Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

KUTSE – 14.01.2016 seminar puiduettevõtjatele

Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi teadlased kutsuvad 14. jaanuaril puiduettevõtteid arutlema teemal   „Millist puidukuivatit vajab Eesti puidutööstuse ettevõte?“

Täna olemasolevad puidukuivatuse tehnoloogiad ei rahulda kõiki Eesti ettevõtete vajadusi ning see on põhjus, miks Tartu Ülikool valmistab koostöös puidusektori ettevõtetega ette puidukuivatuse tehnoloogia arendamist rakendusuuringust kuni prototüüplahenduseni.

Seminaril tutvustame praegusi puidukuivatuse tehnilisi võimalusi ning ootame rohkematelt ettevõtetelt sisendit järgmistele küsimustele:

 • Millised on täna puidukuivatamise suurimad probleemid?
 • Milline on Eestis enamkuivatatav puit?
 • Millises mõõdus ja kuidas on kuivatusprotsessis kõige mõistlikum viis puidujääke ära kasutada?

Selleks, et uus puidukuivatuse seade saaks selline nagu sinu ettevõttel vaja, peaksid 14. jaanuaril kohale tulema, et anda sisendit puidukuivatuse seadme arendusse.

Seminari oodatavaks tulemuseks on sektori ettevõtete poolt püstitatud puidukuivatamise probleemidele Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi teadlaste abiga uute ressursitõhusate tehnoloogiliste lahenduste leidmine ja puidutööstuse sektorile sobiva puidukuivatuse seadme väljaarendamine.

Aeg ja koht

14. jaanuar 2016 kell 10.00-12.00

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER Väimelas http://tsenter.ee/

Seminari päevakava

10.00-10.15 Sissejuhatus teemasse – Vahur Valdna, TÜ Tehnoloogiainstituut

10.15-10.45 Puidukuivatite sisekliima modelleerimine – Vahur Zadin, TÜ Tehnoloogiainstituut

10.45-11.15  Puidu vaakumkuivatus – Vahur Zadin/Tauri Tätte, TÜ Tehnoloogiainstituut

11.15-11.45 Osalejate vaheline arutelu puidukuivatamise tehnoloogiate teemal, ettevõtete poolsed probleemipüstitused

11.45-12.00 Uue modulaarse puidukuivati väljaarendamine Sihtasutus Archimedes rakendusuuringu toetusmeetmega – Vahur Valdna

12.00 Kokkuvõtete tegemine

Oma osalusest palun teatada 12. jaanuariks aadressil tsenter@tsenter.ee või tel 782 0298

Täiendav info: Vahur Valdna, TÜ Tehnoloogiainstituut, tel 5698 1612 või

Hille Lillemägi, Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Turundusjuht, Tel +372 5302 5373, http://tsenter.ee/

Kutse – Tule Ida-Viru Mentorklubisse!

Lugupeetud ettevõtja!

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 2016. aastal Ida-Virumaal mentorklubi.

Mentorklubi on ettevõtjate kohtumispaik, kus algajad ettevõtjad (mentiid)  kohtuvad kogenud ettevõtjatega (mentorid)  ning üheskoos õpitakse ja arenetakse.

Programmis osalev ettevõtja saab :

 • täiendada oma ettevõtlusalaseid teadmisi
 • laiendada kontaktvõrgustikku
 • kohtuda ja suhelda teiste ettevõtjatega
 • õppida teiste kogemustest
 • arutleda erinevate teemade ja küsimuste üle, mis on sulle olulised
 • saab anda oma panuse maakonna ettevõtluse arengusse

Kogu täpsema info klubi tegevuse kohta saab siit – http://ivek.ee/teenused/ettevotjale/mentorprogramm/

Mentorklubi toimub eesti keeles.

Lugupeetud ettevõtja, kui sul on soov ja tekkis huvi mentorklubis osaleda, siis palun anna sellest teada e-maili teel aadressil: kersti.liiva@ivek.ee

Lisainfo: Kersti Liiva, tel. 5158929 või e-mail: kersti.liiva@ivek.ee

Ida-Viru maakonnas korraldab ja koordineerib mentorklubisid  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK).

2016 aasta mentorprogramm toimub koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengufondi vahenditest.

„Work in Estonia“ programm on tekitanud sadades välisspetsialistides huvi Eestis töötamise vastu

Kevadel käivitunud välisspetsialistide teavitusprogramm „Work in Estonia“ on tekitanud välismaalastes elava huvi Eestis töötamise vastu. Programmi esimeses faasis on saadetud Eesti ettevõtetele Soomest ja Ukrainast üle 400 sooviavalduse.

„Work in Estonia“ projektijuht Karin Patune ütleb, et ettevõtetest saadud tagasiside põhjal võib tõdeda, et sihtriikides tehtud teavituskampaania on aidanud tõsta tööpakkumiste nähtavust. Seitsme kuu jooksul on portaalis tööpakkumisi vaadatud ligi 40 000 korda.

„Work in Estonia“ on selle aasta kevadel EASi algatatud programm, mis toetab Eestis tegutsevaid ettevõtteid kõrgelt kvalifitseeritud välisspetsialistide värbamisel.  Tegutsetakse riikides, kus nähakse potentsiaali Eesti ettevõtetele vajalike töötajate leidmiseks. Teavitustööd alustati esmalt Soomes ning pilootprojekt viidi läbi Ukrainas, 2016. aastal jätkuvad tegevused mõlemas riigis. Ühtlasi käib uute sihtriikide kaardistamine.Infomaterjalid ja tööpakkumised nii Eestis töötamisest huvitatud välisspetsialistidele kui ka tööandjatele on koondatud veebilehele www.workinestonia.com

Eesti ettevõtted vajavad ambitsioonikamaid ekspordiplaane

Täna, 9. detsembril avalikustatud Ernst&Young´i uuringust „Eesti eksportööride konkurentsivõime“ selgus, et Eesti eksport on jäänud viimastel aastatel samale tasemele püsima. Samas on eksportivate ettevõtete arv tublisti kasvanud.

Kui kümme aastat tagasi oli Eesti ettevõtete peamiseks konkurentsieeliseks hind, siis nüüd on määrav toodete ja teenuste kvaliteet ning arendustöö.

Uuringu tulemusena soovitatakse ettevõtetel seada kõrgemad ekspordiambitsioonid, planeerida eksporditegevusi strateegilisemalt, tegeleda rohkem tootearendusega ning tõhustada koostööd teiste eksportööridega.

Kogu uudis on leitav siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6117&utm_source=newsletter

Kümme konkurentsivõimelist klastrit saavad tuule tiibadesse

EAS aitab kaasa kümnele klastri projektile, et suurendada ettevõtluse ja teaduse koostööd ning tõsta seeläbi ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Toetust saavate klastrite tegevusalad on meditsiiniteenustest kuni digitaalehituse ja kaitsetööstuseni välja.

ASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor Tea Danilovi sõnul on selle perioodi programm suunatud ettevõtete turundus- ja arendustegevustele nutika spetsialiseerumise kasvualades. Juuni alguses avatud esimesse klastrite vooru laekus kokku kolmteist taotlust.

Ühe projekti toetus on maksimaalselt 600 000 eurot. Klastrite programmi eelarve on kokku 10 miljonit eurot, millest esimese taotlusvooru eelarve oli 5 miljonit eurot. Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kogu info täpsemalt siin – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6116&utm_source=newsletter

 

Loomesektorit julgustatakse koostööle teiste sektoritega

30. novembril avas EAS loomemajanduse arendamise meetmes uue tegevuse „Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega“, mis on suunatud loomemajanduse ja teiste majandussektorite koostööprojektide elluviimisele.

Toetus ühe projekti kohta on kuni 50% projekti maksumusest ning maksimaalselt kuni 20 000 eurot. Tuleb arvestada, et projekti omafinantseering peab sisaldama vähemalt poole ulatuses kasusaajate rahalist panust. Loomemajanduse sektoris tegutsevaid ettevõtjaid käsitletakse teenusepakkujatest kasusaajatena, kes samuti panustavad rahaliselt projekti elluviimisesse.

Taotlusi saab esitada  jooksvalt läbi EASi e-teeninduse. Tegevuse eelarve on 700 000 eurot.  Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Toetusmeetme lisainfo siin – http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/loomemajandus/yhisprojektid

Muud loomemajanduse toetused ja lisainfo: www.eas.ee/loomemajandus

Kogukonnakonverentsil tunnustati Ida-Virumaa kogukonna arendajaid

27.11.2015 Narva Kolledžis toimunud Kogukonnakonverentsil tunnustati
konkursi Ida-Virumaa Kogukonna Säde 2015 nominente ja võitjaid.

Konkursi viies kategoorias tunnistati Kogukonna sädemeteks 2015 Ida-Virumaal

Kogukonna arendaja- Kaja Kurve ja Ene Tasa Puhatu külast Illuka vallast, küla kogukonna ühendaja
Kogukonna arendaja (ühendus)- Avinurme Pristimeeste Selts , kogukonna huvide kaitsja
Kogukonna hea tegu- MTÜ Hingesoojus Bronislava Pupkevitš , järjekindel tegevus abivajajate heaks
KOP projekt- Lauluklubi EHHO- multifilm Narva legendid ja tõsiasjad
Noor kogukonna arendaja- Yulia Dem Mitteformaalse õppe keskusest Vita Tiim mitmekülgne ja arendav tegevus

Konkurssi toetasid Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Ida-Viru Maavalitsus, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Tallink, SLÜ

Osale ühisstendil transpordi- ja logistikamessil TransRussia 2016

EAS kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile transpordi- ja logistikamessil TransRussia 2016, mis toimub 19. – 22. aprillini 2016 Moskvas. Messil osalemist rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

TransRussia on suurim rahvusvaheline transpordi- ja logistika teenuseid ja tehnoloogiaid tutvustav mess ja konverents Venemaal. 2016. a toimub üritus Moskva messikeskuses Crocus Expo. Iga-aastane TransRussia on üritus, kuhu tulevad kokku Venemaa, SRÜ-riikide ja Baltimaade transpordisektori esindajad alates sadamatest, raudteest ja ekspedeerijatest kuni transpordisektori IT-ettevõtete ja kauba käitlemisseadmete tootjateni.

2015. aastal osales messil TransRussia 360 eksponenti 27st riigist. Kokku külastas messi 13 516 osalejat 53st riigist ning 70st Venemaa regioonist.

Messi kodulehekülg www.transrussia.ru.

Ühisstendile ootame osalema Eesti ettevõtteid, mis pakuvad erinevaid tooteid ja teenuseid kogu transpordi- ja logistikasektoris (transpordi- ja logistikateenused, infrastruktuur, kinnisvara, infosüsteemid ja tehnoloogia).

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 9. detsembril 2015.

Lisainfo – http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=1731

Innovatsiooni- ja arendusosak elavdab ettevõtluse ja teaduse koostööd

Täna, 25. novembril avas EAS taotluste esitamiseks innovatsiooni- ja arendusosakud ettevõtjatele. Osakud on mõeldud ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vaheliste kontaktide loomiseks ning koostöö elavdamiseks.

Innovatsiooni- ja arendusosakud on suunatud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Innovatsiooniosaku eesmärk on esmakordsete kontaktide loomise soodustamine. Arendusosaku eesmärk on soodustada jätkukoostööd ettevõtte arenduspartneritega, mille tulemusena panustatakse uue toote, teenuse või tehnoloogia valmimisse.

Osakute eelarve on kokku 10 miljonit eurot, millest innovatsiooniosak moodustab 4 miljonit ja arendusosak 6 miljonit eurot. Innovatsiooniosaku toetus on kuni 4000 eurot ettevõtte kohta ning toetuse määr kuni 80% projekti maksumusest. Arendusosaku toetus on kuni 20 000 eurot ettevõtte kohta ja toetuse määr kuni 70% projekti maksumusest.

Taotlusi saab esitada alates 25. novembrist jooksvalt läbi EASi e-teeninduse.

Kogu uudise leiab siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6110utm_source=newsletter

Alustava ettevõtte starditoetus muutub kättesaadavamaks

Ettevõtlusminister Liisa Oviir allkirjastas määruse, mis muudab starditoetuse taotlemise tingimusi. Muudatuste järgselt saavad nüüd taotlust esitada ka isikud, kellel on olnud varasem ettevõtja kogemus. Samuti muutuvad taotluse turundus- ja palgakulude tingimused ning suurenevad Tallinnast ja Tartust väljapool tegutsevate ettevõtete eelised.

Vaata täispikka uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6106utm_source=newsletter

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljastatav starditoetus on loodud ettevõtluse kasvu soodustamiseks ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks. Meetme eelarve on 8,1 miljonit eurot.

Eesti riigi bränd @misoneesti.

Igaühel meist on oma ettekujutus Eestist ja nägemus meie maa tulevikust. Just praegu on hea võimalus need lood ja visioonid ühiselt kokku koguda ning nii saab igaüks olla osa Eesti tuleviku ja maine kujundamisest.

18. novembril algas riigibrändi uuendamise järgmine etapp. Avatud on ühisloome veebileht misoneesti.err.ee, kus saab järgnevatel kuudel jagada pilte ja lugusid ning joonistada Eestile märgi. Märgikonkursi peapreemia on 4000 eurot.

Millega tegu? Saab lähemalt vaadata siit – http://estonia.eu/misoneesti/

Tule Hollandi ja Saksamaa sihtturuseminarile!

EAS korraldab 9. detsembril Hollandi ja Saksamaa turgude seminari toiduainete tööstuse ettevõtjatele. Holland ja Saksamaa on kaks kõige atraktiivsemat, samas kõige küllastunumat toiduainete tööstuse sihtturgu Euroopas. Seminar annab detailse ülevaate turule sisenemise võimalustest, samuti jagatakse infot kontaktide ja koostöövõimaluste kohta. Seminari rahastab EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahendidest.

Seminaril esineb kolm välislektorit.

Seminaril osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 4. detsembril.
Seminar on inglise keeles, kohtade arv on piiratud.

Täpsem programm ja registreerimine www.eas.ee/sihtturuseminar.

Riik ärgitab ettevõtjaid kastist välja mõtlema

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade 17. november 2015

Uuenduslike ideede testimiseks ja arendamiseks ning ettevõtteväliste tippspetsialistide kaasamiseks on ettevõtjatel 25. novembrist võimalik taotleda innovatsiooni- ja arendusosakut.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et lõviosa Eesti majandusest ei kõneta koostöö meie kodumaise teadus- ja arendus sektoriga. „Ettevõtete jaoks on innovaatiliste tegevuste pingereas koostöö ülikoolidega üks madalaimatest, seda edestavad messid ja näitused.“

„Ettevõtete ja teadus-arendus sektori vahelise koostöö stimuleerimiseks oleme välja töötanud innovatsiooniosaku meetme,“ lausus Oviir ja täpsustas, et lisandunud arendusosak võimaldab hea arenduspotentsiaaliga ideele taotleda suuremamahulist jätkutoetust.

