearenduse tellimiseks Eesti teadusasutustelt.

  Eesti Töötukassa ettevõtluse alustamise toetus – Ettevõtluse alustamise toetuse eesmärk  on motiveerida ja toetada ettevõtlusega alustamist.

  Kasvuettevõtja mentorprogramm – Iga ettevõtja ehk mentii saab kuni 6 kuuks koostööpaariliseks kogemustega ettevõtja ehk mentori, kellega koos ettevõtte jaoks oluliste teemadega tegeleda ning kelle kaasabil ärieesmärke saavutada.

  Ekspordipartneri otsing – EASi poolt pakutav konsultatsiooniteenus, mis aitab Eesti eksportööridel leida välisturgudel kiiresti ja vähese vaevaga õige ekspordipartner.

  Rahvusvaheliste ekspertide kaasamine – Eksportivad ettevõtted puutuvad tihti kokku olukorraga, kus uutel turgudel jääb vajaka teadmistest ja oskustest, kuidas sihtturul tegutseda või mil viisil arendada välja turu eripärasid arvestav toode. Ettevõtetel on võimalus kasutada rahvusvahelise eksperdi abi.

  Ühisstendid rahvusvahelistel messidel – EAS korraldab aastas mitmetel välismessidel riiklikke ühisstende, mis loovad ettevõtetele väga head võimalused uute kontaktide leidmiseks ning oma toodete ja teenuste otseturunduseks sihtturu edasimüüjatele ja tarbijatele

  Välismessitoetus – Toetusega pakutakse tuge ettevõtjatele valdkondlikel messidel osalemiseks.

  Ettevõtte arenguprogramm – Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust.

  Riikide ülevaated eksportööridele – üldine info, ettevõtluskeskkond, ärikeskkond ja -tavad, majandussuhted, kasulik info erinevate riikide kohta.

  Programm Trade with Estonia – tee ennast välismaistele ostjatele ja partneritele nähtavaks. Tasuta võimalus Eesti ettevõtetele oma toodete ja teenuste pakkumiseks välisfirmadele

  ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse – Kui teie ettevõtte ees seisev väljakutse vajab spetsiifilisi kompetentse või seadmeparki või kui otsite arenduspartnerit, siis ülikoolide ühine veebileht aitab teid. Teenuseid on alates ammooniumlämmastiku määramisest pinnavees kuni töökeskkonna ohutegurite mõõdistamiseni, jätkusuutlikust tootearendusest kuni Aasia turgudele sisenemise nõustamiseni, kõikidele eluvaldkondadele.

  Põllumajanduse ja maaelu arengu toetused – tegevused on suunatud elukvaliteedi parandamisele maapiirkonnas

  Leader toetusprogramm – selle programmi kaudu innustatakse maapiirkonna ettevõtjaid leidma uusi viise, et olla konkurentsivõimelisem.

  ALTERNATIIVRAHASTUS

  Alternatiivrahastuse võimalused Euroopas Ühis- ja alternatiivrahastuse võimalused Euroopas
  Fundwise Osaluspõhine ühisrahastusplatvorm, mis on mõeldud ettevõtjatele ja investoritele.
  Investly Arvete rahastamine ettevõtetele
  ESTBAN Eesti Äriinglite võrgustik, mis on katusorganisatsioon äriinglitele ja äriinglite gruppidele, mis otsib investeerimisvõimalusi Eestis ja lähiregioonides.
  Prototron Prototron pakub 10,000 € suurust rahastust ja nõustamist nutikate ideede, leiutiste, vidinate ja lahenduste teostamiseks, et teha meie igapäevane elu lihtsamaks, paremaks, mugavamaks.
  VEGA FOND VEGA FOND on teaduspõhiste äriprojektide arendamiseks mõeldud rahastu, mis toetab:
  – tudengeid ja teadlasi kõikidest valdkondadest,
  – projekte, mis omavad laiahaardelisemat äripotentsiaali,
  – teadmismahukate teenuste arendust ja töötavate prototüüpide ehitamist.
  SmartCap SmartCap valitseb riiklikku fondifondi, mille vahendid investeeritakse Eesti varase faasi riskikapitalifondidesse
  ESTVCA ESTVCA eesmärk on välja arendada jätkusuutlik ja atraktiivne ökosüsteem ettevõtjate, fondijuhtide ja institutsionaalsete investrite jaoks, et suurendada uuenduslike ja suure kasvupotentsiaaliga ettevõtjate väljundit Eesti majanduses.
  Ambiend Sound Investments Pikaajalised investeeringud seemne faasis olevatele ambitsioonikatele tehnoloogia ettevõtetele
  BaltCap BaltCap on Balti riikide era- ja riskikapitaliettevõte, mis investeerib läbi investeerimisfondide kasvule suunatud Baltimaade ettevõtetesse ning finantseerib ettevõtete väljaoste.
  BPM Capital BPM on vahefinantseerimisvahendi pakkuja Baltikumi ja Poola turgudel, eesmärgiga toetada kogenud juhtide jõupingutusi kasvada ja laiendada oma ettevõtteid.
  Karma Ventures Karma Ventures investeerb Euroopa varase ja kasvufaasi idufirmadesse
  Livonia Partners Livonia Partners on investeerimismeesond asukohaga Baltikumis. Praegu hallatakse Livonia Partners Fund I-st, mis investeerib 70 miljon EUR Eesti, Läti ja Leedu ettevõtete omakapitali. Fondi investorid on kohalikud ja rahvusvahelised institutsionaalsed investorid nagu pensionifondid, kindlustusseltsid ja arengut finantserivad institutsioonid
  United Partners United Partners (UP) on sõltumatu investeerimispank, mis loodi aastal 2003. Ettevõte asub Tallinnas ja selle põhitegevuseks on:
  (1) ettevõtete finantsalane nõustamine,
  (2) otseinvesteeringud,
  (3) varahalduse teenused ja
  (4) kinnisvaraarendus.
  Piirkond, kus ettevõte tegutseb, hõlmab Baltikumi, Venemaad kui ka CEE riike üldiselt. Ajalooliselt on fookuses olnud finantsteenused, logistika, kinnisvara, energia, tehnoloogia ja jaemüük.
  Invesco Finance Investeerimisfirma, mis otsib alati uusi võimalusi
  Up Invest Up Invest on eraomandis olev investeerimisfirma, mis keskendub tervishoiule, meediale, jaemüügile, kinnisvarale ja Cleantech investeeringutele kõigis kolmes Balti riigis ja Soomes.
  CrowdEstate Crowdestate on kinnisvara rahastamisele keskendunud ühisinvesteerimise keskkond
  EstateGuru EstateGuru.eu on hüpoteegiga tagatud laenude ja kinnisvarainvesteeringute vahenduskeskkond Eestis. Tegemist on kinnisvaraprojektide ühisrahastuskeskkonnaga, kus ettevõtted saavad taotleda finantseerimist kinnisvara arendusprojektidele
  Funderbeam Funderbeam on esmane ja teisene turg varajases staadiumis startup investeeringutele. See muudab kasvukapitali vahendamise üle piiride lihtsamaks nii saajale kui andjale ilma ebaoluliste vahendajateta. Kontorid asuvad Eestis, Suurbritannias ja Horvaatias
  Finora Capital Finora Capital pakub hüpoteeklaenu ehk laenu kinnisvara tagatisel, faktooringut ning järelmaksu
  Capitalia Capitalia on keskendunud väike ja keskmise suurusega ettevõtetele pakkumaks kättesaadavaid laene, mis toimivad lisarahastusena või alternatiivina pangalaenule
  SVEA Finance Arvete ost
  Faktooring
  Järelmaksu finantseerimine
  FACTOR FINANCE OÜ Faktooring
  Inwise Inwise pakub investoritele pankade faktooringuteenuse asemel võimalust investeerida lühiajaliselt ja mõõdetava riskiga ettevõtete rahavoogu, ostes viimaste poolt oma klientidele väljastatud müügiarveid. See võimaldab saada oma lühiajalistelt (30 – 60 päeva) investeeringult head tootlust ja finantskindlust.
  Estonia Angel Investors Äriinglid (isikud)
  Cresco Riskikapital. Cresco investeerib oma vahendeid hoolega valitud ettevõtetesse ja eriolukordadesse
  Investoriteliit Investoriteliit.ee eesmärk on koondada väikeinvestoreid ja teadvustada investoritele, et ka alustavatesse ettevõtetesse on võimalik investeerida. Investeerida just nende varases arengufaasis.
  SWIST Bankers Riskikapitali kaasamine

