Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Kinnitatud väike- ja keskmise suurusega ettevõtete toetusmeede

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo kinnitas uued toetusmeetmed Ida-Virumaa ettevõtetele.

 

Õiglase Ülemineku Fondi toetusmeede mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtete arendamiseks järgmistest valdkondadest:

 • töötlev tööstus;
 • elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine;
 • materjalide taaskasutusele võtmine;
 • majutus ja toitlustus;
 • info ja side;
 • kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus.

Piirkonna ettevõtted saavad turule tuua uusi tooteid või teenuseid, suurendada tootmisvõimsusi ning viia läbi olemasoleva tootmisprotsessi täielik ümberstruktureerimine.

 

Toetuse kogusumma tootmise arendamiseks on 15 milj. eurot.

Igale projektile eraldatakse minimaalselt 30 000 eurot ja maksimaalselt 500 000 eurot.

Toetuse osakaal:

 • mikro- ja väikeettevõtetele on 45% projekti maksumusest
 • keskmise suurusega ettevõtetele – 35%.

 

Taotlusi võtab vastu ja menetleb ning toetusi jagab EAS ja Kredex ühendasutus.

Taotlusi vastuvõtt avaneb lähinädalatel. Kohustuslik eelnõustamine.

 

Taotleja esitab eelnõustamiseks e-kirja teel rakendusüksuse etteantud vormil projektiplaani, mis sisaldab järgmisi andmeid:

 • taotleja strateegiline eesmärk;
 • projekti tegevuste kirjeldus, sealhulgas arendatava toote, teenuse, protsessi või tehnoloogia uudsus, innovatiivsus ning turuanalüüsi hõlmav kirjeldus, kui projekt hõlmab TA tegevusi;
 • projekti tegevuste ajakava;
 • projekti tegevuste oodatavad tulemused ja finantsprognoos;
 • projekti tegevuse eelarve ja rahastamisallikas;
 • ülevaade projekti tegevuste eest vastutava meeskonna varasemast kogemusest ning kompetentsist;
 • projekti tegevuste oodatav pikaajaline ja strateegiline mõju taotleja äritegevusele;
 • dokumendid, mis tõendavad, et projekti puhul on tagatud projekti kliimakindluse tagamise hinnangu koostamine ja vastavus põhimõttele „ei kahjusta oluliselt“ või teavitus dokumentatsiooni esitamise ajast.

Toetusmeetmete asjatundja ja konsultant tegutsevatele ettevõtjatele

Jefim Aljoškin

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi) (puhkusel 08.07-29.07.2024)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

KIK toetus: Ettevõtete ressursitõhusus (RFF)

Tutvustus

Taotlusvoor avatakse eeltäitmiseks 10. augustil ja taotlusi saab esitada alates 7. september kell 10 kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni.

Toetuse andmise eesmärk on suurendada ressursitootlikkust tööstusettevõtetes innovaatiliste rohetehnoloogiate ja lahenduste kasutuselevõtu kaudu, et aidata kaasa kliimaneutraalsele majandusele, vastupidavusele ja kliimamuutustega kohanemisele.

Toetust anname taaste- ja vastupidavuskavas nimetatud reformi „Ettevõtete rohepöörde“ reformi investeeringu „Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt“ tegevuse „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine“ eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks. Meetme töötas välja Keskkonnaministeerium.

 

Taotlemine

Toetuse taotlemine toimub E-toetuse keskkonnas. E-toetuse keskkonna kasutusjuhendid on leitavad siit.

Ressursitõhususe taotluste esitamine toimub jooksvalt avatud taotlemisena taotlusvooru eelarve ammendumiseni. Taotlusvooru eelarve on 13 788 746 eurot. Menetlus toimub taotluste laekumise järjekorras alates 7. september kell 10.

Toetuse maksimaalne suurus projekti kohta on 2 000 000 eurot ja maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest võib sõltuvalt riigiabi tingimustest olla kuni 50%.

Toetust saab taotleda äriühing, kelle ettevõtte põhi- või kõrvaltegevus vastab vähemalt 20% müügitulu ulatuses Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK 2008) koodidele: mäetööstus (jagu B, alajagu 07–09) või töötlev tööstus (jagu C, alajagu 10–33), välja arvatud nafta ja maagaasi tootmist abistavad tegevusalad (jagu B, alajagu 091) ning tubakatoodete tootmine (alajagu C 12).

Ressursitõhusate investeeringute taotlemise eelduseks on ressursikasutuse analüüs, mille on teinud selleks koolitatud audiitorid. Ressursikasutuse analüüs hindab senist olukorda ning seda, kuidas tootmist ressursitõhusamaks teha. Analüüsi tulemusi arvesse võttes selgub investeeringuvajadus.

Hindamine ja rahastamine

Investeeringu „Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt“ tegevuse „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate edendamine“ hindamisjuhend.Siit leiad KIKi kodulehelt selgituse, kuidas käib KIKis projektide hindamine ja rahastamine. Täpsed nõuded tulenevad iga toetuse ja rahastuallika õigusaktidest, rahastusotsusest ning KIKi kehtestatud nõuetest.

Elluviimine

Siit leiad KIKi kodulehelt selgituse, kuidas käib KIKi projektide elluviimine. Täpsed nõuded tulenevad iga toetuse ja rahastuallika õigusaktidest, rahastusotsusest ning KIKi kehtestatud nõuetest.

Selle toetusega seotud projekti elluviimiseks vajalikud materjalid leiad siit lehe paremalt poolt.

Lisainfo ja küsimused:

Lisainfo

Jefim Aljoškin

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi) (puhkusel 08.07-29.07.2024)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Infopäev: Ettevõtete ressursitõhusus (RRF) infopäev

Microsoft Teams

 

Infopäeva päevakava:

Kell 15.00-15.20 Sissejuhatus ja avasõnad
Koolituse avasõnadeks on sõna Keskkonnaministeeriumi nõunik Mihkel Krusbergil, kes tutvustab ettevõtete ressursitõhususe reformi investeeringu „Ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtt“ tegevuse „Tööstusettevõtete ressursitõhusate rohetehnoloogiate kasutuselevõtu edendamine“ eesmärki ja vastavuskriteeriume.

Kell 15.20-15.45 Ettevõtete ressursitõhususe (RRF) vormid kodulehelt, taotlusvooru informatsioon, taotlusvoorus orienteerumine e-toetuste süsteemis
KIKi projektikoordinaator Reet Utsu tutvustab aktuaalset taotlusvooru infot, taotlusvormi näiteid.
„Ei kahjusta oluliselt“ printsiibi lühitutvustus RTK keskkonnaekspert Kristel Lopsik

Kell 15.45-16.15 Riigiabi
KIKi jurist Silver Nittim käsitleb koolitusel järgmisi teemasid:
• VKE-de määratlemine
• Ergutav mõju, muudatused (artikkel 6 lg 2)
• Erinevad abi andmise liigid, ÜGEM artiklid 14, 36, 38
• Vähese tähtsusega abi kumuleerimise reeglid

Alates 16.15 Küsimused, arutelud

Infopäevaga saab liituda alloleval lingil, eraldi registreerumist ei toimu:

_______________________________________________________________________________

Microsoft Teams meeting

Join on your computer or mobile app

Click here to join the meeting

Meeting ID: 343 879 211 671
Passcode: FHiwHg

Download Teams | Join on the web

Learn More | Meeting options

Tutvu tingimustega KIK lehelt

Loe edasi...

IDA-VIRUMAA AASTA ETTEVÕTTED 2021

est

Kutsume esitama kandidaate konkursile!  Lisainfo siit

Vaktsineerimise võimalus Ida-Virumaa ettevõtetes sõltumata vanusepiirangust

Lugupeetud Ida-Viru ettevõtjad,

Alatest 10. maist 2021 on Ida-Virumaa ettevõtetel võimalik alustada vaktsineerimist vanusepiirangust hoolimata (inimesed alates 16. eluaastast) tööandja juures järgnevatel tingimustel:

 • Ettevõte peab asuma Ida-Viru maakonnas (kooskõlastatult töörühmaga võib teha erandeid, kui ettevõte ei asu Ida-Virumaal, küll aga elab seal suurem osa töötajatest).
 • Suurem osa töötajatest ei saa teha kaugtööd (tootmine, sadamad, logistika, teenindus, põllumajandus jne).
 • Minimaalne vaktsineeritavate arv ettevõttes on 20 inimest.
 • Lubatud on vaktsineerida ka töötajate täiskasvanud pereliikmeid. Eriti teretulnud on eakamate pereliikmete julgustamine ja vaktsineerima toomine.
 • Vaktsineerimine toimub ettevõttes kohapeal.

Kaitsesüstimise tempo ja järjekord sõltub vaktsiinide tarnest ja teenusepakkuja logistikast.

Seetõttu võib minna aega, kuni kõigi soovi avaldanud tööandjateni vaktsineerimine jõuab.

Palume kannatlikkust ja mõistmist.

Oma soovist töökohal vaktsineerimist korraldada tuleb tööandjal teada anda madis.kallas@haigekassa.ee. Samale kontaktile palume pöörduda ka täiendavate küsimuste korral.

Ida-Virumaal korraldavad vaktsineerimist Haigekassa partnerid OÜ Corrigo ja S Silmarõõm OÜ.

Võimalus korraldada massvaktsineerimine ettevõtetes

Head Ida-Virumaa tööpered!

Ida-Virumaa on jätkuvalt üks suurema nakatumise tasemega ja samas madalaima vaktsineerituse tasemega piirkondi kogu Eestis.
Kutsume teid üles tegevuseks, millega loodame suurendada võimalikult efektiivselt kõige liikuvamate inimeste, ehk töötava elanikkonna, vaktsineeritust meie maakonnas.

Juba üsna pea avatakse võimalus vaktsineerida koroonaviiruse vastu kogu elanikkonda.
Soovime Ida-Viru maakonnas olla selleks võimalikult hästi ettevalmistunud ning pakkuda tööandjatele võimalust korraldada nö. suurvaktsineerimine

 • ettevõttes kohapeal
 • tervishoiuteenuse osutaja juures.

Selleks:

1. palume tööandjate esindajatel koostada nimekirjad kõikidest töötajatest, kes on valmis end vaktsineerima Covid-19 vastu.

NIMEKIRJA VORM

Seda saab teha töökeskkonnaspetsialist, personalitöötaja vm inimene. PS. Manusesse on lisatud ka nõusoleku vorm, mida võib tööandja töötajalt paluda.

NÕUSOLEKU VORM

2. Tööandjad, kes on oma vaktsineerimise sooviga töötajate andmed kokku kogunud, saadavad nimekirjad endale sobivasse/lähimasse vaktsineerimiskeskusesse – etteantud esindajale (kontakt allpool). Edastame keskuse poolt isikukoodid, kelle nimele andmed krüpteerida.

3. Kohe kui vaktsineerimine nö. piirangute alt vabaneb, siis võtab vaktsineerimiskeskus tööandjaga ühendust ja lepib kokku “suurvaktsineerimise” ettevõttes kohapeal või vaktsineerija juures. Juhul, kui vaktsineerimise võimalus avaneb “vanusepiiride lõikes”, siis saame vastavalt vanusele inimesed vaktsineerima kutsuda.

Tänase seisuga saame (logistiliselt paindlike) partneritena pakkuda Ida-Virumaa tööandjatele välja kaks Eesti Haigekassa lepinguga vaktsineerimist korraldavat asutust, milleks on:

 • Tervisekeskus Corrigo – kogu info vaktsineerimisest töötervishoiu teenuste juhi Irina Sirenko kontaktidel 5389 3520, irina.sirenko@corrigo.ee või kontserni tegevjuhi Merle Harjo kontaktidel 552 6928; merle.harjo@corrigo.ee
 • S Silmarõõm – kogu info töötajate vaktsineerimisest juhatuse liikme Sigrid Mihhailova telefonil 504 5340 või e-posti teel sigrid@silmaroom.ee

Juhul, kui teil on mis tahes küsimusi, siis ka need on väga oodatud.

Loodame siiralt, et liitute Tervisekeskus Corrigo ja Ida-Viru Ettevõtluskeskuse algatusega.

Lugupidamisega

Merle Harjo 
tegevjuht
Corrigo OÜ 
www.corrigo.ee 

 

Pille Sööt

juhatuse liige

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA

www.ivek.ee

Ida-Viru õiglase ülemineku visioonipäevad 28-29.04.2021-SALVESTUS

28. – 29. aprillil 2021 toimuvad Ida-Viru õiglase ülemineku visioonipäevad.

Arutatakse väljakutseid, millega piirkond peab kliimaneutraalsuse saavutamisel hakkama saama. Samuti antakse teavet võimaluste kohta, mis ülemineku käigus piirkonnas avanevad, ning leevendusmeetmete hetkeseisust.

Ürituse eesmärk on anda teavet õiglase ülemineku kava koostamise edenemise kohta ja julgustada osalejaid panustama Ida-Viru maakonna arengusse, sealhulgas osalema ülemineku raames kavandatud toetusmeetmetes.

Osalema on oodatud ettevõtjad üle Eesti, kohalikud Ida-Virumaa elanikud ja teised, kes soovivad olla teadlikud võimalustest, mis lähiajal piirkonnas avanevad ja kes pole ükskõiksed kohaliku elu arengu suhtes.

Igaüks saab aruteludest osa võtta ja avaldada arvamust piirkonna muutuste kohta.

Registreerida saab üritusele SIIN

 

1. PÄEV

ÕIGLASE ÜLEMINEKU STRATEEGILINE RAAMISTIK

28.04.2021

AEG

Ürituse programmi ülevaade, päevakava tutvustamine

12:00-12:05

Tervitussõnad

Riigihalduse minister, Jaak Aab

12:05-12:15

Inspiratsioonikõne

Eesti Vabariigi President, Kersti Kaljulaid

12:15-12:35

Õiglase ülemineku strateegilise raamistiku kirjeldus

Ida-Viru maakonna arendusstrateegia tutvustamine

Hardi Murula, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

Lauri Jalonen, Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Õiglase ülemineku strateegiline raamistik

Ivan Sergejev, Rahandusministeerium

12:35-13:00

Modereeritud arutelu:

„Mitmekesine majandus ja elukeskkond Ida-Virumaal –

missugune ta olla võiks?“

Osalejad:

Ilmar Raag

Eva Lennuk

Rainer Sternfeld

Margus Ilmjärv

Margit Keller

13:00-14:00

Sirutuspaus

14:00-14:15

Modereeritud arutelu:

„Ida-Virumaa ettevõtlus ja tuleviku oskused

kliimaneutraalsusele ülemineku kontekstis“

Osalejad:

Sander Vaikma

Teet Kuusmik

Olga Kurdovskaja

Anneki Teelahk

Meelis Eldermann

14:15-15:45

Päeva kokkuvõtted

15:45-16:00

 
 

2. PÄEV

ÕIGLASE ÜLEMINEKU FONDI MEETMED

29.04.2021

AEG

Eilse päeva lühikokkuvõte, 2. päeva kava tutvustamine

12:00-12:15

Inspiratsioonikõne

Jana Budkovskaja

12:15-12:35

Õiglase ülemineku sekkumiste tutvustus

Õiglase ülemineku üldise sekkumisloogika tutvustus

Ivan Sergejev, Rahandusministeerium

Individuaalsete sekkumiste lühitutvustused

12:35-13:35

Sekkumiste lauaarutelud, 1. sessioon

13:35-14:35

Sirutuspaus

14:35-14:50

Sekkumiste lauaarutelud, 2. sessioon

14:50-15:50

Sirutuspaus / kogunemine pearuumi

15:50-15:55

Lauaarutelude kokkuvõtted

15:55-16:25

Visioonipäevade kokkuvõtted

16:25-16:30

Liitumine maakonna ettevõtete ühispöördumisega: Ida-Viru vajab vaktsineerimiserandit

Ida-Viru Ettevõtluskeskus edastas 09.04.21 Vabariigi Valitsusele maakonna ettevõtete avaliku ühispöördumise Ida-Virumaale vaktsineerimiserandi loomiseks.

 

Vaktsineerimiserandi ettepanekud on: kollektiivide vaktsineerimine, vanusepiiri alandamine.

Pöördumise koostamiseks toimus kiirkaardistus 07.-09.04.21 ja liituda jõudis 52 ettevõtet/asutust.

 

Iga liitunud ettevõte annab pöördumisele kaalu juurde.

Edastame lõpliku liitujate arvu otsustajatele 13.04.tööpäeva lõpus.

Kutsume pöördumisega liituma kuni 13.04.21 SIIN

 

Tuleval nädalal otsustab valitsus edasise vaktsineerimisplaani.

Pöördumise link allpool:

Ida-Viru ettevõtete ühispöördumine covid-19 vaktsineerimiserandi ettepanekuga 09.04.2021

 

 

Töötukassa jätkutoetuse infotund 29.03.2021

Kutsume teid töötukassa märtsi töötasu jätkutoetusega seotud infotundi.

29.03.2021 kell 10.00 – 11.00 ZOOMis

Kava:

 • Kell 09.45-10.00 kogunemine
 • Kell 10.00-10.20 Töötukassa tööandjate konsultant Katrin Eero esitlus
 • Küsimused – vastused (s.h.ettesaadetud)

Osalemiseks palun registreerige kuni 26.03 kell 12.00 SIIN ja esitage oma küsimused

Lisainfo toetuse kohta – //www.tootukassa.ee/content/toetused-ja-huvitised/tootasu-jatkutoetus

 

KUTSE veebiseminarile “Rohepööre ja Ida-Virumaa tulevik”

Euroopa Komisjoni Eesti esindusel ja Rahandusministeeriumil on hea meel kutsuda teid veebiseminarile “Rohepööre ja Ida-Virumaa tulevik”. Narva tööstuspargis toimuval seminaril osalevad Euroopa Komisjoni energeetikavolinik Kadri Simsoni ja riigihalduse minister Jaak Aab.

