Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

14. septembril toimuvad Õiglase Ülemineku toetusmeetmete infopäevad ettevõjatele Jõhvis ja Narvas

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsub ettevõtjaid Õiglase Ülemineku fondi toetusmeetmete infotunnile.

Infotunnis tutvustame Ida-​Viru väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute ning Ida-​Viru ettevõtluse suurinvesteeringute toetusi:

 • Toetuse eesmärk
 • Tingimused
 • Vastame küsimustele

Ettekandeid teevad:

Kaarel Lehtsalu, Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi regionaalse arengu nõunik

Jaak Puistama, EAS Toetuste keskuse ettevõtluskonsultant

 

Infotunnid toimuvad 14.09.2023

EESTI KEELES kell 10.00 Jõhvis, Kersti Võlu koolituskeskuses, Kooli 7, Jõhvi

VENE KEELES Kell 14.00 Narvas, Vabalava väike saal, Linda 2, Narva

 

Samuti on võimalik infotunnil osaleda online keskkonnas ZOOM.

 

REGISTREERU  


  Organisatsiooni vorm / Форма регистрации организации  Kuidas osalete? / Каким образом будете принимать участие?  Avatud on EAS’i taotlusvoor teenuses, kus väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on võimalik kaasata eksperte Rootsi, Norra, Saksamaa, Jaapan ja Araabia Ühendemiraatide sihtturgude suunal

  Avatud on kandideerimine EASi teenusesse „Rahvusvahelise eksperdi kaasamine“

   

  Alates 14. augustist 2023 on avatud taotlusvoor teenuses, kus väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on võimalik kaasata eksperte järgmiste sihtturgude suunal: Rootsi, Norra, Saksamaa, Jaapan ja Araabia Ühendemiraadid. Nende riikide suunal aitab EAS otsida täpselt sellise professionaali, kes tunneb ettevõtte valdkonda, oskab anda nõu vastavalt selle spetsiifikale ja sihtturu vajadustele.

  Kui ettevõttel on olemas sobiv ekspert, kelle abi soovitakse kasutada, on võimalik teenusesse siseneda ka oma eksperdiga. Sellisel juhul on koostöö eksperdiga võimalik nii ülal loetletud kui ka kõikide teiste maailma riikide suunal.

  Teenuse abil on ettevõtetel võimalik kaasata rahvusvahelisi eksperte, kellega koostöös kasvatada valitud välisturu suunal eksporti ja/või tegeleda tootearendusega.

  Teenust saab kasutada tootearenduse ja ekspordi valdkonnas.

  Taotlusvoor on avatud kuni 1. novembrini 2023 või kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni.

   

  EASi-poolne toetuse määr on 50% eksperdi tasust, maksimaalne toetussumma 10 000 eurot (+km).

   

  Täpsem info ja kandideerimisankeet EASi kodulehel ning vajadusel leiad info Facebookis ja LinkedInis.

   

  Lisainfo: Ille Metsla, tel +372 5359 5293, ille.metsla@eas.ee

  Täna algab Teeme Ära egiidi all ühine talgukevad

  Täna algab Teeme Ära egiidi all ühine talgukevad, mis kulmineerub traditsiooniliselt maikuu esimesel laupäeval, 6. mail üle-eestilise Teeme Ära talgupäevaga.

  Koostöös Päästeametiga pöörame tänavu tähelepanu keldrite korrastamisele, et vähendada hoonete tuleohtu ning luua võimalused keldrite kasutamiseks hädaolukorras esmase varjumispaigana.

  Noorte Laulu- ja tantsupidu tuleb, ja sel aastal jätkuvad igaühe looduskaitsega seotud talgutööd, muuhulgas on kavas muuta koolide ümbrus elurikkaks.

  Sauna2023-aasta raames kõlab üleskutse: teeme kõik Eesti saunad korda!

  Talguid saab kirja panna ja endale sobiv talgu leida talguveebis teemeära.ee

  Võta ühendust!

  Nadežda Morozova

  Vabaühenduste konsultant (Jõhvi) (puhkusel 08.07-04.08.2024)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Avaneb Regionaalse kultuuritegevuse toetamise ΙΙ taotlusvoor

  Regionaalse kultuuritegevuse toetuseks on II taotlusvoor avatud 15. aprillist kuni 15. maini 2023. aastal. Taotlusvooru eelarve on 100 000 eurot. Taotlusi võetakse vastu Kultuuriministeeriumi Toetuste Menetlemise Infosüsteemis. Toetuste Menetlemise Infosüsteemi saad siseneda SIIT.

  Taotlusi saavad esitada nii juriidilised isikud kui äriregistrisse kantud füüsilised isikud.

  Toetusmeetme eesmärk on luua võimalusi erinevatest regionaalsetest kultuurisündmustest osasaamiseks. Luues ja säilitades kultuuris osalemist soodustame kultuurielu kestlikkust ja arengut. Projekti tegevustesse tuleb kaasata kogukonda, lapsi ning noori. Ainult nii saame kaasa aidata kogukondliku kultuuritegevuse väärtustamisele ning hoidmisele.
  Toetuse maksimaalne osakaal projekti abikõlblikest kuludest on 90%.

  Toetatakse järgmisi tegevusi, millega
  1) korraldatakse kultuurivaldkonna populariseerimiseks siseriiklikke ja rahvusvahelisi kultuurisündmusi erinevates regioonides;
  2) viiakse ellu residentuuriga seotud kogukondlikke algatusi;
  3) luuakse lastele ja noortele võimalused osalemaks valdkondlikus õppeprotsessis ning kaasatakse neid siseriiklikele ja rahvusvahelistele kultuurisündmustele;
  4) korraldatakse haridusliku väljundiga kultuuriprogramme ja laagreid lastele ja noortele;
  5) kaasatakse lapsi ja noori kultuurimälestiste ja pärandipaikade hooldamisse ja tutvustamisse;
  6) korraldatakse järjepidevusele suunatud maakondlikke laulu- ja tantsupidusid;
  7) koostatakse ja uuendatakse Eesti vaimse kultuuripärandi nimistu sissekandeid;
  8) korraldatakse rahvusvähemuste kultuuri tutvustavaid sündmusi ning rahvusvähemuste koostööd ja ühistegevusi eesti kultuuriorganisatsioonidega.

  Soovitused taotlejale:
  1) tutvu enne taotluse korrektseks esitamiseks määruse ja seletuskirjaga;
  2) pööra tähelepanu projekti abikõlblikkuse perioodile, abikõlblikele ja mitteabikõlblikele kuludele.
  Dokumentidega tutvu meie kodulehel.
  Küsimuste korral helista enne taotluse esitamist taotlusvooru koordinaatorile Piret Koorep 5307 4984 või kirjuta piret.koorep@rahvakultuur.ee

  Võtame ühendust!

  Nadežda Morozova

  Vabaühenduste konsultant (Jõhvi) (puhkusel 08.07-04.08.2024)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Algasid venekeelsed turundusseminarid vabaühendustele

  Mittetulundusühingutele turunduse põhitõdede tutvustamiseks viib Ida-Viru Ettevõtluskeskus Briti Nõukogu Eestis toel läbi venekeelsete veebiseminaride sarja. Esimene infoseminar toimus 6. aprillil.

  Läbimõeldud turundus aitab mittetulundusühingutel reklaamida oma tooteid või teenuseid, meelitada oma üritustele, võistlustele jne rohkem vaatajaid. Turundus aitab luua mittetulundusühingu kuvandit, mis aitab olla atraktiivne, sh ka  sponsoritele ja sihtasutustele.

  Esimesel infoseminaril osalejad käsitlesid selliseid teemasid nagu positsioneerimine, oma toote või teenuse unikaalsus, väärtuspakkumine, sihtrühm ja klient.

  Järgmine seminar toimub 12. aprillil ja on pühendatud erinevatele turunduskanalitele. Seminari täisprogramm ja registreerimine 

  See projekt viiakse ellu koostöös Briti Nõukoguga Eestis sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagement programmi raames. Lisainfo Briti Nõukogu töö kohta Eestis:

  Võtame ühendust!

  Nadežda Morozova

  Vabaühenduste konsultant (Jõhvi) (puhkusel 08.07-04.08.2024)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Tunnusta siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid!

  Allikas

  Siseministeerium kutsub üles tunnustama siseturvalisuse vabatahtlike rühmi ja nende toetajaid.

  SISEMINISTEERIUM OOTAB TUNNUSTAMISETTEPANEKUID SEITSMES KATEGOORIAS:
  •    AASTA VABATAHTLIK PÄÄSTEKOMANDO VÕI RESERVPÄÄSTERÜHM,
  •    AASTA VABATAHTLIK MEREPÄÄSTEÜHING,
  •    AASTA ABIPOLITSEINIKE RÜHM,
  •    AASTA NAABRIVALVE PIIRKONDA,
  •    AASTA SISETURVALISUSE VABATAHTLIKE TOETAJA
  •    AASTA VABATAHTLIKE TUGISAMMAS
  •    AASTA UUENDAJA

  Kandidaate saab esitada siseministeeriumi kodulehe veebivormi kaudu 18. aprillini. Samal leheküljel saab tutvuda ka eelmiste aastate tunnustatud vabatahtlike rühmadega. Laekunud ettepanekute seast tunnustab siseminister hindamiskomisjoni ettepanekul kuni kümmet füüsilist või juriidilist isikut või isikute rühma, kes kalendriaasta jooksul on andnud panuse siseturvalisuse valdkonna vabatahtlikkuse toetamisse. Tunnustuse saavad neli vabatahtlike rühma ning üks vabatahtlike tugisammas ja üks uuendaja.

  Auhinnatud vabatahtlikud ja nende toetajad tehakse teatavaks 30.mail toimuval pidulikul vastuvõtul.

  Lisainfo:

  MARI TUPITS

  kommunikatsiooninõunik

  +372 5854 2608

  mari.tupits@siseministeerium.ee

  EAS: Reaalajamajanduse lahenduste piloteerimise toetusmeetme infopäev toimub 11.04 kell 10.00

  Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kutsub osalema Reaalajamajanduse lahenduste piloteerimise toetusmeetme infopäeval.

  Toetusmeetme esimese tegevuse „Reaalajamajanduse äritarkvara lahenduste toetuse“ taotlusvoor on avanemas aprilli keskel.

  Selle tegevuse eesmärk on toetada innovatsiooni arendusena uudse, ettevõtja vajadustele vastava äritarkvara lahenduse ja sellega seotud tarkvaraliste komponentide väljatöötamist.

  Toetus on suunatud ettevõtjatele: toetust saavad taotleda Eesti äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isikud.

  Maksimaalne toetuse summa on kuni 100 000 eurot ning maksimaalne toetusmäär kuni 50% toetatavatest kuludest.

   

  Infopäev on toimumas MS Teamsi vahendusel 11. aprillil, algusega kell 10.00.

  Huvilistel palume infopäevale registreerida SIIN.

   

   

   

  Kristiina Niilits

  toetuste spetsialist

  toetuste osakond

  EASi ja KredExi ühendasutus

   

  +372 521 2782

  +372 738 6009

  kristiina.niilits@eas.ee