Ida-Viru Ettevõtluskeskus

piirkondlik arengumootor

On avaldatud madala erialase rakendumisega erialad kutseõppes ja selle põhjuste OSKA uuringu tulemused

Vabariigi Valitsus kiitis 2014. aasta veebruaris heaks tööturu vajaduste ja koolituspakkumise paremaks sidumiseks tööturu seire ning prognoosi ja oskuste arendamise koordinatsioonisüsteemi kontseptsiooni. Seda on lühidalt hakatud nimetama OSKA süsteemiks ehk OSKA-ks. OSKA arendamist koordineerib SA Kutsekoda.

Selles uuringuaruandes esitatakse uuringu „Madala erialase rakendumisega erialad kutseõppes ja selle põhjused” tulemused. Uuringu eesmärk oli välja selgitada, mis põhjustel on madala erialase rakendumisega õppekavadel erialane rakendumine madal ning milline õppijate profiil ja sotsiaaldemograafiline/ametialane jaotus neid õppekavasid iseloomustab. Uuringus on eesmärgi saavutamiseks kasutatud nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid uurimismeetodeid. Andmeallikad on teiste seas intervjuud valdkonna ekspertidega, vilistlastega, valdkonna statistika (sh TÖR ja EHIS) ja varem Eestis tehtud uuringud.

Kutsehariduse valdkonna ekspertide kaasabil sõnastati peamised järeldused ja arenguvajadused. Siinses uuringus sõnastatud ettepanekud on aluseks poliitika kujundamiseks, et sihitumalt planeerida koolituspakkumist kutseõppe valdkonnas ja paremini ette valmistada tööturu ootustele vastavate oskustega töötajaid. Kuigi ettepanekud on sõnastatud tegevustena, pole tegu mitte rakenduskavaga, vaid soovitustega, mille põhjal saavad osalised koostada oma tegevusplaani. Ettepanekute täitmist seiratakse ja koos ekspertidega hinnatakse nende täitmist.

Kutsekoda tänab suure panuse eest uuringu juhtrühma liikmeid, intervjueerituid, retsensente jt valdkonna esindajaid, kes on aidanud kaasa uuringuaruande valmimisele.

5. veebruaril said traditsiooniliselt KÜSKilt tunnustuse eelmise aasta parimad vabaühendustele tasuta nõustamisteenust pakkuvad konsultandid ja nende meeskonnad maakondades.

Foto: Evelyn Valtin

Priit Põiklik
7. veebr. 2024

Esmaspäeval, 5. veebruaril said traditsiooniliselt KÜSKilt tunnustuse eelmise aasta parimad vabaühendustele tasuta nõustamisteenust pakkuvad konsultandid ja nende meeskonnad maakondades.

tunnustuse sai Kersti KurvitsJõgevamaa vabaühenduste konsultant.

Nominendid:  Kersti Kurvits ja Kadri Pau (Tartu ja Tartumaa).

Vabaühenduste aasta nõustaja MAK võrgustikus 2023:

tunnustuse sai Kadri Pau (Tartu ja Tartumaa vabaühenduste konsultant)

Nominendid: Anna Heinsoo (Tallinn ja Harjumaa venekeelsete vabaühenduste konsultant), Nadežda Morozova (Ida-Virumaa) ja Kadri Pau.

Kodanikuühiskonna aasta edendaja MAK võrgustikus 2023:

Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Suur tänu kõikidele vabaühenduste konsultantidele maakondades, kes on aasta jooksul teinud head tööd, panustanud kodanikuühiskonna arendamisse ja kelle tasuta nõustamisteenus vabaühendustele väga vajalik ja kasulik on!

Infokiri 02/2024

Euroopa Liidu Eesti EL välispiiri programmi projekti „Ida-Viru tourism“ toel valmis Ida-Virumaal 5 uut marsruuti soomlastele

Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös turismiklastriga viis Euroopa Liidu Eesti EL välispiiri programmi toel ellu mahuka tootearndus ja turundusprojekti. Projekti tulemusel valmis 5 uut turismimarsruuti soomlastele, toimus 4 kampaaniat ning õpiti soome keelt, kultuuri ja Pärnu eduvalemit soomlaste meelitamisel Pärnusse.

Ida-Virumaa on viimaste aastate kobarkriisis kõige enam pihta saanud turismisihtkoht Eestis. Kriis kestab, sest sõja tõttu ei taastu enam Vene turism (25% majutatud turistidest 2019). Seetõttu on ülioluline tõmmata piirkonda uusi turiste Soomest ja Lätist. Siin tuli ca 235 tuhande euroga appi Euroopa Liidu Eesti EL välispiiri programm.

Soome on Ida-Viru jaoks uudne turg, selle osakaal on olnud vaid 5% maakonna ööbimistest ning kogemust napib. 2022.aastal viidi EL PATEE programmi toel ning BluRay OÜ ja Pärnu Kolledžiga koostöös läbi põhjalik uuring, mis tõi välja esmased vajalikud tegevused Soome suunal. Neist 1 peamisi oli näidismarsruutide loomine põhisegmentidele: kuluurihuvilisele, loodusenautijale ja karavanituristile. Marsruudid aitavad avastada uut ja võõrast piirkonda, sest nii on lihtne leida atraktiivseimad paigad millest alustada. Projekti „Ida-Viru tourism“ tulemusel valmisidki sellised näidismarsruudid kultuurihuvilisele, loodusehuvilisele, karavaanerile (2 tk- 1 maakonna põhja ja 1 lõuna piiskonnas) ning lisaks veel Vana Narva audiogiid koostöös endise linnapea Katri Raikiga.

Projekti tugi võimaldas kaasta maruutide loomisess esmaklassilise kompetentsi nii Eestist kui Soomest. Kultuurimarsruut sai loodud Tapio Mäkeläise abil. Tapio on kirjutanud soomlastele enim Eesti reisikirju. Looduse maruut sai loodud koos Eesti Matkajate liidu presidendi Ingrid Kuliginaga, kes on ühtlasi Alutaguse Matkaklubi eestvedaja. Karavaanerite marsruudid lõi taas soomlane, Eesti-Soome asjatundja Mikko Savikko. Ning Vana Narva tekstid valmisid Katri Raiki sulest. Lisaks said marsruudid ka soomaste poolt testitud ning seejärel vastavalt testimisele täiendatud. Loodusmarsruuti käis testimas pere koeraga, kultuuri ja karavanimarsruuti aga Soome suurima ja vanima estofiilide seltsi Tugals Seura juht Jaana Vasama. Testist selgus nt. et esialgselt ühe tervikuna plaanitud karavanimarsruut on mõttekas jagada põhja ja lõuna marsruudiks ja et Toila spaa Männisalu Kämping on parim algus kust maakonda karavaniga avastama asuda.

Tootearenduse tegevuse all toimus ka soome keele ja kultuuri koolitus. Ida-Viru ammune toetaja ja Soome asjatundja Pekka Linnainen viis maakonna soomekeelsetele giididele läbi Soome – Ida-Virumaa seoseid käsitleva koolitusreisi ning lõi samal teemal sisuka kooolitusvideo .

Lisaks uutele marsruutidele viidi läbi 4 kampaaniat- 2 Eestis (Parim Uus Seiklus, Maitseseiklus) ning 1 Maitseseikluse kampaania Soomes ja üldkampaania Lätist. Kampaanialehed said kokku ca 30 tuh vaatamist. Levi sotsiaalmeedias oli muljetavaldav: Facebooki eesti-, vene- ja soomekeelne leht said kokku 3,4 miljonid reachi.

Projekti viis ellu Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös Ida-Viru turismiklastri partneritega. See toimus juulist detsembrini 2023.a. Rahaline maht oli ligi 235 tuhat eurot. Projekt oli väga mahukas ja intensiivne, töötas 4-liikmeline meeskond ning selle tulemusel õnnestus Ida-Virumaale kaasata päris oma Soome turu juht Mikko Virta, kes jätkab tööd Ida-Virumaa heaks ka edaspidi. Soome turu juht on olemas veel vaid Tallinnal.

Ida-Viru turismiklaster koondab piirkonna turismisektori aktiivseid ja missioonitundelisi teenusepakkujad ja sinna kuuluvad kõik maakonna omavalitsused. Klaster tegutseb juba 14 aastat. Klastrit koordineerib Ida-Viru Ettevõtluskeskus (maakondlik arenduskeskus). Klaster on avatud võrgustik ja kõik huvilised on oodatud liituma.

 

Projektiinfo:

Nimi „Ida-Viru turism“

Kaasrahastajad: Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrument ja Ida-Viru turismiklaster

Aeg: 01.07.-31.12.2023.

Lisainfo:

projektijuht ja Ida-Viru turismikoordinaator

Kadri Jalonen

Turismikoordinaator

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng
Fin

Kutsume veebiseminarile „Kuidas saaks kogukonnaenergeetika Eestis jalad alla?“

Hea tulevikuhuviline!

Oled oodatud Arenguseire Keskuse veebiseminarile „Kuidas saaks kogukonnaenergeetika Eestis jalad alla?“, mis toimub 6. veebruaril 2024 kell 11.00−12.15 Zoomis. Osalemislingi saamiseks registreeri end palun ürituse veebilehel:
https://arenguseire.ee/uritused/veebiseminar-kuidas-saaks-kogukonnaenergeetika-eestis-jalad-alla/

Eesti energiasüsteem on muutuste tuules – üha enam on seni vaid elektrit tarbinud majapidamistel võimalus ise elektrit toota. Muutuse tagant tõukajaks on paljuski olnud taskukohaseks muutunud päikesepaneelid, aga ka inimeste endi soov olla vähem sõltuv nii muutuvatest elektrihindadest kui ka võrguühendusest. Tootvad elektrienergia tarbijad saavad tegutseda individuaalselt või kollektiivselt, näiteks koondudes energiaühistutesse. Kuigi energiaühistutel on Eestis juba pikk ajalugu, on need praegu siiski vähelevinud.

Seminari käigus püüamegi sügavamalt mõista, miks Eesti, hoolimata esialgsest huvist, on jäänud teistele energiakoostööd edendavatele riikidele, eriti Taanile, alla. Miks vaid vähesed energiaühistute algatused on jõudnud eduni ning miks need ei ole levinud üle riigi? Uurime võimalikke põhjuseid nagu õiguslikud ja majanduslikud barjäärid, teadlikkuse puudumine ja koostööraskused. Arutame, kas ja kuidas peaks riiklik poliitika ja regulatsioonid soodustama energiaühistute tekkimist ja arengut Eestis. Samuti vaatame, millised head praktikad ja õppetunnid võiksime teiste riikide kogemusest ammutada.

Seminaril arutavad:
Nele Ivask, Tartu Regiooni Energiaagentuuri juhatuse liige
Ingrid Nielsen, Eestimaa Looduse Fondi taastuvenergeetika huvikaitse ekspert
Tarmo Tamm, Riigikogu liige (Eesti 200)
Anti Haugas, Riigikogu liige (Eesti Reformierakond)
Irje Möldre, Kliimaministeerium

Arutelu juhib Arenguseire Keskuse ekspert Märt Masso.

 

 

22. jaanuarist on võimalik saada toetust kaubamärkide, disainilahenduste, patentide ja taimesortide kaitsmiseks.

SME Fund 2024: toetusfond ettevõtte intellektuaalomandi kaitsmiseks 

VKEde fond on Euroopa Komisjoni ja EUIPO ühisrahastu, mis pakub Eesti ettevõtetele oma intellektuaalomandi (IO) kaitsmiseks rahalist toetust. 22. jaanuarist on võimalik saada toetust kaubamärkide, disainilahenduste, patentide ja taimesortide kaitsmiseks. Uudisena pakub VKEde fond IP Scan teenust, mis aitab saada selgust, millist IOd ettevõttel üldse on ja kuidas seda kaitsta ning IP Scan Enforcement teenust, mis pakub nõu õiguste jõustamisega seotud küsimustes.

Milliseid tegevusi toetatakse?

Fonditoetuste tabel

VAUTŠER 1: IP Scan ja IP Scan Enforcement

IP Scan teenus pakub ettevõtjatele võimalust kindlaks teha, millist IOd neil ettevõttes on, kuidas seda kaitsta ning mil moel see võiks toetada nende äri kasvu.

Teenuse raames peab ettevõte esmalt täitma lühikese küsimustiku. Seejärel viib ekspert ettevõtte esindajaga läbi intervjuu, milles tutvub ettevõtte ärimudeli ja toodete-teenuste portfelliga ning teeb kindlaks millist IOd ettevõttes on. Selle põhjal valmib aruanne, milles ekspert annab soovitusi IO kaitsmiseks ja IO strateegia koostamiseks.

Valides IP Scan teenuse, saab ettevõtja muuhulgas teada:

 • millist IOd ettevõttes üldse leidub ja kuidas seda kaitsta;
 • kuidas vältida IO-konflikte konkurentide ja koostööpartneritega;
 • kuidas panna IO äri kasvu toetama (näiteks litsentseerimine, partnerlussuhete jm abil).

Tähele tuleb siiski panna, et tegemist ei ole õigusabiteenusega – teenus ei hõlma õiguskaitsetaotluste esitamist ega IO strateegia dokumendi koostamist.

Teenuse hind Eestis on 800 eurot (ilma käibemaksuta), millest hüvitatakse 90% ehk 720 eurot. Käibemaksu seejuures ei hüvitata. Teenust osutavad patendivolinikud ja teenuse saamiseks tuleb esmalt ühendust võtta e-posti aadressil smefund@epa.ee.Tähele tuleb panna, et teenust hakatakse osutama 29. veebruarist!

 

IP Scan Enforcement teenus on mõeldud ettevõtetele, kes vajavad nõu IO jõustamise küsimustes. Teenus on vajalik olukorras, kus  ettevõttel on tekkinud IO õiguste rikkumisega seonduv konflikt või on oht selle tekkeks, näiteks juhul kui:

 • ettevõte avastab, et tema IO õigusi rikutakse;
 • ettevõtet ennast süüdistatakse õiguste rikkumises (nt ettevõte on saanud hoiatuskirja).

Teenuse raames peab ettevõte esmalt täitma lühikese küsimustiku. Seejärel viib ekspert ettevõtte esindajaga läbi intervjuu, milles analüüsib IO-õigustega seonduvat olukorda, kasutusel olevaid meetmeid ja võimalikke riske. Selle põhjal valmib aruanne, milles ekspert jagab tegevussoovitusi olemasolevate probleemide lahendamiseks ja konfliktide vältimiseks tulevikus.

Valides IP Scan Enforcement teenuse, saab ettevõtja muuhulgas teada:

 • mida teha, kui keegi rikub tema õigusi;
 • kuidas hoiduda teiste õiguste rikkumisest ja käituda vaidluste korral;
 • kuidas jälgida turgu, et avastada rikkumisi;

Tähele tuleb siiski panna, et tegemist ei ole õigusabiteenusega – ekspert ei koosta hoiatuskirju ega algata kohtumenetlust, samuti ei vii läbi monitooringut.

Teenuse hind Eestis on 800 eurot (ilma käibemaksuta), millest hüvitatakse 90% ehk 720 eurot. Käibemaksu seejuures ei hüvitata. Teenust osutavad patendivolinikud ja teenuse saamiseks tuleb esmalt ühendust võtta e-posti aadressil smefund@epa.ee.

 

VAUTŠER 2: kaubamärgid ja disainid

Toetatakse järgmisi tegevusi:

 • kaubamärgi ja/või disainilahenduse kaitsmine riigisiseselt EL-i liikmesriigis (nt Eestis, Saksamaal jne), teatud regioonis (nt Beneluxi riigid) või EUIPO kaudu EL-is tervikuna;
 • kaubamärgi ja/või disainilahenduse kaitsmine väljaspool EL-i WIPO vahendusel.

Esimese tegevuse puhul hüvitatakse 75% kuludest, teise puhul 50% kuludest. Vautšeri koguväärtus on 1000 eurot.

 

VAUTŠER 3: patendid

Toetatakse järgmisi tegevusi:

 • patendi taotlemine riigisiseselt (mistahes EL-i liikmesriigis);
 • tasuline tehnika taseme otsing, mida saab tellida nt Patendiametist;
 • Euroopa patendi taotlemine EPO kaudu;
 • õigusabikulud Euroopa patenditaotluse koostamise ja esitamist eest.

Kolme esimese tegevuse puhul hüvitatakse 75% ja neljanda tegevuse puhul 50% kuludest. Vautšeri koguväärtus on 3500 eurot.

NB! Patendivautšer ei laiene leiutise kaitsmisele kasuliku mudeliga.

 

VAUTŠER 4: sordikaitse

Toetatakse taimesortide kaitsmist Euroopa Liidus. Sordikaitse, mis kehtib kõigis liikmesriikides, annab Ühenduse Sordiamet. Hüvitatakse taotluse esitamise ja ekspertiisilõivud ning seda 75% ulatuses. Vautšeri koguväärtus on 1500 eurot.

 

Kuidas toetust taotleda?

SAMM 1: Loo konto ja täida toetustaotluse vorm

Toetustaotluse esitamiseks loo konto VKEde fondi veebilehel ja täida toetustaotluse vorm.

 

SAMM 2: Oota ära toetusotsus ja vautšerid ja esita taotlus või võta ühendust eksperdiga

Kui sinu toetustaotlus on heaks kiidetud, saadetakse sulle toetuse määramise teatis ja vautšerid. Alles seejärel esita kaubamärgi-, disaini-, patendi- või sordikaitse taotlus või võta ühendust meelepärase eksperdiga IP Scan ja IP Scan Enforcement teenuste tellimiseks.

 

SAMM 3: Täida hüvitisvorm

Et hüvitist saada, täida pärast riigilõivude või eksperdile tasumist oma VKEde fondi konto all hüvitisvorm.

Kes saavad toetust taotleda?

Toetust saavad taotleda kõik EL-i territooriumil asutatud ettevõtted, kellel on vähem kui 250 töötajat ja kelle aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot. Toetustaotluse ja hüvitistaotluse võib esitada nii ettevõte ise kui ka teda esindav patendivolinik.

Kust leida täpsemat infot?

Täpsemat teavet VKEde fondi ja toetuse tingimuste kohta leiab EUIPO veebilehelt. Lisaküsimuste korral saab abi EUIPO teabekeskusest ja Patendiametist telefonil 627 7918 või e-posti aadressil triin.urviste@epa.ee.

Toetusmeetmete infotunnid tõmbasid ettevõtjate tähelepanu üle kogu maakonna.

Foto: Ida-Viru Ettevõtluskeskus

Ida-Viru Ettevõtluskeskus tänab Kohla-Järve ja Narva linnavalitsust infotundide läbiviimiseks võimaldatud ruumide eest.

Julgustame kõiki ettevõtteid pöörduma Ida-Viru Ettevõtluskeskuse ettevõtluskonsultantide poole täiendavate konsultatsioonide saamiseks!

Tule tasuta nõustamisele!

Evelin Saarmets

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Tule tasuta nõustamisele!

Anton Pratkunas

Ettevõtluskonsultant (Narva)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Tule tasuta nõustamisele!

Jefim Aljoškin

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Loos Ida-Viru õpilas- ja minifirmadele!

LOOS Ida-Viru õpilas- ja minifirmadele!

Kõikidel Ida-Viru maakonnas registreeritud õpilas- ja minifirmadel on võimalik väga lihtsate tingimuste täitmisel osaleda loosis, mille käigus on võimalik võita oma meeskonnale lauamäng Monopoly Reis: Maailma avastusretk!

Tingimused loosis osalemiseks on järgmised:

👉Sinu õpilas- või minifirma on Junior Achievementis ametlikult registreeritud!

👉Sinu õpilas- või minifirma on täitnud lingil asuva küsimustiku: https://docs.google.com/…/1FAIpQLSed_545ew…/viewform…

👉Sinu õpilas- või minifirma tooted/teenused ja nende hinnad on internetiavarustes (sotsiaalmeedialehtedel või ÕF/MF kodulehel) nähtavad ja avalikud.

Loosimine toimub 1.veebruaril!

Lisainfo:

Hariduskopteri ettevõtlikkuse haldja

Iti-Jantra Metsamaa

Noorte ettevõtlikkuse konsultant, Haridusklastri projektijuht

Konsultatsiooni keel
Est
Eng

Pilootprojekti tulemusena on käivitatud valikaine “Mina ja tööle?” kolmes Ida-Virumaa koolis

Start on antud!

23.01.2024  kogunesid uue valikaine “Mina ja tööle?!” 3 pilootkooli – Kohtla-Järve Slaavi Põhikool, Sillamäe Gümnaasium ja Jõhvi Gümnaasium – Jõhvi Kontserdimajas.

Noored said valikainest rohkem aimu ja läbisid juba esimese tunni persoonibrändist, mida andis särav ja inspireeriv Signe Ventsel.

Projekti rahastab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium läbi Euroopa Sotsiaalfondi.

Lisainfo valminud valikainest:

Projektijuht

Kristi Krilovs

Haridusklastri projektijuht

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Hariduskopteri facebook:

Veebipõhine infotund Õiglase ülemineku ettevõtlusmeetmete kohta

Registreeru veebipõhilisele Õiglase ülemineku ettevõtlusmeetmete infotunnile mis toimub 25. jaanuaril 2024 Zoomis

Registreerumine: Infotund Õiglase ülemineku ettevõtlusmeetmete kohta – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

Registreeru veebiseminarile “Kaubamärk – sinu brändistrateegia võti”

07. veebruar 2024

 • 10.00-11.50
 • Teams

Veebiseminar “Kaubamärk – sinu brändistrateegia võti”

Kas teadsid, et su brändistrateegia edu sõltub suuresti sinu kaubamärgist? Just kaubamärk on see, mis aitab sul konkurentidest turul eristuda ja tuua tarbija üha uuesti sinu kaupa või teenust ostma. Tugev kaubamärk on eristuv ja meeldejääv ning selle valik nõuab hoolikat eeltööd. Kui sa ei soovi, et pahatahtlikud konkurendid kopeerivad sinu kaubamärki ja lõikavad kasu su brändi tuntuselt, peaksid juba varakult mõtlema oma kaubamärgi registreerimisele.

Seminar on tasuta.

Seminaril saad teada:

 • mis eeliseid kaubamärgi kaitsmine sinu ärile annab;
 • kuidas valida tugevat kaubamärki;
 • kuidas oma kaubamärki Eestis ja välisriikides kaitsta;
 • kust saada rahalist toetust oma kaubamärgi registreerimiseks;
 • millised on kaubamärgiomaniku õigused ja kohustused ning
 • kuidas toimida kui turule ilmub sarnast kaubamärki kasutav konkurent

Seminar toimub Teamsis, osalemise link saadetakse päev enne seminari.

Seminari kava

10.00–10.40 Kuidas valida tugevat kaubamärki ja see enda heaks tööle panna?
Mari-Epp Tirkkonen, kaubamärgiosakonna peaekspert, Patendiamet
10.40–10.50 Küsimused ja vastused
10.50–11.35 Millele tähelepanu pöörata enne ja pärast kaubamärgi registreerimist?
Liina Jents, patendivolinik, advokaadibüroo COBALT
11.35–11.50 Küsimused ja vastused

Registreeru: Veebiseminar “Kaubamärk – sinu brändistrateegia võti” | Patendiamet (epa.ee)

Lisainformatsioon e-posti aadressil seminarid@epa.ee või telefonil 627 7918.

HARNO tasuta infoturbe koolitused väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidele

Esimene grupp

Asukoht: Tallinn
Kuupäevad: 20. veebruar ja 12. märts

REGISTREERU KOOLITUSELE

Teine grupp

Asukoht: Tallinn
Kuupäevad: 22. veebruar ja 14. märts

REGISTREERU KOOLITUSELE

Kolmas grupp

Asukoht: Tartu
Kuupäevad: 27. veebruar ja 20. märts

REGISTREERU KOOLITUSELE

2024. aasta veebruaris korraldab Haridus- ja Noorteamet tasuta infoturbe koolituse, mille eesmärk on anda ettevõtte juhtidele ülevaade infoturvalisuse põhimõtetest, riskidest ning praktilistest meetmetest, et tagada ettevõtte andmete kaitse. Osalema on oodatud eelkõige väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete tipp- ja keskastmejuhid, kes soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi ettevõtte infoturbes tervikuna. 

 

2022. aasta lõpus kehtestas valitsus Eesti infoturbestandardi (E-ITS), mis aitab juhtida riske ja kaitsta infosüsteeme ning see tõstab omakorda vajadust juhtida ettevõtte infoturvet varasemast teadlikumalt. 

Koolitust viivad läbi advokaadibüroo NordX Legal tehnoloogia- ja andmekaitseadvokaat Risto Hübner, SK ID Solutionsi tegevjuht Kalev Pihl, ettevõtte FocusIT tegevjuht Doris Matteus ja infoturbe audiitor Jaan Oruaas. Koolitusel jagab Telia kogemust ettevõtte riskijuht Andreas Meister ning kasulikke praktikaid Riigi Infosüsteemide Amet.     

 

Õpe toimub kahel mittejärjestikusel päeval ning osaleda on võimalik nii Tallinnas kui Tartus. Koolituse läbinule väljastab Haridus- ja Noorteamet tõendava tunnistuse. Ühest ettevõttest on oodatud osalema mitu juhti. 

 

Loe lähemalt ja registreeru https://harno.ee/vaike-ja-keskmiste-ettevotete-juhtidele-suunatud-infoturbe-koolitus  

 

Ettevõtluse Sõber 2023 – 30 aastat tagasi esmakordselt toimunud EVEA konkurss on taas alanud!

allikas:

 

2023 oli raske aasta paljudele Eesti ettevõtjatele: jätkuv Venemaa sõda Ukrainas on kahandanud nii väliskapitali kui välisturistide voogu Eestisse; uus valitsus on üllatanud massilise maksutõusuga keset majanduslangust; inflatsioon ja laenuintresside ning tööjõukulude kiire tõus…. Kas selle taustal tehti ka ettevõtlust toetavaid otsuseid? Kas keegi poliitika või ühiskonnaelu tegelastest on aidanud ettevõtjail ellu jääda ja isegi kasvada? Kas Eesti ettevõtjatel oli möödunud aastal sõpru?

Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon (EVEA) ei väsi otsimast ja tunnustamast ettevõtluse sõpru. Alanud on 2023.aasta kandidaatide esitamine!

Tiitel antakse organisatsioonile või eraisikust riigi-, ühiskonna- või poliitikategelasele väljapaistvate saavutuste ja teenete eest eraettevõtluse, ja eriti väikeettevõtluse edendamisel.

Kandidaatide esitamise õigus on kõigil Eestis registreeritud ettevõtetel ja nende juhtidel! Samuti saavad oma tiitlikandidaadi üles seada Eestis tegutsevad ettevõtjate esindusorganisatsioonid ja EVEA.

Kandidatuuri ülesseadmisel peab põhjendama, milliste teenete ja saavutuste eest on vastav isik või organisatsioon aunimetuse “Ettevõtluse Sõber” saamiseks esitatud.

Kandidaadid palume esitada hiljemalt 2. veebruariks 2024.a, aadressile: evea@evea.ee.

„Ettevõtluse Sõbra“ tiitli statuudiga saab tutvuda siin:    https://evea.ee/evea-ettevotluse-sobra-nimetamise-statuut/

“Ettevõtluse Sõber” tiitli valivad Eesti ettevõtjad Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsiooni algatusel juba alates 1993. aastast.   Kolme aastakümne jooksul on austava nimetuse pälvinud suur hulk väärikaid Eesti majanduselu mõjutajaid, nii isikud kui organisatsioonid.

2022.aasta “Ettevõtluse Sõber” tiitli pälvis Riigikontroll panuse eest õiglasema ja ettevõtjasõbralikuma majanduskeskkonna loomisel.

Riigikontrolör Janar Holm:

„Olen tänulik tunnustuse eest Riigikontrolli tööle. Riigikontrolli tööks on jälgida maksumaksja raha kasutamist, kuid ühiskonnal on oluline meeles pidada, et maksutulu riigieelarvesse tekib olulises osas läbi ettevõtluse, läbi selle, et keegi paneb mängu oma aja, tervise ja raha püüdluses tuua turule uusi kaupu ja teenuseid.

Ettevõtjad on viimaste aastate erinevates kriisides olnud kaasamõtlejateks, kuidas üht või teist riiklikku küsimust paremini lahendada. Leian, et riigiasutused peaks ettevõtjate ettepanekuid mitte pelgalt ära kuulama, vaid ka rohkem rakendama.”

Varasematel aastatel on “Ettevõtluse Sõber” tunnustuse saanud Raivo Vare, Maakondlike Arenduskeskuste võrgustik, EV100 juhtrühm ja korraldustoimkond, Maksumaksjate Liidu juht Lasse Lehis, presidendid Lennart Meri ja Toomas Hendrik Ilves, Eesti Panga president Siim Kallas, majandusministrid Toomas Sildmäe, Liina Tõnisson ja Juhan Parts, justiitsminister Rein Lang, ajakirjanikud Igor Rõtov ja Avo Kokk ja mitmed teised avalikku elu tegelased ja institutsioonid.

 

Üleskutse kõigile ettevõtetele – esitage oma kandidaadid!

 

Kontakt:

Marina Kaas, EVEA asepresident

E-post: marina@evea.ee

Telefon: 50 21 484

 

Läheneb kandideerimistähtaeg Balti-Ameerika Vabaduse Fondi Dialoogiprogrammi kuni 15.01.2024!

Läheneb kandideerimistähtaeg Balti-Ameerika Vabaduse Fondi Dialoogiprogrammi!

 

15.01.2024 on viimane päev kandideerida BAFF Dialoogiprogrammi, mis võimaldab kutsuda USA-st esineja Eestisse oma üritusele esinema.

Kandideerida saavad avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonid, mis soovivad kutsuda neile olulistel teemadel oma ala eksperte, spetsialiste USA-st Eestisse esinema. Toetus, kuni 10 000 dollarit, on mõeldud esineja logistiliste kulude katmiseks (lennupiletid, majutus ja toitlustus, kohalik transport jmt) ja selle abil saab esineja kutsuda esinema konverentsile, seminarile või muule korraldatavale üritusele.

 

Aastate jooksul on programmi abil toetust saanud üle 100 väga erineva fookusega organisatsiooni nagu Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Politsei- ja Piirivalveamet, Noored Kooli, Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus, PÖFF, Tallinn Music Week, AmCham Estonia, Junior Achievement, PARE, Let’s Do it, World! ja paljud teised Eesti, Läti, Leedu organisatsioonid.

 

Lisainfo programmi ja seni toetatud organisatsioonide kohta:

https://www.balticamericanfreedomfoundation.org/programs/baltic-american-dialogue-program

 

Tähtaeg dialoogiprogrammi kandideerimiseks: 15.01.2024

 

Lisainfo:

EEVA KAUBA // CIEE

Baltic – American Freedom Foundation

──────────────────────────

Workland office

Pärnu mnt 12, Tallinn, Estonia

Mobile: +372 55528323

Email: ekauba@ciee.org

Web: www.BalticAmericanFreedomFoundation.org

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja maakonnaleht Põhjarannik ootavad ettepanekuid Aasta Tegija 2023 tiitli andmiseks.

Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja maakonnaleht Põhjarannik ootavad ettepanekuid Aasta Tegija 2023 tiitli andmiseks.

Aasta Tegija 2023 võib olla üksikisik või ka rühm tegijaid, kelle 2023.

aasta jooksul tehtud tegu on jätnud positiivse jälje Ida-Virumaa käekäigule.

Tegevusvaldkonnad pole piiratud – kandidaate võib esitada kultuuri-, sotsiaal-, majandus- jm valdkonnast. Tähtis on vaid see, et tegija tehtud teod on tunnustuse väärilised.

Kõigil inimestel, asutustel ja kollektiividel on võimalus esitada kandidaate tiitli saamiseks kuni 6. veebruarini 2024.

Statuudi ja ettepanekuvormi leiate https://ivol.kovtp.ee/aasta-tegija-statuut

Ettepanekud palume saata e-postiga ivol@ivol.ee „Aasta Tegija 2023“.

Tallinna Ettevõtluskeskus jätkab ka sel aastal tasuta Akadeemiate veebiseminaride sarjas ettevõtjatele infot ja inspiratsiooni pakkumist koostööks ülikoolidega.

Tallinna Ettevõtluskeskus jätkab ka sel aastal tasuta Akadeemiate veebiseminaride sarjas ettevõtjatele infot ja inspiratsiooni pakkumist koostööks ülikoolidega.
⚫️9.jaanuaril seminar kohapeal Tartu Ülikooli Tallinna esinduses “Võrdse kohtlemise keerdkäigud praktikas”, Seminari viib läbi Liisa-Ly Pakosta, kes on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna doktorant ja riigikogu õiguskomisjoni liige. Ta on töötanud nii soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinikuna kui ka juhtinud aktsiaseltsi. Lisaks on tal juhtimiskogemus mitmest avaliku sektori organisatsioonist.
⚫️18.jaanuaril seminar kohapeal TalTech Mektory Innovation HUb´is “Millist kasu võiks tuua personalianalüütika juhile? ”
seminari viib läbi Maarit Vabrit-Raadla, Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonna ärikorralduse instituudi lektor, ettevõtja ja SinuLab.com asutaja. Maarit on tegutsenud juhtide koolitajana ning olnud personalipartneriks erinevates ettevõtetes alates 1990-ndate lõpust.

Jõhvi filmikompleksi ehitus algab 2024. aastal

Foto: eskiis
Plaan, et Jõhvist saab rahvusvaheline filmilinn, võtab jumet: rahastus on olemas ja eelprojekteerimine lõpusirgel.
Tallinna-Narva maantee lähedale rajatav filmikompleks hakkab laiuma umbes 7000 ruutmeetril. Jõhvi kavandatud kaks stuudiot vastaksid oma mõõtmetelt ja lahenduselt filmitööstuse vajadustele. Ühes stuudios oleks võimalik peale filmitegemise korraldada kontserte, konverentse jms. Stuudiote juurde tuleb digi- ja multimeedia inkubaator. 

Tallinna-Narva maantee äärde kerkib kaks filmistuudiot koos digi- ja multimeedia inkubaatoriga. Kompleks sihib rahvusvahelisi filmitegijaid ja pakub atraktiivseid töökohti nii oma inimestele kui ka mujalt tulnutele.

Peamine eesmärk on uue majanduse töökohtade loomine noortele, selgitas SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur (IVIA) juhatuse liige Teet Kuusmik.

loe edasi…

AIRE KLUBI #20: Töösustuse digitaliseerimine vajab juurde ka küberturvet

16 jaanuar, 15:00 – 18:30

AIRE KLUBI #20

Kuna kogemustest õpime kõige paremini, on seekordne klubiüritus ühendatud ettevõtte külastusega. Kutsume tööstuse- ja digitaliseerimise huvilisi seekordse AIRE klubi raames külla Tammeri metallitööstusesse, kus saab rohkem aimu kahel tööstusele olulisel teemal: digitaliseerimine ja küberturvalisus.

 “Võib ütelda, et digitaliseerimine mõjutab Tammeris kõiki protsesse – meie kasvanud tootmismahtude juures ei ole ilma digitaliseerimiseta võimalik igapäevaselt toime tulla. Mida rohkem aga ollakse sõltuv digimaailmast, seda suuremaks kasvavad otsesed riskid, mistõttu on ettevõttes kriitilise tähtsusega õigeaegne ja pädev küberohtude hindamine ning piisava küberturvalisuse tagamine.” – Indrek Kink, Tammeri IT-juht

 

Kell 15 avaneb unikaalne võimalus külastada Tammeri metallitööstust, kus tootmise telgitaguseid tutvustab Tammeri juhatuse liige.

Tammer on enam kui 200 töötajaga ligi 30 aastase ajalooga Baltikumi suurim metalluste tootja.

14 000m² tootmispinnal valmistatakse aastas üle 40 000 projektipõhise avatäite ja eksport moodustab enam kui 80% toodangust.

Digitaliseerimisse ja automatiseerimisse on Tammeris tublisti panustatud ja mitmed inimestega mehitatud protsessid on juba asendanud robootikaga: mida ja kuidas täpsemalt, on võimalik oma silmaga näha juba tootmistuuril.

Endiselt on jäänud veel ka palju ideid ja mõtteid, milliseid töölõike soovitakse veelgi automatiseerida ning mille suunas iga-aastaselt üha enam liigutakse. Tähelepanu väärib ka fakt, et Tammer on viimase 10 aastaga olnud järjepidevalt kasvulainel, kasvades ca 10 miljonilise käibega ettevõttest rohkem kui 30 miljonilise käibenumbrini.

 

Kell 16 jätkame AIRE klubi programmiga, mis seekord keskendub küberturvalisuse küsimustele. Miks me pühendame seekordse AIRE klubi just küberturvalisusele? ITL-i andmetel on viimaste aastate jooksul Eestis toimunud üle 50 lunavara intsidendi, mis on toonud ettevõtetele märkimisväärseid kahjusid.

Lunavararünnakud kujutavad endast olulist ja üha suuremat ohtu ka tööstusettevõtetele.

Küberkurjategijad võivad krüpteerida ettevõtte olulised failid, ERP süsteemid ja nõuda nende vabastamise eest tasu. See võib põhjustada tööseisakuid, andmete kadumist, rahalist kahju ja halvemal juhul isegi ettevõtte pankroti.

 

Tänasel asjade interneti ajastul on suurem osas tööstuse seadmeid  võrgus ja kui need pole teadlikult turvatud, võivad kutsumata külalised pääseda seadmete juhtimissüsteemidele juurde, mis võib kaasa tuua tootmisprotsesside saboteerimise, tundlikku teabe edastamise, tootmisprotsesside, disainilahenduste või intellektuaalomandi varguse.

 

Kaks hiljutist uuringut (Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) ja Statistikaamet) näitavad, et Eesti väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKEd) pööravad küberturvalisusele oluliselt vähem tähelepanu kui suurfirmad ning võivad seetõttu kergemini langeda küberrünnete ohvriks.

 

AIRE klubis jagavad tööstusettevõtted ja eksperdid oma kogemuslugusid ja  praktilisi näiteid, kuidas tööstusettevõtted saaksid küberohtudele kindlamalt vastu seista.

 

•            Kuidas hinnata ning leida tasakaalupunkti küberturvalisuse ja äri paindlikkuse vahel?

•            Kuidas riske mitte alahinnata, aga samas vältida ka töötajate liigset ebamugavust kõiki süsteeme „üleliigselt kaitstes“?

•            Kuidas leida tööstusettevõttele sobilik küberkaitse, mis vastab ettevõtte protsesside riskitasemele ja selle valiku tegemise väljakutsed?

•            Keda võtta appi, kui oma teadmistest napib?

•            Milliseid toetusmeetmeid on võimalik kasutada ettevõtte küberturvalisuse taseme tõstmiseks?

 

 AIRE klubi #20 programm:

 15:00 Tammeri tehase tuur

16:15 AIRE klubi avasõnad

16:20-16:30  Põnev sissevaade Tammeri metallitööstuse tegemistesse

16:30-17:00 Paneelvestlus: “Küberturvalisuse tagamine tööstusettevõttes” – Puitmajatehase EstHus juhatuse liige, Diana Sosnovski,  Lean Digital äriarhitekt, Aleksandr Miina, Metallitööstusettevõtte Tammer IT-juht, Indrek Kink, OIXIO juhtiv turbeaudiitor ja turvainsener, Livio Nimmer.

Modereerib Aleksandr Miina.

 

17:00-17:10- Ettevõtetele suunatud “Küberpöörde” toetuse meede ja RIA ülevaade küberturbe teemal. Seiko Kukk ja Kaisa Vooremäe, Riigi Infosüsteemida Amet

17:10-17:20- EASi ja KredExi ühendasutuse ettekanne. (Teema täpsustub).

17:20-17:25 Päeva kokkuvõte

 

17:25-18:30 Võrgustumine ja suupisted.

 

 Üritust aitavad kaaskorraldada ITL jaEASi ja KredExi ühendasutus.

 

Üritus on tasuta, aga vajalik on eelregistreerimine. Registreerimisvormi leiate siit lehelt.

Kohtade arv on piiratud!

 

AIRE klubis

🚀 Tekivad uued ideed ja teadmised: avasta digitaliseerimise ja küberturvalisuse praktilised kasutusvõimalused tööstuses, koosta rakendamisplaan ja jõua õige rahastusallikani.

💡 Kuuled praktilisi näpunäiteid ja kogemuslugusid: kuuled ekspertidelt ja ettevõtjatelt, kuidas nemad on tootmist kaasajastanud, mis on olnud õppetunnid ja millised on olnud tulemused.

🔗 Laieneb võrgustik ja saad vajalikke kontakte: loo kontakt tehnoloogia- ja tööstusvaldkonna ekspertidega, kelle toel võid jõuda eduka tulevikukoostööni.

🤖 Vajalik info AIRE keskuse teenustest ja tulevikutegemistest: saad teada, kuidas AIRE keskus näeb tehisintellekti ja robootika tulevikku ning milliste teenustega nad selle valdkonna arengut nügivad.

 

Üle tüki aja on taas Harjumaal võimalik nautida sisukat AIRE klubi programmi ja seltskonda.

Tule kuulama ja kaasa rääkima.

 

Kohtume AIRE klubis!

Uus aasta tõi hulga muudatusi maksudes ja toetustes

Foto: Karin Koppel

 

Alanud aasta tõi meile mitmeid muudatusi maksudes ja toetustes. “Aktuaalne kaamera” vaatas olulisemad muudatused üle.

Käibemaks kerkis 20 protsendilt 22 protsendile. Ekspertide hinnangul tõstab see üldist hinnataset umbes poolteist protsenti.

Samuti tõusid alkoholi- ja tubakaaktsiis ning 1. maist kerkib ka kütuseaktsiis.

Tõusis ka maamaks, sest maa korraline hindamine pani maadele uue hinnasildi. Samas pääsevad maamaksust need inimesed, kelle kortermajas on äripind.

Suuremate perede lastetoetused vähenevad. Vähemalt kolme lapsega pere hakkab saama senise 650 euro asemel 450 eurot kuus. Seitsme ja enama lapsega pere 850 euro asemel 650 eurot kuus.

Ära kaob tasuta maakondlik bussisõit. Nendel liinidel, kus seni sai täiesti tasuta sõita, tuleb nüüd osta 1,5 eurot maksev üksikpilet või 25-eurone kuupilet. Kuni 20-aastased ja vähemalt 63-aastased inimesed saavad endiselt tasuta sõita.

Samas, alanud aastast kerkib keskmine pension 700 eurolt 776 euroni kuus. Ning alampalk kerkis 725 eurolt 820 euroni.

“2024. aasta alampalga tõus on üsna suur ja jõuline. Kui me prognoosime selle aasta keskmiseks palgatõusuks umbes kuus-seitse protsenti, siis alampalga tõus on 13 protsenti,” ütles Eesti Panga ökonomist Rasmus Kattai.

“See tõesti ei puuduta mitte ainult alampalga teenijaid, vaid ka alampalga lähedase palga teenijaid. Ja varasemad uuringud on näidanud, et see mõjutab palgataset kuni keskmise palgani välja,” lisas ta.

Toimetaja: Merili Nael

Allikas: “Aktuaalne kaamera”

Infokiri 01/2024

UUDISED

31.01.2024 Euroopa Liidu Eesti EL välispiiri programmi projekti „Ida-Viru tourism“ toel valmis Ida-Virumaal 5 uut marsruuti soomlastele – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

30.01.2024 Kutsume veebiseminarile „Kuidas saaks kogukonnaenergeetika Eestis jalad alla?“ – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

30.01.2024 Kohaliku omavalitsuse ja elanike roll kriisides

30.01.2024 22. jaanuarist on võimalik saada toetust kaubamärkide, disainilahenduste, patentide ja taimesortide kaitsmiseks. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

26.01.2024 Uudised/Blogi – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

25.01.2024 Loss Ida-Viru õpilas- ja minifirmadele! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

25.01.2024 Pilootprojekti tulemusena on käivitatud valikaine “Mina ja tööle?” kolmes Ida-Virumaa koolis – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

25.01.2024 “Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks“ keskmise suurusega projektide taotlusvooru avamine

23.01.2024 Vabaühenduste 2024. aasta arenguhüppe taotlusvoor

22.01.2024 Registreeru veebiseminarile “Kaubamärk – sinu brändistrateegia võti” – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

12.01.2024 HARNO tasuta infoturbe koolitused väikese- ja keskmise suurusega ettevõtete juhtidele – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

10.01.2024 Ettevõtluse Sõber 2023 – 30 aastat tagasi esmakordselt toimunud EVEA konkurss on taas alanud! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

10.01.2024 Läheneb kandideerimistähtaeg Balti-Ameerika Vabaduse Fondi Dialoogiprogrammi kuni 15.01.2024! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

09.01.2024 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja maakonnaleht Põhjarannik ootavad ettepanekuid Aasta Tegija 2023 tiitli andmiseks. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

08.01.2024 Tallinna Ettevõtluskeskus jätkab ka sel aastal tasuta Akadeemiate veebiseminaride sarjas ettevõtjatele infot ja inspiratsiooni pakkumist koostööks ülikoolidega. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

08.01.2024 KÜSKI toetusmeetmed vabaühendustele ja kogukondadele 2024. aastal

05.01.2024 Infoseminarid toetusskeemi „Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks” väikeprojektide taotlejatele

04.01.2024 Arenguprogramm kogukonnale

03.01.2024 AIRE KLUBI #20: Töösustuse digitaliseerimine vajab juurde ka küberturvet – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

02.01.2024 Uus aasta tõi hulga muudatusi maksudes ja toetustes – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

01.01.2024 Head Uut Aastat!

MKM leevendab Ida-Viru meetmete tingimusi!

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium
Pressiteade
6. detsember 2023

 

MKM leevendab Ida-Viru meetmete tingimusi

 

Majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo allkirjastas määruse muudatused, millega leevendatakse Õiglase Ülemineku Fondi toetuste taotlemise tingimusi.

 

„Valitsuse ja Euroopa Liidu soov on Õiglase Ülemineku Fondiga suunata euroraha maksimaalselt Ida-Virumaa majanduse ümberkujundamisse ja keskkonna kordategemisse. Mitmete meetmete puhul näitab aga senine kogemus, et toetuste tingimused on osutunud liiga piiravaks. Seetõttu otsustasime neid tingimusi leevendada, et raha leiaks hea ja eesmärgipärase kasutuse, mitte ei jääks otstarbeta,“ sõnas majandus- ja infotehnoloogiaminister Tiit Riisalo.

 

Näiteks võimaldatakse edaspidi toetusraha kasutada kliimaneutraalsete energialahenduste kasutuselevõtuks lubades rajada päikese- ja tuuleparke, et tagada projektide enda elektrivarustus taastuvenergiaga.

 

Mitmed leevendused võimaldavad edaspidi ka lihtsamalt teha investeeringuid. Näiteks on edaspidi võimalik kasutada projektiraha hoonestamata kinnisasja ostmiseks ning ehitustegevuseks, mis on eriti oluline väikese ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks. Toetatakse nii uue hoone ehitust kui olemasoleva renoveerimist. Samuti võimaldatakse toetada kliimakindluse hinnangu koostamist, investeeringut ettevalmistavaid tegevusi, nagu konsulteerimine, tasuvusuuringute läbiviimine ja tehnoloogiate võrdlemine ning projekteerimine, tingimusel, et tegevuste kogumaht ei ületa 10% investeeringu abikõlblikust maksumusest. Projekti ettevalmistamiseks on lubatud edaspidi kasutada kuni 10% abikõlblikest kuludest.

 

Euroraha kasutuselevõtu kiirendamiseks võimaldatakse taotlejal küsida toetust mitmele projektile korraga. „Oluline on, et raha jõuaks Ida-Virumaa majandusse, mistõttu oli ka seni kehtinud ühe projekti limiit liiga piirav,“ tõdes minister Riisalo.

 

Oluline muudatus puudutab ka suurprojekte, millega luuakse juurde uusi töökohti: kuni 55 miljoni eurose kogumahuga projektide puhul suurendatakse maksimaalset toetussummat 10 miljonilt 13 miljonile eurole. Leeveneb ka nõue maksta tulevastele töökohtadele sektori keskmist või sellest kõrgemat palka.

 

Taotlejate ringi laiendamiseks kaotatakse kindlate tegevusalade piirang ning võimaldatakse toetust taotleda kõigil ettevõtjatel, kes ei lange õiglase ülemineku fondi määruses sätestatud piirangute alla. “Näiteks kui varem välistasid rahastuse tingimused taotlejate hulgast turismisektori, siis enam seda piirangut ei ole,” lisas Riisalo.

 

Samuti muutub toetuse väljamaksete tegemine kiiremaks ja paindlikumaks. Muudatused puudutavad ettevõtluskeskkonna toetusi, mida makstakse Õiglase Ülemineku Fondist: Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus, Ida-Viru väike- ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute toetus, Ida-Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus.

 

Lisainfo:  

 

Soovime teile rõõmsat pühadeaega!

Rõõmsaid pühi ja sära uuel aastal!

Soovime teile rõõmsat pühadeaega koos kallitega
ja unistuste täitumist uuel aastal!

 

Ida-Viru Ettevõtluskeskuse meeskond

#piirkondlikarengumootor #ivek

 

ivek.ee

idaviru.ee

loomeklaster.ee

loomefond.ee

hariduskopter.ee

evkool.ee

virufilmifond.ee

Europe Direct Narva

arenduskeskused.ee

Ida-Viru parimad Aasta Ettevõtted ja Vabaühendused 2023 selgunud!

Ida-Viru parimad Aasta Ettevõtted ja Vabaühendused 2023 selgunud!

Oleme uhked Ida-Virumaa ettevõtete ja ettevõtlike inimeste üle!

Neljapäeval, 30. novembril toimus konkursi “Ida-Virumaa Aasta Ettevõte ja Vabaühendus 2023” pidulik tunnustamine. Jõhvi Kontserdimaja saalis kogunes ligi 100 külalist ning kuulutati välja nominendid ja võitjad 10 kategoorias.

Tiitli „Ida-Viru Äritegu 2023“ pälvis AS Enefit Green, mis avas 2023 aasta juunis Purtse tuule- ja päikeseenergia hübriidpargi. Lisaks Aasta Äriteole selgusid võitjad veel järgmistes  kategooriates: SA Ida-Viru Keskhaigla (Ida-Viru Eurorahade Rakendaja 2023), AS Narva-Jõesuu Medical Spa (Ida-Viru Turismiettevõte 2023), OÜ Freen (Ida-Viru Uus Ettevõte 2023), OÜ Sometex (Ida-Viru Väikeettevõte 2023) ja AS Enefit Power (Ida-Viru Rohepöörde Tegu 2023).

Ida-Viru Eurorahade Rakendaja 2023 tiitli pälvis SA Ida-Viru Keskhaigla, Ida-Viru Kohaliku Omaalgatuse Programmi teoks 2023 valiti Toila Valla Hariduse ja Kultuuriseltsi kogukonnanäituse projektIda-Viru Kodanikuühenduseks 2023 valiti MTÜ Jõhvi Muuseumi Selts, Ida-Viru Tegusaks Kodanikuks 2023 sai Aleksandr Openko. Ida-Viru Noorte Ettevõtlik Tegu 2023 tiitli pälvis Kohtla-Järve Gümnaasium. Eripreemia sai Ida-Viru Jahimeeste Selts.

Lisaks tunnustati ka ka Ida-Viru turismiklastri poolt korraldatud Parim Uus Seiklus 2024 konkursi võitjaid, kelleks olid:

Parim Uus Seiklus 2024Narva Linn „Vana-Narva uus elu“, parim Uus Seiklus 2024 rahva lemmik ja ka žürii eripreemia parim uus tulijaSiimumäe Talu „Seiklusrikkad lapsed voltižeerima ehk hobuse selga trikitama“, parim Uus Seiklus 2024 žürii eripreemia laste lemmikMeresuu Spa Hotell „Väikese saunataja šokolaadine spaapäev“, parim Uus Seiklus 2024 žürii eripreemia kõige seikluslikum seiklusAlutaguse Matkaklubi „Vees kahlamise matk“. Lisainfo https://idaviru.ee/parim-uus-seiklus-2024/.

Konkurss Ida-Virumaa ettevõtete tunnustamiseks toimus sellel aastal juba seitsmendat korda ja selle  kuulutasid ühiselt välja Ida-Viru Ettevõtluskeskus, Eesti Kaubandus-Tööstuskoja Jõhvi esindus,  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur, Europe Direct`i Jõhvi kontaktpunkt ja Ida-Virumaa ajaleht „Põhjarannik“, Europe Direct`i Narva teabekeskus ja Ida-Viru Loomeklaster.

Infokiri 12/2023

Ida-Virumaal on võimalik saada teaduse arendamisel alternatiiviks Tallinnale ja Tartule

Foto: heiki@heikilaan.com

Lugedes Maris Lauri 9. novembri Põhjarannikus ilmunud inspireerivat artiklit “Oluline on näha võimalusi”, avaneb pilt Ida-Virumaast kui piirkonnast, mis seisab uute ja lootustandvate võimaluste lävepakul. Lauri osutab õigusega, et piirkonnas ei ole mitte midagi lootusetut, vaid vastupidi − siin peitub tõeline varandus, mis on alles ootamas avastamist.

Võtmesõnadeks on tööstus, teadus ja haridus. Ida-Virumaa pakub hindamatut kogemust ja oskusteavet tööstuse arendamisel, mis on selgelt piirkonna tugevus. Kuid piirkonna tugevused ei piirdu ainult tööstusega. Ida-Virumaa tasakaalustatud suhtumine keskkonnaküsimustesse annab aimu kogukonna arusaamast, et tasakaal tootmise ja looduse vahel on määrava tähtsusega.

Mitmekesisus iseloomustab piirkonda mitmest aspektist. Siin on mitte ainult tööstus, vaid ka põllumajandus, erinevad looduskeskkonnad, ajaloolised mälestised ning mitmekesised elu- ja tootmispiirkonnad. Jäätmekäitluse potentsiaal on aga tõeline avastamist väärt aare. Aheraine- ja tuhamäed on kui kullakaevandus, kust saab tulevikus eraldada keemilisi elemente, vähendades sellega sõltuvust teistest riikidest.

Kõige väärtuslikum ressurss meie maakonnas on inimene − just teda tuleb väärtustada ja väärindada.

Olen nõus Maris Lauriga, et tulevikku kujundades ei tohi toetuda eelarvamustele, vaid tuleb olla valmis avastama uusi võimalusi. Ida-Virumaa seisab uue alguse künnisel, kus teadus ja ettevõtlus käivad käsikäes, et kujundada piirkonna tulevikku positiivses suunas. Ida-Virumaa seisab silmitsi suurte väljakutsetega, kuid need pakuvad samal ajal võimalusi uueks alguseks. Koostöö Tallinna tehnikaülikooli ja Tartu ülikooliga muudab need väljakutsed võimalusteks, sealhulgas teadlaste järelkasvu tagamisel maakonnas.

 

Ida-Virumaa kõrgkoolide teadusvõimekus on viimase kahekümne aasta jooksul jäänud väheseks. Põhjuseks on olnud ootus, et regionaalsed kolledžid peavad panustama eelkõige õppetegevusse, spetsialistide koolitamisse. Paljud, nii kohalikud inimesed kui ka emaülikoolide teadlased ei usu, et teadust on võimalik teha ka regioonis, väljaspool emaülikooli. Väidan, et just nüüd ja praegu on see võimalus olemas. See, kuidas selle võimaluse ära kasutame, on meie kõikide − kolledžite, ülikoolide, ettevõtete, kohalike omavalitsuste kätes.

 

Just nüüd alustavad Eesti kahe suurema ülikooli kaasabil Ida-Virumaa ettevõtete ja kohalike omavalitsuste toetuseks tööd uurimisrühmad, kuhu enamikku kuuluvad ka TalTechi Virumaa kolledži ja TÜ Narva kolledži töötajad. See suurendab kolledžite töötajate rakendusteadusalast võimekust ning võimaldab välja töötada uuringuid ja teenuseid piirkonna ettevõtetele. Kolledžitest saab noorte teadlaste kasvulava, kus kohalikud andekad noored saavad omandada tipptasemel teadmisi ja oskusi. Lisaks teadus- ja arendustegevusele arendatakse õiglase ülemineku fondi haridusmeetme raames olemasolevaid ja avatakse täiesti uusi kõrghariduse õppekavasid ning täiendusõppe võimalusi. Maakonna haridusvõimalused laienevad ning tänu atraktiivsetele ja unikaalsetele õppekavadele suureneb väljastpoolt Ida-Virumaad õppima asuvate inimeste arv.

Koostöös tööandjatega on võimalik pakkuda kõrgepalgalisi töökohti ja karjäärivõimalusi nii noortele kui ka juba olemasolevate kompetentsidega töötajatele. Koostöö teadusasutuste ja ettevõtete vahel ning noorte teadlaste kasvatamine on võtmetegur, et Ida-Virumaast saaks innovaatiline, jätkusuutlik ja elujõuline piirkond.

Lähitulevik toob kaasa uusi võimalusi koostööks ja selleks on olemas rahaline tugi. Koostööst sünnivad innovatiivsed ideed, avanevad uued võimalused, muutes Ida-Virumaa edukaks teaduse ja ettevõtluse keskuseks.

 

Soovime olla tugevaks alternatiiviks teaduse ja hariduse valdkonnas nii Tallinnale kui ka Tartule!

Eelmise nädalal toimus Narva-Jõesuus Ida-Virumaa Õiglase Ülemineku investeerimiskonverents

Fotod: Sirle Sommer-Kalda ja Matti Kämärä

Eelmise nädala neljapäeval ja reedel toimus Narva-Jõesuus Ida-Virumaa Investeerimiskonverents, mille enam kui 80 osalejat said hea ülevaate sellest, miks Ida-Virumaa võiks olla ideaalne paik oma arenguplaanide elluviimiseks.

Konverentsi sihtrühmaks olid ennekõike ettevõtjad, kes investeerimisplaane peavad. Lisaks nendele olid oodatud kõik, kelle tööst sõltub maakonna investeerimiskliima kujundamine ja ettevõtjasõbralikuks muutmine.

Euroopa Komisjoni esinduse juhataja Vivian Loonela jagas osalejatega oma mõtteid sellest, kuidas maakond paistab Euroopast vaadatuna, ettevõtete M&A tehingutega tegelev Illar Kaasik rääkis, kuidas siinseid olusid näeb välisinvestor ja Teet Kuusmik Ida-Viru Investeeringute Agentuurist tutvustas konkreetseid tingimusi, mis siinsetes tööstusparkides uute ettevõtjate vastuvõtmiseks loodud on.

Palju huvi tekitasid ettevõtetele avanenud Õiglase Ülemineku toetusmeetmed, koostöövõimalused ülikoolidega, investeeringute rahastamisvõimalused ja olemasolev tööjõud. Põnevusega kuulati esinejaid, kes juba on oma ettevõtte Ida-Virumaale toonud või teevad seda parajasti.

Nagu sellistel üritustel tavaks, kasutati ettekannete ja vestlusringide vahelist aega uute tutvuste loomiseks ja omavaheliseks suhtluseks.

Konverentsi teisel päeval toimunud ekskursioonil tutvuti maakonna põnevamate investeerimisprojektidega, s.h. turismiprojekt Narva-Jõesuus, Olgina lennuvälja arendus, uue magentitehase ehitus ja Sillamäe Sadama poolt investoritele pakutavad võimalused.

Konverentsi korraldasid Eesti Kaubandus-Tööstuskoda, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Europe Directi Jõhvi teabekeskus, Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja Ida-Viru Investeeringute Agentuur, rahaliselt toetas Õiglase Ülemineku Fond.

07.detsembril toimub Patendiameti veebiseminar “Kuidas kaitsta oma toote disaini konkurentide eest?”

Patendiamet korraldab 07. detsembril veebiseminari „Kuidas kaitsta oma toote disaini konkurentide eest?“, kuhu ootame kõiki alustavaid ja tegutsevaid ettevõtjaid, disainereid ja loomeinimesi.

Silmapaistev disain võib olla just see võti, mis avab ukse ettevõtte eduloosse. Omanäoline disain aitab toodet paremini turunduda, pakkuda klientidele elamusi ja eristuda turul konkurentidest. Selleks, et vältida toote välimuse kopeerimist konkurentide poolt tuleks enne uue tootega turule tulemist veenduda, et kõik õigused oleksid parimal viisil kaitstud.

Seminaril saad teada:

 • mis on disainilahendus ja milliseid tooteid saab disainiõigusega kaitsta;
 • kuidas disaini registreerimisega kaasnev kaitse erineb autoriõiguse kaitsest;
 • millised on toote disaini kaitsmise põhitõed;
 • kuidas käib toote disaini kaitsmine Eestis ja välisriikides.

Nendel teemadel jagab oma teadmisi ja soovitusi Patendiameti kaubamärgiosakonna peaekspert Külli Trepp.

 

Täpsem info ja registreerimine: https://www.epa.ee/veebiseminar-kuidas-kaitsta-oma-toote-disaini-konkurentide-eest

Registreeru HARNO IT Akadeemia väike- ja keskmistele ettevõtetele suunatud digipöörde toetamise koolitusele!

Haridus- ja Noorteamet IT Akadeemia raames kolm uut IKT valdkonna koolitust, millest üks on spetsiaalselt väike- ja keskmistele ettevõtetele suunatud digipöörde toetamise koolitus. Koolitus viiakse läbi Euroopa Liidu NextGenerationEU vahenditest, mis tähendab, et koolitus on osalejatele tasuta. Tegemist on sisuka ja praktilise koolitusega, kus on võimalik osaleda meeskonniti ning koolituse eesmärk on aidata kaasa väike- ja keskmiste ettevõtete konkurentsivõime tõusule läbi (info)tehnoloogia tõhusama või uuendusliku rakendamise.

Koolitus koosneb nii teoreetilisest kui praktilisest õppest ning ettevõtete külastustest. Ettevõttel on võimalik ise valida, millist protsessi koolituse raames digitaliseerida.

Koolitused algavad 2024. aasta jaanuaris. Huvilistel on võimalik jätta kontaktid, et saada edasist informatsiooni koolituse toimumise kohta.

 

Täpsem info ja huvi märkimine:  https://harno.ee/vaikeste-ja-keskmiste-ettevotete-digipoorde-toetamise-koolitus

 

Lisainfo:

 

Karit Nurk

Turunduse- ja kommunikatsiooni projektijuht

Haridus- ja Noorteamet

tel +372 5858 8625

karit.nurk@harno.ee

http://www.harno.ee

Koolitusel läbitakse järgmised teemad

 1. Ettevõtte strateegia, ärimudeli ja protsessidega seotud digipöörde ja digitaliseerumise võimalused
 2. Digilahendused erinevates ärivaldkondades
 3. Uued tehnoloogiad äriprotsesside tõhustamiseks
 4. Muudatuste juhtimine digipöörde ja digitaliseerimise kontekstis
 5. Tugivõimalused digipöörde ja digitaliseerimise elluviimiseks

Koolitusel läbitakse järgmised teemad

 1. Infoturve ja ühiskond
 2. Infoturbe juhtimine
 3. Tehnoloogia ja infoturbe rakendamine
 4. Riskihaldus
 5. Krüptograafia, avaliku võtme infrastruktuur ja tervikluse tagamise vahendid
 6. Testid, seire ja auditid
 7. Jätkusuutlikkuse tagamine
 8. Strateegiline kommunikatsioon

Koolitusprogrammis läbitakse järgmised teemad

 1. Toodete ja projektide kavandamine
 2. Rakenduste projekteerimine
 3. Tehnoloogia arengu jälgimine
 4. Kavandamine ja väljatöötamine
 5. Loodud lahenduste testimine
 6. Lahenduste juurutamine,  paigaldamine ja kasutuselevõtt
 7. Tarkvaraarenduse dokumentatsiooni koostamine

Ida-Viru Loomeklastri koolitused ja õppereisid novembris ja detsembris 2023

Ida-Viru Loomeklaster korraldab novembris ja detsembris loomevaldkonnas tegijatele mitmeid huvitavaid koolitusi ja tegevusi, millest te olete lahkesti palutud osa võtma.

Hea ettevõtja palun kasuta võimalust saada koolitus just sinu kodulähedal ja headelt ning oma ala parimatelt spetsialistidelt!

KOOLITUSED:

Ida-Viru Loomeklaster kutsub koolitusmaratonile!

Novembri kuus 21.11. ja 28.11. on võimalik osa saada maakonnas korraldatavatest erinevatest koolitustest.

 

Sina otsustad, kas osaled ainult ühel koolitusel või lausa mõlemal.

Kõik koolitused toimuvad Ida-Virumaal Jõhvis või selle lähiümbruses ja need on eesti keeles.

Kõik koolitajad on suurte kogemustega ja oma ala spetsialistid ning praktikud.

Ootame koolitustest osa võtma Ida-Virumaal loomemajanduse valdkonnas tegutsevaid OÜ, FIE, MTÜde ja SAte liikmeid, juhatuse liikmeid või juhte.

Koolitus „Ringdisain loomevaldkonnas 21.11.2023, kella 12.00 – 17.00 (eesti keeles), Kurtna seltsimaja-raamatukogu, Kurtna küla, Alutaguse vald.

TEEMAD:

 • Sissejuhatus ringmajandusse ja -ringdisaini;
 • Ülevaade ringmajanduse olemusest ja sellele ülemineku võimalustest disaini rakendamise kaudu;
 • Ringdisaini auditi tutvustus ja näited;
 • Ettevalmistavad tegevused;
 • Disainivõimekuse hindamine ning sobivate ringdisaini lahenduste ja võtete (strateegiate) valik;
 • Tulemuste analüüs;
 • Praktilised ülesanded.

Koolitajad – Eesti Disainikeskuse ringdisaini eksperdid Mariliis Alev ja Kaire Rannik.

NB! Eelregistreerumine koolitusele on avatud kuni 19.11.23. Registreerudes koolitusele annad oma kinnituse selles osaleda.

Registreeru koolitusele: https://forms.gle/2DXLqtPDtDU6QbX47

 

Koolitus “Säästlik ja jätkusuutlik meedia loomeettevõtjatele” 28.11.2023, kell 12:00 – 17:00, Jõhvi (eesti keeles), Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7, Jõhvi

TEEMAD:

 • Kuidas teha turundust säästlikult;
 • Kuidas olla järjepidev turunduses;
 • Kuidas turunduses luua ja teha sisu, et see töötaks;
 • Kuidas koostada meediaplaani;
 • Kuidas lühikese ajaga ja säästlikult saavutada turunduses sobiv tulemus.

Koolitaja: Kristo Krumm – koolitaja, õppejõud ja ettevõtja.

NB! Eelregistreerumine koolitusele on avatud kuni 24.11.23. Registreerudes koolitusele annad oma kinnituse selles osaleda.

Registreeru koolitusele: https://forms.gle/1946aGYV8UjDKFn96

 

 

Kõikidel koolitustel osalemine on TASUTA.

Ootame Sind koolitusele! Pane ennast aegsasti kirja.

 

 

Loomeettevõtjate maakondlikud koolitused toimuvad EL ja Kultuuriministeeriumi toel projekti – „Ida-Viru loomeklastri käivitamine“ (ER227) kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

 

VÕRGUSTIKU RINGREISID:

Oled lahkesti oodatud osa võtma ringreisidest „Ehitame Ida-Viru loovettevõtjate võrgustikku!“

Ida-Viru Loomeklaster korraldab novembri ja detsembri kuus maakonna loomemajanduse valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele kokku 3 kontaktreisi.

Antud reiside eesmärgiks on kasvatada maakonnas tegutsevate loovettevõtjate võrgustikku ja saada paremini omavahel tuttavaks. Läheme loovatele ettevõtjatele külla või kohtume nendega ja saame teada, et kuidas nad tegutsevad ning näha, mida nad teevad.

Reisist saavad osa võtta üle Ida-Viru maakonna kõik loomemajanduse valdkonnas tegutsevad ettevõtjad Narvast kuni Lüganuse vallani. Ootame kontaktreisidest osa võtma Ida-Virumaal loomevaldkonnas tegutsevaid OÜ juhte, FIEsid ja MTÜde/ SA-te liikmeid või juhatuse liikmeid. Loe loomemajanduse ja sinna kuuluvate valdkondade kohta rohkem siit – https://www.kul.ee/kunstid-ja-loomemajandus/loomemajandus  Kohtumised annavad igaühele võimaluse loomemajanduses toimuva kohta saada uusi kontakte, leida koostööpartnereid, laiendada silmaringi, õppida teistelt ja teiste kogemusest, jne. Igal kontaktreisil külastatakse või toimub kohtumine umbes 4-5 kohaliku loomemajanduse valdkonda kuuluva ettevõtjaga, kes räägib endast ja oma ettevõttest, mida toodab või millist teenust pakub, kuidas praegu läheb, jne. Ehk siis milline on tema lugu.

 1.    Kontaktreis piirkonnas – Alutaguse ja Jõhvi vald. Toimumisaeg: 05.12.2023

NB! Eelregistreerumine kuni 01.12.23. Buss väljub Narvast kell 9:00, vahepeatus Sillamäel (vajadusel) ja peatus Jõhvis kell 9:45. Buss jõuab Narva tagasi kella viie paiku. 

 

 1.    Kontaktreis piirkonnas – Narva. Toimumisaeg: 13.12.2023

NB! Eelregistreerumine kuni 10.12.23. Buss väljub Jõhvist kell 9:00, vajadusel vahepeatus Sillamäel, tagasi Jõhvi jõuame õhtul kella viieks. 

Kõik ringreisid toimuvad tellitud bussiga või vajadusel olen ka ise transpordiga abiks. Tegemist on terve päeva sündmusega. Algusaeg ca kell 9.00 (Narvast tulijatele) ja päeva lõpp umbes kell 5 õhtul. Päeva sees pakume ka kehakinnitust.

Suhtlus toimub kahes keeles – eesti ja vene keeles. Kontaktreisidest osavõtt on TASUTA. NB! Kuid igale reisile on kindlasti vajalik eelnevalt registreeruda. Palun pane enda osalemine kirja SIINhttps://forms.gle/RRU1oCrF3VVXhhhAA   NB! Osalejate arv on piiratud (grupi suurus max 15 inimest). NB! Registreerudes kontaktreisile annad oma kinnituse selles osaleda.

Hea ettevõtja! Kui sul tekkis huvi ringreisil osaleda või ringreisidest osa võtta siis palun pane ennast kirja!

Loomeettevõtjate maakondlikud kontaktreisid toimuvad EL ja Kultuuriministeeriumi toel projekti – „Ida-Viru loomeklastri käivitamine“ (ER227) kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

 

Lugupidamisega

 

Kersti Liiva

Loomemajanduse projektijuht

+372 515 8929

kersti.liiva@ivek.ee

www.ivek.ee

 

SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
Keskväljak 4, 41531 Jõhvi

 

 

 

 

 

Stardib loovettevõtjate koolitusmaraton – registreeru koolitustele 13.11, 21.11 ja 28.11/2023 Jõhvis!

Ida-Viru Loomeklaster korraldab 3 koolitust koolituse loomemajanduse valdkonnas tegutsevatele ettevõtjatele.

Ootame koolitustest osa võtma Ida-Virumaal loomemajanduse valdkonnas tegutsevaid OÜ, FIE ja MTÜde juhatuse liikmeid või juhte.

 Loe loomemajanduse ja sinna kuuluvate valdkondade kohta rohkem SIIT – https://www.kul.ee/kunstid-ja-loomemajandus/loomemajandus

________________________________

1) 13.11.2023 kell 12.00-17.00(eesti keeles)

Salva saal (2 korrus), Jõhvi Kontserdimaja, Pargi 40, Jõhvi.

Turunduse koolitus „Kui ma olen loovettevõtja siis kuidas teha turundust?“

 

TEEMAD:
Esimene osa keskendub turundusstrateegia loomisele:
sihtgrupp, eristumine, brändi arendamine.
Teise osa fookuses on väärtuspakkumise arendamine klientidele: käsitleme erinevaid tootearenduse metoodikaid, kuidas muuta oma väärtuspakkumine klientidele atraktiivseks.
Kolmandas osas käsitletakse turunduskommunikatsiooni planeerimist: sõnum, kanalivalik, erinevad põhimõtted ja tööriistad.

Koolitaja – Andres Kuusik, TÜ turunduse professor ja pikaaegne koolitaja turunduse valdkonnas

NB! Eelregistreerumine koolitusele on avatud kuni 10.11.23!
Registreerudes koolitusele annad oma kinnituse selles osaleda.

Registreeru: https://forms.gle/xH8DJjLfro4aEWdZ7
________________________________

2) 21.11.2023, kella 12.00 – 17.00 (eesti keeles)

Kurtna seltsimaja-raamatukogu, Kurtna küla, Alutaguse

Koolitus „Ringdisain loomevaldkonnas“

 

TEEMAD:
-Sissejuhatus ringmajandusse ja -ringdisaini;
-Ülevaade ringmajanduse olemusest ja sellele ülemineku võimalustest disaini rakendamise kaudu;
-Ringdisaini auditi tutvustus ja näited;
-Ettevalmistavad tegevused;
-Disainivõimekuse hindamine ning sobivate ringdisaini lahenduste ja võtete (strateegiate) valik;
-Tulemuste analüüs;
-Praktilised ülesanded.

Koolitajad – Eesti Disainikeskuse ringdisaini eksperdid Mariliis Alev ja Kaire Rannik.

NB! Eelregistreerumine koolitusele on avatud kuni 17.11.23. Registreerudes koolitusele annad oma kinnituse selles osaleda.

Registreeru: https://forms.gle/2DXLqtPDtDU6QbX47
________________________________

3) 28.11.2023, kell 12:00 – 17:00 (eesti keeles)

Kersti Võlu Koolituskeskus, Kooli 7, Jõhvi

Koolitus “Säästlik ja jätkusuutlik meedia loomeettevõtjatele”

 

TEEMAD:
* Kuidas teha turundust säästlikult;
* Kuidas olla järjepidev turunduses;
* Kuidas turunduses luua ja teha sisu, et see töötaks;
* Kuidas koostada meediaplaani;
* Kuidas lühikese ajaga ja säästlikult saavutada turunduses sobiv tulemus.

Koolitaja: Kristo Krumm – koolitaja, õppejõud ja ettevõtja.

NB! Eelregistreerumine koolitusele on avatud kuni 24.11.23. Registreerudes koolitusele annad oma kinnituse selles osaleda.

Registreeru: https://forms.gle/1946aGYV8UjDKFn96
________________________________

Osalemine on TASUTA.

Loomeettevõtjate maakondlikud kontaktreisid toimuvad EL toel projekti – „Ida-Viru loomeklastri käivitamine“ (ER227) kaasrahastab Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrumendi raames.

Lisainfo: Kersti Liiva, e-post kersti.liiva@ivek.ee, tel +372 515 8929

Ida-Viru Loomeklaster on 2021. aasta sügisel asutatud koostöövõrgustik, mis koondab piirkonna loomevaldkonna ettevõtted, organisatsioonid ja tegijad eesmärgiga edendada tööstusjärgses Ida-Viru piirkonnas loomeettevõtlust, et anda tõuge kultuuri- ja majanduselu hoogustamiseks.

Narva tekstiiliettevõte investeerib õiglase ülemineku fondi toel üle miljoni euro

Narva linnas tegutsev tööstuslikku tekstiili tootev SKS Estonia Textile investeerib tootmise laiendamiseks üle 1,3 miljoni euro, millest ligi 470 tuhat eurot moodustab õiglase ülemineku fondi toetus.

Rohkem kui saja töötajaga ettevõte uuendab investeeringuga oma seadmeparki, mille abil suurendatakse tootmisvõimsusi ja mis võimaldab tõsta toote kvaliteeti ning toota uusi tooteliike. See omakorda avab võimaluse siseneda uutele turgudele.

SKS Estonia Textile esindaja Svetlana Petrova sõnul annavad uued seadmed ligi 500 tonni lisa tootmisvõimsust ning võimekuse toota uusi keskkonnasõbralikumaid tooteid. „See investeering annab meile võimaluse kasvada 5-8% aastas ning plaanis on juba ka jätkuinvesteeringud,“ kinnitas Petrova ning lisas, et toetus aitab neid investeeringuid kiiremini ellu viia.

Tema sõnul on oluline osa ettevõtte järgmistest arengusammudest digitaliseerimine ja seadmete kasutamise efektiivsuse tõstmine. „Tootmismahtude suurendamine eeldab täpsemat tootmise planeerimist ja kontrolli. See on võimalik ainult siis, kui oleme oma juhtimissüsteemi digitaliseerinud ning loomulikult kavatseme ka uued seadmed oma digitaalse juhtimissüsteemiga integreerida,“ selgitas Petrova.

Meil on hetkel avatud mitmeid erinevaid toetuseid, millega on võimalik oma ettevõtte ambitsioonikaid plaane väiksema riskiga ja kiiremini ellu viia.

Sigrid Harjo, EASi ja KredExi ühendasutuse juhatuse liige

SKS Estonia Textile OÜ kuulub Rootsi kontserni AB Svenskt Konstsilke ning varustab kliente üle maailma kvaliteetsete lõngade ja nööridega. Ettevõtte toodangu hulka kuulub näiteks ühepoolne niit auto- ja tööstusvoolikutele ning rihmadele, mis üha enam asendavad metallkette. Praegu tarnitakse tooteid 30 riiki üle maailma, suuremad mahud liiguvad näiteks Rootsi, Saksamaale ja Hollandisse.

EASi ja KredExi juhatuse liige Sigrid Harjo kutsus üles kõiki Ida-​Virumaal tegutsevaid ettevõtteid kasutama ära võimalusi oma ettevõtte arendamiseks. „Meil on hetkel avatud mitmeid erinevaid toetuseid, millega on võimalik oma ettevõtte ambitsioonikaid plaane väiksema riskiga ja kiiremini ellu viia. Olgu see tootarendus, teadusarendustegevus või näiteks tootmise laiendamine. Lisaks on meil hulk nõustamisteenuseid alates konkreetsetest sihtturgudest kuni intellektuaalomandi juhtimiseni,“ loetles Harjo.

Õiglase ülemineku fond on Euroopa liidu loodud rahastusmehhanism, mille eesmärgiks on toetada majandust, inimesi ja keskkonda nendes piirkondades, mida ootavad ees olulised sotsiaalmajanduslikud väljakutsed seoses Euroopa Liidu 2030 energia-​ ja kliimaeesmärkide ja 2050 kliimaneutraalsuse saavutamisega.

Registreeru tasuta Õiglase ülemineku toetusmeetmete nõustamisele

Registreeru nõustamisele

Jefim Aljoškin

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Registreeru nõustamisele

Evelin Saarmets

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Registreeru nõustamisele

Anton Pratkunas

Ettevõtluskonsultant (Narva)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Ida-Virumaal toimub kodanikunädal. Registreerimine on avatud

Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös Integratsiooni Sihtasutusega kutsub teid osalema Ida-Virumaa kodanikunädalal!

23. kuni 29. novembrini toimub Ida-Virumaal Integratsiooni Sihtasutuse ja Europe Direct’i teabekeskuse toel kolmes Ida-Virumaa linnas kodanikunädal. Nädala raames saavad Ida-Virumaa elanikud osaleda seminaridel, mille eesmärk on tutvustada Eesti riigikorraldust ja haldust, samuti Eesti ja Euroopa Liidu kodanike õigusi ja kohustusi. Samuti saab iga osaleja teada, kuidas ta saab osaleda erinevatel tasanditel halduses, samuti millised on kodanike õigused ja kohustused.

Venekeelsed seminarid noortele ja täiskasvanutele toimuvad:

23. novembril kell 17-20 Sillamäe Kultuurikeskuses
28. novembril kell 17-20 Kohtla-Järve Kultuurikeskuses
29. novembril kell 17-20 Narva VABA LAVA-s

Eelregistreerimine on kohustuslik! Üritusele saab registreerida lingil https://ivek.ee/ru/events/kodanikunadal2023/

Lisaks uutele teadmistele ootavad osalejaid põnevad arutelud ja kohvipaus.

Kodanikunädal ja seminarid toimuvad EL projekti “Eesti keele õpet toetavad tegevused ja kodanikuõpe” raames. Projekti juhi ja Ida-Virumaa mittetulundusühingute konsultandi Nadežda Morozova sõnul: “Oleme väga rõõmsad, et saime toetust kodanikuteadlikkuse ja teadlikkuse teemaliste haridusürituste korraldamiseks. Seminarid on koht uuteks kohtumisteks ja huvitavaks ajaveetmiseks, aktuaalsetel teemadel suhtlemiseks ja informatsiooni vahetamiseks. Loodame ka rohkem teada saada, kui palju meie piirkonna elanikud on teadlikud riigikorraldusest ja haldusest, millised teemad neid huvitavad ja millest nad sooviksid rohkem teada saada.”

Kodanikuõpetuse vajalikkus:

Kodanikuõpetus mängib olulist rolli aktiivsete ja vastutustundlike kodanike kujundamisel ühiskonnas. See annab:

 1. Arusaamise ja aktiivse osalemise poliitilises süsteemis: Kodanikuõpetus aitab inimestel mõista riigi poliitilise süsteemi struktuuri ja toimimist. See on oluline, et kodanikud saaksid aktiivselt osaleda poliitilises elus, hääletada valimistel ja mõjutada valitsuse riiklikul ja kohalikul tasandil tehtavaid otsuseid.
 2. Otsustusoskuste arendamine: Kodanikuõpetus õpetab informatsiooni analüüsimise, kriitilise mõtlemise ja põhjendatud otsuste tegemise oskusi. Neid oskusi saab rakendada mitte ainult poliitikas, vaid ka igapäevaelus.
 3. Teadlik osalemine ühiskondlikus elus: Kodanikuõpetus soodustab kohustuse ja vastutuse tunde arengut ühiskonna ees.
 4. Õiguste ja vabaduste kaitsmine: Kodanikuõiguste ja -vabaduste õpetamine aitab inimestel mõista oma õigusi ja osata neid kaitsta. See on eriti oluline ühiskondades, kus kodanike õigused võivad olla ohus.
 5. Mitmekesisus: Kodanikuõpetus soodustab ühiskonna mitmekesisuse, sealhulgas kultuurilise, etnilise, usulise ja soolise mitmekesisuse mõistmist ja austamist.
 6. Suhtlemisoskuste arendamine: Kodanikuõpetus aitab arendada suhtlemisoskusi, mis on olulised konfliktide lahendamisel, koostöö tegemisel ja ühiskondlikes aruteludes osalemisel.
 7. Aktiivse kodaniku hoiaku kujundamine: Kodanikuõpetus aitab kujundada aktiivseid kodanikke, kes on valmis panustama ühiskonna parendamisse, tõstatama olulisi sotsiaalseid küsimusi ja töötama nende lahendamise nimel.

Seminaride osalejatel on võimalus osaleda õppereisil Tallinna Euroopa  Elamuskeskusesse. Selle kohta saab rohkem teada seminaride ajal.

Lisainformatsioon projekti ja ürituste kohta:

Nadežda Morozova
Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)
Ida-Viru Ettevõtluskeskus
nadezda.morozova@ivek.ee
+372 506 7735

Tatjana Zamorskaja
Vabaühenduste konsultant (Narva)
Ida-Viru Ettevõtluskeskus
tatjana.zamorskaja@ivek.ee
+372 5300 6902

Infokiri 11/2023

Infokiri 10/2023

Uuringu tulemusel on Ida-Virumaa haridusasutustes puudu üle 100 haridusliku erivajadusega õpilaste tugispetsialisti

Kerda Eiert
Ida-Viru Hariduskopteri koordinaator

Uuringu tulemused näitavad, et Ida-Virumaa haridusasutustes oli 2022/ 2023 õppeaastal kokku 177 tugispetsialisti, kuid kvalifikatsioonile vastas keskmiselt neist vaid 78%. Täiel määral ei vasta kvalifikatsioonile ühegi omavalitsuse tugispetsialistide koosseis. Keeruliseks teeb ka asjaolu, et järgmisest õppeaastast tõuseb kvalifikatsioonita tugispetsialistide osakaal aga veelgi,  seoses eestikeelsele õppele üleminekuga.

Maakonna haridusasutustes on hetkel olemas alla poole vajalikest tugispetsialistidest. Uuringu järgi on lasteaedadesse veel juurde vaja 39 ja üldhariduskoolidesse 77 tugispetsialisti.

Ida-Virumaal oli tuge vajavaid lapsi eelmisel õppeaastal munitsipaalkoolides statsionaarses õppes kokku 2813 (30% õpilaste koguarvust). Üldtuge vajavate laste osakaal üldhariduskoolides tõusis 2022/ 2023 õppeaastal 766 lapse võrra, võrreldes sellele eelneva õppeaastaga.

„Haridusasutustele vastutuse panemine ei ole enam jätkusuutlik lähenemine, kuna  tuge vajavate laste arv iga aastaselt oluliselt tõuseb ning tugispetsialiste lihtsalt piirkonnas ei jätku. Olukord on kriitiline ja nõuab kiiret tegutsemist. Peame maakonnas olemasolevat ressurssi mõistlikumalt ära kasutama ja leidma ühised lahendused“, toob Ida-Viru Hariduskopteri koordinaator Kerda Eiert välja.

Üha eskaleeruva probleemi lahendamiseks on vaja koordineeritud jõupingutusi ja terviklikke lähenemisviise.

Civitta Eesti AS uuringu läbiviija Kadri Tirs toob välja, et uuringu tulemused andsid kinnitust Ida-Virumaa piirkondlike eripärade kohta. „Haridusasutused peavad korraldama tugiteenuseid kakskeelses keskkonnas, lisaks on suureks väljakutseks üleminek täielikult eestikeelsele õppele, mis suurendab nõudlust eestikeelsete spetsialistide järele ning mõjutab kvalifikatsiooninõuete karmistumise tulemusena ka olemasolevate spetsialistide koosseisu. Üha eskaleeruva probleemi lahendamiseks on vaja koordineeritud jõupingutusi ja terviklikke lähenemisviise“.

Kohtla-Järve Linnapea Virve Linderi sõnul kasvab hariduslike erivajadustega laste arv iga aastaga ning tugispetsialiste napib. „Oleme tänulikud, et hariduslike erivajadustega õpilaste olukorra osas on viidud maakonnas läbi uuring, mis annab meile selge ülevaate tegelikult väga kriitilisest hetkeolukorrast. Need andmed annavad meile olulise sisendi, et planeerida oma järgmisi tegevusi“. Lisaks toob Linder välja et teenus võiks olla korraldatud tsentraalselt koostöös maakonna omavalitsustega.

Uuringu viis läbi Civitta Eesti AS. Uuringu läbiviimist kaasfinantseeris Kohtla-Järve Linnavalitsus, Narva Linnavalitsus, Jõhvi Vallavalitsus, Lüganuse Vallavalitsus, Narva-Jõesuu Linnavalitsus. Uuring on kaasrahastatud Euroopa Liidust. Uuring on leitav www.hariduskopter.ee/projektid

Ida-Viru Hariduskopter on loodud kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste poolt 2020. aastal, et ühiselt arendada ja koordineerida maakonna haridusvaldkonda. Ühises organisatsioonis töötatakse selle nimel, et saada Ida-Virumaale maakonnaväliseid õppureid ning haridustöötajaid, parandada hariduse kvaliteeti ja siduda erinevaid haridusvaldkondi ja astmeid.

 

Lisainfo:

Kerda Eiert
Ida-Viru Hariduskopteri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
52 36 850

Kandideeri naisettevõtjate toetava programmi Ida-Virumaal kuni 30. september 2023!

📢ÜLESKUTSE KANDIDEERIMA! 

Lysistrate MTÜ on alustamas tulevasi naisettevõtjaid toetava programmiga FFEIV Ida-Virumaal. Selle programmi peamine eesmärk on anda naistele ettevõtluse kaudu võimalus tegeleda sotsiaal- ja keskkonnaprobleemidega Ida-Viru maakonnas. Kandideerimine on avatud 30. septembrini, tulemused selguvad 2. oktoobril. FFEIV programmis alustavad osalejad ettevõtluse kasvuteekonda erinevate koolituste kaudu, et mõista esmalt kohaliku piirkonna spetsiifilisi vajadusi globaalsetest vaatenurkadest.

Kandideeri vajutades siia!

 

Lisainfo:

 

 

 

Katerina Chantzi

Facilitator

BinFree / Lysistrate NGO

+372 53717921

info@katerinachantzi.com

Book a call with me

4. oktoobril toimub Narva Ärikonverents Õiglase Ülemineku toetuste teemal

4.oktooril toimub Tartu Ülikooli Narva kolledžis  Narva Ärikonverents 2023.  Peamine korraldaja on Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet.

On oodatud ettevõtteid, eelkõige neid, kes on huvitatud toetuse saamisest õiglase ülemineku fondi vahenditest. 

Konverents on osalejatele tasuta ning registreerimine on avatud kuni 1.oktoobrinihttps://forms.gle/aRkR3hi7XE2CrHccA

Konverentsi põhiprogrammis on tagatud sünkroontõlge eesti keelest vene keelde ja vene keelest eesti keelde.

Ettevõtjatel on võimalik saada eelkonsultatsiooni õiglase ülemineku fondi vahenditest raha taotlemise ja omafinantseeringu kohta. Konsultandid on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusest (EAS+Kredex) ja Ida-Viru Ettevõtluskeskusest. Konsultatsioonile registreerimine toimub kohapeal. 

 

KAVA

9.30-10.00 – registreerimine ja tervituskohv (kolledži fuajees)

TÜ Narva Kolledži auditoorium 200

10.00 – 10.30 – avamine, majandus- ja kommunikatsiooniminister Tiit Riisalo ettekanne

10.30 -11.10 – poliitikud Ida-Virumaa ja Narva tulevikust (debatt) – parlamendierakondade esindajad

11.10- 12.00 – õiglase ülemineku raamistik, toetuste tingimused ja Ida-Viru maakonna visioon

12.00 – 13.00– lõuna

13.00 – 13.15 – töötajate leidmine ja kõrgepalgalised töökohad

13.15 – 13.35 – õiglase ülemineku fondist kaasrahastatud ettevõtte kogemus

13.35 -14.20 – ettevõtjate lootused ja ootused õiglase ülemineku fondile (debatt)

14.20 – 15.00 – paralleelsessioonid:

 1. Ettekanne ja arutelu keskkonnalubade taotlemisest
 2. Õiglase ülemineku haridusväljakutsed

15.00 -15.15 – kohvipaus

15.15 – 15.45 – lühiettekanded: kuidas saada konsultatsiooni, kuidas saada laenu

15.45 – 16.25 – lõpudebatt: osalevad Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste juhid ja Ida-Viru Omavalitsuste Liidu juht. Debatti juhib Ivan Sergejev.

Kell 16.30 – 18.00 – seltskondlik koosviibimine, sh kell 17.00-17.40 toimub Narva Raekoja tutvumisekskursioon (eesti-vene keeles).

Korraldajad jätavad endale õiguse teha kavas muudatusi

 

Täiendav info: Anastassia Yakovleva, anastassia.yakovleva@narva.ee, 3599049

On avatud registreerumine ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUSELE (eesti keeles, veebis, algus 16.10/2023)

16. oktoobril alustab tööd ALUSTAVA ETTEVÕTJA BAASKOOLITUS, mis annab vajalikud alusteadmised potentsiaalsetele ja alustavatele ettevõtjatele ning loob oskused oma ettevõtte asutamiseks ja ettevõtlusega tegutsemiseks. Koolitus toimub veebipõhiliselt,  Zoom keskkonnas.

INFO JA REGISTREERUMINEhttps://ivek.ee/events/baaskoolitus-sugis-est-2023/

 

Koolituse koordinaator: Evelin Saarmets, e-post, tel evelin.saarmets@ivek.ee, +372 520 1445

 

OSALEMINE: eelregistreerumisega, kuni 07.10.2023.

OSALUSTASU: 75€.

SIHTGRUPP: alustav ettevõtja (eraisik või hiljuti ettevõtlusega alustanud inimene). Koolitusgrupi suurus on minimaalselt 12 ja maksimaalselt 25 osalejat. Eelkõige ootame koolitusele inimesi Ida-Viru maakonnast. Vabade kohtade olemasolul saame koolitusele vastu võtta huvilisi ka mujalt Eestist.

 

KOOLITUSKOHT: veebikoolitus Zoom keskkonnas

KUUPÄEVAD: 16.10, 23.10, 30.10, 06.11, 13.11, 20.11, 27.11, 04.12. /2023.

Koolitus toimub 8 päeval (kokku 64 akadeemilist tundi) ning koolituse mahule lisanduvad iseseisvad kodused tööd.

Kõik koolitused algavad igal päeval kell 9:00 ning lõpevad orienteeruvalt 16:30.

 

KOOLITAJAD: Elmo Puidet, Kristo Krumm

 

Alustava ettevõtja koolituse peamised teemad:

-Strateegiline planeerimine väikeettevõttes (16.10, 23.10)
-Turundus ja müük (30.10, 06.11)
-Finantsjuhtimine ja -planeerimine (13.11, 20.11)
-Juhtimine. Äriplaanide esitlused (27.11, 04.12)

 

Koolituse käigus saab kaardistatud kõikide osalejate ärimudel, valmib äriplaan ja tegevuskava, mis on heaks abivahendiks ettevõtte asutamisel ja arendamisel.

Osalejad saavad esmase teadmise tööriistadest, mida kasutada ettevõtluse alustamisel ning soovitused koolitajatelt enda äriidee arendamist puudutavates küsimustes.

Alustava ettevõtja baaskoolitus täidab Töötukassa ettevõtluskoolituse nõudeid ja sobib Töötukassa ettevõtlusega alustamise toetuse taotlemiseks.

 

Alustava ettevõtja baaskoolituse ellu viimist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetab Eiroopa Liidu Regionaalarengu Fond

Õpi koos Google’iga! Omanda kõik põhioskused eduka digiturundamisega alustamiseks!

Omanda kõik põhioskused eduka digiturundamisega alustamiseks!

Järgenva 2 kuu jooksul on kõigil huvilistel suurepärane võimalus omandada laialdased digiturunduse baasteadmised ja seda kõike 0€ eest.

Valdkonna eksperdid viivad läbi 12 põnevat koolitust, kus jagavad prakitilisi nõuandeid, mida saad oma äri veebis kasvatamiseks koheselt rakendada. Saa teada, milline on efektiivne veebileht, kuidas sotsiaalmeedia platvorme strateegiliselt hallata, mis on oluline loovate reklaamkampaaniate juures ning kuidas andmetega müüki tõsta ja oma edukust mõõta.

Koolitused on eesti keeles ning toimuvad virtuaalselt – saad osaleda sealt, kus parasjagu viibid! 🧑‍💻

👉Täpsemat infot kevadise koolituskava kohta ning registreerida saad kodulehel: https://digioskused.ee/tasuta-koolitused/

“Õpi koos Google’iga” koolitusprogramm on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, EASi ja KredExi ühendasutus, Maakondlikud Arenduskeskused ning Google koostööna.

KOOLITUSTE KAVA

Ole kliendile nähtav ja leitav Google Ettevõtteprofiiliga

Registreerimine 06.09-20.09 |

Kuupäev: 20.09 |

Koolitaja Hando Murumägi

Tõhusa digiturunduse strateegia koostamine

Registreerimine 06.09-26.09 |

Kuupäev: 26.09 |

Koolitaja Andrus Kiisküla

Kuidas planeerida terviklik digikampaania

Registreerimine 06.09-28.09 |

Kuupäev: 28.09 |

Koolitaja Taavi Raidma

SEO alahinnatud tööriist – Google Search Console

Registreerimine 06.09-03.10 |

Kuupäev: 03.10 |

Koolitaja Raido Tamar

Automatiseeritud meiliturundus – miks ja kuidas?

Registreerimine 06.09-05.10 |

Kuupäev: 05.10 |

Koolitaja Anni Parksepp

GA4 – seadistamine ja peamised küsimused uutel kasutajatel

Registreerimine 06.09-10.10 |

Kuupäev: 10.10 |

Koolitaja Karl Pae

Tõhus sotsiaalmeediareklaam META kanalites

Registreerimine 06.09-18.10 |

Kuupäev: 18.10 |

Koolitaja Andrus Kiisküla

Google Ads’i uus ajastu: kuidas nutikalt uusi kliente võita

Registreerimine 06.09-24.10 |

Kuupäev: 24.10 |

Koolitaja Laura Pesonen

Kasvata oma äri Youtube’i reklaamidega

Registreerimine 06.09-26.10 |

Kuupäev: 26.10 |

Koolitaja Laura Pesonen

Copywriting: Kolm valemit sinu reklaamtekstide särama panemiseks

Registreerimine 06.09-01.11 |

Kuupäev: 01.11 |

Koolitaja Uku Nurk

Canva võimalused – kuidas ise atraktiivset turundusmaterjali luua

Registreerimine 06.09-07.11 |

Kuupäev: 07.11 |

Koolitaja Maarja Pajusalu

Videoturundus: strateegiast teostuseni

Registreerimine 06.09-09.11 |

Kuupäev: 09.11 |

Koolitaja Kairi Killing

Ligi 90 Ida-Virumaa tulevast noort Inseneri ehitavad Toila laululaval Goldbergi masinat

Ida-Viru Haridusklaster ja Loodusteaduste Ainesektsioon korraldavad Goldbergi masina ehitamise suursündmuse Ida-Virumaal. Sündmus toimub Toila laululaval kell 10.00–14.00 ning selle raames ehitab ligi 90 maakonna õpilast ahelreaktsioonide mehhanisme. Kohal on esindatud 17 erineva Ida-Virumaa haridusasutuse õpilased alates lasteaiast kuni kõrgkoolini.

Osalevad 3-4 liikmelised õpilaste meeskonnad, kelle ülesandeks on ehitada etteantud vahenditega piiratud aja jooksul valmis toimiv Goldbergi masin. Ehitusaeg varieerub vastavalt vanusegruppidele: lasteaia koolieelikud ja algklassid – 1,5 tundi; põhikool, gümnaasium ja kõrgkool – kuni 3 tundi.

Sündmuse peamiseks eesmärgiks on kujundada lastes ja noortes positiivne suhtumine loodusteadustesse ning valmistada neid ette paremini füüsikas ja muudes loodus- ning täppisteadustes. Lisaks soodustab see erinevate haridustaseme õpetajate koostööd antud valdkonnas.

Sündmusel pööratakse erilist tähelepanu taaskasutusele, kus lapsed ehitavad materjalidest, mille on suve jooksul kogunud loodusainete õpetajad, näiteks piimapakid, paberkäterätirullid, toidukarbid ja puutükid.

Ida-Viru loodusteaduste ainesektsiooni eestvedaja Riina Vaht selgitab, et Goldbergi masina ehitamine on tegelikult mäng, mis on täis füüsikaseadusi. “Meeskonnas ühiselt ehitamine soodustab õpilaste omavahelist koostööd, toetab loovuse arengut ning innustab füüsika maailma süvenema,” kommenteerib Vaht.

 

Ida-Viru Haridusklasteri koordinaator rõhutab, et see sündmus illustreerib suurepäraselt haridusastmete ülest õpetajatevahelist koostööd ja selle olulisust, tuues selgelt esile, kuidas valdkonna entusiastid panustavad maakonna haridusse, innustades sellega lapsi füüsikaga tegelema.

 

Sündmuse läbiviimist toetab Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit.

 

Lisainfo:

 

Kerda Eiert
Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
kerda.eiert@ivek.ee
52 36 850

Riina Vaht

Loodusteaduste ainesektsiooni juht

5213597

Ettevõtlusnädal 2023 tuleb taas! Vaata ja registreeru IDA-VIRU sündmustele!

02.-08.10.2023 ETTEVÕTLUSNÄDALA IDA-VIRU KAVA 

02.10.2023 | 12:00-17:00 | OBJEKT |

“TOETUSED ETTEVÕTJATELE” SEMINAR

Seminaril tutvustatakse Ida-Viru Ettevõtluskeskuse teenuseid antakse infot projektide finantseerimisvõimalustest (EAS, Kredex, KIK, , Narva linn, Töötukassa) ning saab esitada küsimusi.

#alustavettevõtja  #tegutsevettevõtja 

02.10.2023 | 17:00-19:00 | OBJEKT |

TEHISINTELLEKT TÖÖSTUSES JA TOETUSMEETMED

AIRE klubi on ürituste seeria, mille eesmärk on luua vaba ja vahetu keskkond robootika ja tehisintellekti valdkonna huvilistele kogemuslugude jagamiseks ning omavaheliseks suhtlemiseks ja võrgustumiseks. Oodatud on kõik huvilised ning tööstusettevõtete, teadus- ja arendusasutuste, IT- ja elektroonikaettevõtete, erialaliitude, tugiorganisatsioonide ja rahastajate esindajad.

#alustavettevõtja  #tegutsevettevõtja 

03.10.2023 | 14:00-16:00 | VEEBISEMINAR |

E-GRUPINÕUSTAMINE “ETTEVÕTJAKS VÕI MITTE?”

Tahad seda mõtet edasi arendada ja endas selgust luua, siis on Sul võimalus osaleda e-grupinõustamisel. Teemaks tuleb, ettevõtluse olemus, ettevõtja rollid, eduka ettevõtja isiksuseomadused, eneseanalüüs (kas ka minul on vastavad omaduse olemas?), Toetavad teenused ettevõtluse alustamisel, äri alustamise protsess (s.h vajalikud infokanalid).

#alustavettevõtja #noor

 

 

03.10.2023 | 10:00-17:00 | VEEBISEMINAR |

ONLINE KONVERENTS “AEG MUUTA KURSSI” POSTIMEES VEEBIS

Kogemusi jagavad erinevate valdkondade silmapaistvad esinejad:

 • Ain Süld Korilane
 • Mihkel Heinmets  Iiumek
 • Terje Rattur Karukella puhkemaja
 • Paap Uspenski I land sound
 • Meelis Rull Kase factory
 • Urmas Johanson Tikupoiss

03.10.2023 | 9:30-17:00 | Tartu Ülikooli Narva kolledž |

“TEHNOLOOGIAD TULEVIKUTEHASTES” 

Koolitus aitab mõista kiiresti arenevat valdkonda ja teha parimaid valikuid tulevikus. Fookuses on kõrgtehnoloogiliste lahenduste mõju tootmisettevõtetele. Tööstus 5.0 loob paindliku töökeskkonna, kus inimesed ja tehnoloogia töötavad koos efektiivse tootmisprotsessi saavutamiseks. Koolitusel tutvustatakse tehnoloogia mõju ja potentsiaali töökeskkonnas.

04.10.2023 | 10:00-11:30 | VEEBISEMINAR |

TÖÖTUKASSA TOETAB KURSIMUUTUST

Tahad seda mõtet edasi arendada ja endas selgust luua, siis on Sul võimalus osaleda e-grupinõustamisel. Teemaks tuleb, ettevõtluse olemus, ettevõtja rollid, eduka ettevõtja isiksuseomadused, eneseanalüüs (kas ka minul on vastavad omaduse olemas?), Toetavad teenused ettevõtluse alustamisel, äri alustamise protsess (s.h vajalikud infokanalid).

#alustavettevõtja #noor

04.10.2023 | 16:00-19:00 | kood/Jõhvi koodikool |

IDEEDE KONKURSS “SUPP”

Mis on SUPP? See on üritus, kus järgmine hea idee võib tulla sinu naabrilt või sinu sõbralt, aga miks mitte sinult endalt?! SUPP on suurepärane võimalus vabalt jagada oma kohalikus kogukonnas tekkivaid häid mõtteid ja algatusi. Olgu see siis mõni äriidee või hoopiski mõte, kuidas ümbritsevat linnakeskkonda paremaks teha. Oodatud on kõik huvilised.
Ideed saab esitleda nii eesti, vene, kui ka inglese keeles. Korraldajad pakuvad vajadusel publikule tõlget.

#alustavettevõtja #noor

04.10.2023 | 9:00-14:00 | Ida-Virumaa |

IVEK-I KÜLALISTUNNID IDA-VIRU KOOLIDES

IVEK meeskond suundub Ida-Viru koolidesse läbiviima ettevõtlikkuse teemalisi infotunde.

#alustavettevõtja #noor

04.10.2023 | 9:30-16:00 | Tartu Ülikooli Narva Kolledž |

NARVA ÄRIKONVERENTS 2023 ÜHESKOOS SAAME HAKKAMA!

Ootame konverentsile ettevõtteid, eelkõige neid, kes on huvitatud toetuse saamisest õiglase ülemineku fondi vahenditest.

Konverentsi põhiprogrammis on tagatud sünkroontõlge eesti keelest vene keelde ja vene keelest eesti keelde.

#tegutsevettevõtja

05.10.2023 | 14:00-15:00 | DIGITURUNDUSE TRENN

 “SÜNDMUSTE TURUNDUSE ABC”

#alustavettevõtja #noor #mtü #kohalikomavalitsus

REGISTREERIMINE KOHAPEAL

05.10.2023 – 06.10.2023 | 10:00-18:00 | Tartu Ülikooli Narva kolledž |

IMPACT DAY ÜHISVAATAMINE

5-6. Oktoobril Tallinnas toimub Baltikumi suurim jätkusuutlikkuse festival Impact Day ja me teeme Narvas ühisvaatamist kõigile tasuta. Registreerumine kohapeal

07.10.2023 | 12:00-14:00 | kohvik KAAR, Joala 20 |

LÕHNAKOOLITUS ETTEVÕTJATELE “LÕHNATURUNDUS – BRÄNDILÕHNAD” 

Lõhnad on brändi osa. See on maine ja kõige tugevaid mälestuste kujundaja.

Räägime lõhnadest, nende mõjust ning proovime tunda ennast brändilõhna disainerina.

#ettevõtja

REGISTREERUMINE KOHAPEAL

07.10.2023 | 11:00-16:00 | Astri keskus |

BPW/EENA NARVA KLUBI ÖKOLAAT

Ökolaat toimub Astri keskuses. Laada raames toimub ümarlaud öko teemadal. Sissepääs on huvilistele vaba.

Esita “IDA-VIRU AASTA ETTEVÕTE JA VABAÜHENDUSE KONKURSS 2023” konkursile oma kandidaat!

Kandidaatide esitamine on lõppenud.

Kutsume esitama kandidaate konkursile

 

IDA-VIRU AASTA ETTEVÕTE JA VABAÜHENDUSE KONKURSS 2023

Ida-Viru Ettevõtluskeskus koostöös partneritega: Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit, Eesti Kaubandus- Tööstuskoja Jõhvi esindus, Europe Direct`i Jõhvi teabekeskus, Europe Direct`i Narva teabekeskus, Sihtasutus Ida-Viru Investeeringute Agentuur, Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK), Siseministeerium ja Põhjarannik tunnustavad Ida-Virumaa aasta ettevõtteid ja vabaühendusi, et väärtustada ettevõtlust ja ettevõtlikkust  ning tunnustada  tegusaid kodanikke ja parimaid kodanikuühendusi.

Valikuprotsess:

01

Kõik asutused, ettevõtted, omavalitsused, kodanikuühendused ja eraisikud saavad kandidaate esitada koos põhjendustega saata   järgneva ankeedi abil hiljemalt 25. septembriks 2023 SA Ida-Viru Ettevõtluskeskusele e- postiga: info@ivek.ee või täites elektroonilist ankeeti aadressil IVEK.EE/KONKURSS/

Äriühingutest kandidaatidele esitatavad üldnõuded:

kandidaat peab omama majandustegevust Ida-Virumaal;

kandidaadi võib esitada konkursile viimaste aastate jooksul teostatud tegevuse eest;

konkursile esitatud ettevõte ei tohi olla maksuvõlgnik;

ühe kandidaadi saab esitada mitmes kategoorias.

Vabaühendustest kandidaatidele esitatavad üldnõuded:

kandidaat peab olema registreeritud Ida-Virumaal,

kandidaadi võib esitada konkursile viimase aasta teostatud tegevuse eest;

konkursile esitatud vabaühendus ei tohi olla maksuvõlgnik;

ühe kandidaadi saab esitada mitmes kategoorias

02

Laekunud kandidaatide seast valib komisjon välja igas kategoorias 3 nominenti ja nominentide seast võitjad kategooriates. 

 

Ettevõtteid ja vabaühendusi tunnustatakse järgmistes kategooriates:

 • Auhind omistatakse ettevõttele, kelle tegevus on piirkonnale olulist mõju avaldanud:
 • Oluline ettevõte piirkonnas.
 • Arenev ettevõte (investeeringud, uued sihtturud ja/või tootmisüksused)
 • On teostanud viimaste aastate jooksul regioonile olulise projekti või arengu
 • Ühendus, kes on 2023. aastal silma paistnud kohaliku elu edendamisega, on kutsunud või viinud ellu kogukonna jaoks olulisi sündmusi või muid kogukonda elavdavaid/abistavaid projekte
 • on koostööaldis teiste ühenduste, ettevõtjate ja omavalitsusega
 • Arenev ettevõte või organisatsioon, sh ka vabaühendus
 • ühendus, kes panustab kogukonna arengusse ja on toetusraha tulemuslikult rakendanud
 • Arenev väikeettevõte
 • Silmapaistva äriideega
 • Arenev ettevõte
 • Mitmekesistab maakonna turismiettevõtlust
 • Edukalt startinud ettevõte
 • Maakonnas tegutsenud alla kolme aasta
 • Uudse äriideega (soovitavalt)
 • Noorte poolt sooritatud tegevus, mis aitab kujundada maakonna ettevõtlikku vaimu
 • Keskkonnamuutustega kiiresti kohanedes arenev ettevõte või organisatsioon
 • oma ärimudelit edukalt uuendanud
 • võtnud kasutusele uudse tehnoloogia või rakendanud oma tegevuses lahendusi, mille tulemusena tõhusam ressursside kasutus ja negatiivne keskkonnamõju vähendamine
 • Initsiatiivne isik, kes on oma tegevusega 2023. aastal silma paistnud ning kaasa aidanud oma piirkonna, maakonna või valdkonna positiivsele arengule
 • Ühendus, kes on kohaliku omaalgatuse programmi (KOP) toetusraha kogukonna hüvanguks tulemuslikult rakendanud 2023. aastal
03

Komisjonil on õigus teostada kandidaatide vastavuskontrolli ning võtta esitatud kandidaatidega või esitajaga kontakti täiendavate andmete hankimiseks.

Komisjonil on õigus välja anda täiendavaid eripreemiaid või jätta kandidaatide ebapiisavuse või mittekvalifitseerumise korral mõnes kategoorias auhind välja andmata.

 

NB! Kui komisjoniliige on kandidaat või lähedalt seotud kandidaadiga, siis taandab ta end selle kategooria hindamisel;

04

parimate väljakuulutamine toimub 30. novembril 2023 Ida-Virumaa Ettevõte ja vabaühenduse tunnustusüritusel.

 

 

 

Ootame aktiivset osalemist kandidaatide esitamisel!

Täpsem teave:

Nadežda Morozova

Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

Täpsem teave:

Jefim Aljoškin

Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

Konsultatsiooni keel
Rus
Est
Eng

PARTNERID ja TOETAJAD:

KANDIDAATIDE ESITAMINE

Kandidaatide esitamine on lõppenud.

Infokiri 09/2023

14. septembril toimuvad Õiglase Ülemineku toetusmeetmete infopäevad ettevõjatele Jõhvis ja Narvas

Ida-Viru Ettevõtluskeskus kutsub ettevõtjaid Õiglase Ülemineku fondi toetusmeetmete infotunnile.

Infotunnis tutvustame Ida-​Viru väike-​ ja keskmise suurusega ettevõtjate investeeringute ning Ida-​Viru ettevõtluse suurinvesteeringute toetusi:

 • Toetuse eesmärk
 • Tingimused
 • Vastame küsimustele

Ettekandeid teevad:

Kaarel Lehtsalu, Majandus- ja Kommunikatsiooni Ministeeriumi regionaalse arengu nõunik

Jaak Puistama, EAS Toetuste keskuse ettevõtluskonsultant

 

Infotunnid toimuvad 14.09.2023

EESTI KEELES kell 10.00 Jõhvis, Kersti Võlu koolituskeskuses, Kooli 7, Jõhvi

VENE KEELES Kell 14.00 Narvas, Vabalava väike saal, Linda 2, Narva

 

Samuti on võimalik infotunnil osaleda online keskkonnas ZOOM.

 

REGISTREERU  


  Organisatsiooni vorm / Форма регистрации организации  Kuidas osalete? / Каким образом будете принимать участие?  Eesti esimene kogukonna arendamise inspiratsioonipäev KAI toimub 19. septembril 2023 Tartus!

  KAI on esimene omanäoline kogukonna arendamisele pühendatud sündmus Eestis, kus kohtuvad 100+ kogukonna teemadel kaasamõtlejat

   

  See on ühine mõtteruumi loomise koht kogukondade arendamise vajalikkusest ja võimalustest Eestis, mis annab uusi tutvuseid, värskeid ideid ja teadmisi kogukonna arendamisest.

   

  Ootame osalema kõiki, kellele on kogukondade käekäik oluline – kohalike omavalitsuste töötajaid, kogukondade arendajad ja eestvedajad ning kõiki teisi huvilisi!

   

  Päev on ka avastardiks Siseministeeriumi strateegilisele partnerlusele “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine aastatel 2023–2026”.

   

  Mis saab toimuma?

  Räägime kaasaegsest ressursipõhisest lähenemisest kogukondade arendamisel. Päeva võtmeesinejateks on:

   

  🗝️Dagmar Narusson (PhD) – Tartu Ülikooli kogukonnatöö õppejõud ja sotsiaalse innovatsiooni teadur, avatud dialoogi praktik

  🗝️Cormac Russell – kogukonnaarenduse valdkonna eestkõneleja maailmas, Northwesterni Ülikooli õppejõud ning ressursipõhise kogukonna arendamise teadus-, arendus- ja koolitusasutuse Nurture Development asutaja ja juht

   

  Läbi töötubade, kus tutvustame strateegilise partnerluse järgmise nelja aasta tegevusi kogukondade arendamise suunal, on ka võimalus tuua ise pildile oma kogemus kogukonna arendamisest. 👐

   

  Kus ja millal?

  Inspiratsioonipäev leiab aset 19. septembril Tartu Ülikooli Raamatukogus algusega kell 11.00.

   

  Ajakava


  Päeva modereerivad: Heleriin Jõesalu ja Eha Paas
  (Siseministeeriumi strateegilise partnerluse projektijuhid, Eesti Rahvaülikoolide Liit)

   

  10.30–11.00 Kogunemine ja vestlused

   

  I Arusaamade ühtlustamine ja teooria ammutamine 📚

  11.00–11.10 Päeva avamine

  11.10–11.30 Avaettekanne “Kogukonna tähendus”, Dagmar Narusson (Tartu Ülikooli kogukonnatöö õppejõud ja sotsiaalse innovatsiooni teadur, avatud dialoogi praktik)

  11.30–12.10 Veebiettekanne “Ressursipõhine lähenemine kogukondade arendamisel – mis ja miks?” (inglise keeles, tõlge eesti keelde), Cormac Russell (kogukonna arenduse eestkõneleja, Northwesterni Ülikooli õppejõud, Nurture Development’i asutaja ja juht)

  12.10–12.30 Arutelu Cormac Russelliga

   

  12.30–13.30 Lõuna

   

  II Erinevate lähenemisviiside tundmaõppimine 🧑‍🔬

  13.30–15.00 Töötoad

  Osalejatel on võimalus kogeda erinevaid kogukonna arendamisele suunatud metoodikaid, millele toetudes on üles ehitatud strateegilise partnerluse nelja aasta tegevused. Osaleda saab ühes töötoas.

  Töötuba 1: Arenguprogramm „Dialoog kogukonnaga“ – arutelukultuuri edendamine kogukondade ja omavalitsuse vahel. Läbiviijad: Piret Jeedas (Ruumi loomine, kaasamispraktik ja andragoog) ja Kairi Tilga (Eesti koostöö Kogu juhataja)

   

  Töötuba 2: Avatud dialoog – põhimõtete kogum ja dialoogilise ruumi loomise viis, mis on välja kujundatud võrgustikes kriisiolukordadega toimetamiseks. Läbiviijad: Dagmar Narusson (Tartu Ülikooli kogukonnatöö õppejõud ja sotsiaalse innovatsiooni teadur, avatud dialoogi praktik) ja Marju Kask (Eesti Lastekirjanduse Keskus, Avatud Dialoogi praktik)

   

  Töötuba 3: Kogukonna arendamise ABCD mudel (Asset Based Community Development) – jätk Cormac Russelli loengule. Läbiviijad: Merle Linno (Tartu Ülikooli Kogukonna arendamise ja sotsiaalse heaolu õppekava programmijuht) ja Kadi Kass (Tartu Ülikooli Ühiskonnateaduste instituudi kogukonnatöö nooremteadur)

   

  Töötuba 4: Kogukond ja kriisid – arutleme selle üle, kuidas praktikas kogukonnad saavad läbi mõelda ja valmistuda kriisideks. Läbiviijad: Eiko Tammist ja Helen Kari (OÜ Toimevõimendi, kriisikoolitajad)

   

  Töötuba 5: Kogukonna ressursside avastamine – praktilised näited ressursipõhisest lähenemisest. Läbiviijad: Anna Farafonova (Narva Eesti Keele Maja juhataja) ja Helena Paist (Kiviõli I Keskkooli huvijuht)

   

  15.00–15.30 Vitamiinipaus & kogemuste jagamine 

   

  III Võrgustumine 🕸️

  15.30–16.30 Kogukonna arendajate kogukond – ühine platvorm ja võrgustumine
  16.30–16.45  Päeva kokkuvõte ja lõpusõnad

   

  Registreeri sündmusele hiljemalt 11. septembril

  https://forms.gle/wcRYrcYKYHyTdPQT9

   

  Lisainformatsioon: Eha Paas (517 0214, ehapaas@gmail.com) ja Heleriin Jõesalu (5341 4905, heleriin.joesalu@rahvaulikoolideliit.ee )

   

  Kogukonna arendamise inspiratsioonipäev toimub Siseministeeriumi strateegilise partnerluse “Kogukonnakeskse lähenemisviisi rakendamine 2023–2026” raames. Strateegilise partnerluse elluviimiseks teevad koostööd MTÜ Maakondlikud Arenduskeskused, Tartu Ülikool (Ühiskonnateaduste Instituut), Eesti Rahvaülikoolide Liit, Eesti Koostöö Kogu, OÜ Toimevõimendi.

  Avatud on EAS’i taotlusvoor teenuses, kus väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on võimalik kaasata eksperte Rootsi, Norra, Saksamaa, Jaapan ja Araabia Ühendemiraatide sihtturgude suunal

  Avatud on kandideerimine EASi teenusesse „Rahvusvahelise eksperdi kaasamine“

   

  Alates 14. augustist 2023 on avatud taotlusvoor teenuses, kus väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on võimalik kaasata eksperte järgmiste sihtturgude suunal: Rootsi, Norra, Saksamaa, Jaapan ja Araabia Ühendemiraadid. Nende riikide suunal aitab EAS otsida täpselt sellise professionaali, kes tunneb ettevõtte valdkonda, oskab anda nõu vastavalt selle spetsiifikale ja sihtturu vajadustele.

  Kui ettevõttel on olemas sobiv ekspert, kelle abi soovitakse kasutada, on võimalik teenusesse siseneda ka oma eksperdiga. Sellisel juhul on koostöö eksperdiga võimalik nii ülal loetletud kui ka kõikide teiste maailma riikide suunal.

  Teenuse abil on ettevõtetel võimalik kaasata rahvusvahelisi eksperte, kellega koostöös kasvatada valitud välisturu suunal eksporti ja/või tegeleda tootearendusega.

  Teenust saab kasutada tootearenduse ja ekspordi valdkonnas.

  Taotlusvoor on avatud kuni 1. novembrini 2023 või kuni eelarveliste vahendite ammendumiseni.

   

  EASi-poolne toetuse määr on 50% eksperdi tasust, maksimaalne toetussumma 10 000 eurot (+km).

   

  Täpsem info ja kandideerimisankeet EASi kodulehel ning vajadusel leiad info Facebookis ja LinkedInis.

   

  Lisainfo: Ille Metsla, tel +372 5359 5293, ille.metsla@eas.ee

  29.08 toimub Tööstussümbioosi seminar

  Ootame teid 29. augustil kell 9:30-11:30 Ülemiste City’s toimuvale roheenergia ja tööstussümbioosi seminarile. Ettekande teeb Taani tööstussümbioos-ettevõtte GreenLab juht Christopher Sørensen, kes tutvustab roheenergial ja ringmajandusel toimivat Skive energia- ja tööstusparki.

  GreenLab on keskendunud teadusuuringute ja tehnoloogia kiirendamisele mastaabis. Nende eesmärk on arendada rohelise energia tootmise, muundamise, säilitamise ja rakendamise viise, testides teooriaid praktikas ja otsides elujõulisi rohelisi lahendusi.

   

  Seminari jooksul saab suurepärase ülevaate GreenLabi energiapargi käivitamisest, tööpõhimõtetest ning tulevikuplaanidest.

   

  Seminar toimub EASi kontori 2. korrusel (Tominga maja, Sepise 7). Võimalus on liituda ka veebi teel.

   

  Palun andke oma osalusest märku SIIN hiljemalt 22. augustiks.

  Haridusvõrgu arengukonverents HaridusLood toimub 24. novembril Ida-Virumaal.

  Foto: ELVL

  ELVLi asedirektor Jan Trei ja haridus-, noorsootöö- ja kultuurinõunik Angela Saksing kohtusid eile Jõhvi kontserdimajas kolleegidega Ida-Viru Ettevõtluskeskusest ning Haridus- ja Teadusministeeriumist, et üle vaadata seis novembrikuus toimuva haridusvõrgu arengukonverentsi HaridusLood korraldusliku poole osas. Haridusvõrgu arengukonverents “HaridusLood” toimub 24. novembril Jõhvi kontserdimajas.

  “Konverentsi puhul peame oluliseks, et saaksime omavalitsusjuhtide, poliitikakujundajate, haridusjuhtide, haridusvaldkonda panustavate ettevõtjatega ning partneritega üheskoos mõtiskleda, kuidas saame koos kujundada jätkusuutliku haridusvõrgu üle Eesti, mille keskmes oleks hariduse kvaliteet. Meie kõigi ühine eesmärk on tugev, jätkusuutlik haridusvõrk ja kvaliteetne haridus ning just neil teemadel konverentsil ka arutleme. Juba septembrikuu alguses saadame välja ka ametliku registreerimislingi, ent on näha, et oma huvi konverentsi osas on juba palju ka üles näidatud,” kommenteeris ELVLi asedirektor Jan Trei.

  Lisainfot leiab konverentsi kohta kodulehelt 👉https://www.elvl.ee/hariduslood

  Ida-Virumaa linnapiirkondadele (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Toila) toetusmeede „Suuremate linnapiirkondade arendamine“ infoseminar toimub 24. augustil kell 10.00-13.00

  24. augustil kell 10.00-13.00 toimub Ida-Virumaa linnapiirkondadele (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Toila)  infoseminar tutvustamaks toetusmeedet „Suuremate linnapiirkondade arendamine“.

  Seminar toimub veebi vahendusel ning sellega saab liituda järgmiselt lingilt: MS TEAMS (Koosoleku ID: 341 534 069 054 Pääsukood: WfYVoP).

   

  Seminari salvestatakse ning salvestus ja slaidid lisatakse programmi veebilehele.

  Seminar toimub eesti keeles, kuid nii slaidid kui ka ettepaneku/taotluse koostamise juhend on olemas ka vene keeles.

   

  Osalema on oodatud kõik potentsiaalsed taotlejad (KOV, sihtasutused, mittetulundusühingud, avalik-õiguslikud juriidilised isikud ja äriühingud).

   

  Toetust antakse projektile, mis tuleneb linnapiirkonna arengustrateegiast ja millega:

  1) võetakse kasutusele linnakeskkonnas innovatiivsete digilahendustena tooted, teenused, programmid ja laiemas tähenduses kogu füüsiline taristu, mille toimimine sõltub info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast, laiendatakse eelnimetatud lahenduste kasutamist ning tõstetakse sellealast teadlikkust;

  2) võetakse kasutusele avalikus linnaruumis innovatiivsete rohelahendustena looduslikke ökosüsteeme toetavad või keskkonna seisukohalt jätkusuutlikud lahendused, sealhulgas uute rohealade loomine ja nende elurikkuse suurendamine, linnaaiandus, veesilmad ja arukad sadeveelahendused.

  3) kaasajastatakse avalikku linnaruumi ning arendatakse välja rekreatsioonialad, sealhulgas tänavaruumi kujundamine, mittevajalike ehitiste lammutamine, kooskäimiskohtade, väljakute ja parkide ning lastele ja noortele mõeldud atraktsioonide arendamine, parandatakse jalgsi ja jalgrattaga liikumise võimalusi, sealhulgas uute jalg- ja jalgrattateede, jalgratta- ja jalgteede sildade ja tunnelite rajamine, ristmike või tänavate ja teede ümberkohandamine jalgsi või jalgrattaga liikumiseks ning avaliku linnaruumi kujundamine säästvaid liikumisviise toetavamaks, või muudetakse linnaruumi ligipääsetavaks kõigile inimestele, olenemata nende vanusest või erivajadusest;
  4) arendatakse jätkusuutlikku elamufondi, sealhulgas kaasajastatakse korterelamute avalikke õuealasid, rajatakse tugitaristu uute korterelamuarenduste juurde, või ehitatakse üürimaju;
  5) arendatakse vaba aja veetmisega seotud avalikku taristut, sealhulgas spordihooned ja -rajatised, raamatukogud, kogukonnamajad, või arendatakse kaug- ja koostöötamiseks vajalikku infrastruktuuri.

   

  NB! Minimaalne projekti maksumus on 200 000.

   

  Täiendavat infot leiab RTK veebilehelt.

  Ida-Viru Ettevõtluskeskus otsib inkubaatori projektijuhti!

  MAAPIIRKONNAS MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMISE INVESTEERINGUTOETUS 2023 on avatud!

  Pressiteade

  9. august 2023

  Tänasest saab PRIAst taotleda toetust maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamiseks – esimest korda on võimalik kasutada juhendamisteenust

  Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse taotlemiseks saab e-PRIAs taotlusi esitada 9. augustist 6. septembrini. Taotlejatel on võimalik kasutada uue teenusena juhendamist, mis aitab kliente taotluse esitamisel ning toob nende võimalused paremini esile. Juhendamist saab kasutada terve taotlusperioodi jooksul.

  Toetuse eesmärk on luua maapiirkonnas, eelkõige keskustest eemale jäävates piirkondades, eeldused uute töökohtade tekkeks väljaspool põllumajandussektorit. Toetust saavad taotleda mikroettevõtjatest põllumajandustootjad, mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevad mikroettevõtjad, avaliku sektori põllumajandusettevõtjad ja põllumajandusvaldkonna muuseumid.

  PRIA arengutoetuste osakonna juhataja Piret Kljutšivski ütleb: „Käesolev taotlusvoor on meie jaoks eriline, sest esimest korda pakume oma klientidele juhendamist. Kuna PRIA töötajatel on pikaajaline kogemus ning teadmised kogu toetuse elukaarest, siis tahame seda maksimaalselt oma klientide heaks tööle panna. Juhendamisteenus muudab taotlemisprotsessi lihtsamini läbitavaks. Koos juhendajaga saab klient üle vaadata taotlusel esitatavad andmed ning vajalikud dokumendid. Lisapilk juba taotlemisprotsessi varastes sammudes on potentsiaalselt suureks abiks seatud eesmärkide ja tulemusteni jõudmisel. Huvilistel palume kindlasti vaadata meie kodulehte, kust leiab teenuse kohta täpsemat infot.”

  Juhendamisele pöördumiseks tuleb esmalt broneerida aeg PRIA kodulehe kaudu (teenuse valiku rippmenüüst tuleb valida „Mitmekesistamise toetuse taotluse täitmise juhendamine”) ning taotleja saab otsustada, kas soovib juhendamist

  • telefoni teel,
  • veebi teel Microsoft Teamsi kasutades või
  • silmast silma kohtumise käigus Pärnu või Tartu teenindusbüroos.

  Toetust antakse vähemalt 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest ja toetuse määr mittepõllumajandusliku ettevõtlusega tegelevale mikroettevõtjale on kuni 40 protsenti ning põllumajandustootjale kuni 50 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest. Toetuse maksimaalne suurus ühe taotleja kohta Eesti maaelu arengukava programmperioodil on 200 000 eurot.

  PRIA hindab kõiki taotlusi meetme määruses sätestatud hindamiskriteeriumide alusel ning koostab paremusjärjestused. Toetused määratakse nõuetekohastele ja vähemalt minimaalsed hindepunktid saanud taotlustele. Kui selliste taotluste summa ületab vastava sihtgrupi eelarvet, määratakse toetused hindamisel saadud paremusjärjestuse alusel. Otsused kinnitab PRIA hiljemalt 13. detsembril 2023.

  Toetuse täpse sisu ja taotlemise tingimuste kohta saab täpsemat infot meetme määrusest ja PRIA kodulehelt. Toetuste ja e-PRIA kasutamise kohta saab abi küsida, helistades PRIA investeeringutoetuste infotelefonil 737 7678.

  Infokiri 08/2023

  UUDISED

  31.08.2023 Nädala pärast stardib Jõhvis demokraatia teemaline kogukonnaring

  31.08.2023 KOP: Kohaliku omaalgatuse programm avaneb 1. septembril

  29.08.2023 14. septembril toimuvad Õiglase Ülemineku toetusmeetmete infopäevad Jõhvis ja Narvas – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  25.08.2023 Eesti esimene kogukonna arendamise inspiratsioonipäev KAI toimub 19. septembril 2023 Tartus! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  23.08.2023  Avatud on EAS’i taotlusvoor teenuses, kus väikese ja keskmise suurusega ettevõtetel on võimalik kaasata eksperte Rootsi, Norra, Saksamaa, Jaapan ja Araabia Ühendemiraatide sihtturgude suunal – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  22.08.2023 Noorte osaluse fond ootab taotlusi

  22.08.2023 Täna algab taotluste esitamine kodanikuühiskonna innovatsioonifondi!

  22.08.2023 Vaata järele Paide Arvamusfestivali 2023 arutelusid

  17.08.2023 Mittetulundusühing Kirderanniku Koostöökogu avab LEADER-meetme projektitaotluste taotlusvooru

  15.08.2023 Haridusvõrgu arengukonverents HaridusLood toimub 24. novembril Ida-Virumaal. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  15.08.2023 Ida-Virumaa linnapiirkondadele (Narva, Sillamäe, Jõhvi, Kohtla-Järve ja Toila) toetusmeede „Suuremate linnapiirkondade arendamine“ infoseminar toimub 24. augustil kell 10.00-13.00 – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  15.08.2023 Ida-Viru Ettevõtluskeskus otsib inkubaatori projektijuhti! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  15.08.2023 Algab toetuste taotlemine kodanikuühiskonna innovatsioonifondist elanikkonnakaitse võimekuse arendamiseks

  10.08.2023 MAAPIIRKONNAS MAJANDUSTEGEVUSE MITMEKESISTAMISE INVESTEERINGUTOETUS 2023 on avatud! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  10.08.2023 British Council poolt toetatud projektijuhtimise koolitusel osalesid vabaühendused üle Eesti

  04.08.2023 Kutse uue üleriigilise planeeringu “Eesti 2050” regionaalsetele ideeseminaridele

  SEB kasvuprogramm – tasuta kiirendi ambitsioonikatele ettevõtetel!

  SEB kasvuprogramm on kiirendi ambitsioonikatele ettevõtetele. Selle aasta kasvuprogrammi partneriks on Rethink. Programm on täiesti uues kuues ja unikaalse koosloome kontseptsiooniga. See on välja töötatud, et nihutada ettevõtte piire ja luua lahendusi, mis päriselt vastavad kasutajate vajadustele.

  Rethinki asutaja ja strateegiline disainer Jana Kukk ja Digitalist Finland tegevjuht Jussi Hermunen personaalsel mentordamisel saad programmis välja töötada enda ettevõtte jaoks vajaliku tulemuse.

  Miks osaleda? 🌟
  Leiad enda ettevõttele uusi ambitsioonikaid väljakutseid
  Saad ärgitada enda ettevõtet innovatsioonile laiemalt mõtlema
  Loob sulle võimaluse luua midagi unikaalset
  Saad kinnituse enda ettevõtte plaanidele, kas siht on paigas
  Jõuad sulle sobiva eesmärgini – ekspordiplaanist prototüübini

  Kellele sobib? 🚀
  Kõigile ettevõtetele, kellel on ambitsioon ja soov kasvada
  Ettevõte on tegutsenud üle kahe aasta

  Kasvuprogrammi tingimused:
  Ainult 15 ettevõtet valitakse osalema
  Osalustasu on 0 eurot (ettevõttele osalemine on tasuta.)
  Osalemine 4 töötoas + pitching day
  2023. aasta programm on rahvusvaheline ja ingliskeelne

  SEB kasvuprogrammi ajakava:
  25. august 1. töötuba – innovatsioon ühisloomega
  8. september – 2. töötuba – kasutajakeskne tootearendus
  22. september – 3. töötuba – lahenduste ideestamine
  6. oktoober – 4. töötuba – turu eksperimendid
  TBC – Pitch day – lahenduse esitlemine züriile

  Mis ressurssidega peab ettevõte arvestama?
  Ettevõttest on soovitatav esindama saata vähemalt 2-3 tiimiliiget. Ühe esindajaga võib töömaht osutuda liiga suureks ning kasulik on kellegagi vahepeal arutada.

  Palun registreeri ennast hiljemalt 31.07 SIIN.
  Programmi kohta rohkem infot SIIN.

   

  Lisainfo:

  Sander Välk, sander.valk@seb.ee või +372 5363 1483

  Ida-Viru ÖÖKINO tuleb taas!

  Kas teadsite, et nelja Ida-Virumaa omavalitsuse poolt asutatud Viru FilmiFondi toel on tänaseks sündinud enam kui 30 audiovisuaalset teost! Meie lemmikud: Nublu loole “Für Oksana” ja Trad.Attacki! loole “Kuukene”, mängufilmid”, “Apteeker Melchior” ja paljud teised imelised linateosed (https://www.vff.ee/filmid/).

  August on ÖÖKINO kuu, samal ajal toimuvad töötoad noortele 14+ kus ühel päeval tehakse animatsiooni filmi ja teisel filmi oma kodukohast läbi noorte silmad.

   

  ÖÖKINO AJAKAVA

   

  NB! Palun võta kaasa ilmastiku jaoks sobilik riietus ja hea tuju! 🙂 Kohapeal on avatud ka pop-up kohvik.

   

  🎬10.08 ja 11.08 NARVA-JÕESUU

  Esmakordselt!

   10. augustil kell 21 ÖÖKINO Narva-Jõesuu Hele Park : spordidraama “KALEV” (Narva-Jõesuu Helepargis) /eesti keeles tõlkega vene keelde

  https://fb.me/e/1mUUVUEg4

  11. augustil kell 21 ÖÖKINO Narva-Jõesuu Hele Park: kulinaarne draama “Magusad tärnid” (Narva-Jõesuu Helepargis) /prantsuse keeles tõlkega eesti ja vene keelde

  https://fb.me/e/12c3dNsnD

  10. ja 11. augustil kell 16-20 VFF FILMITEGEMISE TÖÖTUBA NOORTELE (Narva – Jõesuu Noortekeksuses) 14+

  REGISTREERU kohe! https://ivek.ee/events/vff-tootuba-nj/

   

   

  🎬17.08 ja 18.08 SILLAMÄE

  17. augustil kell 21 ÖÖKINO Sillamäel promenaadi Mere pst treppidel : seiklusfilm “Erik Kivisüda” /eesti keeles tõlkega vene keelde

  https://fb.me/e/3j4BI3lFq

   18. augustil kell 21 Sillamäel promenaadi Mere pst treppidel:

  ajalooline draama “Apteeker Melchior. Timuka tütar” /eesti keeles tõlkega vene keelde

  https://fb.me/e/PjyiwI4n

  17. ja 18. augustil kell 16-20 VFF FILMITEGEMISE TÖÖTUBA NOORTELE (Sillamäe) 14+

  REGISTREERU https://ivek.ee/events/vff-tootuba-sillamae/

   

   

  🎬23.08 ja 24.08 KOHTLA-JÄRVE KULTUURIKESKUS

  23. augustil kell 21 ÖÖKINO Kohtla-Järvel : spordidraama “KALEV” (Kultuurikeskuse ees) /eesti keeles tõlkega vene keelde

  https://fb.me/e/36Om79Wq3

  24. augustil kell 21 ÖÖKINO Kohtla-Järvel : seiklusfilm “Erik Kivisüda” (Kultuurikeskuse ees) /eesti keeles tõlkega vene keelde

  https://fb.me/e/3LLuTksRV

  23. ja 24. augustil kell 16-20 VFF FILMITEGEMISE TÖÖTUBA NOORTELE (Kohtla-Järve Kultuurikeskuse sees) 14+

  REGISTREERU https://ivek.ee/events/vff-tootuba-kohtla/

   

  🎬29.08 ja 30.08 Kiviõli keskväljak

  29. augustil kell 21 ÖÖKINO Kiviõli keskväljakul : spordidraama “KALEV”  /eesti keeles tõlkega vene keelde

  30. augustil kell 21 ÖÖKINO Kiviõli keskväljakul : ajalooline draama “Melchior” /eesti keeles tõlkega vene keelde

   

   

  🥰 Olete väga oodatud nautima häid Eesti filme!

  Narva-Jõesuu:

  Sillamäe:

  Kohtla-Järve:

  Kohtumiseni!

  Euroopa Liit toetab Ida-Viru turismisihtkoha atraktiivsust Eesti, Soome ja Läti turul

  Pressiteade 19.07.23

  Ida-Viru turismisihtkoht võitis EL Euroopa naabrusinstrumendi programmi konkursil toetuse 2023. II p.a. tegevustele. Projekti eesmärk on tõsta sihtkoha atraktiivsust nii siseturistide kui Soome ja Läti turistide hulgas.

  Ida-Virumaa on viimaste aastate kobarkriisis kõige enam pihta saanud turismisihtkoht Eestis. Kriis kestab, sest sõja tõttu ei taastu enam Vene turism (25% majutatud turistidest 2019).

  Vene turu tegevused lõpetati juba eelmise aasta kevadel. Maakonna turismisektorit juhtiv turismiklaster on koostanud uue strateegia ning koos on otsustatud tugevamalt investeerida Soome ja Läti turgu. Siin tuli appi EL Euroopa naabrusinstrument ja kaasrahastab 2023.a.II poolaasta tegevusi summas 227 500 eur. See toetus võimaldab Soome turule kaasata eraldi turujuhi ning töötada välja ja testida marsruute (kultuur, loodus, karavan), luua Vana Narva audiogiid ning õppida Soome keelt ja kultuuri. Läti turul toimub projekti raames esimene Ida-Viru testkampaania. Lisaks tulevad kampaaniad Eesti ja Soome turul ning jagatakse edasi häid uudiseid omakanalites.

  Esimese suure tegevusena ongi juba käimas Läti kampaania mis kestab 17.07- ja toob kogu piirkonna lätlaste jaoks kaardile.

  Ida-Viru turismiklaster koondab piirkonna turismisektori aktiivseid ja missioonitundelisi teenusepakkujad ja sinna kuuluvad kõik maakonna omavalitsused. Klaster tegutseb juba 13 aastat. Klastrit koordineerib Ida-Viru Ettevõtluskeskus (maakondlik arenduskeskus). Klaster on avatud võrgustik ja kõik huvilised on oodatud liituma.

   

   

  Projektiinfo:

  Nimi „Ida-Viru turism“

  Kaasrahastajad: Euroopa Liit Euroopa naabrusinstrument ja Ida-Viru turismiklaster

  Aeg: 01.07.-31.12.2023.

   

  Lisainfo:

  projektijuht ja Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen kadri.jalonen@ivek.ee (+372) 517 4236

  Õiglase ülemineku fondist on toetust saanud vaid kaks ettevõtet

  Toimetaja: Merili Nael / Allikas: “Aktuaalne kaamera”

  Eestis on õiglase ülemineku fondist toetust saanud vaid kaks ettevõtet. Ida-Virumaa omavalitsuste ja ettevõtjate esindajate peaministrile saadetud kirjas ollakse mures, et toetussummad jäävad tähtajaks suures osas kasutamata.

  Õiglase ülemineku fondi investeeringute meetme vastu huvi tundnud paarisajast ettevõttest on positiivse otsuse saanud kaks. Ligi 19 miljonit eurot sai Narva magnetitehas, kus eelmisel nädalal oli ehituse alguse pidu. Pea kolm miljonit eurot on eraldatud ettevõttele, mille nime lubas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus avalikustada lähiajal. Lisaks on kuus ettevõtet teinud taotluse kogusummas 35 miljonile eurole.

  “See meede on keeruline, sest toetuse minimaalne summa on pool miljonit eurot. NEO sai näiteks 19 miljonit ja see on päris suur raha. Selle saamiseks peabki tegema palju eeltööd. See pole lihtne, aga see on seda väärt,” rääkis Ida-Viru õiglase ülemineku protsessi riigipoolne koordinaator Ivan Sergejev.

  Ida-Virumaalt peaministrile läkitatud kirjas avaldati kartust, et kui riik avalduste menetlemise tempot ei kiirenda, siis protsessi esimeseks, 2026. aastal lõppevaks toetusfaasiks ette nähtud 245 miljonist jääb allakirjutajate arvestuse kohaselt kasutamata 100 miljonit eurot.

  “Meie eesmärk on see, et kasutataks seda väikest ajaraami selleks, et kõikidest meetmetest oleks raha taotletud ja raha kasutatud,” ütles Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu esimees Eve East.

  Sergejevi sõnul saab raha loodetavasti kasutatud, sest taotlused lähevad lihtsamaks, kuna avanevad uued meetmed.

  “Seal on tingimused palju lihtsamad ja saab investeerida palju lihtsamatesse asjadesse ning toetusmäärad on kõrgemad, toetussummad väiksemad ja arusaadavamad. Alates 30 000 eurost, mis on juba täitsa arusaadav summa ühe väikeettevõtte jaoks. 30 000 – no oskan isegi ette kujutada, mida kõike saab sellega teha,” rääkis Sergejev.

  Murekirjale alla kirjutanud Ida-Virumaa Investeeringute Agentuuri (IVIA) juhi Teet Kuusmiku sõnul oleks vaja erinevaid toetusmeetmeid rakendada võimalikult paindlikult.

  “On äärmiselt oluline, et õiglase ülemineku fondi meetmed saaks väga kiiresti avatud, et neid saaks hakata rakendama ja vajadusel vaadata, kus on rahalisi vahendeid rohkem vaja ja kust vajadusel rahalisi vahendeid ümber tõsta. Ja muuta taotlemise võimalusi paindlikumaks lähtuvalt nendest ettevõtetest, kes investeeringuid planeerivad,” rääkis Kuusmik, kelle sõnul on IVIA klientides õiglase ülemineku fondi vastu reaalselt huvi tundnud kümmekond.

  Rohepöörde edukamaks elluviimiseks mõeldud Euroopa Liidu õiglase ülemineku fondi eelarve on 17,5 miljardit eurot. Eestisse jagub sellest 354 miljonit eurot.

  Foto: Rene Kundla/ERR

  Lisainfo: Õiglane Üleminek

  Ida-Viru linnade kaunistamiseks on avatud suur toetusfond!

  Selle aasta sügiseni oodatakse projekte Jõhvi/Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva linnakeskkonna atraktiivsemaks muutmiseks ning EL ja Eesti riigi toetust on selleks kokku 23, 5 miljoni eurot!

  Toetust saavad küsida:

  • Omavalitsuse üksused
  • MTÜ/SA,
  • avalik-õiguslikud jur. isikud
  • äriühingud

  Toetuse mahud ja taotluste esitamise tähtajad on sellised:

  Jõhvi / Kohtla-Järve linnapiirkond 8 680 000 eurot; tähtaeg 30.11.23
  Sillamäe linn 4 740 000 eurot; tähtaeg 30.11.23
  Narva linn 10 096 000 eurot. Tähtaeg 31.10.23

  Lisaks saab taotleda toetust Ida-Virumaa linnapiirkondade digi- ja rohelanhenduste alates 01.08.2023 kuni 05.01.2023. Ja toetussumma on kokku 2,45 milj.eur.

  Omafinantseering on 30%.

   

   

  Lisaiinfo https://www.rtk.ee/ida-virumaa-linnapiirkondade-arendamine

  Registreeru tasuta nõustamisele

  MTÜde nõustamine

  Nadežda Morozova

  Vabaühenduste konsultant (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  MTÜde nõustamine

  Tatjana Zamorskaja

  Vabaühenduste konsultant (Narva), Europe Direct Narva juhataja

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  tegutsevate ettevõtjate konsultant

  Jefim Aljoškin

  Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Ringmajanduse koolitus avaliku sektori töötajale (Keskkonnaagentuur)

  Kas oled kuulnud kolleege rääkimas ringmajandusest ja tahaks kaasa rääkida, aga ei oska?

  Kas oled mõelnud, et ka Sinu organisatsioon võiks olla keskkonnahoidlikum, aga ei tea kust ja millest alustada?
  Kas oled mitmeid kordi silmi pööritanud kui jälle kuuled väidet “ringmajandus on ju jäätmete sorteerimine”, aga ei tea kuidas seda väärmõistet parandada?

  Kui vastasid vähemalt ühele küsimusele jah, siis oled õiges kohas. Sel augustil viivad Teeme Ära Sihtasutus ja Stockholmi Keskkonnainstituut koostöös Keskkonnaagentuuri tellimusel läbi ühepäevaseid koolitusi, mille käigus antakse sissejuhatus järgmistesse teemadesse:

  • Ringmajanduse olemus ja põhimõtted;
  • Ringmajanduse väärmõisted;
  • Keskkonnajuhtimissüsteemid;
  • Keskkonnahoidlikud hanked;
  • Kaasamismeetodid.

  Kokku toimub augustis 2023 eesti keeles viis koolitust neljas Eesti linnas. Üks koolitus koosneb sissejuhatavast veebiseminarist, iseseisvast tööst ja ühest koolituspäevast õppeklassis. Ühel koolitusel saab osaleda korraga kuni 25 inimest ja üks inimene saab osaleda koolitusel vaid ühe korra.

  1. Sissejuhatav veebiseminar 3. või 4. augustil, kestus 1h (valida üks päev!)
  2. Iseseisev kodutöö, enne koolituspäeva 1,5h, pärast koolituspäeva 1,5h
  3. Koolituspäev õppeklassis, orienteeruv kestus 9-17 (valida üks päev ja linn!)
  a) 10. augustil Rakveres, kuni 25 inimest
  b) 16. augustil Tallinnas, kuni 25 inimest
  c) 17. augustil Tallinnas, kuni 25 inimest
  d) 22. augustil Tartus, kuni 25 inimest
  e) 25. augustil Pärnus, kuni 25 inimest

  Koolitus loetakse läbinuks ja koolitatu saab tunnistuse kui võtab osa kogu koolitusprogrammist.

  Täpsem info kellaaegade ja õppetöö toimumiskoha osas tuleb hiljem.

  ✳️ Kandideerimine Ringmajanduse koolitusele on avatud 21. juulini. Kohad on piiratud!
  ✳️ Vormi põhjalik täitmine annab eelise koolitusele valituks osutumisel!
  ✳️ Kinnitame osalemise/mitteosalemise hiljemalt 24. juulil vormis antud e-posti aadressile!
  ✳️ Palume broneerida valitud kuupäevad ise oma kalendrisse koheselt registreerimise järel!

   

  👉 Skänneeri QR-kood ja kandideeri Ringmajanduse koolitusele või klikka siia https://forms.office.com/e/s8u2aF3w5r

  Infokiri 07/2023

  28.06.2023. a toimus Lääne-Viru Arenduskeskuse õppereis ettevõtjatele Ida-Virumaale

  28.06.2023. a toimus Lääne-Viru Arenduskeskuse õppereis ettevõtjatele Ida-Virumaale, et uusi mõtteid ja inspiratsiooni otsima.

  Hommikul tutvusid piirkonna külalised  TalTech Virumaa kolledži võimalustega ettevõtluse arendamisel, ning uuendatud Hotell Ingeriga, kus tutvustati sealseid digitaalseid uuendusi ja plaane ning uuenduskuuri läbinud hotelli, ning käsid ka Auvere Elektrijaamas. Osalejate sõnumitel oli see väga äge, hariv, silmaringi avardav reis.

  Täname Raili Vlasovski (Lääne-Viru Arenduskeskus) ja Jefim Aljoskin (Ida-Viru Ettevõtluskeskus)  õppereisi korraldamise eest.

  
  

  Juuni lõpuni saab esitada ideid järgmiseks teema-aastaks – kultuurilise mitmekesisuse aastaks.

  Juuni lõpuni saab esitada ideid järgmiseks teema-aastaks – kultuurilise mitmekesisuse aastaks

   

  Liikumisaastale järgneb kultuurilise mitmekesisuse aasta. Vastavaid ettevalmistusi alustanud Kultuuriministeerium ja Integratsiooni Sihtasutus viivad juunis läbi ideekorjet: kuni 30. juunini ootavad nad ettepanekuid, kuidas järgmisel aastal Eesti kultuurilist mitmekesisust tähistada.

   

  „Rahvaloenduse andmeil elavad Eestis 211 rahvuse esindajad, kes räägivad emakeelena 243 keelt. Taoline kultuuriline rikkus on meie igapäevaelu loomulikuks osaks. Tuleval aastal toome seda teema-aasta raames esile väärtusena, mis meid Eesti rahvaks ühendab. Seejuures pöörame tähelepanu nii Eesti oma kogukondadele ja unikaalsele kultuuriruumile kui ka Eestis elavate rahvastele ja nende erinevatele traditsioonidele,“ selgitas Kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsleri Eda Silberg.

   

  Kultuurilise mitmekesisuse aasta ettevalmistusi veab Integratsiooni Sihtasutus. Selle meeskond töötab Kultuuriministeeriumi haldusalas eesmärgiga aidata kaasa Eesti ühiskonna sidususele. 

   

  „Igapäevaelus me tihtilugu isegi ei teadvusta, kui suure kultuurilise rikkusega pidevalt kokku puutume – olgu see peres või sõpruskonnas, muusikas või kinos, kunstis või spordis, teatrilaval või toidulaual. Ja nii nagu kultuuriline mitmekesisus algab igaühest meist, algab ka sellele pühendatud aasta meie oma inimeste ideedest. Seepärast kutsume kõiki eestimaalasi jagama ideid, kuidas järgmisel aastal Eesti kultuurilist mitmekesisust tähistada,“ selgitas Integratsiooni Sihtasutuse juhataja Dmitri Moskovtsev

   

  Ideekorje algas tänavu 1. juunil ja kestab 30. juunini. Oodatud on nii juba toimivad sündmused ja projektid kui ka uued algatused ja ettepanekud, mis teadvustavad, väärtustavad ning hoiavad Eesti kultuurilist mitmekesisust. Need aitavad koostada kultuurilise mitmekesisuse aasta programmi.

  Ideid saab esitada veebilehe www.integratsioon.ee/2024 vahendusel ja tavapostiga Integratsiooni Sihtasutuse aadressil (Rävala pst 5, 10145 Tallinn, märksõnaga „2024“). Kultuurilise mitmekesisuse aasta toimkond vaatab läbi kõik 30. juuniks 2023 laekunud ideed ning annab neile tagasisidet hiljemalt augustikuu jooksul. Muid võimalusi koostööks saab kokku leppida kirjutades toimkonnale 2024@integratsioon.ee.

  Balti-Ameerika Vabaduse Fond (BAFF) ootab avaldusi, et kaasata USA eksperte ja spetsialiste.

  Balti-Ameerika Vabaduse Fond (BAFF) ootab avaldusi avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonidelt, mis
  soovivad kutsuda neile olulistel teemadel oma ala eksperte, spetsialiste USA-st Eestisse esinema.

  BAFF-i poolt antav toetus, kuni 10 000 dollarit, on mõeldud esineja logistiliste kulude katmiseks (lennupiletid,
  majutus ja toitlustus, kohalik transport jmt). Aastate jooksul on programmi abil toetust saanud üle 100
  väga erineva fookusega organisatsiooni nagu Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool,
  Politsei- ja Piirivalveamet, Noored Kooli, Eesti Loodus – ja Loomateraapiakeskus, PÖFF ja paljud teised
  Eesti, Läti, Leedu organisatsioonid.

  Lisainfo programmi ja seni toetatud organisatsioonide kohta
  https://www.balticamericanfreedomfoundation.org/programs/baltic-american-dialogue-program

  Tähtaeg dialoogiprogrammi kandideerimiseks: 15.09 2023

  19.06.2023 toimus Ida-Viru Mentorklubi ettevõtjate kolmas kohtumine

  Eile, 19. juunil toimus Jõhvi Ajamasina Suverestoranis Mentorklubi Jõhvi 2023 kolmas päev teemal ‘Kes on minu klient’.

  Sündmuse korraldas Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning see oli suunatud alustavatele ettevõtjatele, kes soovisid saada praktilisi teadmisi klientide mõistmisest. Esinejaks oli tunnustatud Tartu Ülikooli professor Andres Kuusik, kes jagas oma kogemusi ja teadmisi klientidega suhtlemise olulisusest.

  Üritus oli suurepärane võimalus saada inspiratsiooni ning laiendada oma teadmisi ettevõtluse valdkonnas. Ida-Viru Mentorklubi koordinaatori ja alustavate ettevõtjate konsultandi Evelin Saarmets arvamusel: “Sündmus oli ettevõtjatele kasulik ja motiveeriv!”

  Täname kõiki osalejaid!

  Lisainfo:

  Ida-Viru Mentorklubi Jõhvi koordinaator ja alustavate ettevõtjate konsultant

  Evelin Saarmets

  Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Mis on tööalane rehabilitatsioon? Täna, 13.06.2023 kell 13:30 – 15:00, saab vaadata FB Live vahendusel

  Üsna igapäevaselt küsivad Ida-Viru tööandjad vähenenud töövõimega töötajate tervisega seotud küsimusi.

  Mis on tööalane rehabilitatsioon?

  Täna, 13.06.2023 kell 13:30 – 15:00, saab FB Live vahendusel (https://www.facebook.com/events/3482306978685008) jälgida Eesti Töötukassa Tallinna Karjäärikeskuse saadet “Tulipunkt”.

   

  Saates arutatakse, millist kasu saab teenusest klient ja tema tööandja ning kuidas jõuda rohkemate inimesteni, kes töö säilitamisel abi vajavad.

  Saatest saab teada:
  🔸 kellele ja miks teenus vajalik on
  🔸 kuidas see toetab terviseprobleemidega inimest töökeskkonnas või tööturule sisenemisel
  🔸 kuidas teenust saada
  🔸 millist abi ja tuge saab pakkuda rehabilitatsioonimeeskond
  🔸 kuidas teenus toetab tööandjat.

  Vestlusringis osalevad:
  Rehabilitatsioonikeskus Terveline esindaja Piret Vahula
  Posti Messaging OÜ büroo- ja haldusjuht ning töökeskkonna spetsialist Grete Leetmaa
  Teenust kasutanud Piret Proos
  Töötukassa tööalase rehabilitatsiooni metoodik Karin Hanga.
  Vestlust juhib Tallinna ja Harjumaa osakonna juht Siim Sarapuu.

  TEHISTAIP IDA-VIRUMAA LAVADEL: Ida-Virumaa noorte ulmelisest kontsertetendusest “KIIP!?” on võimalik osa saada veel 18.06 Narvas

  Ootame Ida-Virumaa inimesi ja sõpru saama osa Ida-Virumaa noorte ulmeliselt ägedast kontsertetendusest “KIIP!?”!

   

  Kutsume inimesi üheks õhtuks muusikalisse ulmemaailma koos armastatud heliloojate rokkpaladega! Kohtla-Järve Gümnaasium tõi 2023. aasta kevadel koos Ida-Virumaa noorte ja ägedate muusikutega lavale ulmeliselt rokkiva kontsertlavastuse “KIIP!?”.

   

  Olav Ehala, Urmas Alenderi, Margus Kappeli ja Peeter Volkonski helilooming kõlab Ida-Virumaa noorte muusikute ja solistide esituses ulmelises kontsertetenduses “KIIP!?”! Kultusliku rokk-ooperi “Johnny” muusikamaastikust tuule tiibadesse saanud kontsertetendus “KIIP!?” ühendab endas tõsise ulmedraama ja nõudliku helikeele, luues tähendusi mitmel tasandil üheaegselt. Ühtlasi teeme kummarduse ka Urmas Alenderi ees, kel täitunuks käesoleval aastal 70. sünniaastapäev.

   

   

  Kontsertetenduse autor ja lavastaja on varasem Rahvusooper Estonia peanäitejuht Neeme Kuningas. Etenduse narratiiv põhineb Ida-Virumaa kooliteatrite festivalil auhinnatud draamatükil “Metsalise märk”, mille kaasautoriteks on Kohtla-Järve Gümnaasiumi etenduskunstide mooduli abituriendid.

   

  Koos andekate Ida-Virumaa koolinoortega astub lavale ka üks autoritest – maestro Olav Ehala! Solistina teeb kaasa ka Eesti noor andekas muusik Kauro Tafitšuk.

   

  Viimane kontsertetendus Ida-Virumaa lavadel toimub 18. juunil kell 16.00 Narva Geneva Kontserdimajas!

  SISSEPÄÄS TASUTA!

   

  Rohkem infot kontsertetenduse kohta leiate:

  Meie koduleheküljelt: https://kjg.ee/kohtla-jarve-gumnaasium-toob-2023-aasta-kevadel-lavale-ulmelise-kontsertetenduse-kiip/

  Sotsiaalmeediast: https://fb.me/e/RfZc736G

   

  Täiendav info: teele.tonisson@kjg.ee või tel. 56110561

  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse alustavate ettevõtjate konsultant Evelin Saarmets: “Ikka tasub tulla tasuta nõustamisele!”

  Evelin Saarmets on uus Ida-Viru Ettevõtluskeskuse alustavate ettevõtjate konsultant, kes asjalikult abistab kõiki, kes tema poole ettevõtlust puudutavates küsimustes pöörduvad – nii eraisikud, kui ka ettevõtted.

  Evelin nõustab nii eesti, vene kui ka inglise keeles kohapeal, Jõhvi esinduses, telefoni ja ka veebi vahendusel.

  Evelin toimetab juba terve kuu, on hästi sisse elanud ning teeme temaga põgusalt juttu. 

   

  Evelin, mis taust Sul on?

   

  Olen enam kui 15 aastat toimetanud kinnisvara korrashoiu valdkonnas erinevates ettevõtetes nii kinnisvara haldurina kui ka korrashoiu tegevuste juhina. See on andnud mulle häid kogemusi töö – ja aja planeerimisel, eesmärkide saavutamisel, arendanud teadmisi konkreetses valdkonnas, kasvatanud pingetaluvust ja pakkunud erinevaid võimalusi kontaktide loomiseks ja suhtlemiseks.
  Mul on ka kinnisvarahaldur, tase 5 kutsetunnistus . 

   

  Miks otsustasid valdkonda vahetada ja ettevõtluskonsultandiks saada?

   

  Mulle meeldivad väljakutsed ja eneseareng. Kinnisvara korrashoiu valdkonnaga ma jätkan aga mul on huvi ettevõtluse vastu ning soovin neid teadmisi ka praktikas rakendada. Ettevõtluskonsultandina saan oma teadmisi ja oskusi ettevõtlusmaailmas laiendada ning neid teistele inimestele kasulikul viisil jagada. See amet võimaldab mul olla kaasatud erinevate ettevõtete väljakutsetesse ja aidata neil leida lahendusi, samal ajal ise ennast edasi arendades

  Lisaks meeldib mulle väga suhelda ja ma tunnen ennast hästi kui saan olla kasulik teistele inimestele.

   

  Milles sinu pakutav teenus täpsemalt seisneb?

   

  Jagan konsultatsiooni eraisikutele ja alustavatele ettevõtjatele ettevõtlusega alustamise, ettevõtluse vormide, äriühingu asutamise ja registreerimisega seonduvast. Nõustan ja abistan äriplaani, finantsprognooside ja taotluste koostamisel. Annan projektitaotluse koostamise konsultatsioon (näiteks Töötukassa alustava ettevõtja toetus, starditoetus, Leader toetus jt)

  Tegelen ka alustava ettevõtja baaskoolitustega ning Ida-Viru mentorklubi Jõhvi  koordineerimisega. Lisaks on erinevad üritused, infopäevad, seminarid.

   

  Mis sulle sinu töö juures meeldib? Mis paneb silma särama ja toob tegutsemisindu?

   

  Mulle meeldib töökoha õhkkond, meeldivad positiivsed ja avatud kolleegid. Tööle asudes oli meie eelmine alustavate ettevõtjate konsultant Kersti mulle kaks nädalat mentoriks ja see aitas kiiremini sisse elada ja oli suureks abiks. Kersti on nüüd meie kollektiivis loomemajanduse projektijuht (loomeklaster.ee). 

  Kust ettevõtjad kõige operatiivsemalt infot leiavad?

   

  Küll Ida-Viru ettevõtluskeskuse lehelt ivek.ee. Siin on koondatud kõige olulisem info teenustest, toimuvatest sündmustest, uudistest, koolitustest, toetusmeetmetest. Ettevõtjad saavad liituda ka facebooki “Ida-Viru Ettevõtjad” rühmaga ja saada kõige värskemat infot. 

  Saab liituda uudiskirjaga ja jälgida pidevalt uudiseid veebist.

   

  Millist nõu annad nendele kes soovivad ettevõtjaks saada?

   

  Kõige olulisem on äriidee. Eelduseks on nõudluse olemasolu turul. Seetõttu tasub jälgida trende turul, olla ise aktiivne ja hankida infot. Kindlasti tasuks läbida mõni ettevõtluskoolitus kui varasem kogemus ettevõtjana puudub. Äriidee peab iseendale meeldima ja kui idee on olemas ja ei tea kuidas alustada siis tasub tulla meile konsultatsioonile.

   

   

  Soovime Evelinile jõudu ja edu tema igapäevases töös ja et ikka jätkuks palju energiat ja sära silmadesse!

   

   

  Eveliniga saab kontakti e-posti aadressil evelin.saarmets@ivek.ee ja telefonil 520 1445

  Et temaga kohtuda, võiks enne aja kokku leppida või registreeruda nõustamisele https://ivek.ee/register/consultation/?consultant_id=26288

  Töökoht asub Evelinil Ida-Viru ettevõtluskeskuses Jõhvis aadressil Keskväljak 4, 3. korrusel.

  Ikka tasub tulla tasuta nõustamisele!

  Evelin Saarmets

  Ettevõtluskonsultant (Jõhvi)

  Konsultatsiooni keel
  Rus
  Est
  Eng

  Regisreeru PRIA maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse toetusmeetme viimase vooru infopäevale!

  Augustis 2023 avaneb PRIA maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse toetusmeetme viimane voor, ning 13. juunil kell 10.00-13.00 toimub toetusega seotud muudatuste tutvustamiseks veebipõhine infopäev.

   

  Augustikuus avab PRIA maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise investeeringutoetuse viimase taotlusvooru. Mitmekesistamise toetusmeetme eesmärk on eelduste loomine uute töökohtade tekkeks maal väljaspool põllumajandussektorit. Maapiirkonnas majandustegevuse mitmekesistamise toetust saab kasutada uute seadmete ostmiseks ning tootmis- ja teenindusruumide ehitamiseks või parendamiseks. Ettevõtja püsiv tegevuskoht seoses toetatava projektiga peab asuma maapiirkonnas.

   

  Infopäevale on oodatud kuni 9 töötajaga vähemalt kaks aastat tegutsenud mikroettevõtted, kellel on plaan luua juurde uusi töökohti maapiirkonnas ja kes vajavad seejuures toetust investeeringute tegemisel.

   

  Infopäeva esinejateks on:

  • PRIA ja maaeluministeeriumi esindajad

   

  Infopäeval saate vastused olulistele küsimustele:

  • milleks saab ja milleks ei saa mitmekesistamise toetust kasutada
  • mis on muutunud võrreldes eelmiste taotlusvoorudega
  • mis on olnud komistuskivid taotlemisel
  • mida peab üldiselt toetuse taotlemisel silmas pidama
  • millele peab ehitamisega seoses toetuse kasutamisel erilist tähelepanu pöörama.

   

  PRIA hakkab taotlusi vastu võtma 2023. aasta augustis, kuid taotluse ettevalmistamise ja koostamisega tuleks alustada varakult, et vajalikud dokumendid taotluse esitamise ajaks korda saada. Nii väldite taotlemisel kõige sagedasemaid probleeme:

  • puuduvad hinnapakkumised – kui maksumus on vähemalt 5000 eurot, siis on vaja esitada 3 võrreldavat pakkumust;
  • ehituse puhul pole kasutatud PRIA pakkumise põhja;
  • puudub ehitusprojekt või ehitusluba – kui taotletakse toetust ehitise ehitamiseks, peab taotleja omama toetuse taotlemisel ehitusluba ja põhiprojekti;
  • kinnistu pole firma nimel, hoonestusõigus puudub;
  • puudub ruumide rendileping.

   

  Lisainfot meetme kohta saab ka PRIA kodulehelt www.pria.ee ja PRIA toetuste infotelefonilt 737 7678.

   

  Zoomis toimuvale veebinarile saab registreeruda SIIN. Registreerunutele saadetakse Zoomi link 12. juunil.

   

  Lisainfo infopäeva kohta:
  SA Pärnumaa Arenduskeskus
  Svea Uusen
  tel: 5051797
  e-post: svea@parnumaa.ee

  SekMo – sektoritevahelise mobiilsuse toetus avaneb 5. juunil 2023

  I taotlusvoor (05.06.2023-31.05.2024): avaneb 5. juunil 2023

  Infoseminar

  I taotlusvooru infopäev toimub virtuaalselt 14. juunil 2023 kell 10:00-13.00 Teamsi vahendusel.
  Meeting ID: 342 345 983 291  
  Passcode: Aebn7D  

  Mis on toetuse eesmärk?                                                                                 
  Mida toetatakse?
  Kes saavad toetust taotleda?
  Kui suur on toetus?
  Kui pikk on toetuse kasutamise periood?
  Mille alusel taotlusi hinnatakse?
  Taotluse esitamine    

  Sektoritevahelise mobiilsuse (SekMo 2.0) meetme I taotlusvoor avatakse 5. juunil.

   

  Vooru eesmärk on soodustada teaduskraadiga inimeste ja tippspetsialistide tööalast liikumist ettevõtete ja teadus-arendusasutuste ning kõrgkoolide vahel ning suurendada koostööd akadeemilise-, avaliku- ja erasektori vahel.

   

  Eelmisel rahastusperioodil katsetati sektoritevahelise mobiilsuse toetamist, soodustades teadlase palkamist ettevõttesse tegema rakendusuuringut või tootearendust. Euroopa Liidu käimasoleval toetuseperioodil (2021-2029) avanenud sektoritevahelise mobiilsuse meetmega saavad taotlejaks olla lisaks Eesti era- või avaliku sektori asutustele ja positiivselt evalveeritud eraõiguslikele teadus- ja arendusasutustele ning tehnoloogia arenduskeskustele ka positiivselt evalveeritud riigi või avalik-õiguslikud teadus- ja arendusasutused, ülikoolid ja positiivselt akrediteeritud riigi rakenduskõrgkoolid. Lisaks on võimalik asutustel taotleda toetust teadmussiirdedoktorandi palkamiseks.

   

  Toetusmeetme kogumaht kuni 2029. aasta lõpuni on ca 29,5 miljonit, millest ca 20,5 miljonit eurot moodustab Euroopa Liidu toetus. Taotlejal peab olema omafinantseering 15-30% ulatuses. Toetuse taotlemine toimub avatud taotlusvooru raames. Toetust saab taotleda läbi struktuuritoetuse infosüsteemi.

   

  Toetusmeetme veebipõhine infoseminar toimub 14. juunil kell 10-13. Rohkem infot veebiseminari ja taotlemise tingimuste kohta leiab meetme kodulehel: https://etag.ee/rahastamine/mobiilsustoetused/sekmo/

   

  Lisainfo:

  Kaidi Rekker

  Nutika spetsialiseerumise vanemkonsultant

  5380 5900

  kaidi.rekker@etag.ee

  EENA küsimustik “Eesti naisettevõtjad ja rohepööre”

  • Kas sa soovid, et meie Eesti ettevõtlus keskkond arvestaks looduse ja keskkonnaga?
  • Mida tähendab roheline ettevõtlus Sinu jaoks?
  • Kas keskkonnahoid on Sinu ettevõttes oluline teema?
  • Mida vajad, et olla senisest veelgi rohelisem ettevõtja?
  Sinu vastused päriselt mõjutavad ja aitavad. Nii sind kui meid. Kui need teemad on olulised, siis palun anna oma panus ja vasta küsimustikule.
  Küsimustiku eesmärk on koguda kokku väikeettevõtjate soovid ja need eesmärgistada, et saaksime teada milliseid samme on vaja astuda, et sind veel rohkem toetada.
  Küsimustiku tulemusi jagame kõikide vastajatega ning need on aluseks sügisese programmi kokkupanemisel.

  Vastamine võtab maksimum 13 minutit ja kõigi vastajate vahel loosime välja 3 x 1 tundi rohementorlust (väärtus 75.- tund).

  https://forms.gle/6tXPBiZq8vNrQRsz9

   

  Palun vasta kohe (muidu ununeb), aga hiljemalt 10.juunil.

   

  Aitäh sulle selle aja ja vastuste eest ette!

   

  Ette tänades,

   

  Programmi “Naised ettevõtluses – roheline ja hooliv maailm” naiskond

  “Naised ettevõtluses – roheline ja hooliv maailm” programmi leiad siit

  Infokiri 06/2023

  UUDISED

  30.06.2023 Taotlusvoor “Noorte heaks” avatakse 10. juulil

  30.06.2023 KÜSKi eestvedamisel valmis sotsiaalse innovatsiooni visioon aastani 2030

  30.06.2023 Taotlusvoor Ukraina sõjapõgenikest kuni 19-aastastele noortele ukraina keele ja kultuuri säilimiseks

  29.06.2023 28.06.2023. a toimus Lääne-Viru Arenduskeskuse õppereis ettevõtjatele Ida-Virumaale – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  28.06.2023 Juuni lõpuni saab esitada ideid järgmiseks teema-aastaks – kultuurilise mitmekesisuse aastaks. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  21.06.2023 Balti-Ameerika Vabaduse Fond (BAFF) ootab avaldusi, et kaasata USA eksperte ja spetsialiste. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  20.06.2023 19.06.2023 toimus Ida-Viru Mentorklubi ettevõtjate kolmas kohtumine – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  15.06.2023 Integratsiooni Sihtasutus: Tähistame koos kultuurilist mitmekesisust!

  13.06.2023 Mis on tööalane rehabilitatsioon? Täna, 13.06.2023 kell 13:30 – 15:00, saab vaadata FB Live vahendusel – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  13.06.2023 TEHISTAIP IDA-VIRUMAA LAVADEL: Ida-Virumaa noorte ulmelisest kontsertetendusest “KIIP!?” on võimalik osa saada veel 18.06 Narvas – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  08.06.2023 Ida-Viru Ettevõtluskeskuse alustavate ettevõtjate konsultant Evelin Saarmets: “Ikka tasub tulla tasuta nõustamisele!” – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  07.06.2023 Sel aastal saavad vabaühendused arenguhüppe toetust taotleda 4.-25. septembrini

  05.06.2023 MTÜdele mõeldud turundusalase infoseminaride sari on lõppenud

  02.06.2023 Regisreeru PRIA maaelu mitmekesistamise investeeringutoetuse toetusmeetme viimase vooru infopäevale! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  02.06.2023 SekMo – sektoritevahelise mobiilsuse toetus avaneb 5. juunil 2023 – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  01.06.2023 EENA küsimustik “Eesti naisettevõtjad ja rohepööre” – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  01.06.2023 Kolm loomemajanduse ettevõtet võetakse juhtide mentorprogrammi. Kandideeri kuni 06.06.2023! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  Kolm loomemajanduse ettevõtet võetakse juhtide mentorprogrammi. Kandideeri kuni 06.06.2023!

  Head loomemajanduse valdkonnas tegutsejad!

   

  Oleme avanud kandideerimise sügisel algavasse uude JUHTIDE MENTORPROGRAMMI gruppi. Palun Teie abi, et viia taaskord sõnum ja suurepärane võimalus sihtrühmani.
  Taaskord oleme loonud võimaluse Juhtide mentorprogrammis osaleda kolmel loomeettevõttel ilma, et peaks konkureerima kõigi programmi kandideerijatega. Ehk siis kolm loomeettevõtet võetakse kindlasti programmi!

   

  KANDIDEERIMINE kuni 06.06.2023.

   

  Juhtide mentorprogrammi eesmärgiks on:

  • aidata osalejatel kasvada juhi ja ettevõtjana;
  • tagada kompetents eesmärkide seadmiseks ja saavutamiseks,
  • ärimudeli arenduseks, protsesside tõhustamiseks,
  • müügi, turunduse ja ekspordivõimekuse kasvuks;
  • arendada oma ettevõtet üheskoos 25 sarnase ettevõtja ja 25 pikaajalist kogemust omava mentoriga.

  Osalejad on septembrist märtsini kestva programmi lõpuks loonud ettevõtte arenguplaani, täiendanud juhtimisalaseid oskuseid ja teadmisi ning omavad laienenud ärivõrgustikku.

   

  Programm koosneb võrgustusüritusest (2-päevane, ööbimisega), 4 koolitusmoodulist (6 koolituspäeva), ettevõtete külastuspäevast, veebiseminaridest, koostööst personaalse mentoriga, ühistest õhtusöökidest ning lõpuseminarist.

   

  Oleme mentorprogrammi kaasanud kogenud praktikuid, kogemusega mentoreid, valdkonna tippkoolitajaid ja tunnustatud eksperte – nt Heidi Kakko (ettevõtja ambitsioon ja kasvuvõimalused), Kalev Kaarna (toote/teenuse unikaalsus, konkurentsieelised), Katrin Kiviselg (turundus ja müük), Elar Killumets, Hede Kerstin Luik ja Raimo Ülavere (kasvu toetav meeskond ja juht).

  Tutvu ekspertidega SIIN

   

  Omaosalustasu 900 eurot + km.

  Projekti kaasrahastatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi vahenditest ning ettevõtte VTA on kuni 11456 eurot.

   

  LISAINFO ja KANDIDEERIMINE kuni 06.06.2023 www.eas.ee/juhtidementorprogramm/

  Ida-Viru! Tööta välja oma äriidee Prototroniga!

  Töötage välja oma äriidee!

  Ideearendusfond prototron tuleb Ida-Virumaale toetama piirkonna elanike ideid.
  Swedbanki, TalTechi ja Tehnopoli asutatud Sihtasutus prototron on juba üle 11 aasta aidanud inimestel kümnetest riikidest oma ideid realiseerida ja investeeringuid kaasata.

  Selle aja jooksul on sihtasutus toetanud 98 ideed kokku 1,3 miljoni euro eest. Fondi edulugude hulka kuuluvad sellised tuntud ettevõtted nagu Lingvist, Tuul (CoModule), Bikeep, Vool, Fooddocks jt. Paljud edukad ettevõtted on osalenud prototroni haridusprogrammis, mis on õpetanud neile toote pakkimist, ärimudeli loomist, investoritele ettekande ettevalmistamist ning milliseid samme on vaja astuda, et projekt edukalt ellu viia. Sellel kevadel jõuab Prototron Ida-Virumaale, et aidata piirkonna elanikel oma ideid sõnastada, vormistada ja pakendada täisväärtuslikeks projektideks, mis väärivad elluviimist. See toimub eesootavate võimaluste raames, mis hõlmavad vahendite leidmist “Õiglase Ülemineku” fondidest või muudest kättesaadavatest rahastamisallikatest. Kui sul on idee, siis kindlasti tasub sul osaleda selles tasuta programmis. Kui sul aga ideed pole, siis on sul vaja osaleda, et saada teadmisi, tutvusi ning võib-olla leida idee, mis aitab sinu piirkonnas elu paremaks muuta. Prototroni programm Ida-Virumaal koosneb õppemoodulitest ja ideede esitlemisest üritusel Supp, mis toimub Startup Estonia korraldusel Narvas OBJEKTi keskuses. 8. juunil toimub äriideede otsimise ja sõnastamise haridussessioon Jõhvis, 9. juunil toimub äriideede otsimise ja sõnastamise haridussessioon Narvas. 13. juunil toimub Jõhvis haridussessioon, kus aidatakse teil kirjeldada ärimudelit ja leida lahendus prototüübile, 14. juunil toimub Narvas haridussessioon, kus aidatakse teil kirjeldada ärimudelit ja leida lahendus prototüübile. 16. juunil toimub Narvas OBJEKTi keskuses lõppharidussessioon, kus aidatakse teil koostada esitlust ja valmistuda idee kaitsmiseks. Ja 16. juuni õhtul on teil võimalus esitleda oma ideed Supp ürituse raames, et saada esimene toetus summas 500 eurot.

  Programmi toetab Startup Estonia ja see on täiesti tasuta. Programmis osalemiseks täitke palun allolev vorm.

  REGISTREERU

  Ida-Viru omavalitsused esitlesid end kultuurilaadal külalisesinejatel

  15.- 16. mail toimus kahepäevane Ida-Viru Kultuurilaat, kuhu olid oodatud erinevate kultuuriasutuste esindajad nii maakonnast, kui ka teistest Eesti piirkondadest. Laadast võtsid osa nii muuseumide, teatrite, kultuurimajade esindajad, kuid osalejate seas oli ka teisi kultuurivaldkonnaga seotud spetsialiste.

  Kultuurilaada korraldamise üldiseks eesmärgiks oli tutvustada Ida-Viru maakonna erinevaid piirkondi ja nendes peituvaid koostöövõimalusi.

   

  Esimesel päeval tegi igast kohalikust omavalitsusest kohale tulnud esindaja ülevaate oma piirkonnast, tutvustas piirkonna võimalusi, rääkis sellest, et mida on senini juba kultuurivaldkonnas tehtud ning millised oleksid edasised mõtted ja soovid koostööks. Ehk, et mida ja milliseid üritusi veel piirkonnas võiks korraldada või teha. Päeva teises pooles toimus maakonna erinevate kultuuriobjektide külastus. Sõideti ringi kolmel marsruudil ja külastati objekte Jõhvis, Sakal, Alutagusel ja Mäetagusel, Sillamäel ning Narva-Jõesuus, Toilas ja Kohtla-Järvel.

   

  Kultuurilaada teine päev oli Narva päralt. Nagu esimesel päevalgi siis vaadata ka Narvas üle linna erinevad kultuuriobjektid ja tutvuti nendega lähemalt.

  Osalejate tagasiside antud ürituse korraldajatele oli ainult positiivne. Kiideti väga programmi, inimesed said hea ülevaate maakonna erinevates piirkondades toimuvast, kuidas meil siin kultuuri tehakse ja mida tehakse ning mis peamine, et kuidas saaks edaspidi rohkem koostööd teha ja pakkuda piirkondadele välja  erinevaid uusi ja huvitavaid projekte.

  Ida-Viru Kultuurilaata korraldasid koostöös Ida-Viru Omavalitsuste Liit ja Ida-Viru Ettevõtluskeskus.

  Ida-Viru Kultuurilaada toimumist toetasid Kultuuriministeerium ja Britisch Council.

  Meist kirjutatakse

  Kultuurilaada mõte sündis jaanuaris, kui ühe nädala Ida-Virumaal töötanud endine kultuuriminister Piret Hartman kutsus Eesti teatrijuhid Jõhvi, et arutada, kuidas tuua piirkonda rohkem etendusi. Arutelul osalejad leidsid, et kevadel võiks korraldada messi, mis viiks kokku teatri- ja muusikaasutuste juhid ning kohapealsed kultuuriasutus.

  “Kultuurilaat on suurepärane võimalus tutvustada, mida maakonnal on pakkuda, ja erinevatel organisatsioonidel omavahel tuttavaks saada. Meie eesmärk on rikastada Ida-Viru kultuurielu ja leida üles koostöökohti, et rohkem eestlust kohapeale tuua,” ütles Ida-Virumaa omavalitsuste liidu tegevdirektor Meelis Kuusk.

  Lisainfo:

  Piia Tamm, piia.tamm@ivek.ee,  tel: 561 0512

  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

  23.05.2023. a toimus Ida-Viru Loomeklastri “Loomemajanduse tähtsus regionaalses arengus“ koolitus British Council ja Kultuuriministeeriumi toel.

  Ida-Viru  korraldab partneritele mõeldud koolitusampsude sarja.

  Esimene kohtumine toimus 23.05.2023 ning sel korral oleme külaliseks-koolitajaks palunud loomemajanduse eksperdi Ragnar Siili, Creativity Lab juhi, ja teemaks oli „Loomemajanduse tähtsus regionaalses arengus

  Kuigi loomemajandusest on nii meil kui ka mujal maailmas räägitud aastakümneid, on just praegu õige hetk küsida – kuidas piirkonna kultuurilist ja loomingulist potentsiaali kõige paremini Ida-Virumaa arendamisel ära kasutada. Seda, et kultuur ja loomemajandus jätavad koha peale palju raha, on tõestanud lugematu hulk erinevaid uuringuid. Teame omast kogemustest, et kultuuril ja piirkonna eriimelistel lugudel põhinev turism on oluline majandusharu. Teame ka seda, et kultuuri ja loomemajanduse kaudu antakse tööd paljudele teistele majandusharudele. Tõsi on ka see, et mida rohkem räägitakse Euroopas kolmikpöördest – rohe-, digi- ja innovatsioonipööre, seda enam vaadatakse loovuse ja loomeettevõtete poole. Lausa nii palju, et Euroopas käivitati 2023. aastal senini suurim loomemajanduse innovatsiooniprogramm mahuga enam kui 300 miljonit eurot.

  Kohtumisel avas rahvusvahelise kultuuripoliitika ja loomemajanduse mõttekoja Creativity Lab juht Ragnar Siil, kes on töötanud varasemalt Kultuuriministeeriumi asekantsleri, Euroopa Liidu loomemajanduse töögrupi eesistuja ning Narva kultuuripealinna meeskonna liikmena. mida see kõik tähendab Euroopa, Eesti ja Ida-Virumaa jaoks.

  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ja Ida-Viru Loomeklaster koolitusampsude sarjaga soovib toetada Ida-Viru maakonna ettevõtlusvaldkonna laiemat arenemist, sisukat partnerlust erinevate sektorite vahel, omavaheliste kontaktide loomist ja pakume võimalust maakonna arendamisel oluliste teemade aruteluks koos erinevate ekspertidega.

  Koolitusampsude sarja SA IVEK partneritele toetab British Council ja Kultuuriministeerium.

   

   

  Lisainfo

  Piia Tamm, piia.tamm@ivek.ee,  tel: 561 0512

  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus

  Selgusid parimad ettevõtluse edendajad

  Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt läbi viidud konkursi „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2023“ žürii valis pärast lõppvoorus toimunud esitlusi võitjateks Narva loomeinkubaatori OBJEKT ja Tehnopoli juhitud Connected Health klastri.

  Žürii juhi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi majandusarengu asekantsler Sille Kraami sõnul eristas võitjaid oluline mõju nii ettevõtlusele kui valdkondade vahelisele koostööle. „OBJEKTi puhul on näha tegutsemistahet ja soovi tõsta ettevõtlusteadlikkust ja -taset Ida-Virumaal, mida ootavad lähiaastatel just tööturu seisukohast ees suured muutused. Connected Healthi puhul meeldis enim, et tuge pakutakse ettevõtetele algusest lõpuni, mis soodustab tugevate tervisetehnoloogia ettevõtete sündi,“ märkis Kraam.

  Loomeinkubaator OBJEKT on innovatiivne koostöökeskus Narvas, mille eesmärk on loov- ja iduettevõtluse-alase teadlikkuse ja oskuste kasvatamine ning edendamine Ida-Viru piirkonnas. OBJEKT viib läbi nii inkubatsiooni- ja lühiajalisi arendusprogramme, noorte ettevõtlusprojekte ning laste tehnoloogialaagreid, üritusi ja konverentse ning on piirkonda juurde toonud arendusasutusi ja uusi iduettevõtteid.

  “Kui me aastaid tagasi Ida-Virumaal alustasime, siis keegi ei teadnud, mida täpsemalt kõik need uued sõnad tähendavad. Alustasime täitsa algusest ja rääkisime kõigepealt, mida üldse tähendab loomemajandus, innovatsioon, iduettevõtlus, infotehnoloogia. OBJEKT on tänaseks toimetanud seitse aastat – kohalik taksojuht teab meid, noored osalevad tegemistes ning muidugi oleme avatud muutustele, mida aeg on toonud ning toob ka edaspidi,“ rääkis OBJEKT juhatuse liige Jana Budkovskaja. Tema sõnul on loomeinkubaatori tegevuse suur osa just üritused, kuna sealt saadavad teadmised ja kontaktid aitavad inimestel ja ettevõtetel end arendada.

  Teine võiduprojekt, Tehnopoli juhitud Connected Health klaster ühendab tervise valdkonna osapooled (iduettevõtted, haiglad ja patsientide esindusorganisatsioonid ning digitervise ja  IT-ettevõtted) tugevasse kogukonda, et arendada innovatsiooni nii tervises kui hoolekandes. Klaster toetab ettevõtteid läbi terve arengutsükli – pakub mentortuge, valideerimis- ja testimisekspertiisi, koostöökontakte nii Eestis kui välismaal kui ka üldist infot tervise ja hoolekande kohta.

  „Connected Health klaster on tegutsenud üle kaheksa aasta ja selline tunnustus kinnitab, et teeme õiget asja. Ühtlasi toob see tuntust Eesti tervisetehnoloogia kogukonnale ja see võib omakorda olla ukse avajaks innovatsioonile. Oleme välja arendanud hästi toimiva ökosüsteemi, mille tegevusmudelit on võimalik rakendada ka teistes valdkondades ning riikides ja hea meelega jagame oma kogemusi,“ ütles Connected Health klastri ja Tehnopoli tervisetehnoloogia valdkonna juht Piret Hirv.

  Viis lõppvooru pääsenud projekti olid: Innovatsiooniliidrite Klubi (Tehnopol), Tehnopol Startup Inkubaator, Narva loomeinkubaator OBJEKT, FS Team Tallinn ehk Tudengivormel ja Connected Health klaster (Tehnopol).

  Konkurss „Tunnusta ettevõtluse edendajat 2023“ toimus sel aastal juba 17. korda ning on ühtlasi Eesti-siseseks eelvooruks Euroopa Ettevõtlusauhindade konkursile. Konkursi eesmärk on välja selgitada, tunnustada ja üldsusele tutvustada Eesti parimaid ettevõtlust edendavaid algatusi. Varasematel aastatel on tunnustuse pälvinud mitmed ettevõtlust arendavad projektid, näiteks ettevõtluskonkurss „Ajujaht“, NULA inkubaator, noortele tüdrukutele suunatud ettevõtlus- ja liidriprogramm Superheroes ja laste ning noorte loovuskiirendi VIVITA.

  Auhinnad antakse üle oktoobris toimuval Ettevõtluse auhindade galal. Euroopa finaal toimub tänavu novembris Bilbaos.

  Žüriisse kuulusid Sille Kraam (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium), Sigrid Harjo (EAS), Maarika Truu (Single.Earth), Mait Palts (Kaubandus-Tööstuskoda), Kaia Sarnet (Rahandusministeerium) ja Tiit Elenurm (EBS).

  Vaata rohkem fotosid: https://flic.kr/s/aHBqjAERXj

  LAURA LAASTER

  Avalike suhete osakonna juhataja

  2023. aasta ettevõtlustoetuse II taotlusvoor alustavatele ettevõtjatele on avatud!

  Narva Linnavolikogu 30. juuni 2022. aasta määruse nr 14 “Ettevõtlustoetuse andmise kord” alusel toetatakse alustavaid ettevõtjaid.

  Taotleja – Narva väikeettevõte või füüsilisest isikust ettevõtja, kes on Äriregistris registreeritud Narva linna haldusterritooriumil asuvale aadressile, mitte varem kui 36 kuud enne taotluse esitamist ja mille aastakäive ja/või bilansi kogumaht ei ületa 80 000 eurot, vastab korra tingimustele ja esitab taotluse Arenduse ja Ökonoomika Ametile toetuse saamiseks.

  Ettevõtlustoetuse andmise eesmärgiks on ettevõtlusega alustamise stimuleerimine, Narva linna alustavate ettevõtjate toetamine ja väikeettevõtete konkurentsivõime suurendamine ning selle kaudu Narva linnas ettevõtluse arendamine.

  II taotlusvoor avatakse 22. mail 2023.

   Taotluste esitamise tähtaeg on 22. juunil 2023. aastal.

  Taotleja esitab vormikohase taotluse koos kõigi vajalike lisadokumentidega Arenduse ja Ökonoomika Ametisse elektrooniliselt e-posti aadressile areng@narva.ee. Taotlus ja taotlusele lisatud dokumendid peavad olema allkirjastatud ettevõtja, seadusliku esindaja või volitatud esindaja poolt.

  Narva 2023 linnaeelarves on ettenähtud alustavate ettevõtjate toetamiseks 39000 eurot.

  Toetuse ülemmääraks on 50% Arenduse ja Ökonoomika Ametisse esitatava projekti kogusummast, kuid mitte rohkem kui 6 000 eurot.

  Ettevõtlustoetuse andmise kord
  + Ettevõtlustoetuse taotluse vorm (lisa 1);
  + Äriplaani koostamise juhend (lisa 2);
  + Finantsprognooside vorm (lisa 3);
  + Logo (lisa 4);
  + Nõusoleku vorm käenduse andmiseks (lisa 5);
  + Kasutatud seadmete deklaratsiooni vorm (lisa 6);
  + Finantseerimise lepingu vorm (lisa 7);
  + Lõpparuande vorm (lisa 8);
  + Kuluaruanne (lisa 9).

  Lisainfo:
  Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet
  tel 3599083
  viktoria.kaju@narva.ee

  Veebiseminari “GDPR meiliturunduses: järgi seaduseid ja saavuta edu!” salvestus

  Küsimusi küsisid Smaily asutaja ja tegevjuht Erkki Markus ja turundusdirektor Tanel Rand ning juriidilisest aspektist jagas üliolulisi vastuseid Hedmani advokaadibüroo andmekaitse nõunik Andres Ojaver. Muuhulgas räägiti järgnevatel teemadel:

  • GDPR-i täitmine peaks olema samasugune hügieenifaktor kui toiduohutus – keegi meist ei karda poest süüa ostes, et see on mürgine. Samamoodi peaks käituma isikuandmetega – keegi ei peaks kartma, et tema isikuandmeid kasutatakse ära valedel eesmärkidel.
  • Otseturunduse nõusoleku küsimise kastikesel võib olla linnuke vaikimisi aktiivne, kui see vastab kolmele nõudele: see kogutakse esmase kontakti raames, saadetakse sarnaste toodete/teenuste pakkumisi ja iga kirja all on olemas uudiskirjast loobumise võimalus.
  • B2B ehk avalikult äriregistris olevatele meiliaadressidele võib saata pakkumisi, mis on olulised antud ettevõttele. Ei tohi saata pakkumisi, mis on mõeldud juhatuse liikmele kui eraisikule.
  • 2023. aasta sügisest hakkavad kehtima uued määrused, mille kohaselt on ka Eestis võimalik määrata trahve andmekaitseseaduse vastu eksimise puhul.
  • Kodulehe küpsised: kodulehel võib isikustamata kujul jälgida üldstatistikat, näiteks lehe vaatamisi. Isikustatud andmeid ei tohi koguda ilma nõusolekut küsitama. Hea plugin küpsiste nõusoleku talletamiseks on näiteks CookieBot.

  Lisaks käidi läbi veel väga palju teemasid, mistõttu lisasime videole ka sisukorra koos esitatud küsimuste ja muude teemadega.

  Vaata koolitust järele siit

  19. mail toimub Pärnus, Estonia Resort Hotell & Spa´s „Maaelu konverents 2023“

  Konverentsil kajastatakse maaelu ja maamajanduse teemasid. Läbivaks teemaks on ettevõtlus maapiirkonnas.

  Konverentsil ütleb tervitussõnad regionaalminister Madis Kallas.

  Päeva esimeses pooles räägib Coop Eesti esindaja probleemidest ja kitsaskohtadest, millega maapiirkonna kauplused silmitsi seisavad, ning sellest, kuidas mõjutaks kaupluste sulgemine elu maal. Kaisa Vehkalahti Oulu Ülikoolist tutvustab Soome näitel hajaasustuspiirkondade noorte võimalusi elu- ja töökoha valikul ning Amii küünlakoja tegemisi avab Rico OÜ juht Reimo Nebokat.

  Päeva teises pooles toimub kolm paralleelsessiooni, kus käsitletakse väljavaateid noorte ettevõtlikkuse suurendamiseks, rohepööret ettevõtluses ning koostöötamise keskuste ja ettevõtlusinkubaatorite võimalusi ettevõtluskeskkonna arendamiseks maapiirkonnas.

  Päeva lõpetab Jalmar Vabarna, kes tutvustab Treski muusika- ja inspiratsioonikeskuse edulugu.

  Vaata põhjalikumat päevakava ja pane end osalejana kirja.

   

  Orienteeruv PÄEVAKAVA

  9:30- 10:00 Kogunemine, tervituskohv

  10:00- 10:05 Päevakava tutvustus ja ülevaade

  10:05-10:10 Regionaalministri Madis Kallase avakõne

  10:10-10:40 Päeva sissejuhatus. Moderaator

  10:40. 11:05 Coop Haapsalu kaubandusjuht Piret Rüütel: “Probleemid ja kitsaskohad, millega maapiirkonna kauplused igapäevaselt silmitsi seisavad. Kuidas mõjutab kaupluste sulgemine elu maal?”

  11:05 – 11:30 Kaisa Vehkalahti, Oulu Ülikool: “Many paths to adulthood. Young people in sparsely populated rural areas under pressure to leave or stay.“

  11:30 – 11:55 Mikelis Grivins, Baltic Studies Centre. Projekti COCOREADO ülevaade ja tutvustus

  12:00 – 12:45 Lõunapaus

  12:50 – 13:15 Piia Pääso, Polli aiandusuuringute keskuse juhataja: “Kuidas aitavad teadusarendusasutused maapiirkondi?”

  13:15 – 13:40 Reimo Nebokat, Rico OÜ juht: “Amii küünlakoja saamisloost ja tegemistest“

  13:40 – 14:05 Lehar Kütt, Coop Panga ärikliendi finantseerimise äriliini juht: „Panga rollist ettevõtluse arendamisel“

  14:05 – 14:20 Kohvipaus 15 min

  14:25-15:10 Sessioon-arutelu 1 – “Ettevõtlusinkubaator, koostöötamise keskus, rural digital hub – kuidas need aitavad maapiirkonnas head ettevõtluskeskkonda luua?“ Juhib Allar Korjas

  14:25–15:10 Sessioon-arutelu 2 – Noorte ettevõtlikkus. Juhib Kerli Ats

  14:25–15:10 Sessioon-arutelu 3 – Rohepööre. Juhib Ants-Hannes Viira

  15:15–15:45 Treski muusika- ja inspiratsioonikeskuse edulugu jagab selle asutaja Jalmar Vabarna

  *korraldajal on õigus teha muudatusi külastuse ajakavas

   

  Konverents on registreeritud osalejatele tasuta.

   

  Ootame Sind osalema.

   

  Konverents viiakse läbi „Teadmussiirde pikaajalise programmi põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames.

   

  REGISTREERU

  Vaata järele! VEEBISEMINARI „ROHELINE KONTOR ON MIDAGI ENAMAT KUI KESKKONNASÕBARLIK TÖÖKOHT“ salvestus

  Vaata järele!

  Veebiseminar toimus 4.mail ja teemaks oli roheline kontor.

  Oma mõtteid, soovitusi ja kogemusi jagas Mirell Merirand, Ringsete ärimudelite koolitaja, ZW koolituste koordinaator, ettevõtja.

  Võibolla paljud teist ei tööta enam nö traditsioonilises kontoris, 09.00-17.00, 5 päeva nädalas. Ja isegi kui töötate, siis piirid tööelu ja isikliku elu vahel on hägustunud. Mis on õige, sest meil ongi ainult üks elu ja seda peab elama nii hästi kui võimalik. Üks osa sellest on enda elukvaliteedi tõstmine ja enda tarbimise jälgimine. Maailmas, kus toidud sisaldavad plastikut ja riided kogu Mendelejevi tabelit, on aina keerulisem tervislikke valikuid teha. Kuskilt aga peaks alustama ja samm-sammult edasi liikuma. Rohelistest valikutest töökeskkonnas võib saada elustiili muutus, mille tagajärel sa avastad, et elad keskkonnasõbralikumalt ja enda heaolu jälgimine on muutunud tähtsamaks kui tarbimine.

  Veebiseminaris tutvume üldiste rohelise kontori süsteemi toimimispõhimõtetega ja arutame samuti võimalusi, mida saab ka kodus rakendada.

  Jutupunktid:

  •   kuidas teisi tiimiliikmeid kaasata;
  •   energiasääst- ja tõhusus;
  •   jäätmetekke vähendamine ja jäätmete liigiti kogumine;
  •   säästev transport ja liikuvuskorraldus;
  •   tervislik töökeskkond;
  •   koristamine ning ürituste korraldamine ja toitlustamine.

   

  https://bpw-estonia.ee/vaata-jarele-roheline-kontor-on…/

  Täna on Euroopa päev 2023!

  Täna on Euroopa päev!

  Direct Narva ja Jõhvi korraldavad koostöös Eesti-ELi välispiiri programmiga kaks giidiga bussiekskursiooni, kus tutvustatakse ELi toetusel rajatud objekte Ida-Virumaal. Üks ekskursioon toimub eesti, aga teine vene keeles. Ekskursioonil räägitakse osalejatele Euroopa päevast ning jagatakse infot ELi kohta üldiselt.

  Head reisi ja päikest kõigile!

  Teised Euroopa päeva sündmused:https://estonia.representation.ec.europa.eu/…/euroopa…

  Ida-Virumaa lapsevanemad on oodatud eestikeelse õppe infopäevadele 17. ja 18. mail

  Haridus- ja Teadusministeerium kutsub Ida-Virumaa lapsevanemaid eestikeelsele õppele ülemineku infopäevadele, mis toimuvad 17. mail Sillamäel ja Narvas ning 18. mail Jõhvis ja Kohtla-Järvel.

   

  Haridus- ja Teadusministeeriumi eestikeelsele õppele ülemineku juht Ingar Dubolazov ütles, et infopäevadele on oodatud nii lapsevanemad kui õpetajad. „Plaanime infopäevi korraldada edaspidigi, nii Ida-Virumaal kui Tallinnas ja Harjumaal. Need neli ei jää kindlasti viimaseks,“ ütles Dubolazov. „On loomulik, et ees ootavad muudatused tekitavad nii küsimusi kodudes kui kooliperedes. Oleme koos ministeeriumi ekspertide ja kootööpartneritega valmis ülemineku käiku selgitama ja küsimustele vastama.“

   

  Infopäevadel osalevad ja jagavad kogemusi ka Keelekümblusprogrammi Lastevanemate Liidu esindajad.

   

  Infopäevad toimuvad:

   

  • Sillamäe Gümnaasiumis kolmapäeval, 17. mail kell 17
  • Narva Kreenholmi Gümnaasiumis kolmapäeval, 17. mail kell 19
  • Jõhvi Vene Põhikoolis neljapäeval, 18. mail kell 17
  • Kohtla-Järve Slaavi Põhikoolis neljapäeval 18. mail kell 19

   

  Lähem info üleminekust ja korduma kippuvad küsimused on leitavad ministeeriumi veebilehel: hm.ee/uleminek.

   

  Kohtumiseni infopäevadel!

  Kutsume Eesti toidutootjaid ja toiduvõrgustikke õppereisile Põhja – Eestisse “Innovatsioon, tootearendus ja teaduskoostöö toidutööstuses” 24.- 25. mail 2023.

  Õppereis Põhja – Eestisse “Innovatsioon, tootearendus ja teaduskoostöö toidutööstuses”

  Kutsume Eesti toidutootjaid ja toiduvõrgustikke õppereisile Põhja – Eestisse “Innovatsioon, tootearendus ja teaduskoostöö toidutööstuses” 24.- 25. mail 2023. 

  Ootame õppereisile toidu ja toidulisandite tootearendajaid, toidutehnolooge ja uudistoodete loojaid. Reisi eesmärk on toidutootjate inspireerimine, uute koostöölahenduste ja koostöösuhete leidmine, aktiivne tootearendus ning ekspordivõimekuse kasvatamine.

  Grupis on kohtade arv piiratud.

  Õppereisi raames külastame erinevaid teadusasutusi, kellega toidutootjad Eestis koostööd saavad teha- parandada maitseid, testida olemasolevaid tooteid ja luua ning arendada uusi. Tutvume tehisintellekti- ja robootikalahendustega toidutööstusele ning saame ülevaate tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE teenustest. Uurime, milliseid samme peaksid ettevõtted digitaliseerimisel tegema,et tehisintellekti/robootika lahendusi kasutusele võtta. Külastame Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse laboreid (TFTAK). Läheme ja tutvume Eesti põnevate ettevõtetega, kes on leidnud oma kindla tootmisniši.

   

  REGISTREERI SIIN

  Registreerida saab kuni 14.05.2023. Kui kohad täituvad enne tähtaega, lisatakse soovijad ootelisti registreerumise ajalise järjestuse alusel.

   

  Õppereisi ajakava:

  Kolmapäev 24. mai 2023

  8.00 – 8.30 kogunemine Tallinnas. Peatused Ülemiste keskuse parklas ja Rocca Al Mare keskuse parklas.

  9.00 – 9.45 TalTech Mektory. Ettekanne keemia ja biotehnoloogia instituudi toidutehnoloogia osakonna vanemlektorilt Kristel Venelt. Kuhu suunavad toidutrendid tööstusi? Kuidas märgitakse pakendil toitaine skaalat? Kellega ja kuidas luua uuendtoitu? Kuidas testida oma toodet õige sihtrühma peal?

  9.45 – 10.00 Paus

  10.00 – 11.20 Seminar tehisintellekti (AI) ja robootika lahendustest toidutööstuses. Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE teenused.

  11.30 – 12.00 “Kuidas Eestist kujuneb seente valdkonna globaalne liider ja trendilooja läbi seente teadus- ja kompetentsikeskuse?” Silver Laus, tegevjuht, Shroomwell OÜ / Shroomwell Biotech.

  12.00 – 12.45 Shroomwell OÜ labori ja toomise külastus.

  12.45 – 13.30 Lõuna

  13.45 – 15.00 Biotehnoloogia ja toiduteaduse tippkeskuse TFTAK külastus

  16.00  – 17.00  Ettevõtte külastus: Lehe pruulikoda.

  17.00 – 18.00 Sõit ööbimiskohta

  19.00 – 21.00 Õhtusöök ja networking

   

  Neljapäev 25. mai 2023

  8.00 – 9.30 hommikusöök

  9.30 kogunemine bussi

  10.00 – 11.30 Ettevõtte külastus: Balsnack International Holding AS

  12.00 – 13.00 Ettevõtte külastus: Saidafarm OÜ

  13.15 – 14.15 Lõuna

  14.45 – 16.00 Ettevõtte külastus: Saku Õlletehas

   

  Reis sisaldab:

  • Bussireisi Tallinn – Harjumaa – Tallinn
  • Ööbimist vastavalt programmile
  • Toitlustust vastavalt programmile

  Programm täieneb ja täpsustub!

  Õppereisil osalemine on tasuta, kuid ettevõtetele arvestatakse selle eest vähese tähtsusega abi (VTA) 200€ ühe osaleja kohta. Loe VTA kohta täpsemalt SIIT.

  Kui peaks juhtuma, et olete end reisile kirja pannud, kuid selgub, et te siiski ei saa osaleda, siis palun teavitage meid esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem, kui 7 päeva enne reisi aadressil krista.kulderknup@mi.ee või tel 5076551. Osaleja vahetamine ilma lisakuluta on võimalik kuni 5 päeva enne reisi toimumist.

  Kui haigestute vahetult enne reisi, siis on vaja reisitõrke kindlustuse jaoks tõendada haigust oma arsti poolse haiguslehega. Kui jätate reisile tulemata ilma vähemalt 7- päevase etteteatamiseta või vahetult enne reisi haigestumise korral ei esita haiguslehte, tuleb teil tasuda Visionest Institute poolt esitatud arve alusel kogu reisi maksumus ehk 200€.

  Kohtade arv on piiratud.

   

  REGISTREERI SIIN

  Registreerida saab kuni 14.05.2023. Kui kohad täituvad enne tähtaega, lisatakse soovijad ootelisti registreerumise ajalise järjestuse alusel.

   

  Lisainfo: tel 50 76 551, krista.kulderknup@mi.ee

   

  Teadmussiirde pikaajaline programm toidusektori müügivõime edenduse tegevusvaldkonnas viiakse ellu “Eesti maaelu arengukava 2014–2020” meetme „Teadmussiire ja teavitus“  tegevuse liigi „Pikaajalised programmid“ raames ning seda rahastatakse Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist (EAFRD).

  Narva-Jõesuu ärikonverents tõi kokku Eesti, Soome ja Läti ettevõtluse, kohalikke omavalitsuste ja ministeeriumide esindajaid, investoreid ja teisi huvilisi.

  Foto: Anna Markova

  Narva-Jõesuus on edukalt toimunud ärikonverents, mis tõi kokku Eesti, Soome ja Läti ettevõtluse, kohalikke omavalitsuste ja ministeeriumide esindajaid, investoreid ja teisi huvilisi.

  Konverentsiteemade valik hõlmas nii konkurentsivõimet, eksporti ja sihtturgusid kui ka tulevikutrende ja -võimalusi. Osalejad keskendusid kestlikkuse ja ligipääsetavuse teemadele ning vaatasid üle, kuidas saab koostööpõhimõtteid kasutada selleks, et seada sihid kõrgemale ja saavutada oluliselt rohkemat.

  Globaalsetest trendidest jutustas EBSi rektor Meelis Kitsing ning LHV majandusanalüütik Kristo Aab andis ülevaate majanduse olukorrast. Kahe piirkonna suurettevõtte juhid Raivo Vasnu (NPN Silmet) ja Larissa Shabunova (Fortaco Estonia OÜ) jagasid osalejatega asjade hetkeseisu ja tulevikuplaane. Soome suurima sadama eduloost rääkis KotkaHamina sadama turundusjuht Petra Kuitunen ning kliendi teekonnast kaasaegses turismiäris jutustas Jurmala Spa hotelli juht Arne Kalbus.

  Esimene päev jätkus paneeldiskussiooniga ligipääsetavuse teemal, kus võtsid osa Tallink Gruppi müügidirektor Marina Jõgi, Tallinna Lennujaama juhatuse liige Eero Pärgmäe, Hansabussi juhatuse esimees Indrek Halliste ja Ida-Viru turismikoordinaator Kadri Jalonen.

  Peale seda TÜ Pärnu kolledži projektijuht Ain Hinsberg ning konverentsi moderaator Maarika Honkonen arutlesid kuidas toetada talentide kasvamist ja rakendamist väljaspool pealinna ning võttis päeva kokku paneeldiskussioon, milles osales neli Ida-Virumaa linna linnapead: Maksim Iljin, Katri Raik, Virve Linder ja Maris Toomel.

  Teisel päeval osalejaid ootasid kliima- ja energiakava seminar ning ekspordi- ja vaimse tervise teemalise töötoad.

  Täname kõiki esinejaid ja osalejaid aktiivse ja viljaka kahe päeva eest ning kohtumiseni järgmisel aastal Narva-Jõesuu Ärikonverentsil!

  Toiduohutuse konverents 2023: Kestlikud toidusüsteemid – toimub 7. juunil

  Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub osalema „Toiduohutuse konverents 2023: Kestlikud toidusüsteemid”

   

  Aeg: 7. juuni, kell 10.00 – 17.00

  Koht: L`Embitu hotell ja konverentsikeskus (Lembitu 12, 10114, Tallinn) + veebiülekanne

   

  Kohapeal osalemiseks on registreerimine avatud kuni 1. juuni kella 17ni.

  Videoülekande jälgimiseks on registreerimine avatud kuni 6. juuni kella 17ni.

  Päevakava täieneb jooksvalt. Olete oodatud end registreerima konverentsile SIIN

   

   

  PÄEVAKAVAS*

  9.30-10.00 Kogunemine ja tervituskohv

  10.00-10.15 Konverentsi avamine ja tervitussõnad. Kliimaministeeriumi esindaja (kinnitamisel) ja Mirjam Pikkmets, EPKK töötleva tööstusgrupi esinaine, Mätiku Talumeierei juhatuse liige.

   

  10.15-11.45 Konverentsi I osa

  • KEVADised tuuled toidutootmises. Esineja kinnitamisel
  • Kestliku toidusüsteemi olemus. David Butler, Iirimaa kestlike toidusüsteemide juht (sünkroontõlge eesti keelde)

   

  12.00-13.00 Lõuna

   

  13.00-14.30 Konverentsi II osa

  • Toidujäätmed – kestliku toidusüsteemi lõpp-punkt. Esineja kinnitamisel
  • Elurikkus – kestliku toidusüsteemi al(g)us. Aveliina Helm, Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor

   

  14.30-15.00 Kohvipaus

   

  15.00-17.00 Konverentsi III osa

  • Valk on valk. Esineja kinnitamisel
  • Taimsete alternatiivide varjatud saladused. Liis Lutter, BioCC teadur
  • Vestlusring: Kestlikud toidusüsteemid

   

   *Korraldajal on õigus teha päevakavas muudatusi.

   

  Lisainfo: Helen Orutar, EPKK projektijuht, e-post: helen@epkk.ee, tel: 5353 4329

   

  Sündmus toimub MAK 2014-2020 „Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas“ raames. Rahastamisallikas: Euroopa Maaelu Põllumajandusfond (EAFRD).

   

  Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub käsitöötegijatele ja kohaliku toodangu tootjatele võimalust müüa oma toodangut turuplatsil.

  Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub projekti “Kohalike toodete ja teenuste turunduse edendamine” raames kohalikele käsitöötegijatele ja kohaliku toodangu tootjatele võimalust müüa oma toodangut Toome pst 7a turuplatsil asuvates müügikioskides.

  Loe lisaks

  https://www.kohtla-jarve.ee/et/uudised-ja-teated/-/asset_publisher/mRYCp1JehG70/content/id/37303843?redirect=https%3A%2F%2Fwww.kohtla-jarve.ee

  ERR uudised (vene keeles):

  https://rus.err.ee/1608964579/v-kohtla-jarve-pojavilas-torgovaja-plowad-s-desjatju-kioskami-osvobozhdennymi-ot-arendnoj-platy

   

  LIFE2023 taotlusvooru infopäev toimub 29.mail 2023

  Hea LIFE programmi huviline!

  Soovid kuulda lähemalt LIFE 2023 taotlusvooru tingimustest ja võimalustest? Siis pane end kirja 29. mail veebis toimuvale infopäevale  https://life.envir.ee/…/life-programmi-infop%C3%A4ev-4

   

  13:00 – 13:05

  Sissejuhatus
  Kristo Elias, moderaator

  13:05 – 13:25

  LIFE 2023 taotlusvooru taustast
  Inta Duce, NEEMO EEIG-ELLE LIFE väline vaatleja

  13:25- 13:55

  Loodus ja elurikkus
  Merike Linnamägi, Keskkonnaministeeriumi looduskaitse osakonna nõunik, LIFE kontaktisik looduskaitse küsimustes

  13:55- 14:25

  Ringmajandus ja elukvaliteet
  Krista Kupits, Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse nõunik ringmajanduse ja ökoinnovatsiooni teemadel, LIFE kontaktisik ressursitõhususe valdkonnas

  14:25- 14:55

  Kliimamuutuste leevendamine ja nendega kohanemine
  Maris Arro, Keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik, LIFE kontaktisik kliima valdkonnas

  14:55- 15:05

  Pärastlõunane virgutuspaus

  15:05 – 15:35

  Puhtale energiale üleminek
  Siret Talve, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi teadusnõunik, LIFE kontaktisik puhtale energiale ülemineku valdkonnas

  15:35 – 15:55

  Küsimuste-vastuste voor
  Kõikide esinejate paneelina

  15:55 – 16:00

  Infopäeva lõpetamine
  Kokkuvõtete tegemine ja tagasiside andmine

  16:00 – 17:00

  Mõttevahetustuba
  Võimalus esitada küsimusi vastava valdkonna kontaktisikule ja jagada oma mõtteid

  Kõikide esinemiste sisse on arvestatud ka küsimuste-vastuste aeg.

  *Ajakavas võib tulla ette muudatusi.

  Infopäeva korraldavad Keskkonnaministeerium ja Keskkonnainvesteeringute Keskus projekti “LIFE programmist teadlikkuse suurendamine ja projektitaotluste kvaliteedi parandamine 2” raames.

   

  Kohtumiseni infopäeval!

   

  Kontakt:

   

   

  Foto: Unsplash

  #LIFEprogramme #AwaRaEst2LIFE #loodusejakeskkonnaheak

  25. aprillil Kõrgõzstanis toimusid ettevõtlikute naiste kohtumised Tech Events & Fests 2023 programmi raames.

   25. aprillil Kõrgõzstanis toimusid ettevõtlikute naiste kohtumised Tech Events & Fests 2023 programmi raames.

  Ürituse esinejateks olid erikülalised – äriprofessionaalid Eestist ja Kõrgõzstanist ning e-kaubanduse kogemusega naispraktikud.
  Ida-Viru Ettevõtluskeskust esindasid juhatuse liige Pille Sööt ja vanem konsultant Lauri Jalonen.
  Paneeldiskussiooni formaadis räägiti erinevatest müügiplatvormidest, noorte ettevõtlikkuse olulisusest, analüütikast, digitaalsest turundusest ning online-äri võimalustest.
  Euroopa Liidu Kõrgõzstani projekti “Maakogukondadele läbipaistva tuleviku ehitamine DigiKonushi digitaliseerimise kaudu” viib ellu Rahvusvahelise Arengu Keskus koos Eesti Rahvusvahelise Arengu Keskuse ja CGO “Лидер” MTÜga “Center for Civil Initiatives” “Лидер” (Kõrgõzstani Vabariik).-

  Registreeru kauplejaks “Narva Maitsed 2023” üritusele kuni 05.05.2023

  Lugupeetud toitlustamis- ja toidukauplemissfääris tegutsevad ettevõtjad, toitlustamis- ja toidukauplemissfääris tegutsevad ettevõtjad ja käsitöömeistrid!

  Kutsume hiljemalt 05.05.2023 registreerima oma firma osalemist üritusel “Narva Maitsed 2023”.
  Registreerimisankeet, info ürituse ja üritusel osalemise tingimuste kohta:

   https://forms.gle/RHWaNHLaBdmFHNbv9.

  Austatud käsitöömeistrid!

  Kutsume hiljemalt 05.05.2023 registreerima oma osalemist üritusel “Narva Maitsed 2023”.
  Registreerimisankeet, info ürituse ja üritusel osalemise tingimuste kohta:

   https://forms.gle/5bdmUCirNfihSpgs8.

   

  Projekti rahastavad Integratsiooni Sihtasutus ja Narva Linnavalitsus.  /  Projekti rahastavad Integratsiooni Sihtasutus ja Narva Linnavalitsus.

   

   

  Lisainfo 

  Viktoria Kaju

  peaspetsialist

  Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet

  35 99083

  viktoria.kaju@narva.ee

  Infokiri 05/2023

  UUDISED

  30.05.2023 SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital külastas Ida-Virumaad

  29.05.2023 Ettevõtte rajaja teabepäev (online). Ettevõtlustegevus Soomes.

  29.05.2023 Kutsume Patendiameti veebiseminarile “Leiutiste kaitsmine – olulisemad sammud ja soovitused”, 7. juunil

  26.05.2023 Ida-Viru! Tööta välja oma äriidee Prototroniga! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  24.05.2023 Ida-Viru omavalitsused esitlesid end kultuurilaadal külalisesinejatel – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  24.05.2023 23.05.2023. a toimus Ida-Viru Loomeklastri “Loomemajanduse tähtsus regionaalses arengus“ koolitus British Council ja Kultuuriministeeriumi toel. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  24.05.2023 Selgusid parimad ettevõtluse edendajad – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  22.05.2023 2023. aasta ettevõtlustoetuse II taotlusvoor alustavatele ettevõtjatele on avatud! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  22.05.2023 Veebiseminari “GDPR meiliturunduses: järgi seaduseid ja saavuta edu!” salvestus – Ida-Viru Ettevõtluskeskus 

  19.05.2023 Vabaühenduste konsultandid lõpetasid koosloome koolitusprogrammi

  18.05.2023 Kodutoetuse 2023. a taotlusvoor lasterikastele peredele on avatud 29.05.-03.07.2023

  18.05.2023 KUTSE vabaühenduste arengupäevale 14. juunil kell 11 Tartus Tähtvere Avatud Naistekeskuses

  17.05.2023 Siseministeerium kutsub innovatsioonifondi infotunnile 22. mail kell 13.00

  16.05.2023 Euroopa Elamuskeskuse külastamine

  16.05.2023 Peipsiveere 2023.a taotlusvooru taotluste esitamine

  12.05.2023 19. mail toimub Pärnus, Estonia Resort Hotell & Spa´s „Maaelu konverents 2023“ – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  11.05.2023 Vaata järele! VEEBISEMINARI „ROHELINE KONTOR ON MIDAGI ENAMAT KUI KESKKONNASÕBARLIK TÖÖKOHT“ salvestus – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  11.05.2023 Euroopa päeva raames toimus õppereis

  09.05.2023 Täna on Euroopa päev 2023! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  09.05.2023 Ida-Virumaa lapsevanemad on oodatud eestikeelse õppe infopäevadele 17. ja 18. mail – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  08.05.2023 Kutsume Eesti toidutootjaid ja toiduvõrgustikke õppereisile Põhja – Eestisse “Innovatsioon, tootearendus ja teaduskoostöö toidutööstuses” 24.- 25. mail 2023. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  08.05.2023 Narva-Jõesuu ärikonverents tõi kokku Eesti, Soome ja Läti ettevõtluse, kohalikke omavalitsuste ja ministeeriumide esindajaid, investoreid ja teisi huvilisi. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  05.05.2023 Toiduohutuse konverents 2023: Kestlikud toidusüsteemid – toimub 7. juunil – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  05.05.2023 Kohtla-Järve Linnavalitsus pakub käsitöötegijatele ja kohaliku toodangu tootjatele võimalust müüa oma toodangut turuplatsil. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  04.05.2023 LIFE2023 taotlusvooru infopäev toimub 29.mail 2023 – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  04.05.2023 Algab konkurss korvpalliväljakute uuendamiseks

  03.05.2023 25. aprillil Kõrgõzstanis toimusid ettevõtlikute naiste kohtumised Tech Events & Fests 2023 programmi raames. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  03.05.2023 Registreeru kauplejaks “Narva Maitsed 2023” üritusele kuni 05.05.2023 – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  03.05.2023 Ida-Virumaa lõimumist edendavad kultuuri- ja spordisündmused saavad riikliku toetuse

  Ettevõtluskeskus pidas maha särava juubelipeo! (täiendatud galerii)

  Foto: Matti Kämärä / Põhjarannik

   

  Ida-Virumaa ettevõtluskeskuse meeskond on 20 aastaga paisunud kordades, kuid ka tegevussuundi on juurde tulnud alates filmindusest ja lõpetades haridusega. 

  Ida-Virumaa ettevõtluskeskus (IVEK) pani sel neljapäeval Toila spaa särama, kui korraldas suurejoonelise sünnipäeva nime all “Särav pidu”.

  20 aasta juubelit pidava IVEKi sünnipäev oli särav sõna otseses mõttes, sest külalistel oli palutud midagi säravat selga panna ning ka peosaal oli kujundatud vastavalt.

  IVEK sündis aastal 2003 mitme Ida-Virumaa kohaliku omavalitsuse algatusel eesmärgiga toetada piirkonna ettevõtjaid. Praeguseks on aga asutuse tegevussuunad mitmekesistunud, hõlmates ka näiteks kultuuri, hariduse ja turismi edendamist maakonnas.

  Nagu ütles IVEKi juht Pille Sööt, oleks tegemist aga hoopis teise organisatsiooniga, kui tal poleks nii palju koostööpartnereid, kellele see pidu oligi mõeldud. “Koostööd on alati raskem teha kui vastutööd. IVEK on oma töötajate ja partnerite nägu,” rääkis ta, lisades, et IVEKi meeskond on ka väga kirju: “Meie tiimis on eestlased, venelased, soomlane, leedukas ja saarlane.”

  IVEKi pidu kestis hiliste öötundideni, kandudes lõpuks üle spaasse.

  Narva kolledžis esitleti uuringu „Rohepööre kogukondades. Ida-Virumaa“ lõpptulemusi

  26. aprillil 2023 esitles Tartu Ülikooli Narva kolledž uuringu „Rohepööre kogukondades. Ida-Virumaa“ lõpptulemusi.

  Uuringu eesmärk oli saada teada, kuidas Ida-Virumaa kogukondade esindajad rohepöördest mõtlevad. Uuringu ettevalmistamisel peeti silmas ka seda, et tulemusi saaks kasutada sisendina Tartu Ülikooli sotsiaalteaduse valdkonnas kavandatavas õiglase ülemineku seireuuringus.

  Esitlusel tutvustas Ida-Virumaa elanike arusaamu ja hoiakud rohepöörde küsimustes Narva kolledži majandusteaduse lektor Jelena Rootamm-Valter.

  Uuringu peamised järeldused

  • Erinevalt Lõuna-Eesti kontrollgrupist nähakse Ida-Virumaal kogukondadena formaalseid ühendusi, mida seob kas sugulus-, töö- või muu õiguslik või majanduslik suhe. Need on pere, töökollektiiv, korteriühistu, ülikooli õpperühm. Ida-Virumaal on see omane nii vene- kui ka eestikeelsele elanikele.
  • Intervjuude andmed ei näita, et Ida-Virumaal oleks väärtuspõhiseid omaalgatuslikke kogukondi. Vabatahtlikud ühendused toimivad ühiste huvialade ehk hobitegevuse põhiselt. Rohepööret väärtuspõhiselt edendavaid ja toetavaid kogukondi, nagu näiteks Lõuna-Eestis, uuring Ida-Virumaal ei tuvastanud.
  • Rohepööret seostatakse Ida-Virumaal eelkõige õiglase ülemineku ja 2035 pikaajalise kliimapoliitika kavaga, lisaks kavatsusega lähiaastatel sulgeda põlevkivitööstused, sh kaevandused, elektrijaamad ja õlitehased. Kaheldakse selle põhjendatuses. Tunnetatakse ohtu tuhandetele töökohtadele, millele ei nähta asendust. See varjutab üldise positiivse hoiaku keskkonnahoidu.
  • Uuringutulemustest selgub, et rohepöörde tähtsuse mõistmisel on olnud erakordselt suur roll koolidel, ehk formaalse hariduse õppeasutustel. Ilmselt tulevikus nende roll rohepöörde edendamisel jääb samaks või isegi kasvab.

  Kolledži raamatukogu juhataja Urve Aja (PhD) esitas bibliograafilise ja bibliomeetrilise analüüsi viimastel aastatel Eestis ja Eestiga piirnevates riikides rohepöörde valdkonnas viimase kuue aasta jooksul läbiviidud uuringutest.

  Uuringu üheks ülesandeks oli koondada rohepöörde erinevaid aspekte käsitlevad ja Eestit puudutavad uuringud. Nii avaneb rohepöörde analüütikutel, kavandajatel ja elluviijatel hea võimalus ka uuringu tulemustega oma töös arvestada. Kokku on loendis 531 allikat, neist Eestiga otseselt seotud 53 ning Kirde-Eestiga kuus.

  Uuringu teiseks ülesandeks oli välja selgitada, millised Eestiga seotud rohepöörde teemad on viimase kuue aasta jooksul teadlaste fookuses olnud. Bibliomeetriline uuring näitas, et neid teemasid oli kolm. Uuringute märksõnadeks olid vastavalt: 1) Eesti venekeelsed elanikud, kaevurid ja üleminekuaegne ebaõiglus; 2) üleminek alternatiivsete energiakandjate kasutamisele ja jätkusuutlikule arengule Balti riikides; 3) Eesti energiapoliitika, tooraine ja energiasõltuvus.

  Analüüs näitab, et just need valdkonnad ja märksõnad võiksid olla meie rohepöörde poliitika ja arengukavade keskmes. Võib arvata, et need valdkonnad on arendamiseks ka kõige keerulisemad, ent samas on neid ka enim uuritud.

  Kolledžis läbi viidud uuringu tulemusi saab kasutada õiglase ülemineku seires, mida kavandab praegu Tartu Ülikooli kestliku arengu keskus, samuti ülikooli suure siirde projektis.

  Esitlusel osalesid Ida-Virumaa Ettevõtluskeskuse (IVEK) võrgustikku kuuluvate organisatsioonide esindajad ja Ida-Virumaa ettevõtjad. Osalejad said kasulikku teavet, millised rohepöörde teemad saavad tulevikus kõige olulisemad olema. Selle järgi saavad ettevõtted prognoosida, millised tegurid hakkavad nende tegevust rohepöördega seoses enim mõjutama ning saavad arvestada nendega oma ettevõtete tegevuse kavandamisel.

  Kolledž tänab uuringus kaasa löönud töötajaid ja üliõpilasi Elvira Küüni, Rando Ottit, Tatjana Miroškinat, Kristina Bogensit, Dmitrii Teterevlevi, Gleb Fedorovi ja Anna Solovjovat.

  Kolledži tänukirjad anti üle IVEK ettevõtluskonsultantidele Kersti Liivale ja Anton Pratkunasele ning turundusspetsialistile Aleksandra Leštšukile toetuse ja abi eest, mida nad on osutanud kolledžile ettevõtluse uurimise projektides.

  Ettekannete slaidid:

   

  TUTVU UURINGU ARUANDEGA

  Lisainfo:

  Jelena Rootamm-Valter

  Narva kolledž
  Ühiskonnateaduste lektoraat
  majandusteaduse lektor 0,5 k
  Raekoja plats 2–223

  Tartu Ülikooli elektroonikasektori keskkonnasõbraliku innovatsiooni teemaline täiendõppe veebikursus algab 15.mail

  Tartu Ülikool pakub tasuta elektroonikasektori keskkonnasõbraliku innovatsiooni teemalist täiendõppe veebikursust elektroonikasektori ettevõtjatele jt valdkonna spetsialistidele. Kursus sobib ka elektroonika ja tehnikavaldkonna tudengitele.

   

  Kursuse eesmärk on anda ettevõtjatele teadmisi innovaatiliste ning keskkonnasõbralike elektroonikatoodete tootmisel, sh tootmise kvaliteet, regulatsioonid ja ärimudelid.

  Kursus algab 15. mail ja lõpeb 23. juunil ning kestab kokku kuus nädalat.

  Kursusel on neli moodulit, mis eeldavad iseseisvat õppimist, nii et kursusel osaleja saab need läbida omale sobivas tempos.

  Pärast edukat läbimist saavad osalejad Tartu Ülikooli 1 EAP digitunnistuse.

  Kursus on inglise keeles. Registreeru enne 28. maid siin.

   

  Lisainfo e-kursuste kohta: https://ut.ee/et/moocs

   

  Hanna Laius

  Project Manager

  Johan Skytte Institute of Political Studies

  University of Tartu

  Lossi 36 – 301, 51003 Tartu

  +372 53663068

  hanna.laius@ut.ee

  Kutsume osaleda tööstusettevõtetele suunatud AIRE koolitustel tehisintellekti, robootika ja andmeanalüüsi teemadel.

  Kutsume osaleda spetsiaalselt tööstusettevõtetele välja töötatud koolitustel tehisintellekti, robootika ja andmeanalüüsi teemadel.

  VEEBISEMINAR  –  3.mai 2023
  Hetke ja tuleviku olukord robotiseerimises Eesis ja maailmas – arutelu ekspertidega

  Veebinaril astuvad üles valdkonna spetsialistid, kes annavad ülevaate Eesti hetke ja tuleviku olukorrast robotiseerimises. Arutelu viivad läbi: Indrek Virro, Peeter Sevakin ja Kristjan Türk. Osaledes veebinaril saad teada, kuidas tööstusrobotite kaasamisel kasvatad oma ettevõtte konkurentsivõimekust.

   

  Loe lähemalt ja registreeru siin:

  https://aire-edih.eu/uritus/hetke-ja-tuleviku-olukord-robotiseerimises-eestis-ja-maailmas-arutelu-eksperdiga/

  VEEBISEMINAR  –  10. mai 2023
  Ettevõtte digivõimekuse ja digivajaduse analüüs ning vajalike arendustegevuste planeerimine

  Veebiseminaril tutvustatakse ettevõtte digitaliseerimise analüüsi, digitaliseerimise vajadust, mõju ettevõttele ning kuidas ettevõtte olemasolev ja vajalik digitaliseerimise tase mõjutavad ettevõtte arendustegevuste planeerimist.

  Seminar on suunatud tööstusettevõtete töötajatele, kes soovivad omandada teadmisi ettevõtte digitaliseerimise, automatiseerimise ja paindlikkuse olemusest ja vajadusest ning saada teadmisi, kuidas selle alusel planeerida arendustegevusi, kasutades erinevaid digitaliseerimise ja/või automatiseerimise lahendusi.

  Loe lisa ja registreeru:

  https://aire-edih.eu/uritus/ettevotte-digivoimekuse-ja-digivajaduse-analuus-ning-vajalike-arendustegevuste-planeerimine/

   

  Konverents Industry 5.0 ja AIRE KLUBI #15 – 04. mai 2023, Radisson Blu Hotel Olümpias

  Industry 5.0 toob kokku Eesti tööstuse kogukonna ja keskendub praktilistele teemadele, mis annavad ideid ja inspiratsiooni tegutsemiseks kohe. Lisaks Eesti tublimatele kuulame praktikuid mujalt ja õpime nende lugudest. Vabamas vormis suhtlemist pakub päevase programmi järgne AIRE-klubi. Konverents toimub 9. korda

  AIRE klubi #15 toimub konverentsi Industry 5.0 raames, 4. mail 2023 kell 16:30.

  Millist väärtust suudavad Eesti tippteadlased pakkuda tootmisettevõtetele, nende äriliste probleemide lahendamisel?

  Oma kogemustest ja alanud koostööprojektidest räägivad kaks innovaatilist ettevõtet Comodule ja Raiku esindajad.

  RAIKU Packaging OÜ töötab välja innovaatilist ja keskkonnasõralikku pakendimaterjali.

  Comodule arendab ja toodab IoT lahendusi kergetele elektrisõidukitele.

   

  Loe lisa ja registreeru:

  https://aire-edih.eu/uritus/aire-klubi-15-tippteadlaste-kaasamine-annab-konkurentsieelise-tootmisettevotte-ariliste-valjakutse-lahendamisel/

  26. aprillil toimus järjekordne Ida-Viru maakonna partnerorganisatsioonide esindajate kokkusaamine.

  26. aprillil toimus järjekordne Ida-Viru maakonna partnerorganisatsioonide esindajate kokkusaamine. Sellel korral kohtuti Narvas, Tartu Ülikooli Narva kolledžis. 

  Seekordne üritus koosnes kolmest osast. 

  Esmalt tegi kohtumisse sissejuhatuse Tartu Ülikooli Narva Kolledži direktor Indrek Reimand, kes tegi ülevaate kolledži tänapäevast ja tulevikusuundadest. Edasi toimus ümarlaua taga partnerorganisatsiooni esindajate poolt infovahetus. Iga kohale tulnu sai võimaluse rääkida ning jagada teavet enda organisatsiooni kohta, et millised olulised sündmused, üritused või tegevused parasjagu laual ja käsil on või siis mis lähiajal tulemas on. 

  Peale infovahetust olid kõik partnerid kutsutud uuringu esitlusele “Rohepööre kogukondades: Ida-Virumaa”. Esitlusel anti ülevaade uuringu tulemustest, kuulajad said esitada küsimusi ning toimus ka antud teema osas mõtete vahetusi. Ettekande tegijaks oli Jelena Rootamm-Valter, Tartu Ülikooli Narva Kolledži majandusteaduse lektor.

  Kokkusaamise lõpus tehti külalistele huvitav ringkäik kolledžis. Saime tutvuda koolimaja salajaste paikadega ning hulga teadmisi ka selle kohta, et kuidas uus hoone sündis ja milliseid sümboleid see maja endas peidab ning milliseid väärtuseid hoiab. 

  Ida-Viru maakonnas on palju erinevaid asutusi ja organisatsioone, mis pakuvad ettevõtluser suunal mitmeid tegevusi ja teenuseid ning korraldavad aasta jooksul erinevaid üritusi või sündmusi. Aga erinevad organisatsioonid toimetavad iga üks oma vaatenurgast. Selleks, et maakonnas toimuvate ettevõtlusalaste tegevuste ja ka sündmuste kohta oleks parem ülevaade, ongi ellu kutsutud paar korda aastas maakonna partneritega kohtumised. Kokkusaamistel on igal ühel võimalus enda organisatsiooni selle aasta tegevuste ning ürituste kohta infot anda. Infovahetuse tulemusena võivad sündida uued ideed või algatused, tekkida uued koostöövõimalused, saab uusi teadmisi, et kes ja mida maakonnas ettevõtluse suunas juba teeb või tegema hakkab jms.

  Erinevate partneritega kokkusaamisi hakkas Ida-Viru Ettevõtluskeskus korraldama 2022. aastal, kui toimus kokku kaks kohtumist. Käesoleval aastal on samuti juba korraldatud kaks kokkusaamist. Viimane neist toimus sellel kolmapäeval. Antud ürituse vastu oli huvi väga suur ja partnereid tuli kohale palju. Peaaegu igal esindajal oli soov saada sõna, et jagada omapoolset infot. „Oleme aru saanud, et selliste kokkusaamiste korraldamine on väga vajalik ja ka kasulik. Partnerite huvi kohtumiste vastu on olnud suur. Meil on selle üle ainult hea meel, sest niimoodi saamegi paremini tuttavaks organisatsiooni esindajatega, hoida end kursis, et mida meil maakonnas ettevõtluse suunal juba tehakse või tegema hakatakse, toimub võrgustumine ning lisaks üheskoos saame anda veelgi suurema panuse maakonna ettevõtluse arendamiseks“ ütles kokkusaamiste korraldaja ja koordinaator Kersti Liiva. Kohtumised võrgustumiseks ja infovahetuseks kindlasti jätkuvad ning juba on selge see, et selle aasta järgmine partnerite esindajate kokkusaamine saab toimuma teisel poolaastal, septembri keskel.

  Ida-Viru partnerkohtumiste koordinaator  Kersti Liiva, kersti.liiva@ivek.ee

   

  Aitäh kõigile partneritele oma panuse eest!

  Päästeamet avas taotlusvooru kogukondade kriisikeskuste rajamise toetuseks.

  Projektikonkursiga aitab Päästeamet parandada elanikkonna ohuteadlikkust ja toetab kogukondade võimet kriisidega paremini toime tulla.
  Taotlusi saavad esitada kõik registreeritud mittetulundusühingud.

  Kogukonna kriisikeskusele on võimalik projekti abil tellida näiteks generaatorivalmiduseks vajalikud kaabeldustööd, hankida generaator, meditsiinivarud, vahendid sooja toidu valmistamiseks ning joogivee puhastamiseks ja säilitamiseks, akupangad või valgusallikad.

  Kõik soetused peavad olema tehtud selleks, et võimestada kogukondade kriisikeskuste (kerksuskeskuste) loomist, kuhu hädasolijad saavad kriisi korral tulla, et saada infot ja abi.

  Projekti tegevused viiakse ellu koostöös kohaliku omavalitsuse ja päästekeskusega.
  Päästekeskus teeb osalevale kogukonnale tasuta kriisikoolituse ja nõustab kogukonda kriisiplaani koostamisel. Projekti ellu viiv MTÜ tagab kogukonnaliikmete osaluse koolitusel ja kriisiplaani koostamisel.

  Toetus ühele taotlejale on kuni 2000 eurot. Projektikonkursi eelarve on 74000 eurot.

  Projekti rahastamistaotlusi saab esitada 21. maini 2023. Projekti tegevused tuleb ellu viia vahemikus 01.06.–31.10.2023.

  Rohkem infot taotlemise tingimuste kohta ja taotlusvormid saab Päästeameti kodulehelt.

  Lisainfot konkursi kohta saab projektikonkursi koordinaatorilt: Piret Valge, tel 5190 5950, e-post: piret.valge@rescue.ee

  Projektikonkursiga seotud sisulistes küsimustes nõustavad vastava piirkonna koordinaatorid: Jõgevamaa projekte nõustab Lõuna päästekeskusest Kaisa Niilo, tel 5199 9903,  kaisa.niilo@rescue.ee

  Lisainfo:

  Projektikonkursiga seotud sisulistes küsimustes nõustavad vastava piirkonna koordinaatorid:

  • Ida päästekeskus (Lääne- ja Ida-Virumaa), Helen Potman, 525 6938, e-post:helen.potman@rescue.ee
  • Ida päästekeskus (Lääne- ja Ida-Virumaa), Janno Vool, 521 4370, e-post: janno.vool@rescue.ee

   

   

  Tasuta seminar “GDPR meiliturunduses”

  GDPR meiliturunduses:
  järgi seaduseid ja saavuta edu!

  Aja jooksul on internetis kehtivad reeglid ja eeskirjad muutunud, et sobituda seda kasutavate inimeste vajaduste järgi. Kõikjal maailmas on järjest enam hakatud reguleerima andmete kogumist ja jagamist, mille eesmärgil on kehtestatud erinevad seadused. Selles valdkonnas on ELi üheks olulisemaks seaduseks 2016. aastal jõustunud isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR (General Data Protection Regulation). Siiski ei tea paljud ettevõtted endiselt, kuidas selle nõudeid rakendada. Kuna tegemist on üliolulise aspektiga, millega peab iga ettevõte turunduses arvestama, siis ulatame sulle abikäe!

  Smaily ja Hedman viivad ühiselt läbi tasuta veebinari, mille abil saad selge ülevaate GDPRist ja hiljutistest arengutest andmekaitse valdkonnas.

  Üritus toimub 17. mail, kell 10.00-12.00

   

  Peatume pikemalt järgmistel teemadel:

   

  • Nõusolek. Mis on vajalikud elemendid kehtiva nõusoleku saamiseks? Millal on vaja nõusolekut, millal on õigustatud huvi kasutamine turunduseks lubatud ning millistel tingimustel võib eelneva nõusolekuta turundusmeile saata?
  • Erinevate andmete kasutamine. Millistel juhtudel on lubatud kasutada äriregistri andmeid turunduse eesmärgil? Milliseid eriliigilisi isikuandmeid ei tohi Smailys kasutada ja miks?
  • Edu tagamine kvaliteediga. Kuidas oma kliendibaasi korrektselt puhastada, et suurendada uudiskirjade avamise määra ja vähendada andmekaitsealaseid riske?
  • Päringud. Kuidas reageerida andmekaitsealastele päringutele?
  • Lähemalt küpsistest. Kuidas kasutada oma veebilehel küpsiseid? Head ja halvad näited küpsiste kasutamisest veebilehtedel.
  • E-poed. Mis juhtub, kui e-poe kasutustingimustesse on peidetud nõusolek? Kuidas käsitleda eelnevalt antud nõusolekuid ja sarnaste toodete või teenuste pakkumist?
  • B2B & B2C. Millised on B2B turunduse erisused ja mida tuleks vältida füüsilisele isikule suunatud turunduse puhul?
  • Püsi paar sammu ees! Mis on GDPR-i valdkonna tulevikusuundumused ja karmistuvad nõuded? Kas sinu organisatsioon vajab andmekaitsespetsialisti (DPO) ja kas võiksid seda teenusena sisse osta?

  Lisaks tulevad jutuks mitmed muud GDPRiga seotud teemad. Veebinar toimub küsimuste-vastuste stiilis, kus küsijateks on Smaily meiliturunduse platvormi tegevjuht ja asutaja Erkki Markus ja turundusdirektor Tanel Rand ning vastajaks andmekaitse nõunik Andres Ojaver advokaadibüroost Hedman. Ka sinu küsimused GDPRi ja andmekaitse osas on oodatud – pane need kirja alloleva registreerumisvormi küsimuste lahtrisse.

   

  Liitu veebiseminariga ja kindlusta, et ka sinu ettevõtte turundustegevus oleks seaduspärane. 

  KUTSE veebiseminarile “Milline on Eesti inimeste keskkonnajälg ja suhtumine rohepöördesse?”

  Oled oodatud Arenguseire Keskuse veebiseminarile „Milline on Eesti inimeste keskkonnajälg ja suhtumine rohepöördesse?“, mis toimub neljapäeval, 20. aprillil kell 11.00–12.30 Zoomi keskkonnas. Osalemiseks palume registreerida end alloleval lingil.

  Registreerimislink:
  https://arenguseire.ee/uritused/veebiseminar-milline-on-eesti-inimeste-keskkonnajalg-ja-suhtumine-rohepoordesse/


  Rohepöördele laia ühiskondliku toetuse kindlustamine on poliitikakujundajate suur väljakutse nii meil kui mujal. Ülesande muudab keerulisemaks see, et rohepööre kui termin on raskesti arusaadav, samuti asjaolu, et keskkonnakahju lülitamine toodete ja teenuste hindadesse suurendab elukallidust.

  Ühiskond aga saadab vastuolulisi signaale. Näiteks, kuidas saab keegi olla raevukalt rohepöörde vastu ja ometi elada igapäevaselt kestlikul viisil? Kuidas on võimalik, et sama inimene on korraga raiemahtude vähendamise poolt, aga kliimamuutuste pidurdamise vastu? Inimeste käitumine võib vahel tunduda arusaamatu, kuid mõistes süvitsi, kuidas maailma mõtestatakse ja enda ümber toimuvat tõlgendatakse, on siiski võimalik luua ja ellu viia vastuolusid ületavaid lähenemisi.

  Veebiseminaril käsitleme, millest koosneb Eesti inimeste keskkonnajälg ning millised võimalused on inimestel seda vähendada, riigil aga inimesi selles toetada. Küsime, mil määral vajadust rohepöörde järgi Eesti ühiskonnas mõistetakse ja toetatakse? Kas toetavad hoiakud väljenduvad ka tegudes? Millised on mõjusad viisid, kuidas saada Eesti inimesed rohepöördega kaasa tulema?

  Esinevad:
  Magnus Piirits, endine Arenguseire Keskuse ekspert
  „Milline on Eesti inimeste keskkonnajälg ja kuidas seda vähendada?“

  Karina Vabson, Rakendusliku Antropoloogia Keskuse antropoloog ja Ave Habakuk, Riigikantselei innovatsioonitiimi liige
  „Kas Eesti inimesed toetavad rohepööret? Kuidas toetust suurendada?“

  Teemat kommenteerivad Riigikogu liige Mario Kadastik (Reformierakond) ning Riigikantselei rohepöörde koordinaator Kristi Klaas.

  Arutelu juhib Arenguseire Keskuse juhataja Tea Danilov.

  Kutset võib jagada! Ootame osalema!

   

  Tea Danilov
  Arenguseire Keskuse juhataja

  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit otsib oma meeskonda ELAMUARENDUSE PROJEKTIJUHTI

  Ida-Viru maakonna vajaduste ja võimaluste väljaselgitamine piirkonna kui atraktiivse elukoha soodustamiseks ja sellest tulenevalt tuleviku tegevusplaani koostamine, kuidas tekiks Ida-Virumaale juurde kaasaegseid elamispindasid (peamine rõhk uusarendustel ja üürikodudel).

  Ida-Viru Omavalitsuste Liit ootab meeskonda Õiglase Ülemineku koordinaatorit

  Patendiamet korraldab 26. aprillil veebiseminari „Kaubamärk – sinu brändistrateegia võti“

  Patendiamet korraldab 26. aprillil veebiseminari „Kaubamärk – sinu brändistrateegia võti“, mis võiks huvi pakkuda ka teie piirkonna alustavatele ja juba tegutsevatele ettevõtetele. Samuti on oodatud osalema ka ettevõtlus- ja arenduskeskuse nõustajad.

   

  Seminaril räägime kaubamärgi rollist ettevõtte brändistrateegias, jagame näpunäiteid, kuidas valida tugevat kaubamärki ja kuidas kaitsta end pahatahtlike konkurentide eest. Lisaks saab kuulda Orkla Eesti kogemusi oma brändiportfelli haldamisel.

   

  Seminaril esinevad vandeadvokaat Liina Jents advokaadibüroost COBALT ja Orkla Eesti turundusdirektor Annika Oja.

   

  Täpsem info ja registreerimine: https://www.epa.ee/kaubamark-sinu-brandistrateegia-voti

  SeiklusFest tuleb taas!

  6. mail 2023 toimub juba neljandat aastat järjest SeiklusFest. Seekordne liikumisaastale ja sauna-aastale pühendatud Ida-Virumaa kui seiklusmaa tähtsündmus leiab aset Kiviõli Seikluskeskuses ja selle ümbruskonnas.

  Terve päeva kestvate sündmuste raames leiavad endale tegevust nii orienteerumishuvilised, liikumist armastavad pered-sõpruskonnad aga ka need, kes eelistavad teha lisaks liikumisele ka hariduslikke tegevusi või armastavad lõõgastuda saunamõnusid nautides. Seikluste ja tegevuste „menüü” on mitmekesine ning põnev.

   

  „Võistlushimulisi ootame ka sel aastal osa saama Seiklusmaa Karikast, mis on oma olemuselt seikluslik rogain ehk võistkondlik valikorienteerumine, kuhu oleme põiminud lisaülesandeid. Iga võistkond saab kaardi, mille järgi mööda kontrollpunkte liikuda, kus võivad ees oodata üllatused. Võistlus käib punktide ja aja peale, mille põhjal koostatakse paremusjärjestus,” tutvustas ürituse olemust peakorraldaja Ingrid Kuligina. „Loomulikult ei puudu SeiklusFestilt ka meie külastajate lemmikud – traditsioonilised Seiklusmatkad. Sel korral on matkad Kiviõli ümbrusele sobivalt hübriidsed – loodus-, tööstus- ja kultuuripärandi teemalised. Matkata saab jalgsi, tõukerattaga ja kui ilmataat lubab, siis ka parvega.”

   

  Uuendusena on sel aastal lisandunud KogemusBoxid ja sauna-ala. Boksides pakuvad tegevust kohalikud ettevõtjad, ametiasutused ja seltsid. Tegevused on ajastatud ajavahemikule kell 13–17 üle kogu Kiviõli Seikluskeskuse territooriumi. Iga külastaja saab endale SeiklusPassi, kuhu saab koguda KogemusBoxide templeid. Vähemalt kümne templiga passide vahel toimub päeva lõpus loosimine ettevõtete välja pandud auhindadele.

   

  Peale seikluslikku päeva on võimalik nahk kuumaks kütta ning nautida lõõgastumist SeiklusFesti sauna-alal, kuhu tulevad kokku kohalike entusiastide mobiilsed saunad.

  “Meie perel on 6.05 juba ammu suurelt ja punaselt kalendrisse märgitud, sest SeiklusFestil saab olema lustimist nii täiskasvanutele kui ka pere pisematele. Meie pere armastab matkata ning oleme ka juba oma lemmik matka välja valinud. See, et üritus toimub sel aastal Kiviõli Seikluskeskuses annab toreda lisa seikluskeskuse enda atraktsioonide näol, festivali piletiga saab nautida palju erinevaid tegevusi alates seikluskeskuse enda teenustest kuni saunamõnude nautimiseni. Meil on väga hea meel, et paari aastaga on SeiklusFestist saanud piirkonna üks tähtsündmusi ning aasta-aastalt leiab üha rohkem inimesi ürituse üles ning ei peeta pikaks tulla kohale ka Saaremaalt või Võrust,” kommenteeris Ida-Viru turismiklastri turundusjuht Hanna Villberg.

   

  Festivalile on oodatud üksikkülastajad, pered, sõpruskonnad ja ettevõtete kollektiivid.

  Ürituse missioon on tutvustada Ida-Virumaad kui rohkete võimalustega seiklusmaad ja siinsete ettevõte-organisatsioonide tegemisi.

   

  Lisainfo:
  Ingrid Kuligina
  TEL 514 1692
  info@seiklusfest.ee
  www.seiklusfest.ee

  26.04.2023 TÜ Narva kolledžis. Uuringu „Rohepööre kogukondades. Ida-Virumaa“ tulemused

  Head Ida-Virumaa arengu huvilised!

   

  26. aprillil kell 12 esitleb Tartu Ülikooli Narva kolledž äsja valminud uuringu „Rohepööre kogukondades. Ida-Virumaa“ tulemusi.

  Uuringu käigus selgusid Ida-Virumaa elanike arusaamad ja hoiakud rohepöörde küsimustes kogukondade vaatevinklist, samuti meetmed ja soovitused, mis võiksid parandada elanike ja eestvedajate teadlikkust rohepöördest.

  Uuringus osalejate arvamustest ja hoiakutest annab ülevaate Tartu Ülikooli Narva kolledži majandusteaduse lektor Jelena Rootamm-Valter ja rohepöörde valdkonna bibliograafiat tutvustab kolledži raamatukogu juhataja Urve Aja.

  Üritust saab jälgida kohapeal ja ka veebis. Veebis osalejatele saadetakse info esitluse jälgimiseks enne üritust.

   

  Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 24. aprillil.  Registreeru osalemiseks siin

  https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=F2M1bQQNvEq2toyXc4hbsNllx-9z5XJHnbDe4bZ65ERUMlBXQjVBVk1KSDVUMkJJMUZRREpaTEVBSS4u

  Tere tulemast!

   

  Täname kõiki Ida-Virumaa elanikke, kes oma arvamust jagasid ning aitasid kaasa uuringu õnnestumisele.

   

  Täiendav nfo

  Jelena Rootamm-Valter
  jelena.rootamm-valter@ut.ee

  Tel 5622 1542

  Ida-Virumaal alustas rekordarve turismitöötajaid soome keele õpet

  PRESSITEADE

   

  06.04.23 käivitus Ida-Viru turismitöötajate soomekeele õpe. Kursusele registreerus rekordarv osalejaid- 43 turismitöötajat kokku 13-st asutusest üle maakonna. Kursuse eesmärk on võtta soome külalised külalislahkelt vastu. Kursused korraldab Ida-Viru turismiklaster kes kaasas appi Ida-Viru Kutsehariduskeskuse.

   

  Ida-Viru turismi suur väljakutse on asendada ära kukkunud Vene turg. 2019.a. oli vene turiste 19% majutatutest ( ca 66 tuh. in.) ning 26% ööbimistest. Eesti peamine turismi välisturg on Soome, kuid Ida-Virumaal käib soomlasi väga vähe: 2019.a. vaid 4% majutatutest (ca 10 tuh.in) ja ööbimistest. Seega on Soome näol tegu Ida-Virumaale praktiliselt uue turuga. Uue turuga on alati keeruline tegeleda, see vajab täiendavat investeeringut ning julgust, tahtmist ja oskusi. Asjaolu, et nii paljud ettevõtted ja turismitöötajad startisid soomekeele õppega on märk sellest, et turismisektor on näo Soome suunas pööranud ja soovib soomlasi võimalikult soojalt vastu võtta. Ettevõtteid osaleb üle maakonna, eriti aktiivne on Narva piirkond. Esialgselt plaanitud 1 grupi asemel tuli käivitada 2 gruppi.

   

  Ettevõtetest kõige aktiivsem on Narva-Jõesuu Medical spaa. Narva piirkonnast osalevab nii linn ise, Narva Hotell, Narva Muuseum kui Meresuu SPA&Hotell. Maakonna kesk ja lääneosast osalevad nt. Eesti Kaevandusmuuseum, Toila SPA hotell, Jõhvi Kontserdimaja, Saka Mõis. Õpivad ka väikesed ettevõtted-asutused nagu Toila Valgevilla, Kohtla-Järve Põlevkivimuuseum ja Sillamäe muuseum. Lisaks osaleb turismiklastri keskne meeskond Ida-Viru Ettevõtluskeskusest (IVEK). Õppurite hulgas on nii administraatoreid, toitlustustöötajaid, massööre, giide kui teisi turismitöötajaid.

   

  Turismiklastri turundusjuht Hanna Villberg (IVEK): „Läksin õppima, sest äsja Soomes messitööd tehes tundsin, et tahaksin rohkem soome keelt osata. Vähemalt sellise jää sulatamise tahan teha soome keeles ära. Soome on Ida-Virule turismi mõistes ka äärmiselt oluline.

  Kursus 1. õppekord oli asjalik ja väga praktiline, just turismile suunitletud. Näiteks Saka mõis sai esimses tunnis just neile vajalikud restoraniteeninduse fraasid kätte, mida kohe praktikas kasutusse võtta. Grupp oli hästi positiivse meeleoluga, aeg läks tõesti lennates ja usun et paljudele meist tuli üllatusena kui osavad me soome keele rääkimises/tundmises juba oleme.“

   

  Kokku alustas tööd 2 gruppi – üks Narvas ja teine Jõhvis Ida-Viru Kutsehariduskeskuse ruumides.

  Õpetajaks on endine turismitöötaja Karin Kaup, kes on Eesti Soomekeel Õpetajate Seltsi liige, omandab samateemalist kõrgharidust ning omab soomekeele õpetamise kogemust 4 aastat.

  Kursused kestavad aprillist maikuuni et olla valmis turismihooajal juba soomlasi soomekeeles tervitama. Kursused said võimalikuks tänud Ida-Viru turismiklastri ja Ida-Viru Kutsehariduskeskuse koostööle. Tegu on ühe tegevusega suuremast Soome turule läbimurdele (nn.Soome hüpe) suunatud tegevuskavast kus oluline rõhk on Soome turu tundmaõppimisel. Näiteks valmis eelmise aasta lõpus põhjalik sihtgruppide uuring, k.o. aasta alguses soome turistide pimeostud turismiklastri partnerite juures. Seda kõike saadavad turundustegevused. Tegevusi toetab Eesti riik ja Euroopa Liit ning veab eest Ida-Viru turismikalster.

   

  Lisainfo:

  Kadri Jalonen

  Ida-Viru turismikoordinaator

  +372 517 4236

  kadri.Jalonen@ivek.ee

  www.ivek.ee

   

  SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus
  Keskväljak 4, 41531 Jõhvi

   

   

  EAS: Reaalajamajanduse lahenduste piloteerimise toetusmeetme infopäev toimub 11.04 kell 10.00

  Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kutsub osalema Reaalajamajanduse lahenduste piloteerimise toetusmeetme infopäeval.

  Toetusmeetme esimese tegevuse „Reaalajamajanduse äritarkvara lahenduste toetuse“ taotlusvoor on avanemas aprilli keskel.

  Selle tegevuse eesmärk on toetada innovatsiooni arendusena uudse, ettevõtja vajadustele vastava äritarkvara lahenduse ja sellega seotud tarkvaraliste komponentide väljatöötamist.

  Toetus on suunatud ettevõtjatele: toetust saavad taotleda Eesti äriregistris või mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris registreeritud eraõiguslik juriidiline isikud.

  Maksimaalne toetuse summa on kuni 100 000 eurot ning maksimaalne toetusmäär kuni 50% toetatavatest kuludest.

   

  Infopäev on toimumas MS Teamsi vahendusel 11. aprillil, algusega kell 10.00.

  Huvilistel palume infopäevale registreerida SIIN.

   

   

   

  Kristiina Niilits

  toetuste spetsialist

  toetuste osakond

  EASi ja KredExi ühendasutus

   

  +372 521 2782

  +372 738 6009

  kristiina.niilits@eas.ee

  Kutsume Narva-Jõesuu ärikonverentsile!

  MAAILM ON MUUTUNUD – JA MUUTUSED JÄTKUVAD

  Narva-Jõesuu linn kutsub teid osalema ärikonverentsil, mis toimub 4.-5. mail 2023 Meresuu SPA hotelli konverentsikeskuses (Aia 48a). Narva-Jõesuu Ärikonverents toob kokku piirkonna ettevõtluse esindajaid nii tööstus- kui turismivaldkonnast.

  Konverentsiteemade valik hõlmab nii konkurentsivõimet, eksporti ja sihtturgusid kui ka tulevikutrende ja -võimalusi. Keskendume kestlikkuse ja ligipääsetavuse teemadele ning vaatame üle, kuidas saab koostööpõhimõtteid kasutada selleks, et seada sihid kõrgemale ja saavutada oluliselt rohkemat. Jagame kogemusi, arutame väljakutseid ja vaatame koos tulevikku!

  Esimene konverentsipäev on suunatud piirkonna ettevõtlusele, kusjuures päeva esimene pool on rohkem tööstuskeskne ja teine keskendub turismivaldkonnale. Teisel päeval ootavad osalejaid praktilised töötoad ja seminarid.

  Pooleteisepäevane konverents on suurepärane võimalus saada värsket ülevaadet piirkonna ettevõtlusest, uurida tulevikutrende ja -võimalusi ning ka suhelda klientide, koostööpartnerite ja isegi konkurentidega nii vabas õhkkonnas kui ka saalis küsimusi esitades või töötubades osaledes.

  Konverentsi modereerib Maarika Honkonen.
  Konverents on eesti ja inglise keeles sünkroontõlkega vene keelde.

  ___________________________

  KAVA:

  NELJAPÄEV, 4. MAI

  10:00 – 10:10 – Tervitussõnad
  Maksim Ilijn, Narva-Jõesuu linnapea

  10:10 – 10:30 – [täpsustamisel]

  10:30 – 11:10 – Globaalsed trendid, mis mõjutavad maailma ja meid!
  Meelis Kitsing, EBSi rektor

  11:10 – 11:25 – Keerulise prognoosiga talv on läbi ja kevad on tulnud, mida oodata või mitte oodata.
  Kristo Aab, LHV majandusanalüütik

  11:25 – 11:45 – Riigi kaasamisest või siis mitte kaasamisest – Ettevõtluse väljakutsed ja võimalused.
  Larissa Shabunova, Fortaco Estonia OÜ tegevjuht

  11:45 – 12:10 – Silmeti püsimagnetite tehas on Eestile suur võit
  Raivo Vasnu, Silmeti Püsimagnetitetehas

  12:15 – 13:15 – LÕUNA

  13:15 – 14:00 – Ideest reaalsuseni!
  Petra Kuitunen, Port of HaminaKotka turundusjuht

  14:00 – 14:45 – Parima praktika ja kogemuse jagamine Jurmala näitel. Klienditeekond muutuvas maailmas.
  Arne Kalbus, Jurmala Spa hotelli juht

  14:45 – 15:30 – PANEELARUTELU: Ligipääsetavus “Tallinn and beyond!”
  · Marina Jõgi, Tallink Grupp Müügidirektor
  · Eero Pargmäe, Tallinna lennujaam, juhatuse liige, kommertsvaldkond
  · Indrek Halliste, Hansabuss AS, juhatuse esimees
  · [täpsustamisel]

  15:30 – 16:00 – Kuidas toetada talentide kasvamist ja rakendamist väljaspool pealinna.
  · Ain Hinsberg, TÜ Pärnu kolledži projektijuht
  · Kristina Kallas, Eesti 200 asejuht

  16:00 – 16:45 – PANEELARUTELU: Kuidas me koos saame teha rohkem või paremini?
  · Maksim Iljin, Narva-Jõesuu linnapea
  · Katri Raik, Narva linnapea
  · Maris Toomel, Jõhvi vallavanem
  · Virve Linder, Kohtla-Järve linnapea

  16:45 – 17:00 – Kokkuvõte. Lõppsõnad.

  REEDE, 5. MAI

  10:00 – 14:00 – Kliimakava seminar
  Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit

  10:00 – 14:00 – Eksporditeemaline töötuba
  Anneli Andersen, Norra ekspordi konsultant, Export2Norway

  10:00 – 14:00 – Kuidas ettevõtjana oma tööjõudlust, mõtteid ja vaimset tervist hoida?
  Kadri Keerme, ICF lahenduskeskne coach

  ___________________________

  NB! Oma toodete ja teenuste esitlemiseks huvitatud ettevõtetel palume võtta ühendust: anna.markova@narva-joesuu.ee

  Konverentsi osalejatele on majutus Meresuu SPA Hotellis soodushinnaga.

  Rohkem infot Narva-Jõesuu linna veebilehel.

   

  REGISTREERU

   

  Lisainfo

  +372 51 997 778

  anna.markova@narva-joesuu.ee

  01.04.2023 on Ida-Viru Ettevõtluskeskuse 20. sünnipäev!

   PRESSITEADE

   

  01.04.2023 on Ida-Viru Ettevõtluskeskuse 20. sünnipäev! Need on olnud KAKSKÜMMEND väga ägedat aastat!

  Sihtasutus Ida-Viru Ettevõtluskeskus asutati 2003. aastal. Selle aja jooksul on tehtud hulga erinevaid tegevusi, nt on toimunud üle 7000 ettevõtlusteemalise nõustamise, on üle vaadatud palju äriplaane, mille tulemusena ellu viidud üle 2000 äriprojekti, korraldatud on üle 3000 ürituse, sündmuse või koolituse ning kaasatud maakonna projektidesse üle 60 mln EUR investeeringuid.

  Ida-Viru Ettevõtluskeskus on piirkondlik arengumootor. Keskus keskendub innovatiivsetele algatustele, uue ettevõtliku põlvkonna kujundamisele ja rahvusvahelistele koostöövõrgustikele, õiglasele üleminekule ja kliimasõbralikule majandusmudelile, et toetada Ida-Virumaa arengut. Selleks viib keskus ellu maakonnas mitmeid programme ja koordineerib võrgustikke: Ida-Viru turismiklaster, Viru FilmiFond, Ida-Viru Loomeklaster, Hariduskopter, Ettevõtlik Kool ning arendab ettevõtlikkust ning kogukondasid ja ettevõtlust piirkonnas koostöös partneritega.

  See 20-aastane töö on olnud põnev, täis erinevaid algatusi  ja väljakutseid! Täna töötab keskuses 17 arendusinimest, kes kõik on oma ala professionaalid ning panustavad piirkonna arendustegevustesse oma südame ja hingega.

  Partnerid tunnustavad keskust ja on öelnud, et erinevaid takistusi ületades  ja probleeme lahendades on koos Ida-Viru Ettevõtluskeskusega piirkonnas mitu „puuda soola ära söödud“. Kuid see pole ei keskust ega selle partnereid heidutanud, vaid koos ollakse valmis 10 korda rohkem „soola läbi närima“ ja kõik ikka selleks, et teha Ida-Virumaast taas suur maakond .

  Ida-Viru Ettevõtluskeskus tänab kõiki partnereid suurepärase koostöö eest! Loodame, et meie hea koostöö jätkub edaspidigi ning usume, et kõige paremad ja edukamad projektid või ühistegevused seisavad meil veel ees! Ainult koos tegutsedes saab muutusi ellu kutsuda ja tulemus on mõjusam, haare laiem ja jõuab rohkem. Vahepeal on kindlasti vaja  õnnestumisi koos tähistada!

  #ivek20 #piirkondlikarengumootor

   

  Kontakt:

   

  Pille Sööt

  Juhatuse liige

  Tel: (+372) 514 5801

  Infokiri 04/2023

  UUDISED

  28.04.2023 Narva kolledžis esitleti uuringu „Rohepööre kogukondades. Ida-Virumaa“ lõpptulemusi – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  28.04.2023 Tartu Ülikooli elektroonikasektori keskkonnasõbraliku innovatsiooni teemaline täiendõppe veebikursus algab 15.mail – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  28.04.2023 Kutsume osaleda tööstusettevõtetele suunatud AIRE koolitustel tehisintellekti, robootika ja andmeanalüüsi teemadel. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  27.04.2023 26. aprillil toimus järjekordne Ida-Viru maakonna partnerorganisatsioonide esindajate kokkusaamine. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  24.04.2023 Päästeamet avas taotlusvooru kogukondade kriisikeskuste rajamise toetuseks. – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  22.04.2023 Ettevõtluskeskus pidas maha särava juubelipeo! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  20.04.2023 Tasuta seminar “GDPR meiliturunduses” – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  13.04.2023 KUTSE veebiseminarile “Milline on Eesti inimeste keskkonnajälg ja suhtumine rohepöördesse?” – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  13.04.2023 Ida-Virumaa Omavalitsuste Liit otsib oma meeskonda ELAMUARENDUSE PROJEKTIJUHTI – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  13.04.2023 Malevasuvi tuleb taas!

  12.04.2023 Ida-Viru Omavalitsuste Liit ootab meeskonda Õiglase Ülemineku koordinaatorit – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  12.04.2023 Tasuta e-koolitus elanikkonnakaitse teemal “Kriisis üksi või üheskoos”

  11.04.2023 Patendiamet korraldab 26. aprillil veebiseminari „Kaubamärk – sinu brändistrateegia võti“ – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  11.04.2023 Täna algab Teeme Ära egiidi all ühine talgukevad

  11.04.2023 Avaneb Regionaalse kultuuritegevuse toetamise ΙΙ taotlusvoor

  10.04.2023 Algasid venekeelsed turundusseminarid vabaühendustele

  10.04.2023 SeiklusFest tuleb taas – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  10.04.2023 26.04.2023 TÜ Narva kolledžis. Uuringu „Rohepööre kogukondades. Ida-Virumaa“ tulemused – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  10.04.2023 Tunnusta siseturvalisuse vabatahtlikke ja nende toetajaid!

  06.04.2023 Ida-Virumaal alustas rekordarve turismitöötajaid soome keele õpet – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  06.04.2023 EAS: Reaalajamajanduse lahenduste piloteerimise toetusmeetme infopäev toimub 11.04 kell 10.00 – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  06.04.2023 Kutsume Narva-Jõesuu ärikonverentsile! – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  01.04.2023 01.04.2023 on Ida-Viru Ettevõtluskeskuse 20. sünnipäev!

  Ida-Viru vabaühenduste konsultant Nadežda Morozova: iga inimese unikaalsed teadmised ja oskused saavad vabakonnale või kogukonnale kasu tuua

  Allikas

  Nadežda Morozova on justkui Ida-Virumaa hea haldjas, kes abistab naerusuiselt kõiki, kes tema poole vabaühendusi puudutavates küsimustes pöörduvad. Rõõmsameelne ja energiline Nadežda teab vastuseid nii eesti kui vene keeles. Jõhvi on armas väike Eesti linn, kus Nadežda töötab.  Siin teatakse, kui oluline on aidata inimeste igale küsimusele vastus leida.


  Nadeždaga saab kontakti e-posti aadressil nadezda.morozova@ivek.ee ja telefonil 506 7735. Et temaga kohtuda, võiks enne aja kokku leppida. Töökoht asub Nadeždal Ida-Viru ettevõtluskeskuses Jõhvis aadressil Keskväljak 4.


  Tegime Nadeždaga tema tööst juttu. Alustame üldisemast küsimusest – milles sinu pakutav teenus täpsemalt seisneb?

  Lühidalt öeldes MTÜ-de nõustamine ja abistamine erinevates küsimustes, mis puudutavad tegevuse alustamist, MTÜ juhtimist ja arengut, lisarahastuse otsimist.

  Millist nõu annad kogukondadele?

  Esialgu uurin, millega kogukond tegeleb või soovib tegelda, mis küsimused ja mured on ja millist abi vajatakse. Küsimusi, probleeme ja mõtteid on kindlasti palju ja igaühele tuleb sobivat lahendust pakkuda ja koos mõelda.

  Mis sulle sinu töö juures meeldib ja mis muret teeb?

  Meeldivad kindlasti inimesed, kellega koos Ida-Viru ettevõtluskeskuses ja maakondlikes  arenduskeskustes tööd teen ja need, kellega töö käigus kokku puutun – nõustamisel, koolitustel, üritustel. Kõik nad on aktiivsed, ideid ja tööisu täis. Nende inimestega on alati huvitav.  Muret teeb see, et Ida-Virumaal väheneb noorte arv ning praegu vabaühendustes tegutsev põlvkond väsib ära ja on valmis oma tegevust lõpetama. Tahaks, et nendel toredatel inimestel ja nende tegudel oleks jätk ja järelkasv, kes saaks tegevust jätkata.

  Mis paneb silma särama ja toob tegutsemisindu?

  See, et saan inimesi aidata kas nõuga või vaadates nende projektitaotlust või jagad mõnd infot või kogemust. Vabaühenduste juhid on aktiivsed ja innukate ideedega, kuid vahepeal vajavad nad tuge. Ja kui sa näed, et sinu toega on idee ellu viidud, panebki see silmad särama.

  Kust vabaühendused kõige operatiivsemalt infot leiavad?

  Kui tulin tööle, siis turundusspetsialist just tegeles kodulehe uuendamisega, Facebooki sisuga ja ma kohe lülitusin protsessi sisse ning hakkasime mõtlema, kuidas infot inimesteni viia arvestades meie regiooni eripära ning kakskeelsust. Praegu anname infot edasi operatiivselt Facebookis, Instagrammis, kodulehel ja saadame välja uudiskirju, et inimesed teaksid, mis vabaühenduste maailmas toimub, mis rahastamisvõimalused on avatud. Kui keegi vajab infot juriidilistes, raamatupidamislikes küsimustes jne, siis lisaks nõustamisel kindlasti suunan ka MTÜabi lehele.

  Millist nõu annad alustavale vabaühendusele/kogukonnale?

  Kindlasti mõelda ja kaaluda, kellega vabaühendust moodustada või vaadata, kes on need aktiivsed kogukonna liikmed, kellega saab koostööd teha, mis on iga inimese unikaalsed teadmised ja oskused, mis saavad vabakonnale või kogukonnale kasu tuua. Inimesed peaksid kindlasti „sobima“ omavahel – kuulama, arvestama teiste arvamustega. Juhtima peaks kindlasti see, kes ei karda vastutust ja on julge otsustaja, aga oskab ka konflikte lahendada.

  Millist nõu annad juba tegutsevatele vabaühendustele?

  Tuleb olla aktiivne ja uudishimulik, vaadata erinevaid rahastamis- ja koolitusvõimalusi, leida uusi kontakte. Selleks, et tegevus ei jääks seisma ja areneks, tuleb tegutseda. Kui vabaühenduse juht tunneb, et väsib, siis tuleb otsida liikmete seas inimest, kes saaks abistada, kellele saab mõned jooksvad asjad delegeerida ja endal keskenduda organisatsiooni arengule, arengukava ja tegevuskava läbimõtlemisele, partneritele otsingule.

  Milliseid muutusi oled valdkonnas viimasel ajal märganud?

  Maailm meie ümber muutub nii kiiresti, et see paneb kõiki, sealhulgas ka vabaühendused reageerima, oma tegevust ümber korraldama ning fookust muutma. Kindlasti on praegu päevakorras kogukonna ja turvalisuse teema, rohepööre ja õiglane üleminek. Vabaühendused on palju teadlikumad, paindlikumad ja julgemad kaasarääkijad.

  Mis on praegu aktuaalne vabakonnas?

  Üks teema on kindlasti rahastusvõimaluste otsimine. Kuna paljud kohalikud omavalitsused vähendavad tegevustoetusi, siis tuleb vabaühendustele mõelda, kas kirjutada projekte, hakata omatulu teenima, tõsta liikmemaksu ja otsida uusi liikmeid.

  Teine teema on kogukonnastamine. Ida-Virumaal see hakkab levima külades ja alevikes, aga selleni, et muuta mõtlemist linnades, on veel pikk tee ees.

  Soovime Nadeždale jõudu ja edu tema igapäevases töös ja et ikka jätkuks sära silmadesse!

