Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Creative Bloom

CREATIVE BLOOM

Projekti eesmärk: Projekt “Creative Bloom” on mentorprogramm naistele vanuses 40+.

Programm panustab Ida-Virumaa naiste ettevõtlikkusse ja suurendab piirkonna loomemajanduses ettevõtlust. Piiriülene koostöö toimub Läti partneriga, kellega viiakse projekt ellu ning arendatakse loomemajanduse valdkonda.

Projekti sihtrühm: Ida-Virumaal elavad naised, vanuses 40+. Osalejateks võivad olla eraisikud (eelistatult) või naised, kes on hiljuti loonud mõne organisatsiooni (nt MTÜ, OÜ, FIE).

Projekti tegevuste ellu viimist kaasrahastab Euroopa Liit, INTERREGi Kesk-Läänemere programmist, projekt nr CB0500277 ja toetab Kultuuriministeerium.