Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Noorte osaluse fond ootab taotlusi

Eesti Noorteühenduste Liidu Noorte osaluse fondist toetatakse projekte, mille fookuses on noorte kaasamine seisukohtade kujundamisesse ja taotleja huvikaitse tegevuste elluviimine, osalusvõimaluste jätkusuutlikkuse tagamine ja osaluskogude omavahelise koostöö edendamine.

Fondist ootame raha taotlema nii kohaliku ja maakondliku tasandi osaluskogusid, kohalikku omavalitsust (juhul, kui eesmärk on taaselustada osaluskogu kohalikul tasandil), ministeeriumi või muu poliitilise institutsiooni juures tegutsevasse noortenõukokku kuuluvaid organisatsioone ning noorteühendusi, kelle projekt toetab otseselt noorte osalust ühiskonnas ning on suunatud avalikkusele.

NOFi infotunnid toimuvad
23.08 kell 14:00 ametnikele ja kell 16:00 noortele
20.09 kell 14:00 ametnikele ja kell 16:00 noortele
11.10 kell 14:00 ametnikele ja kell 16:00 noortele

PS! Noorteühendustele: loe täpsemalt siit, milliste tegevuste jaoks saavad noorteühendused fondist raha taotleda.

Täna algab taotluste esitamine kodanikuühiskonna innovatsioonifondi!

Täna  algab taotluste esitamine kodanikuühiskonna innovatsioonifondi!
Kodanikuühiskonna innovatsioonifond on uus toetusmeede, millega arendame ja juurutame kogukonnakeskset valitsemisviisi kohalikul tasandil. Innovatsioonifond on mõeldud selleks, et luua koostöö- ja koosloomeformaate erinevate kogukondade, kohalike omavalitsuste ja ametkondade vahele, neid käivitada ja töös hoida. Sel aastal keskendub innovatsioonifond elanikkonnakaitse võimaluste parandamisele.
Huvilistele korraldab Sihtasutus Kodanikuühiskonna Sihtkapital ka avaliku infotunni reedel, 25. augustil kell 14 Zoomi keskkonnas. Infotunniga liitumiseks külasta KÜSKI-i kodulehelt. 
Venekeelne infopäev toimub kolmapäeval, 30. augustil, kell 14.00 Zoom keskkonnas. Lisainfo ja registreerimine 
Lisainfot fondi kohta saad lugeda Siseministeeriumi veebilehelt

Vaata järele Paide Arvamusfestivali 2023 arutelusid

Arvamusfestival on kohtumispaik, mis toob juba 2013. aastast augusti teisel nädalavahetusel Paidesse kokku Eestist ja maailmast hoolivad inimesed erinevatest kogukondadest, et luua tasakaaluka arutelu abil paremat arusaamist iseendast, üksteisest ja maailmast. Festivalile olid ka sel aastal oodatud kõik, kes tahtsid kuulata, mõelda, küsida ja kaasa rääkida ühiskonna jaoks olulistel teemadel. Taaskord oli võimalus leida mõttekaaslasi, aga ka uusi ideid, vaatenurki, seisukohti ning lihtsalt mõnusalt aega veeta.

Lisainfo: https://arvamusfestival.ee/otseulekanded-2/

Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

Alates tänasest avab mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru.
Avalduste esitamine läbi e-pria keskkonna toimub 17. – 27. augustil 2023. a. Avalduste esitamine lõpeb 27. augustil 2023.a. kell 23:59.
Avatud on meetmed:
Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine
Meede 3. Koostöö ja ühistegevuste arendamine
Meede 4. COVID-19 kriisiga toimetuleku toetamine ja selle mõjude vähendamine
Personaalseks konsultatsiooniks võta ühendust riin.luus@kirderannik.ee või helista 5345 0720.
Projektitoetuse avalduse esitamise aluseks on MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegia ja Maaeluministri määrus “Kohaliku tegevusgrupi toetus ja LEADER-projektitoetus”.

Ida-Virumaa linnapiirkondadele (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Toila) toetusmeede „Suuremate linnapiirkondade arendamine“ infoseminar toimub 24. augustil kell 10.00-13.00

24. augustil kell 10.00-13.00 toimub Ida-Virumaa linnapiirkondadele (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Toila)  infoseminar tutvustamaks toetusmeedet „Suuremate linnapiirkondade arendamine“.

Seminar toimub veebi vahendusel ning sellega saab liituda järgmiselt lingilt: MS TEAMS (Koosoleku ID: 341 534 069 054 Pääsukood: WfYVoP).

 

Seminari salvestatakse ning salvestus ja slaidid lisatakse programmi veebilehele.

Seminar toimub eesti keeles, kuid nii slaidid kui ka ettepaneku/taotluse koostamise juhend on olemas ka vene keeles.

 

Osalema on oodatud kõik potentsiaalsed taotlejad (KOV, sihtasutused, mittetulundusühingud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja äriühingud).

 

Toetust antakse projektile, mis tuleneb linnapiirkonna arengustrateegiast ja millega:

1) võetakse kasutusele linnakeskkonnas innovatiivsete digilahendustena tooted, teenused, programmid ja laiemas tähenduses kogu füüsiline taristu, mille toimimine sõltub info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, laiendatakse eelnimetatud lahenduste kasutamist ning tõstetakse sellealast teadlikkust;

2) võetakse kasutusele avalikus linnaruumis innovatiivsete rohelahendustena looduslikke ökosüsteeme toetavad või keskkonna seisukohalt jätkusuutlikud lahendused, sealhulgas uute rohealade loomine ja nende elurikkuse suurendamine, linnaaiandus, veesilmad ja arukad sadeveelahendused.

3) kaasajastatakse avalikku linnaruumi ning arendatakse välja rekreatsioonialad, sealhulgas tänavaruumi kujundamine, mittevajalike ehitiste lammutamine, kooskäimiskohtade, väljakute ja parkide ning lastele ja noortele mõeldud atraktsioonide arendamine, parandatakse jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalusi, sealhulgas uute jalg- ja jalgrattateede, jalgratta- ja jalgteede sildade ja tunnelite rajamine, ristmike või tänavate ja teede ümberkohandamine jalgsi või jalgrattaga liikumiseks ning avaliku linnaruumi kujundamine säästvaid liikumisviise toetavamaks, või muudetakse linnaruumi ligipääsetavaks kõigile inimestele, olenemata nende vanusest või erivajadusest;
4) arendatakse jätkusuutlikku elamufondi, sealhulgas kaasajastatakse korterelamute avalikke õuealasid, rajatakse tugitaristu uute korterelamuarenduste juurde, või ehitatakse üürimaju;
5) arendatakse vaba aja veetmisega seotud avalikku taristut, sealhulgas spordihooned ja -rajatised, raamatukogud, kogukonnamajad, või arendatakse kaug- ja koostöötamiseks vajalikku infrastruktuuri.

 

NB! Minimaalne projekti maksumus on 200 000.

 

Täiendavat infot leiab RTK veebilehelt.