  Lisainfot toetuste kohta ja abi äriplaani või taotluse koostamisel saad tasuta konsultatsioonil:

  Kohtumiseni nõustamisel!

  Evelin Saarmets

  Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Kohtumiseni nõustamisel!

  Anton Pratkunas

  Ettevõtluskonsultant (Narva)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Õpilasfirmade mentorid Ida-Virumaal

  Vanessa Vorteil

  Start-up hariduse valdkonna arendaja

  Tallinn ja kogu Eesti (via Skype)
  E-post: v.vorteil@yahoo.com

   

  Praktikuna olen arendanud nii Eesti kui Euroopa tasandil start-up hariduse, IKT-hariduse ja meediahariduse valdkonda. Võin nõustada teemadel: tiimi juhtimine, uus tehnoloogia, toote ja teenuse arendus.

  Start-up hariduse valdkonna arendaja

  Vanessa Vorteil

  Tallinn ja kogu Eesti (via Skype)
  E-post: v.vorteil@yahoo.com

   

  Praktikuna olen arendanud nii Eesti kui Euroopa tasandil start-up hariduse, IKT-hariduse ja meediahariduse valdkonda. Võin nõustada teemadel: tiimi juhtimine, uus tehnoloogia, toote ja teenuse arendus.

  Natalija Platonova

  Coca-Cola HBC,Baltikumi turundusjuht

  Tallinn ja kogu Eesti
  E-post: natalija.platonova@cchellenic.com

  Natalija Platonoval on MBA-kraad ja 15 aastat kogemust kaubanduse vallas. Ta on töötanud erinevates valdkondades, sealhulgas investeerimispangandus, tarbekaubad, jae- ja hulgikaubandus nii Baltimaades kui ka teistes Euroopa riikides. Praegu töötab Natalija Coca-Cola HBCs Baltikumi turundusjuhina ja on Leedu karastusjookide liidu esimees.

   

  Natalija naudib inimeste arendamist. Ta ootab põnevusega võimalust olla programmis mentor ja toetada uue generatsiooni kogemuste arendamist.

   

  Natalija räägib inglise, leedu ja vene keelt ja temaga saab suhelda Skype‘i teel. Paar korda kvartalis käib ta ka Tallinnas.

  Meelis Looveer

  Goldmerk OÜ, Lauamängude disainer ja kirjastaja.

  Ettevõtlusõpetaja. Kogu Eesti
  E-post: goldmerk@gmail.com

  Annan nõu kõikides küsimustes, mis puudutavad lauamängude välja mõtlemist, tegemist, tootmist ja müümist.

  Mihkel Annilo

  Southwestern Advantage, müügijuht

  Tallinn, kogu Eesti
  Email: mihkelannilo@gmail.com

  Olen tudeng Tallinna Tehnikaülikoolis ning müügijuht ettevõttes Southwestern Advantage.

  Abituriendina osalesin ise Õpilasfirmade programmis väga edukalt ning 5 suve olen ülikooli kõrvalt käinud Ameerikas ukeslt-uksele raamatuid müümas, mille käigus olen süvitsi õppinud otsemüüki, ettevõtlust, juhtimist ning oskust, kuidas erinevate inimtüüpidega suhelda.

   

  Eesmärk on näha noori arenemas ja õpetada neile oskusi ning isikuomadusi, mis aitavad nii ÕF programmis kui ka hiljem elus edukas olla. Lisaks tegelen aktiivselt spordi ja investeerimisega.E-post:

  Luulea Lääne

  Agenda Public Relations, Konsultant,

  Tallinn või üle Eesti läbi Teams’i
  Email: luulea.laane@agendapr.ee

   

  Luuleal on ligi 20-aastane kommunikatsioonijuhtimise kogemus, s.h. suurettevõtte AS Tallink Grupp kommunikatsioonijuhina (2006-2017) ning Coca-Cola Hellenic Bottling Company Baltikumi valitsussuhete- ja kommunikatsioonijuhina (2017-2019). Aastatel 2008-2012 oli Luulea ka rahvusvahelise, Euroopa kommunikatsioonijuhte koondava organisatsiooni European Association of Communication Directors juhatuse liige.

   

  Agendas nõustab Luulea kliente nii strateegilist kommunikatsiooni vajavate projektide juures ning on abiks ka kriisikommunikatsiooni ja meediasuhete korraldamisel.

  Katerina Chantzi

  Cleantech Estonia, Projektijuht

  Üle Eesti virtuaalselt
  Email: katerinax18@hotmail.com

   

  Social entrepreneurship, reporting social impact, social innovation and open innovation methods, SDG’s, Life Cycle Assessment, circular economy business models, systems thinking and sustainable business canbas, circular economy

   

  Agendas nõustab Luulea kliente nii strateegilist kommunikatsiooni vajavate projektide juures ning on abiks ka kriisikommunikatsiooni ja meediasuhete korraldamisel.

  Eveli Glinjanski

  PwC, ärinõustamise konsultant

  Tallinn, kogu Eesti
  Email: eveliglinjanski@gmail.com

   

  Kooli ajal tegelesin intensiivselt ettevõtlusega ja hea meelega jagan oma kogemusi selle kohta, kuidas oma sihtgrupp üles leida ja talle edukalt müüa. Aitan töö- ja müügiprotsessid läbi mõelda ja räägin, mis asi on disainimõtlemine ning kuidas see sinu ärile kasu saab tuua. Olles 3,5 aastat ise Taanis, Hiinas ja Inglismaal elanud ja kaubandust/turundust õppinud – jagan hea meelega nippe, mida sealt endaga kaasa tõin.

   

  Agendas nõustab Luulea kliente nii strateegilist kommunikatsiooni vajavate projektide juures ning on abiks ka kriisikommunikatsiooni ja meediasuhete korraldamisel.

  Ida-Viru koolifirmad

  Küsimute puhul julgesti pöördu noorte ettevõtlikuse konsultandi poole!

  Mis on Õpilasfirma? Kuidas seda registreerida? Kuidas võtta osa Õpilasfirmade laatadest ja võistlustest? Mis kasu saad sina Õpilasfirma tegemisest?

  Õpilasfirma on JA Eesti ettevõtlusõppe programm gümnaasiumiastme õpilastele, mille eesmärgiks on õpetada tegevuse kaudu äritegevuse põhimõtteid, arendada õpilaste algatusvõimet ja soovi ise probleemi lahendada.

  Minifirmaks kutsutakse õpilasfirma “väikest venda”, mis on suunatud põhikooli III astme õpilastele. Millised on Õpilasfirma ja minifirma erinevused, seda võite lugeda siit.

  Õpilasfirma programmist täpsemalt saate lugeda siit.

  noorte ettevõtlikkuse konsultant

  Elisabeth Purga

  Toeta meie noort!

  Ida-Viru õpilasfirmad

  Sel õppeaastal JA Eestis registreeritud Õpilasfirmadega saab tutvuda Õpilasfirma veebilehel.

  ÕPILASFIRMA

  TOODE/TEENUS

  KONTAKT

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

  Ida-Viru õpilasfirmade laat

  hetkel sündmusi ei ole

  Õpilasfirmade arv linnade kaupa

  Kohtla-Järve 2

  Kohtla-Nõmme 1

  Mäetagute 1

  Jõhvi 3

  Toila 3

  Voka 1

  Iisaku 1

  Sillamäe 1

  Narva 0

  Kokku Eestis 453

  Alustav ettevõtja

  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub teenuseid alustavatele ettevõtjatele, mida rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt.

