Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Õiglase Ülemineku ettevõtluse tugiteenused

Ida-Virumaal käivitatakse inkubatsiooniteenuste programm, mille elluviijaks on Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA

Programmi viivad ellu Ida-Viru Ettevõtlusekskus SA, Ida-Viru Investeeringute Agentuur SA ja Tehnopol SA.

Jõhvis käivitatakse filmi ja multimeedia innovatsioonikeskus IDA Hub sisutegevuste programmid, millega luuakse eeldused rahvusvaheliste produktsioonide teenindamiseks Eestis ja toetatakse seeläbi audiovisuaalse valdkonna arengut. Keskuse rajajateks on Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA), Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK) ning teadus- ja ärilinnak Tehnopol. 

Narvas käivitatakse tööstusinkubatsiooniprogramm, mis on suunatud soft-landing teenuste pakkumisele maakonda tulevatele tööstusinvestoritele.

Tööstusinkubatsiooniprogrammi pakub Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA)

 

DOKUMENDID

Ida-Virumaa inkubatsiooniteenuste programmi loomine (Ida-Virumaa inkubatsiooniteenuste programmi loomine – abimeede.pdf, 472kB, PDF)

MKM käskkiri – Ida-Virumaa inkubatsiooniteenuste programmi loomine (Ida-Virumaa inkubatsiooniteenuste programmi loomine.pdf, .PDF, 584 kB)

Majandus- ja infotehnoloogiaministri käskkirja „Ida-Virumaa inkubatsiooniteenuste
programmi loomine“ eelnõu seletuskiri  (Ida-Virumaa inkubatsiooniteenuste programmi seletuskiri v5.pdf .PDF, 0,98Mb)

Lisa 2 Põhiõiguste harata ja PIK arvestamise kontroll-leht (Lisa 2 Põhiõiguste harta ja PIK arvestamise kontroll-leht.pdf, .XLSX, 24 kB)

Lisa 3 Riskihindamise tabel (Lisa 3 Riskihindamise tabel .XLSX, 32kB)

Lisa 4 Märkustega arvestamise tabel (Lisa 4 Märkustega arvestamise tabel, .PDF, 540 kB)