Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Infokiri 04/2024

Infokiri 03/2024

22. jaanuarist on võimalik saada toetust kaubamärkide, disainilahenduste, patentide ja taimesortide kaitsmiseks.

SME Fund 2024: toetusfond ettevõtte intellektuaalomandi kaitsmiseks 

VKEde fond on Euroopa Komisjoni ja EUIPO ühisrahastu, mis pakub Eesti ettevõtetele oma intellektuaalomandi (IO) kaitsmiseks rahalist toetust. 22. jaanuarist on võimalik saada toetust kaubamärkide, disainilahenduste, patentide ja taimesortide kaitsmiseks. Uudisena pakub VKEde fond IP Scan teenust, mis aitab saada selgust, millist IOd ettevõttel üldse on ja kuidas seda kaitsta ning IP Scan Enforcement teenust, mis pakub nõu õiguste jõustamisega seotud küsimustes.

Milliseid tegevusi toetatakse?

Fonditoetuste tabel

VAUTŠER 1: IP Scan ja IP Scan Enforcement

IP Scan teenus pakub ettevõtjatele võimalust kindlaks teha, millist IOd neil ettevõttes on, kuidas seda kaitsta ning mil moel see võiks toetada nende äri kasvu.

Teenuse raames peab ettevõte esmalt täitma lühikese küsimustiku. Seejärel viib ekspert ettevõtte esindajaga läbi intervjuu, milles tutvub ettevõtte ärimudeli ja toodete-teenuste portfelliga ning teeb kindlaks millist IOd ettevõttes on. Selle põhjal valmib aruanne, milles ekspert annab soovitusi IO kaitsmiseks ja IO strateegia koostamiseks.

Valides IP Scan teenuse, saab ettevõtja muuhulgas teada:

 • millist IOd ettevõttes üldse leidub ja kuidas seda kaitsta;
 • kuidas vältida IO-konflikte konkurentide ja koostööpartneritega;
 • kuidas panna IO äri kasvu toetama (näiteks litsentseerimine, partnerlussuhete jm abil).

Tähele tuleb siiski panna, et tegemist ei ole õigusabiteenusega – teenus ei hõlma õiguskaitsetaotluste esitamist ega IO strateegia dokumendi koostamist.

Teenuse hind Eestis on 800 eurot (ilma käibemaksuta), millest hüvitatakse 90% ehk 720 eurot. Käibemaksu seejuures ei hüvitata. Teenust osutavad patendivolinikud ja teenuse saamiseks tuleb esmalt ühendust võtta e-posti aadressil smefund@epa.ee.Tähele tuleb panna, et teenust hakatakse osutama 29. veebruarist!

 

IP Scan Enforcement teenus on mõeldud ettevõtetele, kes vajavad nõu IO jõustamise küsimustes. Teenus on vajalik olukorras, kus  ettevõttel on tekkinud IO õiguste rikkumisega seonduv konflikt või on oht selle tekkeks, näiteks juhul kui:

 • ettevõte avastab, et tema IO õigusi rikutakse;
 • ettevõtet ennast süüdistatakse õiguste rikkumises (nt ettevõte on saanud hoiatuskirja).

Teenuse raames peab ettevõte esmalt täitma lühikese küsimustiku. Seejärel viib ekspert ettevõtte esindajaga läbi intervjuu, milles analüüsib IO-õigustega seonduvat olukorda, kasutusel olevaid meetmeid ja võimalikke riske. Selle põhjal valmib aruanne, milles ekspert jagab tegevussoovitusi olemasolevate probleemide lahendamiseks ja konfliktide vältimiseks tulevikus.

Valides IP Scan Enforcement teenuse, saab ettevõtja muuhulgas teada:

 • mida teha, kui keegi rikub tema õigusi;
 • kuidas hoiduda teiste õiguste rikkumisest ja käituda vaidluste korral;
 • kuidas jälgida turgu, et avastada rikkumisi;

Tähele tuleb siiski panna, et tegemist ei ole õigusabiteenusega – ekspert ei koosta hoiatuskirju ega algata kohtumenetlust, samuti ei vii läbi monitooringut.

Teenuse hind Eestis on 800 eurot (ilma käibemaksuta), millest hüvitatakse 90% ehk 720 eurot. Käibemaksu seejuures ei hüvitata. Teenust osutavad patendivolinikud ja teenuse saamiseks tuleb esmalt ühendust võtta e-posti aadressil smefund@epa.ee.

