Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

14. septembril toimuvad Õiglase Ülemineku toetusmeetmete infopäevad ettevõjatele Jõhvis ja Narvas

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsub ettevõtjaid Õiglase Ülemineku fondi toetusmeetmete infotunnile.

Infotunnis tutvustame Ida-​Viru väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute ning Ida-​Viru ettevõtluse suurinvesteeringute toetusi:

 • Toetuse eesmärk
 • Tingimused
 • Vastame küsimustele

Ettekandeid teevad:

Kaarel Lehtsalu, Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi regionaalse arengu nõunik

Jaak Puistama, EAS Toetuste keskuse ettevõtluskonsultant

 

Infotunnid toimuvad 14.09.2023

EESTI KEELES kell 10.00 Jõhvis, Kersti Võlu koolituskeskuses, Kooli 7, Jõhvi

VENE KEELES Kell 14.00 Narvas, Vabalava väike saal, Linda 2, Narva

 

Samuti on võimalik infotunnil osaleda online keskkonnas ZOOM.

 

REGISTREERU  


  Organisatsiooni vorm / Форма регистрации организации  Kuidas osalete? / Каким образом будете принимать участие?  Noorte osaluse fond ootab taotlusi

  Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on noorte kaasamine seisukohtade kujundamisesse ja taotleja huvikaitse tegevuste elluviimine, osalusvõimaluste jätkusuutlikkuse tagamine ja osaluskogude omavahelise koostöö edendamine.

  Fondist ootame raha taotlema nii kohaliku ja maakondliku tasandi osaluskogusid, kohalikku omavalitsust (juhul, kui eesmärk on taaselustada osaluskogu kohalikul tasandil), ministeeriumi või muu poliitilise institutsiooni juures tegutsevasse noortenõukokku kuuluvaid organisatsioone ning noorteühendusi, kelle projekt toetab otseselt noorte osalust ühiskonnas ning on suunatud avalikkusele.

  NOFi infotunnid toimuvad
  23.08 kell 14:00 ametnikele ja kell 16:00 noortele
  20.09 kell 14:00 ametnikele ja kell 16:00 noortele
  11.10 kell 14:00 ametnikele ja kell 16:00 noortele

  PS! Noorteühendustele: loe täpsemalt siit, milliste tegevuste jaoks saavad noorteühendused fondist raha taotleda.

  Täna algab taotluste esitamine kodanikuühiskonna innovatsioonifondi!

  Täna  algab taotluste esitamine kodanikuühiskonna innovatsioonifondi!
  Kodanikuühiskonna innovatsioonifond on uus toetusmeede, millega arendame ja juurutame kogukonnakeskset valitsemisviisi kohalikul tasandil. Innovatsioonifond on mõeldud selleks, et luua koostöö- ja koosloomeformaate erinevate kogukondade, kohalike omavalitsuste ja ametkondade vahele, neid käivitada ja töös hoida. Sel aastal keskendub innovatsioonifond elanikkonnakaitse võimaluste parandamisele.
  Huvilistele korraldab Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital ka avaliku infotunni reedel, 25. augustil kell 14 Zoomi keskkonnas. Infotunniga liitumiseks külasta KÜSKI-i kodulehelt. 
  Venekeelne infopäev toimub kolmapäeval, 30. augustil, kell 14.00 Zoom keskkonnas. Lisainfo ja registreerimine 
  Lisainfot fondi kohta saad lugeda Siseministeeriumi veebilehelt

  Vaata järele Paide Arvamusfestivali 2023 arutelusid

  Arvamusfestival on kohtumispaik, mis toob juba 2013. aastast augusti teisel nädalavahetusel Paidesse kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et luua tasakaaluka arutelu abil paremat arusaamist iseendast, üksteisest ja maailmast. Festivalile olid ka sel aastal oodatud kõik, kes tahtsid kuulata, mõelda, küsida ja kaasa rääkida ühiskonna jaoks olulistel teemadel. Taaskord oli võimalus leida mõttekaaslasi, aga ka uusi ideid, vaatenurki, seisukohti ning lihtsalt mõnusalt aega veeta.

  Lisainfo: https://arvamusfestival.ee/otseulekanded-2/

  Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

  Alates tänasest avab mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru.
  Avalduste esitamine läbi e-pria keskkonna toimub 17. – 27. augustil 2023. a. Avalduste esitamine lõpeb 27. augustil 2023.a. kell 23:59.
  Avatud on meetmed:
  Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine
  Meede 3. Koostöö ja ühistegevuste arendamine
  Meede 4. COVID-19 kriisiga toimetuleku toetamine ja selle mõjude vähendamine
  Personaalseks konsultatsiooniks võta ühendust riin.luus@kirderannik.ee või helista 5345 0720.
  Projektitoetuse avalduse esitamise aluseks on MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia ja Maaeluministri määrus “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”.

  Ida-Virumaa linnapiirkondadele (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Toila) toetusmeede „Suuremate linnapiirkondade arendamine“ infoseminar toimub 24. augustil kell 10.00-13.00

  24. augustil kell 10.00-13.00 toimub Ida-Virumaa linnapiirkondadele (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Toila)  infoseminar tutvustamaks toetusmeedet „Suuremate linnapiirkondade arendamine“.

  Seminar toimub veebi vahendusel ning sellega saab liituda järgmiselt lingilt: MS TEAMS (Koosoleku ID: 341 534 069 054 Pääsukood: WfYVoP).

   

  Seminari salvestatakse ning salvestus ja slaidid lisatakse programmi veebilehele.

  Seminar toimub eesti keeles, kuid nii slaidid kui ka ettepaneku/taotluse koostamise juhend on olemas ka vene keeles.

   

  Osalema on oodatud kõik potentsiaalsed taotlejad (KOV, sihtasutused, mittetulundusühingud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja äriühingud).

   

  Toetust antakse projektile, mis tuleneb linnapiirkonna arengustrateegiast ja millega:

  1) võetakse kasutusele linnakeskkonnas innovatiivsete digilahendustena tooted, teenused, programmid ja laiemas tähenduses kogu füüsiline taristu, mille toimimine sõltub info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, laiendatakse eelnimetatud lahenduste kasutamist ning tõstetakse sellealast teadlikkust;

  2) võetakse kasutusele avalikus linnaruumis innovatiivsete rohelahendustena looduslikke ökosüsteeme toetavad või keskkonna seisukohalt jätkusuutlikud lahendused, sealhulgas uute rohealade loomine ja nende elurikkuse suurendamine, linnaaiandus, veesilmad ja arukad sadeveelahendused.

  3) kaasajastatakse avalikku linnaruumi ning arendatakse välja rekreatsioonialad, sealhulgas tänavaruumi kujundamine, mittevajalike ehitiste lammutamine, kooskäimiskohtade, väljakute ja parkide ning lastele ja noortele mõeldud atraktsioonide arendamine, parandatakse jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalusi, sealhulgas uute jalg- ja jalgrattateede, jalgratta- ja jalgteede sildade ja tunnelite rajamine, ristmike või tänavate ja teede ümberkohandamine jalgsi või jalgrattaga liikumiseks ning avaliku linnaruumi kujundamine säästvaid liikumisviise toetavamaks, või muudetakse linnaruumi ligipääsetavaks kõigile inimestele, olenemata nende vanusest või erivajadusest;
  4) arendatakse jätkusuutlikku elamufondi, sealhulgas kaasajastatakse korterelamute avalikke õuealasid, rajatakse tugitaristu uute korterelamuarenduste juurde, või ehitatakse üürimaju;
  5) arendatakse vaba aja veetmisega seotud avalikku taristut, sealhulgas spordihooned ja -rajatised, raamatukogud, kogukonnamajad, või arendatakse kaug- ja koostöötamiseks vajalikku infrastruktuuri.

   

  NB! Minimaalne projekti maksumus on 200 000.

   

  Täiendavat infot leiab RTK veebilehelt.

  07. ja 08. veebruaril 2023 toimusid toetusmeetmete infotunnid ettevõtjatele Narvas

  07.02.2023 ja 08.02.2023.a.  toimusid Narva linna ettevõtjatele ärihommikud, kus räägiti erinevatest ettevõtjatele suunatud toetusmeetmetest nii eesti kui ka vene keeles. Üritused leidsid aset Vaba Lava Alex kohvikus.

  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse tegutsevate ettevõtjate konsultant Jefim Aljoškin andis põhjaliku ülevaate praegu avatud ja peatselt avanevatest toetusmeetmetest ning vastas ettevõtjate küsimustele.

  Ärihommik korraldati Narva Linnavalitsuse initsiatiivil ja Ida-Viru Ettevõtluskeskuse toel. Loodame, et ärihommikud ja temaatilised kohtumised ettevõtjatega saavad linnades headeks traditsioonideks.

  Täname kõiki osalejaid!  Lisaks aitäh ka neile, kes andsid ürituse kohta tagasiside, sest sealt saadud info ja ideed on oluliseks sisendiks järgmiste kohtumiste planeerimistel.