   

  Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond

  Konsultatsioonid alustavatele ettevõtjatele:

  • Ettevõtlusega alustamise konsultatsioon
  • Äriplaani koostamise konsultatsioon
  • Turundusplaani koostamise konsultatsioon
  • Ekspordiplaani koostamise konsultatsioon
  • Finantsprognooside koostamise konsultatsioon
  • Projektitaotluse koostamise konsultatsioon (nt Töötukassa alustava ettevõtja toetus, starditoetus, Leader toetus jt)

   

  Palume eelnevalt konsultatsioonile registreeruda!
  Registreeri konsultatsioonile telefoni või emaili teel.

  ettevõtluskonsultant alustavatele ettevõtjatele

  Evelin Saarmets

  Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  ettevõtluskonsultant alustavatele ettevõtjatele

  Anton Pratkunas

  Ettevõtluskonsultant (Narva)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng
  Muud olulised teemad alustavatele ettevõtjatele

  Rahastusvõimalused tegutsevatele ettevõtjatele

  Küsi abi toetusmeetmete kohta:

  Küsi abi julgesti!

  Jefim Aljoškin

  Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng
  PROGRAMMID

  Arenda turismiteenuseid koostöös tipptasemel teenusedisaineritega

  Ootame meistriklassi osalema turismiettevõtteid, kes soovivad oma välisturgudele suunatud turismiteenuseid muuta külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks disainmõtlemise kaasabil. Meistriklass koosneb avapäevast, viiest koolituspäevast ja individuaalsest koostööst teenusedisaini mentoriga.

   

  Ootame meistriklassi osalema vähemalt kolm aastat tegutsenud turismiettevõtteid, kellel on soov arendada ja turule tuua uusi turismiteenuseid ning muuta need külastajatele atraktiivsemaks ja kättesaadavamaks disainmõtlemise kaasabil.
  Parimatele on meistriklassis valminud projektide ellu viimiseks preemiafond 10 000 eurot.

  Meistriklassi eesmärk on edendada teenusedisaini kasutamist Eesti turismiettevõtetes, et seeläbi tõsta ettevõtete ekspordi- ja innovatsioonivõimekust ning turismiteenuste atraktiivsust välisturgudel.
  Meistriklassi tulemusena valmib ettevõttel uus välisturgudele suunatud turismiteenuse prototüüp. Lisaks saavad osalejad praktilise kogemuse koostööst teenusedisaineriga ning teadmised, kuidas kasutada andmeid ja digitaalseid lahendusi oma äriprotsesside arendamisel ja juhtimisel.
  Koolitused annavad osalevale ettevõttele vajaliku raamistiku, baasteadmised ja oskused ning tööriistad teenuste, sh digitaalsete teenuste arendamiseks ning praktilise kogemuse, kuidas neid kasutada.
  Koolitajad, teenusedisainerid ja teised programmis osalevad ettevõtted jagavad oma praktilisi kogemusi sarnastes olukordades ning aitavad osalejatel seeläbi neist õppida ning oma ettevõtte kontekstis rakendada. Koolitajad ja teenusedisaineritest mentorid pakuvad objektiivset ja hinnanguvaba jooksvat tagasisidet.
  Meistriklassi ülesehitus toetab koostööd osalevate turismiettevõtete vahel. Programmis on võimalus tutvuda ja kogemusi vahetada teiste ettevõtetega, et sobivusel arendada kas piirkondlikku või klienditeekonna ülest koostööd oma teenuste arendamisel.

  Teise gruppi kandideerimine on avatud kuni 8. aprillini!

  AVATUD TOETUSMEETMED

  Toetus kuni
  10 000€
  Omafinantseering
  50%

  Eesmärk

  Avatud on taotlusvoor teenuses, kus väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on võimalik kaasata eksperte järgmiste sihtturgude suunal: Rootsi, Norra, Saksamaa, Jaapan ja Araabia Ühendemiraadid.

  2024 aasta taotlusvoor avaneb 14. veebruaril ja on avatud kuni 31. maini või kuni eelarve mahu täitumiseni.

  info

  Toetus kuni
  35 000€
  Omafinantseering
  30%

  Eesmärk

  Ettevõtjate koostööd teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega, et luua uuenduslik ning kõrgemat lisandväärtust pakkuv toode, teenus või tehnoloogia.

