Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

22. jaanuarist on võimalik saada toetust kaubamärkide, disainilahenduste, patentide ja taimesortide kaitsmiseks.

SME Fund 2024: toetusfond ettevõtte intellektuaalomandi kaitsmiseks 

VKEde fond on Euroopa Komisjoni ja EUIPO ühisrahastu, mis pakub Eesti ettevõtetele oma intellektuaalomandi (IO) kaitsmiseks rahalist toetust. 22. jaanuarist on võimalik saada toetust kaubamärkide, disainilahenduste, patentide ja taimesortide kaitsmiseks. Uudisena pakub VKEde fond IP Scan teenust, mis aitab saada selgust, millist IOd ettevõttel üldse on ja kuidas seda kaitsta ning IP Scan Enforcement teenust, mis pakub nõu õiguste jõustamisega seotud küsimustes.

Milliseid tegevusi toetatakse?

Fonditoetuste tabel

VAUTŠER 1: IP Scan ja IP Scan Enforcement

IP Scan teenus pakub ettevõtjatele võimalust kindlaks teha, millist IOd neil ettevõttes on, kuidas seda kaitsta ning mil moel see võiks toetada nende äri kasvu.

Teenuse raames peab ettevõte esmalt täitma lühikese küsimustiku. Seejärel viib ekspert ettevõtte esindajaga läbi intervjuu, milles tutvub ettevõtte ärimudeli ja toodete-teenuste portfelliga ning teeb kindlaks millist IOd ettevõttes on. Selle põhjal valmib aruanne, milles ekspert annab soovitusi IO kaitsmiseks ja IO strateegia koostamiseks.

Valides IP Scan teenuse, saab ettevõtja muuhulgas teada:

 • millist IOd ettevõttes üldse leidub ja kuidas seda kaitsta;
 • kuidas vältida IO-konflikte konkurentide ja koostööpartneritega;
 • kuidas panna IO äri kasvu toetama (näiteks litsentseerimine, partnerlussuhete jm abil).

Tähele tuleb siiski panna, et tegemist ei ole õigusabiteenusega – teenus ei hõlma õiguskaitsetaotluste esitamist ega IO strateegia dokumendi koostamist.

Teenuse hind Eestis on 800 eurot (ilma käibemaksuta), millest hüvitatakse 90% ehk 720 eurot. Käibemaksu seejuures ei hüvitata. Teenust osutavad patendivolinikud ja teenuse saamiseks tuleb esmalt ühendust võtta e-posti aadressil smefund@epa.ee.Tähele tuleb panna, et teenust hakatakse osutama 29. veebruarist!

 

IP Scan Enforcement teenus on mõeldud ettevõtetele, kes vajavad nõu IO jõustamise küsimustes. Teenus on vajalik olukorras, kus  ettevõttel on tekkinud IO õiguste rikkumisega seonduv konflikt või on oht selle tekkeks, näiteks juhul kui:

 • ettevõte avastab, et tema IO õigusi rikutakse;
 • ettevõtet ennast süüdistatakse õiguste rikkumises (nt ettevõte on saanud hoiatuskirja).

Teenuse raames peab ettevõte esmalt täitma lühikese küsimustiku. Seejärel viib ekspert ettevõtte esindajaga läbi intervjuu, milles analüüsib IO-õigustega seonduvat olukorda, kasutusel olevaid meetmeid ja võimalikke riske. Selle põhjal valmib aruanne, milles ekspert jagab tegevussoovitusi olemasolevate probleemide lahendamiseks ja konfliktide vältimiseks tulevikus.

Valides IP Scan Enforcement teenuse, saab ettevõtja muuhulgas teada:

 • mida teha, kui keegi rikub tema õigusi;
 • kuidas hoiduda teiste õiguste rikkumisest ja käituda vaidluste korral;
 • kuidas jälgida turgu, et avastada rikkumisi;

Tähele tuleb siiski panna, et tegemist ei ole õigusabiteenusega – ekspert ei koosta hoiatuskirju ega algata kohtumenetlust, samuti ei vii läbi monitooringut.

Teenuse hind Eestis on 800 eurot (ilma käibemaksuta), millest hüvitatakse 90% ehk 720 eurot. Käibemaksu seejuures ei hüvitata. Teenust osutavad patendivolinikud ja teenuse saamiseks tuleb esmalt ühendust võtta e-posti aadressil smefund@epa.ee.

 

VAUTŠER 2: kaubamärgid ja disainid

Toetatakse järgmisi tegevusi:

 • kaubamärgi ja/või disainilahenduse kaitsmine riigisiseselt EL-i liikmesriigis (nt Eestis, Saksamaal jne), teatud regioonis (nt Beneluxi riigid) või EUIPO kaudu EL-is tervikuna;
 • kaubamärgi ja/või disainilahenduse kaitsmine väljaspool EL-i WIPO vahendusel.