Edasi leiab kogu uudise siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6101utm_source=newsletter

Eesti ettevõtted arendavad koostööd Saksamaaga

EASi korraldatud ärivisiidil Baden-Württembergis vahetasid Eesti ettevõtjad Saksamaaga kogemusi infotehnoloogia kasutamisest tööstuses. Ühtlasi rajati visiidi jooksul teed süvenevale Eesti ja Saksamaa vahelisele koostööle. Koos mainekate Eesti IT- ja tööstusettevõtetega viibis Saksamaal ka ettevõtlusminister Liisa Oviir.

Kogu uudis pikemalt on leitav siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6100&utm_source=newsletter

EASi toel on loodud 500 uut ettevõtet

Ernst&Young´i läbi viidud uuringust selgus, et EASi teenuste toel ja rahalise abita on viimasel kolmel aastal loodud 500 uut ettevõtet.

EAS pakub ettevõtjatele järjest rohkem teenuseid, mille kaasabil oma äri kasvatada. „Kui siiani oli EASi põhifookus toetuste andmisel, siis viimastel aastal on suurem rõhk pandud erinevatele teenustele. Pakume ettevõtetele rohkem mitterahalist abi teenustepaketi näol. Sinna paketti kuuluvad näiteks erinevad EASi koolitused, arenguprogrammid, messidel ja  kontaktreisidel osalemine. Ernst&Young viis läbi analüüsi ja hindas, millist kasu on ettevõtted neist teenustest saanud. Sealt selgus, et riigi rahalise toeta on asutatud 500 uut ettevõtet,“ selgitas EASi arendusüksuse juht Tanel Rebane. „Tegu oli Ajujahil ja alustavate ettevõtjate baaskoolitusel osalejatega. Näiteks alustas peale baaskoolitusel osalemist ettevõtlusega 778 inimest,“ lisas Rebane.

Edasi loe siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6098&utm_source=newsletter

Selgusid Ajujahi sada paremat

Oodatult tuli kõige rohkem ideid Tallinnast, 55 tükki. Samaaegselt on palju edasipääsejaid ka Pärnumaalt, järgmisse vooru pääses sealt kuus ideed. Edasipääsenute nimekirja näeb Ajujahi veebilehelt www.ajujaht.ee

Maakondlik ideede jaotus oli järgmine: Tallinnast 55, Tartumaalt 16, Harjumaalt 13, Pärnumaalt 6, Ida-Virumaalt 3, Läänemaalt 2, Lääne-Virumaalt 2, Jõgevamaalt 1, Põlvamaalt 1, Raplamaalt 1, Saaremaalt 1, Valgamaalt 1 ja Võrumaalt 1.

Vaata kogu uudist täpsemalt siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6097&utm_source=newsletter

Sotsiaalmeedia kampaania „Epic Estonia“ on nomineeritud ülikõrgele rahvusvahelisele tunnustusele

EASi turismiarenduskeskuse ja Tallinki ühiskampaania „Epic Estonia“ on nomineeritud ülikõrgele rahvusvahelisele tunnustusele. Tunnustust jagavad eksperdid maailma suurimal reisimessil World Travel Market, mis toimub Londonis.

Sotsiaalmeedia kampaania „Epic Estonia“ eesmärgiks oli pakkuda sel suvel 97 rootslasele ja tema sõpradele unikaalseid kiiksuga turismielamusi Eestis.

Kogu uudis on loetav edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6095&utm_source=newsletter

SEB ja KÜSK toetavad Ajujahil sotsiaalseid ettevõtteid 10 000 euroga

Ajujahi äriideede konkursil osalevaid sotsiaalseid ettevõtteid ootab eriauhind, mis võimaldab innovaatilistel mõtetel teoks saada. SEB ja Heateo Sihtasutuse mentorluse abil loodetakse tõsta osalevate sotsiaalsete ettevõttete oskuseid kasvada jätkusuutlikuks organisatsiooniks.

Täpsemalt info siin – http://kysk.ee/seb-ja-kusk-toetavad-ajujahil-sotsiaalseid-ettevotteid-10-000-euroga

Garage48 otsib uut Transferwise’i turismisektorist

Garage48 koostöös EASi turismiarenduskeskusega korraldab 13.-15. novembrini Pärnus arendusnädalavahetuse, et luua tehnoloogiaid globaalsele turismitööstusele. Eriti oodatakse osalema turismisektoris tegutsevaid naisi. Varasematel aastatel on Pärnus toimuv võrdse meeste ja naiste osakaaluga arendusnädalavahetus osutunud eriti edukaks, mida tõestab iduettevõtete nagu TimberDiameter, GoWorkaBit ja Sorry As A Service sünd.

Vaata kogu infot edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6086&utm_source=newsletter

EAS avas Wildbuild ’ile Norra elamuehitusturu

Eesti elumajaehitusettevõte Wildbuild on ehitanud maju nii Eestis kui Soomes ning nüüd läheb labidas mulda Norras. Oslo lähipiirkonnas Buskerudi rajoonis ehitatakse neli kortermaja koos lisahoonetega, mille turuväärtus on üle 5 miljoni euro.

Kogu uudis leitav siit –  http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6085&utm_source=newsletter

Kohtumine USA ettevõtjaga – Lawrence Wright

30.oktoobril kell 11:30 – 12:30 kohtub Virumaa Kolledžis ettevõtjatega USA-st pärit mentor, ettevõtja ja investeerimiskonsultant Lawrence Wright.

Vene keele oskajana on hr. Wright huvitatud loomast suhteid Ida-Virumaa ettevõtjatega ning jagama oma isiklikke kogemusi investeerimise ja ettevõtluse alal. Hr. Wright’i eriline huvi alustavate ettevõtete ning mentorluse vastu on teda motiveerinud suunduma väljapoole USA’d. Wright on õpetanud ühes Venemaa tugevaimas ärikoolis ning omab häid teadmisi Ida-Euroopa majandusarengu vastu.

Hr. Wright kohtub ettevõtetega individuaalselt. Aja broneerimine e-mailil: Liis.sepp@ttu.ee<mailto:Liis.sepp@ttu.ee> Vestlus toimub inglise või vene keeles.
Ühtlasi annab hr. Wright avatud loengu teemal „Крах в бизнесе – не стоит бояться!“ 10:30-11:30. Loeng on vene keeles. Rohkem infot siit – http://www.pkk.ee/et/uritused/teised-uritused/311-event-2015-10-30

Kutse võrdse kohtlemise teemalisele nõustamisele Jõhvis 29. oktoobril

29. oktoobril 2015 kell 14.00-17.00 Kersti Võlu Koolituskeskus (Kooli 7, Jõhvi)

 • Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed?
 • Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine?
 • Kas sind ei ole kutsutud töövestlusele, sest oled üle 50-aastane või sul on puue?
 • Kas sind ei ole edutatud, sest sa pole eestlane?

Võrdõigusvoliniku kantselei jurist annab nõu, mida sellistel juhtudel ette võtta ja kuidas kaitsta end diskrimineerimise korral.

Eestis on keelatud kohelda kedagi halvemini tema soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Palume nõustamisele eelnevalt registreeruda telefoni või e-kirja teel: 6269 059; info@svv.ee.

Registreerumisel palume lühidalt kirjeldada oma küsimust.

Maakondlik nõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

 

Aasta ettevõte 2015 on Kodumaja

8. oktoobri pidulikul auhinnagalal Eesti Parimad Ettevõtted 2015 pälvis Aasta Ettevõtte tiitli ehitusettevõte Kodumaja. Aasta Ettevõte valiti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) konkursi Ettevõtluse Auhind ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu Konkurentsivõime Edetabeli parimate seast.

EASi Ettevõtluse Auhind 2015 võitjad:

 • Aasta uuendaja Adcash
 • Aasta eksportöör Kodumaja
 • Aasta piirkonna ettevõte UPM-Kymmene Otepää
 • Aasta vastutustundlik  ettevõte Playtech Estonia
 • Aasta välisinvestor Westaqua-Invest

Vaata ettevõtlus konkursi kohta tervet uudist siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6083&utm_source=newsletter

Kutsume kuulama ettevõtluse rahvusvahelise kogemuse seminare – Narva Kolledzis

Tartu Ülikooli Narva kolledž kutsub kõiki ettevõtjaid, ettevõtluse eriala tudengeid ja ettevõtlusest huvitatud inimesi kuulama USA ettevõtja ja ettevõtlusõppe arendaja Brent Hales’i loenguid teemal “Ettevõtlus, rahvusvaheline kogemus”.

Seminarid toimuvad 6.-8. november Narva kolledžis.

See on ainulaadne võimalus saada osa maineka välisõppejõu rikkalikust kogemustepagasist, et julgustada ettevõtjaid viima oma äritegevus globaalsele tasemele. Hr. Hales on välja töötanud Minnesota Ülikoolis ettevõtlusprogrammi SEP. Milles seminaride käigus ka juttu tuleb.

Seminari töökeeleks on inglise keel. Osalemine on kõigile tasuta.

Palume huvitatutel registreeruda SIIN https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=57152&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0

Lisainfo:
Elen Elbra
Ettevõtluse ja projektijuhtimise programmijuht
Tartu Ülikooli Narva kolledž

http://www.narva.ut.ee/et/uudised/kutsume-kuulama-ettevotluse-rahvusvahelise-kogemuse-seminare

Täna avatakse Ajujahi üheksas hooaeg

Täna avatakse Eesti suurima äriideede konkursi Ajujaht uus hooaeg Viru konverentsikeskuses. Sel hooajal on konkursi auhinnafondiks  60 000 eurot ja uusi ideid oodatakse 25. oktoobrini. Parimad ideed võistlevad ka teleekraanil ja  ETV eetrisse jõuab kaheksa telesaadet. Sealjuures on konkursil uus saatejuht, visuaalne identiteet ja kodulehekülg.

“Ajujahi konkursi mõte on innustada inimesi tegelema ettevõtlusega ja meie julgustame neid alustama oma äriideega. Ajujaht on kaheksa aasta jooksul pidevalt arenenud ning nii osalejad kui ka esitatud ideed on muutunud küpsemaks.” rääkis EASi ettevõtluse ja ekspordikeskuse direktor Tea Danilov. Ta lisas, et Ajujahi uus visuaalne identiteet on muutuste peegelduseks ning loodetavasti innustab inimesi konkursil osalema.

Kogu uudis on leitav siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6050utm_source=newsletter

Aasta Ettevõte 2015 tiitlile kandideerivad seitse ettevõtet

Aasta Ettevõte 2015 tiitlile kandideerivad sel aastal Westaqua-Invest OÜ, UPM-Kymmene Otepää AS, Playtech Estonia OÜ, Kodumaja AS, Adcash OÜ, Merko Ehitus AS ja Interstudio OÜ. Aasta Ettevõte kuulutatakse välja neljapäeval, 8. oktoobril toimuval pidulikul Eesti parimate ettevõtete auhinnagalal Noblessneri Valukojas.

Aasta Ettevõte 2015 tiitel antakse välja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu ettevõtluskonkursi Eesti Parimad Ettevõtted raames.

Eesti parimaid ettevõtteid tunnustatakse 8. oktoobri õhtul toimuval pidulikul auhinnagalal, millest teeb otseülekande ka ETV.

Vaata edasi täpsemalt siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6052utm_source=newsletter

Algas üle-eestiline ettevõtlusnädal

Oktoobrikuu teisel nädalal leiab taas aset iga-aastane ettevõtlusnädal peateemaga „Nutikas ettevõtlus“. Ettevõtmisse on seekord kaasatud kaheksa linna, kus toimub 5. – 11. oktoobrini kokku ligi 200 erinevat üritust.

Loe kogu uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6047utm_source=newsletter

TEDx-konverents TÜ Narva Kolledžis 10.oktoobril

Laupäeval, 10. oktoobril kell 10.00 algab Tartu Ülikooli Narva kolledžis teistkordselt TEDx-konverents, mille selle aasta teemadeks on meid ümbritsevad tehnoloogiad ja inimeste suhestumine tehnikaga.

TEDxNarva toimub kolmes keeles: eesti, inglise ja vene keeles ning kohapeal on tagatud sünkroontõlge eesti ja vene keelde. Konverentsi osalustasu on seitse eurot ja registreerimine on avatud ürituse kodulehel: www.tedxnarva.ee

Konverents on suunatud nii Ida-Virumaa kohalikele inimestele kui ka meie külalistele. Eesmärgiks on inimesi inspireerida kaasa mõtlema ja tegutsema, jagades nendega vahvaid ideid ning erinevaid võimalusi koostööks.

Lisainfo meie kodulehel www.tedxnarva.ee
Registreeruge ja kohtume TEDxNarva üritusel!

8. oktoobril heisatakse ettevõtjate auks riigilipud

Koalitsioonileppe lubadus seada sisse ettevõtja päev kiideti heaks ning valitsuse korraldusel peab sel päeval, 8. oktoobril heiskama riigilipu.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et riigilipu heiskamisega tahame juhtida avalikkuse tähelepanu ettevõtlikele inimestele ja ettevõtjate rollile, et ettevõtjaks olemist senisest enam väärtustada.

Kogu info täpsemalt on leitav siit –  http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6045&utm_source=newsletter

Juhtimisalased trendid jõuavad Eesti ettevõtetesse hilinemisega

EASi tellitud uuringust selgus, et Eesti firmade juhtimispraktikad on Lääne ettevõtetega võrreldes maha jäänud, sest Eestisse jõuavad kaasaegsed juhtimisalased trendid 2 – 3 aastase hilinemisega.

EASi juhatuse liikme Indrek Kaju sõnul näitavad uuringu andmed, et Eesti ettevõtete juhtimispraktikad on  mugavustooni pidama jäädud. „Arvestades pideva arenguga Lääne-Euroopa ettevõtetes ja millenniumi põlvkonna muutunud ootustega töökoha ja juhtide suhtes on aeg hakata juhtimispraktikaid ümber kujundama. Eesti ettevõtted peaksid rohkem tähelepanu pöörama rahvusvahelistumisele, ekspordile ja innovatsioonile,“ selgitas Kaju.

Kogu uudis on leitav siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6043&utm_source=newsletter

„Ettevõtlikkus kooli“ viib nädala jooksul kokku tippettevõtjad ja koolinoored

Ettevõtlusnädala jooksul, 5. -9. oktoobrini külastavad kümned Eesti ettevõtjad ja tippjuhid põhikoole, gümnaasiume ja kutsekoole, või võtavad õpilasi vastu oma ettevõttes. Tänase seisuga lööb kaasa üle veerandsaja ettevõtja ja kooli. Koolidel on võimalus veel projektiga huvi korral kaasa tulla.

Kogu ettevõtmise fookuses on tekitada koolinoortes huvi ettevõtlusega tegelemise vastu. Selleks räägivad ühe koolitunni jooksul ettevõtjad noortele oma loo, kuidas neist sai ettevõtja või juht ja, millised on olnud nende olulisemad õppetunnid sellel teel.

Vaata edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6022&utm_source=newsletter

Rootsi investorid on Eestisse panustanud üle nelja miljardi euro

Ettevõtlusminister tänas Laitses toimunud pidulikul üritusel Rootsi investoreid, kes on panustanud Eesti ettevõtluskeskkonna arendamisse ning soodustanud majanduse head käekäiku.

Viimase kahekümne aasta jooksul on Rootsi olnud suurim Eesti välisinvestor. Eesti Panga andmetel on Rootsi investorid investeerinud Eestisse üle nelja miljardi euro. Peamiselt on investeeritud finants- ja tööstussektorisse.

Tänasel Rootsi investorite tänuüritusel tõdeti, et rootslaste ja eestlaste töökultuur on paljuski sarnane ning ühised tegevused on olnud sujuvad ja tulemuslikud. Erinevaid tegevusi ning Rootsi majanduse praegust seisu arvesse võttes tõdeti, et alust on oodata, et koostöö jätkub ja elavneb veelgi.

Loe kogu uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6040&utm_source=newsletter

EAS avanes taotluste vastuvõtu rahvusvaheliste konverentside korraldamiseks Eestis

Rahvusvaheliste konverentside korraldajad saavad alates 17. septembrist esitada taotlusi toetuse saamiseks rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside meetmest. Toetuse taotlemine on jooksev ning taotlusi saab esitada kuni meetme eelarve vahendite lõppemiseni.

Vaata täpsemalt kogu uudist siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6013&utm_source=newsletter

Kutse kandideerima Rootsi Äriauhinnad 2015 konkursil

Sel aastal juba kümnendat korda toimuv ettevõtluskonkurss Rootsi Äriauhind 2015 kutsub kandideerima.  Rootsi Äriauhinda antakse sel aastal välja neljas kategoorias, konkursi kulminatsiooniks on 20.oktoobril Kumus toimuv rahvusvaheline konverents.

Sel aastal anname preemiad välja neljas kategoorias:

 • Parim jätkusuutlikult kasvav ettevõte;
 • Parim sotsiaalselt vastutustundlik projekt;
 •  Aasta noor ettevõtja;
 • Silmapaistev tehnoloogilise innovatsiooni projekt.

Kandideerima on oodatud kõik Eestis tegutsevad ettevõtted, mis on tegutsenud Eestis vähemalt 3 aastat. Kandideerida saab konkursi veebilehel: www.swedishbusinessawards.com kuni 16.septembrini.

Konkurssi korraldavad Rootsi Eksportnõukogu ja Rootsi Suursaatkond. Üritust toetavad Ericsson, kaitsetööstusettevõte Saab, EMT ja Elion, Rootsi Instituut, EAS ja Rootsi Kaubanduskoda.

Visiooniseminar 2015 – koostöö ettevõtete ja kõrgkooli vahel

Iga-aastane ettevõtetele suunatud teadus- ja arendustegevuse seminar toimub 4. november 2015, kell 09.55, Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas, Pärnu mnt. 62, Tallinn

Seminarile on oodatud : ettevõtted, kõrgkoolid, partnerid.

Vaata seminari kava ja lisainfot siit – http://www.tktk.ee/visiooniseminar

Üle-eestiline ettevõtlusnädal keskendub sel aastal nutikale ettevõtlusele

Tänavusel ettevõtlusnädalal, mille peateemaks on „Nutikas ettevõtlus“ löövad kaasa kaheksa linna ja üle Eesti toimub ligi 170 üritust.

Käesoleval aastal toimuvad ettevõtlusnädala üritused Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Viljandis, Raplas, Valgas ja Võrus. Nädala eesmärgiks tõsta ühiskonna ettevõtlusaktiivsust ning arendada ettevõtjate teadmisi.

Loe uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6008utm_source=newsletter

Vastutustundlik ettevõtlus – kus on kasu?

Vastutustundliku ettevõtluse konverentsi eesmärk on avada ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna vastutustundliku ja jätkusuutliku arengu temaatika nii Eesti kui rahvusvahelises kontekstis. Ettekannetes räägivad Eesti juhid vastutustundliku ettevõtluse hetkeolukorrast ja tulevikusuundadest ning oma reaalsetest kogemustest seoses vastutustundliku ettevõtluse, konkurentsivõime suurendamise ning ärikasuga. Konverents toimub 24. septembril Kumu Kunstimuuseumis.

Kogu täpsem info siin – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6009&utm_source=newsletter

Taotlusvoorud rahvusvahelistele kultuuri- ja spordisündmustele

Taotlusvoorud rahvusvahelistele kultuuri- ja spordisündmustele on avatud alates 22. oktoobrist 2015. Taotluste esitamise lõpptähtaeg on 13. novembril 2015 kell 17:00.

Toetuse eesmärgiks on suurendada Eesti tuntust rahvusvaheliste spordi- ja kultuurisündmuste ning konverentside toimumise sihtkohana. Toetust saab taotleda kultuuri- või spordisündmusele, millega kaasneb vähemalt 1000 väliskülastaja ööbimist Eestis.

Toetust antakse meetmest „Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamine“. Kultuuri- ja spordisündmuste toetamise eelarve 2015. aastaks on 400 000 eurot ja seda kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Infopäev taotlejatele toimub 13. oktoobril Tallinnas.

Lisainfo taotlemise kohta ning infopäevale registreerumine http://eas.ee/rsk

Tarbijakaitseamet ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsuvad 2015. aasta sügishooaja infopäevadele Suunanäitaja.

Ettevõtjatele ja ettevõtetes töötavatele inimestele mõeldud infopäev annab ülevaate kehtivatest õigusaktidest ning nõuetest, millega iga päev kokku puutute. Seekordsed Suunanäitajad keskenduvad vastavalt jae- ja e-kauplejatele ning teenusepakkujatele esitatavatele nõuetele, ebaausatele kauplemisvõtetele ja piiriülestele ostudele.

Infopäevi juhib Hanna Turetski-Toomik, tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja.

Infopäevad „Suunanäitaja – nõuded jaekauplejatele“ toimuvad:

1. oktoobril Tartus Atlantise konverentsikeskuses;

20. oktoobril Tallinnas Vene teatris, infopäev on sünkroontõlkega vene keeld;

11. novembril Kuressaares Ajamajas.

E-kauplejatele mõeldud „Suunanäitaja – kaupleja kohustused e-kaubanduses“ toimub 28. oktoobril Tallinnas Eesti Kaubandus-Tööstuskoja saalis.

Kogu info Suunanäitajatel käsitletavate teemade ja registreerumise kohta leiab siit  –  http://www.tarbijakaitseamet.ee/et/ettevotjale/suunanaitaja-2015-sugis

Kõik infopäevad toimuvad kella 9–16.45. Osavõtutasu on 25 eurot + käibemaks. Hind sisaldab lõunasööki, kohvipause ja jaotusmaterjale.

Kasutage seda suurepärast võimalust enda ja ka oma meeskonna koolitamiseks!

Tootearenduse meistriklass: kliendikesksed IT-lahendused

EAS on alustanud registreerimist sügis-talvisesse tootearenduse meistriklassi, mis algab 8. oktoobril ja kestab järgmise aasta veebruari lõpuni. Programm sisaldab kolme koolituspäeva, ettevõtete külastusi ning individuaalse nõustamise ehk coaching’u tsüklit, millega toetatakse ettevõtte arendustegevust.

Koolitusele saab registreerida kuni 21. septembrini aadressil http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/innovatsioon/tootearenduse-meistriklass/uldist

Edasi palun vaata siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6002utm_source=newsletter

Veel on võimalus registreerida rahvusvaheliste ärimesside külastustele.

EAS viib 3-päevase messikülastuse raames ettevõtted tutvuma messi ja seal pakutavate võimalustega, et parandada ettevõtete informeeritust turul toimuva kohta ning tõsta nende motiveeritust tegeleda tootearenduse ja uute turgudega. Messikülastusi kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Messikülastustele registreerumise tähtaeg on 15.09.2015 või kuni kohti jätkub.

Loe kogu uudist siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6003&utm_source=newsletter

TÜ Narva kolledž kutsub taas kõiki sooviijaid ärikoolitustele.

2015. aasta sügissemestril pakutakse koolitusi järgmistel teemadel: võõrkeeled,  raamatupidamine ja finantsjuhtimine, süsteemne juhtimine, andmeanalüüs MS Excel baasil ja palju muid koolitusi.

Koolituste kalenderiga saab tutvuda meie kodulehel:http://www.narva.ut.ee/et/koolituskalender

Koolitusele palume registreeruda kolledži veebilehel, e-maili või telefoni kaudu.

Kontakt
Olga Tapner
täienduskoolituse peaspetsialist
e-post olga.tapner@ut.ee
tel: 7401913

Startup’id asuvad muutma Eesti turismi nägu

EASi turismiarenduskeskus, SA Garage48 ning Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus korraldavad ideelabori, kus meeskonnad mõtlevad kolme päeva jooksul välja põnevaid ja turismiettevõtete müügiedu suurendavaid uusi infotehnoloogilisi lahendusi.

Loe edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5983&utm_source=newsletter

Selgunud on tänavused Ettevõtluse Auhinna nominendid

Esinduslik žürii valis välja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt välja antava Ettevõtluse Auhinna nominendid. Viie kategooria parimad ettevõtted kuulutatakse välja 8. oktoobril toimuval pidulikul auhinnagalal.

Kogu uudis on leitav siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5982&utm_source=newsletter

Rahvusvaheline! Soodne!Tähelepanuvääriv! Seminar Leedus.

Kolmandat aastat järjest korraldavad viie Läänemere riigi – Eesti, Läti, Leedu, Soome ja Rootsi – Kodanike Euroopa programmi kontaktpunktid võrgustumisseminari “Linking Ideas, Networking Citizenship” nendele, kes on huvitatud rahvusvahelise projekti elluviimisest Kodanike Euroopa programmis.

EESMÄRK
•luua organisatsioonide- ja omavalitsustevahelisi partnerlussidemeid rahvusvahelistes projektides osalemiseks Euroopa Liidu tasandil;
•anda põhjalik ülevaade Kodanike Euroopa programmist: eesmärgid, meetmed, taotlemine;
esitleda häid Kodanike Euroopa projekte ning töötada välja projektiideid 2016. aastal esitatavate projektitaotluste jaoks.

SEMINARI AEG JA KOHT
Seminar toimub 14.-16. oktoobril Vilniuses, Leedus. Seminari töökeel on inglise keel.

OSALEJAD
Teretulnud on kõik programmist huvitatud: vabaühingute, ohvrite-, mälu-, kultuuri-, noorte-, haridus- ja teadusorganisatsioonide, avalik-õiguslike instituutide, omavalitsuste ja omavalitsusliitude esindajad. Osalustasu on 25€ ning see katab reisi, ööbimise, söögi ja programmi.

REGISTREERIMINE
Seminarist võtab osa 30 organisatsiooni või asutuse esindajat, Eestist on võimalus osaleda 6 inimesel. Osalejad valitakse välja registreerimisvormi vastuste järgi. Registreerimine on avatud 20. septembrini ning vormi leiab siit.

ROHKEM INFOT
Küsimuste korral pöördu: kadri@kysk.ee, tel 5880 5240.

Kohaliku Omaalgatuse Programm on avatud

Kohaliku Omaalgatuse Programm ootab kogukonna huvides tegutsevate vabaühenduste projekte hiljemalt 01.10 kell 16.30 Ida-Viru Maavalitsusse või info@maavalitsus.ee

Kõigest täpsemalt Kodanikuühiskonna Sihtkapitali kodulehel

Infopäevad: 9.09 Narvas/Kolledžis vene keeles algab kell 16.00 ja 15.09 Jõhvis Maavalitsuse suures saalis algab kell 16.00 Vaadake ka laupäeval teadet “Põhjarannikus”.

IVEK ootab Teid konsultatsioonile juba 7.septembrist! Helistage ja broneerige aeg , mõelge enne läbi oma idee . Kontaktid meie kodulehel www.ivek.ee.

Rootsi turistid on Eestist võlutud

Sel suvel on Eestis erakordseid turismielamusi kogenud üle saja Rootsi turisti, kes on võlutud meie maast ja siinsetest puhkamise võimalustest. Rootslased külastavad Eestit EASi turismiarenduskeskuse kutsel, kes algatas Rootsis unikaalse kampaania, mille käigus kutsuti rootslasi Eestisse kiiksuga (turismi)elamusi kogema.

Kampaania „Only in Epic ESTONIA“ jooksul täitsid rootslased 6550 sooviavaldust 97-le elamusele kandideerimiseks.

Loe edasi täpsemalt siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5980&utm_source=newsletter

Algavad Eesti kuvandi uuendamise töötoad

Esmaspäeval, 24. augustil algavad Eesti riigi brändi uuendamisega tegelevad valdkondlikud töötoad.
Ühisloome eesmärk on arendada riigi kuvandit, sõnastades Eestit iseloomustavad 
omadused, unikaalsus ja konkurentsieelis.

Iga Eesti riigi brändi uuendusega tegelev töötuba keskendub erinevale valdkonnale, kus sõelutakse välja just sellest valdkonnast tõukuv riigi autentne, eristuv ning meile endale ja teistele korda minev väärtuspakkumine.

Info ja registreerumine töötubadesse – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5979&utm_source=newsletter

Aasta Uuendaja tänavused finalistid on CGI Eesti AS, AdCash OÜ ja Bluegate OÜ

CGI Eesti AS, AdCash OÜ ja Bluegate OÜ konkureerivad EASi Ettevõtluse Auhinna konkursi Aasta Uuendaja tiitlile. Võitja kuulutatakse välja 8. oktoobril toimuval Eesti parimate ettevõtete pidulikul auhinnagalal.

Loe kogu uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5978&utm_source=newsletter

EAS alustab taas ekspordivaldkonna koolitustega

EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub ettevõtjaid osalema ekspordivaldkonna koolitustel, mille eesmärk on tõsta Eesti ettevõtjate teadmisi ekspordist, arendada koostööd Eesti ettevõtjate vahel ning luua eeldused ekspordikäibe ning kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste osakaalu suurendamiseks. Koolituste sarja kutsus EAS ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Rohkem infot ekspordikoolituste kohta leiab siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5975&utm_source=newsletter

EAS avas uue toetuse loomemajanduse ettevõtetele

Alates tänasest, 17. augustist kutsub EAS loomemajanduse valdkondades tegutsevaid ettevõtteid kasutama uut toetust loomemajanduse arendamise meetmes.

EASi loomemajanduse programmijuhi Katre Purga sõnul soovitakse toetusega kaasa aidata loomemajanduse ettevõtete ekspordivõimekuse kasvatamisele. „Osalema on oodatud loomemajanduse valdkondades tegutsevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtted. Ekspordivõimekuse tõstmisel on muuhulgas oluline, et ettevõtted  tooksid turule uusi tooteid ja teenuseid. Lisaks saavad ettevõtted toetuse kaasabil hankida ekspordialast oskusteavet, korraldada kontakt- ja turundusüritusi, osaleda messidel ning tellida uuringuid uutele turgudele sisenemiseks,“ selgitas Purga.

Kogu uudist saab lugeda siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5974&utm_source=newsletter

Kiire! Kodanike Euroopa uudiskirjast

Kodanike Euroopa 1. septembri taotlusvoor

2015. aasta teine ja viimane taotlusvoor on kohe ukse ees. 1. septembril kell 13.00 (12.00 Kesk-Euroopa aja järgi) on tähtaeg sõpruslinnade ja linnavõrgustike meetmetesse esitatavatele projektidele.
Kui oled veel huvitatud projektides kaasalöömisest, vaata, kas partnerotsingute hulgas leidub Sulle vastavat kutset: http://www.kysk.ee/kodanikeeuroopa-partnerotsing

KÜSKi toetus vabaühendustele, kes teevad Kodanike Euroopa projekti

KÜSKi nõukogu kinnitas kindlasummalistel maksetel põhineva välisprojekti toetamise konkursi tingimused, mis võimaldab vabaühendustel, kes on saanud rahvusvahelisele koostööprojektile rahastuse Kodanike Euroopa programmist, taotleda lisatoetust projekti omafinantseeringu katteks, projektiga seotud lisategevuste läbiviimiseks või rahvusvahelise koostöövõimekuse tõstmiseks.
Toetuse maksimaalne määr on 10% projektile täitevasutuse poolt antud toetussummast, kuid mitte rohkem kui 10 000 eurot projekti kohta. Toetus arvutatakse välja vastavalt fikseeritud toetussummale, mis kajastub välisrahastaja täitevasutuse poolt esitatud otsuses või täitevasutusega sõlmitud toetuslepingus.
Tutvu lähemalt tingimuste, taotlus- ning aruandevormiga: http://www.kysk.ee/valisprojektideomafin

EAS teatab muudatustest Regionaalsete Investeeringute toetuse taotlemisel

Käesoleva aasta märtsis muutus regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi määrus. Enamus muudatustest kehtivad alates 2015. a II voorust ehk siis 15. septembriks esitatud taotlustele. Üksikud punktid hakkasid jõustuma juba eelmisest voorust.
NB! Mitmed seni muresid tekitanud nõuded on leebemaks ja täpsemaks muutunud.

Muuhulgas liigub programm Siseministeeriumi haldusalast Rahandusministeeriumi Riigihalduse ministri haldusalasse.

Taotlemisest täpsemalt EAS kodelehel-juhendis:
http://www.eas.ee/images/doc/Avalikule_ja_mittetulundussektorile/avalike_teenuste_arendamine/hasart/JUHEND%20TAOTLUSE%20KOOSTAMISEKS.pdf

Ida-Virumaalt Paidesse ühise bussiga?

Alles paar kuud tagasi võõrustas Narva esimest piirkondlikku Arvamusfestivali. Nüüd on aeg osaleda Arvamusfestivalil Paides! Üle 200 arutelu hulgas on koht ka Ida-Virumaa arvamustele, seisukohtadele ning huvidele.

Kutsume teid otsima inspiratsiooni ja koostööpartnereid, et järgmisel aastal edukalt jätkata Ida-Virumaa eelfestivali korraldamisega!

Arvamusfestivali programmiga tutvuge festivali kodulehel: http://www.arvamusfestival.ee/kava/. Samas saate endale luua ka päris oma kava.

Kutsume idavirulasi üles tulema Paidesse ja liituma ühisbussiga, mis sõidab 14. augustil Narvast Peetri platsist kl 8.30 otse Paidesse. Peatume Sillamäel ja Jõhvis.Tagasiteele asume samal õhtul kell 20.00 Paidest Järva Kutsehariduskeskuse parklast.

Registreeri bussile siin: http://goo.gl/forms/6K6kp97aHw. Kahe suuna pilet on 3 €.

 

 

Eesti suurimal ettevõtluskonkursil kandideerib ligi 500 ettevõtet

Eesti suurimale ettevõtluskonkursile laekus kokku ligi 500 ettevõtte avaldused. Konkurentsivõime edetabelis kandideerib 400 ning Ettevõtluse Auhinnale 70 ettevõtet. Tegu on suurima riigi- ja erasektori koostöös toimuva konkursiga Eestis, mida korraldavad juba 15. aastat Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Eesti Tööandjate Keskliit.

Kogu uudis on leitav siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5973utm_source=newsletter

Viimane võimalus kandideerida Väikeettevõtja arenguprogrammi!

EAS koos koolituspartneriga FCG INVICTA kutsuvad ettevõtjaid väikeettevõtja arenguprogrammi, mis alustab taas Tallinnas ja Tartus septembri keskel.

EASi väikeettevõtja arenguprogramm on mikro- ja väikeettevõtjatele suunatud koolitus. Programm koosneb kaheksast koolituspäevast, mis on grupeeritud nelja moodulisse: juhtimine, ettevõtte strateegia, finantsjuhtimine ja turundus. Koolituse eesmärgiks on värskendada osalevate ettevõtete juhtide ja omanike teadmisi, jagada värskeid ideid ning anda käepäraseid tööriistu igapäevatööks ning ettevõtte arengu kavandamiseks. Praktikult praktikule kogemuste vahetamine hõlmab rühmatöid ning inspireerivaid ülesandeid.

Väikeettevõtja arenguprogrammi on EAS erinevate koolituspartneritega läbi viinud alates 2010. aasta lõpust ja osalenud on juba 540 ettevõtet.
2015. aasta kevadel arenguprogrammi läbinud OÜ Eesti Uuringukeskuse juhatuse liikme Riin Pärnametsa sõnul andis koolitusel osalemine uue ja värske vaate ettevõtte hetkeseisule ning aitas süstematiseerida olemasolevaid ja kavandada uusi tegevusi. „Soovitan seda kõigile väikeettevõtjatele eelkõige seetõttu, et tegemist on väga praktilise suunitlusega koolitusega, millele annab lisaväärtuse aktiivne kogemuste vahetamine teiste ettevõtete juhtidega,“ lisas Pärnamets.

Arenguprogrammi kandideerimise tähtaeg on 24. august. Lisainfot programmi ja osalemise tingimuste kohta leiab www.eas.ee/vkearenguprogramm

Koolitusprojekti kutsus ellu EAS ning seda rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Ühisrahastusplatvorm Investly aitab EASi ja PRIA toetuste omafinantseeringu nõuet täita

Juba ligi aasta aega on Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtete finantseerimisvõimalusi mitmekesistanud kodumaine ühisrahastusplatvorm Investly. Nüüd saavad väikeettevõtted nende abiga ka EASi ja PRIA meetmete omafinantseeringu nõuet täita.

Kogu pressiteates oleva info leiab siit – Investly pressiteade

Viimane võimalus registreerida Ärimudeli praktikumi!

EAS koos koolituspartneriga BDA Consulting kutsub ettevõtjaid osalema septembris alustavas EASi Ärimudeli praktikumis.

Ärimudeli praktikum on koolitus- ja konsultatsiooniprogramm, mille eesmärgiks on suunata koos eksperdi abiga ettevõtete tähelepanu oma ärimudelile. Eksperdi kaasabil analüüsitakse ja kaardistatakse ärimudeli muutmise võimalused, mida rakendades saab kulusid kokku hoida ja kasumlikkust veelgi suurendada.

Arenguprogramm on suunatud vähemalt kolm aastat turul tegutsenud ja märgatavat edu saavutanud ettevõtetele. Töökeeleks on inglise keel. Ärimudeli praktikumi on seni läbi viidud kahel korral ning kokku on osalenud 20 erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga ettevõtet. Osalenute hinnang projektile on väga kõrge ja nad soovitavad programmi ka teistele arengule suunatud ettevõtetele.

Ärimudeli praktikumi kandideerimise tähtaeg on 17. august. Lisainfot programmi ja osalemise tingimuste kohta leiab www.eas.ee/arimudelipraktikum

Arenguprogrammi viivad läbi konsultatsioonifirma Business Models Inc. eksperdid Hollandist. Koolitusprojekti rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

EAS annab loomemajanduse tugistruktuuride arendamiseks toetust 1,6 miljonit eurot

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas anda loomemajanduse tugistruktuuride arendamise toetust kuuele loomemajanduse arenduskeskusele. Koos loomemajanduse arenduskeskuste enda panusega investeeritakse kahe aasta vältel nendesse organisatsioonidesse kokku 2,07 miljonit eurot. Ühele organisatsioonile antav toetuse summa on maksimaalselt 300 000 eurot.

Kogu uudist saab lähemalt lugeda siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5967utm_source=newsletter

Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekuse arendamise meede avatakse 17. augustil

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avab 17.augustil Loomemajanduse arendamise meetme kolmanda tegevuse „Loomemajanduse valdkondades tegutsevate ettevõtete ekspordivõimekuse arendamine.“

Taotlema on oodatud loomemajanduse valdkondades tegutsevad väike- ja keskmise suurusega ettevõtjad, kelle tegevused on suunatud ekspordivõimekuse kasvatamisele, sealhulgas toetame uute toodete/teenuste turule toomist, messidel osalemist ja vajalike uuringute läbiviimist uutele turgudele sisenemiseks.

Meetme tegevuse eelarve on 4,2 miljonit eurot. Taotlemine jääb avatuks eelarveliste vahendite lõppemiseni.

Täpsem teave meetme tegevuse kohta: www.eas.ee/Loomemajandus

EXPO paviljoni külastajate arv Milano EXPO-l ületas Eesti rahvaarvu

12. juuli seisuga on külastanud Eesti paviljoni rohkem inimesi kui Eestis elab.

Eesti paviljon maailmanäitusel EXPO MiIano 2015 on osutunud kahe ja poole lahti olnud kuu jooksul populaarseks külastuskohaks – seda on tänaseks külastanud 1 miljon 364 tuhat inimest. Keskmine külastajate arv päevas on 18 196 inimest.

Loe kogu uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5964utm_source=newsletter

Eesti ettevõtteid saatis Hiinas edu

Kuus Eesti ettevõtet osalesid Hiinas Ningbos Kesk- ja Ida-Euroopa investeeringute ja kaubanduse messil, kust saadi mitmeid kasulikke ärikontakte.

Kõige rohkem tunti huvi juuksehooldusfirma Rich Hair Care toodete vastu.  Firma esindaja Erkki Lõhmuse sõnul olid pooled Rich´i toodetest huvitatud ettevõtetest e-poed, mis kinnitab Hiina e-kaubanduse olulisust. “EASi korraldatud kontaktreisi tulemusena oleme leidnud oma toodetele edasimüüjad Shanghai piirkonnas,”  lisas Lõhmus.

Vaata lisaks – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5955utm_source=newsletter

EAS alustab unikaalset kampaaniat Rootsis

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustab tänasest Rootsis unikaalset kampaaniat „EpicEstonia“, millega tutvustatakse rootslastele Eestit kui erakordsete elamuste maad.

EASi turismiarenduskeskuse Skandinaavia projektijuhi Katrina Sokku sõnul viiakse rootslasteni kolme kuu jooksul ligi 100 erilist (turismi)elamust.

Kampaania katab kogu Eestit ja elamusi said välja pakkuda kõik soovijad. Selleks koguti üldrahvaliku üleskutsega unikaalseid kiiksuga ideid, mida rootslastele pakkuda.

Elamusi pakuti kõikidest maakondadest, näiteks on Läänemaalt 6, Ida-Virumaalt 5 ja Tallinnaga on seotud 28 elamust.

Loe pikemalt kogu uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5954utm_source=newsletter

EAS peatab tootmiskorralduse diagnostika avalduste vastuvõtu

EAS peatab tootmiskorralduse diagnostika toetuse taotluste vastuvõtu. Avaldusi saab esitada kuni 1. juulini 2015 kella 17-ni.

Lisainfo: http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/toeoestusettevotja-noustamise-toetus/tootmiskorralduse-diagnostika

Väikeettevõtja arenguprogrammi uued grupid alustavad sügisel

EAS koos koolituspartneriga FCG INVICTA kutsuvad ettevõtjaid väikeettevõtja arenguprogrammi, mis alustab taas Tallinnas ja Tartus septembri keskel.

EASi väikeettevõtja arenguprogramm on mikro- ja väikeettevõtjatele suunatud koolitus. Programm koosneb kaheksast koolituspäevast, mis on grupeeritud nelja moodulisse: juhtimine, ettevõtte strateegia, finantsjuhtimine ja turundus.

Arenguprogrammi kandideerimise tähtaeg on 17. august.

Lisainfot programmi ja osalemise tingimuste kohta leiab www.eas.ee/vkearenguprogramm

Ärimudeli praktikum alustab taas

EAS koos koolituspartneriga BDA Consulting kutsub ettevõtjaid osalema septembris alustavas EASi Ärimudeli praktikumis.

Ärimudeli praktikum on koolitus- ja konsultatsiooniprogramm, mille eesmärgiks on suunata koos eksperdi abiga ettevõtete tähelepanu oma ärimudelile.

Ärimudeli praktikumi kandideerimise tähtaeg on 10. august. Lisainfot programmi ja osalemise tingimuste kohta leiab siit  – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5946utm_source=newsletter

Järgmisel nädalal toimub Taani sihtturuseminar

Veel on võimalus registreeruda Taani sihtturuseminarile, mis toimub 16. juunil algusega kell 13:00 EASi 2. korruse konverentsisaalis (Lasnamäe 2, Tallinn).

Seminaril astuvad üles kommunikatsioonispetsialist ja ekspert Niels Hovmand ning Market Selecti tegevdirektor Helle Fuglevig, kes õpetavad, kuidas Taani turul potentsiaalse kliendini jõuda ning millised on turule sisenemise võimalused. Oma kogemustest taanlastega räägivad Eesti ettevõtted Loodusvägi OÜ ja Terasman OÜ ning kvaliteetset nõu Taani turu kohta jagab EASi Taani ekspordinõunik Lucie Neoralova.

Seminaril osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine EASi veebilehel www.eas.ee/ekspordikoolitused

Veel on võimalus kandideerida mobiilitööstusmessi Mobile World Congress 2016 ühisstendile

EAS kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile mobiilisektori iga-aastasel rahvusvahelisel suurüritusel Mobile World Congress 2016, mis toimub 22. – 25. veebruarini 2016 Hispaanias Barcelonas. Messil osalemist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kogu info täpsemalt leiab siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5934&utm_source=newsletter

 

EAS avas klastrite arendamise toetuse

5. juunil avas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) klastrite toetuse, mille eesmärk on ettevõtete koostöö suurendamine rahvusvahelise konkurentsivõime parandamiseks.

EASi juhatuse liikme Indrek Kaju sõnul soodustatakse toetusega klastri ja tema partnerite turundus- ja arendustegevusi nutika spetsialiseerumise kasvualades.

Vaata kogu uudist siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5933&utm_source=newsletter

Arengufond valis välja 11 arenguideed-kiida või laida-aga ära ole ükskõikne

Arengufond valis välja 11 kõige ägedamat ja suurema potentsiaaliga ideed!

1 juuni Tallinn – Järjekorras teise Arenguidee konkursi finaalvõistlusele 11. juunil jõudsid üksteist kõige ägedamat ja suurema potentsiaaliga ideed, mis Eesti majandust arendaksid ning inimeste elukvaliteeti tõstaksid. Finaalis valib žürii välja kuni kolm ideed, mille elluviimist toetab Arengufond aastase stipendiumiga.

http://www.arengufond.ee/2015/06/eesti-arengufondi-arenguidee-konkursi-finaali-joudis-edasi-11-koige-agedamat-ja-suurema-potentsiaaliga-ideed/?utm_source=Kodaniku%C3%BChiskonna+n%C3%A4dalakiri&utm_campaign=c2c173c4f3-23%2F2015&utm_medium=email&utm_term=0_cd8d072a81-c2c173c4f3-240206465#sthash.u83ruLJs.dpuf

Üle Eesti koguti 233 kiiksuga turismielamust

Eesti inimesed saatsid 233 kiiksuga elamust erinevatest piirkondadest, millega võluda Rootsi turiste Eestisse puhkama tulema.

EASi turismiarenduskeskuse Skandinaavia kampaaniate projektijuht Katrina Sokk ütles, et esitatud ideede kvaliteet oli väga hea ning suur osa neist viiakse ellu. „Ideid tuli kõikidest Eestimaa nurkadest ja suurem osa just väljastpoolt Tallinna. Elamusi pakkusid välja nii turismiga seotud ettevõtted kui ka inimesed, kes pole turismisektoriga üldse seotud. Näiteks esitati ideid, mis sümboliseerivad eestlaste külalislahkust. Täiesti tavalised inimesed kutsusid rootslasi enda lemmikpaikadega tutvuma, oma koju sauna või suvistele toimetustele appi,“ avas Sokk ideede sisu.

Loe kogu uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5900&utm_source=newsletter

 

Selgusid loomemajanduse inkubatsioonivoorust toetuse saajad

Esimesse “Loomemajanduse inkubatsiooni arendamise” vooru, mis avati 16.02.2015, laekus 12 taotlust, millest rahuldati 4, neist üks osaliselt.

Toetatavad projektid on:

 • Sihtasutus Tartu Loomemajanduskeskus
 • Sihtasutus Tallinna Ettevõtlusinkubaatorid
 • Buildit Accelerator OÜ
 • Mittetulundusühing Eesti Digikeskus

Järgmine inkubatsiooni arendamise voor avatakse 2017 aasta alguses.

Eesti-Läti-Vene programm aitas kaasa 50 piiriülese algatuse elluviimisele

Täna, 27. mail tähistab Eesti-Läti-Vene programm Tartus Vanemuise kontserdimajas senist edukat piiriülest koostööd. Koos vaadatakse tagasi programmiperioodil 2007-2013 tehtud projektidele, mis on sündinud kolme naaberriigi ühistegevuses.

Täiendava infoga Eesti-Läti-Vene programmist ja toimunud üritusest saab tutvuda siin – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5898&utm_source=newsletter

EAS korraldab juunis kaks sihtturuseminari

EAS korraldab juunis Taani ning Hollandi ja Briti turgude sihtturuseminarid. Seminarid annavad hea ülevaate turule sisenemise võimalustest, jagatakse infot kontaktide ja koostöövõimaluste kohta ning toimub võrgustamine. Seminari toimumist rahastab EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

3. juunil toimub Hollandi ja Briti turgude ühisseminar ning 16. juunil Taani turu seminar.

Kogu info seminaride, programmide ja registreerumise kohta leiab siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5877&utm_source=newsletter

 

Ööbinud turist jätab Eestisse keskmiselt 328 eurot

EASi turismiarenduskeskuse tellitud ja Statistikaameti poolt läbi viidud väliskülastajate uuringust selgus, et Eestis ööbinud välisturist kulutas reisi jooksul keskmiselt 328 eurot ja ööpäevas 137 eurot. Peamiste sihtkohtadena pakuvad turistile huvi Tallinn ja Pärnu.

Loe kogu uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5876&utm_source=newsletter

EAS peatab tööstusettevõtja nõustamise toetuse taotluste vastuvõtu

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) peatab alates 29. maist tööstusettevõtja nõustamise toetuse taotluste vastuvõtu seoses eelarve täitumisega.

Toetuse eesmärgiks on pakkuda tootmisettevõtetele praktilist tuge muutuste ja protsessiparenduste elluviimiseks, mille mõõdetavad tulemused loovad eelduse ettevõtte lisandväärtuse kasvuks.

Eesti ettevõtted on saanud alates 2011. aastast EASilt parendusprojektide läbiviimiseks toetust enam kui 150 projektile. Toetuste kogumaht on ligi 700 000 eurot ja tegemist on perioodi 2007 – 2013 toetusega.

Meedet kaasrahastab Euroopa Sotsiaalfond.

8.juunil toimub Baltic-China Annual Business Conference

8. juunil 2015 toimub Tallinnas 4. Baltic-China Annual Business Conference (BCABC), mille peamine eesmärk on anda Balti regioonile ülevaade äritegemisest Hiina ja hiinlastega, sealhulgas kaubavahetusküsimused, potentsiaalsete partnerite leidmise võimalused, kontaktvõrgustiku loomine, investeeringud, Hiina ärikultuur, koostöö jpm. Konverentsi kaasrahastab EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Kogu programmi kohta leiab infot konverentsi veebilehelt www.baltic-china.eu.

Konverentsile on oodatud osalema nii ettevõtted, avalik sektor, ajakirjanikud kui ka kõik ettevõtlikud noored, kes Hiina turu vastu huvi tunnevad.

Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine BCABC veebilehel.

Nutituur üle Eesti mais & juunis

Tule ja saa nutiseadmega sõbraks!

Mais ja juunis 2015 toimuvad esmakordselt üle Eesti nõustamised ja koolitused kõigile, kes soovivad nutiseadmeid kasutama õppida. Kõik nõustamised ja koolitused on tasuta. Nutinõustamisi korraldavad Microsoft, Swedbank ja Vaata Maailma sihtasutus.

Nõustamised ja koolitused toimuvad nii eesti kui ka vene keeles.

Vaata lisaks täpsemalt siit – http://www.vaatamaailma.ee/nutituur

EAS pakub võimalust külastada rahvusvahelisi ärimesse

EAS pakub ettevõtetele 2015. aastal võimalust külastada rahvusvahelisi ärimesse. Messikülastuse raames viiakse ettevõtted tutvuma messi ja seal pakutavate võimalustega, et parandada ettevõtete informeeritust turul toimuva kohta ning tõsta nende motiveeritust tegeleda tootearenduse ja uute turgudega. Messikülastusi kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Loe edasi täpsemalt siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5862&utm_source=newsletter

Algas üle-eestiline kiiksuga (turismi)elamuste kogumine

Esmaspäevast, 11. maist alustas EASi turismiarenduskeskus ideede kogumist, et leida üles erilised elamused Eesti eri paigust. Ideid saab esitada kümme päeva, 11. maist kuni 20. maini.

EASi turismiarenduskeskus otsib kiiksuga ja hulljulgeid ideid.

Loe edasi uudist täpsemalt siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5859&utm_source=newsletter

Suurbritannia sihtturuseminar Narvas

28. mail kell 13.00-16.00 toimub Tartu Ülikooli Narva Kolledžis (Raekoja plats 2, Narva) Suurbritanniat kui sihtturgu tutvustav seminar.

Üritusel on sünkroontõlge eesti ja vene keeles.

Osalemine on tasuta, kohustuslik on eelregistreerimine.

Kogu info: päevakava ja eelregistreerumine siin – http://www.koda.ee/?id=23976

Alustab kliendikeskse tootearenduse meistriklass

Algas registreerimine EASi uude kliendikeskse tootearenduse meistriklassi, mis toimub mai lõpust/juuni algusest kuni septembri lõpuni.

Programm sisaldab kolme auditoorset koolituspäeva, ettevõtete külastusi ning individuaalse nõustamise ehk coaching’u tsüklit, millega toetatakse ettevõtte arendustegevust.

Kogu infot täpsemalt saab vaadata siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5839&utm_source=newsletter

EAS kutsub osalema messi Offshore Technology Days 2015 ühisstendil

EAS kutsub kandideerima Eesti ühisstendile Norra suurimal nafta-, gaasi- ja energiatööstuse aastasündmusel, 17. korda toimuval messil OTD 2015 (Offshore Technology Days), mis toimub 20.- 22. oktoobrini 2015 Norras Stavangeris. Eesti ühisstendi korraldamist kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Ühisstendile ootame Eesti tööstusettevõtteid metalli- ja masina-, plasti-, toiduaine-, meditsiini-, elektroonika-, tekstiilitööstussektorist jne. Tuhanded töölised nafta- ja gaasipuurtornidel Norra rannikumeres vajavad kõige erinevamaid tooteid ja teenuseid!

Osalustasu ettevõtte kohta on 1200€ (KM-ga).

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 11. mail 2015. Ühisstendil osalejate arv on piiratud.

Lisainfo ja registreerumine:
Eero Raun
EASi ekspordidivisjon
Tel.: 627 9339
eero.raun@eas.ee
www.eas.ee/messid

EAS viib Eesti ettevõtted Euroopa suurimale logistikamessile

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) viib 12 Eesti ettevõtet ühisstendiga 5. – 8. maini Saksamaal Münchenis toimuvale Euroopa tähtsaimale logistikamessile Transport Logistic 2015. Eesti ühisstendi korraldamist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Kogu uudist saab lugeda siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5837&utm_source=newsletter

Tänavuse Eesti ettevõtlikumate koolinoorte tiitli pälvis idufirma Viru Ilu

5. mail kuulutati Sillamäe Kultuurikeskuses välja noorteprogrammi ENTRUM Virumaa hooaja parimad start-up´id. Konkursi peapreemia – 3000€ suuruse Eesti Energia stardistipendiumi ning Eesti ettevõtlikumate koolinoorte 2015 tiitli pälvis idufirma Viru Ilu, kes toodab Aseri sinisavist käsitöö seepe ja näomaske.

Loe kogu uudist täpsemalt edasi siit – http://www.entrum.ee/tanavuse-eesti-ettevotlikumate-koolinoorte-tiitli-palvis-idufirma-viru-ilu/

 

CNN valis Eesti paviljoni üheks silmapaistvamaks paviljoniks EXPO-l

Ameerika Ühendriikide telekanal CNN valis Eesti paviljoni 24 kõige muljetavaldavaima paviljoni hulka maailmanäitusel EXPO Milano 2015. Link CNN´i uudisele http://edition.cnn.com/2015/04/30/travel/expo-2015-pavilions/index.html

Vaata uudist täpsemalt siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5835&utm_source=newsletter

Ajujaht 2015 võitja on Jiffi

30. aprillil toimunud Ajujahi finaalis valiti võitjaks nutitelefonil põhinev ühistranspordi piletisüsteem Jiffi. Lisaks tunnustusele ja väärt kogemusele toob Ajujahi tiitel kaasa 30 000 eurot auhinnaraha.

Viie meeskonna hulgast (Jiffi, Okka, Smart Load Solutions, Huntloc ja Hivescale) pääses Ajujahi otsesaates žürii ette oma ärimudelit esitlema kolm võistkonda: Jiffi, Huntloc ja Hivescale. Ajujaht 2015 võitjaks kuulutati Jiffi, kes pälvis ka 30 000 eurot. Teise koha ning 10 000 eurot võitis Huntloc ning kolmanda koha ning 5000-eurose auhinnaraha sai Hivescale.

Kogu uudis on leitav siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5832&utm_source=newsletter

Mida rohkem on e-arvete kasutajaid seda suurem kasu kõigile

Eesti on tuntud rahvusvaheliselt oma e-lahenduste poolest, näiteks panganduses, valimistes, tuludeklareerimises. Samas e-arvete kasutamises oleme Euroopas pigem mahajääjate hulgas. Riik on asunud seda olukorda muutma soovides kaasata kõiki osapooli.

Mis on e-arve? Kus ja kuidas seda kasutada saab? Millised on e-arve plussid?

Sellest kõigest loe lähemalt järgnevast artiklist siit – e-arvete artikkel 22 4 15 (2)

 

Foorum „Ettevõtjate ja teadlaste koostöö: müüdid ja tegelikkus“

8. mail 2015 kell 9-16 toimub Tartus Physicumis ettevõtluskoostöö foorum „Ettevõtjate ja teadlaste koostöö: müüdid ja tegelikkus“, mille eesmärk on otsida võimalusi ettevõtete ja ülikoolide koostöö süvendamiseks. Foorumil toimub ka minimess, mis pakub ettevõtjatele konkreetseid kontakte ja võimalusi koostööks ülikoolidega.

Foorumile on juba registreerunud 50 ettevõtjat, kuid kohti on veel, registreerumine lõpeb 4.mail.

Kogu info täpsemalt leiab siit – http://tips.ut.ee/index.php?module=50&op=5&uid=&u_id=185

Avati välisspetsialistide värbamise portaal Work in Estonia

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avas täna portaali Work in Estonia, mis aitab Eestis tegutsevatel ettevõtetel värvata kõrgelt kvalifitseeritud välisspetsialiste kiiresti kasvavatesse majandussektoritesse.

Esimesena tutvustatakse Eestis töötamise võimalusi Soomes, sellele järgneb sügisel Ukraina. Soomlaste seas viidi läbi küsitlus selgitamaks välja nende motivatsiooni Eestisse tööle tulla.

Täpsemalt saab lugeda siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5826utm_source=newsletter

Nädala pärast avab uksed Eesti paviljon Milano EXPO-l

Eesti paviljoni ehitus- ja installatsioonitööd on lõpusirgel ning 1. mail avab meie hoone uksed maailmanäituse külastajate vastuvõtuks.

Kogu uudise leiate siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5825&utm_source=newsletter

Eesti suurim ettevõtluskonkurss kutsub osalema

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ja Eesti Tööandjate Keskliit alustavad taaskord „Aasta ettevõtte“ otsinguid. Tegu on Eesti suurima ettevõtluskonkursiga, mis toimub era- ja avaliku sektori koostöös.

EASi Ettevõtluse Auhinna konkursil tunnustatakse viie valdkonna parimaid: aasta uuendaja, aasta välisinvestor, aasta vastutustundlik ettevõte, aasta piirkonna ettevõte ja aasta eksportöör.

Ootame kõiki ettevõtteid endast märku andma ja kandideerima veebilehel http://ettevotluskonkurss.ee/  Kandideerimine on avatud 13. aprillist kuni 30. juunini 2015. Parimad auhinnatakse oktoobris toimuval pidulikul auhinnagalal

Loe lähemalt kogu uudist siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5819&utm_source=newsletter

 

EAS kutsub ettevõtjaid osalema Soome sihtturuseminaril.

Seminaril jagatakse kasulikku infot turule sisenemise, kontaktide ja koostöövõimaluste leidmise kohta. Oma kogemustest räägivad erinevad Eesti ettevõtted ning kohvipauside ajal on võimalik vestelda turgu tundvate inimestega personaalselt.

Seminarile ootame osalema nii ettevõtteid, kes alles planeerivad siseneda Soome turule, kui ka ettevõtteid, kes juba tegutsevad turul ning soovivad oma tegevust laiendada.

 Seminar on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerumine.

Päevakava ja registreerumine täpsemalt siin – http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=1893

Lisainfo:

Anneli Teas

arenduskonsultant (ekspordikoolitused)

EAS ekspordidivisjon

tel. 627 9356; e-mail: anneli.teas@eas.ee

Infoseminar – “Sihtturg Saksamaa” 14.04.15

Saksa-Balti Kaubanduskoda korraldab 14. aprillil 2015 Tallinnas infoseminari “Sihtturg Saksamaa”. Seminaridel tutvustavad eksperdid Saksa turu eripärasid ja räägivad, milliseid võimalusi pakub Euroopa suurim turg Eesti ettevõtjatele.

Seminari toimub eesti ja inglise keeles (ettekanded on sõltuvalt esinejast eesti või inglise keeles. Tõlget inglise keelest eesti keelde ei ole). Seminari programmi leiate käesoleva meili lisast ja Saksa-Balti Kaubanduskoja kodulehelt www.ahk-balt.org. Seminaril osalemine on tasuta, oma osalusest palume teatada kuni 10.04.2015, aadressile info.ee@ahk-balt.org

Seminarid toimuvad üritustesarja “Saksa kevad” raames – www.saksakevad.ee

PRIA avas majandustegevuse mitmekesistamise toetusvooru

Vaata täpsemalt:http://www.pria.ee/et/toetused/valdkond/kulaelu_arendamine/majandustegevuse_mitmekesistamine_maapiirkonnas_2015/

Taotlusi võetakse vastu 13. aprillist kuni 20. aprillini 2015

Paberil täidetud taotlused palume saata posti teel PRIA keskuse aadressil Narva mnt 3, Tartu 51009.
Elektrooniliselt esitatavad digitaalselt allkirjastatult taotlused
palume saata e-posti aadressil info@pria.ee.

Maapiirkonna majandustegevuse mitmekesistamise toetus on Eesti maaelu arengukava 2014–2020 meetme 6 „Põllumajandusettevõtete ja ettevõtluse areng ˮ alameede 6.4 „Investeeringud majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“.

Meetme üldeesmärgiks on maapiirkonnas (eelkõige keskustest eemalejäävates piirkondades) püsiva majandusliku baasi ning sobivate ja atraktiivsete töökohtade loomise soodustamiseks maaettevõtluse mitmekesistamine ja arendamine.

Taotleja võib toetust taotleda enda majandustegevuse mitmekesistamiseks ja arendamiseks vajalike järgmiste tegevuste kohta, kui investeeringuobjekt asub maapiirkonnas:

 • hoone ja rajatise (edaspidi ehitis) ehitamine, välja arvatud lammutamine, „Ehitusseaduses” sätestatud tingimustel ja korras ning hoone parendamine;
 • statsionaarse masina ja seadme ostmine ning paigaldamine;
 • rändkaupluse ja selle sisseseade ostmine.

Toetust antakse kuni 40 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Minimaalne toetuse määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

Ettevõtetel on võimalus osaleda selle kevade viimastel ekspordikoolitustel

Ekspordivaldkonna koolitused on suunatud peamiselt alustavatele ja tegutsevatele eksportööridele valdkondlike ja sihtturge puudutavate teadmiste ja oskuste arendamiseks. 
Koolituste sarja kutsus EAS ellu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.
Aprilli- ja maikuu koolitused:
02.04.2015 Eksport sotsiaalmeedia abil (Tallinnas)
21.04.2015 Kontaktide loomine ja koostööpartnerite leidmine sihtturul (Tallinnas)
22.04.2015 Praktilisi näpunäiteid eksportijale turu-uuringuteks (Tallinnas)
22.04.2015 E-kaubanduse esimesed sammud (Tallinnas)
23.04.2015 Kuidas mitmekordistada välismessil osalemise kasumlikkust (Tallinnas)
23.04 ja 29.-30.04.2015 Ekspordiplaan: esimesed sammud (Tallinnas)
06.05.2015 Toote turundamine väikese eelarvega (Tallinnas)
12.05.2015 Soome sihtturuseminar
13.05 ja 20.-21.05.2015 Ekspordiplaan: esimesed sammud (Tallinnas)

EASi partnerid ekspordikoolituste korraldamisel on Marketingi Instituut, Heiväl OÜ ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Lisainfo: www.eas.ee/ekspordikoolitused

EAS kutsub ettevõtteid osalema Hiina kontaktreisidel

EAS ja Excedea kutsuvad Eesti ettevõtteid osalema Hiina kontaktreisidel, mille eesmärgiks on pakkuda järgnevaid võimalusi:

 • sõlmida otsekontakte Hiina ettevõtetega, et areneks ettevõtetevaheline äriline koostöö;
 • tutvuda Hiina majandustegevuse ja ettevõtluskeskkonnaga;
 • avardada silmaringi;
 • tutvuda parimate praktikatega.

2015. aasta Hiina kontaktreisid toimuvad juunis ja septembris. Kontaktreise rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Rohkem infot kontaktreiside kohta saab SIIT.

EAS jagab Eesti ettevõtetele Hiina turule sisenemiseks praktilisi nõuandeid

EAS koostöös EU SME Centre’iga Pekingis korraldab 10. aprillil Hiina sihtturuseminari, mille eesmärk on jagada Eesti ettevõtetele infot Hiina turule sisenemise kohta.

Seminar katab kogu turule sisenemise protsessi:

• erinevad turule sisenemise strateegiad;
• toote sildistamisega seotud küsimused;
• ülevaade vajalikest sertifikaatidest ja kehtivatest standarditest;
• tehnilistele ja juriidilistele nõuetele vastavuse hindamine;
• tolliprotseduurid.

Seminari viib läbi EU SME Centre’i ekspert Mr Zsolt Takács.

Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine EASi veebis.
Seminari rahastab EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Viimane võimalus kandideerida messi Productronica 2015 ühisstendile

EAS ootab ettevõtteid osalema Eesti ühisstendil maailma juhtival elektroonika ja seadmete tootmise messil Productronica 2015, mis toimub 10.-13. novembrini 2015 Saksamaal, Münchenis. Messil osalemist rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Ühisstendile ootame elektroonikatööstuse ettevõtteid ja elektroonika tootmiseks vajaminevate seadmete valmistajaid, kes on huvitatud oma toodete ekspordist või allhankepartnerite leidmisest.

Osalustasu ühe ettevõtte kohta on 1200€ (sisaldab käibemaksu). Ettevõtja kanda jäävad lisaks osalejate reisi-, majutuse- ja toitlustuse kulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 27. märtsil 2015. Ühisstendil osalejate arv on piiratud!

Lisainfo ja registreerumine: Karin.Alliksaar@eas.ee või www.eas.ee/messid

Euroopa säästva arengu nädal 30. mai – 5. juuni 2015

Selle aasta 30. maist – 5. juunini toimub esimene Euroopa säästva arengu nädal. See on üle-Euroopaline initsiatiiv, mille eesmärgiks on erinevate jätkusuutliku arengu eesmärkidesse panustavate tegevuste, projektide ja ürituste nähtavamaks tegemine. Initsiatiivi toetab Euroopa säästva arengu võrgustik (ESDN).

Kutsume üles Euroopa säästva arengu nädalaga ühinema, mõeldes, mida selle nädala raames teha saate või mis juba plaanis teha ning registreerima enda ettevõtmine Euroopa säästva arengu nädala kodulehel.

Loodud on Euroopa säästva arengu nädala koduleht http://esdw.eu/, mis koondab infot säästva arengu nädala jooksul erinevates riikides toimuvate sündmuste ja ürituste kohta.

 

Kredex viib läbi küsitlust eksportivate ettevõtete hulgas

Lugupeetud ettevõtte juht,

KredEx Krediidikindlustus viib läbi uuringu eksportivate ettevõtete hulgas, mille eesmärk on välja selgitada, kuidas hindavad eksportivad ettevõtted ekspordiga seotud makseriske, milline on ettevõtjate teadlikkus ekspordi rahastamise võimalustest ning milliseks prognoosivad ettevõtjad oma ekspordimahte lähiaaastateks.

Uuringule saab vastata aadressil https://www.surveymonkey.com/r/K783Q7S

Soovijatele saadame e-posti teel uuringu kokkuvõtte. Kui soovite saada uuringu kokkuvõtet, siis sisestage palun enda e-posti aadress uuringu lõpus.

Kõigi uuringus osalejate vahel loositakse välja 5 juhtimisajakirja Director tellimust 1 aastaks.

Küsimuste korral või lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda Tarmo Selistega tel 6674 116 või e-posti teel tarmo.seliste@kredex.ee.

EAS avas uue starditoetuse

Täna, 16. märtsil avas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) uuendatud kujul starditoetuse, kus on suurendatud summat 15 000 euroni ja mille abil luuakse juurde uusi töökohti.

EASi juhatuse liikme Indrek Kaju sõnul on starditoetuse teravik suunatud ambitsioonikale alustavale ettevõtjale, kellelt oodatakse tulevikus oma piirkonnas tööandjaks olemist.

Üks olulisemaid muudatusi on toetussumma suurendamine. Nüüdsest on võimalik taotleda ühe projekti kohta kuni 15 000 eurot, varasema 5000 euro asemel. Lisaks on laiendatud toetusest rahastatavate kulude hulka, näiteks on lubatud tööjõukulude katmine.

Taotlusi võetakse vastu jooksvalt ja eelarve maht 8,1 miljonit eurot. Toetus tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Taotlemiseks tuleb esmalt pöörduda eelnõustamisele maakondlikes arenduskeskustes ja peale seda saab taotlusi esitada läbi EASi e-teeninduse https://aken.eas.ee

Lisainfo: www.eas.ee/starditoetus

Loe kogu uudist siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5793&utm_source=newsletter

EAS peatab innovatsiooni- ja arendusosakute taotluste vastuvõtu

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) peatab alates 17. märtsist innovatsiooni- ja arendusosakute taotluste vastuvõtu seoses eelarve täitumisega.

Innovatsiooniosak oli ühekordne toetus, mille abil aidati väikeste ja keskmise suurusega ettevõtetel leida oma uute toodete ja teenuste arendamiseks pikaajaline koostööpartner.

Arendusosak võimaldas aga ettevõtjal koos teenusepakkujatega saada eeluuringute abil teadmine, kas arendusideega on potentsiaali jätkata ka järgmistes etappides.

Alates 2009. aastast on Eesti ettevõtted saanud EASilt innovatsiooni- ja arendusosakuid enam kui 2000 projekti elluviimiseks, toetuste kogumaht ületab 8 miljonit eurot. Tegemist oli eelmise perioodi 2007 –2013 toetusega, mida rahastati Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Uus sarnane toetusmeede on väljatöötamisel ning avaneb orienteeruvalt 2015. aasta teises pooles.

MISA toetab spordi ja kultuuritegevuste kaudu lõimumist

Siin on konkursi juhend, esitamise tähtaeg 20.märts

http://www.meis.ee/bw_client_files/integratsiooni_sihtasutus/public/img/File/15KSLKonkursijuhend.pdf

Lisaks vaata www.meis.ee   käimasolevad konkursid:

12. märts 2015-tähtaeg 07.aprill
Avanes uus konkurss noortelaagri programmi täiendamiseks
 
04. märts 2015-tähtaeg 30.märts
Noorte kodanikuteadlikkuse suurendamiseks avanes uus projektikonkurss
 

Loomemajanduse tugistruktuuride vooru infopäev toimub 16. märtsil

EAS korraldab peatselt avaneva loomemajanduse tugistruktuuride vooru infopäeva esmaspäeval, 16. märtsil kell 12-15 innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses Mektory (Raja 15, Tallinn).

Infopäevale on oodatud arenduskeskused, kes tegelevad loomemajanduse valdkondades ja nendega seotud valdkondades tegutsevate ettevõtjate konkurentsivõime, jätkusuutlikkuse ja ekspordivõimekuse suurendamise ning loomeettevõtjate omavahelise ja teiste majandussektorite vahelise koostöö arendamisega.

Registreerimine infopäevale ja lisainfo  www.eas.ee/loomemajandus

EAS avab toetuse 6. aprillil, vooru eelarve on 1,06 miljonit eurot.

Kasvuettevõtja arenguplaani taotluste esitamise tähtaeg on 31.03.2015

Kasvuettevõtja arenguplaani toetuse taotlusi saab esitada kuni 31.03.2015 kella 17:00-ni.

Kasvuettevõtja arenguplaani toetusmeetme eesmärk on toetada ettevõtja strateegilise arenguplaani elluviimist. Lisainfo: http://www.eas.ee/kasvuettevotja

MKM: Alustava ettevõtte starditoetus tõuseb 15 000 euroni

Pressiteade: 9. märts 2015

Väliskaubandus- ja ettevõtlusminister Anne Sulling allkirjastas määruse, millega tõuseb alustava ettevõtte starditoetus 15 000 euroni. Kui seni oli alustavatel ettevõtjatel võimalik taotleda starditoetust 5000 euro ulatuses ning lisaks pakuti ettevõtjatele kasvutoetust, siis EL uuel toetusperioodil on need koondatud üheks toetuseks.

Uuendatud starditoetuse saamisel peab ettevõtja alates abikõlblikkuse perioodile järgnevast kuust olema palganud vähemalt kaheks aastaks kaks töötajat, kelle brutokuupalk on vähemalt võrdne statistikaameti avaldatud mediaanpalgaga. Samuti peab ettevõte näitama pärast abikõlblikkuse perioodi lõppu kahel järjestikusel majandusaastal vähemalt 20-protsendilist müügitulu kasvu, seejuures oodatakse toetatud ettevõtetelt kolmanda majandusaasta lõpuks vähemalt 80 000 euro suurust müügitulu.

Esmakordselt on starditoetust lubatud kasutada palgakulude kompenseerimiseks kuni 50 protsendi ulatuses toetusest. Samuti toetatakse jätkuvalt ettevõtete põhivara soetamist, turundustegevusi ning arendustegevusi. Senisest rohkem pööratakse tähelepanu ka ettevõtete sisulisele nõustamisele nii toetuse taotlemise eel kui ka toetusperioodi jooksul.
Starditoetust rahastatakse Euroopa Regionaalfondist, meetme eelarve on 8,1 miljonit eurot ning toetuse maksimaalne osakaal abikõlbulikest kuludest on kuni 80%. Taotlusi hakkab vastu võtma Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus.

Kogu pressiteadet vaata siit: http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5781utm_source=newsletter

Konkurs „Viru Toidu parimad 2014“

Konkursi „Viru Toidu parimad 2014“ eesmärgiks on tunnustada Virumaal edukalt tegutsevaid ettevõtjaid, kes tegelevad toidu tootmise ja –töötlemisega ning toitlustamisega. Samuti atraktiivseid edukate tulemustega valdkondlikke projekte, et teadvustada inimestele kohaliku toidu ja toidukultuuri olulisust.

Konkurssi võitjad kuulutatakse välja Viru Toidu tunnustusüritusel 27. märtsil 2015.
Kandidaate võivad konkursile esitada: eraisikud, ettevõtted, riigiasutused, organisatsioonid, kohalikud omavalitsused, maavalitsused välja arvatud konkursi korraldaja. Esitada võib mitu kandidaati.
Esitamise tähtaeg, hiljemalt  17. märtsiks 2015. a.

Loe rohkem konkursi kohta: http://virutoit.ee/ctrl/ee/Uudis/vaata/1392759d8d01bbaab82a/935

Osale Rootsi sihtturuseminaril. Fookuses on ehitussektor.

EAS kutsub 13. märtsil osalema Rootsi sihtturuseminaril, mille eesmärk on jagada Eesti ettevõtetele infot Rootsi turu ja turule sisenemise kohta. Seminari fookuses on ehitussektor (nii tootmine kui teenus), kuid oodatud on kõik ettevõtted, kellel on huvi Rootsi turu vastu. Seminari rahastab Euroopa Sotsiaalfond.

Seminari teemad ja esinejad:

 • Rootsi majanduse ülevaade ja kaubavahetuse statistika. Leena Prozes, Eesti Suursaatkond Stockholmis, majandusnõunik
 • Rootsi turu ülevaade, turule sisenemise võimalused. Christa Torm, EAS ekspordinõunik Rootsis
 • The Swedish Construction Sector – market outlook and trends. Johan Emanuel, Project Manager at IMCG
 • Marketing opportunities in Sweden for Estonian Exporters. Jenny Sundelin & Laura Shender, Conventus Media House AB
 • Kogemused Rootsi ehitusturule sisenemisel – näited ja soovitused. Maarika Pukspuu, Timo Houses OÜ, müügijuht

Seminaril osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine EASi veebilehel.

Eurotoetuse infotuur 17.03.2015 Jõhvis

Euroopa Liidu eelarveperioodil 2014-2020 saab Eesti 3,5 miljardit eurot!

Seitsmes Eesti linnas toimuvatel sündmustel saab infot ühtekuuluvuspoliitika fondide toetusvõimalustest, samuti räägitakse lähemalt, millised suuremad reformid on plaanis perioodil 2014–2020.

Ootame infopäevale eelkõige võimalikke taotlejaid, peaasjalikult omavalitsuste ja mittetulundusühingute esindajaid ning ettevõtjaid, aga ka teisi huvilisi!

Eurotoetuste infopäev toimub Jõhvis 17.03.2015. Üritusel osalemiseks on vajalik registreeruda!

Põhjalikum info ja registreerumine: http://www.struktuurifondid.ee/infotuur/

Päevakava:  http://www.struktuurifondid.ee/johvi-paevakava/

KÜSK-i uus taotlusvoor -vabaühenduste koostöövõimekuse tõstmine

Jälgides www.ivek.ee uudiseid saate Teie, Ida-Virumaa vabaühendused

teavet taotusvooru infopäevade toimumise kuupäevadest:

eestikeelne infopäev tuleb Rakveres ja venekeelne Narvas.

 

Vabaühenduste sotsiaalse innovatsiooni inkubaator alustab 07.märtsil.

Sotsiaalsete ettevõtete võrgustiku kümnekuulises inkubaatorprogrammis valiti Ida-Virumaalt osalema MTÜ Virumaa Koolituskeskus, programmis osaleb Agnes Aunap  .

Tegemist on unikaalse koolitus-arendusprogrammiga, mille käigus töötatakse välja toimiv lahendus/leevendus konkreetsele kohalikule sotsiaalsele probleemile. Lahenduse mudeli väljatöötamise protsessis  omandatakse oskusi ning teadmisi, mida saab rakendada ka teistes olukordades ning erinevate sihtrühmade puhul.

 

 

 

Taani kontaktreis metalli- ja masinatööstuse allhanketöid teostavatele ettevõtetele

EAS koostöös ekspordinõunikuga korraldab kontaktreisi Taani, mille eesmärk on läbi ärikohtumiste saavutada ettevõtete vaheline otsekontakt ning mõlemapoolne huvi koostööks. Kontaktreis toimub 9. – 11. juunil 2015 ning selle sihtgrupp on metalli- ja masinatööstuse allhanketöid teostavad ettevõtted.

Kogu info kontaktreisi kohta leiab siit –  http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=1881

Pressiteade – IDA-VIRU ÜLLATAB!

Kus asuvad Eesti pikimad liivarannad? Kus asub Eesti esimene väljaehitatud kuurort? Kus leidub Eestis kulda? Kust võib leida Eestis ajamasina? Vastused nendele küsimustele leiab Ida-Virumaalt!

Täna algab üle-eestiline kampaania ”Ida-Viru üllatab!”, mille käivitab Ida-Viru turismiklaster oma koostööpartneritega. Esimese kampaania, mille maakond korraldab, sõnumiks on: Ida-Virumaa on nagu kaks ühes – Eesti kõige ägedamate seikluste kõrval leiab ka tõeliselt lõõgastava puhkuse. Ida-Virumaal seigeldes saavad elamuse nii lapsed, noored kui ka täiskasvanud.

Kampaania kutsub kõiki veetma Eesti sünnipäeva seekord Eesti idapiiril, kas Narvas paraadil või

Aidu Veespordikeskuses, kus toimub Vabariigi aastapäeva uisusõit. Seiklust jätkub nii mäe otsas, vee peal, maa all kui puu latvades.

Kampaania nimi on pärit maailmarändur Tiit Pruuli sulest. Eelmise aasta suvel üllatas Ida-Virumaa Pruulit niivõrd, et tema reisielamustest sai kokku kirjutatud terve Go Reisiajakirja number ”Ida-Virumaa üllatab”. Pruuli kirjutab ühes artiklis: ”Reisiajakirja lugejad võiksid seda (Ida-Virumaad) vaadata kui võimalust seiklusteks, kultuuriliseks ja ajalooliseks põnevuseks.”

Kampaania kohta täpsema info leiab kodulehelt www.ida-virumaa.ee või Ida-Virumaa Sõprade ja Puhka Eestis Facebooki fännilehelt

Go Reisiajakirja Ida-Virumaa numbriga saab tutvuda aadressil http://reisiajakiri.gomaailm.ee/go-reisiajakiri-48-juuni-2014/

Selle kohta, mis hakkab siin toimuma Vabariigi aastapäeva paiku, saab infot aadressil: http://ida-virumaa.ee/et/sihtkoht/veeda-eesti-suennipaeev-idapiiril.html

Lisainfo: Kadri Jalonen,

Ida-Viru turismikoordinaator (Ida-Viru turismiklaster)

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

+371 74236,  kadri.jalonen@ivek.ee

Turismiettevõtja konkurentsieeliseks on ökoturismi kvaliteedimärgis EHE

Viisteist ettevõtet pälvisid ökoturismi kvaliteedimärgise EHE. Tunnustatakse ettevõtteid, kelle tegevus ja teenused lähtuvad rahvusvahelistest ökoturismi põhimõtetest ning aitavad tutvustada Eesti rikkalikku pärandkultuuri.

„Keskkonna säästmine, kultuuriline omapära ja sotsiaalne vastutus ei ole maailmas ammu nišiteemad, vaid selge müügiargument. EHE märgis annab turismiettevõtjale sel kiiresti kasvaval turul konkurentsieelise,“ ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso.

Loe kogu uudist siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5777&utm_source=newsletter

Märgise andmist korraldavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja MTÜ Maaturism. EHE märgise andmist kaasrahastab Euroopa Liidu Sotsiaalfond.

Täpsemalt EHE märgisega tunnustatud ettevõtetest: www.maaturism.ee/index.php?id=ehe-ee

Väikeettevõtja arenguprogramm alustab taas

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) koos koolituspartneriga OÜ FCG INVICTA kutsuvad ettevõtjaid taas osalema väikeettevõtja arenguprogrammi uutes gruppides, mis alustavad Tallinnas ja Tartus märtsi keskel. Koolitusprojekti kutsus EAS ellu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

EASi väikeettevõtja arenguprogramm on mikro- ja väikeettevõtjatele suunatud koolituste sari. Moodulitest koosneva 8-päevase koolituse eesmärgiks on värskendada osalevate ettevõtete juhtide ja omanike teadmisi ning anda neile igapäevatööks vajalikke uusi oskusi.

Rohkem infot siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5774&utm_source=newsletter

Arenguprogrammi kandideerimise tähtaeg on reede, 6. märts. Lisainfot programmi ja tingimuste kohta leiab www.eas.ee/vkearenguprogramm

EAS avas uue perioodi esimese loomemajanduse taotlusvooru

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas esmaspäeval, 16. veebruaril loomemajanduse inkubatsiooni arendamise taotlusvooru. Toetus tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondist.

EASi loomemajanduskeskuste programmijuhi Katre Purga sõnul on toetus mõeldud loomeinkubaatoritele ja kiirenditele.

Uuel perioodil 2014 – 2020 loetakse ettevõtlusinkubatsiooni teenuseks ka ärikiirendite rakendamist loomemajanduse valdkondades ja nende sidusvaldkondades(näiteks arhitektuuri sidusvaldkond on projekteerimine).

Taotlemine toimub kahes  etapis. Taotlemiseks on kohustuslik eelnõustamise läbimine, millele EAS annab kirjaliku tagasiside. Seejärel avaneb võimalus esitada põhitaotlus koos vajalike lisadokumentidega.

Taotlusvoor on avatud kuni 30. märtsini kella 17:00ni.Vooru eelarve on 1,33 miljonit eurot.

Kogu uudis leiab siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5770&utm_source=newsletter

2014. aasta oli turismis rekordiline

Äsja avaldatud statistikaameti andmete kohaselt oli möödunud aastal Eestis majutatud turistide arv kõigi aegade rekordiline, ületades 3 miljonit.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse direktori Tarmo Mutso sõnul on tõus selge märk sellest, et oleme teinud õigeid otsuseid nii koduturul kui ka sihtturgudel. „Majutatud turistide arvult oli ülekaalukas kasv siseturismis, sellele järgnesid Soome, Saksamaa ja Läti.

Kogu uudis siin – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5767&utm_source=newsletter

Eesti tutvustas end Riias 26 000 reisihuvilisele

14 turismiettevõtet ja -organisatsiooni üle Eesti tutvustas oma võimalusi Riias lõunanaabrite suurimal turismimessil Balttour.

“Läti puhul tuleb turismitulu suurendamiseks hoida pidevalt meeles Eesti lähedust ning meeldida noortele inimestele,” ütles Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskuse direktor Tarmo Mutso. „Statistika näitab, et kõige rohkem teevad välisreise kuni 34-aastased lätlased (39%), pärast 55. eluaastat langeb välisreisijate arv järsult (21%). Ka Eestisse reisida soovijate seas on ülekaalus nooremad ja keskeas inimesed. Läti on tegelikult tänuväärne turg: kui üldiselt on turismi murekohaks hooajalisus, siis lätlaste huvi meie vastu on sellest palju vähem mõjutatud,” sõnas Mutso.

Kogu uudis täpsemalt siit –  http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5764&utm_source=newsletter

EAS kutsub osalema ühisstendil rahvusvahelistel messidel

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile viiel rahvusvahelisel messil. Messil osalemist rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahendidest.

Avatud on kandideerimine järgmistele messidele, vaata nimekirja täpsemalt siit –  http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5761utm_source=newsletter

Lisainfo ja registreerimine: www.eas.ee/messid

 

Võida kliente välisturgude infoüritustel osaledes

2014. aasta lõpus rääkis EASi turismiarenduskeskus turismiettevõtjate ja -organisatsioonidega läbi ühise tegevuskava selleks aastaks. Kava järgi teeme nüüd konkreetseid plaane nii müügiedendustegevustes (B2B) kui ka lõpptarbijale suunatud tegevustes (B2C). Praegu plaanime infopäevi-seminare-workshop’e ja soovime teada, millistest infoüritustest on ettevõtjad jt partnerid huvitatud.

Mida infoüritustel osalemine annab?

1. Sihtturgudel kontaktide leidmine on keeruline, vestlused e-posti ja telefoni teel üldjuhul ärini ei jõua, kontaktkohtumised aga küll.

2. Valmistame üritused ise ette: valime koha, kutsume osalejad sihtturult, koostame reeglina ka kohtumiste graafiku. See annab oma sihtkoha või ettevõtte turundamisel tuntava hinna- ja ajaeelise.

3. Et tunneme sihtturgu, siis saame pakkuda vahetut kontakti oluliste partneritega: nendega, kes sihtturul Eesti turismitooteid juba müüvad, või on väga potentsiaalikad alustajad.

Tutvu infoürituste registreerimisankeetidega ning esita täidetud ankeet 23. veebruariks.

Täidan registreerimisankeedi

Pressiteade – Hooandja korraldab koolituse Jõhvis

Hooandja koolitus toimub 17. veebruaril Jõhvis

Hooandja on viimase kahe ja poole aasta jooksul vahendanud üle 250 projektile ligi 720 000 eurot. Et veel rohkemad ettevõtmised jõuaksid ühisrahastuse toel tegudeni, korraldab Hooandja meeskond jaanuarist märtsini kümme koolitust erinevates Eesti linnades. Veebruari esimesed koolitused toimuvad Pärnus ja Tartus.

Hooandja koolitustele tutvustatakse ühisrahastuse sisu ja eeliseid ning kaasava eelarve võimalusi. Räägitakse Hooandja platvormi võimalustest ning sobiliku projekti loomisest. Jagatakse kogemusi ja erinevaid näiteid ning katsetatakse praktikas kohapeal räägitud teemad läbi. Koolitust viivad läbi Hooandja juhatuse liige Henri Laupmaa ja projektijuht Katriin Kütt. Jaanuaris toimunud koolitused Viljandis, Paides ja Võrus olid rahvarohked ja pakkusid mitmele osalejale inspiratsiooni tulevaste projektide ühisrahastuseks.

2015. aastal on platvormi lisandunud võimalus lisaks rahale koguda ka vabatahtlikku abijõudu ning muid ressursse. Henri Laupmaa, Hooandja eestvedaja, sõnab: „Kodanikuaktivistide projektid on sageli tundnud puudust just abikätest, kaasamõtlejatest ja tegutsemisruumidest. Tulles vastu nende soovidele hakkame nüüd neid funktsioone lisaks ühisrahastuse otsimisele pakkuma. Sellega seotult on meil käsil projekt koostöös Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Vabaühenduste liiduga, et nende projektide tegemist nõu ja jõuga kaasa aidata.“

On hea, kui kuulajatel on ideid, mida nad sooviksid ise ellu kutsuda.

17. veebruaril 15-18 Jõhvis, Ida-Viru Maavalitsuse konverentsisaalis (Keskväljak 1,  3. korrus)

Koolitused on tasuta, neid toetab Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).

Koolituste lisainfo ja registreerimine

Hannele Känd
kodanikuühiskonna projekti koordinaator

hannele@hooandja.ee, 5669 8839

Lisainfo Hooandja uute võimaluste kohta
Henri Laupmaa
Hooandja juhatuse liige
henri@hooandja.ee, 552 4542

Selgusid Ajujahi TOP 20 edasipääsejat

Selgusid 20 meeskonda, kes pürgivad edasi Ajujahi konkursi televooru. Žürii valis edasipääsejad välja meeskondade poolt eelnevalt ettevalmistatud videoesitluste põhjal.

Vaata ettevõtluskonkursi Ajujaht osalevaid meeskondi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5756&utm_source=newsletter

Televooru pääsevad meeskonnad selguvad 7. veebruaril.

Seminar “Edukalt Soome ja Rootsi turule” 10.02.2015

Veel on võimalik registreeruda seminarile „Edukalt Soome ja Rootsi turule“.

Üritus toimub Ida-Virumaal, Kohtla-Järvel TTÜ Virumaa Kolledžis 10.veebruaril eesti- ja venekeeles.

Kasuta ära head võimalust, saada oma maakonnas kohapeal  Soome ja Rootsi turule eksportimise kohta vajalikud teadmised. Kohale tulevad oma ala tippspetsialistid.

Seminari programm mõlemas keeles siin:  Seminar est 10.02.15   ja   Seminar rus 10.02.15

Registreerumine aadressil: www.pkk.ee

Aprillis Ida-Virumaal kahepäevane seminar turismiettevõtjatele

Tootearenduse ja külalislahkuse seminar turismiettevõtjatele Ida-Virumaal.

Sihtgrupp: Siseturismile suunatud alustavad väiketurismiettevõtjad.

Aeg: 14. aprill 2015 kella 10:00 kuni 15. aprill 2015 kella 17:00

Asukoht: Ida-Virumaa (Saka Mõis, Kohtla vald, www.saka.ee )

Registreeruda saab kuni 07. aprillini.

Rohkem infot siin: http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=1899

Veel on ühendustel mõni päev aega esitada KÜSKile arenguhüppe projekt

 

Kui Sa veel ei ole leidnud võimalust toetust saada oma ühenduse arenguks  siis, vaata http://www.kysk.ee/kuski-arenguhuppe-taotlusvooru-ootame-taotlusi-3-veebruariks!

Veel on aega, sest ega siis vajadusi välja mõelda ei ole vaja.

Nad on ühenduse igapäevases tegevuses silmnähtavad.

Nii, et 3.veebruar, kell 15.00  peab olema tingimustele vastav taotlus KÜSK meilidel või laual.

Sinu IVEK

EAS avab arendusosaku toetuse

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avab tänasest, 27. jaanuarist arendusosaku toetuse, mis on mõeldud ettevõtetele erinevateks eeluuringuteks  uudsete toodete- , teenuste või tehnoloogiate väljatöötamisel.

EASi toetuste valdkonna juhi Tarvo Kallase sõnul on tegemist uue tootega väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele. „Arendusosak on suunatud ettevõtetele, kellel on uudne toote, teenuse või tehnoloogia arenduse idee, kuid kes vajavad eeluuringute läbiviimiseks ja idee toimimise kindlakstegemisel valdkonna tippspetsialistide abi. Tegemist on ühekordse toetusega, millega aidatakse ettevõtetel leida uute toodete ja teenuste arendamiseks kompetentseid partnereid,“ selgitas Kallas.

Toetusega on võimalik sisse osta disaini- ja insenertehnilisi lahendusi ning nõustamist ülikoolidelt, samuti teadusasutustelt, patendi-, disaini- ja inseneribüroodelt ning nõustamisteenuseid osutavatelt ettevõtetelt.

Arendusosaku toetuse piirmääraks on kuni 70% abikõlblikest kuludest, sealjuures on maksimaalne toetuse summa kuni 20 000 eurot ühe taotluse kohta.  Taotlusi võetakse vastu jooksvalt.

Toetust rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

EAS jätkab ekspordivaldkonna koolituste sarjaga

EAS koostöös Marketingi Instituudi, Heiväl OÜ ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga kutsub ettevõtjaid osalema ekspordivaldkonna koolitustel, mille eesmärgiks on anda ettevõtjatele paremad teadmised ja oskused oma ettevõttega välisturule sisenemiseks. Koolituste sihtgrupiks on alustavad ja tegutsevad Eesti eksportöörid. Sarja kutsus EAS ellu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

2015. aastal jätkuvad 8 teemat:

 • Eksport sotsiaalmeedia abil
 • Kontaktide loomine ja koostööpartnerite leidmine sihtturul
 • E-kaubanduse esimesed sammud
 • Kuidas mitmekordistada välismessil osalemise kasumlikkust
 • Toote turundamine väikese eelarvega
 • Praktilisi näpunäiteid eksportijale turu-uuringuteks
 • Ekspordiplaan: esimesed sammud
 • Ekspordiplaan: planeerimisest finantseerimiseni

Lisainfo ja registreerimine www.eas.ee/ekspordikoolitused.

Seminar “Hiina mõtteviisi kujunemine ja selle kajastused ärikäitumises”

19.-21.veebruaril esineb TÜs Singapuri konsultant Joseph C.P.Lau

Koht: TÜ Majandusteaduskond / Oeconomicum ( Narva mnt 4, Tartu; ruum B202)

19.veebruar 12.00 -17.00

20.veebruar 12.00 – 17.15

21.veebruar 10.00 – 15.30

Koolitus on TASUTA, vajalik eelregistreerimine – http://www.eformular.com/aasiakeskus/laufeb2015.html

Joseph Lau at MTK_ülikoolivälistele osalejatele

Info: liina.joller@ut.ee

Võistlus „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2015“ kutsub osalema.

Alanud on võistlus „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2015”, kus valitakse välja Eesti ettevõtlust kõige paremal moel edendanud projektid. Ühtlasi on see Eesti eelvoor üle-euroopalisele konkursile „Euroopa ettevõtluse edendamise auhinnad 2015”.

Projekte saab esitada kuues kategoorias: ettevõtlusvaimu edendamine, ettevõtlusalastesse oskustesse investeerimine, ettevõtluskeskkonna parandamine, ettevõtluse rahvusvahelistumise toetamine, roheliste turgude ja ressursside kasutamise arengu toetamine ning vastutustundliku ja kaasava ettevõtluse arendamine.

Osalema oodatakse valitsus- ja omavalitsusasutusi, ettevõtluse tugiorganisatsioone, haridus- ja noorteorganisatsioone ning kõiki teisi institutsioone, sihtasutusi ja mittetulundusühendusi. Era- ja kolmandast sektorist on oodatud sellised algatused, kus on tehtud koostööd avaliku sektoriga.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juhitud žürii hindab projektide edukust ja innovaatilisust, mõju kohalikule majandusele ja sidusgruppide suhete paranemisele, samuti projekti teostatavust teistes Eesti piirkondades ja mujal Euroopas.

Projektide esitamise tähtaeg on 16. märts 2015. Täpsemat informatsiooni võistlusel osalemise kohta leiab majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kodulehelt: https://www.mkm.ee/et/eesmargid-tegevused/majanduse-arendamine/tunnusta-ettevotluse-edendajat-2015.

Eelmisel aastal olid parimad ettevõtluse edendajad SA Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ja Wise Guys Investment OÜ.

EASi uued teenused toetavad Eesti ettevõtete eksporti Hiina

2015. aasta toob endaga kaasa uusi võimalusi, mida Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) pakub Eesti ettevõtetele ekspordi toetamiseks Hiina sihtturule.

EASi juhatuse liikme Indrek Kaju sõnul on uute Hiina-suunaliste teenuste eesmärgiks vastata eelkõige ettevõtete vajadusele suurendada oma töötajate teadmisi, oskusi ja kogemusi Hiina turule sisenemisel. „Jaanuaris alustame kolme uue teenusega –  infopäringutele vastamine, ekspordipartneri taustakontroll ja äriürituste info vahendamine,“ selgitas Kaju ja lisas, et nimetatud teenused on Eesti ettevõttele tasuta.

Täpsemat informatsiooni teenuste kohta leiab EASi kodulehelt  www.eas.ee/eksporthiina

Loe kogu uudist siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5738&utm_source=newsletter

Mis toimub Norra turul? Vastused sihtturuseminarilt juba 29. jaanuaril!

Mis toimub Norra IT sektoris riiklikus valdkonnas? Miks loodi täiesti uus ministeerium, mis suurem kui kõik teised? Kes on Norra suurimad IT teenuste tarnijad ja suurimad teenuste ostjad? Millised on trendid teenuste osutamisel? Millised on Norra puitelumaja tootjate brändid? Milline on nende omavaheline turujaotus ning turundusmehhanismid? Millist elumaja ning millist suvilat norrakas eelistab? Mis on “puht-skandinaavia” stiil?

Nendele ja paljudele teistele küsimustele Norra turu kohta saab ettevõtja vastuse 29. jaanuaril algusega kell 10:00 toimuval Norra sihtturuseminaril, kus fookuses on puitmajade ja IT sektor.

Seminar toimub EASi majas (Lasnamäe 2, Tallinn). Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine läbi EASi veebilehe.

Seminari korraldamist rahastab EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

EAS toetab väikesadamate arendamist 2,4 miljoni euroga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) otsustas toetada 16 väikesadama arendamist 2,4 miljoni euroga. Toetus tuleb Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastatava Väikesadamate võrgustiku arendamise meetmest.

EASi juhatuse liikme Sigrid Harjo sõnul on toetuse eesmärgiks aidata kaasa sellise väikesadamate võrgustiku loomisele, kus sadamateenuste kättesaadavus oleks tagatud iga 30 meremiili tagant.

EAS toetas seekord vaid selliseid sadamaid, kes suudavad vajalikud arendustööd teostada käesoleva aasta sügiseks, sest rahastamiseks kasutatakse veel eelmise Euroopa Liidu finantsperioodi vahendeid. Käesoleval perioodil 2014 – 2020 on väikesadamate toetuseks planeeritud 5 miljonit eurot ning täiendavalt on kavas läbi viia vähemalt kaks taotlusvooru.

Kogu uudis täpsemalt siin – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5737&utm_source=newsletter

Kutsume ettevõtjaid kontaktreisidele

EAS kutsub Eesti ettevõtjaid osalema kontaktreisidel, mille eesmärgiks on korraldada sihtturul ärikohtumised potentsiaalsete klientidega. Kontaktreise rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

2015. aastal korraldab EAS kontaktreise kümnesse sihtriiki – Norra, Prantsusmaale, Saksamaale, Itaaliasse, Rootsi, Türki, Taani, Hollandisse, Suurbritanniasse ja Hiina.

Kandideerimine on avatud. Kontaktreisile kandideerimise tähtaeg on 30.01.2015

Kogu info kontaktreiside kohta täpsemalt siit- http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=5735&utm_source=newsletter

Kolm EL toetusprogrammi tutvustavad end koos

Esmakordselt ühendavad jõud kolm Euroopa Liidu rahastusprogrammi, et tutvustada Erasmus+, Loov Euroopa ning KÜSKi Kodanike Euroopa programme ja õhutada vabaühendusi tegema rahvusvahelist koostööd. Seminarid toimuvad jaanuari keskel Tallinnas ja Tartus (eesti keeles) ning Narvas (vene keeles + inglisekeelsed ettekanded).

Lisaks programmide tutvustamisele toimuvad seminaridel koolitused, kus räägitakse sellest, milliseid võimalusi rahvusvaheline koostöö pakub, milliste riskidega peaks arvestama ning kuidas astuda esimesi samme rahvusvahelise koostöö suunas.

Seminaridele oodatakse kõiki, kes on huvitatud rahvusvahelise koostöö tegemisest Erasmus+, Loov Euroopa või Kodanike Euroopa programmide raames (mittetulundusühingute, avalik-õiguslike asutuste, koolide, noortekeskuste, muuseumite, linnade ja omavalitsuste esindajad, aga ka ettevõtjad – eri programmides osalevad erinevad organisatsioonid).

Seminarid toimuvad jaanuari keskel Tallinnas ja Tartus (eesti keeles) ning Narvas (vene keeles + inglisekeelsed ettekanded). Seminaride täpsemad päevakavad leiate registreerimisvormist. Igale seminarile lõppeb registreerimine nädal aega varem.

14. jaanuaril Tallinnas, Euroopa Liidu Majas (registreeri siin)

20. jaanuaril Narvas, Narva muuseumis (registreeri siin) *скоро на русском языке

22. jaanuaril Tartus, Tartu Loomemajanduskeskuses (registreeri siin)

Seminaripäeval pakutakse ka lõunat ja suupisteid. Osalemine on tasuta.

Lisainfo:
Kadri Sikk,
Kadri.Sikk@kysk.ee
tel: 6560487; 58805240

EAS kutsub tööstusjuhte taas strateegiakooli

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) koos koolituspartneriga Ajutrust Konsultatsioonid OÜ kutsuvad tootmisettevõtete omanikke ja juhte osalema EASi Tööstusjuhi strateegiakoolis. Kandideerimise tähtaeg on 10. veebruar.

Osalema oodatakse väikese ja keskmise suurusega tootmisettevõtete omanikke, tegevjuhte ja ettevõtte jaoks oluliste valdkondade juhte.

Arendusmeeskondadele suunatud kuue päevane programm viiakse läbi 3 kuu jooksul ja see on üles ehitatud nii teoreetiliste kui ka praktiliste kogemuste jagamisele.

Osalejad saavad kaasaegseid teadmisi strateegilisest juhtimisest ja neile tutvustatakse parimaid praktikaid maailmast, loomaks eeldused ettevõtte konkurentsivõime suurenemiseks ja väärtusahelas edasi liikumiseks.Lisaks traditsioonilisele auditoorsele koolitusele on programmi lisatud praktika moodul, mille käigus külastatakse koolitusteemadega otseselt haakuvaid Eesti ettevõtteid, kelle strateegilise juhtimise kogemusest on hea eeskuju võtta.

Lisaks jagatakse kogemusi ja nõuandeid grupisiseselt. Programmi tulemusena koostab iga osalev ettevõte oma strateegiakontseptsiooni, mida esitletakse tagasiside saamiseks teistele osalejatele, kahjustamata nende konfidentsiaalsus- ja ärihuve.

Uued strateegiakooli grupid alustavad märtsi alguses Tallinnas, Viljandis, Tartus ja Kuressaares.

Koolitusprojekti rahastatakse EASi kaudu Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Lisainfot programmi ja osalemise tingimuste kohta leiab EASi kodulehel www.eas.ee/strateegiakool

EAS alustab taas suurinvestori toetuse taotluste vastuvõttu

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustab alates 7. jaanuarist 2015 uuendatud tingimustel suurinvestori toetuse taotluste vastuvõttu.

EASi juhatuse liikme Indrek Kaju sõnul seisneb muudatuste sisu selles, et taotlusi saab nüüdsest esitada kindla ajaperioodi jooksul. „EAS võtab taotlusi vastu kuni 30. jaanuarini 2015, misjärel valitakse välja parimad projektid, mida rahastada. Oluline on ka see, et projektid oleks ellu viidud 31. augustiks 2015, kuna tegemist on veel Euroopa Liidu 2007 – 2013 eelarveperioodi toetusega,“ selgitas Kaju.

Suurinvestori toetus, mille peamine sihtgrupp on suured tööstusettevõtted, on üks osa tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetusskeemist. Siiani on toetust saanud 9 projekti kogusummas 8,2 miljonit eurot.

Suurinvestori toetuseks jagatakse avanevas voorus 5,5 miljonit eurot. Tööstus- ja teenindusettevõtja investeeringu toetusskeemi rahastatakse EASi kaudu Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Määrus asub Riigiteatajas https://www.riigiteataja.ee/akt/129122014053 

Lisainfo: www.eas.ee/suurinvestor