  AVATUD

  info

  UUS! Arendusosak 

  Toetus kuni
  7 500€
  Omafinantseering
  20%

  Eesmärk

  hankida tootearenduseks vajalikke teenuseid innovatsiooniteenuse pakkujalt.

  AVATUD

  info

  Toetus kuni
  roheaudit kuni 10 000€, teekaardi arendustegevuse elluviimine kuni 200 000€
  Omafinantseering
  kuni 50%

  Eesmärk

  Toetada rohemõtlemise sidumist ettevõtja strateegilise missiooniga

  Suurim toetus
  300 000€
  Omafinantseering
  kuni 50%

  Eesmärk on toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõttu.

  Infopäev – 06.09.2022 – slaidid, salvestus

  Suurim toetus
  arenguplaanile kuni 500 000

  Ettevõtte arenguprogramm toetab ettevõtete pikaajalist läbimõeldud arengut, tegevuste paremat planeerimist, innovatsiooni rakendamist ja eelkõige tootearendust

  Uute taotluste vastuvõtmine on peatatud, kuid klientide eelnõustamine arenguplaani ettevalmistamiseks toimub jätkuvalt.

  Toetus kuni
  60 000€
  Omafinantseering
  kuni 50%

  Eesmärk on edendada Eesti väikese-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate küberturvalisust.

  AVATUD

  13.03.2023 infoseminari materjalid: slaidid ja salvestis

  Suurim toetus
  150 000
  Omafinantseering
  20% – 75%

  AVATUD

  18.08.2022 toimunud infopäeva slaidid ja video

  Rakendusuuringute programmis osalemiseks on vajalik läbida EAS kohustuslik eelnõustamine.

  Kaupo.​Reede@​eas.​ee

  +372 53304076

  Eesmärk

  toetada automatiseerimist ning digitaalsete tehnoloogiate ja robotite kasutuselevõtu.

  Toetus kuni – 300 000€
  Omafinantseering – kuni 50%

  Infopäev – 06.09.2022 – slaidid, salvestus

  Suurim toetus
  sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot
  Omafinantseering
  vähemalt 35%
  Kogu toetussumma
  153 000 000

  Toetus
  30 000 – 500 000€
  Omafinantseering
  20% – 55%

  Suurim toetus
  Maksimaalne toetussumma ühe taotluse kohta on üks miljon eurot.

  Omafinantseering
  vähemalt 40%
  Kogu toetussumma
  7 800 000

  Suurim toetus
  Maksimaalne toetussumma ühe taotluse kohta on üks miljon eurot.

  Omafinantseering
  vähemalt 40%
  Kogu toetussumma
  6 800 000

  EESSEISVAD MEEDED

  UUS! Maapiirkonna ettevõtjate konkurentsivõime suurendamise investeeringutoetus

  Toetus 
  10 000€ – 200 000€
  Omafinantseering
  60%

  Eesmärk

  Toetuse andmise eesmärk on suurendada maapiirkonnas püsivalt tegutsevate ettevõtjate konkurentsivõimet, mille tulemusel luuakse uued atraktiivsed töökohad maapiirkonda. Sellel eesmärgil toetatakse selliste tegevuste elluviimist, mis aitavad kaasa tasakaalustatud regionaalsele arengule ja maapiirkonnas püsivalt tegutsevate ettevõtjate kestlikule arengule uute tehnoloogiate või infotehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtmise või ressursitõhususe parandamise kaudu.

  Taotlusvoor avaneb kevadel 2024. a.

  MUUD

  Vabaühendus

  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub teenuseid eraisikutele ja vabaühendustele, mida rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt.

  Konsultatsioonid eraisikutele ja vabaühendustele on TASUTA.

  Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond
  KÜSK

  Nõustame ja abistame järgmistes küsimustes:

  01

  Kliendi vajaduste uurimine ja analüüs

  02

  Vabaühenduse asutamine, sh vormi valik

  03

  Vabaühenduse alustamine ja tegevuse lõpetamine

  04

  Vabaühenduse juhtimise õiguslikud aspektid

  05

  Dokumentatsiooni haldamine ja arhiveerimine

  06

  Finantsküsimused (maksustamine, raamatupidamine jne)

  07

  Juhtorgani arendamine, meeskonna loomine, teavitamine, motiveerimine, juhtimine, inspiratsioon jne.

  08

  Strateegiline planeerimine

  09

  Majandustegevus vabaühenduses

  10

  Avalike teenuste delegeerimine projektikäitumise koostamiseks, ideede vastavuse kontrollimine, projektijuhtimine

  Maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid toetavad kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostööd. Teenus on suunatud ühise eesmärgi nimel tegutsevatele, piirkondlikult määratletavatele inimeste rühmale. Kogukonnakeskse lähenemise eesmärk on luua inimeste heaolu võrgustikupõhise koostöö ning ühise probleemide väljaselgitamise ja lahendamise kaudu.

  Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

  Nadežda Morozova

  Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Vabaühenduste konsultant (Narva)

  Tatjana Zamorskaja

  Vabaühenduste konsultant (Narva), Europe Direct Narva juhataja

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Olulised kontaktid

  Avalik sektor

  Nõustamine maakondlikes arenduskeskustes (MAKides) – Ida-Viru Ettevõtluskeskus

  Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub koostöös MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused ja MKM potentsiaalsetele, alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele nõustamist ning viib ellu erinevaid ettevõtlusteadlikkuse tõstmise ja ettevõtlust soodustavaid  tegevusi, mida rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahenditest.

  Nõustamisteenuse pakkumiseks kogub ja jagab arenduskeskus informatsiooni järgmistel teemadel:

  • ettevõtluse toetamise meetmed,  programmid ning tegevused;
  • teisi projekte ja arendustegevusi rahastavad institutsioonid Eestis ja nende toetusmeetmed, millest ettevõtlusvaldkonnale saab toetust taotleda,
  • teenust pakkuvad avaliku-, era- ja mittetulundussektori konsultandid;
  • kõik arenduskeskuse poolt pakutavad teenused ja nende hind kliendile.
  • jooksvalt vahendab koostöökontakte ettevõtjate, mittetulundusühenduste ja avaliku sektori vahel.

  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub Ida-Viru maakonna kohalikele omavalitsustele konsultatsiooni järgmistes valdkondades:

  • projektid ja rahastusvõimalused
  • arengukavad ja eelarvestrateegiad
  • teostatavus- ja tasuvusanalüüsid
  • Valminud maakondlikud arengukavad on leitavad SIIT.

  Ettevõtlusteadlikkuse tõstmise tegevuste elluviimiseks esitab arenduskeskus igaaastaselt tegevuskava, mille järgi planeerib koolitusi, sündmusi, nõustamisi ja kõiki teisi tegevusi ning saavutama neis kokku lepitud tulemused.

  Ettevõtjatele suunatud tegevustega saab tutvuda siin.

  Nõustamist MAKides rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. 

  Euroopa Liit Euroopa Sotsiaalfond

  Küsimuste puhul võtke ühendust vanemkonsultandiga

  Vanemkonsultant

  Lauri Jalonen

  Vanemkonsultant

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Investor

  Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) toetab potentsiaalseid investoreid vajamineva informatsiooni ja asjaajamisega.

  Investoritele

  pakuvad maakondlikud arenduskeskused järgmisi teenuseid

  Investorteeninduses pakuvad maakondlikud arenduskeskused järgmisi teenuseid

  <p> Investorpäringute hankimine ja vahendamine</p>

  Investorpäringute hankimine ja vahendamine

  <p>Investortegevuste toe ja abi pakkumine KOVidele</p>

  Investortegevuste toe ja abi pakkumine KOVidele

  <p>Regiooni tutvustamine potentsiaalsetele investoritele</p>

  Regiooni tutvustamine potentsiaalsetele investoritele

  Lisainformatsioon investorile kõikide maakondade kohta: