Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Salvestus! KREDEX Regionaallaen ettevõtjatele

Eesmärk

 

Regionaallaenu saab kasutada materiaalsesse ja immateriaalsesse põhivarasse tehtavate investeeringute kaasrahastamiseks koos panga või liisinguettevõttega.

Sihtrühm on väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad (VKE), kes teevad investeeringuid väljaspool Tallinna ja Tartut.

NB! Regionaallaenuga saab rahastada ainult selliseid projekte, mida ei ole rahastamisotsuse tegemise ajaks veel täies ulatuses ellu viidud

Kellele sobib?

alustav ettevõte
tegutsev ettevõte
eksportiv ettevõte

Tutvustasime KredExi regionaallaenu tingimusi 07.04 toimuval veebiseminaril.
Veebiseminar salvestust vaata siit.

Kasutegurid

 

 • Tegu on allutatud laenuga, mis aitab suurendada projekti omaosalust krediidiasutuse jaoks.
 • Ettevõtte jaoks on omafinantseering tavalisest väiksem ja osal juhtudel ei olegi seda vaja.

Teenus sobib, kui

 

 • ettevõte on jätkusuutlik ja maksejõuline ning
 • ettevõtte omakapital vastab äriseadustiku nõuetele ning
 • ettevõtte omakapital ja omafinantseering kokku on vähemalt 50% taotletavast regionaallaenu summast ning
 • ettevõte on kantud Eesti äriregistrisse ja tal puuduvad tähtaega ületanud ajatamata võlad ning
 • ettevõtte juhatuse liikmed ja omanikud on usaldusväärsed ja pädevad.

Hea teada

 

 • Infot COVID-19 puhangust tingitud likviidsusraskuste leevendamiseks mõeldud kriisimeetmete kohta leiad SIIT LEHELT.
 • KredExilt saad laenu taotleda ainult juhul, kui pank või liisinguettevõte on teinud taotluse kohta positiivse finantseerimisotsuse.
 • KredExi pakutavad teenused võivad sisaldada riigiabi, sh vähese tähtsusega abi. Vaata lisa SIIT LEHELT „Riigiabi ja vähese tähtsusega abi“ alaosast.
 • Tutvu ettevõtetele suunatud EASi teenustega siin.

KREDEX avab korterielamu päikesepaneelide toetuse taotlusvooru 11.07.2022

KREDEX avab korterielamu päikesepaneelide toetuse taotlusvooru 𝟏𝟏.𝟎𝟕.𝟐𝟎𝟐𝟐! 
Toetus on mõeldud korterelamutele, mis on kasutusele võetud enne 2000. aastat ja milles on kolm või enam korteriomandit.
 
Vaata täpsemaid tingimusi ➡ kredex.ee/paikesepaneelid