Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Balti-Ameerika Vabaduse Fond (BAFF) ootab avaldusi, et kaasata USA eksperte ja spetsialiste.

Balti-Ameerika Vabaduse Fond (BAFF) ootab avaldusi avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidelt, mis
soovivad kutsuda neile olulistel teemadel oma ala eksperte, spetsialiste USA-st Eestisse esinema.

BAFF-i poolt antav toetus, kuni 10 000 dollarit, on mõeldud esineja logistiliste kulude katmiseks (lennupiletid,
majutus ja toitlustus, kohalik transport jmt). Aastate jooksul on programmi abil toetust saanud üle 100
väga erineva fookusega organisatsiooni nagu Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool,
Politsei- ja Piirivalveamet, Noored Kooli, Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus, PÖFF ja paljud teised
Eesti, Läti, Leedu organisatsioonid.

Lisainfo programmi ja seni toetatud organisatsioonide kohta
https://www.balticamericanfreedomfoundation.org/programs/baltic-american-dialogue-program

Tähtaeg dialoogiprogrammi kandideerimiseks: 15.09 2023

“Johviwood” on õige rahapaigutus

Suur hulk inimesi on aastaid pingutanud, et Ida-Virumaale kerkiksid filmipaviljonid, ja praegu on põhjust arvata, et see ei jää vaid ilusaks unistuseks.

Miljonite eurode suunamine filmistuudio rajamiseks on Ida-Virumaale Euroopa Liidu poolt ettenähtud õiglase ülemineku fondist põhjendatud ja vajalik kulutus. See on konkreetne ja suure mõjuga asi, mis muudab Ida-Virumaad tõeliselt. Seda muidugi juhul, kui see rajatakse sellises mahus, nagu ta on kavandatud, mitte ei piirduta erinevatel põhjustel piltlikult öeldes ühe või kahe jalaga tabureti meisterdamisega, milleks lähiajaloos nii mitmedki suuremad plaanid esialgsega võrreldes hiljem kärbunud on.

On ilmselge, et varem kavandatud Ida-Virumaa arengusuunad edasi ei vii. Kuigi praegune energiakriis on andnud põlevkivile eluaastaid juurde, ei käi selle maavara kasutamine enam sellises mahus nagu veel viis-kuus aastat tagasi. Euroopa kliimapoliitika, mis on kandunud ka pankade laenupoliitikasse, ei lase sel sündida.

Läänemaailma ja Venemaa kaubavahetusega seotud logistikaplaanid võib Ida-Virumaal terroristliku idanaabri tõttu samuti aastateks maha matta. Eilne Venemaa teade sulgeda mitmeks aastaks sõidukitele Narva sild on sellele lisakinnitus.

Et mitte jääda tupikjaamaks Euroopa Liidu servas sõjaka naabri kõrval, tuleb Ida-Virumaal leida täiesti värskeid tegevussuundi ning filmitööstus on üks häid võimalusi, mis aitab uuel moel siin elu edasi viia. Sellega kaasnevad uued töökohad, mis on põnevad kohalikele noortele ja võivad tuua juurde uusi elanikke ka kaugemalt. Tegu on majandusharuga, mis toob sisse raha ja tuntust ning mitmekesistab kohalikku elu. Just seda ongi Ida-Virumaale vaja. Tulevane “Johwiwood” on õige rahapaigutus, mis teenib targalt tegutsedes tagasi mitmel moel korraga.

Küsitlus: Palun anna ka oma panus Ida-Virumaa, kui tervikliku piirkonna, väärtuste väljaselgitamisele!

Palun anna ka oma panus Ida-Virumaa, kui tervikliku piirkonna, väärtuste väljaselgitamisele!

Head Ida-Viru inimesed! Projekti “Ida-Viru sihtkohaturunduse strateegia- ja tegevusplaani koostamine” raames viime läbi ka küsimustiku kohalike elanike seas.
Vasta palun ise ja levita küsimustikku ka oma töötajate, organisatsiooni liikmete ja partnerite hulgas. Vajame võimalikult paljude Ida-Virumaa elanike arvamusi piirkonna väärtuste teemal.
Iga vastus on oluline ja aitab kaasa piirkonna strateegia- ja tegevusplaani koostamisele.
Täname, et võtad hetke küsitluse täitmiseks. Küsitluse täitmine võtab aega max 10 min. Küsimustikule ootame vastuseid kuni 4. november 2022.a.

Küsimustiku leiad siit: https://forms.gle/463veSz5L7xxGHAS6

Õiglase ülemineku toetusmeetmed

AVATUD MEETMED

Meede

Ida-​Viru ettevõtluse investeeringute toetus

Toetame Ida-​​Viru majanduse mitmekesistamist

Sihtrühm

Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid sälitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu.

Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

Periood

Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot

Kogu toetussumma 153 mln

Omafinantseering vähemalt 35%

Meede

Toetame Ida-​​Viru majanduse mitmekesistamist

Sihtrühm

Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid sälitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu. Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

Periood

Toetuse taotlemine on jooksev.

Enne taotluse esitamist küsi lisa ja registreeru eelnõustamisele.

Toetuste maht 30 000 – 500 000 eur

Toetuste osakaal 45% mikro- ja väikeettevõte; 35% keskmise suurusega ettevõte

Kogu toetussumma 15 mln

Infolink

Jaak Puistama

+372 505 9288

Jaak.​Puistama@​eas.​ee

LISAINFO

Meede

Ida-​Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

NB! Avatakse 17.juuli 2023

NB! Eelnõustamine on avatud.

Toetame Ida-​​Viru majanduse mitmekesistamist ja uute suurte lisandväärtusega töökohtade loomist

Sihtrühm

Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid sälitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu. Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

Toetust saavad projektid, mida viivad ellu Ida-​Virumaal tegutsevad ettevõtjad või Ida-​Virumaale investeerivad ettevõtjad.

Periood

Toetuse taotlemine on jooksev.

Suurim toetus 5 mln

Omafinantseering  20%-75%

Enne taotluse esitamist küsi lisa ja registreeru eelnõustamisele.

Meede

Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks

NB! novembris 2023

Õiglast üleminekut toetavad tegevused on plaanitud rohepöörde elluviimise halbade mõjude vähendamiseks ja Ida-Virumaale uue arenguperspektiivi andmiseks. Muude mõjude seas avaldab üleminek kliimaneutraalsusele mõju ka kohaliku kogukonna identiteedile ja pärandile. Sellepärast on asjakohane Õiglase Ülemineku Fondi eelarvest lisaks majanduse ja tööjõu ümberkujundamisele toetada kogukonna rohujuuretasandi algatusi.

Taotlejad

Toetuse võimalikud taotlejad:

 • põhivarainvesteeringu projekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik, välja arvatud kohalik omavalitsus või riigiasutus;
 • arendusprojekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik ja äriühing.

Periood

Toetuse taotlemine on jooksev ja vooruline. Jälgi info www.agri.ee

Toetust saab taotleda nii põhivarainvesteeringu projektide kui ka arendus-, teadlikkus- või koostöötegevusi sisalduvate projektide realiseerimiseks. Meetme põhiline sihtgrupp on mittetulundusühingud ja sihtasutused.

Suuruse järgi klassifitseeritakse projekte kas väikeseks, keskmise suurusega või suuremahuliseks projektiks, millele vastavalt eraldatakse võimalikke toetussummasid. Väikeprojekti puhul on toetussumma 3000–10 000, keskmise suurusega on 10 001–200 000 ning suuremahulise projekti puhul 200 001–1 500 000 eurot. Omafinantseeringu määr on minimaalselt 10% ehk meetme raames saab kogukond tänu Euroopa Liidu toele oma ideede realiseerimiseks kuni üheksakordset rahalist võimendust.

Infolink

TEGEVUSSUUNAD

1

„MITMEKESINE JA NUTIKAS ETTEVÕTLUSE ARENG“

 1. Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus (sh tööstus) – 153 mln € AVATUD
 2. Ida-Viru ettevõtluse teadmus-mahukuse kasvatamise toetus – 50 mln € AVATUD
 3. Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused ja -taristu – 25 mln €
 4. Väikeettevõtluse toetus – 15 mln € AVATUD
 5. Töölt-tööle liikumise ning töötajate ümberprofileerimise toetused põlevkivisektori töötajatele – 5 mln €
 6. Täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses – 25 mln €.
2

TEINE TEGEVUSSUUND: “ATRAKTIIVNE ELUKESKKOND”

 1. Kaugkütte lahti sidumine põlevkivist – 20 mln €
 2. Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamine ja tervisekahjude vähendamine – 10 mln €
 3. Ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja terviseteenuste arendamine – 5 mln €
 4. KOV investeeringud ÕÜF abikõlblikes valdkondades– 15 mln €
 5. Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks – 16,74 mln €

KOKKU 273 MLN €

KOKKU 66,74 MLN €

LISAINFO

Tegutsevate ettevõtjate konsultant

Jefim Aljoškin

tegutsevate ettevõtjate konsultant

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Alustavate ettevõtjate konsultant

Evelin Saarmets

Konsultant alustavatele ettevõtjatele (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Alustavate ettevõtjate konsultant

Anton Pratkunas

Konsultant alustavatele ettevõtjatele (Narva)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng