Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

PEEK 2024-2026

Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA koordineerib alates 2024 projekti “Ida-Virumaa kui turismisihtkoha arendamine ja külastatavuse suurendamine”.

Projekt sai rahastust meetmest “Atraktiivne piirkondlik ettevõtlus- ja elukeskkond” (PEEK)

Projekti periood on 01.01.2024 – 30.08.2026 ja seda viib ellu Ida-Viru Ettevõtluskeskus SA koos Ida-Viru turismiklastri partneritega.

Projekti sisu: Ida-Virumaal on omavalitsused ja ettevõtted püstitanud ambitsioonika eesmärgi – nr 1 turismisihtkoht Eestis Tallinna järel ehk miljon ööbimist 2035. aastaks/aastas. Selle nimel on maakonna turismiklaster tegutsenud aastaid.

3-aastase projekti raames on  kavas: siseneda jõulise turundustegevusega Soome ja Läti turgudele Vene turu asendamiseks ja arendada turismitooteid, tõstes ühtlasi teenuste kvaliteeti. Projekti tulemusena kasvab ööbimiste arv 20 000 ja uute elamusoodete arv 10 võrra aastas.

Projekti kogumaksumus on 2,2 miljonit eurot.