Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor. Tähtaeg on 1.04.2022!

01.03.2022

Facebook cover_seminar (17)

 

1. märts avanes kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu: 

 • meede „Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
 • meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Taotleja registrijärgne asukoht peab olema samas omavalitsusüksuses, mis tema sihtrühmal!

Toetussumma olenevalt meetmest on kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10 protsenti projekti kogumaksumusest.

Taotlusi koos nõutud lisadega saab esitada läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna //etoetus.struktuurifondid.ee kuni 1. aprillini kell 16.30.

Täpsem info taotlemise kohta on leitav Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt.

 

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

 

Infopäevad toimuvad:

Kuupäev Kell Registreerumine
09.03.22  16.00 eesti keeles registreeru
11.03.22 11.00 vene keeles registreeru

Selgusid Ida-Virumaa kodanikuühenduste ja noorte tunnustamiskonkursi 2021. aasta tulemused

PRESSITEADE
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
25. november 2021

 

Kolmapäeval, 24. novembril tunnustati Kohtla-Järve Kultuurikeskuses Ida-Virumaa aktiivseid noori, tegusaid kodanikke ja parimad kodanikuühendusi seitsmes kategoorias: Ida-Viru Parim KOP Rakendaja 2021, Ida-Viru Eurorahade Rakendaja 2021, Ida-Viru Parim Kodanikuühendus 2021, Ida-Viru Tegusaim Kodanik 2021, Ida-Viru Noor Vabatahtlik 2021, Ida-Viru Vabatahtlik Noortetiim 2021, Ida-Viru Lapsevanema Vabatahtlik Tegu 2021. Tunnustuse pälvis 20 nominenti.

Ida-Viru parimaks kodanikuühenduseks valiti MTÜ Ida-Pääsuke Airsoft.

Organisatsioon loodi 2018. aastal ja tegeleb airsofti arendamisega Ida-Virumaal ning on Eesti suurima airsofti areeni looja kogupinnaga 5000 ruutmeetrit. Tänu meeskonna aktiivsele tegevusele oli 2021. aastal Narva noortel võimalus käia airsofti treeningutel, osaleda tasuta turniiridel ning võtta osa airsofti mängude korraldamisest. Samuti toimusid aasta jooksul areenil erinevad püstoliturniirid ja temaatilised mängud, millest võtsid osa külalised teistest linnadest ja riikidest. Narva CQB areenil on sel aastal käinud üle 1000 inimese.

Lisaks tegevusele Narvas korraldas ja osales Ida-Pääsukese meeskond mänge Jõhvis, Tammikus, Sinimäel ja Narva-Jõesuus.

MTÜ Ida-Pääsuke teeb aktiivset koostööd Narva linna koolide, Kaitseliidu, Karu Klubi, Narva Kultuuriosakonna ja teiste mittetulundusühingutega.

Tutvu lähemalt MTÜ Ida-Pääsuke Airsoft tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/g4NTlpYDQ7A

Lisaks Ida-Viru Parimale Kodanikuühendusele selgusid võitjad veel järgmistes kategooriates:

Ida-Viru Parim KOP Rakendaja 2021 – Iisaku Muuseumi Sõprade Selts MTÜ

Tutvu lähemalt ühenduse tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/KomOERbPHqI

Ida-Viru Eurorahade Rakendaja 2021 – MTÜ Tubli Laps

Tutvu lähemalt ühenduse tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/2QnDMjwxLFs

Ida-Viru Tegusaim Kodanik 2021 – Toomas Nõmmiste

Tutvu lähemalt Toomase tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/XcCY7rQos2s

Ida-Viru Noor Vabatahtlik 2021 – Kirke Otti

Tutvu lähemalt Kirke tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/TfMbEkToOaY

Ida-Viru Vabatahtlik Noortetiim 2021 – Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilasesindus

Tutvu lähemalt noortetiimi tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/qbsgR64MY_s

Ida-Viru Lapsevanema Vabatahtlik Tegu 2021 – Sergei Jegorovtsev

Tutvu lähemalt Jevgeni tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/lA-LT_aJMKI

Tänavuse konkursi žürii otsusega anti 2021. aastal eripreemia MTÜ´le Maarahvaselts Vanatare

kogukonna kooshoidmise, ühistegevuse ning oma piirkonna tutvustamise ja arendamise eest.

Tutvu lähemalt ühenduse tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/aka5EFjSLRc

 

Konkursi Ida-Virumaa kodanikuühenduste ja noorte tunnustamiseks kuulutasid ühiselt välja Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Ettevõtlik Kool, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Europe Direct`i Narva teabekeskus.

Konkursi eesmärk oli esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie õppeasutused ja kodukohad paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Fotogalerii tunnustuste üleandmisest leiate siit SIIT

 

 

 

Lisainformatisoon:

Marju Uustalu

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Vabaühenduste konsultant

+372 529 4111

marju.uustalu@ivek.ee

Tatjana Zamorskaja

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Vabaühenduste konsultant ja Narva Europe Directi teabekeskuse juhataja

+372 5300 6902

tatjana.zamorskaja@ivek.ee

Ida-Virumaal on KredExi toetusmeetmete vastu huvi tundnud sadakond korteriühistut

 

23.11.2021

Alates kevadest nõustavad maakondlikud arenduskeskused (MAK) üle Eesti korteriühistuid tasuta erinevate KredExi toetuste, laenu ja käenduse teemal ning Ida-Virumaal on seda võimalust viimastel kuudel kasutanud juba 42 ühistut, koos maakonnas korraldatud infopäevadega on teave korteriühistutele mõeldud meetmetest jõudnud sajakonnale maakonna ühistule.

 

“KredEx teeb alates kevadest koostööd maakondlike arenduskeskustega, et pakkuda ühistutele ja tulevikus ka eraisikutele parimat võimalikku kohapealset nõustamist ning seda kohalikke olusid hästi tundvate ekspertide poolt,” lausus KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu. “Esimeste kuude statistika näitab, et tegemist oli väga vajaliku ja oodatud teenusega, kuna üle Eesti on nõustamisvõimalust kasutanud 430 ühistut.”

 

Sihtasutuse Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse KredEx konsultandi Marju Uustalu sõnul on

ühistutele korraldatud kokku seitse infopäeva ning neil osalenud sadakond

ühistut on selle võimaluse tänuga vastu võtnud. Viimasel neljal kuul on korterelamute

energiatõhusamaks muutmise võimaluste ja KredExi toetusmeetmete vastu huvi

tundnud 42 ühistut.

 

“Huvi on tuntud kõigi korterelamutele suunatud teenuste ehk nii renoveerimislaenu, käenduse kui ka rekonstrueerimistoetuste vastu. Ühistute tagasiside kohaselt on väga positiivne just võimalus infot oma kodukohast saada, kuna see annab lisamotivatsiooni ja lihtsustab korterelamu uuendamise ja energiatõhususe suurendamisega edasi liikumiseks,” lausus Marju Uustalu.

 

Ühistud võivad maakondliku arenduskeskuse konsultandi kutsuda ka korteriühistu koosolekule, et ühistuliikmed saaksid otse eksperdilt neid huvitavaid erinevaid küsimusi küsida ning juba on ekspert käinud ka ühel sellisel koosolekul. “Usume, et järgmisel aastal, kui on lähenemas uus taotlusvoor, kasvab ka ühistute huvi konsultante koosolekule kutsuda,” lisas ta.

 

Eelmisel aastal jagati korterelamutele erakorraliselt 100 miljonit eurot toetust, millega tehakse korda umbes 310 maja Eestis. Järgnevatel aastatel jagab KredEx toetustena stabiilselt 50-60 miljonit eurot aastas ehk igal aastal saab korda teha vähemalt paarsada maja.

 

Maakondlikust arenduskeskusest saavad korteriühistud abi küsida nii erinevate teenuste tingimuste ja sobivuse, taotluste nõuete, ajakava kui vajalike tähtaegade kohta. Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka KredExi taotluse täitmisel ja esitamisel.

 

Nõustamisteenust saavad ühistud kasutada 14 arenduskeskuses üle Eesti, vaid Harjumaal pakub konsultatsiooni arenduskeskuse asemel endiselt KredEx.

 

KredEx pakub korterelamute korrastamiseks ja energiasäästu kasvatamiseks erinevaid toetusi, otselaenu ja käendust. Alates 2015. aastast on KredExi toel üle Eesti korda tehtud ligi 750 korterelamut.

 

Teate edastas

Marju Uustalu

AVATUD ON KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI SÜGISVOOR

01.09.2021

1. septembrist on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu.
Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Taotleda saavad avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Toetussumma olenevalt meetmest on kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10 protsenti projekti kogumaksumusest.

Taotlusi saab esitada läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna //etoetus.struktuurifondid.ee kuni 1. oktoobrini kell 16.30.

Kogu täiendav info, abimaterjalid ja taotluste ning aruannete lingid, hindamise juhendid jms on leitav Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt.

MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad huvilisi vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi infotundidele Zoom keskkonnas:

13. september kell 14.00 (eesti keeles)

registreerumine: SIIN

15. september kell 14.00 (vene keeles)

registreerumine: SIIN

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

  

KREDEX’I INFOTUND KOHTLA-JÄRVEL (03.08 KL 17.00)

 

Kohtla-Järve Linnavalitsus kutsub linna korteriühistute esindajaid ja elanikke võtma osa infotunnist teemal “Kortermajade renoveerimine KredExi abiga“.

Infotund korraldatakse koostöös SA´ga Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja SA´ga KredEx. Infot edastab ja küsimustele vastab partnersuhete haldur Jana Toome.

Infotund toimub 03.08.2021 kell 17.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones aadressil Keskallee 19 Kohtla-Järvel.

Seminarikeeled on eesti ja vene keel. Osalemine on tasuta.

 

Palume registreeruda aadressil https://forms.gle/y6RMX6YFgbWwr9J47 või e-posti teel tatjana.amerhanova@kjlv.ee

Veebiseminar: MTÜ lõpetamine või likvideerimine

May be an image of sülearvuti ja tekst
06.05.2021
Teil on MTÜ, mille tegevus aastaid seisab ja kaalute selle lõpetamist?
Kui nii, siis ootame teid 18. mail tasuta veebiseminarile, kus räägime täpsemalt, millest alustada lõpetamise protsessi, sh:
🔹 mis vahe on lõpetamisel ja likvideerimisel
🔹 kuidas koostada likvideerimisbilanss ja –tulemiaruanne;
🔹 kes määratakse likvideerijateks;
🔹 mida silmas pidada, kui teha MTÜ lõpetamise teade;
🔹 kuidas käib MTÜ likvideerimine;
🔹 mida tähendab lõppbilanss ja vara jaotusplaan
…jne
Teemasid selgitavad teile maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid.
💡 Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine siin:
https://forms.gle/wfCngW1wiJy4MEtw7
Veebiseminari korraldavad maakondlikud arenduskeskused ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tasuta rahvusvaheline koolitussari “Õpi koos Google’iga”

Google Update 2019: Winners and Losers of the March 2019 Core Update

 

Arenda enda digioskusi! Google alustab aprilli alguses Eestis koolitusprogrammiga „Õpi koos Google’iga“, et aidata kaasa Eesti majanduse taastumisele pandeemiakriisist ning tõsta inimeste digitaalseid oskusi.

Perioodil 07. aprill kuni 19. mai toimub 10 tasuta veebiseminari järgmistel teemadel:

 • Müüki edendavad veebilehed
 • Ettevõtte esiletõstmine, kasutades otsingumootori optimeerimist
 • Ole leitav Google My Businessiga
 • Eduka veebipoe loomine
 • Otsingumootori-turundusega alustamine Google Adsis
 • Sotsiaalmeedia ettevõtetele
 • Toodete näitamine video vahendusel
 • E-postiturundus ettevõtetele
 • Uutele turgudele laienemine
 • Digiturunduse strateegia koostamine

Tutvu koolituste sisuga ja registreeru siin: //digiareng.ee/koolitused 

Google toob koolitused sinuni koostöös maakondlike arenduskeskuste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EASiga.

Pressiteade: Ida-Virumaa tegusate kodanike ja vabaühenduste konkursi 2020 TULEMUSED

PRESSITEADE
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
11. detsember 2020

Ida-Viru Aasta Kodanikuühendus 2020 on MTÜ Iga Elu

 

Selle nädala jooksul tunnustati Ida-Viru Aasta 2020 tegusaid kodanikke ja parimaid kodanikuühendusi viies kategoorias: Ida-Viru Aasta Parim KOP Rakendaja 2020, Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja 2020, Ida-Viru Aasta Kodanikuühendus 2020, Ida-Viru Aasta Tegusaim Kodanik 2020 ja Ida-Viru Aasta Ettevõtlik õpilane 2020. Aasta Kodanikuühenduseks valiti MTÜ Iga Elu.

Konkursi ühe korraldaja, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandi Marju Uustalu sõnul on MTÜ Iga Elu igati seda tunnustust väärt, sest nende pühendumine ja panustamine oma vabast ajast töö- ja pereelu kõrvalt on hea näide sellest, kuidas on võimalik suuri tegusid korda saata. „MTÜ Iga Elu, on vabatahtlike organisatsioon, kes otsib metsa eksinud või kadunud inimesi. 2020. aastal osalesid Iga Elu liikmed 10 otsingul: 7 otsingul Ida-Virumaal ja 3 väljaspool. Narvas kadunuks jäänud 74. aastase Valentina viimane ulatuslik otsing lõppes sõna otseses mõttes 7. novembril,“ ütles Uustalu.

Sel aastal päästsid Iga Elu vabatahtlikud elu kuuel inimesel. Organisatsioon teeb kadunud inimeste otsingul koostööd ka Eesti Politseiga ning Siseministeerium autasustas 2019. aastal MTÜ Iga Elu tänukirjaga.

Tutvu lähemalt MTÜ Iga Elu tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/mdbAyABMpAc

 

Lisaks Aasta Parimale Kodanikuühendusele selgusid võitjad veel järgmistes kategooriates:

MTÜ MAADAAM  (Ida-Viru Aasta Parim KOP Rakendaja 2020)

Tutvu lähemalt ühenduse tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/4ZynRkE_oto

SA IISAKU KIHELKONNA MUUSEUM (Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja 2020)

Tutvu lähemalt ühenduse tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/Ax69KhKctDg

KSENIA KLOTŠKOVA (Ida-Viru Aasta Tegusaim Kodanik 2020)

Tutvu lähemalt Ksenia tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/N9W0BUzNE-w

MELANI LINDEBERG (Ida-Viru Aasta Ettevõtlik Õpilane 2020)

Tutvu lähemalt Melani tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/gHmfwhtUYFk

 

Tänavuse konkursi žürii otsusega anti 2020. aastal eripreemia Ellen Voronovale väljapaistva tegevuse eest Eesti Parkinsoni Liidu Narva Parkinsoni haiguse seltsi kauaaegse juhtimise eest.

Tutvu lähemalt Elleni tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/ZHB6VyTwTx4

 

Sel aastal said kõik laureaadid tunnustatud täiesti teist moodi, sest traditsiooniks saanud tunnustusüritust ei korraldatud. Konkursi eestvedajad külastasid terve selle nädala jooksul kõiki laureaate oma kodukohas ning andsid välja teenitud tunnustuse üle värskes õhus.

Konkursi Ida-Virumaa ühenduste tunnustamiseks kuulutasid ühiselt välja Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Ettevõtlik Kool, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Europe Direct`i Narva teabekeskus.

Konkursi eesmärk oli esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Siit saab vaadata fotosid tunnustuste üleandmisest: //photos.app.goo.gl/MRaCfbnUmaxNYW3YA

Lisainformatsioon:

Marju Uustalu

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

vabaühenduste konsultant

+372 529 4111

marju.uustalu@ivek.ee

Tatjana Zamorskaja

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

vabaühenduste konsultant ja Narva Europe Directi teabekeskuse juhataja

+372 5300 6902

tatjana.zamorskaja@ivek.ee

 

Teadaanne Ida-Viru Ettevõtluskeskuse teenuste korraldusest

 

Alates 16. novembrist toimuvad tavapärased nõustamised ajutiselt telefoni, Skype või Zoomi teel.

Konsultatsioonile registreerumine:

 • Jõhvi Ettevõtluskonsultant: Kersti Liiva 5158929
 • Narva Ettevõtluskonsultant: Anton Pratkunas 5291620
 • Jõhvi Vabaühenduste konsultant: Marju Uustalu 5294111
 • Narva Vabaühenduste konsultant: Tatjana Zamorskaja 53006902

IVEK töötajate kontaktandmed:

//ivek.ee/kontakt/meeskond/

Ida-Viru Ettevõtluskeskuses kohapealset vastuvõttu ei toimu!

 

Lugupidamisega

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse meeskond

1. DETSEMBRIL TAAS ANNETAMISTALGUD!

 

11.11.2020

1. detsembril toimuvad Eestis teist korda annetamistalgud, mil kümned vabaühendused üle Eesti võtavad ette erinevaid tegevusi, et end avalikkusele tutvustada, uusi annetajaid otsida ning olemasolevatega sidemeid tugevdada. Eestis eelmisel aastal alguse saanud traditsioon on ülemaailmselt tuntud  Giving Tuesday  nime all.

Annetamistalgutel osalemiseks tuleb minna talgute kodulehele //annetamistalgud.ee.
Võimalus on  valida  talgukaardilt organisatsioon (või mitu) ning toetada nende tegevust jõukohase annetusega või ise annetuste saamiseks lisada talgukaardile oma tegevus, millele toetust soovitakse koguda.

Talgutele sobivad kõik tegevused, mis aitavad ühiskondlike probleemide lahendamiseks leida uusi annetajaid ja tugevdada sidemeid olemasolevatega.

Registreerimine 2020. aasta talgutele on avatud kuni 24. novembrini. 

Annetamistalguid veab eest Vabaühenduste Liit koostöös Vabariigi Presidendi Kantselei ja maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga. Tegevuste elluviimiseks on abiks hulk tublisid vabatahtlikke.