Esimese tegevuse puhul hüvitatakse 75% kuludest, teise puhul 50% kuludest. Vautšeri koguväärtus on 1000 eurot.

 

VAUTŠER 3: patendid

Toetatakse järgmisi tegevusi:

 • patendi taotlemine riigisiseselt (mistahes EL-i liikmesriigis);
 • tasuline tehnika taseme otsing, mida saab tellida nt Patendiametist;
 • Euroopa patendi taotlemine EPO kaudu;
 • õigusabikulud Euroopa patenditaotluse koostamise ja esitamist eest.

Kolme esimese tegevuse puhul hüvitatakse 75% ja neljanda tegevuse puhul 50% kuludest. Vautšeri koguväärtus on 3500 eurot.

NB! Patendivautšer ei laiene leiutise kaitsmisele kasuliku mudeliga.

 

VAUTŠER 4: sordikaitse

Toetatakse taimesortide kaitsmist Euroopa Liidus. Sordikaitse, mis kehtib kõigis liikmesriikides, annab Ühenduse Sordiamet. Hüvitatakse taotluse esitamise ja ekspertiisilõivud ning seda 75% ulatuses. Vautšeri koguväärtus on 1500 eurot.

 

Kuidas toetust taotleda?

SAMM 1: Loo konto ja täida toetustaotluse vorm

Toetustaotluse esitamiseks loo konto VKEde fondi veebilehel ja täida toetustaotluse vorm.

 

SAMM 2: Oota ära toetusotsus ja vautšerid ja esita taotlus või võta ühendust eksperdiga

Kui sinu toetustaotlus on heaks kiidetud, saadetakse sulle toetuse määramise teatis ja vautšerid. Alles seejärel esita kaubamärgi-, disaini-, patendi- või sordikaitse taotlus või võta ühendust meelepärase eksperdiga IP Scan ja IP Scan Enforcement teenuste tellimiseks.

 

SAMM 3: Täida hüvitisvorm

Et hüvitist saada, täida pärast riigilõivude või eksperdile tasumist oma VKEde fondi konto all hüvitisvorm.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda kõik EL-i territooriumil asutatud ettevõtted, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot. Toetustaotluse ja hüvitistaotluse võib esitada nii ettevõte ise kui ka teda esindav patendivolinik.

Kust leida täpsemat infot?

Täpsemat teavet VKEde fondi ja toetuse tingimuste kohta leiab EUIPO veebilehelt. Lisaküsimuste korral saab abi EUIPO teabekeskusest ja Patendiametist telefonil 627 7918 või e-posti aadressil triin.urviste@epa.ee.

HARNO tasuta infoturbe koolitused väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidele

Esimene grupp

Asukoht: Tallinn
Kuupäevad: 20. veebruar ja 12. märts

REGISTREERU KOOLITUSELE

Teine grupp

Asukoht: Tallinn
Kuupäevad: 22. veebruar ja 14. märts

REGISTREERU KOOLITUSELE

Kolmas grupp

Asukoht: Tartu
Kuupäevad: 27. veebruar ja 20. märts

REGISTREERU KOOLITUSELE

2024. aasta veebruaris korraldab Haridus- ja Noorteamet tasuta infoturbe koolituse, mille eesmärk on anda ettevõtte juhtidele ülevaade infoturvalisuse põhimõtetest, riskidest ning praktilistest meetmetest, et tagada ettevõtte andmete kaitse. Osalema on oodatud eelkõige väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete tipp- ja keskastmejuhid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi ettevõtte infoturbes tervikuna. 

 

2022. aasta lõpus kehtestas valitsus Eesti infoturbestandardi (E-ITS), mis aitab juhtida riske ja kaitsta infosüsteeme ning see tõstab omakorda vajadust juhtida ettevõtte infoturvet varasemast teadlikumalt. 

Koolitust viivad läbi advokaadibüroo NordX Legal tehnoloogia- ja andmekaitseadvokaat Risto Hübner, SK ID Solutionsi tegevjuht Kalev Pihl, ettevõtte FocusIT tegevjuht Doris Matteus ja infoturbe audiitor Jaan Oruaas. Koolitusel jagab Telia kogemust ettevõtte riskijuht Andreas Meister ning kasulikke praktikaid Riigi Infosüsteemide Amet.     

 

Õpe toimub kahel mittejärjestikusel päeval ning osaleda on võimalik nii Tallinnas kui Tartus. Koolituse läbinule väljastab Haridus- ja Noorteamet tõendava tunnistuse. Ühest ettevõttest on oodatud osalema mitu juhti. 

 

Loe lähemalt ja registreeru https://harno.ee/vaike-ja-keskmiste-ettevotete-juhtidele-suunatud-infoturbe-koolitus