Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Ida-Viru MTÜde SÜGISKOOL

MIS ON VABAÜHENDUSTE SÜGISKOOL?

Ida-Viru Vabaühenduste sügiskool ootab osalejaid!

 

Sügiskool on iga-aastane koolitussari vabaühenduste juhtidele, mis aitab tõsta MTÜ juhtide võimekust organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks. 

2024.a sügiskool eesmärk on:  Ida-Viru maakonnas on elujõuline kodanikuühiskond, mõjusad vabaühendused ja aktiivsed kogukonnad, mis soodustab omavahelist koostööd, aktiivset osalust, projektikirjutamist ning omatulu teenimist. 

Projekti raames on plaanis läbi viia kolm venekeelset koolitust vabaühendustele läbipõlemise, tegevuskava ja strateegilise planeerimise ning äriplaani koostamise teemal. 

VABAÜHENDUSTE SÜGISKOOLI KOOLITUSED 2024

28.08.2024, Narva Raekoda

Koolitus «Läbipõlemise ennetamine» (8 ak.t.)

Koolitus toimub vene keeles.

Osalustasu 30 EUR 

24.09.2024, Narva Raekoda

Koolitus «Tegevuskava koostamine ja strateegiline planeerimine» (8 ak. t.)

Koolitus toimub vene keeles.

Osalustasu 30 EUR 

29.-30.10.2024, Narva Raekoda

Koolitus «Äriplaani koostamine» (16 ak.t., teooria ja praktika)

Koolitus toimub vene keeles.

Osalustasu 50 EUR 

See projekt viiakse ellu koostöös Briti Nõukoguga Eestis sotsiaalse sidususe toetamiseks People To People Cultural Engagementprogrammi raames. Lisainfo Briti Nõukogu töö kohta Eestis: britishcouncil.ee 

Kiirusta registreerimisega! Osalejate arv on piiratud.

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi) (puhkusel 14.06-25.06.2024)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Liitu uudiskirjadega

Liitu uudiskirjadega

VABAÜHENDUSTE SÜGISKOOLI ARHIIV

Tasuta nõustamine vabaühendusele

Vabaühenduse liige, tule tasuta konsultatsioonile!

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub teenuseid eraisikutele ja vabaühendustele, mida rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt.

Konsultatsioonid eraisikutele ja vabaühendustele on TASUTA.

Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond
KÜSK

Nõustame ja abistame järgmistes küsimustes:

01

Kliendi vajaduste uurimine ja analüüs

02

Vabaühenduse asutamine, sh vormi valik

03

Vabaühenduse alustamine ja tegevuse lõpetamine

04

Vabaühenduse juhtimise õiguslikud aspektid

05

Dokumentatsiooni haldamine ja arhiveerimine

06

Finantsküsimused (maksustamine, raamatupidamine jne)

07

Juhtorgani arendamine, meeskonna loomine, teavitamine, motiveerimine, juhtimine, inspiratsioon jne.

08

Strateegiline planeerimine

09

Majandustegevus vabaühenduses

10

Avalike teenuste delegeerimine projektitaotlused koostamiseks, sh ideede vastavuse kontrollimine, projektijuhtimine

Maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid toetavad kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostööd. Teenus on suunatud ühise eesmärgi nimel tegutsevatele, piirkondlikult määratletavatele inimeste rühmale. Kogukonnakeskse lähenemise eesmärk on luua inimeste heaolu võrgustikupõhise koostöö ning ühise probleemide väljaselgitamise ja lahendamise kaudu.

Jõhvi

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi) (puhkusel 14.06-25.06.2024)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Narva

Tatjana Zamorskaja

Vabaühenduste konsultant (Narva), Europe Direct Narva juhataja

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng
Muud olulised teemad vabaühendustele:
 • Sündmused vabaühendustele
 • Kooitused vabaühendustele
 • Kasulikud lingid
 • Edulood
 • Parimate vabaühenduste tunnustamine
 • MTÜde konsultandid üle Eesti

Infopäevad ja seminarid

TOIMUNUD SEMINARID, INFOPÄEAVAD JA SALVESTUSED:

Märts- Mai Piirkondlike algatuste toetuse Õiglaseks Üleminekuks väikeprojektide töötoad

02.05.2024 Mõju hindamise koolitus vabaühendustele

05.03.2024 Kohaliku Omaalgatuse programmi eestikeelne infopäev

07.03.2024 Koolitus “Kuidas luua tõhusaid Meta reklaame”

29.02.2024 Koolitus KÜSKi taotlusvoorudes osalevatele vabaühendustele: KUIDAS MÕÕTA JA HINNATA PROJEKTI MÕJU?

28.02.2024 Koolitus “Kuidas läbi viia mõjusaid kommunikatsioonikampaaniaid?”

08.02.2024 Infoseminar “Tere tulemast kodanikuühiskonda”

19.-21.01.2024 Projektikirjutamise laager noortele vanuses 13-30 aastat

18.01.2024 Noored arukas külas ja kuidas neid toetada. Euroopa Solidaarsuskorpuse ja Erasmus+ toetustest

18.01.2024 Kogukonna võimestamise ja kaasamise koolituspäev

16.01.2024 Noored arukas külas ja kuidas neid toetada. Euroopa Solidaarsuskorpuse ja Erasmus+ toetustest

15.01.2024 Põhjamaade Ministrite Nõukogu infopäev

11.01.2024 Eestikeelne infoseminar toetusskeemi „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” väikeprojektide taotlejatele

2024

21.11.2023 Arengupäev vabaühendustele

16.-17.11.2023 Lõimumiskonverents 2023: Turvalisusest ühtekuuluvuseni: lõimumise väljakutsed kriiside ajal

15.11.2023 KÜSK Kogemuspäev

13.10.2023 Kogukondliku kriisivalmiduse infotund. Tegevused külakogukondadele

19.09.2023 Kogukonna arendamise inspiratsioonipäev KAI

11.09.2023 Üleriigilise planeeringu “Eesti 2050” regionaalne ideeseminar

08.-10.09.2023 Projektikirjutamise laager

07.09.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

06.09.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

06.-07.09.2023 Avatud partnerluse üleilmne tippkohtumine

05.09.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev

05.09.2023Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (vene keeles)

30.08.2023 Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi infopäev vene keeles

26.08.2023 Liikmete värbamise ja hoidmise koolitus vabaühendustele

25.08.2023 Vabaühenduste 2023. aasta arenguhüppe taotlusvooru küsimuste-vastuste infotund

25.08.2023 Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi infopäev

23.08.2023 TASUTA infoseminar: Autoriõigus ja selle kaitse vabaühendustele (vene keeles)

17.-18.08.2023 Vabakonna suvekool

11.-12.08.2023 Arvamusfestival

08.-09.08.2023 Projektijuhtimine vabaühendustele (vene keeles) 

16.06.2023 Arenguhüppe taotlusvooru infotund

14.06.2023 Vabaühenduste arengupäev

05.06.2023  TASUTA infoseminar: TikTok kui turunduskanal (vene keeles)

31.05.2023 TASUTA infoseminar: Google ja Youtube reklaam, Google Analytics (vene keeles)

31.05.2023 Tekstide kirjutamise ABC

25.05.2023 TASUTA infoseminar: Meiliturundus (vene keeles)

24.05.2023 Koosloome: Kuidas luua kaasamisele ühtne raamistik?

23.05.2023 Riiklik ohuteavitus ei ole spämm!

22.05.2023 Siseministeeriumi innovatsioonifondi infotund

17.05.2023 TASUTA infoseminar: MTÜde veebileht (vene keeles)

17.05.2023 Tekstide kirjutamise ABC

10.05.2023 TASUTA infoseminar: Instagram MTÜ turunduskanalina (vene keeles)

06.05.2023 Kommunikatsiooni baaskoolitus-töötuba vabaühendustele

04.05.2023 Kodanikuühiskonna foorum

03.05.2023 TASUTA infoseminar: Facebook ja Instagram tasuline reklaam (2. osa) vene keeles

26.04.2023 TASUTA infoseminar: Facebook ja Instagram tasuline reklaam (1. osa) vene keeles

20.04.2023 Kriisis üksi või üheskoos?

19.04.2023 TASUTA infoseminar: Facebook MTÜ turunduskanalina (vene keeles)

19.04.2023 Koosloome: kaasamisest sisulise koostööni. Kuidas luua kogukonnas koosloomeks vajalikku usaldust

12.04.2023 TASUTA infoseminar: MTÜde turunduskanalid (vene keeles)

06.04.2023 TASUTA infoseminar: Mis on turundus? MTÜde turunduse eripära (vene keeles)

04.04.2023 Infoseminar “MTÜ majandusaasta aruanne” (vene keeles)

29.03.2023 Kogukonnapraktika kohtumine

23.-24.03.2023 Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks: ELAMUMAJANDUS

22.03.2023 Meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ esialgsete toetuse andmise tingimuste tutvustav infopäev (Jõhvis, eesti keeles)

22.03.2023 Meetme „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ esialgsete toetuse andmise tingimuste tutvustav infopäev (Narvas, vene keeles)

21.03.2023 Koosloome, innovatsiooni ja toetusprogrammide seminar

21.03.2023 Teemapäev – Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse noorteprogrammid

17.03.2023 Inspiratsioonipäev: “KOV: kohaliku osaluse võimalused”. Vol 2

14.03.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (eesti keeles)

13.03.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (vene keeles)

10.03.2023 Infoseminar “Rahastusvõimalused vabaühendustele”

08.03.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (eesti keeles)

09.-10.03.2023 Koolitus “Osalusuuringud – mis, miks ja kellele? ”

07.03.2023 Euroopa Liidu noorteprogrammide tutvustav infoseminar (vene keeles) SALVESTUS JA MATERJALID

07.03.2023 Kohaliku omaalgatuse programmi infopäev (eesti keeles)

06.03.2023 Infoseminar “Tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kuulumise eelistest ja maksusoodustustest” SALVESTUS JA MATERJALID

16.-17.02.2023 Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks: AVALIK RUUM

14.02.2023 Infoseminar “MTÜde maksustamine” (vene keeles) SALVESTUS JA MATERJALID

09.02.2023 Seminar “Kaasava eelarve ideede kujundamine ja vormistamine”

02.02.2023 Põhjamaade Ministrite Nõukogu Infopäev

veebruar 2023 Erasmus+ projektikirjutamise laager

26.01.2023 Infopäev Ukraina sõjapõgenikele (vene keeles) SALVESTUS JA MATERJALID

25.01.2023 Andmekaitse baasteadmised vabaühenduse juhile

24.01.2023 Infotund: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse tegevusvõimalused noortele

19.01.2023 Euroopa Liidu põhiõiguste harta taotlusvooru infopäev

18.01.2023 Võrdõiguslikkuse taotlusvooru infopäev

18.01.2023 Infoseminar: DiscoverEU projektid

12.-13.01.2023 Ida-Virumaa arendusseminarid struktuurivahendite perioodi 2021-2027 regionaalarengu meetmete ettevalmistamiseks: Kohalikud teenused

06.01.2023 Vabaühenduste 2023. a arenguhüpet ettevalmistava toetuse infoseminar

04.01.2023 Eesti väliskogukondade väljaannetele suunatud toetusprogrammi 2023. aastal infoseminar

05.01.2023 Erasmus+ hariduse valdkonna 2023. aasta taotlusvooru infovebinar

Toetusvõimalused

Küsi abi toetusmeetmete kohta:

Küsi abi julgesti!

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi) (puhkusel 14.06-25.06.2024)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Küsi abi julgesti!

Tatjana Zamorskaja

Vabaühenduste konsultant (Narva), Europe Direct Narva juhataja

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Toetatakse ühinguid arenguvajaduste analüüsimisel ja arenguhüppeks või teenuste/toodete pakkumiseks vajaliku tegevusplaani koostamisel, et saavutada oma põhikirjalisi avalikes huvides eesmärke.

Projekti tulemusena esitab taotleja vähemalt ühe kahest: tegevuskava või äriplaani. Projekti tulemuseks olev tegevuskava või äriplaan peavad olema koostatud nii ühingu sihtrühma kui ühingu tegevuste ja tulemustega seotud osapooli kaasavalt, koosloomes või teisi ühise arutelu meetodeid kasutades.

AVATUD kuni 03.06.2024

esita taotlus

Taotleja võib olla:

 • sihtasutus,
 • mittetulundusühing,
 • avalik-õiguslik juriidiline isik (välja arvatud KOVid või riigiasutused).

Projekti tegevustesse kaasatud partner või kasusaav organisatsioon võib olla sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik ja äriühing (VKE). Partner panustab rahaliselt projekti omafinantseeringu tagamisse, kasusaav organisatsioon osaleb tegevustes, aga rahaliselt ei panusta.

Suurprojektide taotlusvoorus toetatakse põhivarainvesteeringu projekte, mille tulemusena rajatakse avalikkusele suunatud füüsiline objekt.

Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 200 001 eurot ja maksimaalne 1 500 000 eurot.

Loe lisaks

Lisainfo:

Terje Kuus

+372 663 1886
terje.kuus@rtk.ee

 

Marina Bulatskaya

+372 663 1903
marina.bulatskaya@rtk.ee

Eesti Kultuurkapitali III taotlusvoor 2024

Kultuurkapitali ülesanne on toetada

 • kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte loomingulisi ühendusi
 • kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid
 • kunsti- ja sporditegelaste mälestuste jäädvustamist
 • kultuuri- või spordialal andekaid ja arenguvõimelisi isikuid ning võimaldada neile enesetäiendamist
  silmapaistnud kunsti- ja sporditegelasi (elutöötoetused) või nende surma puhul nende perekondi
 • riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist

AVATUD kuni 20.08.2024

esita taotlus

Põhja- ja Baltimaade kultuuri mobiilsusprogramm tugevdab kunsti- ja kultuurialast koostööd Põhjamaades ja Balti riikides. Programmi eesmärk on soodustada teadmiste ja kontaktide vahetust ning suurendada huvi Põhja- ja Baltimaade kunsti ja kultuuri vastu. Põhja- ja Baltimaade mobiilsusprogramm hõlmab kolme liiki toetust: reisitoetus, koostöövõrkude toetus ja loomeresidentuuride toetus.

Lisainfo

Kuni 20.09.2024

Lisainfo

Taotlusvooru eesmärk on:

 • kogukonnakeskse valitsemisviisi edendamine;
 • kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõttel elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine ja kohalikke olusid ning võimalusi arvestades nende lahendamine

Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi eesmärgi saavutamiseks toetatakse järgmisi tegevusi:

 • esmalt kogukonnasiseste, kogukondade vaheliste ning kohaliku omavalitsuse ja kogukondade vaheliste laiapindsete ja kaasavate arutelude korraldamine elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamiseks ning arendusvajaduste kokku leppimiseks, sh koostöös kogukonnaga kriisiplaani koostamiseks või uuendamiseks
 • eelmises punktis nimetatud tegevuse tõendatud täitmise järgselt elanikkonnakaitse arendusvajaduste lahendamiseks tegevuste elluviimine, teenuste tellimine (näiteks generaatori ühendusvalmiduse loomine, koolituste või nõustamise tellimine ekspertidelt jne) ja/või inventari soetamine, kui need on põhjendatud projekti eesmärgi saavutamiseks.

Lisainfo

Kuni 15.10.2024

Lisainfo

Eesti Kultuurkapitali IV taotlusvoor 2024

Kultuurkapitali ülesanne on toetada

 • kaunite kunstide, rahvakultuuri ning kehakultuuri ja spordi edendamise, tutvustamise ja populariseerimise projekte loomingulisi ühendusi
 • kultuuri- ja spordialaseid teadusuuringuid
 • kunsti- ja sporditegelaste mälestuste jäädvustamist
 • kultuuri- või spordialal andekaid ja arenguvõimelisi isikuid ning võimaldada neile enesetäiendamist
  silmapaistnud kunsti- ja sporditegelasi (elutöötoetused) või nende surma puhul nende perekondi
 • riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamist ja renoveerimist

AVATUD kuni 20.11.2024

esita taotlus

KELLELE?

 • ametnikud, vabaühenduste esindajad Eestist (grupid)
 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu (PMN) allasutuste ja koostööorganisatsioonide esindajad

MIKS?

 • Eesti ametiasutuste ja MTÜde ning PMN allasutuste ja koostööorganisatsioonide vahelise koostöö tekitamiseks ja tugevdamiseks

MILLEKS?

 • külastused
 • koostöövõrkude kohtumised
 • konverentsidel osalemine (ainult konverentsid, mille korraldaja on Põhjamaade Ministrite Nõukogu allasutus või koostööorganisatsioon)
 • praktika 1-2 nädalat

Lisainfo

AVATUD aasta jooksul

esita taotlus

Taotleja võib olla:

 • põhivarainvesteeringu projekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing või avalik-õiguslik juriidiline isik (välja arvatud KOVid või riigiasutused);
 • arendusprojekti puhul sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik või äriühing (VKE).

Projekti tegevustesse kaasatud partner või kasusaav organisatsioon võib olla sihtasutus, mittetulundusühing, avalik-õiguslik juriidiline isik ja äriühing (VKE). Partner panustab rahaliselt projekti omafinantseeringu tagamisse, kasusaav organisatsioon osaleb tegevustes, aga rahaliselt ei panusta.
Juhul, kui arendusprojekti taotleja registrijärgne aadress ei asu Ida-Viru maakonnas, peab taotleja projekti kaasama vähemalt ühe seal maakonnas registreeritud partneri.

Toetusskeemist toetatakse:

 • põhivarainvesteeringu projekte, mille tulemusena rajatakse avalikkusele suunatud füüsiline objekt;
 • arendus-, teadlikkus- või koostöötegevusi (lühidalt arendusprojektid), mille puhul on oluline kaasata elluviidavatesse tegevustesse võimalikult palju osalejaid.

Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 3000 eurot ja maksimaalne 10 000 eurot.
Toetuse maksimaalne osakaal:

 • Arendusprojektidel toetus kuni 90% + omafinantseering vähemalt 10%
 • Põhivaraprojektide puhul toetus kuni 80% + omafinantseering vähemalt 20%

Projektikategooriad ei ole omavahel kombineeritavad. Kui soovitakse viia ellu nii investeeringuid kui „pehmeid“ tegevusi, saab nende toetamiseks esitada kaks erinevat taotlust.

Loe lisaks

Lisainfo:

Terje Kuus

+372 663 1886
terje.kuus@rtk.ee

 

Marina Bulatskaya

+372 663 1903
marina.bulatskaya@rtk.ee

SAABUVAD TAOTLUSVOORUD
MUUD

Mittetulundusühendused saavad oma tegevustele rahalist tuge küsida erinevatest toetusfondidest. Fondi valimisel ja toetuse küsimisel on kasulik eelnevalt tutvuda selle raha jagamise tingimuste ja fondi üldise eesmärgiga.

Eesti-sisesed toetusvõimalused

 • Eesti Kultuurkapital (KULKA)
  Eesmärk: kunstide, rahvakultuuri, kehakultuuri ja spordi toetamine rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja sihtotstarbelise jagamise kaudu
 • Eesti Rahvakultuuri Keskus 
  Eesmärk: Rahvakultuuri Keskus tegutseb Kultuuriministeeriumi haldusalas eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise rahvakultuuriruumi tagamise ja arengu nimel. Rahvakultuuri Keskus haldab rahvakultuurivaldkonna riiklikke toetusprogramme.
 • Eesti Rahvuskultuuri Fond (ERKF)
  Eesmärk: heategevus eesti rahvuskultuuri toetamiseks rahaliste vahendite sihipärase kogumise ja jagamise kaudu
 • Haridus- ja Noorteamet
  Eesmärk:
   Varsemalt Sihtasutus Archimedese all tegutsenud programmid Euroopa Liidu haridus-, noorte ja spordiprogramm Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpus on kolinud ja uue perioodi tegevusi teeb Haridus- ja Noorteamet
 • Integratsiooni Sihtasutus (INSA)
  Eesmärk: seista hea selle eest, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi ja osaleksid ka ise aktiivselt kodanikuühiskonnas, et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleks võimalus säilitada oma emakeelt ja kultuuri
 • Keskkonnainvesteeringute keskus – Keskkonnateadlikkuse programm
  Eesmärk: hoida tervet elukeskkonda, väärtustada puhast loodust ning jätkusuutlikku arengut
 • Kogukondliku turvalisuse toetusvoorud
  Eesmärk:
   Siseministeerium soovib siseturvalisuse arengukava 2015–2020 elluviimisel edendada kohalikku algatust ja koostööd turvalise elukeskkonna loomisel ja hoidmisel ning rahastab selleks toetusvoorude läbiviimist.

Hasartmängumaksu vahendid

 • Kultuuriministeerium
  Kultuuriraha jagab Rahvakultuuri Keskus, kes menetleb taotlusvooru „Regionaalne kultuuritegevus“ saabunud taotlusi. Regionaalse kultuuritegevuse toetuse andmise eesmärk on luua ja säilitada kultuurist osasaamise ning kultuuriloome võimalusi kogu Eestis, soodustades kultuurielu järjepidevust ja arengut, viimast eelkõige kogukondlike ning lastele ja noortele suunatud tegevuste abil.Spordi rahastamine – Riik toetab harrastussporti, tippsporti ja noortesporti ja on huvitatud, et Eesti inimeste liikumisharrastus edeneks. Sellel eesmärgil toetab riik mitmesuguseid spordiorganisatsioone ning investeerib spordirajatiste ja liikumispaikade ehitusse ja ka olemasolevate rajatiste ajakohastamisse. Rahastamisega tegelevad Olümpiakomitee ja Kultuuriministeerium.
 • Sotsiaalministeerium
  Väikeprojektide taotlusvoor – Meditsiini, hoolekande, perede, eakate ja puuetega inimestega ning hasartmängusõltuvusega inimestega seotud projekte hakkab menetlema Riigi Tugiteenuste Keskus. Väikeprojektide taotlusvoor toimub neli korda aastas ja strateegilise partnerluse voor vähemalt kord aastas.Puuetega inimeste ühingute toetuste ja strateegiliste partnerite valimise kord on välja töötamisel
 • Haridus- ja teadusministeerium
  Haridus- ja Teadusministeeriumis pidevat taotlemist ei tule, ministeerium valis välja strateegilised partnerid kolmeks aastaks ning jagas ühe-aastased tegevustoetused
 • Rahandusministeerium
  Senised regionaalsed investeeringutoetused saavad olema edaspidi maakondlike arengukavade elluviimiseks

 

Rahvusvahelised toetusvõimalused

 • Balti-Ameerika Dialoogi programm (BAFF)
  Balti-Ameerika Dialoogi programm on suunatud Eesti, Läti ja Leedu organisatsioonidele eesmärgiga stimuleerida rahvusvahelist ideedevahetust ja koostööd Balti riikide ning USA organisatsioonide vahel. Programmi on oodatud kandideerima organisatsioonid, kes soovivad kutsuda neile huvipakkuvatel ja olulistel teemadel oma ala spetsialiste USA-st Eestisse (Lätti, Leetu) esinema
 • Euroopa Komisjoni toetused
  Euroopa Komisjon annab toetuste vormis otseseid rahalisi eraldisi nende projektide ning organisatsioonide jaoks, kes edendavad ELi huvisid või aitavad kaasa mõne ELi programmi või poliitika rakendamisele. Toetuste taotlemiseks võivad asjast huvitatud vastata pakkumiskutsetele
 • Teisi Euroopa Liidu struktuurifondide toetusvõimalusi leiad ka portaalist EuroAccess, mis koondab infot enam kui 200-st rahastusvõimalusest nii mittetulundus, äri- ja avalikule sektorile.
 • ERASMUS+
  Senised koostööprogrammid „Euroopa elukestva õppe programm“, „Euroopa Noored“ ning Euroopa komisjoni rahvusvahelised kõrgharidusprogrammid on viidud ühise katuse alla ja liidetud juurde spordiprogramm. Uue programmi nimi on Erasmus+ ning selle periood on 2014-2020.

  • Noored
   Noorte valdkonnas toetab programm noorte oskuste ja pädevuste arendamist läbi aktiivse osaluse, noorootöö kvaliteedi tõstmist ning noortevaldkonna poliitikate kujundamist.
  • Haridus
   Alajaotus toetab uusi võimalusi õpetamise ja õppimise kaasaegsemaks muutmisel; uusi kooli- ja tööelu koostööprojekte; suuremat tähelepanu töös vajaminevatele oskustele.
  • Sport
   Spordi alaprogrammist toetatakse rahvusvahelise mõõtmega tegevusi, mis aitavad kaasa dopinguvastasele võitlusele, sporditulemustega manipuleerimisele ning ennetavad vägivalda ja ebavõrdset kohtlemist spordis. Samuti toetatakse hea juhtimistava ning sportlaste topeltkarjääri edendamist ning rahvaspordiga seotud algatusi.
 • Kodanike, võrdõiguslikkue, õiguste ja väärtust progamm
  Eesmärk: Kaitsta ja edendada Euroopa Liidu aluslepingutes ja põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja väärtuseid ning avatud, demokraatlikku, kaasava ja loova ühiskonna säilitamist. Programmi raames rahastatakse tegevusi, mis edendavad mittediskrimineerimist ja soolist võrdõiguslikkust, laste õigusi, Euroopa ajaloolist mälu ja kodanike osalust, või rassismi ja soolise vägivalla vastu võitlemist. Olenevalt taotlusvoorust rahastatakse nii riiklikke kui rahvusvahelisi projekte.
 • Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis
  Eesmärk: tagada Põhja- ja Baltimaade üleilmne konkurentsivõime ning muuta piirkond seeläbi maailmas atraktiivseks nii väärtuste kui ka innovatiivsuse poolest
 • Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF)
  Eesmärk: Fondi üldeesmärk on aidata kaasa rändevoogude tõhusale juhtimisele ning ühise varjupaiga-, täiendava või ajutise kaitse poliitika ja ühise rändepoliitika rakendamisele, tugevdamisele ja edasiarendamisele, austades seejuures täiel määral Euroopa Liidu põhiõiguste hartas sätestatud õigusi ja põhimõtteid.

 

Tutvu ka TOP 20 rahvusvahelise toetusvõimalusega vabaühendustele fundsforNGOs.org lehelt.

Muud võimalused

Lisaks projektitoetustele on ühingutel võimalik saada abi (nii rahalist kui mitterahalist) ka väljastpoolt avalikku sektorit. Siin on mõned näited, kuidas seda leida:

Hooandja lehel on KÜSKi toel loodud vabaühenduste ühisrahastusplatvormTegemist on platvormiga, kus vabaühendused ning ka lihtsalt aktiivsed kodanikud, kel on soov omaalgatuslikult kogukonna heaks midagi korda saata, saavad oma idee teostamiseks koguda teistelt abivalmitelt inimestelt erinevate suurustega annetuste näol toetust. Kusjuures lisaks rahalisele toetusele saab küsida ka vabatahtlike abi ning erinevaid materiaalseid ressursse.

Eesti Tööandjate Keskliit ja Swedbank kutsuvad tööandjaid üle Eesti ühinema heategevusliku algatusega Annetame aega ja andma oma töötajatele aastas ühe tasustatud vaba päeva, et töötajad kasutaksid seda heategevuse tegemiseks. See on lihtne ja paindlik mudel ettevõttes heategevusega alustamiseks või juba olemasolevate vastutustundlike tegevuste täiendamiseks.

Ettevõtja raamaturiiul

Raamaturiiul

Programm „Kogukondlik Eesti 2023–2026“ (kavand)
Programmi eesmärk: Eestis on aktiivsed, avatud, haritud ja ettevõtlikud inimesed, kes kogukondade ja vabaühenduste kaudu seisavad demokraatlike väärtuste, sidusa ning vaba ja turvalise ühiskonna eest ning võtavad vastutust ja panustavad riigi kestlikusse. Riigis on mitmekesised läbipaistvad kodanikualgatuse toetamise võimalused ja toetatakse uusi lähenemisi ja lahendusi ning võimaldatakse kogukondadel otsuste
tegemisel kaasa rääkida.

Teatmiku „Kirik keset küla“ (2022) eesmärk on aidata kujundada usuorganisatsioonide koostööd erinevatel tasanditel, sh avaliku sektoriga. Väljaandest leiab artikleid kogukonna tähenduse ning kogukonnakeskse valitsemise teemadel, kiriku ja koguduse rollist kogukonnas, avalike teenuste delegeerimisest, ühiselt elamise kunstist ja teadusest, aga ka sellest, kuidas kogudused Eestis elavad ja mida nad teevad. Teatmikku on koondatud üle 20 autori arvamuslood ja tekstid.

Sisututvustus

Väljaandesse on Siseministeeriumi rahvastiku ja kodanikuühiskonna asekantsler Raivo Küüt kirjutanud artikli, milles kirjeldab rohujuuredemokraatia arendamise mudelit, kogukonnakeskset valitsemisviisi ja erinevate osapoolte, sh usuorganisastioonide, rolli selles.

Teatmiku tekstid on koostanud: Katri Aaslav-Tepandi, Urmas Arumäe, PhD, Viljam Borissenko, Hannes Hermaküla, Kadi Kass, Liina Kilemit, PhD, Ingmar Kurg, dr theol, Raivo Küüt, Margit Lail, Agu Laius, Ago Lilleorg, Dagmar Narusson, PhD, Annely Neame, Eha Paas, Kaupo Reede, Priit Rohtmets, PhD, Johanna Rosenvald, Ove Sander, PhD, Ulla Siirto, PhD, Riina Solman, Tauno Toompuu, Anti Toplaan, Peeter Vihma, PhD ja Urmas Viilma.

Teatmik on rahastatud Siseministeeriumi ja Eesti Kirikute Nõukogu koostöökokkuleppe alusel. Leppe eesmärk on poolte koostöös tõsta ühiskonnas religioonialast teadlikkust ja tugevdada ühiskondlikku sidusust ning kogukondade, perekondade ja laste sotsiaalset turvalisust.

ALLIKAS

Vabaühendus

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus pakub teenuseid eraisikutele ja vabaühendustele, mida rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi ja SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali poolt.

Konsultatsioonid eraisikutele ja vabaühendustele on TASUTA.

Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond
KÜSK

Nõustame ja abistame järgmistes küsimustes:

01

Kliendi vajaduste uurimine ja analüüs

02

Vabaühenduse asutamine, sh vormi valik

03

Vabaühenduse alustamine ja tegevuse lõpetamine

04

Vabaühenduse juhtimise õiguslikud aspektid

05

Dokumentatsiooni haldamine ja arhiveerimine

06

Finantsküsimused (maksustamine, raamatupidamine jne)

07

Juhtorgani arendamine, meeskonna loomine, teavitamine, motiveerimine, juhtimine, inspiratsioon jne.

08

Strateegiline planeerimine

09

Majandustegevus vabaühenduses

10

Avalike teenuste delegeerimine projektikäitumise koostamiseks, ideede vastavuse kontrollimine, projektijuhtimine

Maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid toetavad kogukondade ja kohalike omavalitsuste koostööd. Teenus on suunatud ühise eesmärgi nimel tegutsevatele, piirkondlikult määratletavatele inimeste rühmale. Kogukonnakeskse lähenemise eesmärk on luua inimeste heaolu võrgustikupõhise koostöö ning ühise probleemide väljaselgitamise ja lahendamise kaudu.

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi) (puhkusel 14.06-25.06.2024)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Vabaühenduste konsultant (Narva)

Tatjana Zamorskaja

Vabaühenduste konsultant (Narva), Europe Direct Narva juhataja

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng