Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

Avatud on kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor. Tähtaeg on 1.04.2022!

01.03.2022

Facebook cover_seminar (17)

 

1. märts avanes kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) kevadine taotlusvoor.

Programmi eesmärk on tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimine ja püsimine. Eesmärgi saavutamiseks elluviidavaid tegevusi toetatakse kahe meetme kaudu: 

 • meede „Kogukonna areng”, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu, kogukonna identiteedi tugevnemisse ja tõhusama koostöö tekkesse;
 • meede „Investeeringud ja kogukonnateenuste arendamine”, millega panustatakse kogukonnale vajalike ja kogukonnaliikmete ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamisse ja arendamisse ning kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumisse.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Taotleja registrijärgne asukoht peab olema samas omavalitsusüksuses, mis tema sihtrühmal!

Toetussumma olenevalt meetmest on kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10 protsenti projekti kogumaksumusest.

Taotlusi koos nõutud lisadega saab esitada läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna //etoetus.struktuurifondid.ee kuni 1. aprillini kell 16.30.

Täpsem info taotlemise kohta on leitav Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt.

 

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

 

Infopäevad toimuvad:

Kuupäev Kell Registreerumine
09.03.22  16.00 eesti keeles registreeru
11.03.22 11.00 vene keeles registreeru

Selgusid Ida-Virumaa kodanikuühenduste ja noorte tunnustamiskonkursi 2021. aasta tulemused

PRESSITEADE
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
25. november 2021

 

Kolmapäeval, 24. novembril tunnustati Kohtla-Järve Kultuurikeskuses Ida-Virumaa aktiivseid noori, tegusaid kodanikke ja parimad kodanikuühendusi seitsmes kategoorias: Ida-Viru Parim KOP Rakendaja 2021, Ida-Viru Eurorahade Rakendaja 2021, Ida-Viru Parim Kodanikuühendus 2021, Ida-Viru Tegusaim Kodanik 2021, Ida-Viru Noor Vabatahtlik 2021, Ida-Viru Vabatahtlik Noortetiim 2021, Ida-Viru Lapsevanema Vabatahtlik Tegu 2021. Tunnustuse pälvis 20 nominenti.

Ida-Viru parimaks kodanikuühenduseks valiti MTÜ Ida-Pääsuke Airsoft.

Organisatsioon loodi 2018. aastal ja tegeleb airsofti arendamisega Ida-Virumaal ning on Eesti suurima airsofti areeni looja kogupinnaga 5000 ruutmeetrit. Tänu meeskonna aktiivsele tegevusele oli 2021. aastal Narva noortel võimalus käia airsofti treeningutel, osaleda tasuta turniiridel ning võtta osa airsofti mängude korraldamisest. Samuti toimusid aasta jooksul areenil erinevad püstoliturniirid ja temaatilised mängud, millest võtsid osa külalised teistest linnadest ja riikidest. Narva CQB areenil on sel aastal käinud üle 1000 inimese.

Lisaks tegevusele Narvas korraldas ja osales Ida-Pääsukese meeskond mänge Jõhvis, Tammikus, Sinimäel ja Narva-Jõesuus.

MTÜ Ida-Pääsuke teeb aktiivset koostööd Narva linna koolide, Kaitseliidu, Karu Klubi, Narva Kultuuriosakonna ja teiste mittetulundusühingutega.

Tutvu lähemalt MTÜ Ida-Pääsuke Airsoft tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/g4NTlpYDQ7A

Lisaks Ida-Viru Parimale Kodanikuühendusele selgusid võitjad veel järgmistes kategooriates:

Ida-Viru Parim KOP Rakendaja 2021 – Iisaku Muuseumi Sõprade Selts MTÜ

Tutvu lähemalt ühenduse tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/KomOERbPHqI

Ida-Viru Eurorahade Rakendaja 2021 – MTÜ Tubli Laps

Tutvu lähemalt ühenduse tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/2QnDMjwxLFs

Ida-Viru Tegusaim Kodanik 2021 – Toomas Nõmmiste

Tutvu lähemalt Toomase tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/XcCY7rQos2s

Ida-Viru Noor Vabatahtlik 2021 – Kirke Otti

Tutvu lähemalt Kirke tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/TfMbEkToOaY

Ida-Viru Vabatahtlik Noortetiim 2021 – Kohtla-Järve Slaavi Põhikooli õpilasesindus

Tutvu lähemalt noortetiimi tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/qbsgR64MY_s

Ida-Viru Lapsevanema Vabatahtlik Tegu 2021 – Sergei Jegorovtsev

Tutvu lähemalt Jevgeni tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/lA-LT_aJMKI

Tänavuse konkursi žürii otsusega anti 2021. aastal eripreemia MTÜ´le Maarahvaselts Vanatare

kogukonna kooshoidmise, ühistegevuse ning oma piirkonna tutvustamise ja arendamise eest.

Tutvu lähemalt ühenduse tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/aka5EFjSLRc

 

Konkursi Ida-Virumaa kodanikuühenduste ja noorte tunnustamiseks kuulutasid ühiselt välja Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Ettevõtlik Kool, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Europe Direct`i Narva teabekeskus.

Konkursi eesmärk oli esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie õppeasutused ja kodukohad paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Fotogalerii tunnustuste üleandmisest leiate siit SIIT

 

 

 

Lisainformatisoon:

Marju Uustalu

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Vabaühenduste konsultant

+372 529 4111

marju.uustalu@ivek.ee

Tatjana Zamorskaja

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Vabaühenduste konsultant ja Narva Europe Directi teabekeskuse juhataja

+372 5300 6902

tatjana.zamorskaja@ivek.ee

Ida-Virumaal on KredExi toetusmeetmete vastu huvi tundnud sadakond korteriühistut

 

23.11.2021

Alates kevadest nõustavad maakondlikud arenduskeskused (MAK) üle Eesti korteriühistuid tasuta erinevate KredExi toetuste, laenu ja käenduse teemal ning Ida-Virumaal on seda võimalust viimastel kuudel kasutanud juba 42 ühistut, koos maakonnas korraldatud infopäevadega on teave korteriühistutele mõeldud meetmetest jõudnud sajakonnale maakonna ühistule.

 

“KredEx teeb alates kevadest koostööd maakondlike arenduskeskustega, et pakkuda ühistutele ja tulevikus ka eraisikutele parimat võimalikku kohapealset nõustamist ning seda kohalikke olusid hästi tundvate ekspertide poolt,” lausus KredExi eluaseme- ja energiatõhususe osakonna juht Triin Reinsalu. “Esimeste kuude statistika näitab, et tegemist oli väga vajaliku ja oodatud teenusega, kuna üle Eesti on nõustamisvõimalust kasutanud 430 ühistut.”

 

Sihtasutuse Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse KredEx konsultandi Marju Uustalu sõnul on

ühistutele korraldatud kokku seitse infopäeva ning neil osalenud sadakond

ühistut on selle võimaluse tänuga vastu võtnud. Viimasel neljal kuul on korterelamute

energiatõhusamaks muutmise võimaluste ja KredExi toetusmeetmete vastu huvi

tundnud 42 ühistut.

 

“Huvi on tuntud kõigi korterelamutele suunatud teenuste ehk nii renoveerimislaenu, käenduse kui ka rekonstrueerimistoetuste vastu. Ühistute tagasiside kohaselt on väga positiivne just võimalus infot oma kodukohast saada, kuna see annab lisamotivatsiooni ja lihtsustab korterelamu uuendamise ja energiatõhususe suurendamisega edasi liikumiseks,” lausus Marju Uustalu.

 

Ühistud võivad maakondliku arenduskeskuse konsultandi kutsuda ka korteriühistu koosolekule, et ühistuliikmed saaksid otse eksperdilt neid huvitavaid erinevaid küsimusi küsida ning juba on ekspert käinud ka ühel sellisel koosolekul. “Usume, et järgmisel aastal, kui on lähenemas uus taotlusvoor, kasvab ka ühistute huvi konsultante koosolekule kutsuda,” lisas ta.

 

Eelmisel aastal jagati korterelamutele erakorraliselt 100 miljonit eurot toetust, millega tehakse korda umbes 310 maja Eestis. Järgnevatel aastatel jagab KredEx toetustena stabiilselt 50-60 miljonit eurot aastas ehk igal aastal saab korda teha vähemalt paarsada maja.

 

Maakondlikust arenduskeskusest saavad korteriühistud abi küsida nii erinevate teenuste tingimuste ja sobivuse, taotluste nõuete, ajakava kui vajalike tähtaegade kohta. Vajadusel pakuvad konsultandid abi ka KredExi taotluse täitmisel ja esitamisel.

 

Nõustamisteenust saavad ühistud kasutada 14 arenduskeskuses üle Eesti, vaid Harjumaal pakub konsultatsiooni arenduskeskuse asemel endiselt KredEx.

 

KredEx pakub korterelamute korrastamiseks ja energiasäästu kasvatamiseks erinevaid toetusi, otselaenu ja käendust. Alates 2015. aastast on KredExi toel üle Eesti korda tehtud ligi 750 korterelamut.

 

Teate edastas

Marju Uustalu

AVATUD ON KOHALIKU OMAALGATUSE PROGRAMMI SÜGISVOOR

01.09.2021

1. septembrist on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programmi taotlusvoor, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu.
Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Taotleda saavad avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Toetussumma olenevalt meetmest on kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10 protsenti projekti kogumaksumusest.

Taotlusi saab esitada läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse e-toetuse keskkonna //etoetus.struktuurifondid.ee kuni 1. oktoobrini kell 16.30.

Kogu täiendav info, abimaterjalid ja taotluste ning aruannete lingid, hindamise juhendid jms on leitav Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehelt.

MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad huvilisi vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi infotundidele Zoom keskkonnas:

13. september kell 14.00 (eesti keeles)

registreerumine: SIIN

15. september kell 14.00 (vene keeles)

registreerumine: SIIN

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

  

KREDEX’I INFOTUND KOHTLA-JÄRVEL (03.08 KL 17.00)

 

Kohtla-Järve Linnavalitsus kutsub linna korteriühistute esindajaid ja elanikke võtma osa infotunnist teemal “Kortermajade renoveerimine KredExi abiga“.

Infotund korraldatakse koostöös SA´ga Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja SA´ga KredEx. Infot edastab ja küsimustele vastab partnersuhete haldur Jana Toome.

Infotund toimub 03.08.2021 kell 17.00 Kohtla-Järve Linnavalitsuse hoones aadressil Keskallee 19 Kohtla-Järvel.

Seminarikeeled on eesti ja vene keel. Osalemine on tasuta.

 

Palume registreeruda aadressil https://forms.gle/y6RMX6YFgbWwr9J47 või e-posti teel tatjana.amerhanova@kjlv.ee

Veebiseminar: MTÜ lõpetamine või likvideerimine

May be an image of sülearvuti ja tekst
06.05.2021
Teil on MTÜ, mille tegevus aastaid seisab ja kaalute selle lõpetamist?
Kui nii, siis ootame teid 18. mail tasuta veebiseminarile, kus räägime täpsemalt, millest alustada lõpetamise protsessi, sh:
🔹 mis vahe on lõpetamisel ja likvideerimisel
🔹 kuidas koostada likvideerimisbilanss ja –tulemiaruanne;
🔹 kes määratakse likvideerijateks;
🔹 mida silmas pidada, kui teha MTÜ lõpetamise teade;
🔹 kuidas käib MTÜ likvideerimine;
🔹 mida tähendab lõppbilanss ja vara jaotusplaan
…jne
Teemasid selgitavad teile maakondlike arenduskeskuste vabaühenduste konsultandid.
💡 Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine siin:
https://forms.gle/wfCngW1wiJy4MEtw7
Veebiseminari korraldavad maakondlikud arenduskeskused ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

Tasuta rahvusvaheline koolitussari “Õpi koos Google’iga”

Google Update 2019: Winners and Losers of the March 2019 Core Update

 

Arenda enda digioskusi! Google alustab aprilli alguses Eestis koolitusprogrammiga „Õpi koos Google’iga“, et aidata kaasa Eesti majanduse taastumisele pandeemiakriisist ning tõsta inimeste digitaalseid oskusi.

Perioodil 07. aprill kuni 19. mai toimub 10 tasuta veebiseminari järgmistel teemadel:

 • Müüki edendavad veebilehed
 • Ettevõtte esiletõstmine, kasutades otsingumootori optimeerimist
 • Ole leitav Google My Businessiga
 • Eduka veebipoe loomine
 • Otsingumootori-turundusega alustamine Google Adsis
 • Sotsiaalmeedia ettevõtetele
 • Toodete näitamine video vahendusel
 • E-postiturundus ettevõtetele
 • Uutele turgudele laienemine
 • Digiturunduse strateegia koostamine

Tutvu koolituste sisuga ja registreeru siin: //digiareng.ee/koolitused 

Google toob koolitused sinuni koostöös maakondlike arenduskeskuste, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning EASiga.

Pressiteade: Ida-Virumaa tegusate kodanike ja vabaühenduste konkursi 2020 TULEMUSED

PRESSITEADE
SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
11. detsember 2020

Ida-Viru Aasta Kodanikuühendus 2020 on MTÜ Iga Elu

 

Selle nädala jooksul tunnustati Ida-Viru Aasta 2020 tegusaid kodanikke ja parimaid kodanikuühendusi viies kategoorias: Ida-Viru Aasta Parim KOP Rakendaja 2020, Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja 2020, Ida-Viru Aasta Kodanikuühendus 2020, Ida-Viru Aasta Tegusaim Kodanik 2020 ja Ida-Viru Aasta Ettevõtlik õpilane 2020. Aasta Kodanikuühenduseks valiti MTÜ Iga Elu.

Konkursi ühe korraldaja, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandi Marju Uustalu sõnul on MTÜ Iga Elu igati seda tunnustust väärt, sest nende pühendumine ja panustamine oma vabast ajast töö- ja pereelu kõrvalt on hea näide sellest, kuidas on võimalik suuri tegusid korda saata. „MTÜ Iga Elu, on vabatahtlike organisatsioon, kes otsib metsa eksinud või kadunud inimesi. 2020. aastal osalesid Iga Elu liikmed 10 otsingul: 7 otsingul Ida-Virumaal ja 3 väljaspool. Narvas kadunuks jäänud 74. aastase Valentina viimane ulatuslik otsing lõppes sõna otseses mõttes 7. novembril,“ ütles Uustalu.

Sel aastal päästsid Iga Elu vabatahtlikud elu kuuel inimesel. Organisatsioon teeb kadunud inimeste otsingul koostööd ka Eesti Politseiga ning Siseministeerium autasustas 2019. aastal MTÜ Iga Elu tänukirjaga.

Tutvu lähemalt MTÜ Iga Elu tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/mdbAyABMpAc

 

Lisaks Aasta Parimale Kodanikuühendusele selgusid võitjad veel järgmistes kategooriates:

MTÜ MAADAAM  (Ida-Viru Aasta Parim KOP Rakendaja 2020)

Tutvu lähemalt ühenduse tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/4ZynRkE_oto

SA IISAKU KIHELKONNA MUUSEUM (Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja 2020)

Tutvu lähemalt ühenduse tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/Ax69KhKctDg

KSENIA KLOTŠKOVA (Ida-Viru Aasta Tegusaim Kodanik 2020)

Tutvu lähemalt Ksenia tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/N9W0BUzNE-w

MELANI LINDEBERG (Ida-Viru Aasta Ettevõtlik Õpilane 2020)

Tutvu lähemalt Melani tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/gHmfwhtUYFk

 

Tänavuse konkursi žürii otsusega anti 2020. aastal eripreemia Ellen Voronovale väljapaistva tegevuse eest Eesti Parkinsoni Liidu Narva Parkinsoni haiguse seltsi kauaaegse juhtimise eest.

Tutvu lähemalt Elleni tegevusega videoloo kaudu: //youtu.be/ZHB6VyTwTx4

 

Sel aastal said kõik laureaadid tunnustatud täiesti teist moodi, sest traditsiooniks saanud tunnustusüritust ei korraldatud. Konkursi eestvedajad külastasid terve selle nädala jooksul kõiki laureaate oma kodukohas ning andsid välja teenitud tunnustuse üle värskes õhus.

Konkursi Ida-Virumaa ühenduste tunnustamiseks kuulutasid ühiselt välja Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Ettevõtlik Kool, Euroopa Liit Euroopa Regionaalarengu Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Europe Direct`i Narva teabekeskus.

Konkursi eesmärk oli esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks.

Siit saab vaadata fotosid tunnustuste üleandmisest: //photos.app.goo.gl/MRaCfbnUmaxNYW3YA

Lisainformatsioon:

Marju Uustalu

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

vabaühenduste konsultant

+372 529 4111

marju.uustalu@ivek.ee

Tatjana Zamorskaja

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

vabaühenduste konsultant ja Narva Europe Directi teabekeskuse juhataja

+372 5300 6902

tatjana.zamorskaja@ivek.ee

 

Teadaanne Ida-Viru Ettevõtluskeskuse teenuste korraldusest

 

Alates 16. novembrist toimuvad tavapärased nõustamised ajutiselt telefoni, Skype või Zoomi teel.

Konsultatsioonile registreerumine:

 • Jõhvi Ettevõtluskonsultant: Kersti Liiva 5158929
 • Narva Ettevõtluskonsultant: Anton Pratkunas 5291620
 • Jõhvi Vabaühenduste konsultant: Marju Uustalu 5294111
 • Narva Vabaühenduste konsultant: Tatjana Zamorskaja 53006902

IVEK töötajate kontaktandmed:

//ivek.ee/kontakt/meeskond/

Ida-Viru Ettevõtluskeskuses kohapealset vastuvõttu ei toimu!

 

Lugupidamisega

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse meeskond

1. DETSEMBRIL TAAS ANNETAMISTALGUD!

 

11.11.2020

1. detsembril toimuvad Eestis teist korda annetamistalgud, mil kümned vabaühendused üle Eesti võtavad ette erinevaid tegevusi, et end avalikkusele tutvustada, uusi annetajaid otsida ning olemasolevatega sidemeid tugevdada. Eestis eelmisel aastal alguse saanud traditsioon on ülemaailmselt tuntud  Giving Tuesday  nime all.

Annetamistalgutel osalemiseks tuleb minna talgute kodulehele //annetamistalgud.ee.
Võimalus on  valida  talgukaardilt organisatsioon (või mitu) ning toetada nende tegevust jõukohase annetusega või ise annetuste saamiseks lisada talgukaardile oma tegevus, millele toetust soovitakse koguda.

Talgutele sobivad kõik tegevused, mis aitavad ühiskondlike probleemide lahendamiseks leida uusi annetajaid ja tugevdada sidemeid olemasolevatega.

Registreerimine 2020. aasta talgutele on avatud kuni 24. novembrini. 

Annetamistalguid veab eest Vabaühenduste Liit koostöös Vabariigi Presidendi Kantselei ja maakondlike arenduskeskuste võrgustikuga. Tegevuste elluviimiseks on abiks hulk tublisid vabatahtlikke.

Kampaania kutsub annetuskastidest fotosid jagama

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik kutsub vabaühendusi osalema annetuskastide sotsiaalmeedia kampaanias, mille raames kogutakse foto- ja videomaterjale omanäolistest annetuskastidest, et julgustada ühendusi annetusi koguma. Kampaania toimub novembrikuu jooksul üle-eestiliste annetamistalgute raames.

11.11.2020

FB postitus_annetuskast2020

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Külli Vollmeri sõnul on ühendustel võimalik tegevuste toetamiseks koguda annetusi, et tagada avalikes huvides tegutsevate ühenduste jätkusuutlikkus. „Meie kampaania keskendub eelkõige annetuskastidele, sest näeme sageli, kuidas ühendused pelgavad kasti avalikult välja panna või kastiga oma sündmustel ringi liikuda. Kui annetuste kogumisel on selge sõnum ja selle kasutamisel kindel eesmärk, on annetajad lahkemad ning ühendused julgemad,“ selgitab Vollmer.

Osalemiseks tuleb vabaühendusel postitada novembrikuu jooksul foto- või videomaterjal ühenduse  annetuskastist mõnda sotsiaalmeediakanalisse koos teemamärgistega: #annetuskast #annetamistalgud ning lisada info sellest, mille jaoks parasjagu annetusi kogutakse.

Kampaania olulisel kohal on nii ühenduste endi kui ka avalikkuse teadlikkuse tõstmine annetuste kogumisest.  Annetuste kasutamisel on oluline rõhk teavitusel, mida ühendused kogutud annetustega teevad. Eesti Vabaühenduste Liit on koostanud annetuste kogumise hea tava ning maakondlike arenduskeskuste konsultandid lisanud annetuskastide kasutamise meelespea, et kõik osapooled mõistaksid selgelt, miks, mille jaoks, kuidas ja millal annetusi kogutakse.

Annetuste kogumise hea tavaga saab tutvuda siin: //heakodanik.ee/annetuste-kogumise-hea-tava/  ja annetuskasti kasutamise meelespeaga saab tutvuda kampaania veebilehel: //www.arenduskeskused.ee/annetuskast/

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 sügisvoor on avatud

Kohalikud kogukonnad saavad oktoobri alguseni toetust taotleda

Rahandusministeeriumi pressiteade 1. september 2020 

Alates 1. septembrist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi sügisvoor, kust mittetulundusühingud ja sihtasutused saavad oma tegevuseks toetust küsida. Maksimaalne toetussumma on kuni 4000 eurot ühe projekti kohta.

„Kohalikel kogukondadel on regionaalses arengus väga suur roll,“ nentis riigihalduse minister Jaak Aab. „Sageli on tänu nende usinale tegevusele külas näiteks aktiivne seltsielu, toredad mänguväljakud või pakutakse kohalikele elanikele põnevaid koolitusi ja huviringe. Kuigi paljud neist kohalikest toimekatest inimestest organiseerivad seda kõike õhinapõhiselt ja vabatahtlikult, vajavad need tegevused elluviimiseks siiski ka raha. Just sellega soovimegi neile tublidele inimestele toeks ja abiks olla.“

Kohaliku omaalgatuse programmiga soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele. Toetust antakse tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustatavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, kus ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Taotlusi võib esitada e-posti teel ning tähtaeg on 1. oktoober 2020 kell 16.30. Need tuleb esitada taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendusorganisatsioonile. Ida-Viru maakonnas MTÜ Ida-Virumaa omavalitsuste liit. 

Digitaalselt allkirjastatud taotlused koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@ivol.ee hiljemalt 01. oktoober 2020 kell 16.30.

Toetuse taotlemise kord, tingimused ja taotlusvormid asuvad MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel //ivol.kovtp.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm-kop-

Programmi määrusega saab tutvuda siin

MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad huvilisi vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi infotundidele Zoom keskkonnas:

9. september, kell 14.00 (eesti keeles)

registreerumine: https://zoom.us/meeting/register/tJEtce6prjIsEtbqgvtyiSq_FrdXWYetsPLQ

10. september, kell 14.00 (vene keeles)

registreerumine: https://zoom.us/meeting/register/tJUlf-6sqD0jH9MOPrQSnUDk-xzjsDMkFXZx

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

Valitsus toetab eriolukorras Eesti tööinimesi ja majandust vähemalt 2 miljardi euroga

PRESSITEADE

19. märts 2020

 
Tallinn, Stenbocki maja, 19. märts 2020 – Koroonaviiruse leviku ja selle tõkestamisega kaasneb väga suur mõju majandusele, seoses sellega kiitis valitsus täna Eesti tööinimeste ja ettevõtete olukorra leevendamiseks heaks majanduslike meetmete paketi. Planeeritud meetmete pakett on vähemalt 2 miljardit eurot. Lisaks sai rahandusminister ülesande alustada tänavuse lisaeelarve väljatöötamist.

„Valitsuse liikmete heakskiidu sai meetmete pakett summas 2 miljardit eurot, mis moodustab ligi 7 protsenti SKP-st. Meetmete eesmärk on leevendada kriisi kõige keerulisemat algfaasi, et toetada ja kaitsta Eesti tööinimesi ja ettevõtteid,“ ütles peaminister Jüri Ratas. „Riik teeb kõik, et tagada eriolukorras Eesti majanduse toimimine.“

Riigi vahendid suunatakse ettevõtete toetamiseks KredExi ja Maaelu Edendamise SA kaudu. Pakett sisaldab ka Eesti Töötukassa tööturu toetust, haigushüvitisi, maksualaseid soodustusi. Pakett võimaldab maksuvõla ajatamist 18 kuuks, kogumispensioni II samba sissemakse ajutist peatamist ning ka ärajäetud ürituste otseste kulude osalist kompenseerimist.

SA KredEx pakutavad meetmed:

Juba väljastatud pangalaenude tagasimaksegraafikute leevendamiseks pakutav laenukäendus – summas 1 miljard eurot (käenduste realiseerimise ülemmäär 600 miljonit eurot), järgmistel tingimustel:

1) kui pank leevendab olemasoleva SA KredEx poolt tagamata pangalaenu tagasimaksegraafikut, annab SA KredEx laenule oma käenduse;
2) maksimaalne käendussumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta,
3) võimaluse korral taastatakse fikseeritud käendus või tõstetakse käendusmäära suuremaks kui 80% tagatavast kohustusest.

SA KredEx käibelaen – summas 500 miljonit eurot, järgmistel tingimustel:
1) SA KredEx annab ettevõttele käibelaenu koroonapuhangust tingitud likviidsusprobleemide ületamiseks, sh vajaduse korral pangalaenu maksete tasumiseks,
2) maksimaalne laenusumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta,
3) intress on ca 4% aastas.

SA KredEx investeerimislaen – summas 50 miljonit eurot, järgmistel tingimustel:
1) SA KredEx annab ettevõttele investeerimislaenu, et ära kasutada nii koroonaviiruse levikust tulenevalt tekkinud kui ka teisi uusi ärivõimalusi,
2) maksimaalne laenusumma on 5 miljonit eurot ettevõtte kohta,
3) intress on ca 4% aastas.

Eesti Töötukassa pakutav tööturuteenus vähenenud töötasu hüvitamiseks – summas 250 miljonit eurot, järgmistel tingimustel:
1) hüvitist saab iga kvalifitseeruv tööandja kasutada kahe kuu osas perioodil märts kuni mai 2020. a,
2) hüvitist makstakse iga toetust vajava töötaja kohta ühes kuus kuni 1000 eurot brutosummana,
3) hüvitist makstakse arvestusega üldjuhul 70% töötaja eelmise 12 kuu brutopalgast, millele lisandub tööandja poolt töötajale makstav töötasu vähemalt 150 eurot brutosummana. Eesti Töötukassa ja tööandja tasuvad töötasult ja toetuselt kõik tööjõumaksud.

Märtsist maini hüvitab riik töötaja esimesed kolm haiguspäeva kõikide töövõimetuslehtede  osas.

Maaettevõtted saavad pöörduda Maaelu Edendamise Sihtasutuse poole käenduse (kuni 50 miljonit eurot), käibelaenu (kuni 100 miljonit eurot) või maakapitali (kuni 50 miljonit eurot) saamiseks.

Füüsilisest isikust ettevõtjatele viiakse sisse avansilise sotsiaalmaksu abimeede.

Kogumispensioni II samba sissemaksed ajutiselt peatatakse.

Riik kompenseerib märtsis-aprillis toimuma pidanud, kuid COVID-19 tõttu ära jäänud kultuuri- ja spordiürituste otseste kulude osa kuni 3 miljoni euro ulatuses.

Valitsuse liikmed toetasid rahandusministri ettepanekuid peatada riigi poolt maksuintresside arvestamine kaheks kuuks ning võimaldada maksuvõlgade ajatamine praegu kehtivast madalama intressiga.

Rahandusminister sai ülesande algatada riigi 2020. aasta lisaeelarve eelnõu koostamise ning esitada lisaeelarve eelnõu valitsuskabineti nõupidamisele arutamiseks ja otsustamiseks hiljemalt 16. aprillil 2020.

 

Kohaliku omaalgatuse programmi 2020 kevadvoor on avatud

 

 

Kohalikud kogukonnad saavad oma tegevuseks toetust küsida

Rahandusministeeriumi pressiteade
1. märts 2020 

Alates 1. märtsist on avatud kohaliku omaalgatuse programmi kevadvoor, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja initsiatiivikate kogukondade tekkimisele.

 „Eestis on palju hakkajaid inimesi, kes on koondunud mõne ühenduse ümber,” ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Seda ikka selleks, et muuta oma kodukohas midagi paremaks. Kokkuhoidval ja üksteist toetaval kogukonnal on meeldiva elukeskkonna kujunemisel väga suur roll. Igal juhul tuleb riigil omaalgatusi toetada ja seda tehakse läbi erinevate programmide. Üks nendest programmidest on KOP ehk kohaliku omaalgatuse programm, mille kevadvooru just avasime.”

Programmist toetatakse tegevusi, mis aitavad kogukonna identiteeti tugevdada ja tõhustada omavahelist koostööd. Samuti tegevusi, millega panustatakse kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste arendamisse. Toetust antakse ka kohalikele elanikele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ning arendamiseks.

Näiteks on kohaliku omaalgatuse programmist 2019. aastal toetatud mänguväljakute ning külaplatside rajamist, koolituste, õpitubade ja külapäevade korraldamist ning kogukondade ühistegevuse tarbeks vajaliku inventari soetamist.

Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik. Samuti ei tohi selle liikmetest äriühingud moodustada rohkem kui poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on olenevalt tegevusest kuni 4000 eurot. Omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

2020. aastal jagatakse toetusteks 1 169 841 eurot, mis eraldatakse kokku kahes voorus (kevad- ja sügisvoorus).

Taotlused esitatakse taotleja asukohajärgsele maakondlikule arendusorganisatsioonile. Ida-Viru maakonnas MTÜ Ida-Virumaa omavalitsuste liit. 

Digitaalselt allkirjastatud taotlused koos nõutud lisadega tuleb esitada elektrooniliselt Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@ivol.ee hiljemalt 01.aprill 2020 kell 16.30.

Toetuse taotlemise kord, tingimused ja taotlusvormid asuvad MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel //ivol.kovtp.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm-kop-

Programmi määrusega saab tutvuda siin

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad huvilisi vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi tutvustavatele infopäevadele

10. märts

Kell 16:00 Jõhvi IVOL büroo saal III korrus (Keskväljak 1 Jõhvi)

Infopäev toimub Eesti keeles

11. märts

Kell 16:00 TÜ Narva Kolledž, ruum nr 215 II korrus (Raekoja plats 2)

Infopäev toimub Vene keeles

Registreerumine infopäevale //bit.ly/kop2020k

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultandid:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

 

OOTAME ETTEPANEKUID AASTA TEGIJA 2019 TIITLI ANDMISEKS

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja maakonnaleht Põhjarannik
ootavad ettepanekuid Aasta Tegija 2019 tiitli andmiseks.

Aasta Tegija 2019 võib olla üksikisik või ka rühm tegijaid, kelle 2019.
aasta jooksul tehtud tegu on jätnud positiivse jälje Ida-Virumaa  käekäigule.
Tegevusvaldkonnad pole piiratud – kandidaate võib esitada kultuuri-,
sotsiaal-, majandus- jm valdkonnast. Tähtis on vaid see, et tegija
tehtud teod on tunnustuse väärilised.

Kõigil inimestel, asutustel ja kollektiividel on võimalus esitada
kandidaate tiitli saamiseks kuni 6. veebruarini 2020.

Statuudi ja ettepanekuvormi leiate //ivol.kovtp.ee/aasta-tegija-statuut

Ettepanekud palume saata e-postiga ivol@ivol.ee või aadressile
Keskväljaku 1-301, Jõhvi 41594, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit
märgusõnaga „Aasta Tegija auhind”.

Pressiteade: Ida-Virumaa tegusate kodanike ja vabaühenduste konkursi 2019 TULEMUSED

PRESSITEADE
28. november 2019

Ida-Viru Aasta Kodanikuühendus 2019 on MTÜ Tantsu ja spordiklubi T.W.I.S.T. Crew

Kolmapäeval, 27. novembril tunnustati Jõhvi Vallavalitsuse saalis Ida-Virumaa Aasta 2019 tegusaid kodanikke ja parimaid kodanikuühendusi neljas kategoorias: Ida-Viru Aasta Parim KOP Rakendaja 2019, Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja 2019, Ida-Viru Aasta Kodanikuühendus 2019, Ida-Viru Aasta Tegusaim Kodanik 2019

Konkursi ühe korraldaja, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste konsultant Marju Uustalu sõnul on MTÜ Tantsu ja spordiklubi T.W.I.S.T. Crew hea näide sellest, kuidas pühendumise ja tubli tööga on võimalik suuri tegusid korda saata. „Antud ühendus tegutseb juba 10 aastat ja seal käivad lapsed vanuses 3 kuni 15 eluaastat. Antud klubi sportlased ja tantsijad esinevad juba väga kõrgel tasemel ja esindavad Eestit ka rahvusvahelisel tasemel. Klubi korraldab 2 korda aastas Eesti Karikavõistlusi Sportaeroobikas ja Lahtisi Jõhvi MV sportaeroobikas, mis aitab kaasa regiooni positiivse maine tekkimisele ja kaasab uusi lapsi spordieluga tegelema. Kõik selle klubi tantsijad ja sportlased moodustavad sõpruskonna ja on alati valmis üksteist toetama. Antud ühendusel on väga positiivne maine meie maakonnas“ ütles Uustalu.

Lisaks Aasta Parimale Kodanikuühendusele selgusid Jõhvi Vallavalitsuse saalis võitjad veel järgmistes kategooriates: MTÜ LOOMINGULISE ARENGU JA VABA AJA VEETMISE KESKUS GAGARIN (Ida-Viru Aasta Parim KOP Rakendaja 2019), MTÜ KAHULA KÜLA SELTS (Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja 2019) ja ANNE NURGAMAA (Ida-Viru Aasta Tegusaim Kodanik 2019). Tänavuse konkursi žürii otsusega anti 2019 aastal eripreemia Krista Pedakule väljapaistva tegevuse eest Ida-Virumaal “Teeme Ära” talgute juhtimise ning EV100 piirkondlike tegevuste koordineerimise eest Ida-Virumaal.

Konkursi Ida-Virumaa ühenduste tunnustamiseks kuulutasid ühiselt välja Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Jõhvi Vallavalitsus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kohaliku Omaalgatuse Programm ja Europe Direct`i Narva teabekeskus. Konkursi eesmärk oli esile tõsta ja tunnustada neid, kelle teod muudavad meie kodukohta paremaks, kogukonda ühtsemaks ning kodanikuühiskonda tugevamaks. Konkursile laekus 34 ettepanekut erinevate inimeste ja organisatsioonide tunnustamiseks.

Lisainformatisoon:

Marju Uustalu

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Vabaühenduste konsultant

+372 5294111

marju.uustalu@ivek.ee

Tatjana Zamorskaja

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Vabaühenduste konsultant ja Narva Europe Directi teabekeskuse juhataja

+372 53006902

tatjana.zamorskaja@ivek.ee

Ühisnädal 2019

yhisnadal_2019_banner_300x300TÄNAVUSEL ÜHISNÄDALAL KESKENDUTAKSE VABAKONNA EESTVEDAJATELE

Kodanikualgatust ja kodanikuühiskonda tutvustav nädal, Ühisnädal, toimub 26. novembrist kuni 3. detsembrini 2019 üle Eesti.

Maakondlikud Arenduskeskused, kes Ühisnädala tegevusi koos mitmete partneritega korraldavad, kutsuvad üles inimesi märkama vabakonna eestvedajate panust ühiskonna arengusse ning tunnustama  kodanikuaktiivsust ja pealehakkamist. 

Siseministeeriumi poolt tellitud vabatahtlikus tegevuses osalemise uuringu (2019) tulemustest selgus, et uute eestvedajate kasv on aastast-aastasse napp ja ühenduste tegevust tuleks enam märgata ning tunnustada. Maakondlikud arenduskeskused korraldavad oma maakonnas tunnustussündmusi, et tõsta esile piirkondlikke algatusi, ühendusi, asutusi ja eestvedajaid, kes on silma paistnud oma tegevusega.

Ühisnädala lõpetavad üle-eestilised annetamistalgud, mis toimuvad esmakordselt Eestis 3. detsembril. Annetamistalgutel on osalema oodatud kõik vabaühendused, kes soovivad tugevdada enda sidemeid olemasolevate annetajatega või neid juurde leida. Samuti on oodatud kõik soovijad annetama vabaühenduste heaks.

Ühisnädal on kodanikualgatusi tutvustav nädal, mida korraldavad maakondlikud arenduskeskused koostöös arvukate partneritega alates 2012. aastast. Enne seda tähistati igas piirkonnas kodanikupäeva, mille raames korraldati kodanikuühiskonda tutvustavaid sündmuseid. 

Lisainfo ühisnädala kohta siit.

Hea Ida-Virumaa vabaühendus – osale annetamistalgutel!

yhisnadal_2019_banner_300x300

3. detsembril toimuvad Eesti esimesed annetamistalgud. Sarnane algatus on saavutanud rahvusvahelise menu Giving Tuesday nime all. Kutsume vabaühendusi sel päeval oma tegevust avalikkusele tutvustama, uusi annetajaid otsima ning olemasolevatega sidemeid tugevdama.

Anna oma ideest teada oktoobrikuu lõpuks. Kuu enne annetamistalguid avatakse üle-eestiline talgukaart, kuhu lisatakse kõik 3. detsembril toimuvad talgud. Kaardile lisatakse ka sündmused, mis toimuvad enne või pärast seda.

Kõigest täpsemalt saad lugeda Eesti Vabaühenduste Liidu lehelt.

Annetamistalgutele saab registreerida oma tegevuse SIIN

 

 

Kohaliku omaalgatuse programm on taas avatud

 

 

Rahandusministeeriumi pressiteade

30.08.2019

 

Tänasest on mittetulundusühingutele ja sihtasutustele toetuse taotlemiseks taas avatud kohaliku omaalgatuse programm, millega soovitakse kaasa aidata tugevate ja omaalgatusel põhinevate kogukondade tekkimisele ning püsimisele.

„Lisaks paikkonnale on inimeste jaoks sageli elukohaga rahulolemiseks määravaks teguriks inimesed, kellega nad lähestikku elavad ehk kogukonnal on meeldiva kodutunde tekkimiseks järjest suurem osa,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „On tunnustamisväärne, kui on inimesi, kes tahavad vabatahtlikult panustada oma aega ja energiat ühise kodukandi paremaks muutmisse. Et neile ja nende kogukondade tugevdamisega seotud tegevustele jõudu juurde anda, pakume võimalust taotleda kuni 2000 euro suurust toetust.“
 
Programmi eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevusteks, mis tugevdavad kogukonna identiteeti, loovad tõhusamat koostööd ning panustavad kogukonnaliikmete teadmiste ja oskuste kasvu. Toetust antakse ka kogukonnaliikmetele vajalike teenuste pakkumiseks ja ühistegevust soodustavate avalikus kasutuses olevate objektide rajamiseks ja arendamiseks.
 
Toetust saavad taotleda avalikes huvides tegutsevad mittetulundusühingud ja sihtasutused, milles ei osale liikmena kohalik omavalitsus ega riik ja mille liikmetest äriühingud ei moodusta rohkem kui  poole. Maksimaalne toetussumma esitatud projekti kohta on 2000 eurot ning omafinantseering peab olema vähemalt 10% projekti kogumaksumusest.

Toetuse taotlemise kord, tingimused ja taotlusvormid asuvad MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel //ivol.kovtp.ee/et/kohaliku-omaalgatuse-programm-kop- 

Programmi määrusega saab tutvuda siin

Digitaalselt allkirjastatud taotlused koos kohustuslike lisadega tuleb esitada Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu e-posti aadressile kop@ivol.ee  hiljemalt 01.oktoober 2019 kell 16.30.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad huvilisi vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi tutvustavatele infopäevadele

16. september

Kell 16.00 Jõhvi IVOL büroo saal (Keskväljak 1 Jõhvi)

Infopäev toimub Eesti keeles

17. september

16.00 TÜ Narva Kolledž (Raekoja plats 2)

Infopäev toimub Vene keeles

Soovi korral nõustavad taotlejaid Ida-Viru Ettevõtluskeskuse vabaühenduste nõustajad:

Marju Uustalu e-post: marju.uustalu@ivek.ee Tel: 529 4111 (Jõhvis)

Tatjana Zamorskaja e-post: tatjana.zamorskaja@ivek Tel: 5300 6902 (Narvas)

 

 

 

Uussisserändajate vabatahtliku tegevuse edendamine Eestis

 

Kutsume üles vabaühendusi ja teisi organisatsioone-asutusi osalema uussisserändajate vabatahtlikusse tegevusse kaasamise alastes koolitustes ja hiljem vabatahtliku sõbra märgise nõustamisprotsessis Ida-Virumaal.

Täpsemalt, oleme ette valmistamas vabaühendustele vastavasisulist koolitust, mis käsitlevad vabatahtlike kaasamise põhitõdesid (vastavalt vabatahtliku tegevuse juhtimise ringi põhimõtetele) ning asjaolusid, mida tuleks silmas pidada uussisserändajate kaasamisel vabatahtlikeks.

Koolituse järel saavad vabaühendused osaleda ka vabatahtliku sõbra märgise (//vabatahtlikud.ee/organisatsioonile/vabatahtliku-sobra-mark/) nõustamisprotsessis, et mõelda oma vabatahtlike kaasamisprotsess tervikuna läbi (värbamine, juhendamine, arenguvõimalused, tunnustamine), saada kõrvalpilku ning head nõu vabatahtliku tegevuse tõhusamaks korraldamiseks oma ühenduses.

Koolituse Ida-Virumaal oleme planeerinud läbi viia sügisel (täpsustamisel, kas september või oktoober 2019), mille järel toimub vabatahtliku sõbra märgise nõustamine.

Koolitus ja vabatahtliku sõbra märgise nõustamine viiakse läbi projekti „Uussisserändajate vabatahtliku tegevuse edendamine Eestis“ raames, mille eesmärgiks on edendada vabatahtlikku tegevust uussisserändajate seas Eestis ning seeläbi aidata neid lõimumisel Eesti ühiskonda. Projekti rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi ning riigieelarvelistest vahenditest.

Saan anda ka lisainfot-selgitusi nii kavandatavate koolituste kui vabatahtliku sõbra märgise nõustamisprotsessi kohta.

Kontaktisik: 

Tanel Mätlik

projektijuht

MTÜ Eesti Külaliikumine Kodukant

e-post: tanelmatlik@gmail.com

tel: +372 510 2705

 

Teade kohaliku omaalgatuse programmi avanemise kohta ja infopäevade toimumisest

 

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit teatab, et Rahandusministeerium kuulutas 01. märtsil 2019 avatuks kohaliku omaalgatuse programmi kevadise taotlusvooru.

Taotluste esitamise tähtaeg on 01. aprill 2019 kell 16.30

Taotlused tuleb esitada Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidule e-posti teel aadressile kop@ivol.ee .

NB! Digitaalselt allkirjastatud taotlusi on võimalik esitada ainult e-posti teel, paberkandjal esitatud taotlusi vastu ei võeta!

Lisainfo ja taotlemiseks vajalikud dokumendid on saadaval Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel http://ivol.kovtp.ee/kohaliku-omaalgatuse-programm-kop-

MTÜ Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit ja SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsuvad  huvilisi  vabaühendusi kohaliku omaalgatuse programmi infopäevadele:

 1. märtsil

kell 13.00 Jõhvis IVOL’i büroo saalis (Keskväljak 1, Jõhvi);

kell 16.00 Lüganuse vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli);

 1. märtsil

kell 13.00 Alutaguse vallamajas (Tartu mnt 56, Iisaku);

kell 16.00 Kohtla-Järve linnavalitsuses (Keskallee 19, Kohtla-Järve);

 1. märtsil

kell 13.00 Sinimäel (endine Vaivara vallamaja, Pargi tn 2);

kell 16.00 Narva linnavalitsuse saalis (Peetri plats 5, Narva);

 1. märtsil

kell 13.00 Sillamäe kultuurikeskuses (Kesk tn 24, Sillamäe);

kell 16.00 Toila Seltsimajas (Pikk tn 41, Toila).

 

Infopäevade läbiviimist toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm

Kohaliku Omaalgatuse Programmis (KOP) olulised muudatused

Muudatustega kursis olemiseks saab osaleda infopäevadel:

Eestikeelsed infopäevad :

1) 03.03 13.00 Rakveres Maavalitsuse, Kreutzwaldi 5, saalis. Registreerimine kuni 29.02. e-posti aadressil mari.knjazev@laane-viru.maavalitsus.ee

2)08.03 9.45 Tartus Atlantises, registreerimine KÜSK kodulehel http://kysk.ee/taotlusvoorud/te16.
Teave infopäeva kohta Kadri Pau (Tartu Ärinõuandla), kadri@tartu.bas.ee, tel 7428491. Info KOP kohta Heili Uuk heili.uuk@tartu.maavalitsus.ee, tel 7305 237

3) 09.03 12.00-14.00 Ida-Viru Maavalitsuses II korruse saalis eelregistreerimisega alfred.alt@ida-viru.maavalitsus.ee
Alfred Alt annab KOP lisateavet tel:33 21 234

16.03 Jõgeva Maavalitsuse Suur 3 IV korruse saal , algus kell 10.00 eelregistreerumine Toivo Kroon e-kiri: toivo.kroon@jogeva.maavalitsus.ee, telef. 776 6348, 507 6906

Kogukonnakonverentsil tunnustati Ida-Virumaa kogukonna arendajaid

27.11.2015 Narva Kolledžis toimunud Kogukonnakonverentsil tunnustati
konkursi Ida-Virumaa Kogukonna Säde 2015 nominente ja võitjaid.

Konkursi viies kategoorias tunnistati Kogukonna sädemeteks 2015 Ida-Virumaal

Kogukonna arendaja- Kaja Kurve ja Ene Tasa Puhatu külast Illuka vallast, küla kogukonna ühendaja
Kogukonna arendaja (ühendus)- Avinurme Pristimeeste Selts , kogukonna huvide kaitsja
Kogukonna hea tegu- MTÜ Hingesoojus Bronislava Pupkevitš , järjekindel tegevus abivajajate heaks
KOP projekt- Lauluklubi EHHO- multifilm Narva legendid ja tõsiasjad
Noor kogukonna arendaja- Yulia Dem Mitteformaalse õppe keskusest Vita Tiim mitmekülgne ja arendav tegevus

Konkurssi toetasid Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Ida-Viru Maavalitsus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallink, SLÜ

Rahvusvaheline! Soodne!Tähelepanuvääriv! Seminar Leedus.

Kolmandat aastat järjest korraldavad viie Läänemere riigi – Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi – Kodanike Euroopa programmi kontaktpunktid võrgustumisseminari “Linking Ideas, Networking Citizenship” nendele, kes on huvitatud rahvusvahelise projekti elluviimisest Kodanike Euroopa programmis.

EESMÄRK
•luua organisatsioonide- ja omavalitsustevahelisi partnerlussidemeid rahvusvahelistes projektides osalemiseks Euroopa Liidu tasandil;
•anda põhjalik ülevaade Kodanike Euroopa programmist: eesmärgid, meetmed, taotlemine;
esitleda häid Kodanike Euroopa projekte ning töötada välja projektiideid 2016. aastal esitatavate projektitaotluste jaoks.

SEMINARI AEG JA KOHT
Seminar toimub 14.-16. oktoobril Vilniuses, Leedus. Seminari töökeel on inglise keel.

OSALEJAD
Teretulnud on kõik programmist huvitatud: vabaühingute, ohvrite-, mälu-, kultuuri-, noorte-, haridus- ja teadusorganisatsioonide, avalik-õiguslike instituutide, omavalitsuste ja omavalitsusliitude esindajad. Osalustasu on 25€ ning see katab reisi, ööbimise, söögi ja programmi.

REGISTREERIMINE
Seminarist võtab osa 30 organisatsiooni või asutuse esindajat, Eestist on võimalus osaleda 6 inimesel. Osalejad valitakse välja registreerimisvormi vastuste järgi. Registreerimine on avatud 20. septembrini ning vormi leiab siit.

ROHKEM INFOT
Küsimuste korral pöördu: kadri@kysk.ee, tel 5880 5240.

Kohaliku Omaalgatuse Programm on avatud

Kohaliku Omaalgatuse Programm ootab kogukonna huvides tegutsevate vabaühenduste projekte hiljemalt 01.10 kell 16.30 Ida-Viru Maavalitsusse või info@maavalitsus.ee

Kõigest täpsemalt Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehel

Infopäevad: 9.09 Narvas/Kolledžis vene keeles algab kell 16.00 ja 15.09 Jõhvis Maavalitsuse suures saalis algab kell 16.00 Vaadake ka laupäeval teadet “Põhjarannikus”.

IVEK ootab Teid konsultatsioonile juba 7.septembrist! Helistage ja broneerige aeg , mõelge enne läbi oma idee . Kontaktid meie kodulehel www.ivek.ee.

Kiire! Kodanike Euroopa uudiskirjast

Kodanike Euroopa 1. septembri taotlusvoor

2015. aasta teine ja viimane taotlusvoor on kohe ukse ees. 1. septembril kell 13.00 (12.00 Kesk-Euroopa aja järgi) on tähtaeg sõpruslinnade ja linnavõrgustike meetmetesse esitatavatele projektidele.
Kui oled veel huvitatud projektides kaasalöömisest, vaata, kas partnerotsingute hulgas leidub Sulle vastavat kutset: http://www.kysk.ee/kodanikeeuroopa-partnerotsing

KÜSKi toetus vabaühendustele, kes teevad Kodanike Euroopa projekti

KÜSKi nõukogu kinnitas kindlasummalistel maksetel põhineva välisprojekti toetamise konkursi tingimused, mis võimaldab vabaühendustel, kes on saanud rahvusvahelisele koostööprojektile rahastuse Kodanike Euroopa programmist, taotleda lisatoetust projekti omafinantseeringu katteks, projektiga seotud lisategevuste läbiviimiseks või rahvusvahelise koostöövõimekuse tõstmiseks.
Toetuse maksimaalne määr on 10% projektile täitevasutuse poolt antud toetussummast, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot projekti kohta. Toetus arvutatakse välja vastavalt fikseeritud toetussummale, mis kajastub välisrahastaja täitevasutuse poolt esitatud otsuses või täitevasutusega sõlmitud toetuslepingus.
Tutvu lähemalt tingimuste, taotlus- ning aruandevormiga: http://www.kysk.ee/valisprojektideomafin

EAS teatab muudatustest Regionaalsete Investeeringute toetuse taotlemisel

Käesoleva aasta märtsis muutus regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi määrus. Enamus muudatustest kehtivad alates 2015. a II voorust ehk siis 15. septembriks esitatud taotlustele. Üksikud punktid hakkasid jõustuma juba eelmisest voorust.
NB! Mitmed seni muresid tekitanud nõuded on leebemaks ja täpsemaks muutunud.

Muuhulgas liigub programm Siseministeeriumi haldusalast Rahandusministeeriumi Riigihalduse ministri haldusalasse.

Taotlemisest täpsemalt EAS kodelehel-juhendis:
http://www.eas.ee/images/doc/Avalikule_ja_mittetulundussektorile/avalike_teenuste_arendamine/hasart/JUHEND%20TAOTLUSE%20KOOSTAMISEKS.pdf

Arengufond valis välja 11 arenguideed-kiida või laida-aga ära ole ükskõikne

Arengufond valis välja 11 kõige ägedamat ja suurema potentsiaaliga ideed!

1 juuni Tallinn – Järjekorras teise Arenguidee konkursi finaalvõistlusele 11. juunil jõudsid üksteist kõige ägedamat ja suurema potentsiaaliga ideed, mis Eesti majandust arendaksid ning inimeste elukvaliteeti tõstaksid. Finaalis valib žürii välja kuni kolm ideed, mille elluviimist toetab Arengufond aastase stipendiumiga.

http://www.arengufond.ee/2015/06/eesti-arengufondi-arenguidee-konkursi-finaali-joudis-edasi-11-koige-agedamat-ja-suurema-potentsiaaliga-ideed/?utm_source=Kodaniku%C3%BChiskonna+n%C3%A4dalakiri&utm_campaign=c2c173c4f3-23%2F2015&utm_medium=email&utm_term=0_cd8d072a81-c2c173c4f3-240206465#sthash.u83ruLJs.dpuf

PRIA avas majandustegevuse mitmekesistamise toetusvooru

Vaata täpsemalt:http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/majandustegevuse_mitmekesistamine_maapiirkonnas_2015/

Taotlusi võetakse vastu 13. aprillist kuni 20. aprillini 2015

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009.
Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult taotlused
palume saata e-posti aadressil info@pria.ee.

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng ˮ alameede 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“.

Meetme üldeesmärgiks on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemalejäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.

Taotleja võib toetust taotleda enda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub maapiirkonnas:

 • hoone ja rajatise (edaspidi ehitis) ehitamine, välja arvatud lammutamine, „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras ning hoone parendamine;
 • statsionaarse masina ja seadme ostmine ning paigaldamine;
 • rändkaupluse ja selle sisseseade ostmine.

Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Minimaalne toetuse määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

MISA toetab spordi ja kultuuritegevuste kaudu lõimumist

Siin on konkursi juhend, esitamise tähtaeg 20.märts

http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/img/File/15KSLKonkursijuhend.pdf

Lisaks vaata www.meis.ee   käimasolevad konkursid:

12. märts 2015-tähtaeg 07.aprill
Avanes uus konkurss noortelaagri programmi täiendamiseks
 
04. märts 2015-tähtaeg 30.märts
Noorte kodanikuteadlikkuse suurendamiseks avanes uus projektikonkurss
 

KÜSK-i uus taotlusvoor -vabaühenduste koostöövõimekuse tõstmine

Jälgides www.ivek.ee uudiseid saate Teie, Ida-Virumaa vabaühendused

teavet taotusvooru infopäevade toimumise kuupäevadest:

eestikeelne infopäev tuleb Rakveres ja venekeelne Narvas.

 

Vabaühenduste sotsiaalse innovatsiooni inkubaator alustab 07.märtsil.

Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku kümnekuulises inkubaatorprogrammis valiti Ida-Virumaalt osalema MTÜ Virumaa Koolituskeskus, programmis osaleb Agnes Aunap  .

Tegemist on unikaalse koolitus-arendusprogrammiga, mille käigus töötatakse välja toimiv lahendus/leevendus konkreetsele kohalikule sotsiaalsele probleemile. Lahenduse mudeli väljatöötamise protsessis  omandatakse oskusi ning teadmisi, mida saab rakendada ka teistes olukordades ning erinevate sihtrühmade puhul.

 

 

 

Veel on ühendustel mõni päev aega esitada KÜSKile arenguhüppe projekt

 

Kui Sa veel ei ole leidnud võimalust toetust saada oma ühenduse arenguks  siis, vaata http://www.kysk.ee/kuski-arenguhuppe-taotlusvooru-ootame-taotlusi-3-veebruariks!

Veel on aega, sest ega siis vajadusi välja mõelda ei ole vaja.

Nad on ühenduse igapäevases tegevuses silmnähtavad.

Nii, et 3.veebruar, kell 15.00  peab olema tingimustele vastav taotlus KÜSK meilidel või laual.

Sinu IVEK

Ettevõtjaportaali uus teenus mittetulundusühendustele ja sihtasutustele- e-arveldaja

Alates 1. detsembrist 2014 saavad e-arveldaja võimalusi kasutada ka mittetulundusühingud ja sihtasutused!

Mis on e-arveldaja?

Demokeskkonna link, tutvustav video ja lisainfo: www.rik.ee/e-arveldaja

E-arveldaja on riigi poolt loodud veebipõhine raamatupidamistarkvara, mida on tänu erinevatele liidestustele ja automatiseeritud kannetele väga mugav kasutada ja mille kasutamine on kõigile esmaliitujatele esimesel aastal tasuta.

Mille poolest erineb e-arveldaja teistest tarkvaradest ja miks seda MTÜ-dele soovitada?

Mõned näited:

·Tarkvara asub igal ajal ja kergesti ligipääsetavas äriregistri ettevõtjaportaalis. Seda saavad kasutada nii ettevõtjad ise, kui nende poolt volitatud isikud (nt raamatupidajad).

· Kasutajate jaoks on kiiremaks asjaajamiseks loodud liidestused Maksu- ja Tolliameti elektroonilise süsteemiga. Tarkvara koostab kasutaja algatusel tulu- ja käibemaksudeklaratsioone ning võimaldab need saata Maksu- ja Tolliametile.

· Koostöös e-arvekeskkondadega on loodud digiarvete otse saatmise lahendused.

· Laekumiste ja tasumiste omavaheline sidumine aitab kasutajal automaatseid kandeid koostada.

· Majandusaasta aruannete esitamiseks on tarkvaras olemas XBRL-aruande genereerimise võimalus, mis võimaldab aruande lihtsamat edastamist ettevõtjaportaali aruandluskeskkonda.

· E-arveldaja annab kasutajale piiramatu võimaluse volituste haldamiseks.

· Kuna teenus on veebipõhine, ei pea tarkvara ega selle uuendusi oma arvutisse alla laadima. Ettevõtjaportaalile saab olenemata ajast ning kohast internetiüleselt alati piiramatult ligi.

· Suur pluss on kindlasti ka see, et enne e-arveldajaga liitumist on proovimiseks olemas demokeskkond, mis võimaldab tarkvaraga tutvuda enne lepingu sõlmimist ja kasutajaks hakkamist. Nimetatud demokeskkond sisaldab proovimiseks ka test-MTÜ’d,

Riigi loodud ja hallatav raamatupidamistarkvara e-arveldaja on väikeettevõtjate poolt väga hästi vastu võetud ning sellel on tänaseks juba üle 1000 kasutaja.

Tulenevalt kasutajate positiivsest tagasisidest, mis kinnitab, et e-arveldajast on paljudele väikeettevõtjatele juba reaalne kasu olnud, nimetati e-arveldaja Justiitsministeeriumi poolt ka justiitsvaldkonna aasta projektiks 2014.

 

 

 

Ida-Viru maakonna parimate kodanikuühenduste ja toetajate tunnustamine, esita oma kandidaat!

Esita kandidaat tunnustusele Ida-Virumaa aasta kodanikuühendus 2014!

Sillamäe Lastekaitse Ühing ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus avasid 15. oktoobrist kanditaatide esitamise Ida-Viru maakonna parimate kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate tunnustusele!
Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi raames toimub 28.11.2014 Jõhvi kontserdimajas Jõhvis, Ida-Virumaa kodanikuühenduste ja kodanikuühiskonna toetajate pidulik tunnustamine.

 

 1. Aasta vabaühendus 2014.      Tunnustame silmapaistvat MTÜd või sihtasutust, kes tegutseb avalikes      huvides.
 2. Aasta kodanikuühenduste tegu 2014 Tunnustame märkimisväärset üritust või projekti.
 3. Aasta      vabatahtlik 2014. Tunnustame vabatahtlikku, kes on oma      järjepideva panusega eelneva aasta jooksul silma paistnud
 4. Aasta kodanikuühiskonna toetaja      2014.      Tunnustame isikut, ettevõtet või avaliku sektori asutust, kes on eelneva      aasta jooksul eriti panustanud kodanikuühiskonna arendusse.

Enne kandidaatide esitamist tutvu konkursi juhendig www.ivek.eewww.sscw.eewww.ida-viru.maavalitsus.ee ja www.foorum2014.sscw.ee

Elektroonilised vormid kandidaatide esitamiseks asuvad www.ivek.ee, www.sscw.ee, www.ida-viru.maavalitsus.ee ja www.foorum2014.sscw.ee/tunnustus

Konkursi korraldajateks on SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Ida-Virumaa Maavalitsus ja MTÜ Sillamäe Lastekaitse Ühing.

Lisainfo:

Krista Pedak,

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

krista.pedak@ivek.ee;

+372 5087472.

 

Vassili Golikov,

MTÜ Sillamäe Lastkaitse Ühing

vassili@sscw.ee

+372 55602 993

Kutsume vabaühendusi osalema Ühisnädala novembrisündmustel

Kutsume Teid, head vabaühendused Ida-Virumaal  korraldama oma tegevust tutvustavaid avatud uste päevi, laatasid, ümarlaudu,  vabathtlike ja tublide inimeste tunnustamissündmusi, heategevusüritusi ja nendest teada andma Ida-Viru Ettevõtluskeskusele krista.pedak@ivek.ee või tatjana.zamorskaja@ivek.ee ning  loomulikult ka osalema nendes sündmustes, mille kohta leiad täpsemat teavet http://mty.arenduskeskused.ee/Yhisnadal/programm.html.

Tule Ühisnädalale, ole kaasas!

 

Tähelepanuväärivam Ühisnädala sündmus seniavaldatuist  Ida-Virumaal on

Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorum 2014 28.novembril 2014

Ootame osalejaid!

Registreerimine toimub veebilehel www.foorum2014.sscw.ee/registreerimine

Alates 15. September 2014 on avatud registreerimine Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumile 2014, foorumi raames toimuvale Vabaühenduste Laadale ja noorte kohtumisele ning aktiivset osavõttu oodatakse endiselt ka foorumi ettevalmistamiseks korraldatavatele praktilistele seminaridele.

Sillamäe Lastekaitse Ühing koostöös partneritega korraldab 28.11.2014 Jõhvis algusega kell 10:00 „Ida-Virumaa Kodanikuühiskonna Foorumi 2014“, et edendada venekeelse elanikkonna ja vene keelt suhtluskeelena kasutavate mittetulundusühenduste aktiivset osalemist kodanikuühiskonnas ja nende nähtavust kodanikuühiskonna tasandil. Foorumist võtavad osa kodanikeühenduste esindajad, noorteliidrid, kohaliku omavalitsuste- ja riigiasutuste esindajad, poliitikakujundajad, ettevõtted, võrgustike ja institutsioone esindajad ning ka kodanikuühiskonna arendamise ja kultuuridevahelise suhtlemise eksperdid ja olulise ühiskonnategelased üle Ida-Virumaa. Paralleelselt Foorumiga toimub 27-28.11 Vabaühenduste Laat, mis soovib pakkuda Ida-Virumaa vabaühendustele koha võrgustikutöö tegemiseks ja oma tegevuse ja parimate praktikate esitlemiseks, uute liikmete kaasamiseks ning koostöö algatamiseks.

Foorumi efektiivseks ettevalmistuseks on käimas ka praktilised seminarid Foorumi alateemadel. Veel toimumata seminarid ja nende teemad on järgnevad:

 1. Sotsiaalne innovatsioon, ettevõtlus ning avalike teenuste osutamine ja delegeerimine (Narvas 26.09 Narva Kolledž)
 2. Heategevus ja filantroopia & rahvusvaheline koostöö (Kohtla-Järve 03.10 Kohtla-Järve Linnavalitsus)
 3. Poliitika kujundamine ja selles osalemine (Jõhvi 10.10 Jõhvi Vallavalitsus)

 

100 osalejat Foorumile valitakse esitatud registreerimisavalduse alusel.Vabaühenduse osalemise eeltingimuseks on vabaühenduste küsimustiku täitmine ja korraldajatele esitamine (saab esitada nii veebilehel kui meili teel). Igast vabaühendusest saab osa võtta üks esindaja organisatsiooni kohta. Kiirusta, sest kohtade arv on piiratud!

 

 • Esitage oma avaldus Foorumil osalemiseks (15. September – 31. Oktoober). Tähtaeg 31 oktoober 2012 kell 23:59
 • Rahastajatel ja riiklikel katusorganisatsioonidel palume anda teada oma soovist osaleda Vabaühenduste Laadal oma väljapanekuga hiljemalt 20.10.2014.
 • Vabaühenduste      registreerimine Vabaühenduste Laadale on avatud 15.09.2014 –      31.10.2014

Lisainformatsiooni saamiseks Vabaühenduste Laada või Foorumi kohta kirjuta laat2014@sscw.ee või foorum2014@sscw.ee.

Foorumi toimumist toetavad: Siseministeerium ja  Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Kultuurministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Energia, Toila Spa Hotell, Tallink Grupp, Kiviõli Linn, Jõhvi Vald, Sillamäe Linn ja teised.

 

Foorumi korraldamist toetavad: Ida-Virumaa Maavalitsus, IVOL, Ida-Virumaa Ettevõtlus Keskus, EMSL, Tartu Ülikooli Narva Kolledž ja meedia partnerid Põhjarannik, Postimees, Den za Dnem, Virumaa Teataja ja palju teised.

 

 

Kohaliku omaalgatuse programm(KOP) ootab taotlusi

1.oktoober kell 16.30 lõpeb programmi taotluste vastuvõtt Ida-Viru Maavalitsuses, jana.pavlenkova@ida-viru.maavalitsus.ee

Toetusi saab taotleda kogukonna arengu (meede 1) ning elukeskkonna ja kogukonnateenuste arendamise (meede 2) kaudu.

kõigest täpsemalt http://www.kysk.ee/kop-taotlusvoorud/kop14-sygisvoor.

Aega on täna, 23.09 taotluse esitamiseks jäänud vaid 8 päeva.

IVEK II p.a.olulised sündmused vabaühendustele ja ettevõtjatele

Lugupeetud vabaühendused ja ettevõtjad,

IVEK ( SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ) on ette valmistanud Teile huvitavaid ja kasulikke koolitusi ja sündmusi.

Leiad koondinfo allpool olevast failist.

INFO – Olulised sündmused II p.a. MTÜ ja EV

Olete oodatud osalema ja kaasa rääkima!

Sinu IVEK

Tähelepanu ! IVEK kutsub oktoobris vabaühendusi koolitusele “Organisatsiooni disain”

Disainmõtlemise metoodika kaudu hindate ühenduse   lähteolukorda, vaatate üle eesmärgid ja suhted huvi-ja sihtgrupiga,   koostate tegevuskava ja määratlete järgnevate aastate visiooni,  täpsustate ressursid.

Koolitusel on grupitöid, praktilisi ülesandeid, on    kodutöö  vahenädalaks. Koolitaja Jana Kukk, IN Space.

Jälgige reklaami ajalehes Põhjarannik , mty.arenduskeskused.ee ja www.ivek.ee alates 15.septembrist 2014

Koolitus on eestikeelne, osalustasuga.

 

Arenguprogramm sotsiaalvaldkonna vabaühenduste juhtidele

SA IVEK SOOVITAB:

*Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik
kutsuvad vabaühenduste juhte vabatahtlike värbamise arenguprogrammi.*

Vabaühenduse juht, kas Sulle tundub, et Sul pole piisavalt vahendeid, et
tegeleda enda arendamisega ja organisatsiooni võimekuse tõstmisega? Kui
pakud teenuseid sotsiaalvaldkonnas ja otsid endale appi vabatahtlikke, siis
on arenguprogramm just sulle.

Programm kestab augustist 2014 kuni maini 2015, koos käiakse
Tallinna kesklinnas. Osalemine tasuta, kompenseeritakse reisikulud.

*Kandideerimiseks on aega 21. juunini.*

Info programmi koolitajate, sisu, ajakava, kandideerimise ja
kõige muu kohta leiad siit. <http://sev.ee/arenguprogramm/>

Arenguprogramm vabaühendustele

Vabaühenduse juht, kas Sulle tundub, et Sul pole piisavalt vahendeid, et tegeleda enda arendamisega ja organisatsiooni võimekuse tõstmisega?
Nüüd on avaneb suurepärane võimalus!
Kui Sa pakud teenuseid sotsiaalvaldkonnas ja otsid endale appi vabatahtlikke, siis tule osale Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku „Vabatahtlike värbamise arenguprogrammis“.

Kõik detailid saad lugeda SIIT

 

Liikumise MAALE ELAMA! infopäev Rakvere Maavalitsuse saalis 11.03 kell 13-15

Kutsume teid osalema 11.märtsil Rakveres Maavalitsuse saalis, algusega 13.00,  toimuval infopäeval „Maale elama“, kus saate teada,

  • mis on „Maale elama“ algatus ja mida ta pakub;
  • kuidas õnnestus 2013. aastal saada Lõuna-Eesti kogukondadesse uusi elanikke (Värska, Rõuge, Halliste, Misso näitel);
  • mida toob endaga kaasa 26. aprillil Tartus „Maale elama“ messil osalemine;
  • kuidas saada kasu www.maale-elama.ee infoportaalist;
  • mida arvab „Maale elama“ algatusest maale tulnud linlane.

Kohaliku Omaalgatuse Programmi infotund

Kohaliku Omaalgatuse Programmi infotunnid vabaühendustele  Pargi 27 Jõhvi , algusega kell 15.00-16.00 10.märtsil ja 18.märtsil.

Vabaühenduste konsultant Krista Pedak, registreerumine krista.pedak@ivek.ee

12-13.02.2014 vabaühenduste juhtidele ühenduse majandamise koolitus

Vähemalt ühe aasta tegutsenud vabaühenduste juhatuse liikmetele/tegevjuhtidele koolitus

“MTÜ MAJANDAMINE: TOODETE- JA TEENUSTE ARENDAMINE”

lähemaltalates  16.jaanuarist 2014 www.ivek.ee-sündmused

Kodanikuühiskonna Sihtkapital ootab taotlusi vabaühenduste arenguhüppe programmi.

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mis keskenduvad vabaühenduse tegevusvõimekuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel ja tegutsemisel olulise arenguhüppe

Vaata  täpsemalt http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/ah14

29.01.2013 algab vabaühendustele projektikoolitus Kiviõlis

Vähemalt 1 aasta tegutsenud vabaühenduste juhatuse liikmetele/tegevjuhtidele kahepäevane, tasuta, lähemalt www.ivek.ee-sündmused