Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

On alanud registreerumine Ida-Viru Mentorklubi 2023 (Jõhvi)!

Kümme aastat mentorklubisid Ida-Virumaal! Ka sellel aastal toimub maakonnas kaks mentorklubi, sh üks neist Jõhvi piirkonnas.

Mentorklubis osalemine ning selle tegevused on toeks kohalikule alustavale ettevõtjale (ehk mentiile) tema uue äriteekonna alguses. Sellega on loodud võimalus klubis osalenud mentiidel olla tugevam, võimekam, teadlikum ja ka edukam.

Ootame alustavaid ettevõtjaid mentorklubisse!

Aga mis on üldse mentorklubi ja kuidas me seda alustavatele ettevõtjatele korraldame? Allpool leiad vastused korduma kippuvatele küsimustele klubi koordinaatorilt Kersti Liivalt.

 

Mis on Ida-Viru Mentor klubi ja milline on mentorklubi roll meie piirkonnas?

Ida-Viru Mentorklubi programm on alguse saanud 2013. aastal. Igal aastal on Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldanud eesti ja venekeelseid mentorklubisid Narvas ja Jõhvis ning need on mõeldud maakonnas ettevõtlusega alustanud ettevõtjatele. See on klubilises formaadis ettevõtjate kohtumispaik, kust saab uut inspiratsiooni, uusi kontakte, suhelda ja võrgustuda teiste ettevõtjatega ning suureneb ettevõtlusalane teadmistepagas.

Mentorklubi tegevused ja selles osalevad inimesed on toeks kohalikule alustavale ettevõtjale (ehk mentiile) tema uue äriteekonna alguses. Sellega on loodud võimalus klubis osalenud mentiidel olla tugevam, võimekam, teadlikum ja ka edukam.

Programmi raames läbitakse erinevaid ettevõtluse jaoks olulisi teemasi, on nii praktilisi seminare, vabamas ja rutelu vormis loenguid ning nt ühel klubikohtumisel toimub õppereis mingisse teise Eesti piirkonda. Viimase puhul külastame väljaspool maakonda, konkreetses piirkonnas tegutsevaid ettevõtteid, et ammutada uut inspiratsiooni, laiendada silmaringi ja saada uusi kogemusi.

 

Kui palju maksab osalemine?

Mentorklubis osalemine on mentii jaoks tasuta. Antud programmi korraldamist rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Alustavale ettevõttele arvestatakse vähese tähtsusega abi. Palun loe selle kohta rohkem siit – https://www.fin.ee/riigihanked-riigiabi-osalused-kinnisvara/riigiabi/vahese-tahtsusega-abi

 

Kas mentorklubi on kõigile? Kes tavaliselt osaleb ?

Ida-Viru Mentorklubi tegevused on suunatud eelkõige alustavatele ettevõtjatele (mentiidele). Osaleda saab ettevõte, mis on tegutsenud alates Äriregistris registreerimisest kuni 3 aastat ning esindatud on ettevõtted erinevatest tegevusvaldkondadest. Nt on nende seas erinevaid tootmisega ja teenuste pakkumisega seotud äriühingud, see pilt on päris kirju. Ühest äriettevõttest saab klubis osaleda üks inimene, peamiselt on see siis omanik/juhatuse liige või nt tegevjuht.

Kahjuks ei saa me klubisse vastu võtta ettevõtteid, mis tegutsevad valdkondades – kaubandustegevus, kinnisvaraga seotud tegevused, rentimisega seotud teenused, juriidilised toimingud, reklaamindus, põllumajandus, metsamajandus, kalandus.

 

Mis keeles tavaliselt Ida-Viru mentorklubi kohutmised toimuvad?

Jõhvis oleme korraldanud mentorklubisid nii eesti, kui ka vene keeles. Narvas on kõik klubid olnud ainult vene keeles.

Kuna maakonnas on hinnanguliselt muukeelseid elanikke ca 70% ja väiksem osa on eestikeelseid elanikke siis seetõttu olemegi teinud klubisid mõlemas keeles.

Igal aastal kahjuks eestikeelset klubi korraldada ei saa, sest me ei leia sinna niipalju osalejaid, kui meil oleks vaja. Ja nii siis ongi olnudki Jõhvis klubid ühel aastal eesti keeles ja järgmisel aastal vene keeles ning edasi jälle eesti keeles, jne. Ehk siis klubi toimumise keel igal aastal vahetub.

Mul on küll mõttes olnud, et ühel aastal võiks proovida läbi viia mentorklubi koos keelekümblusega, st et see hõlmaks siis mingis osas kahte keelt, kuid klubi põhikeel oleks siiski eesti keel. Sellisel juhul saaksid osaleda nii need inimesed, kes valdavad eesti keelt kui ka need, kes on venekeelsed kõnelejad, kuid sooviksid enda eestikeele oskust parandada või sooviksid eestikeele praktikat. Seega kaasneks mitu asja korraga ehks siis lisaks ettevõtlusteemadele saaks ka eesti keele praktikat, paraneks keeletase, kui ka eesti keeles suhtlemine.

 

Kui palju osalejaid tavaliselt on ja miks ?

Keskmiselt on mentorklubides olnud osalejaid kokku 20. Ligikaudu 12-15 alustavat ettevõtjat ning umbes 6 mentorit. See on täitsa paras grupi suurus, sest siis tekib osalejate vahel usaldusväärne õhkkond, saab ja jõuab kõigiga suhelda, igaüks saab jagada enda kogemusi või parasjagu sellel hetkel laual olevaid probleeme, küsimusi, mentorid ei ole samuti üle koormatud ning iga mentii saab tema tähelepanu ning personaalse toe.

 

Aga mentorid. Kes need on? Kuidas toimub nende valik? Mis motiveerib neid osalemiseks?

Peale mentiide osalevad mentorklubis ka mentored. Mentor on ettevõtja, kellel on  vähemalt  3-aastane ettevõtlus- või juhtimiskogemus ja soov oma kogemustega piirkonna ettevõtluse arengule kaasa aidata. Mentor on missiooni-tundega, kes innustab ja toetab mentiid.

Mentori töö on vabatahtlik ja ei ole tasustatud. Tema motivatsiooniks on samuti saada uusi kogemusi, mõtteid ja ideid, sealhulgas võib samuti laieneda tema kontaktvõrgustik, lisaks saab ta suhelda teiste ettevõtjatega.

Oleme kaasanud ka mentorklubi mentoreid üksikuid klubiteemasid läbi viima või korraldanud klubi kohtumisi mentori või mentii ettevõttes.

 

Kui kaua toimuvad juba sellised kohtumised ja kaua kehtib mentorluse periood?

2023. aasta on metorklubide jaoks juubeliaasta. Oleme korraldanud maakonnas mentorklubisid juba aastast 2013. Täitub 10 aastat! See on aeg, mille jooksul oleme panustanud läbi mentorklubide piirkonna alustavate ettevõtjate toetamisse.

Iga alustav ettevõte saab osaleda klubis vaid 1 korra. Mentorprogrammi jooksul toimub kokku umbes 5-6 kohtumist ja need toimuvad üks kord kuus.

Klubil ei ole kindlat kohtumispaika, vaid iga kord saame kokku erinevas kohas. See annab võimaluse avastada ja näha maakonna erinevaid ning huvitavaid paiku, valitud kohad on hubased ja mugavad vabamas stiilis kokkusaamiseks.

 

Tähendab, et seekord Ida-Viru Mentorklubi tähistab oma juubelit. Mis oli kõige keerulisem selle perioodi jooksul? Kas on plaanis sellel aastal teha midagi teistmoodi?

Kõige keerulisemaks on olnud selle perioodi jooksul koroonaviiruse aastad. Sellele ajale jäi küll väga palju väljakutseid ja pidevalt tuli lahendada keerulisi küsimusi või probleeme. Kõigele sellele vaatamata saime kõigist raskustest üle ning mitmete kogemuste võrra rikkamaks.

Näiteks 2021. aastal ei saanudki mentorklubi korraldada, sest programmi vastu oli huvi väga leige. Ja see oli ka mõnes mõttes mõistetav, sest aeg oli siis keeruline. Kuna inimesi registreerus sellel aastal klubisse väga vähe siis tuli teha meie tööplaanis muudatus ja vastu võtta otsus, et mentorklubi jääb ära aga korraldame selle asemel ürituste sarja. Ja nii toimuski veebi vahendusel erinevatel ettevõtluseteemadel seminaridesari ning igaüks sai sellest osa võtta.

Selle aasta programmi osas suuri muutusi tulemas ei ole. Klubikohtumisi on sellel aastal kokku planeeritud 6. Aga võib olla saame aasta lõpupoole korraldada mentorklubidega seoses ühe väikese üllatusürituse. Meil on mingeid mõtteid aga hetkel ei ole see veel kindel ja  selle kohta on veel vara infot anda. Kõik selgub aja jooksul ning tulevik näitab, et kas saame selle hea mõtte aasta lõpupoole ellu viia.

 

Kuidas toimub teemade valik ja mis ootab osalejaid sellel aastal?

Programm on hetkel valminud klubi koordinaatori poolt. Aga sellesse on jäetud ruumi ka osalejate arvamusele ning soovidele.

Üldiselt on juba välja kujunenud mõned klassikalised põhiteemad, mis alati alustavaid ettevõtjaid huvitavad. Näiteks on nendeks teemadeks olnud raamatupidamise ja maksude info, turunduse ja müügiga seotud teemad ning alati on kõiki huvitanud õppereisil osalemine. Need on teemad, mis alati inimesi köidavad, huvitavad või siis on vaja ettevõtjal endal teadmisi kas siis värskendada või ongi kogu info päris uus. Need on nõutud teemad ja nendest ka igal aastal mentorklubides räägime.

Ühe klubikohtumise korraldame teemal, mille ütlevad klubis osalejad ise. Alustavad ettevõtjad peavad saama omavahel kokkuleppele, et mis teema või millised teadmised neil on muudu, milles kõige enam infot vajatakse. Ja edasi koordinaator peab selle siis kõik võimaldama ja ka korraldama.

Lisaks on siis veel klubikohtumistel huvitavaid teemasid, mis on hetkel aktuaalsed, põnevad, uuenduslikud või igati kasulikud uuele ettevõttele.

 

Miks tasub tulla ja mentorklubis osaleda?

Ida-Viru Mentorklubi on laiapõhjaline mentorlusprogramm alustavatele ettevõtjatele selleks, et osalevad Ida-Viru ettevõtted oleksid edaspidi oma tegevuses edukamad, enesekindlamad, teadlikumad ja õnnelikumad. Ettevõtjate kohtumispaigas sa avastad palju uut ja jõuad arusaamisele, et sa ei olegi selles kõiges üksi. Klubis osaledes tekib inimeste vahel ja üheskoos hea sünergia, sa võid leida klubist endale näiteks hea koostööpartneri, kliendi, mõttekaaslase või isegi sõbra.

 

Kuidas saab registreeruda mentoritele ja mentiidele?

Hea alustav ettevõtja!

Kui sul tekkis mentorklubi programmis osalemise vastu huvi, siis palun võta meiega ühendust.

Registreerumine on juba avatud. Pane ennast kirja siin – https://ivek.ee/teenused/mentorklubid2023/

Ootame enda klubisse mentoriteks aktiivseid ja kogemustega ettevõtjaid. Kui sul on soov panustada, et arendada maakonna ettevõtlust siis palun võta minuga personaalselt ühendust.

 

Millised on mentorklubi koordinaatori ootused osalejatele?

Ootame klubisse ettevõtjaid, kes on aktiivsed ja avatud, on valmis küsima ja nõu kuulda võtma. Teeb eesmärkide nimel tööd nii iseendaga, kui arendab oma ettevõtet. Teab, miks mentorklubi programmis osaleb ja mida mentorilt ootab. Õpib nii positiivsest kui puudustele suunatud tagasisidest. Varub kohtumisteks aega ja vajadusel valmistub ette. On valmis vahetama kogemusi ja suurendama ettevõtlusalaseid teadmisi.

Kui see kõik käib sinu kohta siis ettevõjate kohtumispaik ootab Sind!

Algas registreerumine 6-päevasele “E-kaubanduse baaskursusele”

 

E-kaubanduse baaskursus mai-juuni 2021

 

Soovid luua e-poodi, kuid ei tea, kuidas seda teha?

E-kaubanduse baaskursus on intensiivne koolitusprogramm, mis annab teadmised alates e-poe loomisest kuni selle turundamiseni.

SIHTGRUPP: ettevõtjad, kes plaanivad oma toodete/teenuste müügiks luua e-poe, kuid puuduvad tehnilised oskused sellega alustamiseks.

 • Osaleda saab vaid 30 ettevõtjat üle Eesti.
 • Koolitus toimub veebiplatvormil Zoom.
 • Osalustasu: osalejale 133 eurot. Koolitusel osalemist käsitletakse ettevõtete puhul vähese tähtsusega riigiabina (VTA). Vaata täpsemat infot siit: //www.rahandusministeerium.ee/et/riigiabi
 • Koolituse kuupäevad: E 31. mai; T 01. juuni; N-R 10.-11. juuni; T-K 15.-16. juuni 2021 kell 10-16:00.
 • Kursus koosneb 3 moodulist ja 6 koolituspäevast (6.ak.h), kokku 36 akadeemilist tundi.
 • Kandideerimine koolitusele kestab 16. maini. Kui sa soovid osaleda, kandideeri kursusele kuni 16. mai. Kõikide kandideerijate seast valitakse välja 30 osalejat.
 • Lektorid: Timo Porval, Priit Kallas, Signe Kõiv.
 • Koolituse lõpus saavad osalejad digitunnistuse.
 • Küsime osalejatelt tagasiside kohe pärast koolitust, koolituse kvaliteedi ja rahulolu koha ning 6 kuud pärast koolitust, ettevõtja edusammude kohta.

 

Täpsema õppekava kirjelduse ja koolitajate tutvustuse leiate SIIT.

 

Baaskursuse projektijuht: Säde Otsa, MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused

sade.otsa@arenduskeskused.ee; +372 5564 0054

www.arenduskeskused.ee

 

 

Riik kutsub üles Ida-Virumaa arenguks häid ideid välja pakkuma!


Rahandusministeeriumi pressiteade
3. august 2020

 

Rahandusministeerium ja Ida-Virumaa omavalitsuste liit kutsuvad üles osalema ideekorjes Ida-Virumaa arenguks. Esitatud mõtteid kasutatakse Ida-Virumaa õiglase ülemineku strateegia koostamisel, millega seatakse pikemaajalised arengusuunad piirkonna kasvuhoonegaaside intensiivse majanduse ümberkorraldamiseks.

„Ida-Virumaa vajab oma elanikkonna püsima jäämiseks, neile hea palgaga töökohtade pakkumiseks ja atraktiivse elukeskkonna hoidmiseks muutusi,“ ütles riigihalduse minister Jaak Aab. „Senini on olnud oluliseks tööandjaks põlevkivi- ja energeetikasektor, ent kliimaeesmärke silmas pidades on mõistlik vaadata üle, millised on võimalused arendada kaasaegsemaid keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid selle sektori jätkamiseks ning millised võiksid olla hoopis uued tegevusvaldkonnad ja tuleviku elukeskkond üldiselt. Kõige paremini oskavad oma piirkonna heaoluks suuniseid ja ideid anda kohalikud elanikud, mistõttu palume kõigil huvilistel oma mõtetest meile teada anda.“

Piirkonna edasise arengu suunamiseks ootame kõigi maakonna elanike ning piirkonnaga seotud inimeste ettepanekuid. Saadud infot kasutame maakonna arengustrateegia ning riikliku Ida-Virumaa tegevuskava uuendamiseks.

Oma mõtteid saavad kõik huvilised esitada nii eesti kui ka vene keeles alates 3. augustist kuni 11. septembrini. Tagasisidet saab tänasest anda elektroonselt veebilehtedel fin.ee/arvamus ja fin.ee/mnenie. Augusti jooksul lisandub ka võimalus täita küsimustikku paberil erinevates maakonna teenuspunktides. Oma kontakti jätnud vastajate vahel loositakse välja 10 komplekti erinevate Ida-Virumaa külastusobjektide pileteid. 

Kliimaneutraalsuse suunas liikumine mõjutab põlevkivitööstuse tõttu eriti Ida-Virumaad, kus tuleb kasvuhoonegaaside intensiivne majandus ümber korraldada ning leida asemele uued puhtamad majandusharud. Õiglane üleminek tähendabki seda, et selles protsessi on maksimaalsel võimalikul määral tagatud elanike, kohalike omavalitsuste ja riigi heaolu säilimine ning piirkonna ettevõtjatele tagatud avaliku sektori tugi üleminekust tulenevate uute ärivõimaluste leidmisel ja rakendamisel.

Eestis on õiglase ülemineku strateegilise kavandamise aluseks kaks dokumenti – piirkonna tasandil maakonna arengustrateegia ning riigi tasandil Ida-Virumaa tegevuskava. Alustatud on mõlema dokumendi uuendamist. Nii Ida-Virumaa tegevuskava aastani 2030 kui õiglase ülemineku vajadusi arvestav maakonna arengustrateegia tegevuskava aastateks 2021-2025 on kavas kinnitada 2020. a detsembris. Nende kahe arengudokumendi põhjal koostatakse Ida-Virumaa õiglase ülemineku protsessi suunamiseks moodustatud komisjoni juhtimisel õiglase ülemineku mehhanismi vahendite kasutamise aluseks olev territoriaalne ülemineku kava.

Lisaks arvamuskorjele on kõigil piirkonna elanikel võimalus õiglase ülemineku kavandamisel kaasa rääkida augustis ja septembris toimuvatel temaatilistel seminaridel ning oktoobris toimuval Ida-Viru tegevuskava eelnõu kirjalikul konsultatsioonil.

Temaatilised seminarid:

27.08.2020 Narva kolledžis

9.00-13.00 Energeetika

14.00-18.00 Ettevõtlus, tööturg, oskused ja teadus-arendustegevus

 

8.09.2020 Jõhvi kontserdimajas

9.00-13.00 Elukeskkond ja sotsiaalne kaasatus

14.00-18.00 Keskkond

 

Ootame osalema Ida-Virumaa õiglase ülemineku aruteludel!

Kogu info, päevakavad ja registreerumine on leitav siit – //www.rahandusministeerium.ee/et/ida-virumaa-oiglase-ulemineku-arutelud 

 

 

Jõhvi Mentorklubi 2020

 

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 2020. aastal Ida-Virumaal kaks mentorklubi. Eestikeelne mentorklubi tegutseb Jõhvi piirkonnas ning venekeelne mentorklubi Narvas. 

 

Jõhvi mentorklubi tegutseb ajavahemikul 17.september kuni 10.detsember 2020. Kokku toimub kuus klubikohtumist, mis kõik leiavad aset Jõhvis või selle lähiümbruses.

Kõikide klubikohtumiste algusaeg on kell 12.00 ja orienteeruv lõpp kell 17.00 (v.a 05.11. kui on planeeritud ühine väljasõit Harjumaale). 

Klubi tegevused on suunatud eelkõige alustavatele ettevõtjatele (mentiidele). Osaleda saab ettevõte, mis on tegutsenud alates Äriregistris registreerimisest kuni 3 aastat.

 

Mentorlusprogrammi eesmärgiks on:
– toetada maakonnas tegevust alustanud alustavaid ettevõtjaid;
– suurendada ettevõtlusalaseid teadmisi, laiendada kontaktvõrgustikku;
– kogemuste vahetamine;
– ettevõtjate vaheline suhtlus;
– mentorite kogemuse jagamine mentiidele.

 

Loe mentorklubi kohta veel lisaks SIIN

 

KLUBIKOHTUMISTE KUUPÄEVAD JA TEEMAD: 

17.09. – Sissejuhatus mentorklubisse, tutvumine, mentorpaaride moodustamine, kogemuslugu. Päeva juhib – koordinaator Kersti Liiva.

01.10. – “Ettevõtte rahaasjad ja raamatupidamine.” Seminari viib läbi kogenud spetsialist raamatupidamise ettevõttest.

22.10. – “Kuidas teha nii, et klient sooviks minu toodet osta?” Teemast räägib kohale kutsutud valdkonna koolitaja.

05.11. – Ühine väljasõit inspiratsiooni ja uute kogemuste saamiseks. Hetkel on planeeritud väljasõit Harjumaale. 

26.11. – Klubi teema osalejate valikul. 

10.12. – Kuidas sõlmida lepinguid ja mida sealhulgas silmas pidada. Lepingutest räägib kogemustega jurist.

             Mentorklubi lõpetamine, kokkuvõtete tegemine. Kohtumise teist osa juhib – koordinaator Kersti Liiva. 

 

Hea alustav ettevõtja oled mentorklubisse väga oodatud!

Klubis osalemine on alustavale ettevõtjale tasuta, kuid vajalik on eelregistreerumine. Palun tee seda SIIN.  

 

NB! Korraldajal on õigus teha kuupäevade ja teemade osas muudatusi, kui selleks on vajadus.  

Küsimuste korral võta palun ühendust Jõhvi mentorklubi koordinaatoriga Kersti Liiva, e-post kersti.liiva@ivek.ee , tel 5158929

 

Jõhvi Mentorklubi 2020 korraldab ja koordineerib SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja seda rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Tööstusettevõtete webinar – 16.03. kokkuvõte ja osalemine

 

16.03.2020 toimus koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja tööstussektori ettevõtjatega webinar.

Leiate webinari kohta koostatud kokkuvõtte SIIT

Kokkuvõttes kollasega tähistatud read ja küsimused on hetkel need, millele praegu veel vastust ei ole või vastata ei osata. Töö selles osas käib ja püütakse leida kõigele lahendused lähipäevil. 

 

NB! Alates täna hommikust töötab MKMi Zoomi webinar, kus on 24/7 võimalik esitada küsimusi ning saada asap neile vastused. 

Webinar: Ülevaade tööstusettevõtetele – kriisimeetmete seis

Liitumiseks vajuta siia: //zoom.us/j/116914917 

Parool: 636403

Kuidas liituda: 

1. Enne webinari laadida alla Zoom äpp arvutisse (Zoom Client  for meetings): //zoom.us/download
2. Webinari eel klikkida lingile: //zoom.us/j/116914917    (Parool: 636403)
3. Kliki “Join the meeting” ning lisa nimi ja email
4. “Terms and conditions” –> kliki “Agree”
5. Kliki nupule “chat” ning saad lisada panelistidele jooksvalt oma küsimusi

 

Ajujahi äriideede arenguprogrammi ja kiirendisse saab kandideerida 27. oktoobrini

 

Eesti suurim äriideede konkurss ja kiirendi “Ajujaht” alustab taas Eesti parimate äriideede otsinguid ja jagab ideede elluviimiseks välja 75 000 eurot stardikapitali.

Igal aastal valib Eesti parimatest ettevõtjatest ja startup-maailma tegijatest koosnev ekspertžürii välja 30 parimat äriideed ja tiimi, kes saavad osa Ajujahi kõrgetasemelisest mentorlus- ja koolitusprogrammist, et luua äriideedest toimiv ärimudel ja ettevõte.

Ajujahile on oma äriideed esitama oodatud kõik – nii noored kui kogenumad, õppivad kui töötavad kui ka need, kel juba ettevõtlusega tegelemise kogemus tagataskus olemas, kuid soovivad karjäärimuutust.

Äriideid saab esitada 27. oktoobrini Ajujahi veebilehel: //www.ajujaht.ee/hooaeg-2019-2020/osale/

 

Millist väärtust Ajujaht osalejatele pakub?

Mentorlus

Ajujahi arenguprogrammis osalevad tiimid viiakse kokku rahvusvahelise kogemusega mentorite võrgustikuga, kes suunavad ja nõustavad meeskondasid terve arenguprogrammi vältel. Ajujahi mentorite hulka kuuluvad nii tuntud ettevõtjad, investorid, võrgustikuliikmed ja Ajujahi toetajate ja sponsorite tippeksperdid. Ajujahi mentoreid saab näha siit.

Kiirendi ja koolitused

Lisaks mentorlusele läbivad tiimid Ajujahi koolitus- ja arenguprogrammi, mis annab nii teadmise kui tööriistad kõigeks, mida on vaja enda ärimudeli loomiseks, selle läbimõtlemiseks ja edasi arendamiseks. Ajujahi selle hooajal arenguprogrammi koolituste teemad ja koolitajad on:

Ajujahi koolitused on sisukad ja hands-on – iga meeskond saab samaaegselt tegeleda enda äriideega, seda edasi arendada ja kuuldut kohe katsetada.

Rahastus äriidee elluviimiseks

Igal aastal jagab kõigi arenguprogrammi läbinud äriideede vahel välja 75 000 eurot. Ajujahi auhinnafondi panevad kokku programmi toetajad ja sponsorid. Ajujahi auhinnafondi ja jagamisele minevate eriauhindadega saab tutvuda siin.

Telesaade “Ajujaht”

Ajujahi arenguprogrammi ja kiirendiga käib kaasas ka telesaade, mis jälbib arenguprogrammi jooksul meeskondade arengut ja tutvustab osalevaid äriideid Eesti rahvale. Ajujahi telesaade ei ole vaid meelelahutus, vaid paneb tiimid sisuliselt proovile väljakutsetega, millega seisavad silmitsi kõik alustavad ettevõtjad. Eelmise hooaja saateid saab järele vaadata siin.

Võrgustik ja kontaktid

Eesti suurima äriideede konkursina teeme järjepidevalt koostööd nii startup-võrgustiku, katusorganisatsioonide kui mitmete algatuste ja üritustega. Ajujahi arenguprogramm pakub kõigile meeskondadele võimalust soodsalt saada osa nii konverentsidest (Startup Day, Latitude59, Arctic15 jt), pitchimisüritustest kui muust.

 

Loe lisa Ajujahi veebilehelt w.ww.ajujaht.ee

Jälgi Ajujahti Facebookis ja Instagramis.

PRESSITEADE: Tänavusel Ettevõtlusnädalal vaagitakse oma äriga alustamise poolt-ja vastuargumente

 

Tallinn, 6. septemberTänavune üle-eestiline ettevõtlusnädal toimub juhtmõtte „Samm Sinu unistusteni“ all. Erinevalt varasematest Ettevõtlusnädalatest tuuakse tänavu lisaks ettevõtlusele julgustavate argumentide välja ka seisukohad, miks ikkagi eelistada palgatööd. Tasakaalustatud debatiga soovitakse panna laiem avalikkus kaasa mõtlema ettevõtjaks olemise plussidele ja miinustele.

Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustiku juhatuse liikme Andres Huule sõnul toimub 7. – 13. oktoobrini ettevõtlusnädala raames enam kui 300 temaatilist üritust.

„Tänavuse Ettevõtlusnädala üks fookusi on e-äri, sest just veebipõhised lahendused võimaldavad alustavatel ettevõtetele kiirelt ja efektiivselt jõuda potentsiaalsete klientideni. Heameel on selles valdkonnas teha tihedat koostööd E-kaubanduse Liiduga ,“ ütles Huul.

Oktoobri teisel nädalal korraldatakse kõikides Eesti maakondades seminare, konverentse, töötubasid, ettevõtluskohvikuid ning muudes formaatides üritusi. 8. oktoobril toimub avatud ettevõtete päev, mil kümned ettevõtted avavad eelregistreerunud huvilistele oma uksed.

Ettevõtlusnädalat korraldavad maakondlikud arenduskeskused juba 14. korda ning see viiakse läbi kõigis 15 maakonnas.

 

Ettevõtlusnädal viiakse ellu Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

 

Lisainfo:

Andres Huul

Juhatuse liige

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused

T: +372 5557 2557
F:  //www.facebook.com/events/2529110450473078/

V: //ettevotlusnadal.ee/

Infopäev meetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ tutvustamiseks

 

Tartumaa Põllumeeste Liit korraldab augustis toetusmeetme „Investeeringute toetamine majandustegevuse mitmekesistamiseks maapiirkonnas mittepõllumajandusliku tegevuse suunas“ tutvustamiseks infopäevad Tartumaal, Võrumaal ja Ida-Virumaal.

 

Infopäevad toimuvad:

15. augustil Tartumaa Põllumeeste Liidus Jalaka 48.

Maaeluministeeriumi poolt tutvustab meetme eesmärki ja võimalusi Allar Korjas, PRIAst Marje Leppik.

Registreerimine: //forms.gle/AaWzUFK1TPrLVRbW8

28augustil Võrumaal Navi seltsimajas.

Maaeluministeeriumi poolt tutvustab meetme eesmärki ja võimalusi Allar Korjas, PRIAst Marje Leppik.

Registreerimine: //forms.gle/1sQW4ptEa1Ue2L51A

29. augustil Ida-Virumaal Maidla rahvamajas.

Maaeluministeeriumi poolt tutvustab meetme eesmärki ja võimalusi Allar Korjas, PRIAst Alar Parksepp.

Registreerimine: //forms.gle/uQvautzEj9Z3Xtsv9

 

Kõik infopäevad algavad kell 10.00 (orienteeruv lõpp kell 13.30). 

Oodatud on osalema kuni 9 töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud ettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonda ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.

Toetusmeetme võimalusi tutvustavad PRIA ja Maaeluministeeriumi esindajad.

 

Lisainfo: Jaan Sõrra, Tartumaa Põllumeeste Liit, juhatuse esimees, e-post: ttl@kodu.ee, tel 508 7320.

Infoseminar „Toetusmeetmed edumeelsele ettevõtjale“

 

Kuupäev: 30. mai 2019
Kell: 11.00-15.00
Asukoht: Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7, Jõhvi

Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel tutvustavad Ida-Virumaa seminaril Keskkonnainvesteeringute Keskus, EAS ja RTK erinevaid võimalusi saada riigi poolset toetust tootmise edendamiseks. Seminar on asjakohane nii ettevõtjale, kes soovib oma tootmist kas uuendada, efektiivistada, digitaliseerida kui ka ettevõtjale, kes soovib toetust jäätmete ja tootmisjääkide nutikamaks käitlemiseks.
Tööstusinvesteeringute toetamisega aitab riik kaasa töötleva tööstuse sektori ettevõtete tootlikkuse ja ekspordi müügitulu kasvule, võimaldades uute ja senisest efektiivsemate tehnoloogiate kasutuselevõttu või väljaarendamist.

Infoseminari peamine eesmärk ongi tutvustada tööstusettevõtetele Euroopa Liidu ja kohaliku tasandi võimalusi leida rahastust innovaatilistele ja keskkonnahoidlikele investeeringutele.

Seminar toimub eesti keeles, vajadusel sünkroontõlkega vene keelde.

Ajakava ja registreerumine:

//docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf5xfwdWY1q0RdXY8iEeJ83aA8DJs-Zxp5HAmbsopQpkhmu_g/viewform 

 

Üritus on tasuta!

KUTSE EASi tootearendusprogrammidesse

 

Kutsume ettevõtjaid sügisel algavatesse EASi tootearendusprogrammidesse!

 

Vastavalt ettevõtte hetkeolukorrale on võimalik valida kahe meistriklassi vahel: Disaini meistriklass (DMK) või Uue toote turule toomise meistriklass (UTMK). 

Mõlema programmi raames tehakse intensiivset koostööd mentoritega ning toimuvad töötoad, kus jagatakse praktikute kogemuslugusid ning milles osalemine annab hea võimaluse võtta oma meeskonnaga aeg, et tegeleda suunatult tootearendusega.

DISAINI MEISTRIKLASS on pikem, 8 kuud kestev, tootearendusprogramm, kus personaalse disainijuhi abil arendatakse oma meeskonnaga välja uut või parendatakse olemasolevat toodet või teenust. Disainijuht viib meistriklassi alguses ettevõttes läbi ka hetkeolukorra disainiauditi, et kaardistada potentsiaalsed arengusuunad, mida disaini kaasamise kaudu edendada. Meistriklassi tulemusena valmib testitud toote- või teenuseprototüüp.
Meistriklassi edukaimale ettevõttele anname välja 10 000€ suuruse auhinnavoucheri disaini ja tootearendusteenuste kasutamiseks ja toote edasi arendamiseks.

Loe Disaini Meistriklassi kohta lähemalt SIIT või registreeru kohe SIIN. 
 
Intensiivsem UUE TOOTE TURULE TOOMISE MEISTRIKLASS aitab 2,5 kuu vältel mõelda oma meeskonnaga samm-sammult läbi toote või teenuse turule toomine. Meistriklass sobib nii uue toote turule toomiseks kui ka olemasoleva toote uuele sihtturule viimiseks ning on suurepärane võimalus vormistada oma toote turule toomine reaalse ja ka hiljem kasutatava plaanina. Toote- ja ettevõttespetsiifiline plaan valmib koostöös valdkondlike ekspertidega, kes nõustavad osalejaid personaalselt ka töötubade vahelistel nädalatel.

Loe Uue toote turule toomise meistriklassi kohta lähemalt SIIT või registreeru kohe SIIN

 

KANDIDEERIMISEKS tuleb hiljemalt 19.06 täita lühike avaldus: 
Disaini meistriklassi kandideerimiseks SIIN 
Uue toote turule toomise meistriklassi kandideerimiseks SIIN
Meistriklassidesse pääseb piiratud arv ettevõtteid.
 
Ettevõtte omaosalus DMKs osalemiseks on 2000 eur (+km) ning UTMKs osalemiseks on 900 eur (+km). Programmide ülejäänud maksumuse katab Euroopa Regionaalarengu Fond. DMK puhul lausa ligi 85%.
 

Loodan, et programmid pakuvad huvi! See on harukordne võimalus nii headel tingimustel kaasata professionaale oma ettevõtte tegemistesse.  
Kui teil on lisaküsimusi, siis hea meelega vastan. 

 

Lugupidamisega,

Teele Toots

BDA Consulting OÜ

Tatari 64, Tallinn 10134

gsm 51 08777

toode.turule@bda.ee

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse partneriks Uue toote meistriklassi ellu viimisel on BDA Consulting OÜ

Seminar “Ettevõtte protsesside analüüs ja optimeerimine”

 

22. mail 2019 kell 10:00-15:30 

Toimumiskoht: TalTech Virumaa kolledži auditooriumis 9 (Järveküla tee 75, Kohtla-Järve)

 

Registreerimine seminarile kuni 20. maini SIIN

 

10.00 – 10.15    Registreerimine

10.15 – 11.45    Protsessid ettevõtte väärtuse loojana. Ettevõtte protsesside optimeerimise ühised põhimõtted, optimeerimise eesmärgid ja tasandid.

11.45 – 12.15    Paus

12.15 – 13.45    Täiusliku tootmise põhimõtted (Manufacturing Excellence). Kulusäästlik tootmine (Lean Production) ja selle põhilised elemendid.

13.45 – 14.00    Kohvipaus

14.00 – 15.30    Protsesside tulemuslikkuse hindamine ja selle korraldamine ettevõttes. Tootmise tulemuslikkuse jälgimise süsteem MES – Manufacturing Execution System.

Lektor: Jüri Riives, PhD

 

Seminar on eesti keeles ja osalejatele tasuta (ei sisalda lõunatoitlustust, lõunat on võimalik süüa kolledži kohvikus).

Osalenud ettevõtted saavad vähese tähtsusega abi (VTA).

 

LisainfoIndrek Narusk

Ettevõtlusjuht

Põlevkivi kompetentsikeskus

Virumaa kolledž

Tallinna Tehnikaülikool

 Tel. 58 55 00 88

E-post: indrek.narusk@taltech.ee

www.pkk.ee

 

Tegevust toetatakse tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019″  projektist “Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal; teadmissiire VK PKK abil uute ettevõtete ja töökohtade loomiseks.”

Ettevõtlusega alustamine saab paindlikumad toetustingimused

 

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist allkirjastas starditoetuse määruse, mille muudatused võimaldavad alustada ettevõtlusega varasemast paindlikumatel tingimustel.

„Ettevõtlusega alustamist edendav starditoetus aitab laiendada piirkondlikku ettevõtlust ja lükata käima arengupotentsiaaliga ettevõtlusideid. Senine praktika toetuse andmisel on toonud välja mitu olulist muutmist vajavat aspekti, mis alates kevadest lahenduse saavad. Nii EAS kui Riigi Tugiteenuste Keskus on toetuse taotlejate ja saajatega pidevas koostöös ning nende tagasiside põhjal teinud mitmeid ettepanekuid tingimuste muutmiseks, et toetusest ettevõtjatele rohkem abi oleks,“ märkis ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Näiteks saavad alates aprillist starditoetust taotleda isikud, kes on varasemalt edukalt ellu viinud Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse projekti. Samuti on muudetud nõudeid töötajate palkamisele. Kui varem tuli ettevõttel palgata korraga kaks töötajat esimesel aastal pärast projekti lõppu, siis edaspidi võib palgata ühe töötaja projekti lõppedes ja teise töötaja aasta hiljem, makstes neile vähemalt 50% Eesti keskmisest brutokuupalgast.

Oluliseks muudatuseks on ka ettevõtte kasvu hindamine müügitulu eesmärgi 80 000 euro saavutamise alusel, sõltumata kasvu tempost. Varasemalt Tartu linna ja Tallinna linnapiirkonna taotlejatele kehtinud ekspordinõue jääb edaspidi kehtima ainult Tallinna linnas tegutsevatele ettevõtetele.

„Seni on starditoetusest saanud tuge hulk alustavaid ettevõtteid. Näiteks Eesti oma vinüülplaaditehas Vinyl Plant OÜ ja  Purtse Pruulikoda OÜ on paari aastaga starditoetuse abil edukalt kasvanud ja oma nimele laiemat tuntust kogunud. Ootame, et paindlikumad tingimused toovad kaasa veelgi suurema huvi starditoetuse vastu ning et selle toel saavad paljud väärt projektid jätkusuutlikult tuule tiibadesse või teha järgmise arenguhüppe,“ lisas ettevõtlusminister Tammist.

Meetme planeeritud kogueelarve aastatel 2014–2020 on 7 081 747 miljonit eurot, millele lisandub omafinantseering 1 770 436 eurot. Toetuse maksimaalne summa on 15 000 €. Toetuse osakaal projekti maksumusest on maksimaalselt 80%.

Starditoetuse määruse muudatused jõustuvad 1. aprillil. Samal ajal muutub ka toetust vahendav rakendusüksus. Aprillist alates rakendab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) asemel starditoetust Riigi Tugiteenuste Keskus. Täpsem info toetuse taotlemise kohta on kättesaadav RTK koduleheküljel www.rtk.ee.

Pressiteade: Maakondlikud arenduskeskused on riigipoolseks partneriks alustavale ettevõtjale

Pressiteade
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
25.03.2019

Maakondlikud arenduskeskused on riigipoolseks partneriks alustavale ettevõtjale

 

Vastavalt ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri Rene Tammisti poolt allkirjastatud käskkirjale on alates 2019. aastast MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ametlikuks partneriks ettevõtlusalaste tegevuste elluviimisel.

Käskkirja kohaselt on Maakondlike arenduskeskuste (MAK-d) ülesandeks tegeleda eelkõige alustavate ning piirkondlike väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamisega, et need oleksid orienteeritud kasvule ja ekspordile. Lisaks jääb MAK-de rolliks tõsta ettevõtlusteadlikkust ja suurendada ambitsioonika ning uuendusmeelse ettevõtluse levikut maakondades.

15 MAK-i poolt tegevuste ühiseks elluviimiseks loodud katuseorganisatsiooni MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused tegevjuht Andres Huul selgitab, et tegelikult on MAK-d ka varasemalt tegelenud alustavate ja piirkondlike ettevõtjate toetamisega. „MAK-d jätkavad ettevõtjate igakülgset toetamist konsultatsioonide ning teiste juba välja töötatud teenuste näol. Peamiseks muudatuseks on see, et varasemalt tegime seda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse koostööpartnerina, aga sellest aastast alates oleme ministeeriumi otsesed partnerid,“ ütleb Huul. 

Tema sõnul võimaldab tihedam koostöö ministeeriumiga saada turult vahetumat tagasisidet ja MAK-del leida ettevõtluse edendamiseks uusi koostöökohti.

Kõik MAK-d on iseseisvad sihtasutused, kelle omanikeks on kohalikud omavalitsused. Esindatus igas maakonnas võimaldab MAK-del pakkuda üleriigiliselt tasuta nõustamisteenust alustavatele ja tegutsevatele ettevõtjatele ning kodanikuühendustele.

 1. aastal nõustasid MAK-d ettevõtlusalaselt kokku 7 500, kodanikuühiskonna valdkonnas 2 098 korda. Noorte ettevõtlikkuse suurendamise tegevustesse kaasati kokku rohkem kui 12 000 noort ja korraldati enam kui 300 sündmust. MAKid on samuti üle-eestiliste sündmuste Ettevõtlusnädal ning Ühisnädal eestvedajad.

Kõikide maakondlike arenduskeskustega saab tutvuda siin: https://www.arenduskeskused.ee/tutvustus/

 

Kõneisiku kontaktid:

Andres Huul

Tegevjuht

MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
andres.huul@arenduskeskused.ee
Tel: 55 572 557

Pressiteate edastaja:

Riina Nõupuu

Turunduse projektijuht
MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused
riina.noupuu@arenduskeskused.ee
Tel: 55 975 839

Tootearenduse õppereis Viljandimaale, 16. aprill 2019

Head Virumaa ettevõtjad!

Tootearenduse kaudu saab luua uue toote või teha muudatusi olemasolevas tootes. 

Õppereis Viljandimaa ettevõtetesse ja teadusasutusse pakub praktilisi näiteid, kuidas toodet arendada.

8:00   Väljasõit Jõhvist

11:00 EMÜ Polli Aiandusuuringute Keskuse külastus Pollis 

Teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete kompetentsikeskus Viljandimaal. Keskuse tegevuste tutvustamine. Katseköögi tutvustamine. Pakendite arendus. Toodete degusteerimine. www.plantvalor.ee  

13:30 Lõunasöök

14:00 Morna Õnne talu külastus www.mornamaa.ee

Talu tegevusvaldkond on maaturism, konverentsikorraldus, viinamarja ja muude marjade kasvatamine, veini tootmine, hoidiste tootmine. Tootearendust hindab peremees väga kõrgelt!

15:30 Pajumäe talu külastus Abja-Vanamõisas

Eesti tuntuim mahepiima ja mahepiimatoodete tootja. Piimatoodete arendus. www.pajumae.ee

17:30 Tagasisõit Jõhvi

 

Õppereisi kava, osalemise tingimused ja registreerumine SIIN

REGISTREERIMINE ÕPPEREISILE kuni 12. aprillini 2019.

 

LEADER-meetme infopäevad taotlejatele

 

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu korraldab LEADER meetme infopäevad taotlejatele:

 • esmaspäeval, 28. jaanuaril 2019 algusega kell 17 Toila SPA konverentsisaalis
 • neljapäeval, 31. jaanuaril 2019 algusega kell 15 Narva-Jõesuus, Meresuu SPA konverentsisaalis Talv
 • esmaspäeval, 04. veebruaril 2019 algusega kell 15 Jõhvis, Talupidajate Liidu majas, Rakvere t 27
 • teisipäeval, 05. veebruaril 2019 algusega kell 15 Kohtla-Nõmme Rahvamajas
 • kolmapäeval, 06. veebruaril 2019 algusega kell 15 Sinimäel, endises Vaivara vallamajas
 • neljapäeval, 07. veebruaril 2019 algusega kell 15 Saka Rahvamajas.

 

Projektitoetuse taotluse esitamine toimub 18.-31.03.2019. Avaldused esitatakse läbi e-pria keskkonna.

Loe kindlasti LEADER määrust ja MTÜ Kirderanniku Koostöökogu strateegiat.

Taotlejaks saavad olla Jõhvi valla, Toila valla või Narva-Jõesuu linna ettevõtjad, MTÜ-d, SA-d või omavalitsus.

 

Olete oodatud infopäevadele!

 

Kontakt:

Ülle Marits

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu

tegevjuht

tel 332 2024, 5345 0720

www.kirderannik.ee

Piirkondlik töökoha loomise toetus uute töökohtade loomiseks

Sotsiaalministeerium
Pressiteade
14. jaanuar 2019

Jaanuarist toetab riik Kirde- ja Kagu-Eestisse uute töökohtade loomist

1. jaanuarist saavad Ida-Viru-, Valga-, Võru- ja Põlvamaa tööandjad taotleda töötukassast piirkondlikku töökoha loomise toetust, et julgustada tööandjaid värbama seni kasutamata tööjõudu ning aidata kaasa nende piirkondade majandusarengule. Toetus koosneb palgatoetusest ning koolituskulude hüvitamisest.

„Kagu-Eestis ja Ida-Virumaal on endiselt paljud inimesed tööta. Soovime tööandjaid julgustada looma töökohti just nendesse piirkondadesse, kus on veel kasutamata tööjõudu,“ ütles tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

Ministri sõnul näitas eelmisel aastal lõpule jõudnud Ida-Virumaa töökoha loomise toetuse piloteerimine, et sedalaadi toetusega on võimalik motiveerida tööandjaid looma korraga mitut töökohta kindlas piirkonnas. Ida-Virumaal loodi toetusega 645 töökohta 17 ettevõttes. „Näeme selget vajadust sarnase toetuse jätkumise järele Ida-Virumaal, kuid ka seda, et toetust vajavaid piirkondi on rohkem. Seda, et piirkondliku suunitlusega tööturumeetmed on üks võimalus toetada Eesti tasakaalustatumat arengut, leiti ka hiljutises regionaalarengu strateegia elluviimise ülevaates.“

Töökohtade loomist pakutakse piirkondades, kus registreeritud töötus on keskmisest oluliselt kõrgem. Eesti keskmine registreeritud töötuse määr 2018. aastal detsembri seisuga oli 4,8%. Kõige kõrgem oli registreeritud töötuse määr Ida-Virumaal (8,8%), järgnesid Valgamaa (8,5%), Võrumaa (7,5%) ja Põlvamaa (6,9%).

Toetust saavad tööandjad, kes loovad vähemalt viis töökohta, kus makstav töötasu on vähemalt poolteistkordne alampalk, mis 2019. aastal on 810 eurot. Julgustamaks tööandjaid värbama kohalikke inimesi, toetatakse Ida-Viru, Põlva, Valga või Võru maakonnas üle kuue kuu tööta olnud inimeste värbamist. Tööandjale hüvitatakse 12 kuu jooksul 50% töötaja töötasust, ülempiiriga kahekordne töötasu alammäär. Iga värvatud töötaja koolituskuludest hüvitatakse vajadusel kuni 2500 eurot.

Piirkondliku töökoha loomise toetust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist, toetust saab taotleda töötukassast selle aasta 1. jaanuarist kuni 2021. aasta lõpuni. Toetuse kogukulu kolme aasta jooksul on ca 1,48 miljonit eurot. Kokku toetatakse sel perioodil ligikaudu 360 töökoha loomist. Kui toetus täidab oma eesmärki, on plaanis seda jätkata ka pärast 2021. aastat.

Loe toetuse kohta täpsemalt Töötukassa kodulehelt siin: https://www.tootukassa.ee/content/tooandjale-ja-partnerile/piirkondlik-tookoha-loomise-toetus 

KÜSK avas vabaühendustele uue 2019 arenguhüppe taotlusvooru

Vabaühenduste arenguhüpete ettevalmistusi toetav voor 2019 aasta taotlusvoorud:

Ettevalmistavad 2 vooru (veebruar, juuni)

Arenguhüppe, äriplaani elluviimise voor (september)

Toetust saab küsida kõigeks, mis eesmärgini viib, nt:

 • Sihtrühma põhjalikuks vajaduste kaardistamiseks
 • Senise tegevuse mõju süvitsi hindamiseks, uuringuteks
 • Arenguhüppeks tegevuskava kokkupanemiseks 
  (näiteks ekspertidega konsulteerimiseks)
 • Äriplaani läbi mõtlemiseks, koostamiseks

Väljundiks peab olema üks kolmest:

 • Tegevuskava vabaühenduse enda arenguhüppeks
 • Tegevuskava sihtrühmaks olevate ühingute arenguhüppeks 
  (näiteks arenguprogrammi koostamine)
 • Äriplaan, sh finantsprognoosid

Toetuse taotlemise tähtajad:

04. veebruar 2019 kell 15.00 ja 03. juuni 2019 kell 15.00

Toetuse kasutamise ajad vastavalt:

01.aprill – 31. juuli 2019 ja 01. august – 30. nov 2019

Taotlus (koosneb ühest dokumendist ehk taotlusvormist) tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna kysk@kysk.ee 

 

Täpsem info  SIIN

Ekspertžürii valis välja tänavuse Ajujahi konkursi 100 kõige vägevamat ideed

Esmaspäeva õhtul selgusid Ajujahi ettevõtluskonkursi 100 kõige vägevamat ideed, mis hakkavad omavahel võistlema järgmisel nädalavahetusel TOP 30 pileti ehk arenguprogrammi pääsemise eest. 

Ajujahi ettevõtluskonkursi ellu kutsunud EASi sõnul pakatavad tänavugi ideed leidlikkusest. „Rõõm on näha, et ägedate tiimide ja nutikate äriideede hulk ei ole aastate jooksul langenud. Soovin kõigile osalejatele kiiret arengut ja Ajujahi targale žüriile jõudu, sest ka neid ootab raske ülesanne 100st ideest need kõige paremad välja noppida,“ ütles EASi ettevõtluse keskuse juht Tanel Rebane.

341st esitatud ideest jõudsid 100 parema hulka üheksa maakonna esindaja ideed, neist enamik Harju- ja Tartumaalt. Ülejäänud maakonnad, kelle esindajad ajavad taga Ajujahi 30 000 euro suurust peaauhinda ja mitmeid väiksemaid auhindu, on Pärnumaa, Raplamaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Võrumaa, Saaremaa ja Jõgevamaa.

Keskmiselt on iga Top 100sse jõudnud tiim kolmeliikmeline, ehkki suurimas tiimis on koguni 15 meeskonnaliiget. Top 100 hulgas on noorim osaleja 17aastane ja vanim 72aastane. Keskmine osaleja jääb 31 eluaasta lähedale ja omab kõrgharidust. Saja parema idee seast leiab eelkõige info-ja kommunikatsioonitehnoloogia, tööstuse ja disaini ning turismi ja teenusmajandusega haakuvaid ideid.

100 parema ideega saab tutvuda siin: http://www.ajujaht.ee/hooaeg-2018-2019/top-100-ideed/

Loe kogu uudist siit – https://www.eas.ee/ekspertzurii-valis-valja-tanavuse-ajujahi-konkursi-100-koige-vagevamat-ideed/?utm_source=newsletter

Soome ja Rootsi sihtturuseminar mööbli- ja sisustustoodete tootjatele 5.detsembril Tartus

Tartu Ärinõuandla korraldab koostöös EASi ekspordiesindajatega Soome ja Rootsi sihtturgude seminari mööbli- ja sisustustoodete tootjatele, mille eesmärk on anda osalejatele võimalus valmistada oma ettevõte ette Soome ja/ või Rootsi turgudele paremaks sisenemiseks, kuidas nimetatud riikide turgudel edukalt tegutseda. Lisaks jagatakse infot kontaktide ja koostöövõimaluste leidmise kohta.

Seminar on mõeldud nii neile ettevõtetele, kes alles planeerivad siseneda Soome/ Rootsi turule, kui ka neile, kes juba tegutsevad nimetatud turgudel ning soovivad oma tegevust laiendada.

 

SEMINARI TOIMUMISE AEG: 5.detsember 2018

TOIMUMISKOHT: SPARK Demo (Narva mnt 3), Tartu

SEMINARI PROGRAMM JA REGISTREERUMINE SIIN – http://arinouandla.ee/voog/soome-ja-rootsi-sihtturuseminar-moobli-ja-sisustustoodete-tootjatele-5-detsembril-tartus/

Kodanikuühiskonna programmi koostamise arutelu

Kodanikuühiskonna programmi koostamise arutelu   Ida-Virumaal

Narvas– teisipäeval 27.11 kell 16-18 eesti keeles,

(sama päeva esimeses pooles on  uussisserändajate teemaline arutelu),

paralleelselt vene ja eesti keeles

Arutelude turneega üle Eesti soovime koguda eri paikades tegutsevate vabaühenduste, ametnike ja teiste

seotud osaliste  tagasisidet kodanikuühiskonna hetkeseisule.

 

Küsida, millega me rahul oleme, millised on need murekohad, millega rahul ei ole ning millest me

kodanikuühiskonna mõttes unistamejärgmise viie-kümne aasta perspektiivis. 

Täpsem teave ja registreerumine alates 12.11.2108

EURES online töömess Work in Estonia

EURES korraldab juba viiendat korda online töömessi – Work in Estonia!

Mess on suunatud tööandjatele, kes on valmis värbama töötajaid välismaalt. Online mess on hea võimalus teha ennast nähtavaks uutele sihtrühmadele üle Euroopa ja leida just see töötaja, keda olete otsinud.

Millal? Töömess toimub – 16.11.2018
Kus? Veebiplatvorm www.europeanjobdays.eu

Osalemine on tasuta, vajalik registreerumine.

Rohkem infot ja registreerumine – https://www.europeanjobdays.eu/en/taxonomy/term/18024?fbclid=IwAR2wMl3ckYIR2YUFCLfUXI0Ytbahosw3W6lHVad55m70–aTcxHDtHCR8lI

PRESSITEADE – Ettevõtlusnädalast võttis osa rekordarv huvilisi

PRESSITEADE

11.10.2018

Ettevõtlusnädalast võttis osa rekordarv huvilisi

Oktoobri esimesel nädalal toimunud üle-eestilisest ettevõtlusnädalast „Samm Sinu unistusteni“ võttis osa 17 500 huvilist.

Ettevõtlusnädala koordinaatori, Maakondlike Arenduskeskuste võrgustiku turunduse projektijuht Riina Nõupuu loodab, et selline osalemisaktiivsus paneb aluse üldise ettevõtlusaktiivsuse kasvule lähiaastatel.

„Kantar Emori uuringu kohaselt kaalub viiendik küsitletud inimestest lähema viie aasta jooksul oma ettevõttega alustamist. Äsja toimunud ettevõtlusnädal osalejate arv kinnitas, et see huvi on väga konkreetne,“ ütles Nõupuu.

Ettevõtlusnädala eesmärk oli julgustada ning nõustada inimesi, kes on küll kaalunud oma äri alustamist, ent pole seda seni söandanud teha. Selleks korraldati oktoobri esimesel nädalal kõikides Eesti maakondades seminare, konverentse, töötubasid, ettevõtluskohvikuid ning muudes formaatides üritusi. Tänavuse ettevõtlusnädala raames toimus ligi 300 temaatilist üritust.

Ülevaate ettevõtlusnädalal toimunud sündmuste kajastustest saab: 

https://www.facebook.com/groups/240490313342783/?ref=bookmarks

Pressiteade: Ettevõtlusnädal julgustab oma äriga alustama

PRESSITEADE

Ettevõtlusnädal julgustab oma äriga alustama

Tallinn, 7. september

Tänavune üle-eestiline ettevõtlusnädal toimub juhtmõtte „Samm Sinu unistusteni“ all. Ettevõtlusnädala eesmärk on julgustada ning nõustada inimesi, kes on küll kaalunud oma äri alustamist, ent pole seda seni söandanud teha. Selleks korraldatakse oktoobri esimesel nädalal kõikides Eesti maakondades seminare, konverentse, töötubasid, ettevõtluskohvikuid ning muudes formaatides üritusi.

Ettevõtlusnädala koordinaatori Maakondlike Arenduskeskuste (MAK) võrgustiku turunduse projektijuht Riina Nõupuu sõnul toimub 1. – 7. oktoobrini ettevõtlusnädala raames pea kolm sada temaatilist üritust.

„Globaalse ettevõtlusmonitooringu Eesti raportite kohaselt unistab 52% eestimaalastest ettevõtjaks hakkamisest ning 41% usub, et neil on selleks kõik vajalikud oskused ja teadmised olemas. Samas reaalne ettevõtlusaktiivsus  on meil paraku viimasel kümnendil langustrendis. Soovime seda trendi muuta, jagades oma ettevõtte loojatele praktilisi nõuandeid ning teiste ettevõtjate kogemusi,“ ütles Nõupuu.

Tänavuse ettevõtlusnädala raames toimub esmakordselt ka avatud ettevõtete päev. 2. oktoobril avavad kümned ettevõtted eelregistreerunud huvilistele oma uksed, et tutvustada oma  sünnilugu, tänast töörütmi ja tulevikuplaane. Huvilistel on võimalik hakata avatud ettevõtete päevale registreeruma septembri keskpaigast.

Tänavu toimub ettevõtlusnädal juba 13. korda ning see viiakse läbi kõigis 15 maakonnas.

Lisainfo:

Riina Nõupuu

MAK võrgustiku turunduse projektijuht

T: +372 5597 5839

M: riina.noupuu@arenduskeskused.ee

F: https://www.facebook.com/groups/240490313342783/?ref=bookmarks

www.ettevõtlusnädal.ee

Venekeelne Kohaliku omaalgatuse programmi infotund

14.septembril 2018 algusega kell 14.00

Kohtla-Järve Noortekeskuse aulas Maleva 49, Ahtme

 

kohaliku omaalgatuse programmi 

 

infotund

 

Lisaks  info   SIIN  

 

Infot jagab Krista Pedak SA Ida-Viru Ettevõtluskeskuse (IVEK)

vabaühenduste konsultant , tel 5087472

EAS avas rahvusvaheliste sündmuste toetuse taotlusvooru

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) turismiarenduskeskus ootab 6. novembrini toetuse taotlusi rahvusvaheliselt huvipakkuvate kultuuri- ja spordisündmuste korraldamiseks. Täna avatud uue taotlusvooru maht on 400 000 eurot, mis jaguneb mõlema kategooria vahel võrdselt ning võimaldab toetada kuni kümmet kultuuri- ja spordiprojekti.

EASi turismiarenduskeskuse direktori kohusetäitja Annely Vürmeri sõnul on toetused sündmustele väga suure mõju ja heade tulemustega. „Toetusi on jagatud nüüdseks juba kolm aastat ja rõõm on nentida, et kasvanud on nii sündmustel osalevate väliskülastajate arv kui ka sündmuste tase. Ootame taotlusi üle terve Eesti,“ jätkas Vürmer.

Toetuse saamine eeldab, et sündmus pakuks terviklikku külastuselamust ja tutvustaks väliskülastajatele programmi lisategevustena ka sihtkoha restorane, majutuskohti ja atraktsioone. Seni on sündmuste poolt koostöösse kaasatud olnud ca 620 ettevõtet, kes on külastajate teenindamisest otsest majanduslikku kasu saanud.

EASi toetusega on aastatel 2016-2018 korraldatud ligi 30 rahvusvaheliselt huvipakkuvat kultuuri- ja spordisündmust. Seniste tulemuste põhjal on Eestis käinud ca 67 000 väliskülalist, kelle panus Eesti majutusettevõtetesse on ligi 212 550 ööbimist (keskmiselt kolm ööd) ning Eestit kui põnevat reisisihtkohta on läbi välismeedia tutvustatud 1,7 miljardile inimesele üle maailma.

2018. aasta suurimad turismitoetuse abil toimuvad sündmused on näiteks Weekend festival, Jazzkaar, laskesuusatamises noorte ja juunioride maailmameistrivõistlused IBU YJWCH 2018 ning WSWC 2018 taliujumise maailmameistrivõistlused. Eriliselt tasuks esile tõsta Eestis esimest korda toimunud IRONMAN Tallinnas, millest võttis osa 1300 sportlast, kellest 80% olid välismaalased. Heaks näiteks on ka koorimuusikafestival Europa Cantat, mis läbi rahvusvahelise kontaktvõrgustiku ning turundus- ja kommunikatsioonitegevuste tõi Eestisse sadu rahvusvahelisi koorilauljaid, heliloojaid ja muusikuid.

Toetus on mõeldud sündmuse korraldamiseks Eestis ning sellele eelnevate turundustegevuste läbiviimiseks välisriikides.

Rahvusvaheliste sündmuste toetust kaasrahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Rohkem infot toetuse kohta: https://www.eas.ee/teenus/rahvusvaheliste-spordi-ja-kultuurisundmuste-toetus/

 

Kutse Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Swedbanki Ida-Virumaa ettevõtluse seminaridele

 

Hea ettevõtja/koostööpartner!

 

Olete oodatud 15. augustil 2018 kell 10-14 Narva Kolledžis (Raekoja plats 2, Narva) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Swedbanki koostöös korraldavatele ettevõtluse seminaridele. Seminaride aruteludest võtavad osa vastavalt teemadele lisaks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, KredEx, KredEx Krediidikindlustus AS, Startup Estonia jt.

Päevakava:

10.00-11.45 – Ettevõtluse arengu toetuste võimalused Ida-Virumaal

Ettevõtluse toetuseid on Eestis mitmeid, seda nii tagastamatu toetuse kui toetatud laenude näol. Praegu on meie põhiline fookus tööstuse arendamisel ja seetõttu oleme välja tulemas kahe uue toetusmeetmega – tootearenduse meede ja tööstuse digitaliseerimismeede. Samuti on endiselt avatud ettevõtja arenguprogrammi meede, messitoetus ja arendusosakud. Kõikide toetuste ühine joon on see, et toetust kasutades peab tõusma ettevõtte lisandväärtus ja kasuks tuleb ka väärtusahelas ülespoole liikumine. Räägime ka teiste ministeeriumide ettevõtlustoetustest nagu rakendusuuringu meede (HTM) ja ressursitõhususe meede (KEM).

11.45-12.30 – Kohvipaus

12.15-13.00 – Startup keskkonna areng Ida-Virumaal

Ida-Viru kui Eesti kõige tööstuslikuma piirkonna jaoks on oluliseks väljakutseks toodangu lisandväärtuse tõstmine ja seega kohalike linnade ja elanike tulu kasv. Selleks, et ettevõtlikud inimesed piirkonda jääksid, tuleb luua kohapeal piisavalt dünaamikat ja toimumisi uute kõrge lisandväärtusega ettevõtete tekkeks. On oluline luua Ida-Virumaa startup-kogukond ning lõimida see samm-sammult üle-Eestilise startup-kogukonnaga. Arutleme, mis on piirkonnas juba toimumas ja kuidas luua startupidele tugistruktuurid, panna alus tugevale koostööle riigi, linna, haridusasutuste ja ettevõtete vahel. Räägime lisaks meie tegevustele ka Rahandusministeeriumi poolt planeeritavast Ida-Virumaa programmi raames väljatöötamisel olevast inkubaatorite toetamise meetmest.

Palun kinnitage oma osalemine hiljemalt 13. augustiks: REGISTREERI SIIN!

 

Maakondlikud arenduskeskused arutlevad Arvamusfestivalil ettevõtluse edendamise üle

PRESSITEADE
Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik
06.08.2018

 

Maakondlikud arenduskeskused arutlevad Arvamusfestivalil ettevõtluse edendamise üle

Maakondlikud arenduskeskused korraldavad Arvamusfestivali raames kaks arutelu Eesti maapiirkonna ettevõtluse kui ka tööturu edendamise võimalustest. Võrgustiku arutelud „Töötaja leidmine ei ole keemiline valem!“ ning „Kuidas saab kohalik omavalitsus maapiirkonna ettevõtluse arengule kaasa aidata? Päriselt!“ toimuvad 11. augustil 12:00 ja 14:00 Ääreala teemaalal.

Arutelude eesmärk on koos ettevõtjate, kogukonna ja omavalitsuse esindajatega leida lahendusi, kuidas elavdada maapiirkonna ettevõtlust, kuidas hoida ja kutsuda tagasi töötajaid. Lisaks käsitletakse erinevaid võimalusi, kuidas kohalik omavalitsus saab panustada rohkem maapiirkonna ettevõtluse edendamisesse.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustikku kuuluva Järvamaa Arenduskeskuse juhatuse liige Katrin Puusepp: „Maapiirkondade elujõulisuse tagamiseks on oluline ettevõtlusaktiivsus kui ka kvalifitseeritud tööjõud. Kuidas aga elavdada maapiirkondade ettevõtlust ja kuidas hoida ning kutsuda tagasi töötajaid – need on võtmeküsimused, millele otsime vastuseid aruteludes“.

Puusepp lisab, et mõlema aruteluga keskendume lahenduste otsimisele ja seetõttu on aruteludesse kaasatud nii ettevõtjad, kohalike omavalitsuste esindajad kui ka aktiivsed kodanikud. Samuti saavad aruteludes kaasa rääkida ka kõik teised huvilised.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik korraldab ka  koostöös partneritega arutelu „Kuidas teha nii, et suurepärase matemaatika ja kirjaoskusega noored ei feiliks päriselus?“, mis toimub Haridus 2.0 alal 11.08 kell 18:00. Arutelu keskendub ettevõtlusõppe vajalikkusele ja rakendamise võimalustele haridusasutustes.

Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik (MAK-võrgustik) on suurim üle-eestiline nõustamisvõrgustik, mis pakub tuge ettevõtluse, kodanikuühiskonna kui ka regionaalse arengu teemadel. Lisaks algatavad ja viivad ellu regionaalseid arendusprojekte. MAK-võrgustikku kuulub 15 keskust, mis asuvad igas maakonnas.

 

Lisainfo:

Ääreala arutelud: https://www.facebook.com/events/1744176252328855/
Hariduse arutelu: https://www.facebook.com/events/197916400920507/

 

Kõneisik:
Katrin Puusepp

Juhatuse liige

Järvamaa Arenduskeskus

GSM: 53497727

katrin@jarva.ee

 

Kõneisik ja pressiteate edastaja:
Riina Nõupuu
MAK-võrgustiku turunduse projektijuht
GSM: 55975839
Riina.noupuu@arenduskeskused.ee

EASi sügisesed programmid ettevõtjatele

EASil on koostöös BDA Consulting OÜga sügisel algamas veel viimased Ärimudeli praktikumi ja Tootearenduse meistriklassi grupid. Avaldusi nendesse programmidesse oodatakse veel kuni 15. juunini.

 

 • Ärimudeli praktikum

Ärimudeli praktikumis saavad ettevõtted tegeleda uute kasvuvõimaluste otsimisega näiteks läbi äri digitaliseerimise võimaluste.

Sügisel on võimalik valida kahe grupi vahel:

 • I grupi koolituste ajad: 06.09; 27.09; 11.10; 25.10; 08.11
 • II grupi koolituste ajad: 26.09; 10.10; 24.10; 07.11; 28.11

Ärimudeli praktikum koosneb 5 koolituspäevast ning mentori toest. Praktikumi viivad läbi rahvusvahelise kogemusega koolitaja ja mentorid (tutvustused).

Lisainfo: http://bit.ly/arimudel_lisainfo  

Avaldus: http://bit.ly/arimudel  

Praktikumi osalemistasu ettevõtte kohta (2-3 osalejat) on 540 eurot +km. Praktikumi ülejäänud maksumuse summas 5088.60 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fond.

 

 • Tootearenduse meistriklass

Tootearenduse meistriklassis saavad ettevõtted kaasajastada oma tootearendusprotsessi ja omandada uusi tootearenduse metoodikaid (disainmõtlemine, prototüüpimine, testimine jne), samuti tegeleda programmi jooksul mõne uue tooteidee väljatöötamisega.

Sügisene grupp alustab 27.09. Programm on üsna pikk ja põhjalik – 9 koolituspäeva + 30 h mentorlust ja kestab ca 7 kuud. Selle ajaga jõuab palju ära teha. Meistriklassi viivad läbi rahvusvahelise kogemusega koolitaja ja mentorid (tutvustused).

Lisainfo:  http://bit.ly/TMK_lisainfo

Avaldus: http://bit.ly/TMKavaldus  

Meistriklassi osalemistasu ettevõtte kohta (2-3 osalejat) on 1900 eurot +km. Programmi ülejäänud maksumuse summas 10 950 eurot katab Euroopa Regionaalarengu Fond. Osalustasu on võimalik tasuda osade kaupa.

 

Mõlemasse programmi saab sooviavaldusi esitada kuni 15. juunini.

Loodame, et programmid pakuvad huvi.

PRESSITEADE – Ida-Virumaa ettevõtluspäev „Ettevõtlus Ida-Virumaal eile, täna, homme“

 

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

PRESSITEADE 22.05.2018

Toimub 24.05.2018

 

Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 24.mail Jõhvis piirkondliku ettevõtluspäeva, kuhu on oodatud ettevõtlikust eluviisist huvitatud ja lähiajal ettevõtjana tegutsemist plaanivad idavirulased ning uusi väljakutseid otsivad ettevõtjad.

Oleme jõudnud etappi, kus maakonnas korraldatakse ettevõtluspäeva juba kümnendat korda. Ürituse korraldamise põhieesmärgiks on kohalike ettevõtlike inimeste julgustamine uue ettevõtlusega alustamisel, misläbi suureneks piirkonna konkurentsivõime ja ettevõtlusaktiivsus.

Sellel aastal vaatame päeva jooksul eilsesse, tänapäeva ja mida oodata homsest. Ettevõtluse arengutest Ida-Virumaal annab ülevaate Lauri Jalonen. Elmo Puidet BDA Consulting OÜst räägib osalejatele sellest, et milline on ettevõtja tulevik. Elmo vedamisel tegeleme ka ärimudelite muutustega.

Päeva teises pooles saavad kuulajad osa inspireerivast etteastest teemal, et kuidas alustada äri ilma rahata ja jõuda maailmaturule. Lisaks astuvad üles mitmed kohalikud ettevõtjad Sergei Polujanenkov, Jekaterina Šmeljova ja Marko Melter, kes räägivad suurelt mõtlemise vajadusest ja ärivõimalustest, kuidas tegutseda maakonna ettevõtluses pikka aega ja ka sellest, et enda unistused tuleb täide viia ja unistuste äri luua. Ida-Viru Ettevõtluskeskuse toetusest alustavatele ettevõtjatele teeb ülevaate ettevõtluskonsultant Stanislav Pirk.

Ettevõtluskeskuse juhataja Pille Söödi sõnul on igal aastal korraldatava ettevõtluspäeva üheks põhiliseks mõtteks suurendada huvilistes enesekindlust ja anda uusi mõtteid ettevõtlusega alustamiseks. „Sellel aastal on EV 100 sünnipäeva aasta ning juba 26 aastat on taas Ida-Virumaal tegeldud ettevõtlusega. Tuleb huvitav ettevõtluspäev, sest väikeettevõtjad on öelnud, et Tallinnas on ettevõtlusega kergem tegeleda, aga Ida-Virumaal on see miski, mida mujal ei ole. Ettevõtluspäev pakubki seekord võimalust kuulata Ida-Virumaal pikka aega tegutsenud ettevõtjaid ja seda, mis on nende jaoks see miski, miks just siin äri ajada“ lisas Sööt.

Ida-Virumaa piirkondlikku ettevõtluspäeva korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja seda rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Ettevõtluspäev toimub 24.mail, Jõhvi Kontserdimajas. Kell 9.30 algab üritusele registreerumine ja 10.00 alustame tervitussõnavõtu ning ettekannetega. Ettevõtluspäev toimub vene keeles, sosintõlkega eesti keelde. Ettevõtluspäeva päevakavaga saab tutvuda aadressil: www.ivek.ee  

Ettevõtluspäev on kõikidele osalejatele tasuta.

 

Lisainfo: Kersti Liiva, ettevõtluskonsultant, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, ettevõtluspäeva projektijuht, +372 5158929, kersti.liiva@ivek.ee

TeamLab@IdaViru – “Looming ettevõtlusesse ” 20.-22.04.2018

Olete oodatud 20-22 aprill Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse (IVKHK) Narva kutseõppekeskusesse (Kreenholmi 45, Narva) TeamLab häkatonile “Looming ettevõtlusesse”, kus saate koos erinevate valdkondade loomeinimeste, käsitööliste, tudengite, disainerite, ühiskonnaaktivistide, ettevõtjate ja teiste huvilistega kogenud mentorite juhendamisel luua uusi loovaid lahendusi, ühendades omavahel käsitööd ja ringmajandust.

TeamLab on 48-tunnine töötuba, mille eesmärgiks on uute innovaatiliste äriideede valideerimine, meeskondade moodustamine, tootearendus sealjuures prototüüpimine ja ärimudeli loomine.

Hind: Töötuba koos koolituse, mentorluse, lõuna-, õhtusöögi ja kohvipausidega maksab õpilastele ja tudengitele 5€, kõikidele teistele huvilistele 15€. Tasumine toimub sularahas kohapeal või MTÜ Loov Eesti pangakontole: EE211010220245381228. Tasumisel ülekandega palume selgituseks märkida “TeamLab 20-22.04 2018”. Arve väljastatakse peale makse laekumist.

Lisainfo ja registreerimine: http://objekt.is/teamlab/et

 

Messikülastus – Rehacare 2018

Anname teada, et veel on vabu kohti messikülastusele Rehacare 2018, kuhu on oodatud Eesti rehabilitatsiooni toodete ja teenustega seotud ettevõtete esindajad.

Mess toimub 26. – 28. september 2018, Düsseldorfis, Saksamaal.

Rohkem infot messi kohta: http://www.arenduskeskused.ee/et/rehacare-international-2018

Kutse 04.mail Jõhvis toimuvale Tööinspektsiooni ümarlauale “Eesti töökeskkonna olukord ja tulevik”.

Tööinspektsioon kutsub teid osalema Eesti töökeskkonna olukorra ning tuleviku üle arutleval ümarlaual, mis toimub 4. mail kell 9.45-12.15 Jõhvis (toimumiskoht täpsustamisel).

Ümarlaual teeb möödunud aasta töökeskkonnast ülevaate Tööinspektsiooni peadirektor Maret Maripuu, keskendudes nii riigi kui ka maakonna tasandile. Uutest regulatsioonidest töövaldkonnas kõneleb Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja töösuhete järelevalve ja õiguse alal.

Osalema, kuulama ja kaasa mõtlema on oodatud ettevõtete juhid, raamatupidajad, personalijuhid ja kõik, kes nende teemade vastu huvi tunnevad. 
Ümarlaud on osalejatele tasuta. Ümarlaud toimub eesti keeles.

Tööinspektsiooni infohommikuid ja ümarlaudu korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.

Rohkem infot Tööinspektsiooni teavitusürituste kohta ja registreerumine siin: http://ti.ee/est/meedia-trukised-statistika/teavitustegevus/uritused/infohommikud/umarlaud-eesti-tookeskkonna-olukord-ja-tulevik/

Täna algab Ajujahi telehooaeg

Täna kell 21.40 jõuab Eesti Televisiooni eetrisse Eesti suurima äriideede konkursi Ajujaht hooaja esimene telesaade. Telehooaeg koosneb kaheksast saatest ja on täis ootamatusi nii meeskondadele kui televaatajatele. Hooaja võitja selgub 24. mail toimuvas otsesaates.

Telesaates alustavad võistlust võidu nimel 100 paremat äriideed, mille valis kõigi Ajujahile esitatud ideede seast välja ekspertidest koosnev žürii. Esimestes saadetes esitlevad 100 paremat meeskonda äriideid žüriile, kes valib välja 30 tugevamat.

Ajujahi ellukutsuja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) ettevõtluse keskuse direktori ja Ajujahi mentori Tanel Rebase sõnul paneb tänavune telehooaeg meeskonnad igakülgselt proovile ja pakub üllatusi. „Ettevõtluses on edu tagamiseks tarvis olla valmis ootamatusteks. Ajujaht on esimeseks sammuks alustavatele ettevõtjatele, mistõttu soovime lisaks sisukale koolitusprogrammile ja mentorvõrgustikule pakkuda ka kogemust, kuidas igapäevaste väljakutsetega toime tulla,” lisas ta.

Ajujahi partneri SEB Grupi innovatsioonijuhi ja Ajujahi žüriiliikme Mart Maasiku sõnul iseloomustab tänavusi meeskondi küpsus ja pühendumus ettevõtlusega alustamisel. „Paljude tiimide puhul on areng kogu konkursi vältel olnud märgatav. Mitmed meeskonnad, kelle äriidees esmapilgul potentsiaali ei nähtud, on žüriile vastupidist tõestanud,” iseloomustas Maasik tänavuse hooaja äriideid ja meeskondi. 

Ajujahi mentori ja Elisa telekomiteenuste valdkonnajuhi Mailiis Ploomanni sõnul rõõmustas teda käesoleval Ajujahi hooajal kõige enam heade ideede rohkus ja asjalikkus. „Ideed on hästi läbimõeldud ning praktilist väärtust loovad lahendused,“ kiitis Mailiis Ploomann selle hooaja tiime ja äriideid. „See on kindel märk sellest, et konkursi üldine tase on tõusnud. Tänu millele on ka žüriis väga põnev olla. Vaatamata sellele, kui kaugele Ajujahi konkursil jõutakse, loodan väga, et enamik tiimidest teeb oma ideedega tööd edasi ja jõuab neid turule ka testima,“ lisas ta.

Ajujaht on Eesti Televisiooni eetris neljapäeviti kell 21.40. Ajujahi tänavuse hooaja võitja selgub 24. mail toimuvas otsesaates. Meeskondade vahel läheb jagamisele 75 000 euro suurune auhinnafond. Meeskondadega saab tutvuda siin.

Eesti suurima äriideede konkursi ellukutsuja on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS), partner SEB ja suurtoetaja Elisa. Lisaks neile toetavad Ajujahti Elering, Levira, Tehnopol, advokaadibüroo Triniti, Ülemiste City, Harku vald, Hiiu vald, Pärnu linn, Saue vald, Tallinna linn, Tartu linn, Viimsi vald ja Võrumaa omavalitsuste liit. Ajujahi elluviimist rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Lisainfo:

Mariann Sudakov
EASi pressiesindaja
521 6821
press@eas.ee

ADAPTERi seminar “Kuidas liikuda Tööstus 4.0 suunas?”

Eesti teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustik ADAPTER kutsub tööstusettevõtete esindajaid seminarile, kus näidatakse, kuidas sünnib Tööstus 4.0 ehk kuidas süsteemide seotus, suurandmed ja nende nutikas ära kasutamine aitavad viia ettevõtteid arenguredeli uuele astmele.

Seminaril saab teada:

 • Kuidas neljandast tööstusrevolutsioonist võitjana välja tulla?
 • Mis võiks olla ettevõtte esimesed sammud Tööstus 4.0 suunas liikumiseks?
 • Millised on vastavad arendusvõimalused Eesti ülikoolide ning teadus- ja arendusasutuste seas?
 • Kuidas finantseerida oma arendustegevusi?

Neile ja muudele küsimustele vastavad Eesti teadus- ja arendusasutuste ning EASi eksperdid. Ülikoolid ja TA asutused esitlevad erinevaid tehnoloogilisi lahendusi tööstuse uuele tasemele viimiseks ning EAS-i spetsialistid annavad ülevaate toetusmeetmetest, mis aitavad kaasa uuenduslike ja kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamiseks. 

 

Seminari toimumisaeg ja koht:

Aeg: 4. aprill kell 10:00-13:00

Koht: TTÜ Mektory Tehnoloogiakool, Raja 15, Tallinn, ruum 108

Seminarist osavõtt on tasuta, kuid kohtade arv on piiratud! 

Lisainfo ja registreerumine: https://adapter.ee/adapteri-seminar-kuidas-liikuda-toostus-4-0-suunas/

 

Rahatarkuse kuu infoseminar Narvas

Tähelepanu!!!!
Ürituse korraldajad annavad teada, et kahjuks lükkub seminari toimumise aeg edasi. Seminar toimub 11. aprillil, esinejad, toimumiskoht ja algusaeg jäävad samaks.

 

Eesti Pangaliit, Rahandusministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium kutsuvad Rahatarkuse kuu raames infoseminaridele.

29. märtsil seminar Narvas, TÜ Narva kolledži saalis.

Kell 17.00-18.00 – Sissejuhatus raha kasvatamise olulisusest, võimalustest. Anton Skvortsov (Luminor)
Kell 18.00-18.30 – Kuidas alustada investeerimist? Ron Luvištšuk (finantskonsultant) 
Kell 18.30-19.00 – Küsimused-vastused

 

Seminar on TASUTA.

Registreeru hiljemalt seminarile eelneval päeval siin – http://pangaliit.ee/et/rahaseminar

Narva käsitöömajas InnoLab “Looming ettevõtlusesse”

29. märtsil kell 14 toimub Narva Käsitöömajas loome- ja aktiivsete inimeste innovatsioonilabor ehk InnoLab. Üritusel arutatakse, miks traditsiooniline käsitöö on taandumas ning miks on kogumas aina rohkem populaarsust upcycling (ingl. k. väärindav taaskasutus). InnoLab on eelürituseks aprillis toimuvale häkatonile “Looming ettevõtlusesse”.

Ida-Virumaa loomemajanduskeskuse juhi Jana Pavlenkova sõnul on tänapäeval arenenud maades ringmajandus, mille eesmärk on jäätmevaba ühiskonna loomine, aina enam fookuses. Ringmajandus on resursitõhus majandusmudel, kus ühe ettevõtte jaoks mittevajalikud jäätmed on teise jaoks vajalik toormaterjal. Enda aja ära elanud asjadele uue väljundi leidmise idee on tuttav paljudele – selle alla kuulub mööbli tegemine euroalustest või vanade tekstiilmaterjalide kasutamine lapitehnikas.

InnoLab on inspiratsiooniüritus, millest on oodatud osa võtma kõik huvilised, sealhulgas loomeinimesed ja erinevate käsitöö valdkondade esindajad, kes soovivad laiendad oma teadmisi ringmajandusest ja disanist ning leida uusi ideid ettevõtluseks. 
Töötoa jooksul on kõikidel osalejatel võimalus kujundada oma loomingulist ideed ning saada värsket informatsiooni uute trendide ja võimaluste kohta loomemajanduses.

Toimumiskoht: MTÜ Keskus Gagarin, Narva käsitöömaja, Puškini 5, Narva.
InnoLabile saab end registreerida nii meeskonnana kui ka üksikosalejana. Üritus toimub eesti ja vene keeles. Registreerimine: http://bit.ly/2DDMKJ2

InnoLab on osa “Loov Eesti+Maa” programmist, mida toetab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja Briti Nõukogu.

Tulekul uus KÜSK taotlusvoor-tähtaeg 05.06 kell 15.00

 2018 aasta vabaühenduste majandusliku elujõulisuse arenguhüppe taotlusvoor (tähtaeg 5.06.2018)

Kodanikuühiskonna Sihtkapital

Toetame projekte, mis keskenduvad vabaühenduse majandusliku elujõulisuse suurendamisele, saavutamaks ühenduse eesmärkide elluviimisel olulise arenguhüppe. 

Projekti tulemusena peab olema näha, kuidas läbi finantsvõimekuse kasvu suudab ühing paremini oma eesmärke saavutada, mille hindamiseks/mõõtmiseks on projektis seatud konkreetsed indikaatorid.

Taotlemine eeldab korralikku eeltööd:

 1. tuleb analüüsida ühingu praeguseid eesmärke ning mõelda, milliste indikaatorite abil nende täitmist täna mõõdate, millisel tasemel olete ja kuhu lähiaastaga jõuda tahate;
 2. tuleb teha põhjalik analüüs oma arenguvajadustest ja kokkuvõtte sellest peab ära tooma taotlusvormis. Arenguvajaduste analüüsist peaks muu hulgas tulema välja, miks on ühingu jaoks oluline tegeleda just finantsvõimekusega.

Toetuse määr

 1. Piirkondlikult tegutsevad ühingud kuni 12 000eurot projekti kohta
 2. Üleriigiliselt rahvusvaheliselt tegutsevad ühingud kuni 15 000eurot projekti kohta

Omafinantseering peab olema vähemalt 5% ja seda rahalises vormis. Vabatahtlikku tööd ja partnerite muud panust saab kirjeldada taotlusvormis.

 Toetame ka soetusi, investeeringuid, ehitus- ja remonditöid, mis otseselt projekti eesmärgi saavutamisele kaasa aitavad (omafinantseering  siin 30 %).

Projekt tuleb ellu viia ajavahemikul 1. september 2018 – 31.oktoober 2019. Projekt peab kestma minimaalselt 8 kuud, et oleks võimalik hinnata projekti tulemusi.

Täpsem ajakava on leitav siit.
 Infopäeval osalemise tagab eelnev registreerimine siin.

Lisateave   siin

Pane tähele!

Infopäevadel toimub koolitus, kus saab praktilisi teadmisi ning häid mõtteid oma ühingu rahaasjade edukamaks juhtimiseks. Räägime tulude planeerimisest ja juhtimisest, võimalikest rahastusallikatest ja nende eripäradest ning finantsjuhtimise rusikareeglitest. Koolitajaks on Indrek Maripuu, kes igapäevaselt tegutseb koolitajana Loovusaidas ning kellel on 17 aastane kogemus strateegilise juhtimise ning tasuvusanalüüside nõustajana. 

Värsked uudised kodanikuühiskonnast

Kiired teated!

 

 • Jüriöö ülestõusust 165!

 Süüdakem lõkked 22.aprilli hilisõhtul, külaplatsidel, koduõuedes, lõkke-ja lipuväljakutel! Eestimaa küla elab!

 

Tartu Regiooni Energiaagentuur (TREA) kutsub Teid osalema kogukonnaenergeetika populariseerimisele ja arendamisele suunatud seminar-arutelule “Ühistuline tegevus kogukonnaenergeetikas”.

Toimumise koht: Rahvusarhiivi NOORA maja õppeklass 1. korrusel, Nooruse 3, Tartu http://www.ra.ee/rahvusarhiiv/noora/

Registreerumine siin

Toimumise aeg: 3.mai 2018 kell 10.00 – 16.00

Seminar on osa uuest suuremast “Co2mmunity” projektist, mille eesmärgiks on taastuvenergiale põhineva kogukonnaenergia ühistute ja sarnaste algatuste üles leidmine, toetamine ning innustamine Läänemereäärsetes riikides.

Co2mmunity projekti raames on plaanis luua ka valdkonna eksperte ning algatusi koondav Taastuvenergeetika koostöögrupp, mille eesmärgiks on toetada uusi ja juba eksisteerivaid kogukonnaenergeetika algatusi.

 

 

 Hoogsalt  on alanud Teeme Ära talgukevad ja talgute registreerimine 5. mai talgupäevaks

 Tänavune talgukevad on Eesti juubelisünnipäeva ja kultuuripärandi hõnguline, kutsudes kõiki inimesi ja organisatsioone tegema talgutel osalemisega kingituse Eestile ning aitama kaasa elu edenemisele nii maal kui ka linnas. Talguid saab kirja panna talguveebis aadressil www.teemeara.ee.

Teeme Ära talgupäeva eestvedaja, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse esimehe Tarmo Tüüri sõnul on talgupäeva meeskonnal tänavu talgulistele kaks üleskutset: anname oma elukeskkonnale värvi ja kingime Eestile kodukihelkonna värvid ning väärtustame Euroopa kultuuripärandi aastal piirkondlikke toidutraditsioone ja rikastame talgulauda piirkonna, hõimu- või rahvustoitudega. „Tänavusel juubeliaastal seome talgud igaühe kodupaigast tuttavate värvide ja mustrite ning põnevate maitsetega,“ rääkis Tüür. „Eesti kihelkondade värvidest inspireeritud pintslitõmbed võiksid sel kevadel rõõmsamaks muuta kogu meie halli argipäeva ja elukeskkonna nii maal kui ka linnaruumis. Samamoodi võiksid uued ja unustatud maitsed aidata paremini mõista kultuurilist mitmekesisust.“

Täpsemalt loe  siit

 

————————————————————————————————————————————————————————-

Sellest sügisest hakkavad Avatud Eesti Fond ning vabaühenduste liit EMSL ellu viima vabakonnale suunatud toetusprogrammi nimega Active Citizens Fund, mille kogumahuks Eestis on kuni 2021. aastani 4 miljonit eurot.

Norra, Islandi ja Liechtensteini rahastatud ja ühtekokku viieteistkümnes riigis ellu viidava programmi eesmärk on toetada kodanikuühiskonna arengut, edendada demokraatiat, kodanikuaktiivsust, inimõigusi ja sotsiaalset õiglust ning kaasata nõrgemaid ühiskonnagruppe. 

—————————————————————————————————————————————————————————-Info NULA( nutikad lahendused) inkubaatori kolmanda hooaja kohta. Olete ühtlasi oodatud ka 27. märtsil Tallinnasse ja 29. märtsil Tartus toimuvale inspiratsioonipäevale

NULA inkubaator ootab Eesti ühiskonda paremaks muutvaid ideid

Kuus kuud kestev 75 000 € suuruse auhinnafondiga NULA inkubaator, mis keskendub ühiskondlike algatuste arendamisele, alustab kolmandat hooaega. Lahendusi teravatele ühiskondlikele probleemidele oodatakse 4. aprillini.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali (KÜSK) ja Heateo Sihtasutuse loodud NULA inkubaatori eesmärk on leida uuenduslikke ja nupukaid lahendusi teravatele probleemidele Eesti ühiskonnas. Inkubaatorisse oodatakse lahendusi, mis võivad olla seotud perede toimetuleku, hariduse, eakate elukvaliteedi, keskkonna, vaimse tervise või mõne muu kriitilise probleemiga Eesti ühiskonnas.

—————————————————————————————————————————————————

 Kodukant kutsub seminarile vabatahtliku tegevuse trendidest (5. aprill, Tallinn)

 1. aprillil toimub Tallinnas seminar Vabatahtliku tegevuse trendid muutuvas ühiskonnas. Seminari eesmärgiks on kutsuda vabatahtlike kaasajaid ja organisatsioone mõtlema, kuidas muutuvas ühiskonnas vabatahtlike kaasamist jätkusuutlikult korraldada ning ühiselt mõtiskleda vabatahtliku tegevuse tulevikutrendide teemal.

Seminar toimub Tallinna Tehnikaülikooli Mektory Ärimudelite laboris (Raja 15, Tallinn) ja on eesti keeles, väliskülalise ettekanne inglise keeles. Neile, kes ei oska inglise keelt, korraldatakse sosintõlge.

Registreeru seminarile hiljemalt 26. märtsiks või kuni kohti jätkub!

Lisainfo: http://vabatahtlikud.ee/uudis/seminar-vabatahtliku-tegevuse-trendidest-muutuvas-uhiskonnas/
Kontakt:
 Eha Paas, Liikumine Kodukant vabatahtliku tegevuse valdkonnajuht, tel 517 0214 eha@kodukant.ee

Valmis uus Hea Kodanik!

EMSL annab teada, et valmis on Hea Kodaniku ajakirja kevadnumber. Kaane peal Eesti hetke kõige ägedam kunstnik Katja Novitskova. Kaante vahel võtsime ette ÜRO poolt seatud kestliku arengu eesmärgid ja uurisime, kas ja mis neist kasu on, kuidas nende täitmisega edeneb ning mis seis Eestis eri valdkondades avaneb. Peagi ka paberil igas MAKis, nagu ikka.

Loe seni veebist: https://heakodanik.ee/heakodanik/

Heateo Sihtasutus käivitas Eesti esimese mõjufondi

Mõjufondi eesmärk on toetada mõjusaid algatusi, mis lahendavad olulisi ühiskondlikke probleeme. Heateo Mõjufondi on panustanud kaksteist eraisikut ja neli ettevõtet 370 000 eurot.

Heateo Mõjufond on Eesti esimene filantroopiafond, kuhu panustavad ühiselt Eestist hoolivad eraisikud ja ettevõtted. Mõjufondiga soovitakse anda kolme aasta jooksul tuul tiibadesse 4-6 mõjusale algatusele, mis lahendavad teravaid probleeme Eesti ühiskonnas – alates haridusest, sotsiaalsest ebavõrdsusest, tervisest kuni keskkonnani.

Lisainfo ja kandideerimine mõjufondi toetusele www.heategu.ee/mõjufond

Konkurss – „Viru Toidu parimad 2017“

Võrgustik Viru Toit on välja kuulutanud konkursi parimate leidmiseks.

Konkursi eesmärk on tunnustada avalikult Virumaa piirkonnas edukalt tegutsevaid ettevõtjaid, kes tegelevad toidu tootmisega ja toitlustamisega. Samuti atraktiivseid edukate tulemustega valdkondlikke projekte ja tegusid, et teadvustada inimestele kohaliku toidu tarbimise- ja toidukultuuri olulisust.

Kandidaadid esitatakse elektrooniliselt täites Google vormi
https://docs.google.com/forms/d/1bMKAFv_MNI7YagUEiiXFj7vj9UrDhCbBnfkdQsVhL_g/edit

„Viru Toidu parimad 2017“ juhend on leitav kodulehelt http://virutoit.ee/est/virutoit/konkurss/

Kandidaatide esitamise tähtaeg on 05.03.2018 kella 12.00-ks.

PS! Kõik, kes esitavad kandidaate osalevad loosimises, mille auhinnaks on 30 euro väärtuses “Viru Toidu pakk”.

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitoetuste taotlusvooru

 

Avalduste esitamine toimub läbi uue e-pria 19. märtsist kuni 31. märtsini 2018. a.

Avatud on kõik kolm meedet:

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine

Meede 2. Elukeskkonna arendamine

Meede 3. Koostöö ja ühistegevuse arendamine

Projektitaotluste hindamise tähtaeg on 15. juuni 2018.a .

 

Infopäevad taotlejatele toimuvad:

 1. veebruaril algusega kell 12 Toilas, Toila vallavolikogu saalis
 2. veebruaril algusega kell 15 Narva-Jõesuus, Liivarand SPA Hotelli seminariruumis
 3. veebruaril algusega kell 12 Kohtla-Nõmmel, Kohtla-Nõmme Rahvamajas
 4. veebruaril algusega kell 15 Jõhvis, Ida-Viru Talupidajate Liidu majas, Rakvere t 27

 

Rohkem infot taotlemise kohta leiate kodulehtedelt www.kirderannik.ee ja www.pria.ee

Kogukonnad saavad EV100 kingituseks toetust taotleda

Pressiteade

Kodukant avab kogukondade kingituste taotlusvooru

15.02.2018

Eesti Külaliikumine Kodukant avab vabariigi sajanda sünnipäeva puhul kogukonnaprojektide taotlusvooru. Taotlusi saavad ühingud esitada 1.-12. märtsini.

“Kingituste taotlusvoor avaneb 1. märtsil ning sinna on oodatud toetust küsima nii külakogukondade kui ka linnaasumite huvides tegutsevad kodanikuühendused,” ütles Eesti Külaliikumine Kodukant juhatuse esimees Krista Habakukk. Ta lisas, et kingitusteks sobivad kogukondade ettevõtmised, mis teevad Eesti elu paremaks ja rõõmsamaks ning loovad kindlama tuleviku lastele. “Selleks võib olla kogukonna ühtsustunde tõstmine, elutervema ja vaimsema keskkonna loomine ning füüsilise elukeskkonna rikastamine püsivate väärtustega,” täpsustas Habakukk.

“Projekti eesmärk peab vastama EV100 põhiväärtustele ning olema otseselt seotud Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva tähistamisega. Projektiga loodav väärtus peaks aga ulatuma kaugemasse tulevikku kui pelgalt juubeliaasta,” tõi välja Habakukk.

Taotlusvooru eelarve maht on 265 000 eurot ning ühe projekti kohta on võimalik taotleda kuni 5000 eurot. Taotlusvooru eripäraks on, et toetusele ei pea lisama omafinantseeringut. Taotlusi hindab Kodukandi liikumise loodud seitsmeliikmeline komisjon, kuhu kuuluvad kogukonna eksperdid, EV 100 juhtrühma, Kodanikuühiskonna Sihtkapitali, LEADER Liidu ning siseministeeriumi esindaja. 

Lisa saab lugeda SIIN.

 

TÄPSEM TEAVE JUBA 28.VEEBRUARIL algusega kell 11.45  RIIGIMAJAS TOIMUVAL INFOPÄEVAL .

LISAINFO krista.pedak@ivek.ee, tel 5087472

 

Programm “Erasmus noortele ettevõtjatele”

 

Programm “Erasmus noortele ettevõtjatele” (EYE) on Euroopa-ülene vahetusprogramm, mis võimaldab ettevõtlusalast koostööd kogenud ja alustava ettevõtjal vahel 1-6 kuu vältel kogudes ja jagades oskusi, teadmisi ja äriideid. Programmi abil saavad Eesti ettevõtted tõsta oma rahvusvahelist potentsiaali, tutvuda välisturgudega, luua piiriüleseid koostöövõrgustikke ja suurendada ekspordivõimalusi.

Erasmus programmis ei ole ülemist vanusepiiri, osaleda saab alates 18 aasta vanuselt.

Programmi rahastab Euroopa Komisjon.

Vaata ka EYE lühitutvustust

Info ERASMUS programm alustavale ettevõtjale kohta.

Info ERASMUS programm kogenud ettevõtjale kohta.

Pressiteade: Ida-Virusse tekib üha uusi seiklusi – suurim uudis on Kiviõli uus elamuspark peredele mis avatakse 2018. a juunis

PRESSITEADE: 08.02.2018

Ida-Virumaa on kujunenud Seiklusmaaks. Siin on Eesti kõige ägedamad seiklused (nt.maa all, mäe otsas, veepeal, piiripeal jne) ja neid tekib kogu aeg juurde. Suurim uus atraktsioon 2018.a. on juunis avatav Kiviõli uus elamuspark peredele (15 atraktsiooni) mille sooduspiletid on juba müügis https://tuhamagi.ee/tegevused/kogupere-elamuspark/

 

Kiviõli Seiklusturismi Keskuse juhatuse liige Janek Maar: „Juuni alguses avame oma erakordsel maastikul võimsa elamuspargi koos 15 uue spordi- ja vabaajategevusega, mis pakuvad ainulaadseid elamusi nii kaheaastastele kui ka nende vanaemadele-vanaisadele. Suur rõhk on atraktsioonidel, kus lisaks lapsele on kaasatud ka nende vanemad õed-vennad ning emad ja isad. Erilise vaatemänguna hakkavad mitu korda päevas toimuma ka põnevad teadusteatrietendused. Lisaks olemasolevale peamaja kohvikule ja terrassile avame ka õues mitmed puhke- ja toitlustusalad.“ Tänu ainulaadsele maastikukujundusele on Kiviõlis erakordsed näiteks tuletõrjeakadeemia, põnevkivikaevandus, liikluslinnak ja rattapark.

Kiviõli lähiümbrus kubiseb seiklustest, 10-15 km kaugusel on Aidu Veemaa, Eesti Kaevandusmuusem ning hulgaliselt muid võimalusi, mõned märksõnad:

 • 12.08 stardib Kauksist avamatk RMK uuel matkaraja harul mis läbib Ida-Viru kõige põnevamaid maastikke (rabad, Aidu, Valaste pangaaluse, Sillamäe jpm) http://www.rmk100.ee/yhismatk
 • 2018.a. on väga rikkalit sündmuste aasta s.h.EV100 raames käivitab Oleg Pissarenko uue muusikafestivali Baltic Sun Narva linnuses, festivali raames liigub Narva jõel festivalilaevl. Kreenholmis toimub 2 uut suuretendust (lavastus “Oomen” ja “Kreenholmi ööbikud”) jpm.

 

Seiklusi toetavad toit ja majutus:

 • 2017.aastast on Ida-Virus 4 White Guide toidukohta: värske Tulivee rannarestoran Liimala rannas, Purtse kindlus (maitsed metsikust idast), Gruusia trahter Mimino, Narva linnuse restoran Rondeel
 • SPAdes uuendatakse pidevalt lõõgastusvõimalusi, nt. Meresuus SPA uued saunad, lastele basseiniatraktsioonid, Mäetaguse Mõis arendab välja 18+ osa)

 

Seiklusmaal on oma uudiskiri, TV ja Fb leht Ida-Viru sõbrad, s.h.soome ja vene k.

Ida-Viru on turismisihtkohana uus, veel väheavastatud. Eesti mõistes on siin palju mastaapseid ja eristuvaid atraktsioone, kuhu on arendatud uusi turismiteenuseid. Selleks on tehakse 2014-2020 ca 20 meur EL investeeringuid, lisaks erasektor.

Seiklusmaad arendab Ida-Viru turismiklaster (aastast 2010) mis koondab ligi 50 Ida-Viru turismi edendavat partnerit www.idaviru.ee Eesmärgiks on saada nr 2 turismisihtkohaks Eestis.

Avasta talvine Seiklusmaa Ida-Viru:

https://www.youtube.com/watch?v=Xbsch8MRFvQ&index=4&list=PLJu44Mj32YXIdjuu4HSXJvTfbQOpXZTOR

 

Kontakt: Kadri Jalonen

Ida-Viru turismikoordinaator

Ida-Viru Ettevõtluskeskus IVEK, turismiklastrit koordineeriv organisatsioon

+372 51 74 236

idaviru.ee

EAS kutsub Taani turust huvitatud Eesti ettevõtteid sihtturuseminarile

Kas soovid värskendada oma teadmisi Taani turust ning kuulda, millised on sealsed ekspordivõimalused?

Oled oodatud kohtuma Taani turu ekspertidega. Praktilist nõu ja väärtuslikku turuinfot ekspordi- ja müügistrateegia väljatöötamiseks saavad nii alustavad kui ka juba kogenud eksportijad. Lisaks tutvustame võimalust ühineda sel kevadel eelseisva Eesti delegatsiooni visiidiga Taani.

Seminar toimub teisipäeval, 13. veebruaril kell 13.30-16.30 Nordic Hotel Forumi Siriuse saalis, aadressil Viru väljak 3, Tallinn.

Tutvu päevakavaga.

Seminaril osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine. Palume registreerumisvormi täita hiljemalt reedel, 9. veebruaril.

Seminar toimub eesti ja inglise keeles.

Seminariga seoses on kõigil huvilistel võimalik kokku leppida 12.-14. veebruariks individuaalne nõustamine EASi ekspordinõunikuga Taanis.

LEADER meetme infopäevad veebruaris

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu korraldab LEADER meetme infopäevad piirkonnas 27. ja 28. veebruaril 2018. a.

27. veebruaril toimub infopäev kell 12 – 14  Toila vallavolikogu saalis ja kell 15 – 17 Narva-Jõesuus Liivarand SPA Hotelli seminariruumis.

28. veebruaril toimub infopäev kell 12 – 14 Kohtla-Nõmme Rahvamajas ja kell 15 – 17 Jõhvis (koht täpsustamisel).

Taotluste vastuvõtmine toimub läbi uue e-pria keskkonna märtsikuu viimastel nädalatel. Avatud on kõik meetmed, toetame ettevõtlust, elukeskkonda ja ühistegevusi.

Palume kõigil taotlejatel leida endale sobiv aeg infopäevast osavõtuks! Aitame üheskoos leida ideele toetusvõimaluse ning lahti seletada määruse ja strateegia!

Infot meetmete kohta leiate siit –  http://www.kirderannik.ee/leader-projektitoetus/

Algab registreerimine rahvusvaheliste messide külastusreisidele!

 

P R E S S I T E A D E

01.02.2018

Maakondlike arenduskeskuste võrgustik koostöös erialaliitude ja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) kuulutab tänasest välja registreerimise välismesside külastamiseks. Osalema oodatakse erinevate valdkondade ettevõtete esindajaid. Messikülastuste eesmärk on aidata ettevõttetel välja arendada uusi tooteid ja teenuseid ning asuda eksportima.

„Pakume ettevõtetele võimalust külastada koostöös erialaliitudega välja valitud messe ja tutvuda seal uute trendidega toodete ning tehnoloogiate osas“, ütles projekti kommenteerides Lääne-Eesti Arenduskeskuse ettevõtluskonsultant Andres Huul.

Lisaks ülevaatega erinevatel turgudel toimuvast, saavad ettevõtjad messikülastuse käigus tuttavaks teiste samas sektoris tegutsejatega ning vahetada oskusteavet.

Huule sõnul saavad ekspordiga alustajad sel viisil julgustust kogenumatelt ning on rohkem motiveeritud oma toodete arendamisel ning välisturgudele minekul.

„Kogenud eksportijad on messikülastusreisi väärtusena nimetanud innovaatiliste ideede leidmist, võrdlusvõimalust globaalsete turuliidritega, võimalust kohtuda olemasolevate ja uute tarnijatega ning uute võimalike koostööpartnerite leidmist koduturul“, märkis Huul.

Saaremaa Arenduskeskuse arendusjuht Rainer Paenurk lisab: „On ülimalt oluline olla kursis valdkonna arengutrendidega ning ühiselt koordineeritud messikülastused annavad selleks suurepärase võimaluse. Pea igal maakondlikul arenduskeskusel on korraldada piirkonna majandusstruktuuris enim osakaalu andvas valdkonnas vastav messikülastus. On keskusi, kes korraldavad ühiskülastusi rohkem. Saaremaa Arenduskeskusel koostöös Eesti Meretööstuse Liidu ja Väikelaevaehituse Kompetentsikeskusega on hea meel kutsuda laevaehituse, sadamate  halduse ja merendusega seotud teenusepakkujaid Navexpo International messile Prantsusmaal Loerientis.“

Messikülastustest võivad osa võtta kõik Eesti äriühingud, kes sellest kasu võiksid saada.  Registreerunute hulgast valiku tegemisel on eelistatud ekspordipotentsiaaliga ettevõtted. Osalejal tuleb tasuda 50% külastusega seotud reisikuludest, teise poole rahastajaks on EASi vahendusel Euroopa Regionaalarengu Fond.

Messid on valitud selliselt, et oleks kaetud erinevaid tegevusvaldkondi. Nii leiavad omale sobiva messi näiteks tekstiili-, IT-, toidu-, puidu-, plasti- ja ehitusettevõtjad, merenduse- ja laevaehitusega tegelejad ja teised huvilised.

Messikülastustele saab kandideerida veebruarikuu jooksul. Täpsem info messide ja kandideerimistingimuste kohta on avaldatud maakondlike arenduskeskuste võrgustiku kodulehel arenduskeskused.ee ning kõikide maakondlike arenduskeskuste kodulehtedel.

Messikülastuste korraldamisega on loodud vähemalt saja ettevõtte esindajale võimalus oma ettevõtte jaoks häid kogemusi avastada.

 

 

Uus taotlusvoor aitab ettevõtetel läbi viia rakendusuuringuid ning tootearendusprojekte

 

SA Archimedes 

PRESSITEADE  25.jaanuar 2018

 

Uus taotlusvoor aitab ettevõtetel läbi viia rakendusuuringuid ning tootearendusprojekte

SA Archimedes avab 25. jaanuaril 2018 tegevuse “Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades” ehk NUTIKAS III taotlusvooru, mille maht on 15 miljonit eurot. Toetust saab taotleda kuni 19. detsembrini 2018 ning taotlusi saab esitada jooksvalt.

NUTIKAS on EL-i struktuurifondide rakendusperioodi 2014-2020 üks suuremaid ettevõtetele mõeldud toetusmeetmeid Eestis. Meetme maht on 26,6 miljonit eurot ning taotletava toetuse suurus võib olla kuni 2 miljonit eurot projekti kohta.

Toetus aitab ettevõtetel tellida ülikoolidelt ja teadusarendusasutustelt ettevõttele vajalikke rakendusuuringuid või tootearendusprojekte. Meetmehoidja Tea Tassa sõnul aitab toetus kaasa Eesti majanduse ja ettevõtluse teadmusmahukuse kasvule, toetades teadusasutuste ja ettevõtete koostööd.

Toetuse taotlejaks saab olla Eesti äriregistris registreeritud ettevõte, kelle huvides rakendusuuringut või tootearendusprojekti läbi viiakse. Tassa selgitab: “Ettevõte peab osalema uuringus omapoolse rahalise panusega, mis sõltub ettevõtte suurusest ja toetatavast tegevusest.”

 

Meetme rakendajaks on Sihtasutus Archimedes koostöös Eesti Teadusagentuuriga. Toetust vahendatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

 

Lisainformatsioon

Tea Tassa
Meetmehoidja

7300 396

tea.tassa@archimedes.ee

Seminar “Kaubamärgi valik ja kaitsmine” – 08.02 Tallinnas.

 

Hästi toimiv kaubamärk on tähis, mis võimaldab ettevõttel eristuda konkurentidest ja saavutada positiivset mainet tarbijate seas. Ettevõtte turupositsiooni kindlustamiseks ning võimalike hilisemate probleemide ja vaidluste vältimiseks on oluline oma kaubamärk sihtturgudel registreerida.

Seminaril antakse ülevaade sellest, millised on olulisemad põhimõtted kaubamärgi valikul, kuidas käib kaubamärkide registreerimine Eestis ja välisriikides ning millele tuleks tähelepanu pöörata, et keegi teie õigusi hiljem ei rikuks.

Seminarile on oodatud alustavate ja juba tegutsevate ettevõtete esindajad, üliõpilased ja kõik teised, kes vajavad põhiteadmisi kaubamärkide vallas.

 

Seminar toimub eesti keeles ja on tasuta.

Vaata lisainfot ja päevakava: http://www.epa.ee/…/seminar-kaubamargi-valik-ja-kaitsmine-16

IVEK otsib ettevõtluskonsultanti

 

Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus otsib oma meeskonda 

ETTEVÕTLUSKONSULTANTI

 

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus tegevuseks on ettevõtjate, kodanikuühenduste ja avaliku sektori arendusalane nõustamine ning arendusprojektide koostamine ja elluviimine.

Teeme mõttekaid asju mõttekal moel!

Kui Sa tahad aidata inimestel nende unistusi ellu viia, oled valmis neid ära kuulama ja aitama neil nende tarkust üles leida.

Kui Sa tahad näha oma töö tulemusi, olla juures muutuste toimumisel, oskad ise näha asju, mida on vaja ja  võimalik muuta ning suudad nende muutmist korraldada.

Kui Sul on kõrgharidus või Sa omandad seda, kui sul on ettevõtluskogemus ning Sa valdad vabalt riigikeelt, oskad võõrkeeli, s.h. vene keelt, suudad lahkelt suhelda inimestega ka siis, kui neid on koos rohkem kui üks ja mõtled avatult.

 

Võta meiega ühendust!

Meie juures on valdkonna Eesti parimaid meeskondi, huvitav ja rutiinivaba töö, inimsõbralik juhtimine ja mõistlik sissetulek.

 

Tutvu lähemalt IVEKiga!

www.ivek.ee

 

Ootame Sinu CVd koos palgasoovi ja motivatsioonikirjaga

12.veebruariks 2018. a e-posti aadressile info@ivek.ee

Lisainfot saad telefonil +372 506 7018

Vabaühenduste eluring õigetele alustele

SA  IVEK   kutsub  registreeruma alustavate vabaühenduste juhtide eestikeelsele  koolitusele,

24.01.2018 Jõhvi Tsentraalis, Keskväljak 4 algusega kell 10.00-17.15

Koolitaja Kaidi Holm.

Registreerumine koolitusele/arenguprogrammi  on leitav   siit

Täpsem teave koolitusest  siin

 

 

Hobist ametini on üks julge samm

UUS ALGUS: Elu muutudes iseenda tööandjaks.

Tordimeister Maiki Park, hinnatud leivaküpsetaja Helen Rajas ja käsitöövõlur Eve Avel julgesid välja astuda turvalisest mugavustsoonist ning hakkasid ettevõtjaks, olles õrnema soo hulgas haruldane tõug −äriga tegeleb vaid viis protsenti tööealistest naistest.

Loe artiklit siit: Jõhvi mentorklubi artikkel 20.12.17

 

LÕPPES VIIES MENTORKLUBI

Tosin algajat ettevõtjat õppisid kuuelt kogemustega ettevõtjalt, kuidas ärimaailmas edu saavutada. Mentorklubi on ettevõtjate
kohtumispaik, kus algajad ettevõtjad kohtuvad kogenud ettevõtjatega − mentoritega. Üheskoos õpitakse ja arenetakse,
jagatakse kogemusi ja praktilisi nõuandeid ning saadakse uusi kontakte, selgitas Ida-Viru ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultant Kersti Liiva. Seekordses, arvult viiendas mentorklubis oli algajate ettevõtjate hulgas seitse naist.
“Naised on olnud peaaegu kõikidel aastatel ülekaalus. Ehk sellepärast, et naised soovivad uusi teadmisi, ennast koolitada, vaadata ringi, mida teised teevad, ning saada juurde julgust. Mehed julgevad rohkem riske võtta. Tihti nad ei soovi end koolitada, vaid on n-ö ise targad ja teavad kõike,” arutles Liiva. Naised on ka järjest iseseisvamad, soovivad teha karjääri ja ennast tõestada, lisas mentorklubi korraldaja. Seekordsele klubile oli Liiva sõnul iseloomulik, et rohkesti oli toiduga seotud ettevõtteid ja nad paistsid ka silma. “Nii toidutootjad kui ka toitlustajad pakkusid väga aktiivselt oma tooteid ning vahetasid infot enda tegemiste kohta. Pärast esimesi kohtumisi hakati kohe omavahel koostööd tegema.”

Tänavune mentorprogramm toimus koostöös ettevõtluse arendamise sihtasutusega (EAS) ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toel. Järgmine mentorklubi on plaanis 2018. aastal. Programm algab kevadel ja tuleb venekeelne.

 

Artikli autor Sirle Sommer-Kalda, ajalehe Põhjarannik ajakirjanik.

 

Ühine Euroopa Komisjoni uue kampaaniaga väikeste- ja keskmiste ettevõtete toetamiseks: „EU Open for Business“

Euroopa Komisjon (siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja VKEde peadirektoraat) Enterprise Europe Networki abiga on käivitanud kampaania EU Open for Business „Väike ettevõte – suured ambitsioonid”!

Kampaania eesmärk on julgustada VKEde omanikke laiendama oma ettevõtet ja ületama riigipiire, tõstes teadlikkust võimalustest, mida pakub Euroopa ühtne turg.

Mida peaksite teadma kampaaniast „EU Open for Business“?

Paljud väikeettevõtted ei kasuta kõiki saadaval olevaid võimalusi ega lõika kasu ettevõtte tegevuse laiendamisest üle piiride. See tähendab, et nad ei rakenda kogu oma potentsiaali. Euroopa Komisjon loodab seda muuta, näidates kui palju on võimalik saavutada ühtsel turul, olles Euroopale avatud.

Selleaastase kampaania „EU Open for Business“ raames soovivad siseturu, tööstuse, ettevõtluse ja väike- ja keskmiste ettevõtete (VKE) peadirektoraat (Majanduskasvu Peadirektoraat) koostöös Enterprise Europe Network jõuda peaaegu kahe miljoni idu- ja kasvufirmani Sloveenias, Tšehhi Vabariigis, Leedus, Eestis ja Bulgaarias. Idu- ja kasvufirmad on olulised Euroopa majanduskasvule – uued ettevõtted loovad turul uusi töökohti ja uusi tooteid. 

Selleks et lahendada probleeme, millega uued ettevõtted silmitsi seisavad, teeb Euroopa Komisjon tööd selle nimel, et eemaldada takistusi ettevõtte laienemise teelt. Nii viivad nad Euroopa majandusraamistiku tõhususe maksimumini ja tagavad parema juurdepääsu rahastamisele, oskustele ja intellektuaalomandi kaitsele. Kõik see on võimalik tänu ühtsele turule.

Kampaania ajal julgustab Majanduskasvu Peadirektoraat VKEde omanikke avastama ühtse turu võimalusi järgmises kolmes peamises valdkonnas:

 • ligipääs rahastamisele;
 • ligipääs äripartneritele;
 • ligipääs uutele turgudele.

Kampaania „EU Open for Business” koosneb kahest etapist. 

 1. etapp: Majanduskasvu Peadirektoraat pakub abi arvamuskujundajatele, nagu äriorganisatsioonid, pangad ja raamatupidajad, ning palub neil jagada kampaania põhiideed ettevõtte omanikega. Selles etapis korraldatakse igaks kampaanias osalevas riigis infopäevad 18. maist 20. juunini.
 2. etapp: kui sidusrühmad ja arvamuskujundajad on kampaania infost teadlikud, siis saab Majanduskasvu Peadirektoraat keskenduda juba VKEde teavitamisele. See etapp hõlmab tugiorganisatsioonide julgustamist, et nad oleksid n.-ö. kampaania partneriteks. See tähendab, et nad aitaksid levitada  edulugusid, internetireklaame ja sotsiaalmeedia tegevusi. postitusi. 

See 12-kuuline teabekampaania, mida rahastatakse programmi COSME (Euroopa ettevõtete konkurentsivõime ning väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate programm) raames, toimub 2017. aasta lõpuni Sloveenias, Leedus, Eestis, Tšehhi Vabariigis ja Bulgaarias.

Vaata lisaks: http://enterprise-europe.ee/

Ida-Virumaa STARTER programm otsib mentoreid!

Ida-Virumaa STARTER programmi otsitakse ettevõtjaid, kes oleksid valmis andma oma panust maakonna noorte arengusse. Kellel on huvi, siis järgnev üleskutse on Teile.

 

Hea ettevõtja/ ettevõtte esindaja!

Kutsun Teid TÜ Narva kolledžisse STARTER@Virumaa programmi raames toimuvale kohtumisele, kus ettevõtjana saate anda Virumaa meeskondade äriideedele tagasisidet.

Ürituse algus kell 14. Orienteeruv kestvus kolm (3) tundi.
Osalevad meeskonnad tutvustavad ehk esitlevad (inglise keeles pitching) oma äriideid 3 minuti jooksul. Pärast seda saate mentorina võimaluse meeskonnale täpsustavaid küsimusi esitada ja tagasisidet/juhtnööre anda. Oluline on, et valdaksite inglise keelt, sest meeskonnad esitlevad ideid inglise keeles.

Meie jaoks on oluline, et Virumaa noored oleksid ettevõtlikud ja õpiksid Teie kogemustest!

Palun andke teada hiljemalt esmaspäevaks s.o 06.11.17, kas saate ja soovite osaleda! Küsimuste osas võtke palun ühendust!

Lugupidamisega
Denis Larchenko
projektijuht | STARTER@Virumaa2017 programmijuht
Tartu Ülikooli Narva Kolledž
tel +372 568484 87| denis.larchenko@ut.ee
www.starteridea.ee/ | www.narva.ut.ee
Raekoja plats 2, 20307 Narva, ESTONIA

The biggest business festival in the Baltics – sTARTUp Day 2017

On 8th December, the biggest business festival in the Baltics will take place in Tartu, Estonia. sTARTUp Day 2017 will bring together 2500+ like-minded people to connect over technology, businesses, startups, education, media and much more. In addition, there will be several pre- and after events, so it will be like a three-day festival!

 • 100+ world-class speakers
 • Seminars and workshops
 • Pitching competitions
 • Fireside chats and fuckup stories
 • Large demo area with the newest innovations
 • Huge after-party to keep on networking

There will be 4 different stages with discussions and insights on topics such as product development, biotechnology, branding, data security, space technology, machine economy and many others.

The number of tickets is limited, so get your tickets NOW!

See the full program and get your tickets here: www.startupday.ee 

The biggest business festival in the Baltics – sTARTUp Day 2017

On 8th December, the biggest business festival in the Baltics will take place in Tartu, Estonia. sTARTUp Day 2017 will bring together 2500+ like-minded people to connect over technology, businesses, startups, education, media and much more. In addition, there will be several pre- and after events, so it will be like a three-day festival!

 • 100+ world-class speakers
 • Seminars and workshops
 • Pitching competitions
 • Fireside chats and fuckup stories
 • Large demo area with the newest innovations
 • Huge after-party to keep on networking

There will be 4 different stages with discussions and insights on topics such as product development, biotechnology, branding, data security, space technology, machine economy and many others.

The number of tickets is limited, so get your tickets NOW!

See the full program and get your tickets here: www.startupday.ee 

Suunanäitaja – lastekaupade müüginõuded, ohutus ja turundus

Tarbijakaitseamet ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kutsuvad teid neljapäeval 23. novembril toimuvale infopäevale „Suunanäitaja – lastekaupade müüginõuded, ohutus ja turundus“. Infopäev toimub Narvas, Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuses, aadressil Kreenholmi 45.

Seekordne Suunanäitaja keskendub lastekaupadele ja nende ohutuse temaatikale.

 

Infopäeva juhib Hanna Turetski-Toomik, tarbijakaitseameti tarbijapoliitika ja avalike suhete osakonna juhataja.

 

Lisainfo ja päevakava: https://www.koda.ee/et/sundmused/suunanaitaja-lastekaupade-muuginouded-ohutus-ja-turundus

Ürituse keel: eesti-vene (sünkroontõlge)

Üritusele saab registreeruda kuni 21. novembrini (k.a).

SEMINAR “Kuidas teha tootest edukas kaup?”

22. novembril 2017 kell 10:45 – 14:30 Põlevkivi kompetentsikeskuse ruumis P208

Seminar on mõeldud kõigile, kes soovivad edukalt turustada oma tooteid Euroopa Liidus, sh Eestis. Vastuse saab küsimusele, millistele tingimustele peab toode vastama, et sellest saaks tunnustatud kaup. Jutuks tuleb kaupade vaba liikumine ja turujärelevalve Euroopas. Seminari viib läbi Ingrid Teinemaa Tehnilise Järelevalve Ametist.

Seminari päevakava:

10:45 – 11:00 Registreerimine

11:00 – 12:30 Kaupade vaba liikumise alused ja põhimõtted EL-is. Toodete vastavushindamise olulisus ja selle erinevad viisid. Turujärelevalve.

12:30 – 13:00 Kohvipaus

13.00 – 14.30 Mida näitab CE-märgistus? Milliseid nõudeid tuleb täita ja tegevusi läbi viia, et saaks oma tootele CE-märgi paigaldada – direktiividest tulenevad olulised nõuded; standardid ja nende roll; nõuded kaasnevale dokumentatsioonile?

Seminari viib läbi Ingrid Teinemaa, Tehnilise Järelevalve Ameti tehnikaosakonna juhataja.

Seminar toimub tegevuse “Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks 2017-2019″ projektist “Uute ettevõtete ja uute töökohtade loomine Ida-Virumaal; teadmissiire Virumaa kolledži Põlevkivi kompetentsikeskuse abil uute ettevõtete ja töökohtade loomiseks.”

Osalejate registreerimine 17. novembrini REGISTREERIMISVORMi kaudu.

Seminar on eesti keeles ja osalejatele tasuta.

Lisainfo: indrek.narusk@ttu.ee.ee, tel: 5855 0088, www.pkk.ee

Infopäev tootmisettevõtetele „Tootmislahendused täna ja tulevikus“

Kutsume Teid või Teie ettevõtte esindajat osalema Tööstuse 4.0 lahenduste ja praktiliste näidete tutvustusseminaril „Tootmislahendused täna ja tulevikus“, mis toimub 21. novembril kell 10.30 – 14.00 Lääne-Viru Maavalitsuse suures saalis, aadressil Kreutzwaldi 5, Rakvere.

Seminari eesmärk on anda konkreetne ülevaade erinevatest tehnoloogilistest lahendustest, mille kaudu on võimalik tõsta tootmise efektiivsust. Toome praktilisi näiteid juba tehtud töödest ja saavutatud tulemustest ning soovime koos teiega arutleda, mida toob endaga kaasa tootmise digitaliseerimine  ja  kas IT suudab reaalselt vähendada ettevõtte kulusid.

Toome teieni parimad praktikad ja lahendused tootmisahela kogu protsessi lõikes, rääkides:

–          Tootmise planeerimisest

–          Tootmisettevõtete inimressursi haldamisest

–          Tootmisahela efektiivsuse hindamisest

–          Toote kvaliteedi tuvastamisest

–          Tellimuste juhtimisest

–          Reaalajas tootmise jälgimisest

ja sellest, kas erinevaid lahendusi on võimalik ühtseks integreeritud tervikuks liita ning seeläbi luua  paindlik tehas, mis võimaldab vastu võtta kiiremaid otsuseid madalamate kuludega.

Seminari korraldavad SA Lääne-Viru Arenduskeskus ja Eesti IKT klaster tuues teie ette tugevad praktikud IT sektorist nagu: Proekspert, Columbus Eesti, Tieto Estonia, Fujitsu Services, Helmes, LeanEST, BCS Itera.

Infopäeva kava leiad siit: KAVA

Kohtade arv on piiratud seminarile registreerumine aadressil evk@arenduskeskus.ee või telefonil +372 325 8028

Seminari elluviimist toetab Eesti IKT klaster „Diginno „ projekti raames Interreg toetusel.

Ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitused väikeettevõtetele

EAS korraldab alustavatele ja tegutsevatele ettevõtetele suunatud ühepäevaseid ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitusi. Koolitused viiakse läbi aktiivõppe vormis, kus õpitud teooria kinnistatakse praktiliste ülesannete lahendamise ning grupitöö käigus. Koolitused toimuvad Tallinnas ja Tartus.

Sihtgrupp: Ekspordile orienteeritud väikeettevõte, kes on huvitatud baasteadmiste saamisest tootearenduse kohta.

2017. II poolaastal toimub 23 ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitust. Ühe koolituse ajaline kestvus on 8 akadeemilist tundi.

Tutvu ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolituste ajakavaga: https://www.eas.ee/teenus/ekspordivaldkonna-koolitused/

Seminar “Intellektuaalomandi hindamine ja innovatsioon ettevõttes”

24. oktoobril 2017 kell 11.30-15.00 toimub Kohtla-Järvel Põlevkivi Kompetentsikeskuses ruumis P208 seminar teemal “Intellektuaalomandi hindamine ja innovatsioon ettevõttes”.

Seminaril räägitakse intellektuaalomandi hindamise võimalustest ettevõtte majandusarvestuses, töötajate ja ettevõtete väljakutsetest intellektuaalomandi korraldamisel, vabakasutuses olevatest intellektuaalomandi tööriistadest ja innovatsiooniuuringu tulemustest Eesti ettevõtetes.

Päevakava ja registreerumine siin: http://pkk.ee/et/uritused/seminarid/455-2017-10-10-06-57-13

Loov Eesti ootab alustavaid ettevõtjaid liituma paindliku ja personaalse arendusprogrammiga.

Sarnaselt eelmistele aastatele alustab ka sel hooajal Loov Eesti 8-kuulise veebipõhise arendusprogrammiga PESA, kus koostöös Eesti juhtivate konsultantidega vormitakse ideest läbilöögivõimeline toode või teenus. Just PESA’st on saanud alguse oma tähelennu mitmed edukad loomeettevõtted, kes tänaseks tegutsevad juba ka välisturgudel.

PESA inkubatsiooniprogramm kestab 8 kuud ja sinna on võimalik pääseda kuni 20 ettevõttel.

2017/2018 aasta programmi oodatakse taotlusi kuni 20.oktoobrini.

Registreerimine ja muu informatsioon – https://pesa.looveesti.ee/

Ajujaht ootab ideid 29. oktoobriks

Ajujaht alustab XI hooaega ning kutsub võistlema 60 000-eurose auhinnafondi nimel. Ideid oodatakse 29. oktoobrini. Osalema on oodatud kõik – nii kooliõpilased, tudengid, tööturul kanda kinnitanud inimesed kui teised, kes on uute väljakutsete jahil.

Ajujahi 60 000-eurone auhinnafond pakub algkapitali idee elluviimiseks ning telesaade võimaldab teha toote tuntuks ka tarbijate seas. Võitja selgub Ajujahi finaalsaates ETV otse-eetris 2018. aasta mais.

Oma idee saab panna kirja Ajujahi kodulehel http://www.ajujaht.ee ning lisainfot leiab Ajujahi Facebooki lehelt: https://www.facebook.com/Ajujaht /

Ida-Virumaa aasta ettevõtted ja nominendid on selgunud

Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Ida-Viru Maavalitsus, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi esindus, Europe Direct`i Jõhvi teabekeskus, Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus ja PR Põhjarannik tunnustasid täna Mäetaguse Mõisas Ida-Virumaa aasta ettevõtteid, et väärtustada ettevõtlust ja ettevõtlikkust Ida-Virumaal.

 

Ettevõtteid tunnustati kokku seitsmes kategoorias, mille võitjad ja nominendid olid:

 • Ida-Viru Aasta Noorte Ettevõtlik Tegu 2017

Seklusmaa TV – võitja

Kiviõli Selts MTÜ – nominent

Kohtla-Järve Maleva Põhikooli 8-9 klassi õpilased – nominent

 

 • Ida-Viru Aasta Eurorahade Rakendaja 2017

Liisbet Invest OÜ – võitja

Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus SA – nominent

Kiviõli Seiklusturismi Keskus SA – nominent

 

 • Ida-Viru Aasta Väikeettevõte 2017

VR-Koda OÜ – võitja

FFC Logistics OÜ – nominent

Kauksi Motell OÜ – nominent

 

 • Ida-Viru Aasta Turismiettevõte 2017

Trogar OÜ – võitja

SPA Tours OÜ – nominent

Natourest OÜ – nominent

 

 • Ida-Viru Aasta Uustulnuk 2017

Purtse Pruulikoda OÜ – võitja

S Silmarõõm OÜ – nominent

Alutaguse Juust OÜ – nominent

 

 • Ida-Viru Aasta Ettevõtjate Sõber 2017

TTÜ Virumaa Kolledž – võitja

Sillamäe linn – nominent

Business Motion MTÜ – nominent

 

 • Ida-Viru Aasta Äritegu 2017

Silsteve AS – võitja

VKG Kaevandused OÜ – nominent

TNC-Components OÜ – nominent

 

Kandidaate konkursile said esitada kõik asutused, ettevõtted, omavalitsused, kodanikuühendused ja eraisikud. Konkursile esitati üle 60 ettevõtte ja asutuse. 

 

Õnnitleme kõiki ettevõtjaid!

Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2017 konkurssi korraldamist toetas Euroopa Regionaalarengu Fond.

Pressiteade – Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2017

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

PRESSITEADE

5.oktoober 2017

 

Ida-Virumaa aasta äritegu on konteinerterminali käivitamine Sillamäel

 

Ida-Virumaa Aasta Äriteo 2017 tiitli pälvis Sillamäe sadamas tegutsev aktsiaselts Silsteve uue konteinervedude terminali töö käivitamise eest.

Sillamäe sadama jaoks on konteinerterminali loomine ja regulaarliini käivitamine märkimisväärseks arenguhüppeks, mis  pakub paremaid ühendusvõimalusi kogu piirkonna ettevõtetele.

Konkursi ühe korraldaja, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esinduse juhataja Margus Ilmjärve sõnul on eriti tähelepanuväärne, et konteinervedude terminal hakkas tööle  transiidisektori jaoks väga pingelisel ajal. “Samuti on oluline, et uue transpordikanali avamine mõjutab soodsalt  Ida-Viru ettevõtlust võimaldades kiiremini eksportida oma tooteid välisturgudele,” sõnas Ilmjärv.

Ida-Virumaa aasta äriteo nominendid olid ka Mäetaguse vallas põlevkivi kaevandav OÜ VKG Kaevandused ja Kohtla-Järvel tegutsev mööbliettevõte TNC-Components.

OÜle VKG Kaevandused kuuluv Ojamaa kaevandus tõstis tänu nutikatele lahendustele tootmismahu suuremaks, kui oli esialgu projekteeritud. Tänu sellele lõi ettevõte, kus keskmine brutopalk ulatub üle 1800 euro, juurde ligemale sada töökohta.

 

TNC-Components kasvatas aastaga käivet ligemale kolmandiku võrra ning lõi juurde kümneid uusi töökohti.

Lisaks aasta äriteo tiitlile, kuulutati neljapäeval, 5. oktoobril, Mäetaguse mõisas välja konkursi “Ida-Virumaa Aasta Ettevõtted 2017” võitjad veel kuues kategoorias: OÜ VR-Koda (Ida-Viru Aasta Väikeettevõte), OÜ Trogar (Ida-Viru Aasta Turismiettevõte), OÜ Purtse Pruulikoda (Ida-Viru Aasta Uustulnuk), OÜ Liisbet Invest (Ida-Viru Aasta eurorahade rakendaja), TTÜ Virumaa Kolledž (Ida-Viru Aasta Ettevõtjate Sõber) ja Seiklusmaa TV (Ida-Viru Aasta Noorte Ettevõtlik tegu).

Konkursi Ida-Virumaa ettevõtete tunnustamiseks  korraldasid Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esindus, Ida-Viru Maavalitsus, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Ida-Viru Tööstusalade Arendus, Europe Direct`i Jõhvi teabekeskus ja Ida-Virumaa ajaleht “Põhjarannik”. Konkursile esitati üle 60 ettevõtte ja asutuse.

 

Lisainfo:

Pille Sööt

Ida-Viru ettevõtluskeskus SA juhatuse liige

+372 514 5801

pille.soot@ivek.ee

 

Algab kandideerimine ehitusmessile Nordbygg 2018

EAS kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile ehitusmessil Nordbygg 2018, mis toimub Rootsis Stockholmis 10.-13. aprillil 2018.

Nordbygg on kord kahe aasta jooksul toimuv rahvusvaheline mess, kus pakutakse lahendusi hoonete, kodude ja muude ehitiste jaoks. 2016. aastal osales messil üle 900 eksponendi 30 riigist ja 53 000 külastajat.

Messi veebilehekülg on www.nordbygg.se

Osalustasu ühe ettevõtte kohta on 2000 eurot, käibemaksu ei lisandu.

Osalustasudest katab EAS kulud, mis on seotud messil osalemise, stendipindade rentimise, projekteerimise ja messiehitusega, samuti rahastatakse sellest summast eksponentide ühiste reklaamkataloogide tootmist ja materjalide ning tootenäidiste transporti. Ettevõtja kanda jäävad osalejate reisi-, majutuse- ja toitlustuse kulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.

Messil osalemist kaasrahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest.

Kandideerimine ühisstendile toimub kuni 04.10.2017.

Lisainfo:
Kairit Sikkal

Nordbygg 2018 Eesti ühisstendi projektijuht

Kairit.Sikkal@eas.ee
tel: +372 627 9426

EASi ekspordi- ja tootearenduse valdkonna koolitustele registreerimine avatud!

Hea ettevõtja!

EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub ekspordiga tegelevate ja ekporti plaanivate ettevõtete esindajaid osalema EASi koolitustel. Koolitused algavad septembris ning toimuvad nii Tallinnas kui ka Tartus. Registreeri kohe ja õpi Eesti tippkoolitajatelt ja praktikutelt, kuidas oma ettevõtet kasvatada!

 

Marketingi Instituut viib läbi järgmised teemakoolitused: 

TOOTEARENDUSE ABC

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused tootearenduse protsessi erinevatest etappidest ning tootearendusplaani koostamiseks, mille tulemusena valmib müügivalmis toode. Käsitletavad teemad: Tootearenduse põhitõed, tootearendusprotsess ja etapid, kaasaegsed praktikad, intellektuaalne omand, prototüüp, lähtepositsiooni hindamine ning sihtrühma määramine. Koolitust rahastab Euroopa Regionaalarengufond.

“Tootearenduse ABC” koolituspäeva hind on vaid 30€+km 

 

KUIDAS LEIDA KLIENTE VÄLISTURUL

Uurime, kuidas uuele sihtturule siseneda, kuidas kontakte luua ja esimesi kliente leida, millal kasutada agente, hulgimüüjaid, konsultante, EASi abi. Koolitusele ootame ekspordiga tegelevaid ja eksporti plaanivate ettevõtete esindajaid.  Koolitust rahastab Euroopa Regionaalarengufond. 

“Kuidas leida kliente välisturul?” koolituspäeva hind on vaid 50€+km

 

TOOTE KOHANDAMINE VÄLISTURULE MINEKUKS 

Koolituse eesmärgiks on anda teadmised ja oskused, kuidas kohandada olemasolev toode vastavaks välisturu vajadustele, kuidas selgitada välja välisturu klientide nõudluse eripära, mida ja kuidas konkurendid pakuvad ja millised on trendid. Samuti saab vastuse küsimusele, kuidas saada võimalikult kiiresti ja soodsalt sihtturult ka kohanduste kohta tagasisidet. Koolitust rahastab Euroopa Regionaalarengufond. 

“Toote kohandamine välisturule minekuks” koolituspäeva hind on vaid 30€+km

 

Vaata lisainfot ning täida avaldus siin!

 

EASi poolt Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest koolituste läbiviimiseks tehtud kulu ettevõtte kohta on kuni 240 EUR olenevalt koolitusest ja see arvestatakse ettevõtte poolt saadud vähese tähtsusega abi (VTA) hulka.

Nimevõistlus „Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi“

Pressiteade

Emakeele Selts koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga kuulutab välja ettevõttenime võistluse “Ehe Eesti – Eesti ettevõttele eesti nimi 2017“. Ettevõtmine sai alguse 2016. aastal ja toimub teist korda.

Võistluse eesmärk on juhtida ettevõtjate ja avalikkuse tähelepanu avaliku ruumi võõrkeelestumisele ning väärtustada eestikeelseid äri- ja ettevõttenimesid.

Emakeele Seltsi juhatuse esimees Helle Metslang: „Hea eesti ettevõttenime võistlus sai alguse aasta tagasi Eesti Keelenõukogu ja Emakeele Seltsi ühise algatusena. Suur huvi võistluse vastu näitas, et õnnestunud nime ja seda kandvat ettevõtet väärtustatakse. Ootame ka sel aastal nimesid, mis on eestipärased ja kujundlikud ning kajastavad ettevõtte eripära.“

Nimevõistluse auhind antakse välja neljas kategoorias: 1) tööstusettevõte; 2) teenindusettevõte (sh kaubandus, toitlustus, majutus); 3) vabaühendused; 4) aasta uustulnuk (registreeritud võistluse tähtajale eelneva aasta jooksul). Kandideerida saab iga tegutsev ning Eestis registreeritud ettevõte.  Kandidaate võivad esitada kõik ettevõtjad ja füüsilised isikud. Võistluse statuut asub veebis http://emakeeleselts.ee/yritused/EHE_EESTI_statuut.pdf.

Kandidaadid esitatakse Emakeele Seltsi kodulehe www.emakeeleselts.ee kaudu (esitamise otselink: https://goo.gl/forms/G5AyJrVvI4CANupx2)  või posti teel Emakeele Seltsi postiaadressil Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 15. september 2017. Võistluse tulemused tehakse teatavaks ja auhinnad antakse laureaatidele pidulikult üle ettevõtjate päeval 3. oktoobril.

2016. aasta võitjad olid tööstuse kategoorias Puupagana OÜ, teeninduse kategoorias Valge Klaar, vabaühenduste kategoorias Sõltumatu Tantsu Lava ning aasta uustulnuka kategoorias OÜ Tulõtungal.

Info: http://www.emakeeleselts.ee/

Kontakt:

Emakeele Seltsi esimees Helle Metslang (helle.metslang@ut.ee, 522 5074)

Emakeele Seltsi teadussekretär Killu Paldrok (killu@eki.ee 518 3764)

Infopäev Rakveres toidusektori ettevõtjatele

29. septembril 2017 leiab aset infopäev, kus tulevad esinema oma ala asjatundjad.

Infopäevale ootame toiduainete sektoris tegutsevate ettevõtete esindajaid, kellel on huvi toiduainete märgistamisel esitatavate nõuete ja erinevate pakendite ning pakendamis lahenduste vastu. Samuti tuleb jagama infot COOP kaupluste ketis uute toodete turustamise võimaluste kohta Järva Tarbijate Ühistu esindaja.

Infopäeval osalemine kodukoha lähedal aitab säästa ettevõtjal aega ja annab hea võimaluse küsida erinevaid erialaseid küsimusi spetisalistidelt.

Kuupäev:   29.september 2017

Kell:          10.45-15.00

Asukoht:    Hotell Wesenbergh (Tallinna 25, Rakvere)

Päevakvas:

 • Toiduainete märgistamise nõuded – Tiiu Rand, Veterinaar- ja Toiduamet
 • Pakendi disain, erinevad materjalid, tekstide paigutus, pakendiviis ja selle mõju toote säilivusele, keemilistest ohtudest (allergeenidest) – Dea Anton, Eesti Maaülikool
 • Kohalike toidutootjate turustamisvõimalused COOP kauplustes – Järva Tarbijate Ühistu

Infopäev on tasuta, kuid palume osalemiseks end registreerida e-posti aadressil: katrin@arenduskeskus.ee

Infopäev korraldatakse PATEE programmi raames ja Euroopa Regionaalarengu Fondi kaasrahastusel.

Lisainfo

Katrin Mõts
Programmijuht
Lääne-Viru Arenduskeskus
Tel 5341 5788
E-post katrin@arenduskeskus.ee

Alustava ettevõtja baaskoolitus Jõhvis

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja  BDA Consulting OÜ koostöös SA Ida-Viru Ettevõtluskeskusega korraldavad “Alustava ettevõtja baaskoolituse”

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolituse kestus 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti. Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

 • Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: mina kui ettevõtja äriidee ning äriidee arendamine
 • Turundus ja müük: turundusstrateegia ning turundus- ja müügiplaan
 • Tootearendus ja teenuse disain
 • Finantsjuhtimine ja -planeerimine
 • Juhtimine

Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.

Koolituse viivad läbi oma valdkonna spetsialistid ja professionaalsed koolitajad.

 

Koolitus toimub: 05-06.10; 19-20.10; 02-03.11; 16.11, kella 10.00 kuni 17.00  ja eesti keeles.

Toimumiskoht: Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7, Jõhvi, http://kvkoolitus.ee/

Osalemistasu:  Koolituse tasu osavõtjale on 40 EUR (s.h KM). Maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja 2 kohvipausi.

Koolituskava ja koolitusele kandideerimise sooviavaldus.

Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt 30.09.2017  e-kirjaga aadressile: kersti.liiva@ivek.ee  

 

Lisainfo: Kersti Liiva, e-post: kersti.liiva@ivek.ee või tel 5158929                                                                                                                                                                            

Soome ja Rootsi sihtturgude seminar tööstuse ja masinaehituse ettevõtetele

Soome ja Rootsi on oma geograafilise läheduse ja kultuurilise sarnasuse tõttu Eesti ettevõtetele väga atraktiivsed turud. Tule seminarile ja uuri, kas sinu ettevõte võiks nendel paljude ärivõimalustega turgudel kanda kinnitada, nagu on teinud juba mitmed Eesti ettevõtted.

Aeg: 05.09.2017 kell 9.00 – 15.00

Koht: Radisson Sky Hotell, Rävala Puiestee 3, Tallinn

Vaata seminari päevakava siit: https://www.eas.ee/eas-kutsub-toostuse-ja-masinaehituse-valdkonna-ettevotteid-soome-ja-rootsi-sihtturgude-seminarile/

Registreerimine: Seminaril osalemine on tasuta. Vajalik on eelregistreerimine hiljemalt kolmapäeval 30. augustil aadressil www.eas.ee/sihtturuseminar

Seminar on eesti ja inglise keeles.

Projekti kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Lisainfo:
Irene Surva-Lehtonen
EASi ekspordinõunik Soomes
irene.surva-lehtonen@eas.ee

EAS Ärimentorprogramm otsib ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid!

EAS ootab sügisel algavasse EAS Ärimentorprogrammi kandideerima ambitsioonikaid alustavaid ettevõtjaid. Ärimentorprogramm on mõeldud alustavate ettevõtjate edule, kiiremale kasvule ning ekspordile kaasaaitamiseks. Kandideerimise tähtaeg on 18. september!

50 ettevõtjat saavad paariliseks personaalse ettevõtjast mentori, kellega koos arutada läbi ettevõtte eesmärgid, plaanid ning olulisemad otsused. Programm sisaldab lisaks koostööle mentoriga ka praktilisi töötubasid ärimudeli, müügi, tootearenduse ja teistel alustava ettevõtja jaoks vajalikel teemadel. Lisaks annab EAS Ärimentorprogramm hea võimaluse oma ärialase võrgustiku kasvatamiseks. Tänaseks on programmi läbinud juba ca 600 ettevõtjat.

EAS-i poolt läbi viidud võrdlusest on selgunud, et Ärimentorprogrammis osalenud ettevõtted on saavutanud keskmiselt 3 korda suurema kasvu kui teised sarnased ettevõtted, kes ei ole programmis osalenud. See on ilmekas statistika, mis kõneleb programmi suurest väärtusest ja kasust osalevatele ettevõtetele. Osalejad ise on välja toonud, et kogemuste jagamises ja üksteiselt õppimises peitub suur väärtus:

Programmi veebileht (tingimused, mentorid, ajakava jpm): http://www.eas.ee/teenus/arimentorid/

EAS Ärimentorprogramm on osalejatele tasuta ning seda rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Programmi viib ellu EAS koostöös BDA Consulting OÜ-ga. Programmi tegevused algavad novembris 2017.

 

Lisainfo:

Sirje Post

Teenusejuht

+372 627 9744, sirje.post@eas.ee

ja mentorprogramm@bda.ee

EAS alustas ettevõtjate võrkude liitumise programmiga

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) alustas 26. juunil ettevõtjate võrkudega liitumise programmi taotluste vastuvõtmist, millega antakse toetust ettevõtjatele, kes soovivad liituda elektri-, side ning vee- ja kanalisatsioonivõrkudega või parandada olemasolevaid ühendusi.
 

Ettevõtjate võrkudega liitumise programmi eesmärk on võrkudega ühinemise kitsaskoha leevendamine ettevõtjatele ning oodatavaks tulemuseks on toetust saanud ettevõtja lisandväärtuse kasv töötaja kohta või töökohtade loomine.
Programmi tingimused kinnitanud ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo peab oluliseks soodsate tingimuste loomist ettevõtlustegevuse edendamiseks üle-eestiliselt, kuid peaasjalikult väiksema konkurentsivõimega piirkondades. „Programmi tulemusel kasvab ettevõtlustegevus ja seeläbi luuakse uusi töökohti üle Eesti,“ lisas Palo.
EASi toetuste keskuse direktori Monica Hankovi hinnangul on võrkudega liitumise programmi võrreldes elektriliitumise programmiga oluliselt edasi arendatud lähtudes ettevõtete vajadustest ja oodatava mõju suurusest töökohtade loomisele. Võrreldes varasema pilootprogrammiga saavad ettevõtjad esitada taotlusi jooksvalt. Laiendatud on ka toetatavaid valdkondi – elektriliitumisele on lisandunud nii vee-kanali kui ka sidevõrkudega liitumine. Samuti on tõusnud maksimaalse toetuse suurus, mis on varasema 50 000 euro asemel 100 000 eurot.
Programmi saavad taotleda äriregistrisse kantud äriühingud. Toetust saab taotleda nii alustav kui tegutsev ettevõtja. Toetuse suurus on 5000 – 100 000 eurot ühe projekti kohta, millele lisandub omafinantseering vähemalt 40% ulatuses. Üks ettevõtja saab toetust taotleda ka kombineerituna erinevate võrkudega liitumiseks, tingimusel, et toetuse kogusumma ei ületa 100 000 eurot ega 60% projektide kogumaksumusest.
Võrkudega liitumise programmis saab toetust taotleda üle-Eestiliselt, välja arvatud Tallinna linn koos ümbritsevate valdadega ning Tartu linn.

Sooviavalduse esitamine ja lisainfo: http://www.eas.ee/teenus/vorguprogramm/

Pane oma ettevõte proovile Eesti suurimal ettevõtluskonkursil

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda ootavad kõiki ettevõtjaid osalema Eesti suurimal ettevõtluskonkursil Eesti Parimad Ettevõtted 2017, mis kulmineerub 5. oktoobril „Aasta ettevõte 2017“ autasustamisega. Kandideerimine lõppeb 30. juunil.

Kõiki ettevõtteid oodatakse endast märku andma ja kandideerima veebilehel www.ettevotluskonkurss.ee. Kandideerimine on avatud 30. juunini 2017.

Parimaid ettevõtteid auhinnatakse pidulikul auhinnagalal, mis tänavu toimub 5. oktoobril!

Vaata kogu uudist siit: http://www.eas.ee/pane-oma-ettevote-proovile-eesti-suurimal-ettevotluskonkursil/

Kutse teavitusüritusele “Rahvusvaheliste koostööprojektide rahastamisvõimalustest”

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ja Euroopa Liidu Läänemere Strateegia poliitikavaldkond Innovatsioon koostöös Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonnaga korraldavad teavitusürituse „RAHVUSVAHELISTE KOOSTÖÖPROJEKTIDE RAHASTAMISVÕIMALUSTEST“ ehk innovatsiooni- ja ettevõtlusprojektide rahastamisvõimalustest Euroopa territoriaalse koostöö programmide raames http://www.fin.ee/euroopa-territoriaalne-koostoo. Uus info ja kontaktide loomine, inspiratsioon ja konkreetsed näpunäited, kuidas leida rahastust piiriüleseks tegutsemiseks.

 

Aeg: 20. juuni 2017 kell 13.30-17.00

Koht: Radisson Blue Olümpia, seminariruum Gamma.  Liivalaia 33, Tallinn

 

Kellele mõeldud: kõigile, kellel on ambitsiooni ja lennukust mõelda piiriüleselt ja kelle projekti idee keskendub lisaks rahvusvahelisele koostööle ka innovatsioonil ja ettevõtluse arendamisele. Organisatsiooni tegevusvaldkond võib olla ükskõik milline ja osalema on oodatud nii riigiasutused, sihtasutused, erialaliidud, võrgustikud sh klastrid ja tehnoloogia arenduskeskused, MTÜd, teadus- ja haridusasutused kui ka eraettevõtted.

 

Kavas:

 • Rahvusvaheliste koostööprojektide rahastamisvõimalustest Euroopa Liidus- sh ülevaade rahastamise allikatest ja voorude tähtaegadest. (Margarita Golovko)
 •  Läänemere Strateegia innovatsiooni poliitikavaldkonnast ja kogemused projekti rahastamisest Läänemere Interregist“ (Reet Reismaa ja Tiiu Treier)
 • Läänemere piirkonna programm – võimalused ja praktilised kogemused“  (Ilze Ciganska)
 • Eesti-Läti programm – rohkem ühiselt arendatud tooteid ja teenuseid piiriregioonides (Helena Järviste)
 • Praktilistest kogemustest projekti taotluste kirjutamisel (Liina Luup)
 • Küsimused ja vastused.

 

Üritus on osalejatele tasuta! NB! Üritusele palume kindlasti eelnevalt registreeruda. Selleks palume 19. juuni kella 14ks teada anda osalejate nimi (nimed) ja asutus, kirjutades aadressil Tiiu.Treier@eas.ee

 

Kontakt: Tiiu Treier

Projektijuht, EAS, Tiiu.Treier@eas.ee

 

Pressiteade: Peipsi toidusuveniiri konkurss

Pressiteade

Peipsimaa maitsete aastal otsib Peipsi Toidu võrgustik oma piirkonna toidusuveniiri, mis iseloomustaks kõige paremini Peipsi toitu ja piirkonna omapära. Seoses sellega, kuulutame välja üle-eestilise konkursi toidusuveniiri leidmiseks.

Tingimused konkursil osalemiseks: Peipsi toidusuveniiri konkurss

Konkursi tulemused otsustatakse ja kuulutatakse välja jaanipäeval 23. juunil toimuval Avinurme Tünnilaadal.

Kutsume üles kõiki profi- ja hobikokkasid, koduperenaisi- ja mehi, asjaarmastajaid ja- mittearmastajaid sellest konkursist osa võtma ja oma oskusi ning fantaasiat üles näitama.

Peipsi Toidu võrgustik

Hiina ettevõtted otsivad partnereid

Teisipäeval 30. mail viibib Tallinnas 58 liikmeline ettevõtjate delegatsioon Hiinast. Hommikul toimub hotellis Hilton Fr. R. Kreutzwaldi 23 Eesti – Hiina ärifoorum ja ettevõtetevahelised kohtumised.

Üritus on tasuta, töökeel on inglise keel ja toimub järeltõlge hiina keelde.

Seekordsed tulijaid on energeetika, finants- ja investeerimissektorist, kinnisvara, tööstuse, turismi, logistika, meedia, e-kaubanduse, meditsiini sektoritest.

Ettevõtluse Auhind 2017

Ära pikalt mõtle, taotluse esitamise tähtaeg on 30. juuni!

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse eestvedamisel toimub tänavune konkurss 17. korda. Ettevõtluse Auhinna konkurss on riigi kõrgeim tunnustus silmapaistvatele ja edumeelsetele ettevõtetele. Ajalugu on näidanud, et avalik tunnustus ja tähelepanu on avanud ettevõtetele uusi uksi – see on selge signaal konkursi mõjust ja olulisusest.

Kategooriad ja kandideerimine aadressil: http://www.eas.ee/ettevotluseauhind/

Ärimudeli ja strateegia praktikumid jätkuvad septembris!

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) koos koolituspartneriga BDA Consulting OÜ kutsuvad ettevõtete omanikke ja juhte osalema Ärimudeli praktikumis või Strateegia praktikumis. Uued grupid alustavad septembris.

Praktikumides on koolitus kombineeritud ettevõtte iseseisva tööga ja seda toetava mentorlusega. Ettevõtte käsutuses on rahvusvahelise kogemusega tippkoolitajad, personaalsed mentorid ja praktilised tööriistad, et avastada uusi põnevaid arengusuundi ja kavandada konkreetseid tulevikuplaane.

Soovite leida uusi ideid ja võimalusi äri uuendamiseks?
Ärimudeli praktikumi käigus analüüsite oma ettevõtte väärtuspakkumist ja ärimudelit ning jõuate konkreetsete uute lahendusteni – uued kliendisegmendid, jaotuskanalid, koostöömudelid. Ärimudeli praktikumi viib läbi Innovatsiooniakadeemia eestvedaja ning tunnustatud innovatsiooni ja ärimudeli ekspert Alar Kolk.

Soovite viia oma ettevõtte kontrollitud kasvu teele?
Strateegia praktikumi käigus on võimalus avastada uusi arengusuundi ning keskenduda ettevõtte järgmiste aastate strateegia ja tegevusplaani kavandamisele. Strateegia praktikumi viib läbi Eesti üks tunnustatumaid strateegilise juhtimise koolitajaid Priit Karjus.

Sel kevadel alustanud praktikumides teevad 23 tootmis- ja teenusettevõtet oma arendusmeeskonnaga mentorite toel tõsist tööd. Õhkkond koolitustel on asjalik, üksteist toetav ja positiivne.

Kandideerimine sügistesse praktikumidesse on avatud, avalduste esitamise tähtaeg on 31.august. Kiirematele kandideerijatele on kuni 30.maini osalemistasu soodsam. Täpsemat infot tingimuste kohta leiab EASi veebist: http://www.eas.ee/efilter/tegutsev-ettevotja/?lang=et

Koolitusprojekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja osalejatasudest.

Lisainfo:
Riina Arvisto
Koordinaator (koolitused)
Ettevõtluse ja ekspordi keskus
Mob: +372 505 5624
Tel: +372 627 9451
riina.arvisto@eas.ee

KUTSE: Äri ja teaduse ristteel – Ideede Teisipäev ja Laborist välja ühendavad jõud 30.05

Kutsume teid osalema ettevõtjate ja teadlaste info- ja kontaktpäeval „Laborist välja: Äri ja teaduse ristteel“ ning sellele järgneval ürituste sarja „Ideede Teisipäev“ hooaja piduliku finaalüritusel 30.05 algusega kell 12.30 Tartus SPARK Demokeskuses (Narva mnt 3). Kohal on parimad spetsialistid, et rääkida lähemalt simulatsioonide kasutamisest tööstuses, pöördprojekteerimisest ja selle pakutavatest tootearenduse võimalustest, neuroturundusest ning tootmisprotsesside optimeerimisest..

Baltimaade üks vähestest Lean Six Sigma ekspertidest Rait Rand räägib selle tehnoloogia võimalustest tootmisprotsesside arendamisel.

Ettevõtte ja teadusasutuse koostöös toimunud arendustööst räägib lähemalt Võrumaal Parksepas tegutsev Estelaxe OÜ, mis alustas istmepatjade polsterdamisega ning on tänaseks jõudnud vaakum-kuumutusmeetodil ABS- ja HDPE-plaatidest ning elastomeerist detailide valmistamiseni. Lisaks elastomeerile kasutab ettevõtte tootmises ka pehmevahtu ja plastmassi. Neist valmistatakse nii lumesahaterasid, selja- ja peatugesid, patju ja madratseid kui ka lumekelgu- ja rongiistmeid. Ettevõtte tooteid kasutavad näiteks Eesti kaitsevägi ning Soome riigiraudtee.

Kl.16 jätkub päev juba populaarsust kogunud üritusega sarjast „Ideede Teisipäev“, mis seekord toob lavale paneeldiskussiooniks kokku  erinevate tööstusettevõtete juhid, kes jagavad oma kogemusi tootmisprotsesside moderniseerimisel ning sellega seotud väljakutsetest (nimed avaldame peatselt).

 Paralleelselt ettekannetega on võimalus tutvuda teadlaste pakutavate arendusteenustega LABORIST VÄLJA alal ning, esitada lahendamiseks konkreetseid arendustöid ja ettevõtte korraldust puudutavaid küsimusi. Samuti saab ürituselt ülevaate päevakohastest toetusmeetmetest (nt NUTIKAS, Adapter.ee).

Üritus toimub Tartu Teaduspargi, SA Tartu Ärinõuandla, Tartu Ülikooli, ADAPTER.ee, Eesti Maaülikooli, Eesti Teadusagentuuri ja Tartu linna koostöös.  

Üritus on tasuta, kuid vajalik on eelnev registreerimine: https://goo.gl/forms/gGJLiN2YrLJtazXD3

 

Täpsema kavaga saab tutvuda siin https://www.facebook.com/events/1866698876930523/.

Seminari toetab A. Le Coq ja rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist prioriteetse suuna 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete ja piirkondliku ettevõtluse arendamine“ meetme „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“ tegevuse 5.4.2. „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“ raames. 

PRESSITEADE: Ida-Virumaa ettevõtluspäev 2017

PRESSITEADE: SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

09.05.2017

 

Ida-Virumaa ettevõtluspäev „Ettevõtlus kui seiklus“

Toimub 12.05.2017

 

Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 12.mail Jõhvis  piirkondliku ettevõtluspäeva, kuhu on oodatud ettevõtlikust eluviisist huvitatud ja lähiajal ettevõtjana tegutsemist plaanivad idavirulased ning uusi väljakutseid otsivad ettevõtjad.

Seekordse, juba üheksandat korda toimuva, ettevõtluspäeva teemaks on kohalike ettevõtlike inimeste julgustamine uue ettevõtlusega alustamisel, misläbi suureneks piirkonna konkurentsivõime ja ettevõtlusaktiivsus.

Ettevõtluspäeval jagab oma kogemust äriidee leidmisel, ettevõtlusega alustamisel ning arendamisel Eesti idufirma Shipitwise omanik Aleksander Gansen, kes on toonud rahvusvahelise kullerteenuse XXI sajandisse. Päevakajalise lühikoolituse teemal „Kust ja kuidas leida värskeid ideid?“ viib läbi koolitusekspert Valeria Lavrova MTÜst Vitatiim.   

Huvitavamatest muutustest ja arenguperspektiividest Ida-Virumaal annab ülevaate Lauri Jalonen. Ida-Virumaast kui seiklusmaast räägib ettevõtja Terje Rattur. Kogemusi Seiklusmaa võimalustest ettevõtjatele, jagavad seiklusteenuseid pakkuvad ettevõtjad Piret Talistu ja Ingrid Kuligina. Ida-Viru Ettevõtluskeskuse toetusest alustavatele ettevõtjatele räägib Stanislav Pirk ning kogenumate ettevõtjate poolt antavast toetusest ja selle kasust alustamisel toob näiteid Ida-Virumaa ettevõtja Andrei Jeršov.

Ettevõtluskeskuse juhataja Pille Söödi sõnul on igal aastal korraldatava ettevõtluspäeva üheks põhiliseks mõtteks suurendada huvilistes enesekindlust ja anda uusi mõtteid ettevõtlusega alustamiseks. „Selleks, et hajutada hirme ja kahtlusi uute algatuste elluviimisel on vaja süstida inimestesse julgust ning samas ka seiklusvaimu, sest ettevõtlus on kui seiklus“ lisas Sööt.

Ida-Virumaa piirkondlikku ettevõtluspäeva korraldab SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja rahastab  EAS  Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Ettevõtluspäev toimub 12.mail, Jõhvi Kontserdimajas. Kell 9.30 algab üritusele registreerumine ning 10.00 algavad tervitussõnavõtud ja ettekanded. Ettevõtluspäev toimub vene keeles, sosintõlkega eesti keelde. Ettevõtluspäeva päevakavaga saab tutvuda aadressil: www.ivek.ee

Ettevõtluspäev on kõikidele osalejatele tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine kuni 09.maini.

 

Lisainfo: Kersti Liiva, ettevõtluskonsultant, SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus, ettevõtluspäeva projektijuht, +372 5158929, kersti.liiva@ivek.ee

Tartu-Pärnu loomemajanduse tugistruktuuride tutvumisreis

4-5.mail 2017.a korraldab Ida-Viru Loomemajanduskeskus LoovEesti+Maa programmi raames õppereisi Tartu-Viljandi-Pärnu loomemajanduse tugistruktuuridega tutvumiseks!
Külastame:
4. mai Tartu
11:00 Antoniuse õu, Tartu Loomemajanduskeskuse tutvustus http://loovtartu.ee/antonius  Kohtume ettevõtetega: Tiina Andron www.facebook.com/nahastuudio, https://www.facebook.com/tiinaandrondesign ja XAOS www.xaos-design.com
13:00 SPARK loomajanduse platvorm http://sparkdemo.ee/ 
16:30 Viljandimaa Loomemajanduskeskus http://www.vlk.ee/
Õhtusöök ja ööbimine on Strand SPA & Konverentsihotellis.
5.mai, Pärnu
9.30 ettevõtete külastused: Magrada http://www.magrada.eu/Meist , looduskosmeetika tootja; Mööblisahver http://mooblisahver.eu/ ja Frost butiikhotell http://frosthotel.ee/ 
Lõunasöök
14:00 Maarja-Magdaleena Gild http://maarjamagdaleenagild.ee/et/, tutvumine loomeettevõtjatega
16.00 kojusõit Pärnust Ida-Virumaale
 
Kogu programmi (koos transpordi, toitlustuse ja ööbimisega) hind on 55 eurot.
Palun anda teada oma soovist osaleda hiljemalt 30. aprillil e-posti aadressile: idaviru.looma@gmail.com 
 

Praktiline töötuba „Parim viis ennustada tulevikku on see ise luua.“

Loov Eesti koos Ida-Viru Loomemajanduskeskusega kutsub omavalitsuste esindajaid, ettevõtjaid, loomeinimesi ning kohaliku elu edendajaid osalema praktilises töötoas „Parim viis ennustada tulevikku on see ise luua.“ Praktilise töötoa fookuses on koostöö, teenuste arendamine ja kohaliku elukeskkonna atraktiivsemaks muutmine.

Aeg: 10.aprill 2017
Kell 10.00-15.30 (registreerimine algab 9.45)
Koht: Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7 Jõhvi

 

Täpsem info: Loov Eesti töötuba 10.aprill 2017 Jõhvi

REGISTREERU SIIN

 

Töötoa viib läbi teenusedisainer Markko Karu. Anname praktilised tööriistad, kuidas analüüsida hetkeolukorda ja arendada kohalikke teenuseid ning tekitada motivatsiooni elukeskkonna ühiseks parendamiseks. Soovime ju elada seal, kus endal hea olla ja külalistel põnev tulla. Oluline on ettevõtlusvõimaluste äratundmine ja kasvuraskuste ületamine.

Uus 50-eurone jõuab ringlusse 4. aprillil 2017

Eesti Pank korraldab sel aastal teise seeria 50-euroseid pangatähti tutvustavat loengusarja, millele sarnaselt oleme tutvustanud ka uusi 5-, 10- ja 20-euroseid rahatähti.

Kuna tegu on sularahakäitlejatele vajaliku infoga, siis loodan, et ehk saate Teie aidata meid informatsiooni levitamisega.

Uus 50-eurone jõuab ringlusse 4. aprilli 2017. Loeng Narvas toimub 29. märtsil kell 13.00 Tartu Ülikooli Narva Kolledžis (Raekoja plats 2). Loeng toimub vene keeles.

Loengute eesmärk on jagada sularahakäitlejatele vajalikku infot uue pangatähe turvamärkidest ning rääkida pisut laiemalt euroraha võltsingutest. Seetõttu ootame loengutele kõiki ettevõtete esindajaid, kes puutuvad igapäevaselt oma töös sularahaga tihedalt kokku ja peavad sularaha ka põhjalikult tundma.

Koolituse viib läbi Eesti Panga sularaha ekspert ja koolitus on osalejatele tasuta.

Rohkem informatsiooni leiate ka meie kodulehelt SIIT ning teise seeria pangatähtede kodulehelt SIIT!

Leanyka Libeon

Avalike suhete allosakond
Eesti Pank
Eurosüsteem
Tel: 668 0959
E-post: 
Leanyka.Libeon@eestipank.ee 
Meediapäringud: 
press@eestipank.ee 

Tööinspektsiooni infohommik “Ületunnitöö”

Tööinspektsioon kutsub teid osalema infohommikul „ Ületunnitöö “. Nõustamispraktika näitab, et tihtilugu ei saada aru, mida tähendab ületunnitöö ning kuidas see võib töötaja tervisele mõjuda. Infohommikul “Ületunnitöö” selgitataksegi seda, mis on ületunnitöö, kas see on kohustuslik, kuidas seda hüvitatakse ning kuidas jääda ületunnitöö tegemisel lubatud tööaja piiridesse. Lisaks selgitatakse ületunnitööga seonduvaid riske töötaja tervisele.

Tööinspektsiooni infohommikuid korraldatakse Euroopa Sotsiaalfondi toetuse andmise tingimuste „Töövõimet hoidva ja säästva töökeskkonna arendamine 2014-2020“ toel.

Infohommikul osalemine on tasuta. Infohommik toimub vene keeles.

Infohommik “Ületunnitöö” toimub Tartu Ülikooli Narva Kolledžis (Auditoorium 308, Raekoja plats 2,Narva) 29.03.2017 kell 9.45-12.00

 

Registreeruda saab siin

Aitame siseneda kolmandate riikide turgudele projektiga Ready2Go!

Eesti Kaubandus-Tööstuskoda aitab ettevõtjatel siseneda Kameruni, Tšiili, India, USA ja Kanada turule läbi Euroopa Komisjoni projekti “Ready2GO” ja pakub nõustamist, koolitusi sihtriikides ja B2Bl osalemisi.

Projekti tegevused:

 • Individuaalsed koolitused;
 • Koolitused Euroopa erinevates linnades;
 • Osalemine kontaktkohtumiste üritustel

Projekti lisainfo, sh abikõlbulikkuse check listi, deklaratsiooni vormi abikõlbulikkuse kohta ja on-line taotluse vormi leiate programmi kodulehelt https://www.b2match.eu/ready2go

Lisainfo eesti keeles Koja kodulehel http://www.koda.ee/kojast/koja-projektid/pilootprojekt-ready2go/

Programmi töökeel on inglise keel. Väljavalitud ettevõtted selguvad 31.05.2017 ja tehakse teatavaks programmi kodulehel.

Avalduse esitamise tähtaeg on 31. märtsi 2017.

Tule ja esita oma taotlus kohe täna – ainus võimalus pakutavatest võimalustest tasuta osa saada on Teie heakskiidetud kandidatuur projekti käivitumisel!

Huvi korral võtke palun ühendust Kadri Ristiga e-posti kadri.rist@koda.ee või telefoni teel +372 604 0091

Seminar „Teadlastelt elektroonikatööstusele“, 29.märtsil Tartus

Teadus- ja arendusasutuste koostöövõrgustik ADAPTER kutsub Teid osalema seminarile, kus teemaks on erinevad praktilised arendusvõimalused, mida ADAPTERis osalevad asutused pakuvad Eesti elektroonika valdkonna ettevõtetele.

 

Seminari kutse leiab siit: Elektroonikaseminari kuulutus

Disainibuldooser tõstab Eesti tööstusettevõtete konkurentsivõimet

Aates 7. märtsist, avanes kandideerimine tööstusettevõtetele suunatud Disainibuldooseri programmi. Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt ellu kutsutud programm toimub koostöös Eesti Disainikeskuse ja Kultuuriministeeriumiga ja selle eesmärk on tõsta disaini rakendamise abil Eesti tööstusettevõtete rahvusvahelist konkurentsi- ja ekspordivõimet.

Disainibuldooseri programm annab ettevõtetele võimaluse õppida, kuidas toimib kaasaegne disainist juhitud tootearendus, mil moel välja töötada kasutajakeskseid lahendusi, rakendada edukalt disainmõtlemise tööriistu ning viia ellu arendustegevust kogenud ja koolitatud disainijuhi käe all. Sel aastal viib Disainibuldooseri koolitusi ja mentorlust läbi Eesti Disainikeskus koostöös Taani tuntud innovatsiooni ja tootearenduse büroo Attention Groupi tootedisaineritega.

Disainibuldooserist huvitatud ettevõtjad on oodatud infopäevale 22. märtsil Kultuurikatlas Tallinnas.

Disainibuldooser on rahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondi loomemajanduse arendamise meetme projektist „Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega (suurprojektid)“.

Lisainfo ja kandideerimine programmi: http://www.eas.ee/teenus/disainibuldooser/

Vaata kogu uudist siit: http://www.eas.ee/disainibuldooser-tostab-eesti-toostusettevotete-konkurentsivoimet/

EAS kutsub ettevõtteid osalema programmis „Missioon Saksamaa!“

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kutsub 25 ettevõtte ekspordijuhti osalema programmis „Missioon Saksamaa!“, mis on kombinatsioon kõrgetasemelistest rahvusvahelistest koolitustest, ärinõustamisest ja reaalsetest tegevustest Saksamaa turule sisenemiseks või seal laienemiseks. Eesmärk on aidata Eesti eksportivatel ettevõtetel saavutada edu Saksa turul.

EASi partneriks ning „Missioon Saksamaa“ läbiviijaks on Marketingi Instituut  koostöös Saksamaa juhtiva koolitus- ja konsultatsioonifirmaga Steinbeis.

Programmi kestus on 6 kuud ja see sisaldab:

 • rahvusvahelisi koolitusi;
 • toidu, mööbli, elektroonika, IT ja ehituse valdkonna konsultantide nõustamist;
 • iga ettevõtte jaoks konsultatsioonibüroo koostatud Saksa turu võimaluste analüüsi;
 • kahepäevast õppereisi Saksamaa ettevõtetesse;
 • ärikohtumisi potentsiaalsete klientidega Saksamaal.

Sihtgrupp: ekspordijuhid, vähemalt kolme aastase valdkondliku töökogemusega.

Koolituste fookus on Saksa turu spetsiifikal ning rahvusvahelisel turundusel ja müügil. Saksa konsultatsioonibüroo Steinbeis nõustab osalejaid individuaalselt Saksa turule sisenemise tegevustes.

2017. aasta programmi kandideerimise tähtaeg on 7. aprill 2017.

Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondi vahenditest ja osalemistasudest.

Täpsem info programmi sisu ja osalemise tingimuste kohta:  www.eas.ee/missioon-saksamaa

EAS kutsub ettevõtteid ärimudeli ja strateegia praktikumidesse

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) koos koolituspartneriga BDA Consulting OÜ kutsuvad ettevõtete omanikke ja juhte osalema Ärimudeli praktikumis või Strateegia praktikumis.

Grupid alustavad märtsi lõpus Tallinnas. Koolitusprojekti kaasrahastatakse Euroopa regionaalarengu fondi vahenditest.

Praktikumidesse kandideerimise tähtaeg on 10. märts.

EASi kodulehelt leiab täpsemat infot Ärimudeli praktikumi ja Strateegia praktikumi sisu ja osalemise tingimuste kohta.

 

Hommikukohv Eesti suursaadiku ja EASi välisesindajaga Taanis

Lühiseminar toimub teisipäeval, 21. veebruaril 2017. a kell 09.00-11.00 Radisson Blu Hotel Olümpias (Liivalaia 33, Tallinn). Seminaril räägivad Eesti suursaadik Kopenhaagenis (Taanis) hr Märt Volmeriga ja EASi välisesindaja Taanis Kristi Kivi Frimpong.

Suursaadik:

 • annab ülevaate Eesti ettevõtjatele olulistest asjaoludest Taanis ja majanduslikust ning poliitilisest olukorrast;
 • tutvustab saatkonna poolt pakutatavat tuge Taanist huvitatud või tegutsevatele Eesti ettevõtjatele;
 • annab soovitusi ja jagab tähelepanekuid Taani ärikeskkonna ja –tavade kohta.

EASi esindaja Taanis annab ülevaate konkreetsetest Taani turule sisenemisega seotud asjaoludest.

Vajalik eelregistreerimine hiljemalt 17. veebruaril. Kohtade arv on piiratud.

Sündmust korraldab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda koostöös EV Välisministeeriumi ja Radisson Blu Hotel Olümpiaga. Hommikukohvi lühiseminari osalustasu on kaubanduskoja liikmele 15 eurot ja mitteliikmele 30 eurot, lisandub käibemaks.

EAS ootab ettevõtjaid osalema allhankemessi ELMIA Subcontractor 2017 ühisstendil

Ühisstendile oodatakse Eesti ettevõtteid, kellel on potentsiaali saada oma teenustele või toodetele tellimusi Põhjamaade allhankesektorist, sh metalli- ja masina, plasti- ja elektroonikatööstusest.

EAS katab stendipinna rentimise, projekteerimise ja ehituse kulud, reklaammaterjali tootmise ja tootenäidiste transpordi. Ettevõtja kanda jäävad osalejate reisi-, majutuse- ja toitlustuse kulud, oma reklaammaterjalide ja näidiste tootmiskulud. Ühtlasi peab iga osalev ettevõte tasuma EASile omaosalustasu summas 2000 eurot (käibemaksu ei lisandu).

Osalussoovist palume teatada hiljemalt 28. veebruaril 2017.

Lisainfo ja registreerumine:

Eero Raun, Eesti ühisstendi projektijuht

Tel.: 6279 339

eero.raun@eas.ee

www.eas.ee/messid

Vabaühenduste arenguprogrammis on veel vabu kohti järgmistele koolitustele

Kui Sul , hea vabaühenduse juht, on jäänud märkamata

SA IVEK ja KÜSK ühisprogramm-koolitus vabaühenduste juhtidele

-siis praegu saad  veel registreeruda , saates meili

krista.pedak@ivek.ee

Täpsemalt vaata palun koolitusplaanist:

Arenguprogrammi moodulid (ajalises järjekorras)

Mooduli nimetus

Kuupäev

Koolitaja(d)

Maht (ak. tundides ilma pausideta)

Millal , miks, kas ja kuidas juhtida?Juhi restart.

 23.01.2017

Kaidi Holm

5

Strateegia on  tööriist

24.01.2017

Kaidi Holm

5

Raamatupidamise korraldamine,e-arveldaja kasutamine, maksud ühenduses

28.02.2017

Alari Rammo

5

Kodulehe koostamine WordPress

23.03.2016

Asko Uri

6

Kavalalt koostatud teated, sõnumid ja arvamuslood meediale

21.04.2017

Erika Prave

6

Õppereis programmis saadud teadmiste kasutamisega 4-5 edukasse vabaühendusse Ida-Virumaal koos venekeelse grupiga

Ettevalmistav koolitus arenguhüppe projekttaotluse koostamiseks

18.05.2017

Krista Pedak

Tatjana Zamorskaja

8

 

NUTIKAS toetusmeetme teine taotlusvoor annab rohkem raha ettevõtte käsutusse

SA Archimedes ja Eesti Teadusagentuur pakuvad ettevõtetele taas toetust teadusasutustelt rakendusuuringute või tootearendusprojektide tellimiseks. 23. jaanuarist avatud nutika spetsialiseerumise rakendusuuringute toetusmeetme (NUTIKAS) teises taotlusvoorus on pööratud varasemast rohkem tähelepanu kulutustele, mida tehakse teadusasutuselt tellitava arendusprojekti ellu viimiseks ettevõtte sees.

Toetussumma ühe projekti kohta on 20 tuhat kuni 2 miljonit eurot. Sellest vähemalt 80 protsenti peab moodustama teadusasutuselt tellitav rakendusuuring või tootearendus. Kuni 20 protsenti toetuse summast on aga lubatud kasutada nende kulude katteks, mis tehakse projektiga seonduvalt ettevõtte sees. Võrreldes esimese taotlusvooruga on laienenud abikõlbulike kulude ring ning on suurenenud nende kulude osakaal.

NUTIKAS toetuse määr on 25-70 protsenti projekti abikõlbulike kulude maksumusest. Täpne ulatus sõltub ettevõtte suurusest ja sellest, kas tellitav projekt on rakendusuuring või tootearendus. Vooru lõpuni üheksa miljonit eurot

Taotlusi saavad esitada Eesti äriregistrisse kantud ettevõtted, kes võivad kaasata ka projekti tulemustest  huvitatud partnereid. Taotlemine toimub elektrooniliselt Eesti Teadusinfosüsteemis (ETIS). Taotlusvooru eelarve on üheksa miljonit eurot. Taotlusvoor kestab kuni 20.12.2017 või eelarvemahu täitumiseni. 

Toetustingimusi tutvustatakse lähemalt infopäevadel 30.01.17 Tartus ja 31.01.17 Tallinnas. Infopäevadele saab eelnevalt registreeruda kuni 29. jaanuarini või kohtade täitumiseni siin.

Rohelise Võtme infopäev atraktsioonidele

Keskkonnamärgis Roheline Võti on tuntud majutusettevõtete seas, kuid nüüd saavad seda taotleda ka atraktsioonid. EASi turismiarenduskeskus ootab 22. veebruaril kõiki keskkonnasõbralikke atraktsioone Rohelise Võtme infopäevale.

Rohkem infot siin – http://www.eas.ee/rohelise-votme-infopaev-atraktsioonidele/

Koolitus Jõhvis – Innovatsiooni edendavate hangete toetamine

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel paranevad avalikud teenused/muutuvad avalikud teenused kaasaegsemaks. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse koostöös hankijaga töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks, edukamaks, rikkamaks.

Sihtgrupp: Avaliku sektori hankijad ja innovaatilisi lahendusi pakkuvad ettevõtjad.

Tule koolitusele neljas Eesti linnas! 

Jõhvis toimub koolitus Kersti Võlu Koolituskeskuses, 24. jaanuaril. Kutse koolitusele.

Lisainfo innovaatiliste hangete kohta leiate – www.eas.ee/tarkhankimine

 

 

LEADER meetme infopäevad maakonnas veebruaris

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu korraldab LEADER meetme infopäevad:

 • 09.02.2017 algusega kell 15 Narva-Jõesuu linnavolikogu saalis
 • 14.02.2017 algusega kell 14 Toila vallavolikogu saalis
 • 15.02.2017 algusega kell 15 Kohtla-Nõmme rahvamajas
 • 16.02.2017 algusega kell 15 Jõhvis, Ida-Viru Talupidajate Liidu majas

 

Projektide vastuvõtmine on plaanitud märtsikuu I poolde.

Avatud on kõik meetmed:

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja kompetentsi tõstmine

Meede 2. Elukeskkonna arendamine

Meede 3. Koostöö ja ühistegevuse arendamine

NB! Uuenenud on ühisprojekti tegevuskava vorm. Alates 1. märtsist uueneb e-pria keskkond, milles taotlusi esitatakse.

Kõik taotlejad on oodatud infopäevale!

Lisainfo: http://www.kirderannik.ee/

Ülle Marits

MTÜ Kirderanniku Koostöökogu

Tegevjuht

Tel 332 2024, 5345 0720

 

 

EAS toetab viit ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi projekti

Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi taotlusvoorus otsustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) toetada viit projekti ligi 112 000 euroga. Programmiga toetatakse elektrivõrguga liitumist ja elektrivõimsuse suurendamist Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakonnas asuvates ettevõtetes. Toetuse sihiks on stimuleerida majanduskasvu ja luua uusi töökohti.

Toetuse saajateks on Alcantra, Pargi puukoda, Arke Lihatööstuse AS, Estopuit ja Well Tehnoloogia. Pilootprogrammi haldava riigihalduse ministri Mihhail Korbi sõnul on tal hea meel, et taotlusi laekus kõigist piirkondadest, kuhu see oli sihitud. „Regionaalareng on üks valitsuse prioriteete ja elektriliitumiste toetamine aitab luua kõrgepalgalisi töökohti, edendada ettevõtlust ja selle kaudu kohalikku elu.“

EASi regionaalarengukeskuse valdkonnajuhi Jaak Puistama sõnul plaanivad kõik toetust saanud ettevõtjad suurendada lisandväärtust ning luua kokku 52 uut piirkonna keskmisest kõrgema palgaga töökohta. Toetust saanud Ida-Virumaa ettevõte OÜ Well Tehnoloogia planeerib projekti raames suurendada elektrivõimsust 1000 kW võrra, mis on vajalik suuregabariidiliste ventilaatorite uue tootmistehase tegevuseks ja katsetuste läbiviimiseks. Projekti tulemusena planeerib ettevõte võtta tööle lisaks 42 inimest. Põlvamaal tegutsev Arke Lihatööstus AS plaanib projekti raames suurendada elektrivõimsust enam kui kahekordselt, et võimaldada uute seadmete kasutuselevõtt lihatööstuse Põlgaste tsehhi tootmismahtude tõstmiseks. Projekti tulemusena kavatsetakse luua juurde neli töökohta, mille palgatase on poolteist korda kõrgem Põlva maakonna keskmisest töötasust.

Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi laekus tähtajaks seitse taotlust (kaks Ida-Virumaalt, kolm Põlvamaalt ning Valgamaalt ja Võrumaalt kummastki üks taotlus). Kokku taotleti toetust üle 166 000 euro mahus. Ettevõtjate elektriliitumiste programm piloodina õigustas ennast ning programmiga tegeleb edasi Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kes analüüsib võimalusi toetavaid tegevusi laiendada ning viia toetuse taotlemise võimalus üle-eestiliseks.

Pilootprogrammis said taotlejaks olla äriühingud, mille tegevusalaks on töötlev tööstus ja mis on äriregistrisse kantud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamise tähtpäeva ning mille müügikäive 2015. aastal ületas taotletava toetuse summat.

Toetuse suurus on maksimaalselt 50 000 eurot ühe projekti kohta, millele lisandub omafinantseering vähemalt 50% ulatuses.

Toetuse saajad:

Osaühing ALCANTRA (Põlvamaa)

Osaühing Pargi puukoda (Võrumaa)

Arke Lihatööstus AS (Põlvamaa)

Estopuit OÜ (Põlvamaa)

OÜ Well Tehnoloogia (Ida-Virumaa)

 

Lugupidamisega,
Emilie Toomela
EASi pressiesindaja
+372 58145058
emilie.toomela@eas.ee

Algab kandideerimine ehitusmessile Bygg Reis Deg 2017

EAS kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile ehitusmessil Bygg Reis Deg 2017, mis toimub Norras Lillestrømis 18-21. oktoobril 2017.

Bygg Reis Deg on kord kahe aasta jooksul toimuv rahvusvaheline mess, kus pakutakse lahendusi hoonete, kodude ja muude ehitiste jaoks. Valikus on lahendused alates materjalidest kuni energeetika ja kinnisvaraarenduseni.

Messi veebilehekülg on www.byggreisdeg.no.

Osalustasu ühe ettevõtte kohta on 2000€ (käibemaksu ei lisandu).

Osalustasudest katab EAS kulusid, mis on seotud messil osalemise, stendipindade rentimise, projekteerimise ja messiehitusega, samuti rahastatakse sellest summast eksponentide ühiste reklaamkataloogide tootmist ja materjalide transporti. Ettevõtja kanda jäävad osalejate reisi-, majutuse- ja toitlustuse kulud, oma ettevõtte reklaammaterjalide ja näidiste kulud.

Messil osalemist kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Kandideerimine ühisstendile kuni 17.02.2017, aadressil: http://www.eas.ee/events/ehitusmess-bygg-reis-deg-2017/

 

Lisainfo:
Kairit Sikkal
Bygg Reis Deg 2017 Eesti ühisstendi projektijuht
Kairit.Sikkal@eas.ee
tel: +372 627 9426

EAS asub rahalise toetusega meelitama otseinvesteeringuid Eestisse

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) avas taotluste vastuvõtu suurinvestori toetuse jaoks, millega toetatakse uute, suuremahuliste tootmisinvesteeringute tegemist Eestis, sealhulgas tootmisüksuste loomist ja tehnoloogia soetamist. Eesti Vabariigi valitsus on 2017. aasta riigieelarvest eraldanud toetusmeetmele kokku kolm miljonit eurot.

Vaata kogu uudist edasi siit – http://www.eas.ee/rahalise-toetusega-meelitama-otseinvesteeringuid-eestisse/

ADAPTER ühendab teaduse ja ettevõtluse

Ettevõtjale, kes vajab kiiret ja pädevat lahendust oma arenguteel olevatele väljakutsetele, on nüüd olemas uus abiline: veebileht www.adapter.ee. ADAPTER on värav Eesti parimate teadus- ja arendusasutuste pakutavate teenuste, teadmiste ja arendusvõimaluste juurde. Vaata lähemalt aadressil www.adapter.ee.

Uued Väikeettevõtja Koolitusprogrammid 2017, registreeri kohe!

EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub taas väikeettevõtete juhte ning omanikke osalema väikeettevõtja arenguprogrammis. Uued grupid alustavad veebruaris ning koolitused toimuvad nii Tallinnas kui ka Tartus. Kandideerimisavalduse esitamise viimane tähtaeg on 23. jaanuar 2017.

Esimesel hooajal osales programmis ligi 70 ettevõtet ja enim hinnati tippkompetentsiga koolitajaid ning uusi ja praktilisi teadmisi, mis osalejate endi ettevõtete põhjal ka läbi arutati.

Tänu EASi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele on programmi hind 8 päeva eest osaleja kohta vaid 180€ (sisaldab käibemaksu).

Programmis osalemine annab:
* kaasaegsed tööriistad ja teadmised strateegilisest planeerimisest, turundusest, toote- ja teenusearendusest ning ekspordist
* tugeva kontaktivõrgustiku
* suunised ekspordivõimekuse kasvatamiseks
Tänu nendele on võimalik ettevõttel kiiremini ning efektiivsemalt areneda ja rahvusvaheliselt kasvada.

Registreeri kohe ning saa osa Eesti tippkoolitajate parimatest teadmistest ja kogemustest, et kasutada neid oma ettevõtte lisaväärtuse tõstmiseks! Kandideerimistähtaeg on 23. jaanuar 2017. Vaata lisainfot ning täida avaldus siin!

Olete oodatud osalema seminaril „IT turg Jaapanis“!

EAS ootab ettevõtteid osalema Jaapani IT turgu ja selle võimalusi tutvustaval seminaril, mis aitab nii turust huvitatutel kui ka juba turuga tegelevatel ettevõtetel paremini mõista üldisi turule sisenemise võimalusi kui ka IT turu spetsiifikat Jaapanis.

Üritus toimub koostöös Jaapani riikliku ettevõtlust toetava asutusega Japan External Trade Organization (JETRO) ning leiab aset 25. jaanuaril 2017 Tallinnas.

Seminaril „IT turg Jaapanis” programm. Üritus on ingliskeelne.

Seminar on kaasrahastatud Euroopa Regionaalarengu Fondist. Üritusel osalemine on ettevõtetele tasuta.

Huvilistel palume end eelnevalt registreerida seminari “IT turg Jaapanis” vormil. Registreerimise tähtajaks on 20. jaanuar 2017.

Aasta Tegija 2016 konkurss

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Viru Maavalitsus, ajaleht Põhjarannik ja Eesti Rahvusringhäälingu Narva stuudio kuulutavad välja konkursi

 

Aasta Tegija 2016

Aasta Tegija 2016 võib olla üksikisik või ka rühm tegijaid, kelle 2016. aasta jooksul tehtud tegu on jätnud positiivse jälje Ida-Virumaa käekäigule.

 

Tegevusvaldkonnad pole piiratud – kandidaate võib esitada kultuuri-, sotsiaal-, majandus- jm valdkonnast. Tähtis on vaid see, et tegija tehtud teod on tunnustuse väärilised.

Kõigil inimestel, asutustel ja kollektiividel on võimalus esitada kandidaate tiitli saamiseks kuni 15. jaanuarini 2017. Kindlasti tuleb juurde lisada lühike põhjendus, miks just esitatud kandidaat on sobilik ning esitaja kontaktandmed.

Ettepanekud palume saata e-postiga merle@ivol.ee või aadressile Keskväljaku 1-301, Jõhvi 41594, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit märgusõnaga „Aasta Tegija auhind”.

EASi väikeettevõtja arenguprogrammi uued grupid nüüd avatud!

EAS koostöös Marketingi Instituudiga kutsub väikeettevõtete juhte ning omanikke osalema väikeettevõtja arenguprogrammi uutes gruppides. Koolitused algavad veebruaris ning toimuvad nii Tallinnas kui ka Tartus. Kandideerimisavalduse esitamise viimane tähtaeg on 23. jaanuar 2017.

Esimesel hooajal osales programmis ligi 70 ettevõtet ja enim hinnati tippkompetentsiga koolitajaid ning uusi ja praktilisi teadmisi, mis osalejate endi ettevõtete põhjal ka läbi arutati.

Tänu EASi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele on programmi hind 8 päeva eest osaleja kohta vaid 180€ (sisaldab käibemaksu).

Programmis osalemine annab:
* kaasaegsed tööriistad ja teadmised strateegilisest planeerimisest, turundusest, toote- ja teenusearendusest ning ekspordist
* tugeva kontaktivõrgustiku
* suunised ekspordivõimekuse kasvatamiseks
Tänu nendele on võimalik ettevõttel kiiremini ning efektiivsemalt areneda ja rahvusvaheliselt kasvada.

Registreeri kohe ning saa osa Eesti tippkoolitajate parimatest teadmistest ja kogemustest, et kasutada neid oma ettevõtte lisaväärtuse tõstmiseks! Kandideerimistähtaeg on 23. jaanuar 2017.

Vaata lisainfot ning täida avaldus siin!

Kui huvitud ettevõtlusest, siis tule koolitusele!

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) ja 
BDA Consulting OÜ korraldavad  “Alustava ettevõtja baaskoolituse”

Koolitus annab vajalikud baasteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte alustamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks.

Koolituse kestus 7 päeva (56 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd. Koolitused toimuvad tööpäeviti. Koolitus on ülesehitatud temaatiliste moodulitena ja peamised käsitletavad teemad on alljärgnevad:

 • Strateegiline planeerimine väikeettevõttes: mina kui ettevõtja äriidee ning äriidee arendamine
 • Turundus ja müük: turundusstrateegia ning turundus- ja müügiplaan
 • Tootearendus ja teenuse disain
 • Finantsjuhtimine ja -planeerimine
 • Juhtimine

Koolituse käigus koostab osaleja äriplaani ja tegevuskava, mis on aluseks edaspidisel tegutsemisel ettevõtjana.

Koolitus toimub: 9.-10.11; 23.-24.11; 7.-8.12; 20.12, kella 10.00 kuni 17.00  ja eesti keeles.

Toimumiskoht: Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7, Jõhvi

Osalemistasu:  Koolituse omaosalus osavõtjale on 40 EUR (s.h KM).

Maksumus sisaldab koolitusmaterjale ja kahte kohvipausi.

Vaata lähemalt baaskoolituse koolituskava.Koolitusele kandideerimise ankeedi leiate siit: ankeet.

Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt 03.11.2016, e-mailile: kersti.liiva@ivek.ee  

Lisainfo: kersti.liiva@ivek.ee või tel. 5158929

KUTSE! Teabepäev “E-arvetele üleminek 2016”

Rahandusministeerium koostöös SA Ida-Viru Ettevõtluskeskusega korraldavad
28. oktoobril 2016, kella 11.00-15.00, teabepäeva “Eesti e-arvetele üleminek 2016”. 
 
Toimumiskoht: TTÜ Virumaa Kolledž, Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

 

Sihtrühm: Ida-Virumaa ettevõtjad (eelkõige mikro-, väike- ja keskmise suurusega ettevõtted), mittetulundusühingud, korteriühistud, kes saadavad müügiarveid maakonna avaliku sektori asutustele. 

Sihtrühma esindajad: ettevõtete juhid ja raamatupidajad. 
 

Teabepäeval räägitakse järgmistel teemadel:

 • E-arvetele üleminek,
 • Eestis on algamas e-arvete ajastu,
 • e-arveldaja kasutamine müügiarvete koostamiseks ja edastamiseks e-arvetena,
 • e-arveldus ettevõtluses ja majandustegevuses – miks ja kuidas?,
 • AS Fitek e-arvete lahendused,
 • Majandustarkvara ja operaatori süsteemi integreeritud lahendus müügiarvete käitlemiseks e-arvetena. 

 

Üksikasjalikku kava ja teemade käsitlust saab vaadata- E-arvete_teabepaev_Ida-Virumaal

Teabepäev toimub tasuta, kuid vajalik on eelregistreerumine.

Rohkem infot teema kohta leiad Rahandusministeeriumi kodulehelt – E-arved.

Ettevõtjatele ja raamatupidajatele suunatud maakondade teabepäevade kontaktisik Rahandusministeeriumist on:

Marge Lepp, e-mail: marge.lepp@fin.ee, kontakttelefon: 6113 318

Eesti suurim äriideede konkurss Ajujaht ootab ideid selleks pühapäevaks, 23. oktoobriks!

Üheksa hooaja vältel on Ajujahile esitatud üle 3800 idee. Nende seast on saanud hoo sisse nii Click & Grow, GoWorkaBit, Taxify, FeelingStream, Huntloc, Timbeter kui Bikeep. Viimaste hooaegade statistika põhjal saab öelda, et kõige rohkem ideid on laekunud IKT kategooriast, kuid ideed on ootame kõikidest valdkondadest – nii sotsiaalse ettevõtluse kategooriast, traditsioonilistest tööstusharudest kui disainivaldkonnast. Eelmisel aastal pälvis Ajujahi võidu endale SprayPrinteri meeskond, kes on tänaseks ka enda esimese partii klientideni toimetanud. Juba sel sügisel saab spreiprintereid osta ka Bauhofi kauplustest. Kindlasti on ka Sinul mõni idee töös või tagataskus ootel – anna endale võimalus ja käi see välja! 

Pole oluline, kas Sinu idee on verivärske või esimese prototüübi või ehk isegi müügini jõudnud – Ajujahil on osalenud ideid väga erineva valmidusastmega ning oluline pole see, kus sa oled praegu, vaid kuhu sa soovid jõuda. Ajujaht aitab Sind erinevate koolituste, kogenud mentorite ja laialdase kontaktvõrgustikuga. Vähem tähtis pole ka võimalus parimate hulka välja jõudes saada osa 60 000 eurosest auhinnafondist ning teha oma toode või teenus nõutuks teleekraani vahendusel. 

KELL TIKSUB! Pane oma idee kirja enne pühapäeva, 23. oktoobrit Ajujahi veebikodus. Uuri lisa ka Ajujahi Facebookist ning ära unusta vaatamast ka Ajujahi juubelihooaja videoklippi!

KUTSE: TeamLab kutsub arendajaid oma ideid ja meeskondi täiendama

TeamLab toob kokku nutikate toodete  ja teenuste loomiseks vajalikud osapooled – disainerid, ärikorraldajad, turundajad, insenerid jt. “Tulla võib nii olemasoleva idee ja meeskonnaga, kui ka sooviga leida idee või meeskond. Idee autoril on võimalik kokku panna nö. ideaalne meeskond, kus on esindatud just tema tooteprojektile vajalikud inimesed ning kogenud mentorite käe all ideed lihvida. Meeskondades osalemine pakub aga värskendavaid väljakutseid nendele, kellel oma idee veel valmis pole,“ ütles Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet. Esimesel päeval luuakse meeskonnad ja arendatakse ideid, teisel päeval keskendutakse ärimudeli välja töötamisele.

Meeskondadele annavad kahe päeva jooksul nõu oma ala parimad. Disaini valdkonnas nõustavad osalejaid PESA programmi koolitaja Sixten Heidmets ja tuntud tootedisainer Pavel Sidorenko, inseneeria valdkonnas abistavad Uku Püttsepp ja Tarvo Metspalu Makerlab’ist ning ettevõtlusteavet jagavad Saima  Piisner Järvamaa Arenduskeskusest ja Tallinna Loomeinkubaatori inkubatsioonijuht Kristel Kukk. Päeva juhib Harald Lepisk.

TeamLabi võitjameeskonnal on otsetee toote- ja teenusearendusprogrammi PESA (koolitusprogrammi koguväärtus on 10 000 eurot). Lisaks annab Tallinna Loomeinkubaator ühele meeskonnale võimaluse osaleda  Lendstart koolitusel.

Rohkem infot veebilehel www.looveesti.ee

TeamLab on Loov Eesti+Maa programmi osa. Loov Eesti+Maa programmi partnerid on MTÜ Loov Eesti, Marketingi Instituut, Loov Maa, Ida-Viru Loomemajanduskeskus,  Järvamaa Arenduskeskus. Programmi kohta saab lisainfot www.looveesti.ee  ja Facebookis https://www.facebook.com/looveesti/

Loov Eesti+Maa programmi toetavad EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja Swedbank. 

 

EAS ootab ettevõtjaid osalema toidu- ja joogisektori messi SIAL Middle East 2016 külastusel

EAS korraldab messikülastuse toidu- ja joogisektori messile SIAL Middle East 2016. Mess toimub 5.-7. detsembrini 2016 Araabia Ühendemiraatides Abu Dhabis. Messikülastusel osalemist kaasrahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond. Registreerimine on avatud 24. oktoobrini 2016. Kohtade arv on piiratud. Lisainformatsioon EASi veebilehel.

Aasta Ettevõte 2016 on Hekotek AS

13. oktoobri pidulikul auhinnagalal Eesti Parimad Ettevõtted 2016 pälvis Aasta Ettevõtte tiitli masinaehitusettevõte Hekotek AS. Parimate ettevõtete tunnustamise pidulikku galat korraldavad Eesti Tööandjate Keskliit, EAS ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda.

Loe kogu uudist: http://www.eas.ee/aasta-ettevote-2016-hekotek/

Linnalaboris valmis kogukonna turvalisuse juhend

Linnalaboris valmis kogukondliku turvalisuse juhend

Linnalabor tutvustas 21. septembril kogukondliku turvalisuse koostööd ja häid näiteid tutvustava juhendmaterjali tutvustus. Kogukondliku turvalisuse maakondlike toetusvoorude valguses on hea teilgi sellele pilk peale visata ja läbi töötada. Seda võib ka julgelt ühendustega jagada, sest me KÜSKis tõesti näeme, et see on hea praktiline materjal.

Linnalabori kodulehelt on kättesaadav nii juhend kui infovoldik.

Aegajalt täiendab Linnalabor ka kohalikkoostoo.ee lehte heade näidetega, seega tasub ka sellel silma peal hoida. Kui ühingud soovivad oma head näidet sinna lisada, siis Linnalabor ootab neid hea meelega.

Lisainfo, küsimused ja kommentaarid: Madle Lippus, +372 56 667 058, madle@linnalabor.ee või Peeter Vihma, +372 5388 3291, peetervihma@gmail.com

Ida-Viru noorte karjääripäev Targalt tulevikku 2016

Kutsume Ida-Virumaa gümnasiste, kutseõppeasutuste õpilasi, õpetajaid, tudengeid ja teisi huvilisi noorte karjääripäevale Narva ja Kohtla-Järvele!

Kahel päeval, 3. novembril TÜ Narva Kolledžis ja 4. novembril TTÜ Virumaa Kolledžis Kohtla-Järvel, arutame noorte tuleviku ja valikute üle, jagame informatsiooni õppimis- ja töötamisvõimaluste kohta meil ja mujal.

Toimuvad töötoad ja karjäärinõustamised. Kohal on oma ala parimad spetsialistid!

Karjääripäev toimub eesti ja vene keeles. 

Tutvu päevakavaga ja registreeru töötuppa: http://www.innove.ee/targalttulevikku

Töötoad on osalejatele tasuta. 

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse haridusprogramm „Ettevõtlik kool“ kuulutati laureaadiks üleriigilisel Aasta Õpetaja auhinnagalal “Eestimaa õpib ja tänab”.

Ida-Viru Ettevõtluskeskus on väga uhke saadud tunnustuse üle ning tänab kõiki endisi ja praeguseid kolleege Ida-Viru Ettevõtluskeskuses ja maakondlikes arenduskeskustes üle Eesti. Jagame tunnustust partneritega, kes meid usaldavad ja meisse usuvad. Suur ja siiras tänu programmi “Ettevõtlik kool” rakendajatele – Eesti üldhariduskoolidele ja lasteaedadele, kes on otsustanud panustada sellesse, et läbi õppeprotsessi kaasa aidata ja julgustada noort inimest olema eluhoiakuga – TAHAN-SUUDAN-TEEN

Joosep

Saksa kontaktreis ja messikülastus

SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) korraldab 24 – 27. oktoobril 4 päevase plasti ja metallisektori kontaktide ning partnerite otsingu kontaktreisi Saksamaale koos valdkondlike messide külastusega (vt. www.heak.ee/saksamaa-kontaktreis):

 • Osalevate ettevõtete ning nende toodete/teenuste välisturu reklaam- ja tutvustusmaterjalide nõustamine;
 • Osalevate ettevõtete omavaheline kontaktotsingu välisvisiitide eelne tutvumine ning Saksa-Balti Kaubanduskoja poolne ülevaade Saksa ärikeskkonnast välisvisiidi eelsel tutvumisseminaril;
 • Saksa välispartneri (Kaubanduskoda) poolne ingliskeelne Saksa majandus- ja ärikeskkonna, sektoripõhiste sihtturgude tutvustusseminar;
 • Sektori ja kontaktvisiidil osalejate spetsiifikaga sobiva ning huvidele vastava sektori kohta 4 – 5 Saksamaa väikeettevõtte grupikülastus koos ringkäiguga ettevõttes ning võimalusega oma ettevõtete (toodete/teenuste/tehnoloogia) tutvustuseks ning assisteeritud kohtumised välisettevõtte juhtkonnaga koostöövõimaluste aruteluks;
 • Plasti sektori ettevõtete Düsseldorf’is toimuva Plastitööstuse messi K ühepäevane grupikülastus sh. delegatsiooni liikmetele huvipakkuvate stendistidega kohtumiste eelkokkulepped;
 • Metalli sektori ettevõtete delegatsiooni Hannoveris toimuva EuroBlECH lehtmetalli töötlemise messi ühepäevane grupikülas sh. delegatsiooni liikmetele huvipakkuvate stendistidega kohtumiste eelkokkulepete saavutamine;
 • Osalevate ettevõtete omavaheline tutvumine ja koostöövõimaluste otsing;
 • Reisikorraldus – lennuk, hotell (2 kohalised toad), kohalik transport väikebussidega, kindlustus
 • Visiidi tagasiside ja tulemuste seire.

 

Kontaktreis on kavandatud grupikülastustena ja osalevad (väike)ettevõtted valitakse sektori väärtusahelas võimalikult üksteist täiendavatena. Piiratud vahendite tõttu pole võimalik katta osaleva ettevõtte kitsast spetsiifilist huvi, kuid tehakse selleks parim võimalik. Külastavad välisettevõtted valitakse vastavalt osalemishuvi ülesnäidanud ettevõtete profiilile ja huvile. Visiite ja arutelusid assisteerivad ning vajadusel tõlgivad HEAK konsultandid ja/või valdkonna ettevõtlusliitude – Eesti Plastitööstuse Liidu, Masinatööstuse Liidu või Saksa-Balti Kaubanduskoja esindajad.

LIFE programmi tutvustav infopäev

Keskkonnaministeerium korraldab oktoobris kolm infopäeva LIFE programmi tutvustamiseks. Eelkõige on infopäev suunatud inimestele, kes LIFE programmist midagi kuulnud ei ole ja/või neile, kes otsivad rahalist toetust oma tegevuste/projektide elluviimiseks.

LIFE programm on Euroopa Komisjoni finantsinstrument, millega rahastatakse keskkonnaprojekte kogu Euroopa Liidus juba üle 20 aasta. See on ainuke otseselt keskkonnale suunatud rahastamisvahend, mis toetab liidu keskkonnapoliitika arengut ja elluviimist. LIFE programm aitab aitab kaasa säästvale arengule, strateegia „Euroopa 2020“ eesmärkide ja sihtide saavutamisele ning EL asjakohastele keskkonna- ja kliimastrateegiatele ja – kavadele.

Programmi on rakendatud viiel rahastamisperioodil, millest käesolev LIFE rakendamise periood katab aastaid 2014-2020. Programmi raames rahastatakse projekte, mis panustavad:

 • looduskaitsesse ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamisse;
 • keskkonda ja ressursitõhususse;
 • keskkonnaalasesse teavitustöösse;
 • kliimamuutuste leevendamisse;
 • kliimamuutustega kohanemisse;
 • kliimalasesse teavitustöösse.

Infopäevad toimuvad:

18.10.2016 Tartus, Atlantise konverentsikeskuses (Narva mnt 2, Tartu)

19.10.2016 Haapsalus, Baltic Hotel Promenaadi seminariruumis (Sadama 22, Haapsalu)

20.10.2016 Jõhvis, Kersti Võlu Koolituskeskuses (Kooli 7, Jõhvi)

 

Infopäevad algavad kell 11:00 ning kestavad orienteeruvalt 2-3 tundi. Osalemiseks on vajalik eelregistreerimine.

Täpsem info LIFE programmi ja infopäevade kohta on leitav aadressilt: http://life.envir.ee/.

Lisaküsimustele vastab LIFE projektijuht Timo Kark (e-post timo.kark@envir.ee, telefon +372 5348 3518).

Seminar Tartus: Kagu-Aasia võimalused

Aasia Uuringute Koda Eestis (AUKE), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM) ja Tartu Ärinõuandla kutsuvad seminarile – Kagu-Aasia võimalused.

Toimumisaeg: 5.oktoober, kella 10:00-12:00, Dorpat konverentsikeskuses. Töökeel: eesti keel.

Kagu-Aasia jääb tihti suurte Aasia riikide varju kui potentsiaalne piirkond äritegemiseks. Kuid just Kagu-Aasia oma kiiresti kasvava majandusega võiks Eesti ettevõtteid kohale meelitada. Euroopa võimalused ja ressursid on ammendumas ning õige hetk on vaadata kaugematele turgudele. Miks mitte Kagu-Aasiasse, mis on oma rahvaarvu ja pindala poolest sarnane Euroopale?!  Ürituse eesmärk on tutvustada võimalusi, mida Kagu-Aasia regioonina Eesti ettevõtjatele pakub. Teeme seda analüüsides majandustrende, rääkides kohapealsest tööturust, jagades kogemusi ja tähelepanekuid ning tuues välja riigipoolsed võimalused.

Rohkem infot seminari kohta ja eelregistreerumine: http://www.tartu.ee/arinouandla/seminar-kagu-aasia-voimalused 

Konverents: EESTI EKSPORDI FINANTSEERIMINE 2016

KredEx Krediidikindlustus korraldab koostöös DNB, Danske Banki ja SEB Pangaga 19. oktoobril konverentsi

EESTI EKSPORDI FINANTSEERIMINE 2016.

Konverentsil räägitakse Eesti ekspordi ja selle finantseerimise hetkeseisust, prioriteetidest, ekspordi edufaktoritest, parimatest maailma praktikatest ja ettevõtete kogemustest. Arutatakse üheskoos ettevõtjate, pankade ja ekspertidega, kuidas rahastada kiiresti muutuvas rahvusvahelises keskkonnas eksporditehinguid.

Vaata lähemalt konverentsi kava ja tutvu esinejatega aadressil: www.krediidikindlustus.ee/eksport

Osalustasu on 40 eurot + km, mis sisaldab kohvi- ja lõunapausi.

Konverentsile saab registreeruda hiljemalt 7. oktoobril siin.

Lisainfo telefonil 667 4100.

KUTSE: kohtumised Eesti saatkondade majandusametnikega 27.09.2016

Kutsume ekspordist või muust välismajandustegevusest huvitatud Eesti ettevõtjaid kohtuma Eesti saatkondades majandusküsimustega tegelevate diplomaatidega.

Kohtumised toimuvad Välisministeeriumis 27.09.2016 kell 14.00-17.00. 

Osalemiseks palume kindlasti eelnevalt registreeruda hiljemalt 19. septembriks http://www.vm.ee/et/kutse-kohtumised-eesti-saatkondade-majandusametnikega

Infoks Eesti välisesindustes majandusküsimustega tegelevate diplomaatide nimekiri – http://vm.ee/et/majanduskusimustega-tegelevad-diplomaadid-eesti-valisesindustes.

Välisministeeriumi ja saatkondade pakutav tugi Eesti ettevõtetele –  http://vm.ee/et/valisministeeriumi-ja-saatkondade-pakutav-tugi-eesti-ettevotetele

Küsimused ja lisainfo: Mari Reino mari.reino@mfa.ee, kontakttelefon: 6377 201

Selgunud on Ettevõtluse Auhind 2016 nominendid

Selgunud on Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) poolt välja antava Ettevõtluse Auhinna nominendid. Viie kategooria parimad ettevõtted kuulutatakse välja 13. oktoobril toimuval pidulikul auhinnagalal.

Koostöös erinevate valdkondade asjatundjatega valiti välja kolm parimat ettevõtet viies kategoorias – Aasta Eksportöör, Aasta Välisinvestor, Aasta Piirkonna Ettevõte, Aasta Uuendaja ja Aasta Disainirakendaja. Hindamise aluseks olid majandustulemused, turundusplaanid, tootearendus ja teised tegurid, mis tagasid ettevõtetele edu.

Kogu uudis on leitav siit: http://www.eas.ee/selgunud-ettevotluse-auhind-2016-nominendid/

Keele ja kultuuri õpe projektilaagrites ning peredes saab lisatoetust

Keele ja kultuuri õpe projektilaagrites ning peredes saab täiendust   21 545 eurot

MISA avas sel aastal täiendava konkurssi toetamaks 7-19-aastaste Eestis elavate eesti keelest erineva emakeelega noorte eesti keele ja kultuuri õppe korraldamist projektlaagrites ja peredes.

Projektikonkursi üldeesmärk on tutvustada Eestis elavatele 7-19-aastastele noortele eesti kultuuriruumi – ajaloolisi ja huvitavaid kohti, vaatamisväärsusi, traditsioone ning eesti keelt ja pakkuda noortele võimalust luua kontakte eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega. Ühtlasi peavad laagri ja pereõppe tegevused sisaldama ka eakohaseid ja harivaid ühistegevusi ning ekskursioone, üritustel osalemist.

Taotluste tähtaeg 26.09.2016

Täpsemalt  http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=676

EAS alustas 22. augustil taotluste vastuvõtmist Ettevõtjate elektriliitumiste pilootprogrammi.

Pilootprogrammist toetatakse elektrivõrguga liitumist ja tarbimis- ja tootmistingimuste muutmist Ida-Viru, Põlva, Valga ja Võru maakonnas asuvates ettevõttetes ja tootmisüksustes. Toetuse andmise eesmärk on sihtpiirkonnas majanduskasvu stimuleerida ja luua uusi töökohti.

Toetatakse ainult selliseid projekte, mille elluviimisel tekivad täiendavad piirkonna keskmisest kõrgema palgaga töökohad või suureneb lisandväärtus töötaja kohta.

Pilootprogrammi raames saavad taotlejaks olla äriühingud, mille tegevusalaks on töötlev tööstus (EMTAK tegevusala kood C), mis on äriregistrisse kantud vähemalt 12 kuud enne taotluse esitamise tähtpäeva ning mille müügikäive 2015. aastal ületas taotletava toetuse summat.

Toetuse suurus on 5000 – 50 000 eurot ühe projekti kohta, millele lisandub omafinantseering vähemalt 50% ulatuses.

Taotlusi saab esitada kolme kuu jooksul, vastuvõtt lõpetatakse 21. novembril.

Teabepäevad toimuvad:

 1. septembril kell 12.00 Narvas, Tartu Ülikooli Narva Kolledžis (Raekoja plats 2) (vene keeles).
 2. septembril kell 12.00 Tartus, Dorpat Konverentsikeskuses (Turu 2) (eesti keeles).

Rohkem infot ja teabepäevadele registreerumine EASi veebilehel: http://www.eas.ee/teenus/ettevotjate-elektriliitumiste-pilootprogramm/

Kuidas leida uus ja turgumuutev idee?

Pole vahet, kas oled alles oma ettevõtjateed alustamas või on ettevõte juba palju aastaid turul tegutsenud – uudne idee kulub igal juhul ära. Vähe on neid, kellel maailmamuutvad ideed varrukast kukuvad, pigem maadeldakse tundega, et peaks midagi tegema, aga kuidas?

Loov Eesti+Maa alustab 6. septembril oma Innolabide seeriaga Järvamaal ja Ida-Virumaal. Päeva jooksul on osalejatel  võimalik ise järele proovida konkreetse metoodika alusel ideede leidmist. Kui suurepärane idee leitud, siis saab seda Loov Eesti+Maa  programmis edasi arendada. Programm on avatud kõigile huvitatud ettevõtjatele tegutsemisvaldkonnast  ja asukohast sõltumata. 

Sündmuste selle hooaja ajakava leiab siit: http://www.looveesti.ee/kutse-loov-eesti-maa-kutsub-tippkoolitajate-abiga-uusi-ideid-arendama/

Ettevõtluskursus TTÜ Virumaa Kolledžis/Kohtla-Järve Entrepreneurship Training Course

12th October – 10th November, 2016

Virumaa College of Tallinn University of Technology
Järveküla tee 75, Kohtla-Järve

The aim of the Entrepreneurship Training Course is to stimulate entrepreneurship and encourage people to become engaged in entrepreneurial ventures. For one month participants will learn, network and work in teams to develop their own business ideas into realistic ventures. In conclusion these ideas will be showcased in front of business experts in the pitching competition “Bears’ Cove”.

Target group: University or college students from different study fields, would be or recently started entrepreneurs, anyone eager to learn, get inspired and become more entrepreneurial no matter of the current working status.

Language: English, some sessions may be held in Russian

Registration: Apply online here before 30th September. Participation is free of charge.

Program outline: http://www.ttu.ee/asutused/virumaa-kolledz/uudised-39/#a_139634

 

Osale Hiinas toimuval toidu- ja joogitööstuse messil SIAL CHINA 2017

EAS ootab ettevõtteid osalema Eesti ühisstendile rahvusvahelisel toidu- ja joogisektori messil SIAL CHINA 2017, mis toimub 17. – 19. maini 2017 Hiinas Shanghais (www.sialchina.com). Messil osalemist rahastab EAS Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.

Ühisstendile ootame osalema Eesti toidu- ja joogitööstuse ettevõtteid.
Osalustasu ettevõtte kohta on 2000€ .

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 29. augustiks 2016. Osalejate arv ühisstendis on piiratud.

Lisainformatsioon: http://www.eas.ee/osale-hiinas-toimuval-toidu-ja-joogitoostuse-messil-sial-china-2017/?utm_source=newsletter

Algas kandideerimine rahvusvahelisele transpordi- ja logistikamessile

EAS kutsub Teid kandideerima Eesti ühisstendile rahvusvahelisel transpordi- ja logistikamessil transport logistic 2017, mis toimub 9.-12. maini 2017 Saksamaal Münchenis.
Transport logistic on üle aasta toimuv transpordi- ja logistika tippmess Euroopas, kus on esindatud kogu logistikaahel.

Messile ootame osalema:

 • transpordi- ja logistika sektori ettevõtteid
 • transpordi ja logistikaga seotud infosüsteemide ja –tehnoloogiate tootjaid
 • kaupade liikumisega seotud ettevõtteid ja teenuste pakkujaid
 • intralogistika ja  kaupade ladustamisega seotud ettevõtteid ja teenuste pakkujaid jne.

Osalustasu ühe ettevõtte kohta on 2000€ (käibemaksu ei lisandu).

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 20. septembriks 2016.

Lisainformatsioon ja kandideerimine: http://www.eas.ee/events/transpordi-ja-logistikamess-transport-logistic-2017/

Messil osalemist kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Algas kandideerimine sügisestesse ärimudeli praktikumi gruppidesse

Ootame ettevõtjaid kandideerima ärimudeli praktikumi programmi, kus tegeletakse ettevõtte strateegia ja ärimudeli ülevaatamisega ning otsitakse võimalikke uuenduskohti tänasele ärimudelile. Programm on mõeldud vähemalt 3 aastat tegutsenud eksportivatele ettevõtjatele, kes tunnevad, et nende strateegia ja ärimudel vajavad ülevaatamist ja uuendamist.

Ärimudeli praktikum koosneb strateegia ja ärimudeli koolitustest, ärimudeli kaardistamisest ja analüüsist personaalse mentoriga ja parimatest praktikatest õppimisest. Praktikum kestab kokku 3 kuud.

Rohkem infot ärimudeli praktikumi programmi, koolitajate jm kohta leiab www.eas.ee/teenus/arimudeli-praktikum, samal aadressil saab täita ka kandideerimisankeeti. Ärimudeli praktikumis osalemise tasu ettevõtte kohta on 199 eurot, õppereisil osalemise eest tasub ettevõte lisaks 25% õppereisi kuludest osaleja kohta. Programmi rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengufondist.

Sügisgruppidesse kandideerimine kestab 5. septembrini.

Noore ettevõtja preemia

President Ilvese toetusel algab konkurss noore ettevõtja preemiale

Täna algas konkurss noore ettevõtja preemiale, mida annavad välja Swedbank ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda. 5000 euro suurusele preemiale oodatakse kandideerima kuni 30-aastaseid Eesti ettevõtjaid. Algatust toetab president Toomas Hendrik Ilves. Preemia antakse  üle 13. oktoobril toimuval Eesti parimate ettevõtete auhinnagalal.

„Ettevõtte loomine ja kasvatamine on keeruline töö, vaatamata näilisele muljele, et igaüks võib üleöö ehitada eduka start-up’i,“ ütles president Toomas Hendrik Ilves. „Seetõttu pean oma südameasjaks, et toetame nutikate ja tugevate ettevõtjate pealekasvu, kes tulevikus omakorda panustavad ettevõtlusaktiivsuse suurendamisse Eestis. Mitmekesine ja sotsiaalselt vastutustundlik ettevõtjaskond viib elu Eestis edasi.“ 

Noore ettevõtja preemia on mõeldud kuni 30-aastasele Eestis registreeritud ettevõtte omanikele ja juhtidele, kes on paistnud silma oma ettevõtte hea käekäigu kindlustamisel, oma toodete, teenuste või tehnoloogiate uuenduslikul kasutamisel ning kes juba ekspordivad või omavad ekspordipotentsiaali.

Kandideerimiseks tuleb 9. septembriks saata digitaalselt allkirjastatuna ankeet ja motivatsioonikiri e-posti aadressile konkurss@koda.ee. Oma kandidatuuri võivad esitada ettevõtjad ise, nende töötajad, kliendid või erialaorganisatsioonid jt. Konkursile esitatud kandidaatide hulgast valib võitja välja korraldaja organisatsioonide ja ettevõtjate esindajatest koosnev komisjon. Preemiat rahastab Swedbank Eesti AS.

Vaata lisa: www.koda.ee/noorettevotja. 

Tasuta koolitused ettevõtjatele

HEA ETTEVÕTJA!
Kui soovid:

 • panustada Eesti ettevõtluse arengusse koostöös kõrgkoolide ja koolidega;
 • jagada oma ettevõtlusalaseid teadmisi ja kogemusi ning inspireerida noori;
 • olla õpilastele, tudengitele ärimentoriks,

siis oled oodatud Ettevõtlusõppe programmi poolt pakutavatele TASUTA koolitustele:

Lisaks on Teil võimalus osaleda ka teistel Ettevõtlusõppe programmi koolitustel.
Tutvuge koolituskalendriga ja registreeruge.

Anneli Lorenz
anneli.lorenz@ut.ee
Ettevõtlusõppe programm
Tel.: 5207062

MAK võrgustiku Elav Raamatukogu

Arvamusfestivalil pannakse üles Maakondlike Arenduskeskuste ehk MAK võrgustiku nn raamatu lett, mis paikneb Paide kesklinnas raekojaplatsil JCI noorte Metsakohvikus, Keskväljak 8. Raamatuletil avalikustatakse Elavate Raamatute kataloog ning laenutatakse külastajatele Elavaid Raamatuid ehk inimesi, kes räägivad oma kogemusest konkreetse nimetuse all. Nii saab festivali osaline ülevaate MAKide tegemistest ettevõtluse, vabaühenduste ning kohalike omavaltsuste arendustegevustes. Elav raamat võimaldab külastajal suhelda enda poolt valitud „raamatuga“ ning soovi korral liikuda koos kogu festivali alal.

Täiendav info – https://www.facebook.com/events/1304861432865560/  ja  http://www.arvamusfestival.ee/

 

 

 

 

Eesti ühiskonna kasutamata potentsiaal-ARVAMUSFESTIVALIL 12-13.08

MISA arutleb Arvamusfestivalil Eesti ühiskonna kasutamata potentsiaali üle

12.-13. augustil toimuval Paide Arvamusfestivalil korraldab MISA koos viie partneriga arutelusid Riigi potentsiaali alal.

Reedel, 12. augustil, arutlevad Paul Eerik Rummo, Mari-Liis Lill, Olesja Lagašina, Henri Laupmaa ja Vladimir Svet teemal

“Määratlemata kodakondsusega inimesed – peavalu või kasutamata potentsiaal?”

Vaata täpsemalt arvamusfestival.ee, Paides 12.08 Riigi potentsiaali alas algusega kell 13.00

Uudise vahendas Krista Pedak

Eakate vabatahtliku töö konverents Narva-Jõesuus

Eakate vabatahtliku töö konverents Narva-Jõesuus

Vabatahtlik töö on muutumas ühiskonnas järjest populaarsemaks ning üha enam inimesi on tegevustesse kaasatud. Samas on suhteliselt vähe on leidnud rakendust inimesed vanuses 50+.

Arutamaks, kuidas eakaid inimesi aktiveerida, nende oskusi ja võimalusi senisest ulatuslikumalt ja efektiivsemalt kasutada vabatahtlikku tegevuse arendamisel, toimub 12. augustil Narva-Jõesuu SPA Hotell ja Sanatooriumis konverents „Vabatahtlik tegevus ja eakad“. Selle käigus soovitakse saada ülevaadet, mis on vabatahtlik tegevus, kuidas seda korraldada, millised võimalused on eakatel selles osaleda ning milliseid võimalusi kätkeb endas piirkondadevaheline koostöö. Konverentsist võtavad osa eakad Viljandi-, Järva-, Võru-, Harju- ja Ida-Virumaalt, õla on alla pannud Viljandi ja Narva Linnavalitsused, Eesti Töötukassa, Eakate Avahoolduskeskus, Viljandi Hoolekandekeskus, Narva Sotsiaaltöökeskus ning Vanurite Eneseabi ja Nõustamiskeskus. Rahaliselt on konverentsi toetanud Hasartmängumaksu Nõukogu.

Rein Lillak
MTÜ Keskkond ja Kultuur

Loov Eesti+ Maa toob ettevõtluse- ja tootearenduse tippkompetentsi Ida-Virumaale ja Järvamaale

PRESSITEADE 04.08.2016

Loov Eesti+ Maa toob ettevõtluse- ja tootearenduse tippkompetentsi Ida-Virumaale ja Järvamaale

Loov Eesti alustab septembris  kohaliku ettevõtluse edendamisele suunatud programmiga Loov Eesti+Maa, mille eesmärk on pakkuda uusi ja innovatiivseid lahendusi, et aidata ettevõtetel  oma tooteid arendada ja müüa ning ekspordikäivet kasvatada. Oodatud on nii loomeettevõtjad kui ka teiste valdkondade ettevõtjad, kes otsivad uusi ideid ja soovivad arendada oma tooteid.

„Uued mõtted sünnivad ikka seal, kus erinevad kogemused kokku puutuvad. Seetõttu toome lisaks tavapärasele ettevõtluse ja juhtimiskompetentsile juurde ka loomeinimeste kogemusi ning teistsugust vaadet. Meie senine praktika näitab, et just nii sünnivad turgu muutvad ideed,“ ütles Loov Eesti tegevjuht Eva Leemet.

Programm on jagatud nelja etappi. Esimeses etapis peetavates InnoLab-i töötubades  kogutakse ideid, kuidas oma ettevõttele või tootele uut hingamist anda, teises on TeamLabi formaadis võimalik oma meeskondadesse lisajõudu leida ning  kogenud mentorite käe all ideid edasi arendada. Kolmandas etapis saab liituda 8 kuud kestva veebipõhise arendusprogrammiga PESA, kus Eesti juhtivate koolitajate käe all saavad uued tooted ja teenused turuküpseks. Kui toode juba valmis ning plaan minna välisturule, siis saab liituda ekspordile suunatud programmiga PESA+, kus koolitusprogrammile on lisatud rahvusvaheline mentorprogramm. Kogu programmi ulatuses on oluline koostöö ning võrgustamine nii kohalike kui ka sihtriikide ettevõtetega. Müügioskuste viimistlemiseks osaletakse üheskoos messidel ja turgudel.

Programmiga saab liituda SIIN

Kuigi programmi fookus on sel hooajal Ida-Virumaal ja Järvamaal, saavad sellega liituda ettevõtted kogu Eestist. Võimalus on läbida kogu programm algusest lõpuni või vastavalt ettevõtte vajadustele liituda just endale sobiva etapiga. Nii programmi uudised kui ka koolitused on kättesaadavad  eesti ja vene keeles.

Programm saab avapaugu Paides, 12. augustil kell 11.30-15.00 (Wabalinna majas Tallinna tn 11).

Sündmuste selle hooaja ajakava on järgmine:

 1. septembril InnoLab Paides,
  12. septembril InnoLab Türil,
  15. septembril InnoLab Mäetagusel,
  16. septembril InnoLab Jõhvis (vene keeles),
  17. septembril InnoLab Narvas (vene keeles).
  20. september PESA+ taotluste tähtaeg,
  26. september PESA+ ekspordiprogramm alustab,
  7.-9. oktoober TeamLab Narva Kolledžis,
  22.-23. oktoober Teamlab Tallinnas,
  25. oktoober PESA arendusprogrammi taotluste esitamise tähtaeg,
  4. november  PESA programm alustab,
  Veebruar 2017 alustab PESA+ teine vastuvõtt.

 

Programmi põhikoolitajad on Indrek Maripuu (Loovusait),  Anu-Mall Naarits (Marketingi Instituut), Sixten Heidmets, Markko Karu, Maire Otsus ning Jaan Järv.

Möödunud hooajal tegutses programm Kagu-Eestis. Vaata lähemalt SIIT. PESA ja PESA+ programmis valminud toodetega saab tutvuda SIIN.

Loov Eesti+Maa programmi partnerid on MTÜ Loov Eesti, Marketingi Instituut, Loov Maa, Ida-Viru Loomemajanduskeskus,  Järvamaa Arenduskeskus. Programmi kohta saab lisainfot www.looveesti.ee  ja Facebookis https://www.facebook.com/looveesti/

Loov Eesti+Maa programmi toetavad EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest ja Swedbank. 

Lisainfo:

Yvelin Karu
Loov Eesti+Maa programmi juht
5109896
yvelin@looveesti.ee

Alustab uus väikeettevõtja arenguprogramm

EAS koostöös eduka partneri Marketingi Instituudiga korraldab väikeettevõtete juhtidele ning omanikele aktuaalsete teemade ja hinnatud koolitajatega väga praktilise koolituse EASi väikeettevõtja arenguprogramm.

Koolitused algavad juba septembris ning toimuvad nii Tallinnas kui ka Tartus! Tänu EASi ja Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusele on programmi hind 8 päeva eest osaleja kohta vaid 180€ (sisaldab käibemaksu).

Programmi on oodatud ambitsioonikad väikeettevõtete juhid, kes läbivad nelja kuu jooksul strateegilise juhtimise ja ärimudelite, toote- ja teenusearenduse, turunduse ja internetiturunduse ning ekspordi moodulid.

Koolitusel osalemine annab:
* uued tehnikad ja kaasaegsed tööriistad ettevõtte tõhusamaks juhtimiseks ja arendamiseks;
* suunised ettevõtte strateegia koostamiseks ja ärimudeli täpsustamiseks;
* suurepärase ülevaate uusimatest müügi- ja turundustegevuste tööriistadest nii Eestis kui rahvusvaheliselt;
* tugeva väikeettevõtjate vahelise suhtevõrgustiku, mis jääb toeks ka peale koolituse lõppu;
* aitab ettevõtetel kiiremini kasvada ja rohkem eksportida.

Osalejate arv on piiratud ning kõikidest kandidaatidest valib EAS pingerea alusel koolitusele pääsejad.

Vaata lähemalt osalemise tingimusi ja ajakava ning täida kandideerimisavaldus! Kiirusta, sest kandideerimine lõpeb 31. augustil 2016!

Registreeri kohe ning saa osa Eesti tippkoolitajate parimatest teadmistest ja kogemustest, et kasutada neid oma ettevõtte lisandväärtuse tõstmiseks!

Loov Eesti+Maa Innolab kutsub osalema arendusprogrammis

Loov Eesti kutsub!

Kuidas leida inspiratsiooni, et välja töötada uusi ideid, mis aitaksid meie igapäevaelu paremaks muuta? Kust saada tuge oma innovaatiliste ideede arendamiseks? Liitu programmiga “Loov Eesti+Maa”!

“Loov Eesti+Maa” on mobiilne arendusprogramm, mille eesmärgiks on aidata kaasa maapiirkondade kasvule läbi traditsiooniliste tegevuste ja tugevuste nutika ühendamise.

Oodatud on ettevõtjad, kohalike omavalitsuste esindajad, loovisikud.

Kutsume teid osalema arendusprogrammi! “Loov Eesti+Maa Innolab”

15.septembril Mäetagusel, 16. septembril Jõhvis (vene keeles),17. septembril Narvas (vene keeles).

Kus ja kuidas leida tõeliselt hea ja nutikas idee?

Ideede arendamise töötuba juhendab ja ideede leidmise metoodikat tutvustab

Indrek Maripuu (Loovusait).

Loov Eesti+Maa programmi tutvustab Eva Leemet (Loov Eesti)

Registreeru 10.augustini SIIN

Tule kuula ka meie 12. augustil kell 16 Paides Arvamusfestivali

Maaelu laval peetavat arutelu “Kas loovus päästab maaelu?”

Loe lähemalt SIIT

Lisainfo: info@looveesti.ee

Eva Leemet, 5012558

Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakonda investeeritakse 28,5 miljonit eurot

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse juhatus kinnitas täna 28,5 miljonit euro eest regionaaltoetuste investeeringuid 28 projektile Harju, Ida-Viru, Jõgeva, Põlva ja Pärnu maakonnas. Tähtajaks esitatud 63 taotluse mahuks oli 64,8 miljonit eurot. Esitada sai vaid taotlusi, mille objekt ja tegevused sisalduvad piirkondade konkurentsivõime tugevdamise tegevuskavades. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusskeemi (PKT) rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetusinfo

 

EAS toetab 4 miljoni euroga loomemajanduse taristu arendamist.

EAS võtab alates tänasest vastu taotlusi loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamiseks.

Täna avatud meetme sisuks on toetada loomeettevõtluse arengule kaasa aitava taristu välja arendamist või ka tehnoloogia soetamist. Kuna toetus katab koguinvesteeringu vaid osaliselt, peaksid taotlejad panema rõhku ka erainvestorite ja partnerite kaasamisele.

Toetust taotleva projekti tulemusena peab valmima taristu, kus loomeettevõtjad saaksid arendada oma tooteid, teenuseid ja ärimudeleid, aga samuti turundust ja müüki, suurendades seeläbi ettevõtete lisandväärtust ja ekspordisuutlikkust.

Toetust saavad taotleda kõik ettevõtted, mis soovivad kaasata loomesektoris tegutsevaid ettevõtjaid oma arenguplaanide elluviimisesse.

Tegevuse eelarve on 4 000 000 eurot ning toetuse suurus on kuni 1 000 000 eurot projekti kohta. Toetuse piirmäär on kuni 80% projekti maksumusest.

Taotlusi saab EASi e-teeninduses eelnõustamiseks esitada alates 13.juunist kuni 13.septembrini. Eelnõustamise läbinud projektide esitamise tähtaeg on 20.september, kell 17.

Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainfot „Loomemajanduse taristu ja tehnoloogilise võimekuse arendamine” kohta leiab www.eas.ee/loomemajandus

Tule osale üleeuroopalisel digitehnoloogia ettevõtete konkursil!

Euroopa Innovatsiooni- ja tehnoloogiainstituut (EIT) kuulutas välja üleeuroopalise konkursi digitaalse tehnoloogia valdkonnas tegutsevatele innovaatilistele idufirmadele, kes soovivad ühineda EIT Digital kiirendiga. EAS-i ettevõtluse ja ekspordikeskuse koordinaatori Ene Kulli sõnul on Eesti idufirmad varasematel konkursitel edukalt osalenud ning julgustab selgi korral kõiki digitehnoloogia start-up ettevõtteid osalema.

Lisainfo. Konkursi tähtaeg on 15. juuli 2016

Täpsem info: www.challenge.eitdigital.eu

EAS kutsub ettevõtteid külastama elektroonikatööstuse maailmamessi electronica 2016

EAS korraldab messikülastuse elektroonikatööstuse maailmamessile electronica 2016. Messi korraldatakse üle aasta. Eelmisel, 2014. aastal messil, oli 2725 eksponenti 52-lt maalt ja 73 189 külastajat.

electronica 2016 toimub 8.-11. november 2016 Saksamaal Müncheni messikeskuses. Messikülastus on planeeritud 3-päevaseks (8.-10.11.2016), millest 2 täispäeva on ettevõtetel võimalus individuaalselt messiga tutvuda. Messikülastuse täpsed kuupäevad võivad veel muutuda.

Omaosalustasu on 300€/inimene (käibemaksu ei lisandu), ühest ettevõttest võib osaleda kuni 2 ekspordi või tootearenduse eest vastutavat inimest. EAS organiseerib osalejatele lennupiletid, majutuse ja messipääsmed.

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 15. juunil 2016 või kuni kohad täituvad.

Lisainfo ja registreerumine www.eas.ee/messikulastused

EAS kutsub ehitusturul tegutsevaid ettevõtjaid Suurbritannia sihtturuseminarile.

EAS korraldab Eesti ehitusturu ettevõtjatele Suurbritannia sihtturuseminari. Osalema oodatakse kõiki, kes on huvitatud Suurbritannia ehitusturust, selle arengutest ning koostööst sealsete edasimüüjate, agentide, arendajate ja arhitektidega.

Aeg: teisipäev, 14. juuni algusega kell 09:00

Koht: Tallinn, Lasnamäe 2, II korruse konverentsisaal

Seminari ettekanded on inglise keeles

Registreerimine ja programmi info: http://www.eas.ee/eas-kutsub-ehitusturul-tegutsevaid-ettevotjaid-suurbritannia-sihtturuseminarile/?utm_source=newsletter

Maakondlike Arenduskeskuste Ettevõtluskohvik andis külastajatele palju uut infot

Maapiirkondades hakkama saamiseks on sageli vaja ettevõtjaks hakkamisega endale ise töökoht luua. Maakondlike Arenduskeskuste konsultandid jagasid Maale Elama messi ajal toimunud Ettevõtluskohvikus inimestele nõu, milline äriidee kuhu maakonda sobiks ning juhendasid neid edasiste tegevustega.

“Maale Elama” messi raames toimus nii Tartus kui Tallinnas Ettevõtluskohvik, kus Maakondlike Arenduskeskuste ettevõtluskonsultandid andsid külastajatele teavet, nõu ja tuge maale elama asumise ning ettevõtlusega alustamise kohta. Kohal olid konsultandid erinevatest maakondadest, tutvustades huvilistele piirkondade arengusuundi, vajadusi ja konkurentsitaset. Kokku nõustati 40 äriideed, enim sooviti ettevõtlusega alustada Saaremaal, Tartumaal, Põlvamaal, Harjumaal, Jõgevamaal, ja Valgamaal. Nõustati ka ideid, mis rakenduksid üle-Eestiliselt.

“Iga maakond on erinev ning kui üks äriidee ei sobi ühte piirkonda, siis sobib see tõenäoliselt teise,” on maakondlike arenduskeskuste koostöövõrgustiku (MAK) koordinaator Silja Talviste kindel. Nii tasub kindlasti enne tegutsemist suhelda kohalike spetsialistidega Arenduskeskustest.

 

Ebakindlust võib olla palju

“Mul oli pikemat aega olemas üks äriidee, mida tahtsin valideerida ning täiendavat nõu küsida,” ütleb Ettevõtluskohvikut külastanud Evelin Vanker. Konsultatsiooni kõige väärtuslikum osa oli tema jaoks saadud konkreetsed ideed ja ettepanekud, kuidas oma ideega edasi minna. “Lisaks sain väga hea ülevaate piirkonnast, tuge idee edasiarendamiseks ja taustainfot maakonna arengusuundade kohta,” ütleb ta.

Maale elama asumine ning ettevõtlusega alustamine on paljudele inimestele võõras ja esmakordne ettevõtmine, mistõttu küsimusi ning ebakindlust võib olla palju. Kuigi internetis on infot rohkelt, võib selle justkui lõppematu maht ruttu segadusse ajada. Nii ongi lihtsam suhelda silmast-silma konkreetse asjatundjaga, kes oskab anda tagasisidet ning juhatada vajaliku teabeni. “Sain teeotsa kätte, et kuhu, millega ja kuidas edasi peaks oma äriideed arendama, kuid isegi täpsemate instruktsioonide saamisel näen, et ise tuleb palju vaeva näha ja lisaks uurida,” ütleb Ettevõtluskohvikus konsultatsioonil käinud Gerda Kärner.

 

Konsultatsioon vajalik paljudele

Start-up ettevõtja Argo Peever soovitab suhelda MAK ettevõtluskonsultantide kui maakondlike spetsialistidega neil, kes tahavad alustada ettevõtlusega, elades juba maal või sinna alles suundudes. “Kindlasti tasub ühendust võtta ka ettevõtetel, kes otsivad endale võimalust väljaspool Tallinnat tegevust laiendada ning soovivad teada erinevate maakondade potentsiaale,” toob ta välja.

Eestis on kokku 15 maakondlikku arenduskeskust, kes toetavad kõiki huvilisi nii ettevõtlusalaselt kui ka paljudes muudes küsimustes. Maale elama soovijatel või ettevõtlusega alustavatel inimestel tasub kindlasti MAK-konsultandiga suhelda, saamaks sisendinfot maakonna arengusuundade kohta.

Maakondlikud arenduskeskused on kohalike omavalituste ja riigi poolt asutatud iseseisvad sihtasutused, mis toimivad koordineeritud koostöövõrgustikuna (MAK-võrgustik).

Lähemalt saab teenustega tutvuda koduleheküljel www.arenduskeskused.ee.

Unleashing Workplace Innovation in Estonia!

31.mail toimub Energia Avastuskeskuses European Workplace Innovation Network´i (EUWIN) töökeskkonna innovatsiooni puudutav konverents, mille eesmärgiks  on jagada parimaid praktikaid Euroopast ja Eestist. Konverents toob välja  suundumused ja, mis on sundinud ettevõtteid teadlikult muutma oma töökeskkonda ning tänu millele on tõstetud ettevõtte tööviljakust ning töökollektiivi suhtumist töösse.

Tallinnas toimuva konverentsi eesmärk on jagada kogemusi ja arutleda töökeskkonna innovatsiooni teemadel. Konverentsi fookuses on kolm peamist teemat: mis on töökeskkonna innovatsioon ning kuidas see ettevõtetes toimib; töökeskkonna innovatsiooni toetav ökosüsteem ja selle mehhanismid erinevates huvigruppides; Eesti ettevõtete kogemus.

Konverentsile  on oodatud ettevõtjad, ettevõtlusorganisatsioonide  sh ametiühingute esindajad, ettevõtluspoliitika kujundajad, huvigruppide esindajad. Konverents on tasuta, toimub inglise keeles ja kohapeal on sünkroontõlge.

Vaata rohkem infot siit: http://www.eas.ee/events/unleashing-workplace-innovation-in-estonia/

Kuidas meelitada kohabrändimise abil talente ja investeeringuid

2. juunil toimub Tallinnas, Radisson Blu Hotell Olümpias kohabrändimiskonverents Nation and City Branding. EAS koostöös Tendensor Internationali ja Nordic Place Academy’ga toob kokku valdkondlikud praktikud Hollandist, Norrast, Taanist ja Soomest, kes räägivad, mis on kohabrändimine ja miks see ei seisne pelgalt logode loomises.

Vaata kogu infot ürituse kohta siit: http://www.eas.ee/kuidas-meelitada-kohabrandimise-abil-talente-ja-investeeringuid/?utm_source=newsletter

e-Estonia Showroom võõrustab EBRD seminari

6. juunil kell 13.30 toimub e-Estonia showroomis Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) ning Rahandusministeeriumi koostööna panga rahastamisvõimalusi tutvustav seminar ettevõtjatele.

Seminaril tutvustab EBRD enda pakutavaid rahastamisvõimalusi, mis suurendavad energiasäästlikkust ettevõtluses ning erasektori konkurentsivõimet läbi innovatsiooni. Ka soovib EBRD toetada Eesti ettevõtteid laienemisel oma teistesse klientriikidesse.

Kohtumisele on oodatud ettevõtete esindajad ning finantsjuhid, kohalike omavalitsuste juhid, finantsnõustajad ja -konsultandid.

Kogu info ürituse kohta: http://www.eas.ee/e-estonia-showroom-voorustab-ebrd-seminari/?utm_source=newsletter

EAS rahastab viite ekspordi kasvu toetavat projekti

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus korraldas sel kevadel projektikonkursi ettevõtlusorganisatsioonidele, et leida uusi teenuseid ja lahendusi Eesti ettevõtete ekspordi kasvatamiseks.

Konkursile laekunud 13 suurprojektist ja 2 väikeprojektist valiti välja 5 suurprojekti, milles nähakse suurimat potentsiaali ekspordi edendamiseks.

Loe kogu uudist siit: http://www.eas.ee/eas-rahastab-viite-ekspordi-kasvu-toetavat-projekti/?utm_source=newsletter

Jaapan – kas uus eksporditurg minu ettevõttele? Tule seminarile ja saa teada!

EAS koostöös Civitta Eestiga kutsub ettevõtjaid, kes näevad Jaapanit oma uue võimaliku ekspordituruna, 8. juunil kell 16.00-17.30 infoseminarile. Seminaril tutvustatakse lähemalt Jaapani ärikeskkonda ja sealseid võimalusi ning jagatakse infot 2016. aasta sügisel Tokyosse toimuva kontaktreisi kohta, kuhu on võimalik kandideerida 17. juunini 2016.

Loe lähemalt seminari kohta siit.

Tartu Ülikooli suveülikool ootab osalema!

Tartu Ülikooli suveülikool toimub alates 2000. aastast. Pakume õppimisvõimalusi juhtidele, spetsialistidele ja kõigile teistele, kes soovivad end töö- või huvialaselt arendada.

Suveülikooli teeb eriliseks vaba ja sundimatu õhkkond, õppimise protsess ei pea alati olema range ja pingeline. Omaette väärtus on rahulik ja suvine ülikoolilinn.

Valiku suveülikooli kursustest leiab siit: http://www.ut.ee/et/taiendusope/suveulikool-0

Tule suveülikooli ja muuda oma suvi tegusaks!

Värba oma meeskonda maailma tippteadlane!

Euroopa Liidu raamprogrammis on algatus toetada VKE-sid ja start up-ettevõtteid arendustöös. Nimelt on kuni 30. juunini võimalik esitada taotlus värbamaks oma ettevõttesse kuni 1 aastaks parimaid teadlasi üle kogu maailma.

Kogu uudis leitav siit: http://www.eas.ee/varba-oma-meeskonda-maailma-tippteadlane/?utm_source=newsletter

EAS kutsub ehitusturul tegutsevaid ettevõtjaid Norra sihtturuseminarile

EAS korraldab seminari, kuhu on oodatud osalema Eesti ettevõtted, kes on huvitatud Norra ehitusturu arengutest ja turule sisenemise võimalustest. Seminar annab suurepärase ülevaate Norra turust otse asjatundjatelt. Seminar toimub 26. mail algusega kell 09:00 Von Stackelbergi hotelli sisehoovis. Seminaril osalemine on tasuta. Esinejate info, registreerimine ja seminari programm on kättesaadav aadressilt: www.eas.ee/sihtturuseminar.

Seminari rahastab Euroopa Regionaalarengufond.

Suurim ettevõtluskonkurss selgitab välja Eesti parimad ettevõtted.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoda kuulutavad välja Eesti parimate ettevõtete konkursi, mis kulmineerub 13. oktoobril „Aasta ettevõtte“ autasustamisega. Kandidaate saab üles seada kuni 1. juulini.

Igal aastal osaleb konkursil ligi 500 Eesti ettevõtet. Ettevõtluskonkursi peamiseks eesmärgiks on edendada ettevõtlikkust ning tunnustada parimaid Eesti ettevõtteid, keda ka teistele eeskujuks seada. Tegu on suurima era- ja avaliku sektori koostöös toimuva konkursiga Eestis.

Konkursi info: http://www.eas.ee/suurim-ettevotluskonkurss-selgitab-valja-eesti-parimad-ettevotted/?utm_source=newsletter

Unleashing Workplace Innovation in Estonia!

31.mail toimub Energia Avastuskeskuses European Workplace Innovation Network´i (EUWIN) töökeskkonna innovatsiooni puudutav konverents, mille eesmärgiks  on jagada parimaid praktikaid Euroopast ja Eestist. Konverents toob välja  suundumused ja, mis on sundinud ettevõtteid teadlikult muutma oma töökeskkonda ning tänu millele on tõstetud ettevõtte tööviljakust ning töökollektiivi suhtumist töösse.

Tallinnas toimuva konverentsi eesmärk on jagada kogemusi ja arutleda töökeskkonna innovatsiooni teemadel. Konverentsi fookuses on kolm peamist teemat: mis on töökeskkonna innovatsioon ning kuidas see ettevõtetes toimib; töökeskkonna innovatsiooni toetav ökosüsteem ja selle mehhanismid erinevates huvigruppides; Eesti ettevõtete kogemus. Konverentsil osaleja leiab vastuse küsimusele, mis on töökeskkonna innovatsioon ning miks see oluline on?

Konverentsi kohta täpsem info siin: http://www.eas.ee/unleashing-workplace-innovation-in-estonia-euwin/?utm_source=newsletter

EAS ootab ettevõtteid osalema kontaktreisidel Euroopasse ja Aasiasse

EAS koostöös GatewayBalticu, Civitta Eesti ja Eesti Kaubandus-Tööstuskojaga kutsub Eesti ettevõtjaid osalema kontaktreisidel Euroopasse ja Aasiasse. Kontaktreise rahastab Euroopa Liidu Regionaalarengu Fond.

Kontaktreis võimaldab ettevõtjal tutvuda uue potentsiaalse eksportturu ja selle võimalustega. Lisaks lepitakse igale osalejale lähtudes tema tegevusalast ja huvist kokku 5 ärikohtumist sihtriigi potentsiaalsete klientide või edasimüüjatega. Kõik see võimaldab ettevõtjal paremini aru saada oma ärivõimalustest ning saada tagasisidet oma tootele/teenustele, millega soovitakse sihtturule siseneda.

Avatud on kandideerimine järgmistele kontaktreisidele:

15.-21.10.2016                  Tokyo, Jaapan – kandideerimise tähtaeg 17.06.2016
17.-21.10.2016                  Viin, Austria – kandideerimise tähtaeg 01.06.2016
31.10 – 04.11.2016          Almatõ, Kasahstan – kandideerimise tähtaeg 01.06.2016
21.-25.11.2016                  Istanbul, Türgi – kandideerimise tähtaeg 01.06.2016
04.-09.12.2016                  Shanghai, Hiina – kandideerimise tähtaeg 01.06.2016

Täpsem info: www.eas.ee/kontaktreis.

Rahvusvaheliste suursündmuste toetuse saamiseks laekus 9 taotlust

19. aprillini oli sündmuste korraldajatel võimalik EASile esitada taotlus rahvusvaheliste suursündmuste toetuse taotlemiseks. Laekus 4 kultuurisündmuse ja 5 spordisündmuse taotlust kokku 1,7 miljoni euro eest. Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest on võimalik selles voorus toetust anda 1 miljon eurot.

Toetust antakse Eestis toimuvatele väliskülastajatele huvipakkuvatele spordi- ja kultuurisündmustele sündmuse korraldamiseks kolmel järjestikusel aastal. Ühe projekti toetus saab olla kuni 200 000 eurot. Toetuse andmise eesmärgiks on suurendada Eesti tuntust suursündmuste toimumise kohana, kasvatada sündmuste jätkusuutlikkust ning suurendada selle mõju väliskülastajate reisimotivatsioonile.

Edasi loe siit: http://www.eas.ee/rahvusvaheliste-suursundmuste-toetuse-saamiseks-laekus-9-taotlust/?utm_source=newsletter

EAS ergutab läbi targa hankimise avaliku sektori ja ettevõtete koostööd

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus alustab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt ellu kutsutud innovatsiooni toetavate hangete programmiga, mille eesmärgiks on tõsta avaliku sektori hankijate teadlikkust ja võimekust hankida innovaatilisi lahendusi.  

Innovatsiooni toetavate hangete programmist saab hankija nii rahalist tuge kui ka teadmisi, kuidas viia läbi hange, mille tulemusel avalikud teenused paraneksid ja kaasaaegsemaks muutuksid. Pakkujale annab tarkadel hangetel osalemine võimaluse koostöös hankijaga töötada välja unikaalseid tooteid ja teenuseid, mis muudavad ettevõtte konkurentsivõimelisemaks ja edukamaks.

Loe kogu uudist edasi siit: http://www.eas.ee/eas-ergutab-labi-targa-hankimise-avaliku-sektori-ja-ettevotete-koostood/?utm_source=newsletter

Kandideeri Eesti ühisstendile rahvusvahelisel ehitusmessi BAU 2017

EAS kutsub osalema Eesti ühisstendil rahvusvahelisel ehitusmessi BAU 2017, mis toimub 16. – 21. jaanuarini Saksamaal Münchenis.

BAU mess on üks maailma juhtivamaid ehitusmesse, mis esitleb arhitektuuri, materjale ja süsteeme tööstus- ja äripindadele, eramuehituseks ning sisetöödele. Seda maailma juhtivat ehitusmessi külastas eelmisel korral kokku üle 250 000 külastajat ning osales 2015 eksponenti 42st riigist.

Ühisstendile ootame Eesti ehitustööstuse ettevõtteid, peamiselt palkmajade ja moodulmajade tootjaid, ehitusmaterjalide tootjaid, projekteerimisettevõtteid.

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 28. märtsil 2016. Ühisstendil osalejate arv on piiratud.

Lisainfo ja registreerumine:

Margit Koll
BAU 2017 Eesti ühisstendi projektijuht
Tel.: 627 9759
Margit.Koll@eas.ee
www.eas.ee/messid

Rahvusvaheliste suursündmuste toetuse infopäev

EAS avas 22. veebruaril rahvusvaheliste suursündmuste toetuse taotlusvooru ja korraldab 8. märtsil taotlejatele infopäeva.

Suursündmuste korraldamise toetust saavad taotleda need isikud ja organisatsioonid, kes korraldavad sama sündmust Eestis järjepidevalt – kord aastas kolme aasta jooksul. Nõutud on ka turundustegevused vähemalt kolmel turismiarengukavas nimetatud prioriteetsel sihtturul ning väliskülastajate ööbimisi vähemalt 6000 kolme sündmuse kohta. Toetust antakse minimaalselt 130 000 ja maksimaalselt kuni 200 000 eurot. Nõutav omafinantseering on vähemalt 30%.

Infopäev taotlejatele toimub 8. märtsil kell 11–14 Tallinnas, asukoht on täpsustamisel. Toetuse tingimusi ja lisainfot saab jälgida suursündmuste meetme veebilehel.

Tuletame meelde, et EAS on varem avanud meetme rahvusvaheliste sündmuste toetamiseks, kus toetus sündmuse kohta on kuni 64 000 eurot ja minimaalne nõutav väliskülastajate ööbimiste arv 1000. Esimesed projektid nimetatud meetme raames on rahastatud, uus taotlusvoor avatakse sügisel 2016.

EAS kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile allhankemessil.

8.- 11. novembril 2016 Jönköpkingis, Rootsis.

See Põhja-Euroopa juhtiv allhankemess on 40-aastase kogemusega näituse- ja kohtumispaik, kuhu tulevad nii tootjad kui tarnijad, nii insenerid kui investorid, et vahetada infot ja ideid, sõlmida lepinguid ja leida uusi koostööpartnereid. Eesti ettevõtete ühisstend on juba aastaid A-hallis.

Täiendav info messi kohta: vt www.elmia.se/en/subcontractor/

Ühisstendile on oodatud ettevõtted erinevatest tööstussektoritest: metalli- ja masinatööstus, plastitööstus, elektroonikatööstus, meditsiinitööstus, info- ja kommunikatsioonitehnoloogia, tööstuslike teenuste ja allhankesektor.

Osalustasu ettevõtte kohta on 2000€ (ilma KM-ta).

Osalemiseks palun täita ja edastada e-postiaadressile eero.raun@eas.ee:
ELMIA Subcontractor 2016 ühisstendile kandideeriva ettevõtte registreerimisleht – ELMIA 2016 registreerimisleht
ettevõtte kontserni liikmete skeem (juhul, kui ettevõte kuulub kontserni).

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 28. märtsil 2016. Osalejate arv ühisstendil on piiratud.

Messil osalemist kaasrahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

Registreerumine ja lisainformatsioon:
Eero Raun

Eesti ühisstendide projektijuht
Tel 627 9339
Eero.Raun@eas.ee
www.eas.ee/messid 

 

Tasuta KredExi finants- ja kindlustuslahendusi tutvustav veebiseminar ettevõtjatele

Sihtasutus KredEx korraldab kolmapäeval, 9. märtsil ajavahemikus kl 10.00-11.15 tasuta veebiseminari, mille eesmärk on tutvustada ettevõtetele pakutavaid finants- ja kindlustuslahendusi.

Seminari sihtrühmaks on äriühingute juhatuse liikmed, tegevjuhid, raamatupidajad, müügijuhid, ekspordijuhid.

Seminaril esinevad KredExi ettevõtlusdivisjoni juht Jarmo Liiver ja KredEx Krediidikindlustuse juhatuse liige Mariko Rukholm. Oma kogemusi laenukäenduse ja krediidikindlustuse kasutamisel tutvustab HMK Majad juhatuse liige Kaarel Einpalu.

Seminar viiakse läbi Addenda OÜ veebikeskkonnas. Seminari on võimalik jälgida oma töökohal, kodus või mujal teile sobivas kohas. Seminari jälgimiseks on tarvis arvutit, internetiühendust ning mugavamaks kuulamiseks kõrvaklappe.

Registreerimine aadressil: http://bit.ly/1KFlpc6

Lisainfo seminari kohta KredExi kodulehelt www.kredex.ee ja e-posti aadressil tarmo.seliste@kredex.ee.

KredEx on riigile kuuluv finantsasutus, mis aitab parandada Eesti ettevõtete rahastamisvõimalusi ja maandab krediidiriske ja võimaldab inimestel rajada või renoveerida oma kodu.

“Maale elama” INFOPÄEV KOGUKONDADELE.

Kutsume Sind kuulama, teada saama ja kaasa mõtlema:

 • Mis on „Maale elama“ algatus ja kuidas saab see aidata Sinu kogukonda?
 • Kuidas muuta oma kogukond ühisturunduse abil nähtavamaks ja anda laiemale sihtgrupile teada, et uued elanikud on piirkonnas teretulnud?
 • Kuidas kasutada uut Maale elama infoportaali oma kodukandi hüvanguks?
 • Mida pakuvad kogukondadele kevadised Maale elama messid Tartus ja Tallinnas.

INFOPÄEVAD on mõeldud:

 • Maakogukondade (külaseltsid, MTÜd) esindajatele
 • Kohalike omavalitsuste juhtidele ja ametnikele
 • Piirkonna arengust ning väärt tööjõust huvitatud maaettevõtjatele
 • Kõigile oma kodukanti panustavatele aktiivsetele inimestele

 

Ootame Sind INFOPÄEVALE: 2. märtsil 10.00 – 12.00 Jõhvis, Ida-Viru Maavalitsuse saalis, Keskväljak 1

Palume infopäevale eelregistreeruda: http://maale-elama.ee/infopaevad-kogukondadele/

Kandideeri Eesti ühisstendile rahvusvahelistel messidel

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile neljal rahvusvahelisel messil. Messil osalemist rahastatakse Euroopa Regionaalarengufondi vahendidest.

Lisainfo messide ja kandideerimise kohta leiab siit: http://www.eas.ee/kandideeri-eesti-uhisstendile-rahvusvahelistel-messidel/

Läbimõeldud puhkusepakkumised kasvatavad siseturismi

Eesti majutusettevõtetes ööbis 2015. aasta esimese 11 kuuga kokku 1,09 miljonit siseturisti, mis on 2014. aasta sama perioodiga võrreldes 7% rohkem. Siseturistide ööbimised kasvasid põhiliselt tänu puhkusereiside lisandumisele – ööbimised puhkusereisidel kasvasid 8%, ööbimised tööreisidel 0,3%.

Kogu uudis on leitav siit – http://www.eas.ee/labimoeldud-puhkusepakkumised-kasvatavad-siseturismi/

Oviir: Ida-Virumaa töösturid on eeskujuks

Ettevõtlusminister Liisa Oviir avaldas eile Ida-Virumaa tööstusettevõtetega kohtudes heameelt, et Ida-Viru ettevõtjatel on julgust riskida ning ambitsioonikaid plaane teha.

Kogu uudis on leitav siit: http://www.toostusuudised.ee/uudised/2016/01/14/oviir-ida-virumaa-toosturid-on-eeskujuks

EASi uus ettevõtte arenguprogramm aitab ettevõtetel käiku vahetada

EAS avab täna ettevõtte arenguprogrammi. Programmiga soovib EAS suurendada nende ettevõtete arvu, kelle abil on Eestil järgmiste aastate jooksul välja pakkuda arvestataval määral läbimurdelisi tehnoloogiaid, tooteid ja teenuseid.

Arenguprogramm on uus lähenemine ettevõtete toetamisele, kus hinnatakse ettevõtte olukorda ja vajadusel suunatakse konsultantide ja mentorite abil tähelepanu kitsaskohtadele, arengu- või tootearendusvõimalustele. Programmis osaledes paneb ettevõte kokku senisest ambitsioonikama ja pikemalt ette vaatava arenguplaani.

Loe kogu uudist edasi siit – http://www.eas.ee/easi-uus-ettevotte-arenguprogramm-aitab-ettevotetel-kaiku-vahetada/

Konkurss „ EESTI ETTEVÕTLIK VAIM 2015“

EVEA on välja kuulutanud järjekordse väikeettevõtjate konkursi „ EESTI  ETTEVÕTLIK VAIM 2015“. 

Konkursil võivad osaleda kõik väikesed, keskmised ja mikroettevõtted (VKE), kus töötab alla 250 töötaja, mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot või mille bilansimaht ei ületa 43 miljonit eurot.

Konkursile kandidaatide esitamise lõpptähtaeg on 20. jaanuar 2016.

Pidulik autasustamine toimub 4. veebruaril 2016 Tallinnas.

Konkursile võib oma kandidatuuri esitada ettevõte ise, aga samuti võib seda teha ettevõtlusorganisatsioon, kohalik omavalitsus või lihtsalt hea sõber.

Rohkem infot konkursi kohta: http://www.evea.ee/index.php/uritused-2/ettevotluskonkurss

NB! 04.02 toimub ennem pidulikku konkurssi üleriigiline ettevõtlusfoorum, mille kutse leiate siit: http://www.evea.ee/ettevotlusfoorum/index_sober.html

Loov Eesti+Maa programmi järgmine etapp on avatud!

25.jaanuaril alustab ekspordiprogramm PESA+.

PESA+ koondab endas  5 kuulist veebipõhist koolitusprogrammi, praktilisi töötubasid, õppevisiiti ja rahvusvahelist mentorprogrammi.

Ootame osalema ettevõtteid, kel on ambitsiooni ja võimekust laieneda eksportturgudele.

Avalduste esitamise tähtaeg on 17.01.2016

PEAS+ kohta lisainfo ja avalduse programmis osalemiseks leiate siit: http://pesa.looveesti.ee/

KUTSE – 14.01.2016 seminar puiduettevõtjatele

Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi teadlased kutsuvad 14. jaanuaril puiduettevõtteid arutlema teemal   „Millist puidukuivatit vajab Eesti puidutööstuse ettevõte?“

Täna olemasolevad puidukuivatuse tehnoloogiad ei rahulda kõiki Eesti ettevõtete vajadusi ning see on põhjus, miks Tartu Ülikool valmistab koostöös puidusektori ettevõtetega ette puidukuivatuse tehnoloogia arendamist rakendusuuringust kuni prototüüplahenduseni.

Seminaril tutvustame praegusi puidukuivatuse tehnilisi võimalusi ning ootame rohkematelt ettevõtetelt sisendit järgmistele küsimustele:

 • Millised on täna puidukuivatamise suurimad probleemid?
 • Milline on Eestis enamkuivatatav puit?
 • Millises mõõdus ja kuidas on kuivatusprotsessis kõige mõistlikum viis puidujääke ära kasutada?

Selleks, et uus puidukuivatuse seade saaks selline nagu sinu ettevõttel vaja, peaksid 14. jaanuaril kohale tulema, et anda sisendit puidukuivatuse seadme arendusse.

Seminari oodatavaks tulemuseks on sektori ettevõtete poolt püstitatud puidukuivatamise probleemidele Tartu Ülikooli Tehnoloogiainstituudi teadlaste abiga uute ressursitõhusate tehnoloogiliste lahenduste leidmine ja puidutööstuse sektorile sobiva puidukuivatuse seadme väljaarendamine.

Aeg ja koht

14. jaanuar 2016 kell 10.00-12.00

Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskuses TSENTER Väimelas http://tsenter.ee/

Seminari päevakava

10.00-10.15 Sissejuhatus teemasse – Vahur Valdna, TÜ Tehnoloogiainstituut

10.15-10.45 Puidukuivatite sisekliima modelleerimine – Vahur Zadin, TÜ Tehnoloogiainstituut

10.45-11.15  Puidu vaakumkuivatus – Vahur Zadin/Tauri Tätte, TÜ Tehnoloogiainstituut

11.15-11.45 Osalejate vaheline arutelu puidukuivatamise tehnoloogiate teemal, ettevõtete poolsed probleemipüstitused

11.45-12.00 Uue modulaarse puidukuivati väljaarendamine Sihtasutus Archimedes rakendusuuringu toetusmeetmega – Vahur Valdna

12.00 Kokkuvõtete tegemine

Oma osalusest palun teatada 12. jaanuariks aadressil tsenter@tsenter.ee või tel 782 0298

Täiendav info: Vahur Valdna, TÜ Tehnoloogiainstituut, tel 5698 1612 või

Hille Lillemägi, Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskus TSENTER, Turundusjuht, Tel +372 5302 5373, http://tsenter.ee/

Kutse – Tule Ida-Viru Mentorklubisse!

Lugupeetud ettevõtja!

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldab 2016. aastal Ida-Virumaal mentorklubi.

Mentorklubi on ettevõtjate kohtumispaik, kus algajad ettevõtjad (mentiid)  kohtuvad kogenud ettevõtjatega (mentorid)  ning üheskoos õpitakse ja arenetakse.

Programmis osalev ettevõtja saab :

 • täiendada oma ettevõtlusalaseid teadmisi
 • laiendada kontaktvõrgustikku
 • kohtuda ja suhelda teiste ettevõtjatega
 • õppida teiste kogemustest
 • arutleda erinevate teemade ja küsimuste üle, mis on sulle olulised
 • saab anda oma panuse maakonna ettevõtluse arengusse

Kogu täpsema info klubi tegevuse kohta saab siit – http://ivek.ee/teenused/ettevotjale/mentorprogramm/

Mentorklubi toimub eesti keeles.

Lugupeetud ettevõtja, kui sul on soov ja tekkis huvi mentorklubis osaleda, siis palun anna sellest teada e-maili teel aadressil: kersti.liiva@ivek.ee

Lisainfo: Kersti Liiva, tel. 5158929 või e-mail: kersti.liiva@ivek.ee

Ida-Viru maakonnas korraldab ja koordineerib mentorklubisid  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus (IVEK).

2016 aasta mentorprogramm toimub koostöös Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusega (EAS) ja rahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengufondi vahenditest.

„Work in Estonia“ programm on tekitanud sadades välisspetsialistides huvi Eestis töötamise vastu

Kevadel käivitunud välisspetsialistide teavitusprogramm „Work in Estonia“ on tekitanud välismaalastes elava huvi Eestis töötamise vastu. Programmi esimeses faasis on saadetud Eesti ettevõtetele Soomest ja Ukrainast üle 400 sooviavalduse.

„Work in Estonia“ projektijuht Karin Patune ütleb, et ettevõtetest saadud tagasiside põhjal võib tõdeda, et sihtriikides tehtud teavituskampaania on aidanud tõsta tööpakkumiste nähtavust. Seitsme kuu jooksul on portaalis tööpakkumisi vaadatud ligi 40 000 korda.

„Work in Estonia“ on selle aasta kevadel EASi algatatud programm, mis toetab Eestis tegutsevaid ettevõtteid kõrgelt kvalifitseeritud välisspetsialistide värbamisel.  Tegutsetakse riikides, kus nähakse potentsiaali Eesti ettevõtetele vajalike töötajate leidmiseks. Teavitustööd alustati esmalt Soomes ning pilootprojekt viidi läbi Ukrainas, 2016. aastal jätkuvad tegevused mõlemas riigis. Ühtlasi käib uute sihtriikide kaardistamine.Infomaterjalid ja tööpakkumised nii Eestis töötamisest huvitatud välisspetsialistidele kui ka tööandjatele on koondatud veebilehele www.workinestonia.com

Eesti ettevõtted vajavad ambitsioonikamaid ekspordiplaane

Täna, 9. detsembril avalikustatud Ernst&Young´i uuringust „Eesti eksportööride konkurentsivõime“ selgus, et Eesti eksport on jäänud viimastel aastatel samale tasemele püsima. Samas on eksportivate ettevõtete arv tublisti kasvanud.

Kui kümme aastat tagasi oli Eesti ettevõtete peamiseks konkurentsieeliseks hind, siis nüüd on määrav toodete ja teenuste kvaliteet ning arendustöö.

Uuringu tulemusena soovitatakse ettevõtetel seada kõrgemad ekspordiambitsioonid, planeerida eksporditegevusi strateegilisemalt, tegeleda rohkem tootearendusega ning tõhustada koostööd teiste eksportööridega.

Kogu uudis on leitav siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6117&utm_source=newsletter

Kümme konkurentsivõimelist klastrit saavad tuule tiibadesse

EAS aitab kaasa kümnele klastri projektile, et suurendada ettevõtluse ja teaduse koostööd ning tõsta seeläbi ettevõtete rahvusvahelist konkurentsivõimet. Toetust saavate klastrite tegevusalad on meditsiiniteenustest kuni digitaalehituse ja kaitsetööstuseni välja.

ASi ettevõtluse ja ekspordi keskuse direktor Tea Danilovi sõnul on selle perioodi programm suunatud ettevõtete turundus- ja arendustegevustele nutika spetsialiseerumise kasvualades. Juuni alguses avatud esimesse klastrite vooru laekus kokku kolmteist taotlust.

Ühe projekti toetus on maksimaalselt 600 000 eurot. Klastrite programmi eelarve on kokku 10 miljonit eurot, millest esimese taotlusvooru eelarve oli 5 miljonit eurot. Programmi rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Kogu info täpsemalt siin – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6116&utm_source=newsletter

 

Loomesektorit julgustatakse koostööle teiste sektoritega

30. novembril avas EAS loomemajanduse arendamise meetmes uue tegevuse „Loomemajanduse sidumine teiste sektoritega“, mis on suunatud loomemajanduse ja teiste majandussektorite koostööprojektide elluviimisele.

Toetus ühe projekti kohta on kuni 50% projekti maksumusest ning maksimaalselt kuni 20 000 eurot. Tuleb arvestada, et projekti omafinantseering peab sisaldama vähemalt poole ulatuses kasusaajate rahalist panust. Loomemajanduse sektoris tegutsevaid ettevõtjaid käsitletakse teenusepakkujatest kasusaajatena, kes samuti panustavad rahaliselt projekti elluviimisesse.

Taotlusi saab esitada  jooksvalt läbi EASi e-teeninduse. Tegevuse eelarve on 700 000 eurot.  Projekte rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Toetusmeetme lisainfo siin – http://www.eas.ee/et/ettevotjale/ettevotte-arendamine/loomemajandus/yhisprojektid

Muud loomemajanduse toetused ja lisainfo: www.eas.ee/loomemajandus

Osale ühisstendil transpordi- ja logistikamessil TransRussia 2016

EAS kutsub ettevõtteid kandideerima Eesti ühisstendile transpordi- ja logistikamessil TransRussia 2016, mis toimub 19. – 22. aprillini 2016 Moskvas. Messil osalemist rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

TransRussia on suurim rahvusvaheline transpordi- ja logistika teenuseid ja tehnoloogiaid tutvustav mess ja konverents Venemaal. 2016. a toimub üritus Moskva messikeskuses Crocus Expo. Iga-aastane TransRussia on üritus, kuhu tulevad kokku Venemaa, SRÜ-riikide ja Baltimaade transpordisektori esindajad alates sadamatest, raudteest ja ekspedeerijatest kuni transpordisektori IT-ettevõtete ja kauba käitlemisseadmete tootjateni.

2015. aastal osales messil TransRussia 360 eksponenti 27st riigist. Kokku külastas messi 13 516 osalejat 53st riigist ning 70st Venemaa regioonist.

Messi kodulehekülg www.transrussia.ru.

Ühisstendile ootame osalema Eesti ettevõtteid, mis pakuvad erinevaid tooteid ja teenuseid kogu transpordi- ja logistikasektoris (transpordi- ja logistikateenused, infrastruktuur, kinnisvara, infosüsteemid ja tehnoloogia).

Osalemissoovist palume teatada hiljemalt 9. detsembril 2015.

Lisainfo – http://www.eas.ee/et/eas/yritused?task=displayevent&id=1731

Innovatsiooni- ja arendusosak elavdab ettevõtluse ja teaduse koostööd

Täna, 25. novembril avas EAS taotluste esitamiseks innovatsiooni- ja arendusosakud ettevõtjatele. Osakud on mõeldud ettevõtete ning teadus- ja arendusasutuste vaheliste kontaktide loomiseks ning koostöö elavdamiseks.

Innovatsiooni- ja arendusosakud on suunatud väikese- ja keskmise suurusega ettevõtetele.

Innovatsiooniosaku eesmärk on esmakordsete kontaktide loomise soodustamine. Arendusosaku eesmärk on soodustada jätkukoostööd ettevõtte arenduspartneritega, mille tulemusena panustatakse uue toote, teenuse või tehnoloogia valmimisse.

Osakute eelarve on kokku 10 miljonit eurot, millest innovatsiooniosak moodustab 4 miljonit ja arendusosak 6 miljonit eurot. Innovatsiooniosaku toetus on kuni 4000 eurot ettevõtte kohta ning toetuse määr kuni 80% projekti maksumusest. Arendusosaku toetus on kuni 20 000 eurot ettevõtte kohta ja toetuse määr kuni 70% projekti maksumusest.

Taotlusi saab esitada alates 25. novembrist jooksvalt läbi EASi e-teeninduse.

Kogu uudise leiab siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6110utm_source=newsletter

Alustava ettevõtte starditoetus muutub kättesaadavamaks

Ettevõtlusminister Liisa Oviir allkirjastas määruse, mis muudab starditoetuse taotlemise tingimusi. Muudatuste järgselt saavad nüüd taotlust esitada ka isikud, kellel on olnud varasem ettevõtja kogemus. Samuti muutuvad taotluse turundus- ja palgakulude tingimused ning suurenevad Tallinnast ja Tartust väljapool tegutsevate ettevõtete eelised.

Vaata täispikka uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6106utm_source=newsletter

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt väljastatav starditoetus on loodud ettevõtluse kasvu soodustamiseks ja ettevõtluskeskkonna arendamiseks. Meetme eelarve on 8,1 miljonit eurot.

Eesti riigi bränd @misoneesti.

Igaühel meist on oma ettekujutus Eestist ja nägemus meie maa tulevikust. Just praegu on hea võimalus need lood ja visioonid ühiselt kokku koguda ning nii saab igaüks olla osa Eesti tuleviku ja maine kujundamisest.

18. novembril algas riigibrändi uuendamise järgmine etapp. Avatud on ühisloome veebileht misoneesti.err.ee, kus saab järgnevatel kuudel jagada pilte ja lugusid ning joonistada Eestile märgi. Märgikonkursi peapreemia on 4000 eurot.

Millega tegu? Saab lähemalt vaadata siit – http://estonia.eu/misoneesti/

Tule Hollandi ja Saksamaa sihtturuseminarile!

EAS korraldab 9. detsembril Hollandi ja Saksamaa turgude seminari toiduainete tööstuse ettevõtjatele. Holland ja Saksamaa on kaks kõige atraktiivsemat, samas kõige küllastunumat toiduainete tööstuse sihtturgu Euroopas. Seminar annab detailse ülevaate turule sisenemise võimalustest, samuti jagatakse infot kontaktide ja koostöövõimaluste kohta. Seminari rahastab EAS Euroopa Sotsiaalfondi vahendidest.

Seminaril esineb kolm välislektorit.

Seminaril osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine hiljemalt 4. detsembril.
Seminar on inglise keeles, kohtade arv on piiratud.

Täpsem programm ja registreerimine www.eas.ee/sihtturuseminar.

Riik ärgitab ettevõtjaid kastist välja mõtlema

Majandus-ja kommunikatsiooniministeeriumi pressiteade 17. november 2015

Uuenduslike ideede testimiseks ja arendamiseks ning ettevõtteväliste tippspetsialistide kaasamiseks on ettevõtjatel 25. novembrist võimalik taotleda innovatsiooni- ja arendusosakut.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et lõviosa Eesti majandusest ei kõneta koostöö meie kodumaise teadus- ja arendus sektoriga. „Ettevõtete jaoks on innovaatiliste tegevuste pingereas koostöö ülikoolidega üks madalaimatest, seda edestavad messid ja näitused.“

„Ettevõtete ja teadus-arendus sektori vahelise koostöö stimuleerimiseks oleme välja töötanud innovatsiooniosaku meetme,“ lausus Oviir ja täpsustas, et lisandunud arendusosak võimaldab hea arenduspotentsiaaliga ideele taotleda suuremamahulist jätkutoetust.

Edasi leiab kogu uudise siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6101utm_source=newsletter

Eesti ettevõtted arendavad koostööd Saksamaaga

EASi korraldatud ärivisiidil Baden-Württembergis vahetasid Eesti ettevõtjad Saksamaaga kogemusi infotehnoloogia kasutamisest tööstuses. Ühtlasi rajati visiidi jooksul teed süvenevale Eesti ja Saksamaa vahelisele koostööle. Koos mainekate Eesti IT- ja tööstusettevõtetega viibis Saksamaal ka ettevõtlusminister Liisa Oviir.

Kogu uudis pikemalt on leitav siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6100&utm_source=newsletter

EASi toel on loodud 500 uut ettevõtet

Ernst&Young´i läbi viidud uuringust selgus, et EASi teenuste toel ja rahalise abita on viimasel kolmel aastal loodud 500 uut ettevõtet.

EAS pakub ettevõtjatele järjest rohkem teenuseid, mille kaasabil oma äri kasvatada. „Kui siiani oli EASi põhifookus toetuste andmisel, siis viimastel aastal on suurem rõhk pandud erinevatele teenustele. Pakume ettevõtetele rohkem mitterahalist abi teenustepaketi näol. Sinna paketti kuuluvad näiteks erinevad EASi koolitused, arenguprogrammid, messidel ja  kontaktreisidel osalemine. Ernst&Young viis läbi analüüsi ja hindas, millist kasu on ettevõtted neist teenustest saanud. Sealt selgus, et riigi rahalise toeta on asutatud 500 uut ettevõtet,“ selgitas EASi arendusüksuse juht Tanel Rebane. „Tegu oli Ajujahil ja alustavate ettevõtjate baaskoolitusel osalejatega. Näiteks alustas peale baaskoolitusel osalemist ettevõtlusega 778 inimest,“ lisas Rebane.

Edasi loe siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6098&utm_source=newsletter

Selgusid Ajujahi sada paremat

Oodatult tuli kõige rohkem ideid Tallinnast, 55 tükki. Samaaegselt on palju edasipääsejaid ka Pärnumaalt, järgmisse vooru pääses sealt kuus ideed. Edasipääsenute nimekirja näeb Ajujahi veebilehelt www.ajujaht.ee

Maakondlik ideede jaotus oli järgmine: Tallinnast 55, Tartumaalt 16, Harjumaalt 13, Pärnumaalt 6, Ida-Virumaalt 3, Läänemaalt 2, Lääne-Virumaalt 2, Jõgevamaalt 1, Põlvamaalt 1, Raplamaalt 1, Saaremaalt 1, Valgamaalt 1 ja Võrumaalt 1.

Vaata kogu uudist täpsemalt siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6097&utm_source=newsletter

Sotsiaalmeedia kampaania „Epic Estonia“ on nomineeritud ülikõrgele rahvusvahelisele tunnustusele

EASi turismiarenduskeskuse ja Tallinki ühiskampaania „Epic Estonia“ on nomineeritud ülikõrgele rahvusvahelisele tunnustusele. Tunnustust jagavad eksperdid maailma suurimal reisimessil World Travel Market, mis toimub Londonis.

Sotsiaalmeedia kampaania „Epic Estonia“ eesmärgiks oli pakkuda sel suvel 97 rootslasele ja tema sõpradele unikaalseid kiiksuga turismielamusi Eestis.

Kogu uudis on loetav edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6095&utm_source=newsletter

SEB ja KÜSK toetavad Ajujahil sotsiaalseid ettevõtteid 10 000 euroga

Ajujahi äriideede konkursil osalevaid sotsiaalseid ettevõtteid ootab eriauhind, mis võimaldab innovaatilistel mõtetel teoks saada. SEB ja Heateo Sihtasutuse mentorluse abil loodetakse tõsta osalevate sotsiaalsete ettevõttete oskuseid kasvada jätkusuutlikuks organisatsiooniks.

Täpsemalt info siin – http://kysk.ee/seb-ja-kusk-toetavad-ajujahil-sotsiaalseid-ettevotteid-10-000-euroga

Garage48 otsib uut Transferwise’i turismisektorist

Garage48 koostöös EASi turismiarenduskeskusega korraldab 13.-15. novembrini Pärnus arendusnädalavahetuse, et luua tehnoloogiaid globaalsele turismitööstusele. Eriti oodatakse osalema turismisektoris tegutsevaid naisi. Varasematel aastatel on Pärnus toimuv võrdse meeste ja naiste osakaaluga arendusnädalavahetus osutunud eriti edukaks, mida tõestab iduettevõtete nagu TimberDiameter, GoWorkaBit ja Sorry As A Service sünd.

Vaata kogu infot edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6086&utm_source=newsletter

EAS avas Wildbuild ’ile Norra elamuehitusturu

Eesti elumajaehitusettevõte Wildbuild on ehitanud maju nii Eestis kui Soomes ning nüüd läheb labidas mulda Norras. Oslo lähipiirkonnas Buskerudi rajoonis ehitatakse neli kortermaja koos lisahoonetega, mille turuväärtus on üle 5 miljoni euro.

Kogu uudis leitav siit –  http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6085&utm_source=newsletter

Kohtumine USA ettevõtjaga – Lawrence Wright

30.oktoobril kell 11:30 – 12:30 kohtub Virumaa Kolledžis ettevõtjatega USA-st pärit mentor, ettevõtja ja investeerimiskonsultant Lawrence Wright.

Vene keele oskajana on hr. Wright huvitatud loomast suhteid Ida-Virumaa ettevõtjatega ning jagama oma isiklikke kogemusi investeerimise ja ettevõtluse alal. Hr. Wright’i eriline huvi alustavate ettevõtete ning mentorluse vastu on teda motiveerinud suunduma väljapoole USA’d. Wright on õpetanud ühes Venemaa tugevaimas ärikoolis ning omab häid teadmisi Ida-Euroopa majandusarengu vastu.

Hr. Wright kohtub ettevõtetega individuaalselt. Aja broneerimine e-mailil: Liis.sepp@ttu.ee<mailto:Liis.sepp@ttu.ee> Vestlus toimub inglise või vene keeles.
Ühtlasi annab hr. Wright avatud loengu teemal „Крах в бизнесе – не стоит бояться!“ 10:30-11:30. Loeng on vene keeles. Rohkem infot siit – http://www.pkk.ee/et/uritused/teised-uritused/311-event-2015-10-30

Kutse võrdse kohtlemise teemalisele nõustamisele Jõhvis 29. oktoobril

29. oktoobril 2015 kell 14.00-17.00 Kersti Võlu Koolituskeskus (Kooli 7, Jõhvi)

 • Kas sa ei ole saanud tööle, sest sul on väikesed lapsed?
 • Kas sulle makstakse vähem palka kui samaväärset tööd tegevale kolleegile, sest sa oled naine?
 • Kas sind ei ole kutsutud töövestlusele, sest oled üle 50-aastane või sul on puue?
 • Kas sind ei ole edutatud, sest sa pole eestlane?

Võrdõigusvoliniku kantselei jurist annab nõu, mida sellistel juhtudel ette võtta ja kuidas kaitsta end diskrimineerimise korral.

Eestis on keelatud kohelda kedagi halvemini tema soo, lapsevanemaks olemise, rahvuse, rassi või nahavärvuse, usutunnistuse, veendumuste, vanuse, puude, ametiühingu liikmelisuse või seksuaalse sättumuse tõttu.

Palume nõustamisele eelnevalt registreeruda telefoni või e-kirja teel: 6269 059; info@svv.ee.

Registreerumisel palume lühidalt kirjeldada oma küsimust.

Maakondlik nõustamine toimub projekti „Soolõime ja õiguskaitsega sugude võrdsuseni“ raames. Tegevust rahastatakse Norra toetustest 2009-2014.

 

Aasta ettevõte 2015 on Kodumaja

8. oktoobri pidulikul auhinnagalal Eesti Parimad Ettevõtted 2015 pälvis Aasta Ettevõtte tiitli ehitusettevõte Kodumaja. Aasta Ettevõte valiti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) konkursi Ettevõtluse Auhind ning Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu Konkurentsivõime Edetabeli parimate seast.

EASi Ettevõtluse Auhind 2015 võitjad:

 • Aasta uuendaja Adcash
 • Aasta eksportöör Kodumaja
 • Aasta piirkonna ettevõte UPM-Kymmene Otepää
 • Aasta vastutustundlik  ettevõte Playtech Estonia
 • Aasta välisinvestor Westaqua-Invest

Vaata ettevõtlus konkursi kohta tervet uudist siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6083&utm_source=newsletter

Kutsume kuulama ettevõtluse rahvusvahelise kogemuse seminare – Narva Kolledzis

Tartu Ülikooli Narva kolledž kutsub kõiki ettevõtjaid, ettevõtluse eriala tudengeid ja ettevõtlusest huvitatud inimesi kuulama USA ettevõtja ja ettevõtlusõppe arendaja Brent Hales’i loenguid teemal “Ettevõtlus, rahvusvaheline kogemus”.

Seminarid toimuvad 6.-8. november Narva kolledžis.

See on ainulaadne võimalus saada osa maineka välisõppejõu rikkalikust kogemustepagasist, et julgustada ettevõtjaid viima oma äritegevus globaalsele tasemele. Hr. Hales on välja töötanud Minnesota Ülikoolis ettevõtlusprogrammi SEP. Milles seminaride käigus ka juttu tuleb.

Seminari töökeeleks on inglise keel. Osalemine on kõigile tasuta.

Palume huvitatutel registreeruda SIIN https://www.is.ut.ee/pls/ois/!tere.tulemast?leht=OK.AR.ID&id_ay_toimumine=57152&systeemi_seaded=3,1,12,1&sessioon=0

Lisainfo:
Elen Elbra
Ettevõtluse ja projektijuhtimise programmijuht
Tartu Ülikooli Narva kolledž

http://www.narva.ut.ee/et/uudised/kutsume-kuulama-ettevotluse-rahvusvahelise-kogemuse-seminare

Täna avatakse Ajujahi üheksas hooaeg

Täna avatakse Eesti suurima äriideede konkursi Ajujaht uus hooaeg Viru konverentsikeskuses. Sel hooajal on konkursi auhinnafondiks  60 000 eurot ja uusi ideid oodatakse 25. oktoobrini. Parimad ideed võistlevad ka teleekraanil ja  ETV eetrisse jõuab kaheksa telesaadet. Sealjuures on konkursil uus saatejuht, visuaalne identiteet ja kodulehekülg.

“Ajujahi konkursi mõte on innustada inimesi tegelema ettevõtlusega ja meie julgustame neid alustama oma äriideega. Ajujaht on kaheksa aasta jooksul pidevalt arenenud ning nii osalejad kui ka esitatud ideed on muutunud küpsemaks.” rääkis EASi ettevõtluse ja ekspordikeskuse direktor Tea Danilov. Ta lisas, et Ajujahi uus visuaalne identiteet on muutuste peegelduseks ning loodetavasti innustab inimesi konkursil osalema.

Kogu uudis on leitav siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6050utm_source=newsletter

Aasta Ettevõte 2015 tiitlile kandideerivad seitse ettevõtet

Aasta Ettevõte 2015 tiitlile kandideerivad sel aastal Westaqua-Invest OÜ, UPM-Kymmene Otepää AS, Playtech Estonia OÜ, Kodumaja AS, Adcash OÜ, Merko Ehitus AS ja Interstudio OÜ. Aasta Ettevõte kuulutatakse välja neljapäeval, 8. oktoobril toimuval pidulikul Eesti parimate ettevõtete auhinnagalal Noblessneri Valukojas.

Aasta Ettevõte 2015 tiitel antakse välja Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja ja Eesti Tööandjate Keskliidu ettevõtluskonkursi Eesti Parimad Ettevõtted raames.

Eesti parimaid ettevõtteid tunnustatakse 8. oktoobri õhtul toimuval pidulikul auhinnagalal, millest teeb otseülekande ka ETV.

Vaata edasi täpsemalt siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6052utm_source=newsletter

Algas üle-eestiline ettevõtlusnädal

Oktoobrikuu teisel nädalal leiab taas aset iga-aastane ettevõtlusnädal peateemaga „Nutikas ettevõtlus“. Ettevõtmisse on seekord kaasatud kaheksa linna, kus toimub 5. – 11. oktoobrini kokku ligi 200 erinevat üritust.

Loe kogu uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6047utm_source=newsletter

TEDx-konverents TÜ Narva Kolledžis 10.oktoobril

Laupäeval, 10. oktoobril kell 10.00 algab Tartu Ülikooli Narva kolledžis teistkordselt TEDx-konverents, mille selle aasta teemadeks on meid ümbritsevad tehnoloogiad ja inimeste suhestumine tehnikaga.

TEDxNarva toimub kolmes keeles: eesti, inglise ja vene keeles ning kohapeal on tagatud sünkroontõlge eesti ja vene keelde. Konverentsi osalustasu on seitse eurot ja registreerimine on avatud ürituse kodulehel: www.tedxnarva.ee

Konverents on suunatud nii Ida-Virumaa kohalikele inimestele kui ka meie külalistele. Eesmärgiks on inimesi inspireerida kaasa mõtlema ja tegutsema, jagades nendega vahvaid ideid ning erinevaid võimalusi koostööks.

Lisainfo meie kodulehel www.tedxnarva.ee
Registreeruge ja kohtume TEDxNarva üritusel!

8. oktoobril heisatakse ettevõtjate auks riigilipud

Koalitsioonileppe lubadus seada sisse ettevõtja päev kiideti heaks ning valitsuse korraldusel peab sel päeval, 8. oktoobril heiskama riigilipu.

Ettevõtlusminister Liisa Oviir ütles, et riigilipu heiskamisega tahame juhtida avalikkuse tähelepanu ettevõtlikele inimestele ja ettevõtjate rollile, et ettevõtjaks olemist senisest enam väärtustada.

Kogu info täpsemalt on leitav siit –  http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6045&utm_source=newsletter

Juhtimisalased trendid jõuavad Eesti ettevõtetesse hilinemisega

EASi tellitud uuringust selgus, et Eesti firmade juhtimispraktikad on Lääne ettevõtetega võrreldes maha jäänud, sest Eestisse jõuavad kaasaegsed juhtimisalased trendid 2 – 3 aastase hilinemisega.

EASi juhatuse liikme Indrek Kaju sõnul näitavad uuringu andmed, et Eesti ettevõtete juhtimispraktikad on  mugavustooni pidama jäädud. „Arvestades pideva arenguga Lääne-Euroopa ettevõtetes ja millenniumi põlvkonna muutunud ootustega töökoha ja juhtide suhtes on aeg hakata juhtimispraktikaid ümber kujundama. Eesti ettevõtted peaksid rohkem tähelepanu pöörama rahvusvahelistumisele, ekspordile ja innovatsioonile,“ selgitas Kaju.

Kogu uudis on leitav siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6043&utm_source=newsletter

„Ettevõtlikkus kooli“ viib nädala jooksul kokku tippettevõtjad ja koolinoored

Ettevõtlusnädala jooksul, 5. -9. oktoobrini külastavad kümned Eesti ettevõtjad ja tippjuhid põhikoole, gümnaasiume ja kutsekoole, või võtavad õpilasi vastu oma ettevõttes. Tänase seisuga lööb kaasa üle veerandsaja ettevõtja ja kooli. Koolidel on võimalus veel projektiga huvi korral kaasa tulla.

Kogu ettevõtmise fookuses on tekitada koolinoortes huvi ettevõtlusega tegelemise vastu. Selleks räägivad ühe koolitunni jooksul ettevõtjad noortele oma loo, kuidas neist sai ettevõtja või juht ja, millised on olnud nende olulisemad õppetunnid sellel teel.

Vaata edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6022&utm_source=newsletter

Rootsi investorid on Eestisse panustanud üle nelja miljardi euro

Ettevõtlusminister tänas Laitses toimunud pidulikul üritusel Rootsi investoreid, kes on panustanud Eesti ettevõtluskeskkonna arendamisse ning soodustanud majanduse head käekäiku.

Viimase kahekümne aasta jooksul on Rootsi olnud suurim Eesti välisinvestor. Eesti Panga andmetel on Rootsi investorid investeerinud Eestisse üle nelja miljardi euro. Peamiselt on investeeritud finants- ja tööstussektorisse.

Tänasel Rootsi investorite tänuüritusel tõdeti, et rootslaste ja eestlaste töökultuur on paljuski sarnane ning ühised tegevused on olnud sujuvad ja tulemuslikud. Erinevaid tegevusi ning Rootsi majanduse praegust seisu arvesse võttes tõdeti, et alust on oodata, et koostöö jätkub ja elavneb veelgi.

Loe kogu uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6040&utm_source=newsletter

EAS avanes taotluste vastuvõtu rahvusvaheliste konverentside korraldamiseks Eestis

Rahvusvaheliste konverentside korraldajad saavad alates 17. septembrist esitada taotlusi toetuse saamiseks rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside meetmest. Toetuse taotlemine on jooksev ning taotlusi saab esitada kuni meetme eelarve vahendite lõppemiseni.

Vaata täpsemalt kogu uudist siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6013&utm_source=newsletter

Kutse kandideerima Rootsi Äriauhinnad 2015 konkursil

Sel aastal juba kümnendat korda toimuv ettevõtluskonkurss Rootsi Äriauhind 2015 kutsub kandideerima.  Rootsi Äriauhinda antakse sel aastal välja neljas kategoorias, konkursi kulminatsiooniks on 20.oktoobril Kumus toimuv rahvusvaheline konverents.

Sel aastal anname preemiad välja neljas kategoorias:

 • Parim jätkusuutlikult kasvav ettevõte;
 • Parim sotsiaalselt vastutustundlik projekt;
 •  Aasta noor ettevõtja;
 • Silmapaistev tehnoloogilise innovatsiooni projekt.

Kandideerima on oodatud kõik Eestis tegutsevad ettevõtted, mis on tegutsenud Eestis vähemalt 3 aastat. Kandideerida saab konkursi veebilehel: www.swedishbusinessawards.com kuni 16.septembrini.

Konkurssi korraldavad Rootsi Eksportnõukogu ja Rootsi Suursaatkond. Üritust toetavad Ericsson, kaitsetööstusettevõte Saab, EMT ja Elion, Rootsi Instituut, EAS ja Rootsi Kaubanduskoda.

Visiooniseminar 2015 – koostöö ettevõtete ja kõrgkooli vahel

Iga-aastane ettevõtetele suunatud teadus- ja arendustegevuse seminar toimub 4. november 2015, kell 09.55, Tallinna Tehnikakõrgkooli aulas, Pärnu mnt. 62, Tallinn

Seminarile on oodatud : ettevõtted, kõrgkoolid, partnerid.

Vaata seminari kava ja lisainfot siit – http://www.tktk.ee/visiooniseminar

Üle-eestiline ettevõtlusnädal keskendub sel aastal nutikale ettevõtlusele

Tänavusel ettevõtlusnädalal, mille peateemaks on „Nutikas ettevõtlus“ löövad kaasa kaheksa linna ja üle Eesti toimub ligi 170 üritust.

Käesoleval aastal toimuvad ettevõtlusnädala üritused Tallinnas, Tartus, Pärnus, Narvas, Viljandis, Raplas, Valgas ja Võrus. Nädala eesmärgiks tõsta ühiskonna ettevõtlusaktiivsust ning arendada ettevõtjate teadmisi.

Loe uudist edasi siit – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6008utm_source=newsletter

Vastutustundlik ettevõtlus – kus on kasu?

Vastutustundliku ettevõtluse konverentsi eesmärk on avada ettevõtete ja ettevõtluskeskkonna vastutustundliku ja jätkusuutliku arengu temaatika nii Eesti kui rahvusvahelises kontekstis. Ettekannetes räägivad Eesti juhid vastutustundliku ettevõtluse hetkeolukorrast ja tulevikusuundadest ning oma reaalsetest kogemustest seoses vastutustundliku ettevõtluse, konkurentsivõime suurendamise ning ärikasuga. Konverents toimub 24. septembril Kumu Kunstimuuseumis.

Kogu täpsem info siin – http://www.eas.ee/et/eas/pressikeskus/uudised?option=com_content&view=article&id=6009&utm_source=newsletter