Logo EAS

Tegutsevate ettevõtjate nõustamine järgmistel teemadel:

  • toetuste informatsioon, taotluste konsulteerimine ja taotluste põhitingimuste selgitamine;
  • ettevõtte arendusplaanide ja arengu kitsaskohtade hindamine;
  • arenguplaanide konsultatsioon;
  • projektitaotluste koostamise ja elluviimise nõustamine

Muud teenused tegutsevatele ettevõtjatele:

  • teabe- ja koolituspäevade korraldamine;
  • informatsiooni jagamine toetusprogrammide kohta;
  • informatsioon avaliku ja erasektori konsultantide kohta;
  • ettevõtluskeskkonda arendavate projektide läbiviimine;
  • (ekspordiks) tasuta turunduskanalite informatsioon ja juhendamine.