Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

14. septembril toimuvad Õiglase Ülemineku toetusmeetmete infopäevad ettevõjatele Jõhvis ja Narvas

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsub ettevõtjaid Õiglase Ülemineku fondi toetusmeetmete infotunnile.

Infotunnis tutvustame Ida-​Viru väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute ning Ida-​Viru ettevõtluse suurinvesteeringute toetusi:

 • Toetuse eesmärk
 • Tingimused
 • Vastame küsimustele

Ettekandeid teevad:

Kaarel Lehtsalu, Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi regionaalse arengu nõunik

Jaak Puistama, EAS Toetuste keskuse ettevõtluskonsultant

 

Infotunnid toimuvad 14.09.2023

EESTI KEELES kell 10.00 Jõhvis, Kersti Võlu koolituskeskuses, Kooli 7, Jõhvi

VENE KEELES Kell 14.00 Narvas, Vabalava väike saal, Linda 2, Narva

 

Samuti on võimalik infotunnil osaleda online keskkonnas ZOOM.

 

REGISTREERU  


  Organisatsiooni vorm / Форма регистрации организации  Kuidas osalete? / Каким образом будете принимать участие?  Õiglase ülemineku fondist on toetust saanud vaid kaks ettevõtet

  Toimetaja: Merili Nael / Allikas: “Aktuaalne kaamera”

  Eestis on õiglase ülemineku fondist toetust saanud vaid kaks ettevõtet. Ida-Virumaa omavalitsuste ja ettevõtjate esindajate peaministrile saadetud kirjas ollakse mures, et toetussummad jäävad tähtajaks suures osas kasutamata.

  Õiglase ülemineku fondi investeeringute meetme vastu huvi tundnud paarisajast ettevõttest on positiivse otsuse saanud kaks. Ligi 19 miljonit eurot sai Narva magnetitehas, kus eelmisel nädalal oli ehituse alguse pidu. Pea kolm miljonit eurot on eraldatud ettevõttele, mille nime lubas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avalikustada lähiajal. Lisaks on kuus ettevõtet teinud taotluse kogusummas 35 miljonile eurole.

  “See meede on keeruline, sest toetuse minimaalne summa on pool miljonit eurot. NEO sai näiteks 19 miljonit ja see on päris suur raha. Selle saamiseks peabki tegema palju eeltööd. See pole lihtne, aga see on seda väärt,” rääkis Ida-Viru õiglase ülemineku protsessi riigipoolne koordinaator Ivan Sergejev.

  Ida-Virumaalt peaministrile läkitatud kirjas avaldati kartust, et kui riik avalduste menetlemise tempot ei kiirenda, siis protsessi esimeseks, 2026. aastal lõppevaks toetusfaasiks ette nähtud 245 miljonist jääb allakirjutajate arvestuse kohaselt kasutamata 100 miljonit eurot.

  “Meie eesmärk on see, et kasutataks seda väikest ajaraami selleks, et kõikidest meetmetest oleks raha taotletud ja raha kasutatud,” ütles Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esimees Eve East.

  Sergejevi sõnul saab raha loodetavasti kasutatud, sest taotlused lähevad lihtsamaks, kuna avanevad uued meetmed.

  “Seal on tingimused palju lihtsamad ja saab investeerida palju lihtsamatesse asjadesse ning toetusmäärad on kõrgemad, toetussummad väiksemad ja arusaadavamad. Alates 30 000 eurost, mis on juba täitsa arusaadav summa ühe väikeettevõtte jaoks. 30 000 – no oskan isegi ette kujutada, mida kõike saab sellega teha,” rääkis Sergejev.

  Murekirjale alla kirjutanud Ida-Virumaa Investeeringute Agentuuri (IVIA) juhi Teet Kuusmiku sõnul oleks vaja erinevaid toetusmeetmeid rakendada võimalikult paindlikult.

  “On äärmiselt oluline, et õiglase ülemineku fondi meetmed saaks väga kiiresti avatud, et neid saaks hakata rakendama ja vajadusel vaadata, kus on rahalisi vahendeid rohkem vaja ja kust vajadusel rahalisi vahendeid ümber tõsta. Ja muuta taotlemise võimalusi paindlikumaks lähtuvalt nendest ettevõtetest, kes investeeringuid planeerivad,” rääkis Kuusmik, kelle sõnul on IVIA klientides õiglase ülemineku fondi vastu reaalselt huvi tundnud kümmekond.

  Rohepöörde edukamaks elluviimiseks mõeldud Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi eelarve on 17,5 miljardit eurot. Eestisse jagub sellest 354 miljonit eurot.

  Foto: Rene Kundla/ERR

  Lisainfo: Õiglane Üleminek

  Tartu Ülikooli Narva kolledž palub ettevõtjal osaleda uuringus „Kliimamuutused ja ettevõtja Ida-Virumaal“

  Tartu Ülikooli Narva kolledž palub ettevõtjal osaleda uuringus

  „Kliimamuutused ja ettevõtja Ida-Virumaal“

  Küsitlus „Kliimamuutused ja ettevõtja Ida-Virumaal“ toimub Tartu Ülikooli õiglase ülemineku seire ettevalmistamiseks ning vastamise tähtaeg on 23. september 2022, reede.
  Küsimustik on leitav shorturl.at/PQRT7
  7. oktoobril kell 14.00 Narva kolledžis toimub

  seminar “Ettevõtja ja õiglane üleminek: väljakutsed ja võimalused”

  Seminaril esitleme läbi viidud uuringu tulemusi ja arutleme koos ettevõtjate ja ekspertidega väljakutsete ja võimaluste üle, mis ootavad ees Ida- Virumaa ettevõtjaid seoses rohepöörde ja õiglase üleminekuga.
  Seminar toimub Ida-Virumaa ettevõtlusnädala raames koostöös Põhjamaade Ministrite Nõukogu Ida-Virumaa Põhjamaade projektiga.

  Õiglase ülemineku toetusmeetmed

  AVATUD MEETMED

  Meede

  Ida-​Viru ettevõtluse investeeringute toetus

  Toetame Ida-​​Viru majanduse mitmekesistamist

  Sihtrühm

  Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid sälitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu.

  Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
  Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

  Periood

  Suurim toetus sõltub investeeringu suurusest, minimaalne toetuse summa 500 000 eurot

  Kogu toetussumma 153 mln

  Omafinantseering vähemalt 35%

  Meede

  Toetame Ida-​​Viru majanduse mitmekesistamist

  Sihtrühm

  Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid sälitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu. Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
  Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

  Periood

  Toetuse taotlemine on jooksev.

  Enne taotluse esitamist küsi lisa ja registreeru eelnõustamisele.

  Toetuste maht 30 000 – 500 000 eur

  Toetuste osakaal 45% mikro- ja väikeettevõte; 35% keskmise suurusega ettevõte

  Kogu toetussumma 15 mln

  Infolink

  Jaak Puistama

  +372 505 9288

  Jaak.​Puistama@​eas.​ee

  LISAINFO

  Meede

  Ida-​Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus

  NB! Avatakse 17.juuli 2023

  NB! Eelnõustamine on avatud.

  Toetame Ida-​​Viru majanduse mitmekesistamist ja uute suurte lisandväärtusega töökohtade loomist

  Sihtrühm

  Toetuse abil panustame uusi töökohti loovate või olemasolevaid sälitavate Ida-​Virumaa väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate konkurentsivõime kasvu ja  lisandväärtuse kasvu. Julgustame ettevõtteid oma äritegevust mitmekesistama.
  Toetuse abil on võimalik investeerida tootearendusse, samuti ettevõtte toote või teenusega seotud protsesside arendustesse.

  Toetust saavad projektid, mida viivad ellu Ida-​Virumaal tegutsevad ettevõtjad või Ida-​Virumaale investeerivad ettevõtjad.

  Periood

  Toetuse taotlemine on jooksev.

  Suurim toetus 5 mln

  Omafinantseering  20%-75%

  Enne taotluse esitamist küsi lisa ja registreeru eelnõustamisele.

  Meede

  Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks

  NB! novembris 2023

  Õiglast üleminekut toetavad tegevused on plaanitud rohepöörde elluviimise halbade mõjude vähendamiseks ja Ida-Virumaale uue arenguperspektiivi andmiseks. Muude mõjude seas avaldab üleminek kliimaneutraalsusele mõju ka kohaliku kogukonna identiteedile ja pärandile. Sellepärast on asjakohane Õiglase Ülemineku Fondi eelarvest lisaks majanduse ja tööjõu ümberkujundamisele toetada kogukonna rohujuuretasandi algatusi.

  Taotlejad

  Toetuse võimalikud taotlejad:

  • põhivarainvesteeringu projekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik, välja arvatud kohalik omavalitsus või riigiasutus;
  • arendusprojekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik ja äriühing.

  Periood

  Toetuse taotlemine on jooksev ja vooruline. Jälgi info www.agri.ee

  Toetust saab taotleda nii põhivarainvesteeringu projektide kui ka arendus-, teadlikkus- või koostöötegevusi sisalduvate projektide realiseerimiseks. Meetme põhiline sihtgrupp on mittetulundusühingud ja sihtasutused.

  Suuruse järgi klassifitseeritakse projekte kas väikeseks, keskmise suurusega või suuremahuliseks projektiks, millele vastavalt eraldatakse võimalikke toetussummasid. Väikeprojekti puhul on toetussumma 3000–10 000, keskmise suurusega on 10 001–200 000 ning suuremahulise projekti puhul 200 001–1 500 000 eurot. Omafinantseeringu määr on minimaalselt 10% ehk meetme raames saab kogukond tänu Euroopa Liidu toele oma ideede realiseerimiseks kuni üheksakordset rahalist võimendust.

  Infolink

  TEGEVUSSUUNAD

  1

  „MITMEKESINE JA NUTIKAS ETTEVÕTLUSE ARENG“

  1. Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus (sh tööstus) – 153 mln € AVATUD
  2. Ida-Viru ettevõtluse teadmus-mahukuse kasvatamise toetus – 50 mln € AVATUD
  3. Ettevõtluse mitmekesistamise tugiteenused ja -taristu – 25 mln €
  4. Väikeettevõtluse toetus – 15 mln € AVATUD
  5. Töölt-tööle liikumise ning töötajate ümberprofileerimise toetused põlevkivisektori töötajatele – 5 mln €
  6. Täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses – 25 mln €.
  2

  TEINE TEGEVUSSUUND: “ATRAKTIIVNE ELUKESKKOND”

  1. Kaugkütte lahti sidumine põlevkivist – 20 mln €
  2. Põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega seotud keskkonnaprobleemide lahendamine ja tervisekahjude vähendamine – 10 mln €
  3. Ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja terviseteenuste arendamine – 5 mln €
  4. KOV investeeringud ÕÜF abikõlblikes valdkondades– 15 mln €
  5. Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks – 16,74 mln €

  KOKKU 273 MLN €

  KOKKU 66,74 MLN €

  LISAINFO

  Tegutsevate ettevõtjate konsultant

  Jefim Aljoškin

  tegutsevate ettevõtjate konsultant

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Alustavate ettevõtjate konsultant

  Evelin Saarmets

  Konsultant alustavatele ettevõtjatele (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Alustavate ettevõtjate konsultant

  Anton Pratkunas

  Konsultant alustavatele ettevõtjatele (Narva)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng