Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

IDA-VIRUMAA NOORTE TÖÖVAATLUSPROGRAMM

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi toetatud projekti „Ida-Virumaa noorte töövaatlusprogramm“ eesmärk on valmistada koolides pakkumiseks ette valikaine “Mina ja tööle?!”, mis arvestab noorte vajadusi, aitab neil paremini tööeluks valmistuda ja teha teadlikumaid valikuid, ning luua toimiv võrgustik valikainet rakendavate koolide vahel.

Rahastatud Euroopa Liidust.

EESMÄRK

Valmistada koolides pakkumiseks ette programm, mis arvestab noorte vajadusi, aitab neil paremini tööeluks valmistuda ja teha teadlikumaid valikuid, ning luua programmi rakendamiseks toimiv ettevõtjatest hariduspartnerite võrgustik. Lisaks toetada eesti keelest erineva emakeelega noorte lõimumist töövaatlusprogrammis osalemise, eesti- ja venekeelsete noorte ühistegevuste ja uute kontaktide loomise kaudu.

 

SIHTGRUPP

Ida-Virumaa üldhariduskoolide õpilased.

 

PROJEKTIS PLANEERITUD TEGEVUSED

  1. Luuakse koolitusprogramm ettevõtjatele, et koolitada neid välja valikaine läbiviimiseks koolides (35 ak/h)
  2. Luuakse ettevõtjatest hariduspartnerite võrgustik, kes on valmis viima koolides läbi vastavat valikainet ja/ või viima läbi oma ettevõttes noortele töötubasid. Töötatakse välja programmi koolituskava ja juhendmaterjal õpilaste juhendamiseks.
  3. Töötoad õpilastele vastavalt nende poolt valitud valdkonna eelistusele
  4. Avaseminar, lõpuseminar kõikidele osalejatele

Periood: 1.01.2023. – 31.12.2027

PILOOTKOOLID JAANUAR – JUUNI 2024 PERIOODIL

Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Jõhvi Gümnaasium, Sillamäe Gümnaasium. Programmi tegevusi pakutakse esimesel rakendamise aastal kolme Ida-Virumaa kooli õpilastele, et katsetada tegevuste sobivust. Järgnevatel aastatel pakutakse programmi tegevusi programmiga ühinenud Ida-Virumaa koolide õpilastele.