Seminar toimub reedel, 5. märtsil 2021 kell 12.15-13.15.

Veebiseminaril räägime Ida-Virumaa tulevikust ning piirkonna peamistest tugevustest ja probleemidest.

Arutame, mida rohepööre Ida-Virumaa jaoks tähendab ja kuidas Euroopa Liidu rahalised vahendid aitavad piirkonnas muutusi ellu viia ning miks võiks kasvule orienteeritud ettevõtted kaaluda oma tegevuse laiendamist Ida-Virumaale.

Vestlust juhib ajakirjanik Jüri Nikolajev.

 

Veebiseminaril osalemiseks palume end hiljemalt 3. märtsiks registreerida SIIN

Juhised veebiseminariga liitumiseks saadame kõigile registreerunud osalistele vahetult enne ürituse algust.

 

Kirjalikke küsimusi nii volinikule kui ministrile saab esitada nii enne veebiülekannet kui ka selle toimumise ajal Slido rakenduse kaudu (selleks mine veebilehele sli.do ja sisesta kood # Ida Virumaa_tulevik).

Küsimusi on võimalik esitada ja oma arvamust avaldada ka suuliselt arutelu ajal (oma nime ja näoga, lülitades sisse veebikaamera). Selleks peab osaleja olema üritusele registreerunud.

EAS avas rakendusuuringute toetuse

Rakendusuuringute programmi tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest.

Programm koosneb ettevõtete nõustamisest ja rakendusuuringute toetusest.

 

 Programmi tutvustavad veebiseminarid toimuvad 28.01 kell 14.00 eesti keeles SIIN

 

Rakendusuuring on esmakordne uuring uue teadmise saamiseks, millel on kindlaks määratud praktiline rakendus ja tellija, kes kasutab uuringust saadud uut teadmist ärilisel eesmärgil. Projekti võib teha ettevõttesiseselt või kaasata teadus- ja arendustegevuse partner Eestist või välismaalt.

Rakendusuuringu toetuse abil saab ettevõtja, kas iseseisvalt või koostöös teiste ettevõtete, teadusasutuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega:

 • töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid;
 • katsetada uusi materjale;
 • koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta.

 

Toetuse summad
Toetuse miinimum summa on 100 000 eurot ja maksimum 3 000 000 eurot
Ainult teostatavusuuringut hõlmava projekti toetuse maksimumsumma on 20 000 eurot

 

Toetatavad tegevused

 1. Rakendusuuringu läbiviimine
 2. Tootearenduse läbiviimine
 3. 1. või 2 . punktis nimetatud tegevusele teostatavusuuringu läbiviimine
 4. 1. või 2. punktis nimetatud tegevuste tulemusel valminud intellektuaalomandi esmakaitse taotlemine
 5. 1. või 2. punktis nimetatud tegevusega seonduvalt toetuse taotleja või äriühingust partneri töötajate koolitamine
 6. 4. ja 5. punktis nimetatud tegevuse rahastamist toetatakse ainult koos rakendusuuringu või tootearenduse tegevuse läbiviimisega

Käibemaks ei ole abikõlblik kulu.

 

Tingimused

 • Taotlejaks saab olla Eesti äriregistrisse kantud ettevõte, sõltumata ettevõtte suurusest.
 • Ettevõtte taotluste arv ei ole piiratud.
 • Taotleja ettevõtte vanus ei ole määratletud. Toetust saavad taotleda nii tegutsevad kui ka idufirmad.
 • Taotleja peab olema teinud tagasimaksmisele kuulunud makseid nõutud summas.
 • Taotleja ei tohi olla majanduslikes raskustes.
 • Projekti kestus võib olla kuni 31.12.2023.
 • Iga taotleja, kes on saanud toetust Euroopa Regionaalarengu Fondist, peab avalikkust toetuse saamisest teavitama, kasutama selleks Euroopa Regioarengus ja EASi logo. 
 • Toetuse saaja peab deklareerima teadusarendustegevuse iga-aastases aruandes, mida kogub Statistikaamet.
 • Juhul kui taotleja ostab projekti käigus sisse teadusarendusteenust, siis teenuseosutajaks saavad olla ettevõtted ja teadusarendusorganisatsioonid, kellel on antud valdkonna tegevuses tunnustatud referentsid.
 • Teenuse osutaja võib olla nii Eestist kui ka välismaalt.

Lisainfo EAS lehelt

IVEK konsultandilt – Jefim Aljoškin – jefim.aljoskin@ivek.ee – 5332 3596