 

VAUTŠER 2: kaubamärgid ja disainid

Toetatakse järgmisi tegevusi:

 • kaubamärgi ja/või disainilahenduse kaitsmine riigisiseselt EL-i liikmesriigis (nt Eestis, Saksamaal jne), teatud regioonis (nt Beneluxi riigid) või EUIPO kaudu EL-is tervikuna;
 • kaubamärgi ja/või disainilahenduse kaitsmine väljaspool EL-i WIPO vahendusel.

Esimese tegevuse puhul hüvitatakse 75% kuludest, teise puhul 50% kuludest. Vautšeri koguväärtus on 1000 eurot.

 

VAUTŠER 3: patendid

Toetatakse järgmisi tegevusi:

 • patendi taotlemine riigisiseselt (mistahes EL-i liikmesriigis);
 • tasuline tehnika taseme otsing, mida saab tellida nt Patendiametist;
 • Euroopa patendi taotlemine EPO kaudu;
 • õigusabikulud Euroopa patenditaotluse koostamise ja esitamist eest.

Kolme esimese tegevuse puhul hüvitatakse 75% ja neljanda tegevuse puhul 50% kuludest. Vautšeri koguväärtus on 3500 eurot.

NB! Patendivautšer ei laiene leiutise kaitsmisele kasuliku mudeliga.

 

VAUTŠER 4: sordikaitse

Toetatakse taimesortide kaitsmist Euroopa Liidus. Sordikaitse, mis kehtib kõigis liikmesriikides, annab Ühenduse Sordiamet. Hüvitatakse taotluse esitamise ja ekspertiisilõivud ning seda 75% ulatuses. Vautšeri koguväärtus on 1500 eurot.

 

Kuidas toetust taotleda?

SAMM 1: Loo konto ja täida toetustaotluse vorm

Toetustaotluse esitamiseks loo konto VKEde fondi veebilehel ja täida toetustaotluse vorm.

 

SAMM 2: Oota ära toetusotsus ja vautšerid ja esita taotlus või võta ühendust eksperdiga

Kui sinu toetustaotlus on heaks kiidetud, saadetakse sulle toetuse määramise teatis ja vautšerid. Alles seejärel esita kaubamärgi-, disaini-, patendi- või sordikaitse taotlus või võta ühendust meelepärase eksperdiga IP Scan ja IP Scan Enforcement teenuste tellimiseks.

 

SAMM 3: Täida hüvitisvorm

Et hüvitist saada, täida pärast riigilõivude või eksperdile tasumist oma VKEde fondi konto all hüvitisvorm.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda kõik EL-i territooriumil asutatud ettevõtted, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot. Toetustaotluse ja hüvitistaotluse võib esitada nii ettevõte ise kui ka teda esindav patendivolinik.

Kust leida täpsemat infot?

Täpsemat teavet VKEde fondi ja toetuse tingimuste kohta leiab EUIPO veebilehelt. Lisaküsimuste korral saab abi EUIPO teabekeskusest ja Patendiametist telefonil 627 7918 või e-posti aadressil triin.urviste@epa.ee.

Infokiri 02/2024

UUDISED

26.02.2024 ÕÜF toel on Ida-Virumaa ainus paik Eestis kus saab toetust suurteks turismiinvesteeringuteks – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

26.02.2024 Eesti Vabariigi 106. aastapäeva vastuvõtul 23. veebruaril Sillamäe Kultuurikeskus anti üle Ida-Viru maakonna teenetemärgid. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

22.02.2024 22. jaanuarist on võimalik saada toetust kaubamärkide, disainilahenduste, patentide ja taimesortide kaitsmiseks. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

1.02.2024 Ida-Viru Ettevõtluskeskuse Loomeklastri naiskond külastas koos partneritega Tehnopol ja Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) esmakordselt Berliinis 74. Berlinale filmifestivali. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

21.02.2024 Eesti Vabariigi 106. aastapäeva vastuvõtul 23. veebruaril Sillamäe Kultuurikeskus antakse üle Ida-Viru maakonna teenetemärgid. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

21.02.2024 Avatud osalejate registreerumine “Ida-Viru kingitus” häkatonile! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

20.02.2024 KOP: Kohaliku omaalgatuse programm avaneb 1. märtsil

15.02.2024 On avaldatud madala erialase rakendumisega erialad kutseõppes ja selle põhjuste OSKA uuringu tulemused – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

12.02.2024 5. veebruaril said traditsiooniliselt KÜSKilt tunnustuse eelmise aasta parimad vabaühendustele tasuta nõustamisteenust pakkuvad konsultandid ja nende meeskonnad maakondades. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

06.02.2024 Kaheksa kogukonda hakkavad koos hõlbustajatega testima ressursipõhist lähenemist (ABCD): Ida-Virumaal osaleb programmis Tudulinna kogukond

06.02.2024 Aasta vabatahtlik kaasaja- Anna Rehema (MTÜ Südamete Soojus)

01.02.2024 Kommunikatsioonikoolitused vabaühendustele – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

Infokiri 01/2024

UUDISED

31.01.2024 Euroopa Liidu Eesti EL välispiiri programmi projekti „Ida-Viru tourism“ toel valmis Ida-Virumaal 5 uut marsruuti soomlastele – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

30.01.2024 Kutsume veebiseminarile „Kuidas saaks kogukonnaenergeetika Eestis jalad alla?“ – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

30.01.2024 Kohaliku omavalitsuse ja elanike roll kriisides

30.01.2024 22. jaanuarist on võimalik saada toetust kaubamärkide, disainilahenduste, patentide ja taimesortide kaitsmiseks. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

26.01.2024 Uudised/Blogi – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

25.01.2024 Loss Ida-Viru õpilas- ja minifirmadele! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

25.01.2024 Pilootprojekti tulemusena on käivitatud valikaine “Mina ja tööle?” kolmes Ida-Virumaa koolis – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

25.01.2024 “Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ keskmise suurusega projektide taotlusvooru avamine

23.01.2024 Vabaühenduste 2024. aasta arenguhüppe taotlusvoor

22.01.2024 Registreeru veebiseminarile “Kaubamärk – sinu brändistrateegia võti” – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

12.01.2024 HARNO tasuta infoturbe koolitused väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidele – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

10.01.2024 Ettevõtluse Sõber 2023 – 30 aastat tagasi esmakordselt toimunud EVEA konkurss on taas alanud! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

10.01.2024 Läheneb kandideerimistähtaeg Balti-Ameerika Vabaduse Fondi Dialoogiprogrammi kuni 15.01.2024! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

09.01.2024 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja maakonnaleht Põhjarannik ootavad ettepanekuid Aasta Tegija 2023 tiitli andmiseks. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

08.01.2024 Tallinna Ettevõtluskeskus jätkab ka sel aastal tasuta Akadeemiate veebiseminaride sarjas ettevõtjatele infot ja inspiratsiooni pakkumist koostööks ülikoolidega. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

08.01.2024 KÜSKI toetusmeetmed vabaühendustele ja kogukondadele 2024. aastal

05.01.2024 Infoseminarid toetusskeemi „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” väikeprojektide taotlejatele

04.01.2024 Arenguprogramm kogukonnale

03.01.2024 AIRE KLUBI #20: Töösustuse digitaliseerimine vajab juurde ka küberturvet – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

02.01.2024 Uus aasta tõi hulga muudatusi maksudes ja toetustes – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

01.01.2024 Head Uut Aastat!

MKM leevendab Ida-Viru meetmete tingimusi!

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Pressiteade
6. detsember 2023

 

MKM leevendab Ida-Viru meetmete tingimusi

 

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo allkirjastas määruse muudatused, millega leevendatakse Õiglase Ülemineku Fondi toetuste taotlemise tingimusi.

 

„Valitsuse ja Euroopa Liidu soov on Õiglase Ülemineku Fondiga suunata euroraha maksimaalselt Ida-Virumaa majanduse ümberkujundamisse ja keskkonna kordategemisse. Mitmete meetmete puhul näitab aga senine kogemus, et toetuste tingimused on osutunud liiga piiravaks. Seetõttu otsustasime neid tingimusi leevendada, et raha leiaks hea ja eesmärgipärase kasutuse, mitte ei jääks otstarbeta,“ sõnas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

 

Näiteks võimaldatakse edaspidi toetusraha kasutada kliimaneutraalsete energialahenduste kasutuselevõtuks lubades rajada päikese- ja tuuleparke, et tagada projektide enda elektrivarustus taastuvenergiaga.

 

Mitmed leevendused võimaldavad edaspidi ka lihtsamalt teha investeeringuid. Näiteks on edaspidi võimalik kasutada projektiraha hoonestamata kinnisasja ostmiseks ning ehitustegevuseks, mis on eriti oluline väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. Toetatakse nii uue hoone ehitust kui olemasoleva renoveerimist. Samuti võimaldatakse toetada kliimakindluse hinnangu koostamist, investeeringut ettevalmistavaid tegevusi, nagu konsulteerimine, tasuvusuuringute läbiviimine ja tehnoloogiate võrdlemine ning projekteerimine, tingimusel, et tegevuste kogumaht ei ületa 10% investeeringu abikõlblikust maksumusest. Projekti ettevalmistamiseks on lubatud edaspidi kasutada kuni 10% abikõlblikest kuludest.

