Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

KUTSE – 14.01.2016 seminar puiduettevõtjatele

Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi teadlased kutsuvad 14. jaanuaril puiduettevõtteid arutlema teemal   „Millist puidukuivatit vajab Eesti puidutööstuse ettevõte?“

Täna olemasolevad puidukuivatuse tehnoloogiad ei rahulda kõiki Eesti ettevõtete vajadusi ning see on põhjus, miks Tartu Ülikool valmistab koostöös puidusektori ettevõtetega ette puidukuivatuse tehnoloogia arendamist rakendusuuringust kuni prototüüplahenduseni.

Seminaril tutvustame praegusi puidukuivatuse tehnilisi võimalusi ning ootame rohkematelt ettevõtetelt sisendit järgmistele küsimustele:

  • Millised on täna puidukuivatamise suurimad probleemid?
  • Milline on Eestis enamkuivatatav puit?
  • Millises mõõdus ja kuidas on kuivatusprotsessis kõige mõistlikum viis puidujääke ära kasutada?

Selleks, et uus puidukuivatuse seade saaks selline nagu sinu ettevõttel vaja, peaksid 14. jaanuaril kohale tulema, et anda sisendit puidukuivatuse seadme arendusse.

Seminari oodatavaks tulemuseks on sektori ettevõtete poolt püstitatud puidukuivatamise probleemidele Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi teadlaste abiga uute ressursitõhusate tehnoloogiliste lahenduste leidmine ja puidutööstuse sektorile sobiva puidukuivatuse seadme väljaarendamine.

Aeg ja koht

14. jaanuar 2016 kell 10.00-12.00

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER Väimelas http://tsenter.ee/

Seminari päevakava

10.00-10.15 Sissejuhatus teemasse – Vahur Valdna, TÜ Tehnoloogiainstituut

10.15-10.45 Puidukuivatite sisekliima modelleerimine – Vahur Zadin, TÜ Tehnoloogiainstituut

10.45-11.15  Puidu vaakumkuivatus – Vahur Zadin/Tauri Tätte, TÜ Tehnoloogiainstituut

11.15-11.45 Osalejate vaheline arutelu puidukuivatamise tehnoloogiate teemal, ettevõtete poolsed probleemipüstitused

11.45-12.00 Uue modulaarse puidukuivati väljaarendamine Sihtasutus Archimedes rakendusuuringu toetusmeetmega – Vahur Valdna

12.00 Kokkuvõtete tegemine

Oma osalusest palun teatada 12. jaanuariks aadressil tsenter@tsenter.ee või tel 782 0298

Täiendav info: Vahur Valdna, TÜ Tehnoloogiainstituut, tel 5698 1612 või

Hille Lillemägi, Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Turundusjuht, Tel +372 5302 5373, http://tsenter.ee/

Kutse – Tule Ida-Viru Mentorklubisse!

Lugupeetud ettevõtja!

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 2016. aastal Ida-Virumaal mentorklubi.

Mentorklubi on ettevõtjate kohtumispaik, kus algajad ettevõtjad (mentiid)  kohtuvad kogenud ettevõtjatega (mentorid)  ning üheskoos õpitakse ja arenetakse.

Programmis osalev ettevõtja saab :

  • täiendada oma ettevõtlusalaseid teadmisi
  • laiendada kontaktvõrgustikku
  • kohtuda ja suhelda teiste ettevõtjatega
  • õppida teiste kogemustest
  • arutleda erinevate teemade ja küsimuste üle, mis on sulle olulised
  • saab anda oma panuse maakonna ettevõtluse arengusse

Kogu täpsema info klubi tegevuse kohta saab siit – http://ivek.ee/teenused/ettevotjale/mentorprogramm/

Mentorklubi toimub eesti keeles.

Lugupeetud ettevõtja, kui sul on soov ja tekkis huvi mentorklubis osaleda, siis palun anna sellest teada e-maili teel aadressil: kersti.liiva@ivek.ee

Lisainfo: Kersti Liiva, tel. 5158929 või e-mail: kersti.liiva@ivek.ee

Ida-Viru maakonnas korraldab ja koordineerib mentorklubisid  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK).

2016 aasta mentorprogramm toimub koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengufondi vahenditest.

„Work in Estonia“ programm on tekitanud sadades välisspetsialistides huvi Eestis töötamise vastu

Kevadel käivitunud välisspetsialistide teavitusprogramm „Work in Estonia“ on tekitanud välismaalastes elava huvi Eestis töötamise vastu. Programmi esimeses faasis on saadetud Eesti ettevõtetele Soomest ja Ukrainast üle 400 sooviavalduse.

„Work in Estonia“ projektijuht Karin Patune ütleb, et ettevõtetest saadud tagasiside põhjal võib tõdeda, et sihtriikides tehtud teavituskampaania on aidanud tõsta tööpakkumiste nähtavust. Seitsme kuu jooksul on portaalis tööpakkumisi vaadatud ligi 40 000 korda.

„Work in Estonia“ on selle aasta kevadel EASi algatatud programm, mis toetab Eestis tegutsevaid ettevõtteid kõrgelt kvalifitseeritud välisspetsialistide värbamisel.  Tegutsetakse riikides, kus nähakse potentsiaali Eesti ettevõtetele vajalike töötajate leidmiseks. Teavitustööd alustati esmalt Soomes ning pilootprojekt viidi läbi Ukrainas, 2016. aastal jätkuvad tegevused mõlemas riigis. Ühtlasi käib uute sihtriikide kaardistamine.Infomaterjalid ja tööpakkumised nii Eestis töötamisest huvitatud välisspetsialistidele kui ka tööandjatele on koondatud veebilehele www.workinestonia.com

Eesti ettevõtted vajavad ambitsioonikamaid ekspordiplaane

Täna, 9. detsembril avalikustatud Ernst&Young´i uuringust „Eesti eksportööride konkurentsivõime“ selgus, et Eesti eksport on jäänud viimastel aastatel samale tasemele püsima. Samas on eksportivate ettevõtete arv tublisti kasvanud.

Kui kümme aastat tagasi oli Eesti ettevõtete peamiseks konkurentsieeliseks hind, siis nüüd on määrav toodete ja teenuste kvaliteet ning arendustöö.

Uuringu tulemusena soovitatakse ettevõtetel seada kõrgemad ekspordiambitsioonid, planeerida eksporditegevusi strateegilisemalt, tegeleda rohkem tootearendusega ning tõhustada koostööd teiste eksportööridega.

Kogu uudis on leitav siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6117&utm_source=newsletter

Kümme konkurentsivõimelist klastrit saavad tuule tiibadesse

EAS aitab kaasa kümnele klastri projektile, et suurendada ettevõtluse ja teaduse koostööd ning tõsta seeläbi ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Toetust saavate klastrite tegevusalad on meditsiiniteenustest kuni digitaalehituse ja kaitsetööstuseni välja.

ASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor Tea Danilovi sõnul on selle perioodi programm suunatud ettevõtete turundus- ja arendustegevustele nutika spetsialiseerumise kasvualades. Juuni alguses avatud esimesse klastrite vooru laekus kokku kolmteist taotlust.

Ühe projekti toetus on maksimaalselt 600 000 eurot. Klastrite programmi eelarve on kokku 10 miljonit eurot, millest esimese taotlusvooru eelarve oli 5 miljonit eurot. Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kogu info täpsemalt siin – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6116&utm_source=newsletter

 

Loomesektorit julgustatakse koostööle teiste sektoritega

30. novembril avas EAS loomemajanduse arendamise meetmes uue tegevuse „Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega“, mis on suunatud loomemajanduse ja teiste majandussektorite koostööprojektide elluviimisele.

Toetus ühe projekti kohta on kuni 50% projekti maksumusest ning maksimaalselt kuni 20 000 eurot. Tuleb arvestada, et projekti omafinantseering peab sisaldama vähemalt poole ulatuses kasusaajate rahalist panust. Loomemajanduse sektoris tegutsevaid ettevõtjaid käsitletakse teenusepakkujatest kasusaajatena, kes samuti panustavad rahaliselt projekti elluviimisesse.

Taotlusi saab esitada  jooksvalt läbi EASi e-teeninduse. Tegevuse eelarve on 700 000 eurot.  Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Toetusmeetme lisainfo siin – http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/loomemajandus/yhisprojektid

Muud loomemajanduse toetused ja lisainfo: www.eas.ee/loomemajandus

Kogukonnakonverentsil tunnustati Ida-Virumaa kogukonna arendajaid

27.11.2015 Narva Kolledžis toimunud Kogukonnakonverentsil tunnustati
konkursi Ida-Virumaa Kogukonna Säde 2015 nominente ja võitjaid.

Konkursi viies kategoorias tunnistati Kogukonna sädemeteks 2015 Ida-Virumaal

Kogukonna arendaja- Kaja Kurve ja Ene Tasa Puhatu külast Illuka vallast, küla kogukonna ühendaja
Kogukonna arendaja (ühendus)- Avinurme Pristimeeste Selts , kogukonna huvide kaitsja
Kogukonna hea tegu- MTÜ Hingesoojus Bronislava Pupkevitš , järjekindel tegevus abivajajate heaks
KOP projekt- Lauluklubi EHHO- multifilm Narva legendid ja tõsiasjad
Noor kogukonna arendaja- Yulia Dem Mitteformaalse õppe keskusest Vita Tiim mitmekülgne ja arendav tegevus

Konkurssi toetasid Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Ida-Viru Maavalitsus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallink, SLÜ

Osale ühisstendil transpordi- ja logistikamessil TransRussia 2016

EAS kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile transpordi- ja logistikamessil TransRussia 2016, mis toimub 19. – 22. aprillini 2016 Moskvas. Messil osalemist rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

TransRussia on suurim rahvusvaheline transpordi- ja logistika teenuseid ja tehnoloogiaid tutvustav mess ja konverents Venemaal. 2016. a toimub üritus Moskva messikeskuses Crocus Expo. Iga-aastane TransRussia on üritus, kuhu tulevad kokku Venemaa, SRÜ-riikide ja Baltimaade transpordisektori esindajad alates sadamatest, raudteest ja ekspedeerijatest kuni transpordisektori IT-ettevõtete ja kauba käitlemisseadmete tootjateni.

2015. aastal osales messil TransRussia 360 eksponenti 27st riigist. Kokku külastas messi 13 516 osalejat 53st riigist ning 70st Venemaa regioonist.

Messi kodulehekülg www.transrussia.ru.

Ühisstendile ootame osalema Eesti ettevõtteid, mis pakuvad erinevaid tooteid ja teenuseid kogu transpordi- ja logistikasektoris (transpordi- ja logistikateenused, infrastruktuur, kinnisvara, infosüsteemid ja tehnoloogia).

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 9. detsembril 2015.

Lisainfo – http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=1731

Innovatsiooni- ja arendusosak elavdab ettevõtluse ja teaduse koostööd

Täna, 25. novembril avas EAS taotluste esitamiseks innovatsiooni- ja arendusosakud ettevõtjatele. Osakud on mõeldud ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vaheliste kontaktide loomiseks ning koostöö elavdamiseks.

Innovatsiooni- ja arendusosakud on suunatud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Innovatsiooniosaku eesmärk on esmakordsete kontaktide loomise soodustamine. Arendusosaku eesmärk on soodustada jätkukoostööd ettevõtte arenduspartneritega, mille tulemusena panustatakse uue toote, teenuse või tehnoloogia valmimisse.

Osakute eelarve on kokku 10 miljonit eurot, millest innovatsiooniosak moodustab 4 miljonit ja arendusosak 6 miljonit eurot. Innovatsiooniosaku toetus on kuni 4000 eurot ettevõtte kohta ning toetuse määr kuni 80% projekti maksumusest. Arendusosaku toetus on kuni 20 000 eurot ettevõtte kohta ja toetuse määr kuni 70% projekti maksumusest.

Taotlusi saab esitada alates 25. novembrist jooksvalt läbi EASi e-teeninduse.

Kogu uudise leiab siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6110utm_source=newsletter

Alustava ettevõtte starditoetus muutub kättesaadavamaks

Ettevõtlusminister Liisa Oviir allkirjastas määruse, mis muudab starditoetuse taotlemise tingimusi. Muudatuste järgselt saavad nüüd taotlust esitada ka isikud, kellel on olnud varasem ettevõtja kogemus. Samuti muutuvad taotluse turundus- ja palgakulude tingimused ning suurenevad Tallinnast ja Tartust väljapool tegutsevate ettevõtete eelised.

Vaata täispikka uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6106utm_source=newsletter

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljastatav starditoetus on loodud ettevõtluse kasvu soodustamiseks ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks. Meetme eelarve on 8,1 miljonit eurot.