  Küsis Priit Põiklik KÜSKist

  Äriuudised: ERR, BNS, POSTIMEES, ÄRIPÄEV

   

  ERR

  Politico: lennunduse fännile Hololeile sai saatuslikuks lendamine https://www.err.ee/1608931382/politico-lennunduse-fannile-hololeile-sai-saatuslikuks-lendamine

  Eesti loodab koroonavaktsiini tarnete vähendamisel Euroopa Komisjoni peale https://www.err.ee/1608931478/eesti-loodab-koroonavaktsiini-tarnete-vahendamisel-euroopa-komisjoni-peale

  Uuring: britid usaldavad nüüd Brüsselit rohkem kui valitsust Londonis https://www.err.ee/1608931538/uuring-britid-usaldavad-nuud-brusselit-rohkem-kui-valitsust-londonis

  Soome NATO-püüdluste edenemine tugevdab ka Rootsi julgeolekut (raadiouudised) https://www.err.ee/1608931556/soome-nato-puudluste-edenemine-tugevdab-ka-rootsi-julgeolekut

  Madison loobus riigikogust: pole mõtet tulla neljaks aastaks opositsiooni https://www.err.ee/1608931592/madison-loobus-riigikogust-pole-motet-tulla-neljaks-aastaks-opositsiooni

  Saksa inflatsioon aeglustus 7,8 protsendini https://www.err.ee/1608932231/saksa-inflatsioon-aeglustus-7-8-protsendini

  Austria Raiffeisen Bank tahab oma Vene haru maha müüa https://www.err.ee/1608932285/austria-raiffeisen-bank-tahab-oma-vene-haru-maha-muua

  Rootsi loodab Türgilt ja Ungarilt NATO-ga liitumiseks peagi rohelist tuld https://www.err.ee/1608932447/rootsi-loodab-turgilt-ja-ungarilt-nato-ga-liitumiseks-peagi-rohelist-tuld

  Türgi parlament ratifitseeris Soome NATO-sse vastuvõtmise https://www.err.ee/1608932471/turgi-parlament-ratifitseeris-soome-nato-sse-vastuvotmise

  Lätis elab tulevikus vähem inimesi kui Eestis https://www.err.ee/1608932771/latis-elab-tulevikus-vahem-inimesi-kui-eestis

  Euroopa Komisjon: e-kütused ei võimalda sisepõlemismootorite keelust mööda hiilida https://www.err.ee/1608932777/euroopa-komisjon-e-kutused-ei-voimalda-sisepolemismootorite-keelust-mooda-hiilida

  Briti mõttekoda: Venemaa kasutab ukrainlaste allutamiseks nii terrorit kui mõjuagente https://www.err.ee/1608932828/briti-mottekoda-venemaa-kasutab-ukrainlaste-allutamiseks-nii-terrorit-kui-mojuagente

  Eesti Gaas siseneb 1. maist Läti kodugaasiturule https://www.err.ee/1608932861/eesti-gaas-siseneb-1-maist-lati-kodugaasiturule

  Euroopa Liit alustas Hololei suhtes uurimist pettusekahtluse alusel https://www.err.ee/1608932885/euroopa-liit-alustas-hololei-suhtes-uurimist-pettusekahtluse-alusel

  BNS
  EL tahab pea kahekordistada taastuvenergia osakaalu aastaks 2030 https://www.bns.ee/topic/653/news/65706363/
  Von der Leyen: Ukraina on määrav faktor EL-Hiina suhetes https://www.bns.ee/topic/653/news/65707133/
  Leedu seim karmistas ettevõtete vastutust sanktsioonide rikkumise eest https://www.bns.ee/topic/653/news/65707308/
  Europarlament kiitis heaks direktiivi soolise palgalõhe vähendamiseks https://www.bns.ee/topic/653/news/65707363/
  Euroopa Parlament kiitis heaks uuendatud tooteohutuse reeglid https://www.bns.ee/topic/653/news/65707388/
  Euroopa Kaitsefond eraldab 1,2 miljardit eurot EL-i kaitsevõime tarvis https://www.bns.ee/topic/653/news/65707435/
  Bukaresti üheksa välisministrid kohtuvad 30.-31. märtsil Łódźis https://www.bns.ee/topic/653/news/65707441/
  Hispaania eelarvedefitsiit kahanes 2022. aastal oodatust enam https://www.bns.ee/topic/781/news/65707979/
  Baltimaade kohal toimus NATO ja Soome hävitajate ühisõppus https://www.bns.ee/topic/655/news/65708357/
  Europarlament ja nõukogu leppisid kokku rangema roheenergia direktiivi https://www.bns.ee/topic/655/news/65708447/
  EL taunis süstemaatilist ajakirjandusvabaduse eiramist Venemaal https://www.bns.ee/topic/655/news/65709909/
  Lõhenenud Bulgaarias on viiendad valimised kahe aasta jooksul https://www.bns.ee/topic/655/news/65711356/
  NATO juht tervitas Türgi poolt Soome liikmelisuse ratifitseerimist  https://www.bns.ee/topic/655/news/65710601/
  Soomes aeglustus märtsis inflatsioon, kuid toit ikka kallineb https://www.bns.ee/topic/655/news/65711483/

  POSTIMEES

  Inflatsioonitempo Euroopas raugeb: Hispaanias tõusid hinnad üllatuslikult vähe https://majandus.postimees.ee/7743449/inflatsioonitempo-euroopas-raugeb-hispaanias-tousid-hinnad-ullatuslikult-vahe

  Euroopa parlament hääletab täna palkade avalikustamise üle https://majandus.postimees.ee/7743298/euroopa-parlament-haaletab-tana-palkade-avalikustamise-ule

  HÜBRIIDSÕJA TAHUD ⟩ Leedu siseminister: Valgevene uus otselend toob värske rändesurve https://maailm.postimees.ee/7743253/hubriidsoja-tahud-leedu-siseminister-valgevene-uus-otselend-toob-varske-randesurve

  Huvid sassis: Eesti tahaks meilt pelletite väljavedu pidurdada, aga Euroopas soosib graanuliäri jätkumist https://www.postimees.ee/7743953/huvid-sassis-eesti-tahaks-meilt-pelletite-valjavedu-pidurdada-aga-euroopas-soosib-graanuliari-jatkumist

  Läti nabib kinni kohalikele propagandakanaleid sahkerdanuid https://maailm.postimees.ee/7743948/lati-nabib-kinni-kohalikele-propagandakanaleid-sahkerdanuid

  Charles III: Vene sõda ohustab Euroopa julgeolekut https://maailm.postimees.ee/7743768/charles-iii-vene-soda-ohustab-euroopa-julgeolekut

  Rakvere on kortermajade renoveerimisel Baltikumis esirinnas https://virumaateataja.postimees.ee/7743766/rakvere-on-kortermajade-renoveerimisel-baltikumis-esirinnas

  Millist kasu saavad Eesti taevas lendavatest Soome sõjalennukitest eestlased? https://reporter.kanal2.ee/7743634/millist-kasu-saavad-eesti-taevas-lendavatest-soome-sojalennukitest-eestlased

  Wise: Euroopa pangad varjavad jätkuvalt piiriüleste maksete tasusid https://majandus.postimees.ee/7743689/wise-euroopa-pangad-varjavad-jatkuvalt-piiriuleste-maksete-tasusid

  Supo: Venemaa spionaažitegevus Soomes on aastaga vähenenud https://maailm.postimees.ee/7743686/supo-venemaa-spionaazitegevus-soomes-on-aastaga-vahenenud

  ANALÜÜS ⟩ Vene protestiliikumine pääses Läti parlamenti. Kuidas see neil õnnestus? https://maailm.postimees.ee/7743060/analuus-vene-protestiliikumine-paases-lati-parlamenti-kuidas-see-neil-onnestus

  Eesti Gaas laieneb Läti kodugaasiturule https://majandus.postimees.ee/7743612/eesti-gaas-laieneb-lati-kodugaasiturule

  Jaak Madison: loobun riigikogu mandaadist https://jarvateataja.postimees.ee/7743544/jaak-madison-loobun-riigikogu-mandaadist

  Eesti ei võitle Brüsselis tuumaenergia vastu https://majandus.postimees.ee/7743602/eesti-ei-voitle-brusselis-tuumaenergia-vastu

  Euroopa Liit on aidanud Ida-Virumaal viia ellu unistusi https://pohjarannik.postimees.ee/7743361/euroopa-liit-on-aidanud-ida-virumaal-viia-ellu-unistusi

  Kaheksa miljardit eurot Eesti elu edendamiseks https://pohjarannik.postimees.ee/7743425/kaheksa-miljardit-eurot-eesti-elu-edendamiseks

   

  DELFI

  „Rahu“ ja „neutraalsus“: Austria paremäärmuslased kõndisid Zelenskõi kõne ajal parlamendist välja https://www.delfi.ee/artikkel/120165758/rahu-ja-neutraalsus-austria-paremaarmuslased-kondisid-zelenskoi-kone-ajal-parlamendist-valja

  Euroopas on kavas muudatus, mis tõstaks autode hindu drastiliselt https://arileht.delfi.ee/artikkel/120165646/euroopas-on-kavas-muudatus-mis-tostaks-autode-hindu-drastiliselt

  Saksamaa tööliste streik ei toonud tulemust. Tööandjad pole nõus palkasid piisavalt tõstma https://arileht.delfi.ee/artikkel/120165612/saksamaa-tooliste-streik-ei-toonud-tulemust-tooandjad-pole-nous-palkasid-piisavalt-tostma

  Vene saadik Budapestis seletas, miks on Ungari kõigist pingutustest hoolimata ikkagi ebasõbralike riikide nimekirjas https://www.delfi.ee/artikkel/120165642/vene-saadik-budapestis-seletas-miks-on-ungari-koigist-pingutustest-hoolimata-ikkagi-ebasobralike-riikide-nimekirjas

  Eralennukite lendude arv Euroopas kasvas eelmisel aastal märkimisväärselt https://reisijuht.delfi.ee/artikkel/120165576/eralennukite-lendude-arv-euroopas-kasvas-eelmisel-aastal-markimisvaarselt

  Soome kaitsepolitsei: Vene luurajate arv riigis kahanes mullu umbes poole võrra https://www.delfi.ee/artikkel/120165562/soome-kaitsepolitsei-vene-luurajate-arv-riigis-kahanes-mullu-umbes-poole-vorra

  Euroliidu pettusevastane amet hakkas Henrik Hololei tegevust uurima https://www.delfi.ee/artikkel/120165970/euroliidu-pettusevastane-amet-hakkas-henrik-hololei-tegevust-uurima

  Soome liitub NATO-ga. Türgi parlament andis heakskiidu https://www.delfi.ee/artikkel/120165928/soome-liitub-nato-ga-turgi-parlament-andis-heakskiidu

  Euroopa leppis täna kokku rangemates taastuvenergia nõuetes https://arileht.delfi.ee/artikkel/120165840/euroopa-leppis-tana-kokku-rangemates-taastuvenergia-nouetes

  Wise: Euroopa pangad varjavad jätkuvalt piiriüleste maksete tasusid. Eesti kolm panka varjavad suuri tasusid https://arileht.delfi.ee/artikkel/120165812/wise-euroopa-pangad-varjavad-jatkuvalt-piiriuleste-maksete-tasusid-eesti-kolm-panka-varjavad-suuri-tasusid

  Päev börsil: kahe Euroopa suurriigi inflatsiooninäitajad andsid vastuolulisi signaale https://arileht.delfi.ee/artikkel/120165850/paev-borsil-kahe-euroopa-suurriigi-inflatsiooninaitajad-andsid-vastuolulisi-signaale

  Kokaiin ei ole enam jõukate privileeg: kaubandus on Euroopas tegemas rekordeid https://arileht.delfi.ee/artikkel/120165620/kokaiin-ei-ole-enam-joukate-privileeg-kaubandus-on-euroopas-tegemas-rekordeid

  Soomlased puhuvad: üleriigilise reidi käigus tabati 122 roolijoodikut https://forte.delfi.ee/artikkel/120165820/soomlased-puhuvad-uleriigilise-reidi-kaigus-tabati-122-roolijoodikut

  Politico ajakirjanikul oli vaid üks lakooniline küsimus, sellest sündis Eestile palju pahandust https://epl.delfi.ee/artikkel/120165722/politico-ajakirjanikul-oli-vaid-uks-lakooniline-kusimus-sellest-sundis-eestile-palju-pahandust

  Keskkonnaministeerium: elektri tootmine põlevkivist kasvatas Eesti CO2 heitkogust https://arileht.delfi.ee/artikkel/120165974/keskkonnaministeerium-elektri-tootmine-polevkivist-kasvatas-eesti-co2-heitkogust

   

  ÄRIPÄEV

  Türgi kiitis üksmeelselt heaks Soome liitumise NATOga https://www.aripaev.ee/uudised/2023/03/31/turgi-kiitis-uksmeelselt-heaks-soome-liitumise-natoga

   

   

  Ida-Virumaa haridusasutusi tuleb proovipäevadele avastama ligi poolsada huvilist

  EV kool

  Ida-Virumaa haridusasutustes toimuvad 3. -6. aprillini proovipäevad, mille eesmärgiks on innustada huvilisi nendesse tööle tulema. Proovipäevadele registreerunud saavad tutvuda väljavalitud haridusasutuse füüsilise keskkonnaga, kohtuda juhtkonna ning sealsete õpetajatega, maitsta kooli/ lasteaia toitu, külastada vastavalt oma huvile ainetunde ning mõni haridusjuht on valmis näitama ka kohalikku linna piirkonda.

  Proovipäevadele tuleb ligi poolsada huvilist, kellest üle poolte on Harjumaalt. Kokku tutvutakse 22 erineva haridusasutusega lasteaiast kõrgkoolini välja. Enim populaarsemad sihtkohad on Jõhvi Gümnaasium ning Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus.

  Ida-Viru haridusklastri koordinaatori Kerda Eierti sõnul on huvi Ida-Virumaal pakutavate haridusvaldkonna töökohtade järgi väga suur, seda kinnitab Hariduskopteri tööpakkumiste veebilehe statistika, kus igapäevane külastajate arv on mitmendat nädalat järjest üle 900 inimese.

  „Teeme proovipäevi esimest korda ning näeme, et soov enne kandideerimist võimaliku töökohaga tutvuma tulla on suur. Proovipäevad annavad huvilistele suurepärase võimaluse kogeda kohapealset keskkonda ning tutvuda sealsete inimestega ja seejärel teha lõplikud otsused kandideerimise osas“ kommenteerib Eiert.

  Jõhvi Gümnaasiumi direktor kinnitab, et proovipäevade mõte on väga hea, kuna nii saame näidata siia tulnud huvilistele, kui äge on Ida-Virumaa ning kui tublid õpilased ja ettevõtlikud õpetajad siin on. Mida rohkem saame Ida-Virumaale kutsuda inimesi väljastpoolt, seda suurem potentsiaal meile.

  “Proovipäevad annavad võimaluse katsuda seda, mida internetist ei loe, tädi saunas ei räägi – ehtsat koolielu konkreetses koolis. Õpilaste naer, õpetajate toa eriline õhkkond, koolipere kooskulgemine on see, mida peab ise kogema enne suurte otsuste tegemist. Ida-Virumaa koolid on järjest enam muutumas õppijakeskseks ja julgeks. Sinimäe kool on sellest hea näide kommenteerib Sinimäe Põhikooli direktor Aljona Kordontšuk.

  Kampaanialehel www.hariduskopter.ee/1missioon saab tutvuda nii Ida-Virumaa võimaluste kui ka vabade töökohtadega. Kui haridustöötaja parasjagu enda profiilile sobivat ametikohta ei leia, tasub igal juhul saata päring kampaanialehel olevale kontaktivormile. Kokkuvõttes on täna selge, et Ida-Virumaale on vaja üle 150 eri profiiliga haridustöötaja.

  Ida-Virumaal on 2023. aasta septembrist haridustöötajatel kõrgem töötasu, täistööajaga töötavale üldhariduskooli ja kutseõppeasutuse õpetajale, tugispetsialistile tuleb maksta vähemalt 2624 euro suurust töötasu, magistrikraadiga  lasteaiaõpetajale vähemalt 2274 euro ning bakalaureusekraadiga lasteaiaõpetajale vähemalt 2099 euro suurust töötasu.

  Ida-Viru haridusklaster Hariduskopter on loodud kohalike omavalitsuste ja haridusasutuste poolt 2020. aastal, et ühiselt arendada ja koordineerida maakonna haridusvaldkonda. Ühises organisatsioonis töötatakse selle nimel, et saada Ida-Virumaale maakonnaväliseid õppureid ning haridustöötajaid, parandada hariduse kvaliteeti ja siduda erinevaid haridusvaldkondi ja astmeid.

   

  Kerda Eiert
  Ida-Viru Haridusklastri koordinaator
  kerda.eiert@ivek.ee

  (+372) 523 6850

   

   

  Registreeru tasuta seminarile “Andmepõhiline aruandlus e-arvete näitel”

  Hea raamatupidaja või raamatupidamisettevõtja!

   

  Ootame Sind tasuta infoseminarile, kus saad kiire ülevaate, mis on andmepõhine aruandlus ja mis on selle erinevus võrreldes tänaste traditsiooniliste aruannetega. Kuidas raamatupidamiskirjendis kajastuvad aruandluseks vajalikud tunnused ja millisel moel need jõuavad aruannetesse. Kas andmepõhine aruandlus toob kaasa uusi riske? Kuidas e-arved on seotud andmepõhise aruandlusega, milline on seos e-arvete ja standardsete raamatupidamiskirjendite vahel ning kuidas uued võimalused muudavad raamatupidaja töö tõhusamaks. Kuidas raamatupidaja saab aidata ettevõtja halduskoormust vähendada tänu andmepõhisele aruandlusele.

   

  Peamised teemad, millele koolitusel osaleja vastused saab – miks osaleda koolitusel?

  • saad kindlustunde, et raamatupidaja mängib jätkuvalt tähtsat rolli ettevõtjale eluliselt vajalike tugiteenuste pakkujana.
  • saad ülevaate, mida tähendab andmepõhine aruandlus
  • saad teada kuidas andmepõhine aruandlus aitab sul paremini raamatupidamisteenust osutada
  • saada täiendava põhjuse miks e-arveid rakendada
  • saad juhiseid kuidas digiraamatupidamisest maksimum võtta.

   

  Koolitus toimub: 21.04 ja 28.04, vali omale sobiv kuupäev registreerumise vormil!

  Koolituse formaat: veebiseminar (zoom) TASUTA

  Koolituse pikkus: 2 akadeemilist tundi (1,5h)

  Koolituse sihtrühm: Raamatupidamisettevõtted ja raamatupidajad

   

  Registreeri koolitusele SIIN

   

  E-arvetel on oluline roll raamatupidaja töö optimeerimisel ja ettevõtja halduskoormuse vähendamisel, kuna suur osa majandustehinguid on ostu-müügitehingud, mille algdokumendiks on arve.

   

  E-arvete teema on osa reaalajamajandusest, loe lähemalt https://www.realtimeeconomy.ee/

   

  Tegevusi rahastatakse riigieelarvest teadus- ja arendustegevuse ja innovatsioonile eraldatud vahenditest.

  Kutsume TASUTA hübriidseminarile “Jätkusuutlikud kogukonnad”

  1. aprillil 2023.a kl 10.00 – 16.00 korraldab Maaelu Teadmuskeskuse maaeluvõrgustik Jäneda METK hoones hübriidseminari “Jätkusuutlikud kogukonnad”. 

   

  Osalema ootame maaelu arendajaid; LEADER tegevusrühmade, sh Arukate Külade osalejaid; maakondlike arenduskeskuste ning kohalike omavalitsuste esindajaid, aga ka ettevõtjaid ja kõiki teisi teemast huvitatuid.

   

  Kutsume aktiivselt kuulama ja kaasa mõtlema, kuidas saavad maapiirkonna kogukonnad jätkusuutlikke põhimõtteid järgides tegutseda ning millised on riigi plaanid ja ettepanekud. Seminari fookuses on eelkõige järgnevad teemad:

  • ringbiomajanduse riiklik teekaart ja piirkondlike bioloogiliste ressursside kaardistamine,
  • toetusmeede kogukondlike ringmajanduslike projektide ja tööstussümbioosi arendamiseks,
  • keskkonnahoidlke sündmuste korraldamine maapiirkonnas,
  • näited Eesti eri paigust.

   

  Esinejateks on Maaeluministeeriumi ja Keskkonnaministeeriumi esindajaid, osalejaid inspireerimas Järva ja Saku valla esindajad.

   

  Osalemine on TASUTA ning registreerumine on avatud 11. aprilli tööpäeva lõpuni siin:

  https://maainfo.ee/index.php?id=7941&page=3333&

   

  Palun registreerudes kindlasti märkida, kas osalete Jäneda METK hoones kohapeal või veebi vahendusel. Kohapealsete osalejate arv on piiratud. Zoomi link saadetakse vaid registreerunud osalistele. Seminari ettekannete osa salvestatakse.

  TalTech Virumaa kolledž panustab rohepöördesse ja eestikeelsele õppele üleminekusse

  Virumaa kolledži panus rohepöördesse ja eestikeelsele õppele üleminekusse on märkimisväärne. Rohepööre nõuab säästvamaid ja keskkonnasõbralikumaid lahendusi ning seetõttu on inseneriteadusel siin võtmeroll. Põhierialadega aitab kolledž kaasa rohepöörde õnnestumisele ning kutsub sügisest omandama loodusainete õpetaja mikrokraadi, et leevendada loodusainete õpetajate puudust.

  Loe lähemalt Põhjaranniku PRESSITEATEST.

  Õiglase Ülemineku Fondi fookusvaldkondadeks on TalTechi Virumaa kolledži olemasolevate õppekavade arendus ja uued/muudetavad tasemeõppekavad.

   


  Lugupeetud ettevõtja!

  Selleks et Virumaa kolledž saaks toetada ettevõtteid ning pakkuda just teie vajadustest lähtuvaid erialasid, kutsume Teid täitma küsitlust, milles soovime teada, mitut spetsialisti Te aastatel 2025-2030 konkreetsete õppekavade lõikes vajate.

  KÜSITLUS


   

  Tutvuge lähemalt VIRUMAA KOLLEDŽI HARIDUSPLAANIDEGA ja

  vaadake Virumaa Kolledži õppekavade videotutvustust:

  Tulekul vebinarid sarjast: Teadlase vaade maaelu arengule

  Tulekul vebinarid sarjast: Teadlase vaade maaelu arengule

   

  1. aprilli kl 13.30 – 15.00 Zoom keskkonnas

  Innovatsioon maapiirkonnas“, lektor PhD Anne Põder, Maaülikool

  Teemad: innovatsiooni määratlus, megatrendid ja tõuketegurid, sh maaelu arengu trendid, jt – rohkem infot ja registreerimine

   

  Teadlase vaade maaelu arengule: “Innovatsioon maapiirkonnas” – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

   

  1. mail kl 13.30 – 15.00 Zoom keskkonnas (veebruaris ära jäänud loeng!)

  „Mis on tark maa ja kuidas selleni jõuda“, lektor Kadri Leetmaa, PhD, Tartu Ülikool

  Euroopa Liidu poliitikas tähendab „linn“ valdavalt „kohta/kohalikku omavalitsust“. Seetõttu juhtub tihti nii, et isegi hajaasustusega maavallad tahavad olla „targad linnad“, sest sealtkaudu liigub projektiraha. Loengus mõtisklen selle üle, mis tegelikult on tänasel päeval „tark maa“. – rohkem infot ja registreerimine

   

  Teadlase vaade maaelu arengule: “Mis on tark maa ja kuidas selleni jõuda” – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

   

  Zoomi lingid saadetakse registreeritud osalejatele

  JUHI HOMMIKU KOHV – TASUTA veebiseminarid juhtimise teemal

  Juhtimine on iseenesest lihtne, sest tuleb arvestada mõningaid põhilisi asju ning nende järgi tegutsedes on võimalik kiiresti saavutada eesmärgid.

  Juhtimise suurimaks väljakutseks on vältida stereotüüpidest lähtumist ning ainult probleemidega tegelemine. Üldiselt viib see valede otsusteni ja uute probleemideni.

  Juht peab oma tegevustes lähtuma konkreetsest olukorrast ning eesmärkidest, mida ta peab saavutama. Tundub keeruline, kuid tegelikkuses on see äärmiselt lihtne ja seda me ka veebiseminaridel vaatame.

  Samas unustatakse tihti ära, et juhina vastutatakse teiste tegemiste eest. Kui meeskonnale seatud eesmärgid jäävad täitmata, siis on see ennekõike juhi tegemata töö. Mida kõrgemale liigutakse juhtimistasandil, seda olulisemaks muutub ennekõike inimeste juhtimine.

   

  SEMINARIDE TEEMAD:

   

  04.04.2023 Seminar juhile : “Inimeste juhtimine ja meeskonna juhtimine” – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  18.04.2023 Seminar juhile : “Iga algus ei ole raske” – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  02.05.2023 Seminar juhile : “Kui rikkad me tegelikult oleme?”” – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

  16.05.2023 Seminar juhile : “Tähelepanu , valmis olla, start” – Ida-Viru Ettevõtluskeskus (ivek.ee)

   

  Ära maga maha oma võimalust ja registreeru kohe osalejaks!

   

  Veebiseminaride eesmärgiks on:

  • mõtestada lahti efektiivne juhtimine ja selle mõju
  • anda nippe, kuidas luua usalduslik töökeskkond ja -suhted
  • arutada, kuidas tagada, et iga töötaja panustaks maksimaalselt

   

  Esimene veebiseminar toimub juba 04.04.2023 keskkonnas Zoom.

  Veebiseminarid on eesti keeles ning 3 kuud tasuta järelvaadatavad.

  Sinul on võimalus aktiivselt kaasa töötades määrata, millistel teemadel täiendavalt räägitakse.

  Riiklik ettevõtetele suunatud laenukäenduse ülempiir 5 kordistub 25 miljoni euroni!

  15.03.2023

  Alates 15. aprillist hakkavad kehtima uued KredExi laenukäenduse tingimused ettevõtetele, mille kohaselt laenukäenduse ülempiir viiekordistub tõustes 25 miljoni euroni.

  Pilt
  Kaarel Aus
  Kaarel Aus

  “Ettevõtjate kasvuprojektid võivad jääda tihti pangapoolse finantseeringuta, kuna tagatised on ebapiisavad või on nende väärtust keeruline hinnata. Seni oli KredExil võimalik ettevõtjatele anda käendusi maksimaalselt 5 miljoni euro ulatuses. Laenukäenduse piirmäärade tõstmisega saame edaspidi toetada pangalaenude kättesaadavust suurusjärgu võrra ambitsioonikamatele projektele,” selgitas EASi ja KredExi ühendasutuse käenduste ja laenude osakonna juht Kaarel Aus.

  Kui seni oli maksimaalne laenukäenduse piir kuni 5 miljonit eurot, siis nüüd 25 miljonit eurot. „2023. aastal piloteerime suurtehingute käendamisega, jälgime reaalseid taotlusi ja ettevõtjate vajadusi ning kui selgub, et meie teenusetingimused jäävad mõne olulise projekti jaoks liiga piiravaks, siis vaatame need üle,“ sõnas Aus. Ta lisas, et töö jätkub ka erinevate edasikindlustajate ja  Euroopa Komisjoniga, et tulevikus laenukäenduse piirmäärasid veelgi suurendada.

  Suuremat käendust saavad projektid, mis on suunatud energia-​ ja ressursikasutuse tõhustamisele, digitaliseerimisele ning mis on jätkusuutlikud.

  Chemi-​Pharmi juht Ruth Oltjer ütles, et otsus tõsta riikliku laenukäenduse ülempiir 25 miljoni euroni annab ettevõtetele tiivad. „See võimaldab kaasata suures mahus välisinvesteeringuid, luua uusi töökohti, suurendab ettevõtete ekspordi võimekust, kasvatab Eesti majandust tervikuna ja aitab viia ellu seni püüdmatuid unistusi,“ ütles Oltjer.

  Laenukäenduse taotlemiseks tuleb ettevõtetel pöörduda oma kodupanga poole.

   

  Laenukäenduse teenusega on võimalik tutvuda siin. Uued tingimused jõustuvad 15. aprillist.

  TALTECH INFOPÄEV:TEHNOLOOGIATE LÄBIMÕELDUD KASUTAMINE KASVATAB TOOTLIKKUST

  Olete oodatud

   

  Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa kolledži Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioonikeskuse (VIDRIK), Ida-Viru Ettevõtluskeskuse (IVEK) ja Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE koostöös korraldatavale automatiseerimise alasele

  INFOPÄEVALE:TEHNOLOOGIATE LÄBIMÕELDUD KASUTAMINE KASVATAB TOOTLIKKUST

  Seminaril osalejad saavad vastuse küsimusele, miks on oluline ja kasulik tegeleda automatiseerimisega ning kuidas sellega algust teha.

   

  5. APRILLIL 2023KELL 10.00 – 16.00TALTECH VIRUMAA KOLLEDŽIS(Järveküla tee 75, Kohtla-Järve, auditoorium 9)

   

  PÄEVAKAVA:

  Moderaator: Jüri Nikolaev, Eesti Rahvusringhäälingu ajakirjanik

  10.00 – 10.30 Kogunemine, tervituskohv

  10.30-10.45 Tervitus. Mare Roosileht, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži direktor ja Heiko Põdersalu, Virumaa Digi- ja Rohetehnoloogiate Innovatsioonikeskuse juhataja.

  10.45-11.05 Automatiseerimise olulisus, miks see on ettevõtetele vajalik ja kasulik, professor Tauno Otto, Tallinna Tehnikaülikooli Inseneriteaduskonna arendusjuht.

  11.05-11.25 Automatiseerimise arengusuunad ja trendid, Kristina Vassiljeva, Tallinna Tehnikaülikooli arvutisüsteemide instituudi ja arukate süsteemide keskuse dotsent.

  11.25-11.45 Automatiseerimise võimalused tööstuses, Ervin Kaur, Klinkmann Eesti AS võtmekliendi haldur ja lahenduste arhitekt.

  11.45-12.05 Pinkide teenindamise automatiseerimine Demek CNC klientide näidetel, Peeter Sekavin, DEMEK CNC OÜ juhatuse esimees.

  12.05-12.20 Sirutuspaus

  12.20-13.05 ABB AS automatiseerimise ja robotiseerimise lahendused ettevõtetele,  Vadims Sceglovs, ABB AS robootika ja automatiseerimise projektijuht.

  13.05-13.25  ABC Service OÜ ja TNC Components OÜ automatiseerimise alase koostöö näide, Nikolai Vihrov, ABC Service OÜ peainsener ja Marko Melter, TNC Components OÜ direktor.

  13.25-13.45 VIDRIK, maakondlik automatiseerimise kontaktpunk, Karle Nutonen, Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledži doktorant-nooremteadur.

  13.45-14.00 Sirutuspaus ja AIRE klubi tervitusjook

  AIRE klubi #14

  14.00 – 14.15 Avasõnad tehisintellekti- ja robootikakeskuse AIRE teenustest ja lähituleviku võimalustest, Helen Jõesaar Tartu Ülikooli ettevõtluskoostöö koordinaator ja Kaire Tammer, Tehisintellekti- ja robootikakeskus AIRE turundusjuht.

  14.15 – 14.30 Automatiseerimine ja robotid meie ümber, kuidas Tartu Ülikool AIRE partnerina saab aidata, Alvo Aablo, Tartu Ülikooli tehnoloogiainstituut.

  14.30-14.45 AIRE demoprojekt AI lahendused mööblitööstuses, Eduard Ševtšenko, Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituut.

  14.45-15.00 Tehisintellektil põhinev tööstuseadmete seisundi monitoorimine koostöös Pentamet OÜga, Vahur Maask (professor Argo Rosin), Tallinna Tehnikaülikooli elektroenergeetika ja mehhatroonika instituut.

  15.00-16.00 Võrgustumine, vabas vormis suhtlus, suupisted

  Seminar toimub eesti keeles, sünkroontõlkega vene keelde ja on osalejatele tasuta.

  Seminarile registreerumise tähtaeg on 31. märts 2023.

  Seminar toimub kontaktüritusena, osalejad on oodatud osalema kohapeale.

  Seminar on järelvaadatav. Salvestuse link avaldatakse peale seminari toimumist VIDRIKUu kodulehel.

   

   

  LISAINFO: Heiko Põdersalu,tel 337 3067, heiko.podersalu@taltech.ee

   

  Toidutootjatele mõeldud sündmused programmis Ekspordivägi

  Kutsume toidutootjaid osalema Eesti toidu koolitusprogrammis “Ekspordivägi“.

   

  2021. aastal alustasid PRIA ja Maaeluministeerium koos Marketingi Instituudiga Eesti toidusektori jaoks programmi Ekspordivägi, mille eesmärk on kasvatada toidusektori rahvusvahelise müügi teadmisi ja oskusi. 2023. aasta kevadel toimub programmi raames 2 veebiseminari ja 1 arenguprogramm (6 koolituspäeva).

   

  Lisainfo saamiseks ja registreerimiseks kliki vastava sündmuse juures oleval lingil!

   

  Arenguprogramm: Ekspordi ABC (6 koolituspäeva) algab 05.04. Registreerimine: https://mi.ee/ekspordi-abc-2023/

  Ekspordi ABC on kuuepäevane ekspordiga alustavatele ettevõtetele suunatud täienduskoolituse programm, mille käigus omandatud teadmiste abil suhtuvad osalejad eksporti kui süsteemsesse protsessi ning oskavad kokku panna omale vajaliku ekspordiplaani.

   

  Veebiseminar: Pakendi innovatsioon- olulised trendid ja uudsed lahendused toidutootjatele. 30.03. kell 14:00-16:45. Registreerimine: https://bit.ly/pakendi_innovatsioon

  Millised tulevikupuidust pakendid on asendamas plastpakendeid? Kuidas töötatakse välja tselluloosil põhinevat kilet? Kus valdkonnas kasutada 3D printimislõnga? Sellest ja paljust muust räägime juba veebiseminaril!

   

  Veebiseminar: Ärimudelite innovatsioon toidusektoris 19.04. kell 14:00-16:45. Registreerimine: https://bit.ly/arimudelite-innovatsioon-toidusektoris

  Kuidas võtta toitlustusasutuses kasutusele tehisintellekt? Millist kaupa on üldse võimalik müüa pakendivabas poes? Kas iga kauplus võiks omale pakendivaba osakonna luua? Kuidas töötab Geneto Elustiil maailma esimene geneetilisel testimisel põhinev toitumis- ja liikumisäpp? Tule kuula veebiseminaril lähemalt!

  Otsime alustava ettevõtja konsultanti

  Õpi koos Google’iga! Omanda kõik põhioskused eduka digiturundamisega alustamiseks!

  Omanda kõik põhioskused eduka digiturundamisega alustamiseks!

  Järgenva 2 kuu jooksul on kõigil huvilistel suurepärane võimalus omandada laialdased digiturunduse baasteadmised ja seda kõike 0€ eest.

  Valdkonna eksperdid viivad läbi 12 põnevat koolitust, kus jagavad prakitilisi nõuandeid, mida saad oma äri veebis kasvatamiseks koheselt rakendada. Saa teada, milline on efektiivne veebileht, kuidas sotsiaalmeedia platvorme strateegiliselt hallata, mis on oluline loovate reklaamkampaaniate juures ning kuidas andmetega müüki tõsta ja oma edukust mõõta.

  Koolitused on eesti keeles ning toimuvad virtuaalselt – saad osaleda sealt, kus parasjagu viibid! 🧑‍💻

  👉Täpsemat infot kevadise koolituskava kohta ning registreerida saad meie kodulehel: https://digioskused.ee/tasuta-koolitused/

  “Õpi koos Google’iga” koolitusprogramm on ellu kutsutud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, EASi ja KredExi ühendasutus, Maakondlikud Arenduskeskused ning Google koostööna.

  KOOLITUSTE KAVA

  Kolmapäev, 15. märts kell 10:00-11:30, Koolitaja Hando Murumägi

  Ole kliendile nähtav ja leitav Google Business Profile’iga – Õpi koos Google’iga (digioskused.ee)

   

  Teisipäev, 21. märts kell 10:00-11:30, Koolitaja Andrus Kiisküla

  Digiturunduse strateegia elemendid ja koostamine – Õpi koos Google’iga (digioskused.ee)

   

  Neljapäev, 23. märts kell 10:00-11:30, Koolitaja Anni Parksepp

  Tõhus meiliturundus ettevõtetele – Õpi koos Google’iga (digioskused.ee)

   

  Neljapäeval 30. märtsil, Kell 10:00-11:30, NB! Koolitus toimub inglise keeles

  Analüütika: seadistame GA4 olulisimad raportid – Õpi koos Google’iga (digioskused.ee)

   

  Teisipäev, 4. aprill kell 10:00-11:30, Koolitaja Lauri Post 

  6 sammu, mis muudavad veebipoe külastaja kliendiks – Õpi koos Google’iga (digioskused.ee)

   

  Teisipäev, 7. aprill kell 10:00-11:30, Koolitaja Lauri Post 

  Ettevõtte esiletõstmine SEO’ga – Õpi koos Google’iga (digioskused.ee)

   

  Reede, 12. aprill kell 10:00-11:30, Koolitaja Raido Tamar

  Tõhus sotsiaalmeedia reklaam ettevõttele – Õpi koos Google’iga (digioskused.ee)

   

  Teisipäev, 18. aprill kell 10:00-11:30, Koolitaja Liis Laisaar

  Kasvata oma äri: võida uusi kliente Google Adsiga – Õpi koos Google’iga (digioskused.ee)

   

  Neljapäev, 20. aprill 10:00 – 11:30, Koolitaja Liis Laisaar

  Pane YouTube’i reklaamid enda kasuks tööle – Õpi koos Google’iga (digioskused.ee)

   

  Info täpsustamisel

  Copywriting: tugevad müügitekstid reklaamides – Õpi koos Google’iga (digioskused.ee)

   

  Kolmapäev, 3. mai kell 10:00-11:30, Koolitaja Jenny Tupits

  Tule videoga esile: eduka videoreklaami loovidee – Õpi koos Google’iga (digioskused.ee)

   

  Reede, 5. mai kell 10:00-11:30, Koolitaja Kairi Killing

  Kuidas luua ise sotsiaalmeedia videosisu, mis töötab – Õpi koos Google’iga (digioskused.ee)

  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse Hariduskopteri meeskonnaga liitus noorte ettevõtlikkuse koordinaator

  Ida-Viru Ettevõtluskeskuse Hariduskopteri meeskonnaga liitus Iti-Jantra Metsamaa. Iti asub tööle noorte ettevõtlikkuse koordinaatorina ja saab paiknema Jõhvi kontoris.Iti on särav isiksus, kelle juured asuvad Saaremaal ning kes on täis pealehakkamist. Ettevõtlikkus on talle kui elustiil. Varasemalt töötanud Ida-Virumaal Kiviõli Seikluskeskuses programmijuhina, mitmes koolis õpetajana ning Lüganuse Vallavalitsuses haridusspetsialistina.Ida-Virumaal on võimalus haridusvaldkonda arendades lennata kõrgelt ning Iti energia viib meie õpilasfirmad kindlasti uutesse mõõtmetesse.

  Iti sõnumitel: “Elu on äge, kui saab teha ägedaid asju!  Ja veel ägedam on teha seda koos ägedate inimestega.”

  Tere tulemast meeskonda ja tuult tiibadesse!

  Ettevõtlikkus võib avalduda kõigis!

  Iti-Jantra Metsamaa

  Noorte ettevõtlikkuse konsultant, Haridusklastri projektijuht