 

Euroraha kasutuselevõtu kiirendamiseks võimaldatakse taotlejal küsida toetust mitmele projektile korraga. „Oluline on, et raha jõuaks Ida-Virumaa majandusse, mistõttu oli ka seni kehtinud ühe projekti limiit liiga piirav,“ tõdes minister Riisalo.

 

Oluline muudatus puudutab ka suurprojekte, millega luuakse juurde uusi töökohti: kuni 55 miljoni eurose kogumahuga projektide puhul suurendatakse maksimaalset toetussummat 10 miljonilt 13 miljonile eurole. Leeveneb ka nõue maksta tulevastele töökohtadele sektori keskmist või sellest kõrgemat palka.

 

Taotlejate ringi laiendamiseks kaotatakse kindlate tegevusalade piirang ning võimaldatakse toetust taotleda kõigil ettevõtjatel, kes ei lange õiglase ülemineku fondi määruses sätestatud piirangute alla. “Näiteks kui varem välistasid rahastuse tingimused taotlejate hulgast turismisektori, siis enam seda piirangut ei ole,” lisas Riisalo.

 

Samuti muutub toetuse väljamaksete tegemine kiiremaks ja paindlikumaks. Muudatused puudutavad ettevõtluskeskkonna toetusi, mida makstakse Õiglase Ülemineku Fondist: Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus, Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus, Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus.

 

Lisainfo:  

 

Avatud on EAS’i taotlusvoor teenuses, kus väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on võimalik kaasata eksperte Rootsi, Norra, Saksamaa, Jaapan ja Araabia Ühendemiraatide sihtturgude suunal

Avatud on kandideerimine EASi teenusesse „Rahvusvahelise eksperdi kaasamine“

 

Alates 14. augustist 2023 on avatud taotlusvoor teenuses, kus väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on võimalik kaasata eksperte järgmiste sihtturgude suunal: Rootsi, Norra, Saksamaa, Jaapan ja Araabia Ühendemiraadid. Nende riikide suunal aitab EAS otsida täpselt sellise professionaali, kes tunneb ettevõtte valdkonda, oskab anda nõu vastavalt selle spetsiifikale ja sihtturu vajadustele.

Kui ettevõttel on olemas sobiv ekspert, kelle abi soovitakse kasutada, on võimalik teenusesse siseneda ka oma eksperdiga. Sellisel juhul on koostöö eksperdiga võimalik nii ülal loetletud kui ka kõikide teiste maailma riikide suunal.

Teenuse abil on ettevõtetel võimalik kaasata rahvusvahelisi eksperte, kellega koostöös kasvatada valitud välisturu suunal eksporti ja/või tegeleda tootearendusega.

Teenust saab kasutada tootearenduse ja ekspordi valdkonnas.

Taotlusvoor on avatud kuni 1. novembrini 2023 või kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni.

 

EASi-poolne toetuse määr on 50% eksperdi tasust, maksimaalne toetussumma 10 000 eurot (+km).

 

Täpsem info ja kandideerimisankeet EASi kodulehel ning vajadusel leiad info Facebookis ja LinkedInis.

 

Lisainfo: Ille Metsla, tel +372 5359 5293, ille.metsla@eas.ee

Õiglase ülemineku toetusmeetmed

Oled äriga vaid alustamas, või oled kogenud tööstur? Siit leiad toetusvõimalusi oma investeeringute elluviimiseks Ida-Virumaal, tootearenduseks ja ettevõte protsesside tõhustamiseks.
Õiglase ülemineku fondi üks prioriteete on töötajate täiendus- ja ümberõpe ning tööotsijatele abi pakkumine. Siit leiad infot, kuidas fondi toel tulevikukindlaid oskusi omandada ning neid Ida-Virumaa kasvuvaldkondades rakendada.
20% õiglase ülemineku fondi mahust on suunatud ülemineku sotsiaalsete, keskkonnaalaste ja kogukondlike aspektidega tegelemiseks. Uuri, kuidas saad panustada Ida-Virumaa elukeskkonna ümberkujundamisse!

Tule tasuta nõustamisele!

Tasuta nõustamine ettevõtjatele

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi, Narva)

Jefim Aljoškin

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Evelin Saarmets

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Ettevõtluskonsultant (Narva)

Anton Pratkunas

Ettevõtluskonsultant (Narva)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng
Tasuta nõustamine vabaühendustele

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Vabaühenduste konsultant (Narva)

Tatjana Zamorskaja

Vabaühenduste konsultant (Narva), Europe Direct Narva juhataja

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng